Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для электронного управления и цифровой экономики в Украине"

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 11.02.2020
действует с 11.02.2020

УГОДА
про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.02.2020
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.02.2020

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України (далі по тексту "Партнер"), представлений Міністерством цифрової трансформації України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту "Комісія"), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту "ЄС"),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу.

Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні

ENI/2019/042-007

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 25000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 25000000 євро.

1.3. Партнер не бере участь у співфінансуванні цього заходу.

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 84 місяці після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 60 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Партнера

Михайло Федоров
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр цифрової трансформації України
вул. Ділова, 24,
Київ, 03150, Україна

Копія:
Дмитру Дубілету
Міністру Кабінету Міністрів України,
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

b) Комісії

Штефану Шльойнінгу
Керівнику Програм співробітництва,
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101,
Київ 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян
Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства внутрішніх справ України,
вул. Академіка Богомольця, 10
Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма декларації управління - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

6.1 Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 Додатку II (Загальні умови) не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування.

6.2 У випадках, коли Партнер є співвиконавцем чи отримує грант від міжнародної організації чи агентства допомоги, якому Комісія доручила виконання цього заходу, застосовуються статті 1.3, 1.5, 1.6, 8.2, 8.3, 8.4 та 8.5 Загальних умов як до заходів Партнера, які фінансуються ЄС.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії. Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Партнера:

За Комісію:

Дмитро Кулеба

Олівер Варгеї

Віце-прем'єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України

Член Європейської Комісії з питань
сусідства та розширення ЄС

 

Петер Вагнер

 

Директор - Керівник Групи підтримки
України, Генеральний директорат у
справах сусідства та переговорів щодо
розширення ЄС

 

Додаток I до Угоди про фінансування ENI/2019/042-007
"Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні"

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва/основний акт/номер у системі CRIS

Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні
Номер у системі CRIS: ENI/2019/042-007
фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу/місце реалізації

Регіон європейського сусідства, Україна
Місце реалізації заходу: Україна

3. Програмний документ

Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018 - 2020 рр.)

4. Цілі сталого розвитку (ЦСР)

Основні ЦСР:
ЦСР, спрямовані на електронне урядування:
16.5 Значне зменшення корупції та хабарництва у всіх їхніх проявах; 16.6 Розвиток ефективних, підзвітних та прозорих інституцій на всіх рівнях; 16.7 Забезпечення гнучкого, інклюзивного, колективного та представницького процесу прийняття рішень на всіх рівнях; 16.10 Забезпечення доступу громадськості до інформації та захист основоположних свобод відповідно до національного законодавства та міжнародних угод
ЦСР, спрямовані на цифрову економіку: 8.2. Досягнення більш високого рівня економічної продуктивності шляхом диверсифікації, технологічного вдосконалення та інновацій; 9В Підтримка розвитку вітчизняних технологій, досліджень та інновацій, у тому числі шляхом забезпечення сприятливого політичного середовища; 16.6. Розвиток ефективних, підзвітних та прозорих інституцій на всіх рівнях. 16А Зміцнення відповідних національних інституцій, у тому числі шляхом міжнародного співробітництва, для зміцнення спроможностей на всіх рівнях

5. Пріоритетний сектор/Тематичний напрямок

1) Зміцнення інституцій та належне урядування / Належне урядування
2) Економічний розвиток та ринкові можливості / цифровізація економіки та суспільства

Допомога з розвитку: ТАК

6. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 25 млн. євро
Загальна сума внеску Європейського Союзу (ЄС): 25 млн. євро

7. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод:
Пряме управління через:
- Закупівлі.
Непряме управління з уповноваженою організацією (організаціями), яку має бути обрано відповідно до критеріїв, викладених у розділі 2.1.2. на стадії формулювання.

8 a) код(и) CRIS DAC

15110 - Політика державного сектора та адміністративне управління
22040 - Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

b) Основний канал надання допомоги

N/A

9. Показники (відповідно до форми DAC у системі CRIS)

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток участі громадськості / належне урядування

  

  

  

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

  

  

  

Гендерна рівність та розширення можливостей жінок і дівчат

  

  

  

Розвиток торгівлі

  

  

  

Охорона репродуктивного здоров'я, здоров'я матері, новонароджених та дітей

  

  

  

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

  

  

  

Боротьба з опустелюванням

  

  

  

Пом'якшення наслідків зміни клімату

  

  

  

Адаптація до зміни клімату

  

  

  

10. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

N/A

Стислий опис

Пропонована програма буде зосереджена на ключових структурних питаннях та ґрунтуватиметься на цілях політики України, визначених у Концепціїї / Плані дій щодо розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018 - 2020 рр. та Концепції / Плані дій щодо розвитку електронного урядування. Зосередившись на наскрізних структурних питаннях, в ній використовуватиметься підтримка, яка вже надається у таких сферах, як Реформа державного управління (РДУ), децентралізація, реформа судової системи та правоохоронних органів, управління державними фінансами та боротьба з корупцією.

В рамках Програми підтримка надаватиметься для:

1. подальшого вдосконалення урядової платформи інтероперабельності між пріоритетними реєстрами українського уряду та розробки надійної сучасної системи реєстрів

2. зміцнення спроможностей ключових зацікавлених сторін в Україні щодо управління та координації політики електронного урядування

3. залучення недержавних організацій до обговорення та реалізації політики електронного урядування

4. розробка нових електронних послуг для обраних державних установ на центральному та місцевому рівнях

5. подальший розвиток кібербезпеки і стандартів, інструментів та практик захисту даних

6. посилення спроможності українських інституцій щодо впровадження глави Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - УА/ПВЗВТ) про електронні комунікації.

1 Опис заходу

1.1 Загальна мета, конкретні цілі, очікувані результати та орієнтовні заходи

Загальна мета (вплив) заходу полягає у підвищенні ефективності та безпеки надання публічних послуг і покращенні доступу громадян і бізнесу до них.

Конкретна ціль (наслідок) полягає в тому, щоб державні органи влади надавали більшу кількість і вищої якості публічних електронних послуг.

Очікувані результати

Результати та орієнтовні заходи:

Результат 1: Основні державні реєстри взаємопов'язані і дозволяють здійснювати автоматизований обмін інформацією (інтероперабельність)

Заходи

• Здійснення експертизи для детального аудиту основних державних реєстрів

• Здійснення експертизи та, у разі потреби, проведення невеликих закупівель для вдосконалення обраних основних реєстрів

• Здійснення експертизи та, у разі потреби, проведення невеликих закупівель для підключення основних реєстрів до платформи "Трембіта"

• Здійснення експертизи для розробки детальної концепції створення реєстру адрес та введення його у дію

• Здійснення експертизи для подальшого розвитку екосистеми цифрової ідентифікації особи та її узгодження з Регламентом ЄС EIDAS (Регламент ЄС про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій), включаючи розмежування понять ідентифікації особи та цифрового підпису

• Здійснення експертизи для розробки та впровадження стратегії визначення єдиного державного персонального ідентифікатора та узгодження з усіма реєстрами

• Здійснення експертизи для розробки Кабінету Громадянина використовуючи інтегровану електронну систему ідентифікації (id.gojv.ua) та відповідно до вимог уніфікованого дизайн коду.

Результат 2: Основні зацікавлені сторони спроможні ефективно керувати та координувати розробку та реалізацію політики у сфері електронного урядування

Заходи

• Здійснення експертизи для доопрацювання закону про державні реєстри а також необхідного вторинного законодавства з дотриманням принципів інклюзивності та заснованого на доказах процесу

• Здійснення експертизи для узгодження принципів та законодавства щодо кращого захисту даних в процесі обміну інформацією через сумісні реєстри

• Здійснення, по мірі необхідності, експертизи для інших необхідних змін до законодавства

• Здійснення експертизи для координації процесів електронного урядування в Секретаріаті КМУ та Міністерстві цифрової трансформації України, включаючи можливу підтримку зі створення нового директорату з питаннь цифровізації

• Здійснення експертизи для оновлення та моніторингу документів щодо політики електронного урядування / цифрової економіки, включаючи розрахунок їх вартості

• Здійснення експертизи для визначення пріоритетів у розробці та впровадженні нових електронних послуг

• Здійснення експертизи щодо мережі ІТ-фахівців у центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ) з метою покращення рівня їхніх знань та навичок

• Здійснення експертизи щодо розробки та впровадження загальної програми розвитку цифрових навичок та підвищення обізнаності серед ІТ-фахівців різних міністерств та інших ЦОВВ

• Підтримка платформ для горизонтальних обмінів, створення мереж контактів, включаючи налагодження контактів з адміністраціями ЄС (DG Connect, ISA2 тощо) та іншими міжнародними організаціями у сфері електронного урядування

• Здійснення експертизи щодо можливої раціоналізації та централізації управління даними (включаючи зберігання та архівування) та інших ІТ-послуг

• Здійснення експертизи для вдосконалення та раціоналізації інституційного устрою для надання послуг та  покращення процесу реінжинірингу послуг (перехід оффлайн послуг в онлайн формат).

Результат 3: Громадський та приватний сектор добре поінформовані про можливості та ризики електронного урядування і цифрової економіки та беруть участь в обговорення політики

Заходи

• Підтримка зацікавлених сторін у сфері електронного урядування в підвищенні обізнаності громадськості про доступні для них електронні послуги

• Підтримка розробки та проведення кампаній з підвищення обізнаності населення щодо наявних електронних інструментів ідентифікації, за можливості спільно з приватними операторами mobilelD, BankID

• Підтримка консультаційного діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами (суб'єктами господарювання, громадянським суспільством, аналітичними центрами, об'єднаннями, університетами тощо) з метою вдосконалення розробки і реалізації політики

• Надання підтримки недержавним організаціям для підвищення обізнаності з питань захисту даних.

Результат 4: Основні зацікавлені сторони спроможні розробляти та впроваджувати інтегровані електронні послуги

Заходи

• Здійснення експертизи для реалізації урядової концепції щодо електронних послуг

• Підтримка розроблення методологій реінжинірингу послуг, надання інтегрованих електронних послуг у всіх сферах суспільного життя, включаючи транскордонні послуги

• Здійснення експертизи для покращення зручності використання електронних послуг - розробка зручного та ефективного "єдиного вікна" для надання високоякісних електронних послуг через один веб-ресурс

• Підтримка відібраних установ на центральному та місцевому рівнях у перепроектуванні та автоматизації бізнес-процесів

• Підтримка створення державно-приватних партнерств для розвитку інноваційних електронних державних послуг.

Результат 5: Основні зацікавлені сторони спроможні забезпечувати кібербезпеку та ефективний захист даних

Заходи

• Здійснення експертизи співробітникам Держспецзв'язку та іншим фахівцям з кібербезпеки для зміцнення їхніх внутрішніх спроможностей щодо вдосконалення та впровадження ефективної політики в галузі кібербезпеки.

• Здійснення експертизи для подальшого узгодження українського законодавства і практик з Директивою про безпеку мережевих та інформаційних систем (Директива NIS) та іншими відповідними нормативно-правими актами ЄС з дотриманням принципів інклюзивності та заснованого на доказах процесу

• Сприяння координації та співпраці між зацікавленими сторонами у сфері кібербезпеки як всередині країни, так і із іноземними партнерами, в тому числі за допомогою оперативних заходів, таких як кібер-навчання

• Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки в Україні

• Постачання обладнання або надання відповідних послуг з метою посилення загальної стійкості проти кіберзагроз та операційної спроможності України в боротьбі з ними

• Здійснення експертизи Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини для приведення порядку захисту персональних даних у відповідність з положеннями ЄС

• Здійснення експертизи для зміцнення спроможностей зацікавлених сторін щодо моніторингу порушень захисту даних та притягнення до відповідальності.

Діяльність буде ґрунтуватися на вже триваючих заходах ЄС з питаннь кібербезпеки в Україні, включаючи заходи щодо вдосконалення законодавства України, посилення кібербезпеки перед президентськими і парламентськими виборами та проекту Twinning, який розпочнеться наприкінці 2019 року. Діяльність також доповнить майбутню регіональну програму кібербезпеки в рамках Східного партнерства (розпочнеться на початку 2020 року).

Результат 6: Підвищено ефективність цифрової економіки та взаємозв'язок мереж електронних комунікацій як всередині України так і між ЄС та Україною, а також зміцнено спроможності основних суб'єктів у сфері цифровізації.

Заходи

• Надання підтримки в розробці законодавства про цифровізацію/телекомунікації відповідно до УА/ПВЗВТ в рамках інклюзивного та заснованого на фактах процесу.

• Надання підтримки для спроможностей Мінекономіки щодо формування політики цифрової економіки.

• Надання підтримки для вдосконалення адміністративної спроможності органів державної влади, що відіграють ключову роль у цифровій економіці зокрема, розроблення мапи інфраструктури, просування широкосмугового інтернету, реалізація стратегії розвитку широкосмугового інтернету та забезпечення покриття.

• Надання підтримки здійснення техніко-економічного обґрунтування інвестицій МФО у розвиток інфраструктури широкосмугового інтернету.

• Надання підтримки Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Національному регуляторному органу) щодо аналізу ринку та встановлення регуляторних зобов'язань ключових учасників ринку.

• Підтримка розробки інструментів захисту прав споживачів.

Діяльність буде ґрунтуватися на результатах регіональної програми EU4Digilal та доповнить діяльність цієї регіональної програми в Україні шляхом розробки національного виміру цих заходів, у разі необхідності, та двосторонніх проектів, таких як Twinning з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та оцінювання на місці.

1.2 Логіка реалізації

Виклики, пов'язані із удосконаленням системи електронного урядування, свідчать про те, що Україні потрібна окрема програма електронного урядування та цифрової економіки. Програма базується на передумові, що цифрова трансформація є ключовим чинником підвищення ефективності та прозорості дій держави, стимулювання розвитку економіки та створення робочих місць і забезпечення соціального прогресу, а отже, сприяє успішній імплементації УА/ПВЗВТ та Плану дій Уряду.

Програма передбачає, що український уряд й надалі демонструватиме готовність здійснювати цифрову трансформацію як один з основних пріоритетів, і що різні його департаменти та міністерства братимуть активну участь у реалізації державних стратегій розвитку цифрової економіки та електронного урядування. Крім того, український парламент повинен продемонструвати свою політичну волю до прийняття основних законів, необхідних для здійснення реформи електронного урядування. В той же час для того, щоб скористатися всіма перевагами програми, Міністерство цифрової трансформації України повинно вживати заходи для зміцнення своїх спроможностей, а також збільшення обсягів державних інвестицій у фізичну інфраструктуру електронного урядування (тобто центри обробки даних).

У рамках програми використовуватимуться результати роботи, розпочатої в межах підтримки ЄС реформи державного управління та програми U-Lead і доповнено роботу інших донорів у цій сфері. Різні компоненти програми розроблені як такі, що доповнюють та підкріплюють один одного, забезпечуючи цілісний підхід до електронного урядування та сприяючи цифровій трансформації України.

Якщо вищезазначені припущення будуть виконані і ЄС надасть фінансування для такого комплексу заходів:

• Подальше впровадження платформи інтероперабельності "Трембіта"; підключення пріоритетних реєстрів, вдосконалення даних в основних реєстрах, подальший розвиток цифрової екосистеми та узгодження із законодавством ЄС та розвиток цифрової ідентифікації і цифрового підпису

• Здійснення експертизи щодо змін до законодавства (включаючи реєстри), поліпшення координації між Секретаріатом КМУ та Міністерством цифрової трансформації України, зміцнення спроможностей ключових зацікавлених сторін у сфері електронного урядування, раціоналізацію різних аспектів електронного урядування (управління даними, електронні послуги, загальні ІТ-послуги)

• Підвищення обізнаності громадськості щодо наявних електронних послуг, електронної ідентифікації та захисту даних, покращення діалогу громадян та інших зацікавлених сторін з органами державної влади

• Сприяння покращенню та підвищенню зручності електронних послуг у всіх сферах суспільного життя, включаючи транскордонні послуги, та підтримка вибраних інституцій у перепроектуванні та автоматизації бізнес-процесів

• Продовження підтримки стійкості України до кіберзагроз шляхом подальшого узгодження із законодавством ЄС про кібербезпеку, сприяння наближенню законодавства України до регламентів ЄС та підтримка його впровадження

• Підтримка спроможності Мінекономіки та регуляторних органів у сфері телекомунікацій; надання консультацій щодо законодавства, необхідного для виконання зобов'язань, передбачених УА/ПВЗВТ, та сприяння у їх імплементації. Надання експертизи щодо впровадження національної стратегії розвитку широкосмугового інтернету та розроблення мапи картографування інфраструктури, підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестицій МФО в розвиток інфраструктури.

Тоді:

• Основні державні реєстри будуть підключені міжсобою, що дозволить здійснювати автоматизований обмін інформацією.

• Основні зацікавлені сторони матимуть необхідні спроможності для ефективного управління та координації розробки та реалізації політики електронного урядування

• Громадськість буде добре поінформована про можливості та ризики електронного урядування і цифрової економіки та братиме участь в обговоренні політики

• Основні зацікавлені сторони матимуть необхідні спроможності для розробки та впровадження електронних послуг

• Основні зацікавлені сторони матимуть необхідні спроможності для забезпечення необхідного рівня кібербезпеки та ефективного захисту даних

• Ефективність цифрової економіки та взаємозв'язок мереж електронних комунікацій як всередині України, так і між ЄС та Україною буде підвищено, а спроможності основних суб'єктів у сфері цифровізації буде зміцнено.

Що призведе до:

• Підвищення ефективності та безпеки надання державних послуг та доступу громадян та бізнесу до них

• Більшої кількості і вищої якості публічних електронних послуг, що надаються державою.

1.3 Пріоритетні напрями

У рамках цього заходу будуть враховані важливі наскрізні питання впливу електронного врядування в Україні на права людини, вразливі верстви населення та меншини, а також на зміцнення тендерної рівності.

З метою зміцнення тендерної рівності, збиратимуться гендерно-релевантні дані, диференційовані за статтю, і тендерні аспекти будуть інтегровані у заходи, спрямовані на розвиток спроможностей, що здійснюватимуться в межах проекту. Відбір учасників тренінгів здійснюватиметься з урахуванням гендерної рівності. Зміцнення гендерної рівності також забезпечуватиметься через удосконалення процесу надання електронних адміністративних послуг та розробку подальшої законодавчої бази для реформи. Програма також буде спрямована на подолання зміцнення гендерної нерівності та стереотипів шляхом впровадження принципу "Не завдай шкоди".

1.4 Внесок у досягнення ЦСР

Цей захід стосується Порядку денного у сфері сталого розвитку (цілей сталого розвитку, ЦСР) до 2030 року. Він сприяє, передусім, прогресивному досягненню ЦСР: 8.2. Досягнення більш високого рівня економічної продуктивності шляхом диверсифікації, технологічного вдосконалення та інновацій; 9В Підтримка розвитку вітчизняних технологій, досліджень та інновацій, у тому числі шляхом забезпечення сприятливого політичного середовища; 16А Зміцнення відповідних національних інституцій, у тому числі за рахунок міжнародного співробітництва, для зміцнення спроможностей на всіх рівнях; 16.6 Розвиток ефективних, підзвітних та прозорих інституцій на всіх рівнях; 16.7 Забезпечення гнучкого, інкліозивного, колективного та представницького процесу прийняття рішень на всіх рівнях; а також: 16.5 Значне зменшення корупції та хабарництва у всіх їхніх проявах; 16.10 Забезпечення доступу громадськості до інформації та захист основоположних свобод відповідно до національного законодавства та міжнародних угод.

2 Впровадження

2.1 Механізми реалізації

Комісія забезпечуватиме дотримання відповідних правил та процедур ЄС щодо надання фінансування третім сторонам, включаючи процедури перевірки, де це необхідно, та відповідність заходу обмежувальним заходам ЄС1.

____________
1 www.sanctionsmap.eu Зверніть увагу, що карта санкцій - це ІТ-інструмент для виявлення санкційних режимів. Джерелом даних про санкції є правові акти, опубліковані в Офіційному журналі ЄС (OJ). У разі розбіжностей між опублікованими правовими актами та оновленнями на сайті версія Офіційного журналу має перевагу.

2.1.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет

Орієнтовний тип (роботи, товари, послуги)

Орієнтовний триместр запуску процедури

Підтримка законодавчої бази та інституційної спроможності у сфері цифрової економіки / телекомунікацій (Результат 6)

Послуга

3-й квартал 2020 р.

2.1.2 Непряме управління з уповноваженою організацією

Частина цього заходу може бути реалізована через непряме управління з організацією (або групою з декількох організацій), яку буде обрано службами Комісії на підставі таких критеріїв:

У сфері електронного урядування впровадження вимагає ґрунтовних та сучасних знань про електронне урядування, які, ймовірно, можуть бути отримані або в органах державної влади, або у напівдержавних структурах держав - членів ЄС, які успішно впровадили у себе електронне урядування, або міжнародних організаціях, які мають відповідний досвід у реалізації багатокомпонентних програм електронного урядування. Оцінка здійснюватиметься на основі таких критеріїв

   Здатність мобілізувати відповідні знання у сфері електронного урядування від державних/напівдержавних установ

   досвід реалізації проектів електронного урядування

   досвід реалізації проектів в Україні є перевагою

   достатні управлінські та логістичні спроможності.

Впровадження цією організацією (організаціями) сприятиме досягненню результатів 1 - 5.

Якщо переговори з уповноваженою організацією будуть неуспішними, цю частину цього заходу може бути реалізовано шляхом прямого управління відповідно до методів реалізації, визначених у розділі 2.1.3.

2.1.3 Зміна з непрямого на пряме управління у зв'язку з винятковими обставинами (єдиний альтернативний варіант)

У разі якщо разі переговори з уповноваженою організацією будуть неуспішними, заходи за результатами 1 - 5 здійснюватимуться шляхом прямого управління через договори про закупівлю (послуг, товарів) та гранти.

2.2 Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Застосовуватимуться критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії відповідності за географічною ознакою з огляду на терміновість або через відсутність продуктів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обґрунтованих у належному порядку, у разі коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цього заходу.

2.3 Орієнтовний бюджет

 

Внесок ЄС
(сума в євро)

Орієнтований внесок третьої сторони, у визначеній валюті

Непряме управління з уповноваженою організацією для впровадження результатів 1 - 5, див. Розділ 2.1.2

20000000

 

Закупівлі - загальна сума відповідно до Розділу 2.1.1

4500000

N/A

Оцінка (див. Розділ 2.6) та моніторинг (див. Розділ 2.5)
Аудит / Перевірка витрат (див. Розділ 2.7)

500000

N/A

Всього

25000000

 

2.4 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Для забезпечення координації діяльності між численними зацікавленими сторонами будуть створені окремі керівні комітети (КК) для виконання контрактів у рамках непрямого управління та закупівель. ЄС здійснюватиме стратегічне керівництво впровадженням через КК, враховуючи, що цільова сфера має особливе значення для відносин між Україною та ЄС і в цій сфері застосовується низка політик ЄС. До складу КК входитимуть представники бенефіціарів, партнера-виконавця та відповідних служб ЄС. Виконавець заходу має забезпечити належне функціонування КК, у тому числі готувати порядок денний за погодженням з ЄС, надсилати запрошення, складати і виконувати відповідні протоколи. Засідання КК проводитимуться раз на півроку, але можуть бути скликані позачергово на вимогу виконавця або ЄС.

2.5 Моніторинг ефективності та звітність щодо результатів

Виконавець буде відповідальним за щоденний технічний і фінансовий моніторинг реалізації заходу. З цією метою виконавці повинні створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу заходу, а також готувати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та заключні звіти. Кожен звіт повинен містити детальний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося зіткнутися, внесені зміни, а також рівень досягнення результатів (практичні результати та наслідки реалізації), шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи для цього логічну матрицю (для модальності проекту) або стратегію партнера, політику чи план дій з реформування (для бюджетної підтримки).

До уваги повинні братись індикатори ЦСР і, у разі наявності, будь-які спільно узгоджені показники. Звіт має бути викладений таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету. Заключний звіт, описовий та фінансовий, повинен охоплювати весь період реалізації заходу.

Комісія може здійснювати додаткові візити для моніторингу виконання проекту як через своїх власних співробітників, так і через незалежних консультантів, найнятих безпосередньо Комісією для незалежних моніторингових оглядів або відібраних відповідальним агентом найнятим Комісією для здійснення таких оглядів).

2.6 Оцінка

З огляду на важливість заходу, проміжне та заключне оцінювання його реалізації або певних компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами. Проміжне оцінювання здійснюватиметься з метою врегулювання проблем та "здобуття нової інформації. Заключне оцінювання здійснюватиметься з метою підзвітності та здобуття нової інформації на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), беручи до уваги, зокрема, той факт, що цим заходом впроваджується низка інноваційних підходів, які потребують оцінки.

Комісія повинна інформувати виконавця заздалегідь принаймні за один місяць до дати проведення оцінювання. Виконавець повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами, які проводитимуть оцінювання, та, поміж іншим, надавати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до відповідних приміщень та місць здійснення проектної діяльності.

Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Виконавець заходу та Комісія повинні проаналізувати висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання, та у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно прийняти рішення щодо подальших дій та будь-яких необхідних поправок, у тому числі, якщо це зазначено, про переорієнтацію проекту.

Оцінювання здійснюються шляхом укладання договору про закупівлю під прямим управлінням.

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов'язань за контрактами, укладеними для реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежного аудиту або перевірки витрат одного або кількох контрактів або договорів.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов'язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС. Цей Захід передбачає дії щодо інформаційної взаємодії і забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації заходу. Що стосується встановлених законом зобов'язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером (наприклад, стосовно реформ, що здійснюються за рахунок бюджетної підтримки), підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов'язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту та відповідних договірних зобов'язань повинні використовуватися Вимоги щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС (або будь-який наступний документ) разом з Рекомендаціями ЄС щодо брендингу в Україні, а також передбачено відповідні договірні зобов'язання.

• Додаток 1: Орієнтовна логічна матриця (для модальності проекту).

 

ДОДАТОК - Орієнтовна логічна матриця (для модальності проекту) 2]

 

Ланцюг результатів:
Основні очікувані результати (не більше 10)

Показники
(принаймні один показник для кожного очікуваного результату)

Джерела даних

Припущення

 
 
 
 
Вилив (загальна мета)

 
 
 
 
 
Підвищено ефективність та безпеку надання державних послуг та доступу громадян та бізнесу до них

 
 
 
 
- Покращення оцінки/місця України у міжнародних рейтингах з питань електронного управління та цифрової економіки

Індекс розвитку електронного уряду Організації Об'єднаних Націй (United Nation's E-Government Index, EGDI) та його підіндекси, Рейтинг Open Data Barometer, Рейтинг країн світу за рівнем цифрової конкурентоспроможності IMD (The IMD World Digital Competitiveness Ranking)

 
 
 
 
 
Не застосовується

 
 
 
 
 
Результати (конкретні цілі)

 
 
 
 
Державні органи надають більшу кількість та якісніші публічні електронні послуги.

 
 
 
 
 
I.1 Кількість послуг що розроблені або вдосконалені за підтримки зазначеної в плані Заходу, класифіковані відповідно до I - IV рівнів ENGDI

 
 
 
 
Дані зібрані з систем звітності виконавців заходу,
Індекс EGDI Online Service Index - OSI

A1. Достатня кількість можливостей та політична воля дозволять реформі електронного уряду та Міністерству цифрової трансформації України підвищити свою ефективність стосовно своїх повноважень.

 
 
 
 
 
 
 
Результат 1

 
 
 
 
 
Взаємодія між ключовими публічними реєстрами встановлена і дозволяє здійснювати автоматизований обмін інформацією (інтероперабельність)

Показник 1.1 Проведений повний аудит ключових публічних реєстрів, за підтримки Заходу, зазначеної у Плані заходів
Показник 1.2 За підтримки, зазначеної у Плані заходів, розроблено та імплементовано Стратегію щодо розподілу уніфікованого національного персонального ідентифікатора та приведення у відповідність всіх реєстрів,
Показник 1.3 Створений та функціонує кабінет громадянина, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифіуації
Показник 1.4 Кількість реєстрів, що досягли інтероперабельності за підтримки за підтримки, зазначеної у Плані заходів.

 
 
 
 
 
Звіти уряду,
EGDI Online Service Index - OSI.

A2 Кабінет Міністрів України, Міністерство цифрової трансформації України та інші міністерства сприймають надані поради та підтримку з розвитку спроможностей і достатньо зацікавлені для того, щоб забезпечити інституціоналізацію реформ на основі довгострокового стратегічного бачення установи
A2 Бізнес-сектор зацікавлений і готовий виділити час та взяти участь у заходах з розвитку електронного урядування
A3 Громадяни та приватний сектор матимуть достатньо важелів для впливу на владу щодо корисності реформи електронного урядування.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат 2

 
 
 
 
 
 
 
Основні зацікавлені сторони мають необхідні спроможності для ефективного керування та координації розробки та реалізації політики електронного урядування

Показник 2.1 Закон про публічні реєстри та необхідні підзаконні акти доопрацьовані
Показник 2.2 Кількість ІТ-фахівців у ЦОВВ, які пройшли навчання за підтримки Заходу
Показник 2.3 Створена та використовувається загальна програма розвитку цифрових навичок та підвищення обізнаності серед ІТ-фахівців різних міністерств
Показник 2.4 Підготовлені рекомендації щодо раціоналізації та централізації управління даними (включаючи зберігання та архівування) та інших ІТ-послуг
Показник 2.5 Розроблені рекомендації щодо створення нового цифрового директорату.

 
 
 
 
 
Звіти ЄС про оцінку у контексті бюджетної підтримки РДУ, звіти виконавців та уряду

 
 
 
 
 
 
A1 - A3

 
 
 
 
Результат 3

 
 
Громадський сектор добре інформований про можливості та ризики електронного урядування і цифрової економіки та робить свій внесок в обговорення політики

Показник 3.1 Кількість кампаній з підвищення обізнаності населення щодо наявних електронних засобів ідентифікації, по можливості спільно з приватними операторами mobileID, BankID.
Показник 3.2 Кампанія з підвищення обізнаності з питань захисту даних проводиться із залученням громадських організацій.

 
 
Звіти виконавців та уряду, звіти громадських організацій

 
 
 
A1 - A3

 
Результат 4

Ключові зацікавлені сторони мають необхідні спроможності для розробки та впровадження інтегрованих e-послуг

Показник 4.1 Створені методології, для реінжинірингу послуг, надання інтегрованих e-послуг у всіх сферах суспільного життя, включаючи транскордонні послуги
Показник 4.2 Підтримка ряду установ, з питаннь удосконалення та автоматизації бізнес-процесів.

Звіти ЄС про оцінку в контексті бюджетної підтримки РДУ, звіти уряду, Індекс онлайн-послуг EGDI - OSI.

 
A1 - A3

 
 
 
 
Результат 5

 
 
Ключові зацікавлені сторони мають необхідні спроможності для забезпечення необхідного рівня кібербезпеки та ефективного захисту даних

Показник 5.1 Українське закони та підзаконні акти, практики і відповідні адміністративні спроможності (наприклад, CSIRT) узгоджені з Директивою про безпеку мережевих та інформаційних систем (Директива NIS)
Показник 5.2 Правове база щодо захисту персональних даних узгоджено із законодавством ЄС.

 
 
 
Звіти уряду, Звіти ЄС про оцінку у контексті імплементації УА/ПВЗВТ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результат 6

 
 
 
 
 
Підвищено ефективність цифрової економіки та взаємодію мереж електронних комунікацій як всередині України так і між ЄС та Україною та зміцнено спроможності основних суб'єктів у сфері цифровізації.

Показник 6.1 Законодавство України у сфері електронних комунікацій приведене у відповідність до законодавства ЄС та застосовується для забезпечення ринкової конкуренції у цьому секторі.
Показник 6.2 Забезпечено незалежність та адміністративну спроможність регулюючих органів, що мають відношення до сфери електронних комунікацій
Показник 6.3 Розроблено мапу інфраструктури для цифрової економіки, яка доступна онлайн
Показник 6.4 Розроблені та функціонують засоби захисту прав споживачів
Показник 6.5 Кількість проведених тренінгів та консультацій для підвищення адміністративної спроможності державних органів, відповідальних за розвиток широкосмугового інтернету
Показник 6.6 Підготовлено техніко-економічне обґрунтування інвестицій МФО в інфраструктуру широкосмугового інтернету підготовлено.

 
 
 
Звіти ЄС про оцінку у контексті імплементації УА/ПВЗВТ,
звіти виконавців та уряду, EGDI Telecommunication Infrastructure Index -TII

 

____________
2 Позначте показники, узгоджені з відповідною позначкою програмного документа, зірочкою (*), а показники, узгоджені з Рамкою результатів ЄС, двома зірочками (**(.

 

ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання, покладені на Партнера в рамках непрямого управління, як описано у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов'язки Партнера та Комісії щодо виконання цих завдань.

Частина перша охоплює завдання, які відносяться виключно до внеску ЄС чи до поєднання внеску ЄС з коштами Партнера чи третьої сторони у разі реалізації співфінансованих програм, тобто злиття коштів у спільному фонді. Ці завдання включають проведення Партнером як підрядним органом процедур спрямованих на укладання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок1, а також укладання, підписання та виконання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок за результатами проведених процедур. Що стосується термінів, які вживаються у Частині першій цієї Угоди про фінансування, будь-які посилання на грантові контракти включають також договорів про внесок, а посилання на одержувачів грантів включають також організації, з якими підписуються договори про внесок.

____________
1 Договори про внесок (contribution agreements) укладаються з міжнародними організаціями чи інституціями країн - членів ЄС

Призначення установ, які є державними органами влади Партнера, і на які покладається виконання завдань у відповідності до Додатку I (Технічні та адміністративні положення), не вважається делегуванням виконання завдань. Такі установи повинні поважати права та обов'язки викладені у Частині I, яка стосується Партнера як Підрядного органу, а Партнер несе повну відповідальність за виконання обов'язків, визначених цією Угодою про фінансування. Посилання на Партнера в тексті Угоди про фінансування стосуються також цих установ.

Партнер виступає Підрядним органом в рамках часткового делегування повноважень за винятком випадків, коли він є розпорядником коштів за кошторисами програм чи керуючим спільним фондом:

- у випадку часткового делегування, Партнер виступає Підрядним органом і укладає контракти на закупівлю чи грантові контракти, а попередній контроль за відповідністю всіх процедур закупівлі чи надання грантів та здійснення платежів підрядникам та одержувачам грантів здійснюються Комісією.

- у випадку коли Партнер є розпорядником коштів за компонентом кошторисів програм, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, причому контракти менше визначеної вартості можуть укладатися без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

- у випадку коли Партнер управляє спільним фондом, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, без проведення Комісією попереднього контролю за дотриманням процедур та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів.

Якщо Партнер є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у пп. (c) - (k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Партнер є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у Статті 86(3) Рішення ради ЄС 2013/755/EU від 25 листопада 2013 року щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Союзом.

1.2 Партнер продовжує нести відповідальність за виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань будуть залучатись установи, визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення). Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб'єкта.

1.3 Партнер повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Партнер повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості, недискримінації, забезепечння публічності участі Європейського Союзу у реалізації заходу, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об'єктивне виконання своїх обов'язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу | з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-якї прямої чи непрямої особистої зацікавленості.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов'язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Партнером здійснюються платежі як розпорядником коштів за окремими компонентами кошторису програми чи в рамках управління спільним фондом, який керується Партнером, то функції із ухвалення платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і несумісними, причому Партнер повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію.

1.4 За винятком випадків, коли Партнер застосовує свої власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі у спільному фонді, який керується Партнером, за погодженням із донорами, які роблять внесок до спільного фонду), Партнер повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами контракти та договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.5 Партнер повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Партнера, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку І (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Партнером та Комісією пізніше.

Ці заходи інформаційного забезпечення мають відповідати змісту вимог щодо інформаційного забезпечення та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

1.6 В рамках часткового делегування повноважень та коли Партнер є розпорядником коштів за окремими компонентом кошторису програми, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Особливих умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. попереднє оголошення про закупівлю з підтвердженням публікації оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. запрошення до участі у конкурсних торгах до відібраних учасників чи еквівалент;

g. документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи додатки;

j. звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів2;

k. лист-повідомлення;

l. супровідна документація;

m. супровідний лист, яким надсилається договір;

n. листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. підписані контракти, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

____________
2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п'ять років після завершення процедури закупівлі.

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви3;

c. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. документи щодо перевірки па предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. супровідний лист до грантового контракту;

i. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. підписані контракти, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

____________
3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

1.7 Партнер повинен забезпечити належний захист персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи, особу якої встановлено чи можна встановити.

Персональні дані мають:

- оброблюватись законним, справедливим та прозорим чином по відношенню до суб'єкта даних;

- збиратись у чітко встановлених, зрозумілих та законних цілях і не використовуватись у інший спосіб, який не відповідає цим цілям;

- повністю відповідати цілям, для яких проходить іхня обробка, та обмежуватись необхідним обсягом для досягнення цих цілей;

- бути точними та оновлюватись у разі необхідності;

- оброблюватись у спосіб, яким забезпечується відповідна безпека персональних даних;

- зберігатись у формі, яка дозволяє ідентифікацію суб'єктів даних тільки протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких проходить іхня обробка. Персональні дані, передбачені документами, які мають зберігатися Партнером у відповідності до Статті 16.1, знищуються у строки встановлені Статею 16.1.

Будь-яка операція з персональними даними, така як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування чи зміна, поновлення, ознайомлення, використання, поширення, видалення та знищення повинна відбуватись у відповідності до законодавства та нормативних актів Партнера і виконуватись тільки в межах необхідних для виконання цієї Угоди про фінансування.

Зокрема, Партнер повинен вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов'язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому перегляду, копіюванню, внесенню змін чи видаленню засобів зберігання даних; а також несанкціонованому введенню даних, будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації.

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів автоматизованих систем, які використовуються для обробки персональних даних, лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу.

c) Побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

2.1 Контракти на закупівлю та грантові контракти повинні бути підписані під час етапу практичної реалізації цієї Угоди про фінансування.

У випадку реалізації заходів, які фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися до останньої дати для укладання контрактів, яка зазначена в Особливих умовах чи описі відповідного компоненту кошторису програми.

У випадку реалізації заходів, які не фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Угодою про фінансування.

Додаткові контракти на закупівлю та грантові контракти, які укладаються у відповідності до Додаткової угоди до цієї Угоди про фінансування, яка передбачає збільшення внеску ЄС, повинні бути підписані не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Додатковою угодою до цієї Угоди про фінансування, чи у випадку заходів, які фінансуються кількома донорами, до визначеної останньої дати для укладання контрактів для додаткового внеску ЄС.

Трирічний строк для заходів, які не фінансуються кількома донорами, не може бути подовжено, проектів за виключенням заходів, які фінансуються з Європейського фонду розвитку. У цих випадках, можливість подовження повинна бути передбачена у Статті 6 Особливих умов.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації:

a) зміни до вже підписаних контрактів на закупівлю і грантових контрактів;

b) окремі контракти на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючих контрактів на закупівлю;

c) контракти для проведення аудиту чи оцінки, які можуть також бути підписані під час завершального етапу.

d) поточні витрати зазначені у статті 5.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Партнера заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних контрактів, анулюються Комісією після закінчення термінів, передбачених у Статті 2.1.

2.4 Таке анулювання коштів не застосовується до коштів, передбачених для проведення аудиту чи оцінки у відповідності до пункту c) Статті 2.2 та поточні витрати зазначених у пункті d) Статті 2.2. Так само анулювання коштів не застосовуються до залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору у відповідності до пункту b) Статті 2.2, які можуть використовуватись для фінансування контрактів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

Стаття 3 - Заборона фінансування та адміністративні санкції

3.1 Заборона фінансування

3.1.1 Під час застосування процедур та стандартних документів укладених та оприлюднених Комісією для укладання контрактів на закупівлю та грантових контрактів, Партнер повинен забезпечити, що жоден контракт на закупівлю чи грантовий контракт, який фінансується ЄС, не укладається з економічним оператором чи учасникоми конкурсів на отримання грантів, який як юридична особа чи в особі фізичної особи, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, знаходиться в одній з ситуацій, які призводять до заборони фінансування у відповідності до процедур та стандартних документів Комісії.

3.1.2 Під час застосування власних процедур та стандартних документів для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі для спільного фонду, який керується Партнером, за погодженням з донорами, які зробили внесок до спільного фонду), Партнер повинен вжити заходів з дотриманням вимог національного законодавства для запобігання укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які фінансуються ЄС, з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, якщо Партнеру стає відомо, що ця юридична особа:

a) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом винною у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні коштів, злочинній діяльності, пов'язаній з тероризмом, залученні до праці дітей чи торгівлі людьми;

b) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням винною у скоєнні правопорушення, яке зашкодило фінансовим інтересам ЄС;

c) визнана винною у наданні неправдивої інформації, яка була вимогою для участі в процедурі відбору, або не може надати таку інформацію;

d) остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням такою, що створила юридичну особу в іншій юрисдикції з метою ухилитися від податкових, соціальних чи будь-яких інших зобов'язань, обов'язкових для виконання під юрисдикцією країни, в якій зареєстровано офіс, працює центральна адміністрація чи яка є основним місцем ведення бізнесу;

e) була створена із зазначеною в п. d) метою, про що є відповідне остаточне рішення суду чи остаточне адміністративне рішення;

Залежно від конкретних обставин, під час укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, Партнер під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про раннє попередження та заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Комісії"4 (Комісія, Генеральний директорат з питань бюджету, Бухгалтеру Комісії, BRE2-13/505, В-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@cc.europa.eu з копією на адресу Комісії, зазначену у Статті 3 Особливих умов). У випадку заборони фінансування Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

3.2 Дотримання обов'язків щодо інформування

Партнер повинен інформувати Комісію про випадки коли економічний оператор чи учасник конкурсу на отримання грантів перебуває в ситуації зазначеній у Статті 3.1, скоїв порушення чи вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушенні ним своїх договірних зобов'язань.

3.3 Адміністративні санкції

У випадках, коли Партнер отримує інформацію щодо настання ситуації, яка зазначена у Статті 3.1 під час виконання завдань описаних у Додатку 1, Партнер повинен із дотриманням вимог національного законодавства заборонити економічному оператору чи учаснику конкурсу на отримання грантів брати участь у майбутніх закупівлях чи наданні грантів та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі пропорційно розрахованій до вартості відповідного договору. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами процесу, в якому забезпечено право на захист.

Партнер звільняється від зобов'язань, зазначених у першому параграфі, якщо:

- національне законодавство Партнера не дозволяє заборонити участь та/чи застосувати фінансові санкції,

- захист фінансових інтересів ЄС вимагає застосування адміністративних санкцій в терміни, які не можуть бути дотримані через внутрішні процедури Партнера,

- застосування адміністративних санкцій вимагає виділення ресурсів, яких Партнер не має в наявності,

- національне законодавство не дозволяє заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС.

У таких випадках, Партнер повинен поінформувати Комісію про складнощі, які виникли. Комісія може прийняти рішення про заборону участі економічного оператора чи учасника конкурсу грантів в усіх процедурах, які фінансуються ЄС та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі від 2 % до 10 % від вартості договору.

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Процедури закупівель та надання грантів

4.1 Виконання завдань, покладених на Партнера, відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією для проведення закупівель та надання грантів, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

4.2 З метою забезпечення проведення попереднього контролю, Партнер повинен надіслати на погодження до Комісії тендерну документацію та документи щодо конкурсу грантових проектів перед надсиланням запрошень учасникам тендеру та конкурсу грантових проектів. Таким же чином Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у відкритті тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надати Комісії копії отриманих тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів. Партнер повинен повідомити Комісію про результати вивчення тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надіслати на погодження до Комісії пропозицію щодо визначення переможця та проекти контрактів на закупівлю чи грантових контрактів.

Під час виконання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів Партнер повинен надсилати на погодження до Комісії проекти додаткових угод та проекти адміністративних дозволів до цих контрактів.

Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у процедурі складання попереднього та остаточного актів приймання.

Звітність / декларація управління

4.3 Якщо передбачено Статтею 5 Особливих умов, звіти щодо виконання завдань, які покладаються на Партнера складаються у відповідності до форми звітності наведеної у Додатку III та декларації управління, наведеної у Додатку IV. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії.

Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

4.4 Партнер повинен надавати Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у контракті на закупівлю чи грантовому контракті:

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений контрактами на закупівлю та грантовими контрактами, Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.9 та 4.10 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.5 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Партнер повинен повідомити Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Партнер дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувана гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Партнер також повідомляє Комісію.

4.6 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Партнер повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов'язання для здійснення зазначеного платежу; Партнер за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Партнер дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Комісії має бути передана копія цього повідомлення Партнера про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Комісія також мас бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов'язань, відлік строку сплати починається спочатку. Партнер повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.7 У разі непогодження Комісії з висновком Партнера, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Партнер повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Партнер також повинна надати повідомлення Комісії. Подальші дії Партнера визначаються положеннями Статті 4.8.

Якщо розбіжності між Партнером та Комісією залишаються, Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Комісія повинна повідомити Партнера та підрядника чи одержувача гранту.

4.8 Якщо Партнер дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Партнер також повинна надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.9 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.8 Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Партнера, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Партнер повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.6.

4.10 Якщо Партнер і Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Комісія здійснює цей платіж.

4.11 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Партнером і Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.4, за таких умов:

a) кількість днів, витрачених Партнером, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.6 до дати передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8 та від дати повідомлення Комісії згідно зі Статтею 4.9 до наступної передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

b) кількість днів, витрачених Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Партнером згідно із Статтею 4.8 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Партнера згідно зі Статтею 4.9.

4.12 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв'язуються у дусі співпраці між Партнером і Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Партнера з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

4.13 Контракт на закупівлю чи грантовий контракт, за яким протягом двох років після підписання не відбулось жодних виплат, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється, за винятком контрактів, які оскаржуються в суді чи арбітражних органах.

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Застосування

5.1 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом періоду практичної реалізації, встановленого цією Угодою про фінансування.

Усі кошториси програм, які складаються для виконання цієї Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Органом, який є розпорядником коштів передбачених кошторисом програми, може бути центральний орган державної влади Партнера (централізована діяльність), уповноважена юридична особа публічного права чи юридична особа приватного права, яка також виконує функції надання державних послуг (діяльність уповноваженої державою установи), а також у випадку ЄФР юридична особа приватного права, яка не виконує функції надання державних послуг на основі договору про надання послуг (діяльність уповноваженої приватної установи).

Кошторис програми включає компонент, за яким Партнер є розпорядником коштів та може включати компонент цільових зобов'язань.

Для реалізації компонент цільових зобов'язань застосовується Стаття 4.

У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, на Партнера покладається завдання проведення процедур закупівлі та надання грантів менше визначеної вартості без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, а також здійснення відповідних платежів підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

Під витратами на власний персонал мається на увазі виконання діяльності, для реалізації якої уповноважений орган Партнера залучає власний персонал та/чи власні ресурси (техніку, обладнання, чи інше).

5.3 Поточні витрати, понесені уповноваженим органом Партнера можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС у рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів. У цьому випадку такі витрати можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Особливих умов не встановлено більш ранній початок строку застосування. Під поточними витратами уповноваженого органу маються на увазі витрати на реалізацію необхідних заходів компоненту програми і включають видатки на оплату роботи місцевого персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання, так само як інші поточні витрати. Для виставлення рахунків та оплати поточних витрат застосовуються процедури уповноваженого органу Партнера.

Процедури закупівель та надання грантів

5.2 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, Партнер може повністю чи частково застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що уповноважений орган Партнера, на який покладені обов'язки з реалізації заходів:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, та

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів.

У разі, якщо докази такої відповідності не були отримані, проведення закупівель та надання грантів відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

5.3 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, якщо не зазначено інше у Технічних і адміністративних положеннях кошторису програми, уповноважений орган Партнера, на який покладена реалізація заходу, повинна надсилати на попереднє погодження до Комісії тендерну документацію та пропозиції щодо укладання договорів для всіх контрактів вартістю більше 100 тисяч євро, а також правила для учасників конкурсів грантових проектів та пропозиції щодо надання грантів, які проводились у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією.

Окрім переліку обов'язкових для зберігання документів зазначених у Статті 1.6 Загальних умов, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи протягом такого ж періоду.

Декларація управління

5.4 Партнер повинен подавати Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Особливих умов, декларацію управління, підписану Партнером, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

5.5 Виплата авансового платежу здійснюється Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів у випадку фінансування з ЄФР і не пізніше ніж через 30 календарних днів у випадку фінансування з бюджету ЄС після дати підписання Кошторису програми всіма сторонами.

Наступні авансові платежі здійснюються Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати отримання та погодження платіжної вимоги та звітів до неї.

Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Комісією, якщо вона повідомить Партнера у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Партнер повинен бути поінформована у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

5.6 Комісія здійснює платежі на банківській рахунок у фінансовому закладі, схваленому Комісією.

5.7 Партнер повинен гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Комісією на цей банківський рахунок.

5.8 Отримані Партнером кошти в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Партнера за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Партнером.

5.9 Компонент кошторису програми, який виконується Партнером, за яким протягом двох років після укладання кошторису не відбулось жодних виплат Партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Застосування

6.1 Партнер, який здійснює управління спільним фондом, може отримати право на внесок ЄС до цього спільного фонду, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що керуючий фондом орган Партнера:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;

- використовує систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію;

- підлягає неналежному зовнішньому аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів аудиторською службою, яка є функціонально незалежною від цієї установи чи особи, яку перевіряють;

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів;

- забезпечує публікацію інформації про отримувачів коштів фонду після надання фінансування; та

- забезпечує необхідний захист особистих даних.

Процедури закупівель та надання грантів

6.2 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, керуючий фондом орган Партнера може застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, або ті. які погоджені донорами фонду.

Реалізація

6.3 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, окрім прав та обов'язків визначених цими Загальними умовами, до Партнера застосовуються також правила викладені у Додатку V до Угоди про фінансування щодо внеску ЄС до спільного фонду.

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

7.1 Партнер зобов'язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному контракті на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до компоненту кошторисів програм, де Партнер є розпорядником коштів, як зазначено у Статті 5, та спільного фонду як зазначено у Статті 6, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Для місцезнаходження юридичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Партнера.

Статтею 6 Особливих умов має бути визначене місце публікації цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Комісії у призначеному розділі.

7.2 Інформація щодо фінансування освіти та прямої фінансової підтримки фізичних осіб, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

Прізвища фізичних осіб через два роки після публікації повинні бути замінені на "фізична особа". Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо ця публікація може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Партнер повинен надати Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих виключень від публікації, а Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Комісія повинна зазначити місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікація укладених (тобто підписаних Партнером і підрядником чи одержувачем гранту) контрактів на закупівлю та грантових контрактів протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Особливих умов.

7.4 Контракти можуть не публікуватись, якщо їхнє оприлюднення може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Партнер повинен надати Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо виключення з переліку для публікації.

7.5 У разі здійснення Комісією виплат підрядникам чи одержувачам грантів у відповідності до Статті 4 публікація інформації про контракти на закупівлю та надання гранту відбувається за правилами Комісії.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Партнер повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Партнером, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Партнером з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Партнеру, повинні бути повернуті Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов'язання Партнера щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Партнер погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Комісія мас право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за контрактами на закупівлю чи грантовими контрактами, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми під імені Партнера, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС та примусового повернення до судового розгляду.

8.3 З цією метою Партнер повинен надати Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Партнер уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов'язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Партнер є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Партнером як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування чи примусового повернення до судового розгляду.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Комісія повинна повідомити Партнера.

8.5 Якщо Партнер отримав грант від організації, з якою Комісія уклала договір про внесок, Комісія може стягнути з Партнера кошти, що мають бути сплачені цій організації, у разі якщо ця організація не може стягнути їх самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Партнер у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Партнер перед прийняттям того чи іншого рішення зобов'язується провести з Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Комісією буде надано попередній дозвіл. Попередній дозвіл також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов'язаних з контрактами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями втрати на заходи, що виконуються Партнером, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 25 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводіть Партнер, остання повинна негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Партнера чи інших ресурсів, Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Партнера прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У рал прийняття Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Партнер та ЄС зобов'язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

Якщо Партнер є країною АКТ і фінансування проекту здійснюється Європейським фондом розвитку у відповідності до Статті 1.1 Особливих Умов даний діалог може складати частину ширшого політичного діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство ніж країнами АКТ і ЄС.

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

12.1. Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Партнера.

12.2. Подані Партнером заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Партнер повинен у дискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Партнер погоджується на публікацію Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікація яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Комісією буде з'ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Партнера, зокрема, якщо Партнером була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається із набранням чинності Угодою про фінансування чи з дати зазначеної в Особливих Умовах і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточна аудиторська перевірка та оцінка, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору контракти та кошторис програми, пов'язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Особливих умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Партнером та Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в договорах про внесок, контрактах на закупівлю та грантових контрактах.

15.2 Витрати, пов'язані з практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Партнером до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Особливих умов. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, завершальними заходами, а також поточними витратами зазначеними у Статті 5.1, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації чи завершального етапу, і, відповідно, періоду виконання. За погодженням сторін до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 Положення Статті 2 цих Загальних умов застосовуються до контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які укладаються Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком останнього абзацу Статті 2.1.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

16.1 Партнер повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів, за запитом.

Партнер дає свою згоду на проведення Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів перевірок документів і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов'язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж п'яти років після завершення терміну виконання.

16.2 Партнер також дає свою згоду на те, щоб (OLAF) проводив перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) N 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) N 883/2013, Партнер зобов'язана надавати доступ співробітникам Комісії, (OLAF) та Європейський суду аудиторів, а також їхнім уповноваженим агентам до об'єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп'ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Комісії, (OLAF) та Європейським судом аудиторів надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов'язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Партнер зобов'язана повідомити Комісію, (OLAF) та Європейський суду аудиторів про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів, організацій, які підписали договори про внески і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Партнера повідомляють агенти, призначені Комісією, (OLAF) чи Європейським судом аудиторів.

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Партнер повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Партнер повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Партнер повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

"Порушення" означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб'єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрат надходжень, що належать ЄС, чи необґрунтованого спрямування видатків.

"Шахрайство" означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Партнер зобов'язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "активна корупція" означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Якщо Партнер не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 26 та 27 відповідно Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Партнером припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Партнер не дотрималась своїх зобов'язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов'язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що Партнером припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов'язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов'язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Партнера або законність і правильність відповідних витрат;

c) Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання заходу Партнером припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов'язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2 Про призупинення платежів Комісія повинна негайно інформувати Партнера із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Партнер повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Партнера.

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Якщо проект фінансується ЄФР, суми, помилково сплачені та повернуті Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, а також компенсації, призначені Комісії, мають бути направлені для цього заходу.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обґрунтовано характером контракту на закупівлю, грантового контракту чи договору про внесок, Партнер повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсах на виконання робіт, постачання чи надання послуг або заявах отримання грантів, та організаціям, з якими передбачається підписання договорів про внесок, право на тимчасове заснування та перебування на території (територіях) Партнера. Це право повинно силі бути чинним протягом одного місяця.

20.2 Партнер також повинна надати підрядникам, з якими укладено контракт на закупівлю, та одержувачам грантів, організаціям, з якими підписані договори про внесок, фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього заходу, та членам їх родин, подібні права на період виконання заходу.

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

21.1 Партнер повинен застосовувати до контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до держав чи міжнародних організацій розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Партнер є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Партнером до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, ці положення також застосовуються.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Партнер погоджується, що її документи і дані, які знаходяться у суб'єкта, з яким Партнер має контракті відносини, можуть передаватись Комісії даним суб'єктом лише з метою виконання цієї чи іншої Угоди про фінансування. Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Партнером та зазначеним суб'єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Партнер і Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п'яти років після закінчення періоду виконання.

22.5 Партнер зобов'язується дотримуватись вимог, зазначених у Статті 1.7 у випадках, коли Комісія передає персональні дані Партнеру, наприклад для процедур і контрактів, які керуються Комісією.

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Договір, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Партнера та Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

24.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Партнер і Комісія проводять спільні консультації.

24.2 Якщо Комісії стане відомо про проблеми, що виникли під час проведення процедур, пов'язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Партнером для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

24.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

24.4 Комісія повинна регулярно інформувати Партнера про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

25.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

25.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Партнера, він повинен подати цей запит на розгляд Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Партнером та погоджених з Комісією. У виняткових випадках, пов'язаних з коригуванням цілей заходу чи збільшенням внеску ЄС, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами.

25.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, а також якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли вони передбачають перерозподіл коштів на суму резерву на покриття надзвичайних потреб, Партнер повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

25.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту підлягає попередньому схваленню Комісією, оформленому письмово.

25.5 Якщо Комісія вважає, що Партнер більше не в може задовільно виконувати завдання, покладені на неї відповідно до Статті 1.1 Загальних умов, і без порушення положень Статей 26 та 27 Загальних умов Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Партнера від виконання цих завдань та їх перехід до Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Партнера після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

26.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов'язань за цією Угодою.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером будь-якого зобов'язання, встановленого процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1, 4, 5 та 6 цих Загальних умов.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов'язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, у серйозних випадках, пов'язаних з корупцією, чи у випадку визнання Партнера винним у серйозному професійному порушенні, яке доведено будь-яким належним чином. Серйозне професійне порушення слід розуміти у наступному значенні:

Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. "Форс-мажор" означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання, але не пов'язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

26.2 Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

26.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Комісія має право вжити запобіжних заходів.

26.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю та грантових контрактів, договорів про внесок та кошторисів програм.

26.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди про фінансування відповідно до Статей 18 і 27 Загальних умов.

26.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження етапу практичної реалізації чи припинення дії цієї Угоди про фінансування відповідно до Статті 27.

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

27.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

27.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо не було підписано жодних контрактів на виконання Угоди протягом терміну передбаченого Статтею 2.:

27.3 У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю, грантових конрактів, угод про внесок та кошторисів програм.

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

28.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Партнер є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 24 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 28.2, 28.3 та 28.4.

28.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

28.3 Для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

28.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.

____________

Опрос