Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики о тарифах консульского сбора за оформление долгосрочных (национальных) виз

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.04.2021
действует с 26.08.2021

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про тарифи консульського збору за оформлення довгострокових (національних) віз

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.04.2021
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 14.07.2021*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.08.2021

Кабінет Міністрів України та Уряд Литовської Республіки, далі - Договірні Сторони,

бажаючи надалі розвивати й зміцнювати дружні відносини і співробітництво між їхніми державами та сприяти зміцненню міжлюдських контактів,

з метою спрощення процедур оформлення довгострокових (національних) віз громадянам України та громадянам Литовської Республіки,

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення термінів

Для цілей цієї Угоди:

(a) "громадянин держави Договірної Сторони" означає будь-яку особу, яка має громадянство України або Литовської Республіки відповідно;

(b) "довгострокова (національна) віза" означає дозвіл, виданий уповноваженим органом держави однієї Договірної Сторони громадянам держави іншої Договірної Сторони, який необхідний:

- щодо України: для в'їзду на її територію з метою оформлення документів, що надають право на проживання в Україні на строк, що перевищує 90 (дев'яносто) днів;

- щодо Литовської Республіки: для в'їзду та перебування на її території на строк, що перевищує 90 (дев'яносто) днів, на підставі прийнятого рішення про видачу документа, що підтверджує право на проживання в Литовській Республіці.

Стаття 2
Збір за оформлення віз

1. Клопотання громадян держав Договірних Сторін про оформлення довгострокових (національних) віз розглядаються в порядку, передбаченому законодавством держав Договірних Сторін.

2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті:

(a) плата за розгляд клопотання про оформлення довгострокової (національної) візи становить 60 євро, за винятком випадків, коли законодавством держав Договірних Сторін встановлено нульову тарифну ставку консульського збору за розгляд такого клопотання;

(b) додаткова плата за термінове оформлення довгострокової (національної) візи не стягується.

Стаття 3
Обмін зразками віз

1. Договірні Сторони обмінюються дипломатичними каналами зразками віз, зазначених у пункті (b) статті 1 цієї Угоди, до набрання цією Угодою чинності.

2. У разі запровадження нових або внесення будь-яких змін до діючих віз, зазначених у пункті (b) статті 1 цієї Угоди, після дати набрання чинності цією Угодою Договірні Сторони повідомляють про це одна одній і обмінюються дипломатичними каналами зразками таких нових або змінених віз принаймні за 30 (тридцять) днів до введення їх у дію.

Стаття 4
Внесення змін та зупинення дії

1. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін. Такі зміни набирають чинності відповідно до пункту 1 статті 6 цієї Угоди.

2. Кожна Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди або її окремих положень, повідомивши про це іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до набрання таким рішенням чинності. Договірна Сторона, яка прийняла рішення зупинити дію цієї Угоди, невідкладно повідомляє іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами про відновлення застосування цієї Угоди.

Стаття 5
Урегулювання розбіжностей

Будь-які розбіжності, що виникають стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 6
Набрання чинності та припинення дії

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на 30-й (тридцятий) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього з письмових повідомлень, якими Договірні Сторони повідомляють одна одній про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. З дати набрання цією Угодою чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про тарифи консульського збору, вчинена в місті Києві 26 листопада 2009 року, припиняє свою дію.

3. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами. У такому випадку ця Угода втрачає чинність на 90-й (дев'яностий) день з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Вільнюс 12 квітня 2021 року у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.

____________
* Затверджено Постановою КМУ від 14 липня 2021 року N 728 ("Офіційний вісник України" від 30.07.2021, N 58, стаття 3609)

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Литовської Республіки

Опрос