Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицами, не являющимися перевозчиками по договору

Страны - участницы
Конвенция от 18.09.1961

КОНВЕНЦІЯ,
додаткова до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, здійснюваних особою, яка не є перевізником за договором

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.09.61 р.
ДАТА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР: 18.09.61 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 05.09.83 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР: 15.01.84 р.

Держави, які підписали цю Конвенцію,

беручи до уваги, що Варшавська конвенція не містить окремих правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, здійснюваних особою, яка не є стороною в договорі перевезення,

беручи до уваги, що тому бажано сформулювати застосовні за таких обставин правила,

домовилися про нижченаведене:

Стаття I

У цій Конвенції:

a) "Варшавська конвенція" означає Конвенцію для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписану у Варшаві 12 жовтня 1929 р., або Варшавську конвенцію, змінену в Гаазі в 1955 році, залежно від того, якою з них регулюється перевезення відповідно до договору, передбаченого в пункті b);

b) "перевізник за договором" означає особу, яка укладає як сторона договір перевезення, що підпадає під Варшавську конвенцію, з пасажиром або відправником чи з особою, яка діє від імені пасажира або відправника;

c) "фактичний перевізник" означає особу, яка не є перевізником за договором і, будучи уповноважена перевізником за договором, здійснює повністю або частково перевезення, передбачене в пункті b), але яка стосовно цієї частини не є послідовним перевізником у розумінні Варшавської конвенції. Наявність згаданого повноваження передбачається аж до доведення протилежного.

Стаття II

Якщо в цій Конвенції не передбачене інше, в тих випадках, коли фактичний перевізник здійснює повністю або частково перевезення, яке, згідно з зазначеним у пункті b) статті I договором, регулюється Варшавською конвенцією, як перевізник за договором, так і фактичний перевізник підпадають під дію правил Варшавської конвенції: перший з них - щодо всього перевезення, передбаченого в договорі, другий - лише щодо того перевезення, яке він здійснює.

Стаття III

1. Дії або бездіяльність фактичного перевізника чи уповноважених ним осіб, які діяли при виконанні своїх обов'язків, що стосуються перевезення, здійснюваного фактичним перевізником, вважаються діями або бездіяльністю і перевізника за договором.

2. Дії або бездіяльність перевізника за договором чи уповноважених ним осіб, які діяли при виконанні своїх обов'язків, що стосуються перевезення, здійснюваного фактичним перевізником, вважаються діями або бездіяльністю і фактичного перевізника. Проте ніякі такі дії або бездіяльність не можуть потягти за собою відповідальності фактичного перевізника, яка перевищувала б межі, передбачені в статті 22 Варшавської конвенції. Ніякі особливі угоди, на основі яких перевізник за договором бере на себе зобов'язання, не встановлені Варшавською конвенцією, ніякі відмовлення від прав, передбачених згаданою Конвенцією, і ніякі особливі заяви про заінтересованість у доставці, про які йдеться в статті 22 зазначеної Конвенції, не мають сили щодо фактичного перевізника без його на те згоди.

Стаття IV

Розпорядження або претензії, які даються або заявляються перевізникові на підставі Варшавської конвенції, мають однакову силу незалежно від того, чи звернуті вони до перевізника за договором чи до фактичного перевізника. Проте розпорядження, передбачені в статті 12 Варшавської конвенції, мають силу лише в тому разі, коли вони звернуті до перевізника за договором.

Стаття V

Щодо перевезення, здійснюваного фактичним перевізником, будь-яка особа, уповноважена цим перевізником або перевізником за договором, має право, коли вона доведе, що вона діяла при виконанні своїх обов'язків, посилатися на межі відповідальності, застосовні на основі цієї Конвенції до перевізника, уповноваженою особою якого вона є, якщо, однак, не буде доведено, що вона діяла у такий спосіб, що відповідно до Варшавської конвенції посилання на межі відповідальності не може мати місця.

Стаття VI

Щодо перевезення, здійснюваного фактичним перевізником, загальна сума відшкодування, яку може бути одержано з цього перевізника, з перевізника за договором і з уповноважених ними осіб, що діяли при виконанні своїх обов'язків, не може перевищувати максимальної суми відшкодування, яку, на основі цієї Конвенції, може бути стягнено або з перевізника за договором, або з фактичного перевізника, причому ні одна з осіб, згаданих у цій статті, не несе відповідальності вище від застосовної до неї межі. 

Стаття VII

Будь-який позов про відшкодування шкоди, заподіяної при перевезенні, здійснюваному фактичним перевізником, може бути пред'явлений за вибором позивача або до цього перевізника, або до перевізника за договором, або до обох, разом чи окремо. Коли позов пред'явлений лише до одного з цих перевізників, цей перевізник має право залучити і другого перевізника до участі у справі в суді, в якому пред'явлено позов, причому процедура такого залучення і його наслідки визначаються законом цього суду.

Стаття VIII

Будь-який позов про відшкодування шкоди, передбачений у статті VII цієї Конвенції, має бути пред'явлений за вибором позивача або в одному з судів, в яких позов може бути пред'явлений до перевізника за договором на основі статті 28 Варшавської конвенції, або в суді за місцезнаходженням фактичного перевізника чи його головного управління.

Стаття IX

1. Будь-яка умова, що сприяє звільненню перевізника за договором або фактичного перевізника від відповідальності, передбаченої цією Конвенцією, або встановленню межі відповідальності, меншої, ніж та, яку передбачено цією Конвенцією, є недійсною і не породжує ніяких наслідків, але, недійсність такої умови не тягне за собою недійсності договору, який, однак, підпадає під дію положень цієї Конвенції.

2. Щодо перевезення, здійснюваного фактичним перевізником, попередній пункт не застосовується до умов, які стосуються втрати або пошкодження вантажів, що перевозяться, внаслідок їх особливих природних властивостей або недоброякісності.

3. Є недійсними будь-які умови договору перевезення і будь-які особливі угоди, що передували заподіянню шкоди, якими сторони відступали б від правил цієї Конвенції або шляхом визначення закону, що підлягає застосуванню, або шляхом зміни правил про підсудність. Проте при перевезенні вантажів допускається з додержанням правил цієї Конвенції умова про розгляд в третейському суді, якщо такий розгляд має відбуватися в межах підсудності, передбаченої в статті VIII.

Стаття X

За винятком положень статті VII, ніщо в цій Конвенції не зачіпає прав та обов'язків, які виникають між двома перевізниками.

Стаття XI

До дати набрання чинності цією Конвенцією відповідно до положень статті XIII вона є відкритою для підписання будь-якою державою, яка на той момент буде членом Організації Об'єднаних Націй або однієї з спеціалізованих установ.

Стаття XII

1. Ця Конвенція підлягає ратифікації державами, які її підписали.

2. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Урядові Мексіканських Сполучених Штатів.

Стаття XIII

1. Після того, як п'ять держав, що підписали цю Конвенцію, здадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти, вона набере чинності між ними на дев'яностий день після здачі на зберігання п'ятої ратифікаційної грамоти. Конвенція набере чинності для кожної держави, яка ратифікує її згодом, на дев'яностий день після здачі її ратифікаційної грамоти.

2. Після набрання чинності цією Конвенцією її буде зареєстровано Урядом Мексіканських Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй і в Міжнародній організації цивільної авіації.

Стаття XIV

1. Ця Конвенція після набрання нею чинності буде відкрита для приєднання будь-якої держави - члена Організації Об'єднаних Націй або однієї з спеціалізованих установ.

2. Таке приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про приєднання Урядові Мексіканських Сполучених Штатів і набирає чинності на дев'яностий день після здачі його на зберігання.

Стаття XV

1. Будь-яка з Договірних держав може денонсувати цю Конвенцію шляхом повідомлення про це Уряду Мексіканських Сполучених Штатів.

2. Ця денонсація набере чинності через шість місяців після одержання Урядом Мексіканських Сполучених Штатів повідомлення про денонсацію.

Стаття XVI

1. Будь-яка з Договірних держав може в момент ратифікації цієї Конвенції, приєднання до неї чи в будь-який наступний момент заявити шляхом повідомлення Уряду Мексіканських Сполучених Штатів про те, що ця Конвенція поширюватиметься на якусь з територій, за зовнішні зносини яких ця держава несе відповідальність.

2. Через дев'яносто днів після одержання Урядом Мексіканських Сполучених Штатів такого повідомлення ця Конвенція пошириться на території, згадані в цьому повідомленні.

3. Будь-яка з Договірних держав може відповідно до положень статті XV денонсувати цю Конвенцію окремо щодо якоїсь однієї чи всіх територій, за зовнішні зносини яких ця держава несе відповідальність.

Стаття XVII

До цієї Конвенції не може бути зроблено ніяких застережень.

Стаття XVIII

Уряд Мексіканських Сполучених Штатів повідомлятиме Міжнародну організацію цивільної авіації, а також всі держави - члени Організації Об'єднаних Націй чи однієї з спеціалізованих установ:

a) про кожний випадок підписання цієї Конвенції і про дату цього підписання;

b) про здачу на зберігання кожної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання з зазначенням дати здачі на зберігання;

c) про дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до першого пункту статті XIII;

d) про одержання кожного повідомлення про денонсацію і про дату його одержання;

e) про одержання кожної заяви або повідомлення, зробленого на основі статті XVI, а також про дату їх одержання.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином уповноважені представники, підписали цю Конвенцію.

Складено в Гвадалахарі вісімнадцятого вересня одна тисяча дев'ятсот шістдесят першого року в трьох аутентичних текстах англійською, французькою й іспанською мовами. В разі розбіжностей основним вважатиметься текст французькою мовою, якою складена Варшавська конвенція 12 жовтня 1929 р. Уряд Мексіканських Сполучених Штатів забезпечить офіційний переклад тексту Конвенції на російську мову.

Ця Конвенція здається на зберігання Урядові Мексіканських Сполучених Штатів, де відповідно до положень статті XI залишиться відкритою для підписання; цей Уряд розсилає засвідчені копії даної Конвенції Міжнародній організації цивільної авіації і всім державам - членам Організації Об'єднаних Націй чи однієї з спеціалізованих установ.

* * *

Конвенцію, додаткову до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, здійснюваних особою, яка не є перевізником за договором, від 18 вересня 1961 року підписано від імені Української РСР 18 вересня 1961 року і ратифіковано Президією Верховної Ради УРСР 5 вересня 1983 року з такими заявами:

"Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що положення статті XI і пункту 1 статті XIV Конвенції, які встановлюють обмеження кола її учасників, суперечать принципові суверенної рівності держав".

"Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що положення статті XVI Конвенції, які передбачають поширення дії Конвенції на території, за зовнішні зносини яких Договірні держави несуть відповідальність, є застарілими і суперечать Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про надання незалежності колоніальним країнам і народам (резолюція 1514 (XV) від 14 грудня 1960 року)".

Ратифікаційну грамоту Української РСР здано на зберігання Урядові Мексіки 17 жовтня 1983 року.

Конвенція відповідно до пункту 1 статті XIII набрала чинності для Української РСР 15 січня 1984 року.

____________
* Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 5 вересня 1983 року N 5731-X Із заявами

____________

Опрос