Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о займе (Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.05.2021
действует с 30.07.2021

УГОДА ПРО ПОЗИКУ
(Проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.05.2021
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 30.07.2021

ПОЗИКА НОМЕР 9250-UA

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Цю УГОДУ, датовану Датою її підписання, укладено між УКРАЇНОЮ ("Позичальник") та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк"). Позичальник та Банк цим домовляються про таке:

СТАТТЯ I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

1.01. Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) застосовуються до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною.

1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, написані з великої літери, що вживаються в цій Угоді, мають значення, надані їм у Загальних умовах або в Додатку до цієї Угоди.

СТАТТЯ II. ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику суму в розмірі дев'яносто мільйонів доларів США (90000000 доларів США), яку можна періодично конвертувати, застосовуючи Конверсію валют ("Позика"), для сприяння у фінансуванні проекту, описаного в Додатковій статті 1 до цієї Угоди ("Проект").

2.02. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до Розділу III Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

2.03. Комісія за надання позики дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25 %) від суми Позики.

2.04. Комісія за резервування дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25 %) на рік від Незнятого залишку Позики, за умови, що Комісія за резервування за період, що починається з дати нарахування Комісії за резервування і закінчується 9 листопада 2022 року, дорівнює нуль відсотків (0 %).

2.05. Ставка відсотка - це Референтна ставка плюс Змінний спред або така ставка, яка може застосовуватися після Конверсії; відповідно до Розділу 3.02(e) Загальних умов.

2.06. Датами платежу є 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

2.07. Погашення основної суми Позики здійснюється згідно з графіком погашення, наведеним у Додатковій статті 3 до цієї Угоди.

СТАТТЯ III. ПРОЕКТ

3.01. Позичальник заявляє про свою прихильність цілям Проекту і Програмі БПП. З цією метою Позичальник, через МОЗ, та за допомогою НСЗУ за Частиною 2 Проекта, виконує Проект відповідно до положень Статті V Загальних умов та Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

4.01. Додаткові умови набрання чинності полягає в наступному, а саме:

(a) Посібник з доставки та розподілу вакцин прийнято у спосіб, прийнятний для Банку;

(b) Рамкові вимоги до соціального та екологічного менеджменту прийнято у спосіб, прийнятний для Банку.

4.02. Кінцевим терміном набрання чинності є дата, що настає на сто двадцятий (120) день після Дати підписання.

4.03 Без обмеження положень Розділу 10.02 (b) Загальних умов будь-яка зміна до цієї Угоди має бути оформлена письмовим документом, погодженим сторонами цієї Угоди. Така зміна набуває чинності згідно з процедурою, викладеною в угоді про внесення змін.

СТАТТЯ V. ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

5.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

5.02. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов: (a) адреса Позичальника є такою:

Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008
Україна; та

(b) Електронна адреса Позичальника є такою:

Факс:
(380-44) 425-90-26

E-mail:
Infomf@minfin.gov.ua

5.03. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов:

(a) адреса Банку є такою:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; та

(b) Електронна адреса Банку є такою:

Телекс:

248423(MCI) або
64145(MCI)

Факс:

1-202-477-6391

Адреса електронної пошти:

abanerji@worldbank.org

УКЛАДЕНО на Дату підписання.

УКРАЇНА

 

В особі
_________________________________
       Уповноважений представник

ПІБ: Максим Степанов

Посада: Міністр охорони здоров'я України

Дата: 17/05/2021

МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

В особі
_________________________________
      Уповноважений представник

ПІБ: Аруп Банерджі

Посада: Регіональний директор у справах країни

Дата: 17/05/2021

 

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 1
Опис Проекту

Ціль Проекту є запобігання, виявлення та реагування на загрозу, що становить COVID-19, та зміцнення національної системи охорони здоров'я для забезпечення готовності у сфері громадського здоров'я в Україні.

Проект є етапом Програми БПП і складається з таких частин:

Частина 1. Зміцнення системи громадського здоров'я

1.1 Підтримка вакцинації проти COVID-19

Підтримка невідкладних заходів реагування на пандемію COVID-19 через:

(a) закупівлю вакцин проти COVID-19 та послуг логістики;

(b) зміцнення інституційної бази Позичальника, для безпечного та ефективного розгортання вакцинації проти COVID-19 за Проектом, у тому числі шляхом розробки: (i) національної політики стосовно пріоритезованого розподілу вакцини проти COVID-19 за Проектом; (ii) регуляторних процедур вакцинації; (iii) процедур щодо холодового ланцюга, постачання, зберігання, логістики і навчання; та (iv) механізмів підзвітності, розгляду скарг, залучення громадян та громад;

(c) розвиток інфраструктури Позичальника, пов'язаної із вакцинацією проти COVID-19 в рамках Проекту, систем імунізації та спроможності щодо надання послуг, включаючи серед іншого: (i) придбання засобів холодового ланцюга та інфраструктури логістики; (ii) оцінку спроможності щодо управління вакцинами; та (iii) проведення навчання для працівників надавачів послуг;

(d) вдосконалення безпечних систем поводження та утилізації медичних відходів через, серед іншого: (i) мобілізацію та навчання медичного персоналу з метою запровадження відповідних процедур на місцях та мобільних бригад, залучених до розгортання вакцинації; та (ii) придбання й встановлення автоклавів та інших пристроїв для дезінфекції та видалення відходів; та

(e) проведення кампаній з вакцинації, розроблення інформаційних систем та придбання IT-обладнання для управління вакцинацією.

1.2 Тестування на COVID-19

Зміцнення спроможності Позичальника щодо тестування через вдосконалення лабораторних засобів, включаючи, серед іншого: придбання обладнання та матеріалів для розширення доступу до тестування на COVID-19, як зазначено у Плані екстреного реагування на COVID-19.

Частина 2. Підтримка надання послуг

Забезпечення вакцинації проти COVID-19 за Проектом пріоритетним групам населення.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 2
Виконання Проекту

Розділ I. Механізми реалізації

A. Інституційні механізми

1. Позичальник, через МОЗ, забезпечує функціонування та підтримку під час впровадження Проекту:

(a) Групи впровадження проекту ("ГВП"), що відповідає за щоденний нагляд за реалізацією Проекту та надання технічної підтримки в реалізації Проекту, з чисельністю персоналу, рівнем кваліфікації та обсягом відповідальності, прийнятними для Банку; і

(b) Групи координації Проекту ("ГКП") у складі керівників відповідних підрозділів МОЗ або підпорядкованих йому установ, яку очолює Заступник міністра МОЗ, відповідає за здійснення керівництва та прийняття стратегічних рішень стосовно реалізації Проекту.

2. Не пізніше ніж через два (2) місяці після Дати набрання чинності, Позичальник, через МОЗ, наймає одного спеціаліста з екологічних та соціальних питань, технічне завдання, рівень кваліфікації та досвід якого є прийнятними для Банку.

3. Не пізніше, ніж через один (1) місяць після дати набрання чинності, Позичальник, через МОЗ, укладає угоду з НСЗУ на умовах, ухвалених Банком ("Угода з НСЗУ"), яка охоплює зобов'язання НСЗУ за Частиною 2 Проекту, в тому числі, серед іншого, зобов'язання НСЗУ укласти Угоди щодо постачання медичних послуг з Прийнятними постачальниками медичних послуг стосовно забезпечення вакцинації проти COVID-19 за Проектом для пріоритетних груп населення в рамках частини 2 Проекту.

4. Позичальник, через МОЗ, реалізує свої права за Угодою з НСЗУ у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника і Банку та досягти цілей Позики,

5. Перед початком будь-якої діяльності, передбаченої Частиною 2 Проекту, Позичальник, через МОЗ, зобов'язує НСЗУ укласти угоду з кожним Прийнятим постачальником медичних послуг ("Угода щодо постачання медичних послуг"), на умовах, ухвалених Банком, яка охоплює, серед іншого, зобов'язання Прийнятного постачальника медичних послуг щодо здійснення заходів, передбачених Частиною 2 Проекту, відповідно до чинних положень цієї Угоди, Операційного посібника, Посібника з доставки та розподілу вакцин, Керівництва із протидії корупції та ПЕСЗ ("Угода щодо постачання медичних послуг").

6. Позичальник, через МОЗ, зобов'язує НСЗУ реалізовувати свої права за кожною Угодою щодо постачання медичних послуг у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника і Банку та досягти цілей Позики.

7. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник, через МОЗ, не переуступає, не вносить зміни або доповнення, не анулює та не відмовляється від Угоди щодо постачання медичних послуг або будь-яких її положень.

B. Операційний посібник

1. Не пізніше ніж через один (1) місяць після Дати набрання чинності Позичальник, через МОЗ, затверджує і надалі здійснює Проект відповідно до Операційного посібника, який, серед іншого, містить: (a) конкретні положення про детальні домовленості щодо здійснення Проекту; (b) склад та обов'язки ГВП; (c) вимоги щодо закупівель, управління фінансами та виплат; (d) індикатори виконання Проекту; (e) протоколи верифікації та механізми верифікації показників виконання (РВС); (f) критерії прийнятності Пріоритетних груп населення; (g) типову Угоду щодо постачання медичних послуг; та (h) Керівництво із протидії корупції і процедури забезпечення дотримання вимог Керівництва із протидії корупції.

2. Позичальник, через МОЗ, не вносить зміни або доповнення та не відмовляється від виконання або застосовування будь-якого положення Операційного посібника без попереднього письмового дозволу Банку.

3. У разі будь-яких суперечностей між умовами Операційного посібника та умовами цієї Угоди переважними є умови цієї Угоди.

C. Посібник з доставки та розподілу вакцин

1. Без обмеження положень наведених вище Розділів A і B, для забезпечення належного впровадження Проекту, Позичальник, через МОЗ, розробляє та приймає посібник Проекту з доставки та розподілу вакцин проти COVID-19 ("Посібник з доставки та розподілу вакцин") за формою та змістом, що задовольняють вимоги Банку, включаючи:

(a) правила і процедури визначення пріоритетності розподілу вакцин в країні відповідно до принципів, встановлених в Принципі справедливого розподілу вакцин ВООЗ, включаючи план дій, що визначає терміни та кроки реалізації цих правил;

(b) правила і процедури, що встановлюють мінімальні стандарти щодо управління та моніторингу вакцин, включаючи медичні і технічні критерії, план комунікаційних та інформаційно-роз'яснювальних заходів, інфраструктуру холодових ланцюгів та іншу відповідну інфраструктуру логістики;

(c) правила і процедури обробки та збору персональних даних відповідно до належної міжнародної практики; та

(d) план розподілу вакцин, включаючи план дій, що визначає терміни та кроки імунізації.

2. Позичальник, через МОЗ, виконує Проект відповідно до цієї Угоди та Посібника з доставки та розподілу вакцин.

3. За винятком випадків, коли Банк погодиться на інше, Позичальник, через МОЗ, не переуступає, не вносить зміни або доповнення, не анулює та не відмовляється від положень Посібника з доставки та розподілу вакцин без попередньої згоди Банку.

4. У разі будь-яких суперечностей між положеннями Посібника з доставки та розподілу вакцин та цією Угодою, перевагу мають положення цієї Угоди.

D. Використання військових та охоронних структур

1. Без обмежень положень Розділу E.2 цієї Додаткової статті, якщо під час реалізації Проекту Позичальник приймає рішення щодо залучення своїх військових або охоронних структур для здійснення діяльності за Проектом, Позичальник, через МОЗ:

(a) перед будь-яким залученням своїх військових та/або охоронних структур до здійснення діяльності за Проектом направляє Банку письмове повідомлення (відповідно до Розділу 10.01 (b) Загальних умов), в якому повідомляє про таке рішення, включаючи назву такої військової або охоронної структури;

(b) забезпечує, щоб уся діяльність, здійснювана зазначеною військовою або охоронною структурою за Проектом, перебувала під контролем МОЗ і здійснювалась виключно для цілей, пов'язаних з Проектом; та

(c) забезпечує, щоб усі товари, послуги, операційні витрати та навчання, що фінансуються за рахунок Позики, могли використовуватися зазначеними військовими або охоронними структурами під керівництвом та контролем МОЗ у суворій відповідності до положень Операційного посібника, Посібника з доставки та розподілу вакцин та інших домовленостей або протоколів, які Банк може вимагати для здійснення цієї діяльності.

2. За винятком випадків, коли Банк може погодитись на інше, Позичальник забезпечує передання або надання права власності на будь-які генеровані активи, придбані товари та роботи, виконані військовою або охоронною структурою, зазначеною у пункті 1 цього Розділу, за рахунок коштів Позики, МОЗ або будь-якому еквівалентному або відповідному профільному міністерству або установі, погодженій з Банком.

E. Екологічні і соціальні стандарти

1. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб Проект здійснювався відповідно до Екологічних і соціальних стандартів у прийнятний для Банку спосіб.

2. Без обмеження пункту 1 вище, Позичальник, через МОЗ, забезпечує реалізацію Проекту відповідно до Плану екологічних та соціальних зобов'язань ("ПЕСЗ") у прийнятний для Банку спосіб. З цією метою Позичальник, через МОЗ, забезпечує, що:

(a) заходи та дії, зазначені в ПЕСЗ, здійснюються з належною ретельністю та ефективністю, як це передбачено в ПЕСЗ;

(b) доступні достатні кошти для покриття витрат на впровадження ПЕСЗ;

(c) підтримуються політики і процедури, та до впровадження ПЕСЗ залучаються кваліфіковані і досвідчені фахівці у достатній кількості, як передбачено в ПЕСЗ; та

(d) ПЕСЗ або будь-яке його положення не змінюється, не відміняється, не призупиняється та не скасовується, за винятком випадків, коли Банк погоджується на інше в письмовій формі, як зазначено в ПЕСЗ, та забезпечує, щоб переглянутий ПЕСЗ був негайно оприлюднений після цього.

3. У разі будь-яких неузгодженостей між ПЕСЗ та положеннями цієї Угоди перевагу мають положення цієї Угоди.

4. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб:

(a) вживалися всі необхідні заходи для збору, складання та надання Банку регулярних звітів з періодичністю, зазначеною в ПЕСЗ, та негайно в окремому звіті або звітах, на вимогу Банку, інформація про статус дотримання ПЕСЗ, а також зазначених у ньому екологічних і соціальних інструментів, й усі такі звіти, за формою та змістом, були прийнятними для Банку, визначаючи, серед іншого: (i) статус впровадження ПЕСЗ; (ii) умови, якщо такі є, які перешкоджають впровадженню або загрожують зашкодити впровадженню ПЕСЗ; та (iii) коригувальні й превентивні заходи, вжиті або необхідні для усунення таких умов; та

(b) Банк був негайно поінформований про будь-які інциденти або аварії, пов'язані з реалізацією Проекту, які мають або можуть мати значний шкідливий вплив на навколишнє середовище, громади, населення або працівників, на які впливає проект, відповідно до ПЕСЗ, екологічних і соціальних інструментів, зазначених в ньому та Екологічних і соціальних стандартах.

5. Позичальник, через МОЗ, створює, оприлюднює, підтримує та забезпечує функціонування доступного механізму розгляду скарг для отримання та сприяння вирішенню проблем і скарг людей, на які впливає Проект, та вживає всіх необхідних і належних заходів для вирішення або сприяння вирішенню таких проблем і скарг у прийнятний для Банку спосіб.

6. Позичальник, через МОЗ, повинен забезпечити вжиття наступних заходів у випадку, якщо його військові чи охоронні структури ("персонал служби охорони") використовуються для реалізації проектної діяльності та/або для забезпечення охорони працівників Проекту, об'єктів та/або активів, у прийнятний для Банку спосіб:

(a) приймати та застосовувати стандарти, протоколи та кодекси поведінки для відбору та використання персоналу служби охорони та проводити перевірку такого персоналу, щоб переконатися, що він не брав участь у незаконній або жорстокій поведінці в минулому, включаючи сексуальну експлуатацію та зловживання (СЕЗ), сексуальне переслідування (СП) або надмірне застосування сили;

(b) забезпечити розміщення такого персоналу, згідно до відповідних вимог ЕСС та ПЕСЗ;

(c) забезпечити належний інструктаж та підготовку такого персоналу до розгортання, та на регулярній основі, щодо застосування сили та відповідної поведінки (у тому числі стосовно цивільно-військових дій, СЕЗ та СП та інших відповідних областей), як викладено в Операційному посібнику та ПЕСЗ;

(d) забезпечити, щоб діяльність із залучення зацікавлених сторін згідно Плану залучення зацікавлених сторін включала комунікаційну стратегію щодо залучення такого персоналу в рамках Проекту; і

(e) забезпечити, що будь-які занепокоєння або скарги щодо поведінки такого персоналу отримуються, контролюються, документуються (з урахуванням необхідності захисту конфіденційності), вирішуються за допомогою механізму подання скарг Проекту; і повідомляється Банку не пізніше п'яти (5) днів після отримання.

F. Стандарти затвердження вакцини проти COVID-19 в рамках Проекта

Усі вакцини проти COVID-19 за Проектом повинні відповідати Критеріям затвердження вакцин.

Розділ II. Моніторинг, звітність та оцінка Проекту

1. Позичальник, через МОЗ, подає до Банку кожен Звіт про виконання проекту, що охоплює календарне півріччя, не пізніше ніж впродовж одного (1) місяця після закінчення кожного календарного півріччя.

2. За винятком випадків, коли відповідно до цієї Угоди може прямо вимагатися або дозволятися інше, або як це може прямо вимагати Банк, при обміні будь-якою інформацією, звітом або документом, що стосуються діяльності, описаної в Додатковій статті 1 до цієї Угоди, Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб така інформація, звіт або документ не містили персональних даних.

Розділ III. Зняття коштів Позики

A. Загальні положення

Не обмежуючи положень Статті II Загальних умов та згідно з Листом про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію, Позичальник може знімати кошти Позики для: (a) фінансування Прийнятних витрат; та (b) сплати: (i) Комісії за надання позики; та (ii) премії за встановлення кожного відсоткового кепа або відсоткового колара; у межах виділеної суми та, якщо застосовно, у розмірі відсотка, визначеного для кожної Категорії у наведеній далі таблиці:

Категорія

Сума виділеної Позики
(виражена в доларах США)

Відсоток витрат, що фінансуються
(з урахуванням податків)

(1) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, консультаційні послуги, навчання та операційні витрати за Частиною 1 Проекту

59,775,000

100 %

(2) Витрати на вакцинацію проти COVID-19 за Проектом за Частиною 2 Проекту

30,000,000

100 %

(3) Комісія за надання позики

225,000

Сума, що підлягає сплаті на підставі Розділу 2.03 цієї Угоди згідно з Розділом 2.07 (b) Загальних умов

(4) Премія за встановлення відсоткового кепа або відсоткового колара

0

Сума, що сплачується згідно з Розділом 4.05 (c) Загальних умов

ЗАГАЛЬНА СУМА

90,000,000

 

B. Умови зняття коштів Позики; Період зняття коштів

1. Незважаючи на положення Частини A вище, жодне зняття коштів не здійснюється для виплат, здійснених до Дати підписання, за винятком того, що зняття в межах загальної суми, що не перевищує 36000000 доларів США, можуть здійснюватися для виплат, здійснених до цієї дати, але станом на 1 січня 2021 року або після цієї дати, для Прийнятних витрат.

2. Кожне зняття коштів за Категорією (2) здійснюється лише після того, як Банк отримає докази, прийнятні для Банку, за його формою та змістом, та з урахуванням вимог, викладених в Операційному посібнику і в Листі про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію, що підтверджують досягнення відповідних показників виконання (РВС).

3. Незважаючи на положення пунктів 1 і 2 вище, якщо Банк не задовольняє досягнення показників виконання (РВС), зазначених у Додатковій статті 4 до цієї Угоди, Банк може в будь-який час, повідомивши Позичальнику, вирішити, на власний розсуд, дозволити зняття меншої суми, ніж сума, призначена для зазначеного показника виконання (РВС), яка, на думку Банку, відповідає мірі досягнення зазначеного показника виконання (РВС).

4. Датою закриття є 31 березня 2023 року.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3
Графік погашення амортизації, пов'язаної з Комісією за надання позики

У наведеній нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та відсоток від загальної основної суми Позики, що підлягає сплаті на кожну Дату погашення основної суми ("Частка внеску").

Дата погашення основної суми

Частка внеску

Станом на кожне 15 квітня та 15 жовтня
Починаючи з 15 жовтня 2025 року
До 15 квітня 2040 року

3,23 %

Станом на 15 жовтня 2040 року

3,10 %

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4
Показники виконання (РВС)

Показники виконання

Сума Позики, розподілена за відповідною Категорією
(виражена в доларах США)

РВС 1:10000000 осіб, із початкової кількості 0 осіб, із Пріоритетних груп населення отримали повну вакцинацію проти COVID-19 від Вибраних постачальників медичних послуг відповідно до процедур, вказаних в Операційному посібнику

3 долари США за особу до щонайбільш 30000000 доларів США

 

ДОДАТОК

Визначення

1. "Керівництво із протидії корупції" - для цілей пункту 5 цього Додатка до Загальних умов, "Керівництво щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР", затверджене 15 жовтня 2006 року зі змінами та доповненнями від січня 2011 року та 1 липня 2016 року.

2. "Категорія" - категорія, зазначена в таблиці Розділу III.A Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

3. "Фонд COVAX" - Глобальний доступ до вакцин проти COVID-19, механізм, що дозволяє об'єднати попит та ресурси для забезпечення доступності та рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн, який координуються Gavi, Альянсом з вакцин, Коаліцією з інновацій для готовності до епідемій (CEPI) та ВООЗ.

4. "COVID-19" - коронавірусна хвороба, спричинена новим коронавірусом 2019 року (SARS-CoV-2).

5. "План екстреного реагування на COVID-19" - національний план заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року N 311-р, до якого можуть бути внесені зміни.

6. "Прийнятний постачальник медичних послуг" - заклад охорони здоров'я, який відповідає критеріям прийнятності щодо забезпечення вакцинації проти COVID-19, визначеним в Операційному посібнику; "Прийнятні постачальники медичних послуг" - означає їх множину.

7. "План екологічних та соціальних зобов'язань" або "ПЕСЗ" - план екологічних та соціальних зобов'язань в рамках Проекту, датований 27 квітня 2021 року, до якого періодично можуть вноситися зміни та доповнення відповідно до його положень, що визначає суттєві заходи та дії, які Позичальник, через МОЗ, повинен здійснити або забезпечити їх здійснення для усунення потенційних екологічних та соціальних ризиків і наслідків Проекту, включаючи терміни дій та заходів, інституційні, кадрові, навчальні, моніторингові та звітні механізми, а також будь-які екологічні та соціальні інструменти, які будуть розроблені на їх підставі.

8. Рамкові вимоги до екологічного і соціального менеджменту" або "РВЕСМ" - ті самі вимоги, які будуть підготовлені для Проекту, що визначають принципи, правила, настанови та процедури з метою виявлення та оцінки потенційних несприятливих екологічних і соціальних ризиків та впливів (включаючи питання охорони здоров'я та безпеки) діяльності, пов'язаної з Проектом, вжиття заходів щодо уникнення, зменшення, пом'якшення або компенсації екологічних і соціальних несприятливих ризиків та наслідків, процедурні, бюджетні та інституційні механізми та дії, необхідні для реалізації цих заходів, та інформацію про відомство або відомства, відповідальні за усунення ризиків та наслідків Проекту; а також з метою підготовки планів оцінки екологічних і соціальних впливів/екологічного і соціального менеджменту у міру того, як такі вимоги можуть періодично змінюватися Позичальником, через МОЗ, за попередньою письмовою згодою Банку. РВСЕМ охоплять Плани екологічного і соціального менеджменту, План інфекційного контролю та поводження з медичними відходами, а також Посібник з доставки та розподілу вакцин.

9. "Екологічні і соціальні стандарти" або "ЕСС" означають в сукупності: (i) "Екологічний і соціальний стандарт 1: Оцінка та управління екологічними і соціальними ризиками та наслідками"; (ii) "Екологічний і соціальний стандарт 2: Умови праці"; (iii) "Екологічний і соціальний стандарт 3: Ефективність використання ресурсів та запобігання і боротьба із забрудненням"; (iv) "Екологічний і соціальний стандарт 4: Здоров'я та безпека громад"; (v) "Екологічний і соціальний стандарт 5: Придбання земельних ділянок, обмеження на землекористування та вимушене переселення"; (vi) "Екологічний і соціальний стандарт 6: Збереження біорізноманіття і стале управління живими природними ресурсами"; (vii) "Екологічний і соціальний стандарт 7: Корінні народи / історично ущемлені традиційні місцеві громади в країнах Африки, розташованих на південь від Сахари"; (viii) "Екологічний і соціальний стандарт 8: Культурна спадщина"; (ix) "Екологічний і соціальний стандарт 9: Фінансові посередники"; (x) "Екологічний і соціальний стандарт 10: Залучення зацікавлених сторін та оприлюднення інформації"; набули чинності 1 жовтня 2018 року, опубліковані Банком.

10. "Повна вакцинація проти COVID-19" - необхідна кількість доз вакцини проти COVID-19, відповідно до рекомендованої виробником дози та, як визначено у процедурах, викладених в Операційному посібнику.

11. "Загальні умови" - "Загальні умови надання коштів МБРР для фінансування інвестиційних проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку" від 14 грудня 2018 року (зі змінами від 1 серпня 2020 року та 21 грудня 2020 року).

12. "Угода щодо постачання медичних послуг" - означає будь-яку з угод, що згадується у Розділі I.A.5 Додаткової Статті 2 цієї Угоди.

13. "МОЗ" - Міністерство охорони здоров'я Позичальника або будь-який його правонаступник.

14. "Програма БПП" - програма глобального екстреного багатоетапного програмного підходу, призначена для допомоги країнам у запобіганні, виявленні та реагуванні на загрозу, спричинену COVID-19, та зміцнення національних систем охорони здоров'я для забезпечення готовності у сфері громадського здоров'я в Україні.

15. "НСЗУ" або "Національна служба здоров'я України" - центральний орган виконавчої влади Позичальника, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України через МОЗ, створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1101 "Про утворення Національної служби здоров'я України", або його правонаступник.

16. "Угода з НСЗУ" - угода, зазначена в Розділі I.A.3 Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

17. "Операційні витрати" - прийнятні витрати за розумну ціну, здійснені Позичальником, через МОЗ, у зв'язку з поточною діяльністю у рамках Проекту та які не були б здійснені без Проекту, включаючи, серед іншого, витрати на проїзд, проживання та добові, витрати на оплату комунальних послуг, обслуговування офісів та обладнання, страхування, канцелярське приладдя та матеріали, оплату банківських зборів, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів, зв'язок, друк, витрати, пов'язані зі зміцненням комунікації та розповсюдженням результатів (заходи, плани комунікації, публікації).

18. "Операційний посібник" - посібник, прийнятний для Банку, зазначений у Розділі 1.B.1 Додаткової статті 2 до цієї Угоди; до якого періодично можуть вноситися зміни та доповнення за попередньою письмовою згодою Банку.

19. "РВС" - показники виконання, як зазначено в Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

20. "Персональні дані" - будь-які відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. Фізична особа, яка може бути ідентифікована за допомогою розумних засобів, це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати за допомогою посилання на певний ідентифікатор або комбінацію ідентифікаторів у даних, або комбінацію даних з іншою доступною інформацією. Ідентифікатори, які можуть використовуватися для ідентифікації фізичної особи, яка може бути ідентифікована, охоплюють, без обмеження, ПІБ, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор, метадані та елементи фізичної, фізіологічної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності фізичної особи.

21. "Пріоритетні групи населення" - (i) персонал закладів охорони здоров'я (медичних та немедичних); (ii) соціальні працівники; (iii) мешканці та персонал закладів тривалого догляду; (iv) особи віком від шістдесяти (60) років; (v) вчителі та працівники освіти; (vi) доросле населення із супутніми захворюваннями: та (vii) будь-які інші групи, які можуть бути охоплені під час реалізації Проекту, за умови відсутності заперечення з боку Банку, як зазначено в Посібнику з доставки та розподілу вакцин.

22. "Група координації проекту" або "ГКП" - група, яка зазначена в Розділі I.A.1 (b) Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

23. "Витрати на вакцинацію проти COVID-19 за Проектом" - виплати, здійснені НСЗУ Вибраним постачальникам медичних послуг за Угодою щодо постачання медичних послуг для покриття таких витрат, згідно з Частиною 2 Проекту: (a) зарплата медичних та немедичних працівників, призначених для проведення вакцинації Пріоритетних груп населення вакцинами проти COVID-19 за Проектом; (b) матеріали, необхідні для впровадження вакцин проти COVID-19 за Проектом, як детально описано в Операційному посібнику; та (c) пальне та експлуатація і технічне обслуговування транспортних засобів, необхідних для впровадження вакцин проти COVID-19 за Проектом.

24. "Вакцина проти COVID-19 за Проектом" - вакцина для профілактики COVID-19, дозволена національним регуляторним органом Позичальника для розподілу, маркетингу та застосування на території Позичальника, та придбана або впроваджена в рамках Проекту; "Вакцини проти COVID-19 за Проектом" - те саме у множині.

25. "Група впровадження проекту" або "ГВП" - група впровадження проекту утворена при МОЗ, яка зазначена в Розділі I.A.1 (a) Додаткової статті 2 до цієї Угоди, або її правонаступник, прийнятний для Банку.

26. "Правила закупівель" - для цілей пункту 85 Додатка до Загальних умов, "Правила закупівель для Позичальників ФІП" Світового банку, від листопада 2020 року.

27. "Вибрані постачальники медичних послуг" - Прийнятні постачальники медичних послуг, які: (a) уклали Угоду щодо постачання медичних послуг; та (b) отримали плату від НСЗУ за проведення вакцинації проти COVID-19 Пріоритетних груп населення за Частиною 2 Проекту.

28. "Дата підписання" - пізніша з двох дат, станом на яку Позичальник і Банк підписали цю Угоду, і це визначення застосовується до всіх посилань на "дату Угоди про позику" в Загальних умовах.

29. План залучення зацікавлених сторін" або "ПЗЗС" - план, який має бути складений та оприлюднений Позичальником, через МОЗ, у спосіб, задовільний для Банку, як це визначено в ПЕСЗ, відповідно до Екологічних і соціальних стандартів.

30. "Регуляторний орган, який застосовує жорсткі вимоги" - національний регуляторний орган ("НРО"), віднесений ВООЗ до відповідного Регуляторного органу, який застосовує жорсткі вимоги.

31. "Навчання" - прийнятні витрати за розумну ціну, здійснені Позичальником, через МОЗ, у зв'язку з проведенням семінарів та підготовкою й адмініструванням навчання у рамках Проекту, включаючи, серед іншого, витрати на проїзд, проживання та добові учасників навчання, оплату курсів навчання, оренду приміщень для проведення навчальних заходів та придбання і друк навчальних матеріалів.

32. "Критерії затвердження вакцин" означає, що вакцина проти COVID-19 за Проектом (a) отримала дозвіл або схвалення для використання у звичайних або екстрених ситуаціях, принаймні від одного з Регуляторних органів, які застосовують жорсткі вимоги, визначених ВООЗ для вакцин, закуплених та/або поставлених у рамках Фонду COVAX, до яких ВООЗ може періодично вносити зміни; (b) отримала попередню кваліфікацію ВООЗ або Дозвіл на екстрене використання ВООЗ; або (c) відповідає таким іншим критеріям, які можуть бути узгоджені Позичальником і Банком у письмовій формі.

33. "Посібник з доставки та розподілу вакцини" - посібник Позичальника, зазначений у Розділі I.C Додаткової статті 2 до цієї У годи, до якого періодично можуть вноситися зміни та доповнення за попередньою письмовою згодою Банку.

34. "Принцип справедливого розподілу вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я ("ВООЗ")" - правила, які регулюють розподіл вакцин учасникам Фонду COVAX, розроблені ВООЗ, що підлягають періодичному перегляду Фондом COVAX.

35. "Дозвіл на екстрене використання ВООЗ" - процедура оцінки на основі ризику та допуску ВООЗ неліцензованих вакцин, медичних засобів та засобів діагностики in vitro з метою прискорення доступності цих продуктів людям, які постраждали під час оголошеної надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я.

36. "Попередня кваліфікація ВООЗ" - послуга, яка надається ВООЗ для оцінки якості, безпеки та ефективності виробів медичного призначення для пріоритетних захворювань, і яка призначена для закупвель через ООН та у рамках міжнародних закупівель для країн, що розвиваються.

 

Стосовно: Позики МБРР N 9250-UA
Проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"
Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.05.2021
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 30.07.2021

17 травня 2021 року

Його Високоповажності
Сергію Марченку
Міністру фінансів
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2
м. Київ, 01008
Україна

Ваша Високоповажносте,

Я посилаюся на Угоду про позику ("Угода") між Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Банк") та Україною ("Позичальник") для реалізації вищевказаного проекту, датовану 17 травня 2021 року. Загальні умови, визначені в Угоді про позику, передбачають, що Позичальник може час від часу звертатися з проханням про зняття Сум Позики з Рахунку Позики відповідно до Листа про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію та таких додаткових інструкцій, які Банк може час від часу вказувати шляхом направлення повідомлення Позичальнику. Загальні умови також передбачають, що в Листі про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію можуть бути визначені вимоги до фінансової звітності конкретного Проекту.

I. Механізми виплат, зняття коштів і звітність щодо надходжень за Позикою

З "Керівними принципами використання коштів для фінансування інвестиційних проектів" Світового банку від лютого 2017 року ("Керівні принципи використання коштів") можна ознайомитися на загальнодоступній вебсторінці Банку за вебадресою: https://vvwvv.worldbank.org та на його захищеній вебсторінці "З'єднання клієнта" (Client Connection) за вебадресою: https://clientconnection.worldbank.org. Керівні принципи використання коштів є невід'ємною частиною цього Листа про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію, в якому вказано спосіб застосування положень Керівних принципів використання коштів, наведений нижче.

(i) Механізми вибірки коштів

Загальні положення (Доповнення 1). У таблиці в Доповненні 1 зазначено методи вибірки, які можуть бути використані Позичальником, інформацію про реєстрацію підписів уповноважених осіб, опрацювання заявок на зняття коштів (включаючи мінімальну суму заявок та опрацювання авансових платежів), інструкції щодо супровідної документації та періодичність подання звітності щодо Спеціального рахунку.

(ii) Подання заявок в електронній формі. Див. Розділ 10.01 (c) Загальних умов.

Банк може дозволити Позичальнику подавати заявки в електронній формі (разом із супровідною документацією) через Інтернет-портал Банку "З'єднання клієнта" ("Client Connection") за вебадресою: (https://clientconnection.worldbank.org). Ця можливість може бути реалізована, якщо призначених Позичальником у письмовій формі офіційних осіб, уповноважених підписувати та подавати Заявки, зареєстровано як користувачів Client Connection. Призначені офіційні особи можуть подавати Заявки в електронній формі, заповнивши Форму 2380, яка доступна через Client Connection. Підписанням Листа, яким надаються повноваження на підписи, Позичальник підтверджує, що він дозволяє таким особам прийняти захищені облікові дані (SIDC) і подавати до Банку Заявки та супровідну документацію засобами електронного зв'язку. Банк зберігає за собою право і може, на власний розсуд, тимчасово або на постійній основі, скасувати дозвіл на подання Заявок в електронній формі Позичальником. Призначаючи офіційних осіб, які будуть використовувати SIDC, та обираючи можливість подання Заявок в електронній формі, Позичальник Листом, яким надаються повноваження на підписи, підтверджує свою згоду на: (a) дотримання "Умов використання захищених облікових даних" у зв'язку з використанням електронних засобів для опрацювання заявок і супровідної документації", доступних на загальнодоступній вебсторінці Банку за вебадресою: https://worldbank.org і на вебсторінці Client Connection; та (b) забезпечення дотримання цих умов такою офіційною особою.

II. Фінансові звіти та аудити

(i) Фінансові звіти. Позичальник складає та надає Банку не пізніше сорока п'яти (45) днів після закінчення кожного календарного кварталу проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти ("ПФЗ") за Проектом, що охоплюють квартал, за формою і змістом, що є задовільними для Банку. Якщо Позичальник, через МОЗ, укладає договір з агентством ООН, Позичальник, через МОЗ, відповідає за те, щоб вимоги до фінансової звітності, які застосовуються до агентства ООН, були прописані в угоді між МОЗ і агентством ООН та своєчасно виконувались.

(ii) Аудити. Без обмежень положень Розділу 5.09 (b) Загальних умов Позичальник проводить аудит фінансових звітів Проекту, залучаючи послуги Рахункової палати України. Кожен аудит охоплює період одного фінансового року Позичальника. Для кожного такого періоду перевірені аудиторами фінансові звіти за результатами Проекту (a) подаються до Банку не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення такого періоду; та (b) оприлюднюються вчасно й у спосіб, прийнятний для Банку. Якщо Позичальник, через МОЗ, укладає договір з агентством ООН, Позичальник, через МОЗ, відповідає за те, щоб вимоги і до документації, які застосовуються до агентства ООН для цілей аудиту проекту були прописані в угоді між МОЗ та агентством ООН.

(iii) Визначення. Для цілей Статті II (ii) "Рахункова палата України" - є найвищим органом контролю Позичальника, створена згідно із Законом України від 2 липня 2015 року N 576-VIII "Про Рахункову палату".

III. Інша інформація

Для отримання додаткової інформації про механізми виплати коштів просимо звертатися до Посібника Банку з процедур вибірки коштів позик для реалізації проектів, доступного на загальнодоступній вебсторінці Банку і на вебсторінці Client Connection. Банк рекомендує Вам зареєструватися як користувач Client Connection. З цієї вебсторінки Ви зможете складати і подавати Заявки, відстежувати стан Позики в режимі, наближеному до реального часу, й отримувати відповідну інформацію з нормативних, фінансових та закупівельних питань. Для отримання докладнішої інформації про цю вебсторінку і порядок реєстрації просимо звертатися до Банку електронною поштою на адресу: askloans@worldbank.org.

З повагою,

(підпис)
Аруп Банерджі
Регіональний директор Світового банку
у справах країн Східної Європи
регіону Європи та Центральної Азії

Додатки

1. Форма Листа, яким надаються повноваження на підписи

2. Форма видаткової відомості (ВВ)

Копії:

Його Високоповажності Максиму Степанову
Міністру охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Київ, Україна

 

Доповнення 1: Механізми вибірки коштів

Базова інформація

Номер Позики

МБРР 9250-UA

Країна

Україна

Дата закриття

Розділ III.B.4. Додаткової статті 2 до Угоди про позику

Позичальник

Україна

Назва Проекту

Проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні

Кінцева дата виплати (пункт 3.7**)

Чотири місяці після Дати закриття

Методи вибірки коштів і супровідна документація

Методи виплат
(Розділ 2**)

Методи

Супровідна документація
(пункти 4.3 та 4.4**)

Прямі платежі

Так

Копії документів (наприклад, рахунків-фактур постачальників, гарантій забезпечення авансових і утримуваних платежів тощо)

Відшкодування

Так

- Категорія 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі показників виконання (Performance-Based Conditions (PBC) - Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа
- Категорія 2 (Категорія кредитування на основі РВС) - (i) Проміжний неперевірений аудиторами фінансовий звіт (ПНФЗ) у формі, узгодженій в Операційному посібнику Проекту; (ii) Лист-підтвердження про досягнення РВС, що підтверджує рівень досягнення РВС, та відповідну грошову вартість у доларах США

Спеціальний рахунок

Так

Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

Спеціальні зобов'язання

Так

Копія акредитиву
Копія запиту на оплату і копія Договору у випадку Спеціального зобов'язань ООН з агенціями ООН

Спеціальні рахунки (Розділи 5 і 6**)

Тип

Окремо:

Верхня гранична сума

Фіксована

Фінансова установа - назва

Спеціальний рахунок (СР) буде відкрито Державним казначейством України в АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк)

Грошова одиниця

дол. США

Періодичність звітування (пункт 6.3**)

Щоквартально

Сума

6000000

Мінімальна сума Заявок (пункт 3.5)

Мінімальна сума заявок на відшкодування, прямі платежі та спеціальні зобов'язання становить в еквіваленті 1000000 дол. США.

Підписи уповноважених осіб (пункти 3.1 і 3.2**). Форму Листа, яким надаються повноваження на підписи, наведено в Додатку 1 до цього листа щодо заявок на зняття коштів і супровідної документації (пункти 3.3 та 3.4**)

The World Bank
Radnicka cesta 80, 9th floor
Zagreb, HR-10000
Croatia
Attention: Loan Department (WFACS)

(Світовий банк
Радніцка цеста 80, 9-ий поверх
Загреб 10000 ХР-10000
Хорватія
Кому: Кредитний департамент (WFACS))

Додаткові інструкції

Метод вибірки зі Спеціального рахунку доступний лише для Категорії 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі РВС)
Метод вибірки "відшкодування" - єдиний метод вибірки, доступний для Категорії 2 (Категорія кредитування на основі РВС)
Усі вибірки Агентствам ООН за договорами з Агентствами ООН здійснюватимуться на основі Спеціального зобов'язання ООН на підставі запиту на виплату від Агентства ООН

Інше

• Категорія зняття коштів 2 - фінансування прийнятних витрат у рамках Категорії 2 залежить від досягнення РВС, визначених відповідно до Додаткової статті щодо РВС (згідно з Додатковою статтею 4 до Угоди про позику). Група Проекту Банку підтвердить рівень досягнення одного або декількох РВС та відповідні суми для цілей відшкодування. До Банку буде подано проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти (ПНФЗ) із засвідченням прийнятних витрат у доларах США, пов'язаних з відповідними РВС, для цілей відшкодування.
• Якщо сума прийнятних витрат, повідомлена в ПНФЗ, буде меншою від грошової вартості, яка відповідає рівню досягнення РВС, підтвердженою Групою Проекту Банку, виплати буде обмежено сумою прийнятних витрат, повідомлених в ПНФЗ.
• Після отримання заявки про зняття коштів усі Відшкодування здійснюються на рахунок Державної казначейської служби у доларах США до Загального фонду Державного бюджету.

____________
** Розділи і пункти стосуються "Керівних принципів використання коштів для фінансування інвестиційних проектів" від лютого 2017 року.

 

[Додаток I - Форма Листа, яким надаються повноваження на підписи]

[Офіційний бланк]
Міністерство фінансів України
[адреса: вулиця]
[місто] [країна]

[ДАТА]

The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

(Світовий банк
вул. 1818 H, N.W.
Вашингтон, округ Колумбія 20433
Сполучені Штати Америки)

Кому: Директору Світового банку у справах країни

Стосовно: Позики N 9250-UA
(Проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинації в Україні")

Я посилаюся на Угоду про позику ("Угода") між Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Банк") та Україною ("Позичальник"), датовану __________, згідно з якою надається вищевказана Позика. Для цілей Розділу 2.03 Загальних умов, як визначено в Угоді, будь-яка 1[одна] з офіційних осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника підписувати заявки на зняття коштів і заявки на спеціальне зобов'язання у рамках цієї Позики.

З метою подання Заявок до Банку, у тому числі засобами електронного зв'язку, 2[кожна] з осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника, діючи 3[самостійно] 4[спільно], подавати Заявки та докази на їх підтвердження на умовах, визначених Банком.

____________
1 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути підписані більш ніж однією особою, зазначивши кількість офіційних осіб або їхні посади і вказавши, чи застосовуються будь-які порогові значення. Просимо видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

2 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути спільно підписані більш ніж однією особою, і вказати, якщо це так, фактичну кількість таких осіб. Просимо видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

3 Інструкції для Позичальника: цю дужку слід використовувати, якщо Заявку може підписати будь-яка з уповноважених осіб; якщо ця вимога не задовольняється, просимо видалити цю дужку. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсипається до Банку.

4 Інструкції для Позичальника: цю дужку слід використовувати лише, якщо кожну Заявку повинні спільно підписати кілька осіб; якщо ця вимога не задовольняється, просимо видалити цю дужку. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

Цим підтверджується, що Позичальник уповноважує таких осіб прийняти захищені облікові дані (SIDC) і подавати до Банку Заявки та супровідну документацію засобами електронного зв'язку. Повністю визнаючи, що Банк спирається на такі запевнення та гарантії, включаючи, без обмежень, запевнення та гарантії, що містяться в "Умовах використання захищених облікових даних у зв'язку з використанням електронних засобів для опрацювання заявок і супровідної документації" ("Умови використання SIDC"), Позичальник запевняє і гарантує Банку, що він забезпечить дотримання такими особами вказаних умов.

Цей Дозвіл на уповноваження осіб замінює собою і має перевагу перед будь-якими Дозволами на уповноваження, наведених у документах Банку стосовно цієї Угоди на цей час.

[Прізвище], [посада]

Зразок підпису: _________________

[Прізвище], [посада]

Зразок підпису: _________________

[Прізвище], [посада]

Зразок підпису: _________________

З повагою,

/ підпис /

____________
[посада]

 

Додаток 2 - Форма видаткової відомості

Видаткова відомість (ВВ)

Платежі, здійснені впродовж періоду з ___________ до _________

Позика N:
Заявка N:
Категорія N:
ВВ N:

_________________
_________________
_________________
_______

 

Нижченаведені видатки здійснено впродовж періоду ретроактивного фінансування (прохання поставити позначку)
Нижченаведені видатки здійснено до дати закриття позики (прохання поставити позначку)

Так

Ні

Так

Ні


 

 

  

Супровідні документи, які додаються до цієї видаткової відомості, зберігаються в
_______________

(місце зберігання)

____________

Опрос