Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя

Страны - участницы
Меморандум от 14.02.2021
действует с 01.10.2021

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.02.2021
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 09.08.2021
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.10.2021

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів (далі іменуються як "Сторони"),

вірячи у глибокі відносини між державами Сторін,

зважаючи на те, що держави Сторін є Договірними Сторонами Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року,

з метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху на територіях держав Сторін,

маючи намір забезпечити взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, виданих в Україні та Об'єднаних Арабських Еміратах,

домовилися про таке:

Параграф 1
Визнання посвідчень водія

З метою виконання цього Меморандуму дійсні національні посвідчення водія, видані компетентними органами держави кожної Сторони відповідно до їх національного законодавства, визнаються іншою Стороною, якщо власники таких посвідчень водія не проживають в державі іншої Сторони.

Параграф 2
Обмін посвідчень водія

1. Для громадян держав Сторін, які прибувають з метою проживання в державу іншої Сторони та які хочуть обміняти своє національне посвідчення водія, кожна Сторона звільняє таких громадян від відповідних теоретичних та практичних іспитів. Таке звільнення обмежується категоріями посвідчень водія, зазначеними у цьому параграфі. Обмін посвідчень водія для таких громадян дозволяється після видачі посвідки на проживання в державі іншої Сторони, а таке обміняне посвідчення буде дійсним на період, визначений національним законодавством держави відповідної Сторони.

2. Категорії та еквівалентність посвідчень водія, що можуть бути обмінені в межах цього Меморандуму, є такі:

Україна

Об'єднані Арабські Емірати

Категорія

Категорія

A

Мотоцикл

B

Легкий транспортний засіб

Параграф 3
Умови обміну

1. Наведеними нижче є вимоги, відповідно до яких може здійснюватися обмін національного посвідчення водія:

- заявник повинен мати дійсну посвідку на проживання в державі іншої Сторони;

- національне посвідчення водія заявника повинно бути дійсним;

- заявник повинен досягти мінімального віку, що визначений національним законодавством держави іншої Сторони для відповідних категорій посвідчень водія в цій державі;

- національне посвідчення водія, що підлягає обміну, повинно відповідати зразкам, якими обмінюються Сторони;

- заявник повинен подати засвідчений переклад національного посвідчення водія, що підлягає обміну, на офіційну мову(и) держави іншої Сторони, виданий відповідно до національного законодавства держави такої Сторони;

- заявник повинен пройти необхідний медичний огляд в державі іншої Сторони.

2. Інші умови та положення, що можуть вимагатися відповідно до національного законодавства держав Сторін, можуть застосовуватися під час процедури обміну.

3. Національне посвідчення водія, що підлягає обміну, повинно бути замінене компетентним органом держави іншої Сторони на національне посвідчення водія еквівалентної категорії(й), як передбачено у параграфі 2 цього Меморандуму.

4. Сторони обмінюються інформацією про зразки своїх національних посвідчень водія до набрання цим Меморандумом чинності.

Параграф 4
Повернення посвідчень водія

Замінене національне посвідчення водія надсилається компетентному органу держави іншої Сторони через дипломатичні канали.

Параграф 5
Дійсність посвідчень водія

1. У випадку будь-яких сумнівів щодо дійсності чи справжності національного посвідчення водія, поданого для обміну, компетентний орган держави Сторони, що здійснює обмін, може запитувати компетентний орган держави іншої Сторони перевірити дійсність чи справжність такого посвідчення водія.

2. Формат обміну інформацією щодо дійсності чи справжності посвідчення водія встановлюється компетентними органами держав Сторін до набрання цим Меморандумом чинності.

Параграф 6
Зміни до законодавства про дорожній рух та компетентні органи

1. Кожна Сторона негайно інформує іншу Сторону про будь-які зміни чи поправки до свого національного законодавства щодо категорій посвідчень водія чи законодавства про дорожній, рух, а також відповідних компетентних органів через дипломатичні канали.

2. Наведені нижче компетентні органи держав Сторін визначені для виконання цього Меморандуму:

a) для Української Сторони: Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України;

b) для Сторони Об'єднаних Арабських Еміратів: Федеральний генеральний директорат ліцензування транспортних засобів та водіїв Міністерства внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів.

Параграф 7
Вирішення спорів

Усі спори, що виникають під час застосування цього Меморандуму, вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами через дипломатичні канали.

Параграф 8
Набрання чинності, внесення змін та припинення дії

1. Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набирає чинності через шістдесят (60) днів після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, якими Сторони інформують одна одну про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. До цього Меморандуму можуть бути внесені зміни за взаємного письмовою згодою Сторін.

3. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Меморандуму, направивши завчасно за три місяці письмове повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами із зазначенням наміру припинити дію цього Меморандуму. У такому випадку дія Меморандуму припиняється через три місяці з дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

4. Припинення дії цього Меморандуму не впливає на дійсність посвідчень водія, обмін яких було здійснено до дати припинення ним дії.

Учинено в м. Абу-Дабі 14 лютого 2021 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення або виконання цього Меморандуму, текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Міністерство внутрішніх справ
України

За Міністерство внутрішніх справ
Об'єднаних Арабських Еміратів

Арсен Аваков

Його високість
генерал-лейтенант
Сейф бін Заїд Аль Нагаян

Міністр внутрішніх справ

Заступник Прем'єр-Міністра
та Міністр внутрішніх справ

Опрос