Идет загрузка документа (163 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 28.01.2020
действует с 28.01.2020

УГОДА
між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.01.2020
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.01.2020

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України (далі по тексту "Партнер"), представлений Міністерством Розвитку Економіки, Торгівлі та Сільського Господарства України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту "Комісія"), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту "ЄС"),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу:

Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні

ENI/2019/042-119

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 26000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 26000000 євро.

1.3. Партнер не бере участь у співфінансуванні цього заходу.

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 108 місяців після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 84 місяці.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Партнера

Тимофію Милованову
Міністру Розвитку Економіки, Торгівлі
та Сільського Господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

Копія:
Дмитру Дубілету
Міністру Кабінету Міністрів України,
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

b) Комісії

Штефану Шльойнінгу
Керівнику Програм співробітництва,
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101,
Київ 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян
Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства внутрішніх справ України,
вул. Академіка Богомольця, 10
Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. • Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма декларації управління - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

6.1 Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 Додатку II (Загальні умови) не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування.

6.2 У випадках, коли Партнер є співвиконавцем чи отримує грант від міжнародної організації чи агентства допомоги, якому Комісія доручила виконання цього заходу, застосовуються статті 1.3, 1.5, 1.6, 8.2, 8.3, 8.4 та 8.5 Загальних умов як до заходів Партнера, які фінансуються ЄС.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії. Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Партнера:

За Комісію:

Дмитро Кулеба

Олівер Варгеї

Віце-прем'єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України

Член Європейської Комісії з питань
сусідства та розширення ЄС

 

Петер Вагнер

 

Директор - Керівник Групи підтримки
України, Генеральний директорат у
справах сусідства та переговорів щодо
розширення ЄС

 

Додаток I до Угоди про фінансування ENI/2019/042-119
"Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні"

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва/основний акт/номер у системі CRIS

Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні
Номер у системі CRIS: ENI/2019/042-119
фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу/ місце реалізації

Регіон європейського сусідства, Україна
Місце реалізації заходу: Україна

3. Програмний документ

Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018 - 2020 рр.)

4. ЦСР

Основні ЦСР:
ЦСР 2
- Викорінення голоду, досягнення продовольчої безпеки та поліпшення харчування, сприяння сталому сільському господарству;
ЦСР 8 - Сприяння сталому, інклюзивному та стабільному економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та забезпеченню гідною роботою усіх;
Інші важливі ЦСР:
ЦСР 15
- Захист, відновлення та сприяння сталому використанню наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та виправлення деградації земель, припинення скорочення біорізноманіття.

5. Пріоритетний сектор/Тематичний напрямок

Економічний розвиток та ринкові можливості, включаючи розвиток приватного сектору та покращення ділового клімату

Допомога з розвитку: ТАК

6. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 26 млн євро
Загальна сума внеску Європейського Союзу (ЄС): 26 млн євро

7. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод:
Пряме управління через:
- Закупівлі.
Непряме управління зі Світовим банком та уповноваженою організацією, яка буде відібрана відповідно до критеріїв, викладених у розділі 5.3.2

8 a) код(и) DAC

31110 - Сільськогосподарська політика та адміністративне управління - 25 %
31120 - Розвиток сільського господарства - 55 %
31210 - Політика у сфері лісового господарства та адміністративне управління - 10 %
31310 - Політика у сфері рибного господарства та адміністративне управління - 10 %

b) Основний канал надання допомоги

Міжнародний банк реконструкції та розвитку або Світовий банк - 44001
Установи приватного сектору - 60000

9. Показники (відповідно до форми DAC у системі CRIS)1

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості / належне управління

  

  

  

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

  

  

  

Гендерна рівність та розширення можливостей жінок і дівчат

  

  

  

Розвиток торгівлі

  

  

  

Охорона репродуктивного здоров'я, здоров'я матері, новонароджених та дітей

 

  

  

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

  

  

  

Боротьба з опустелюванням

  

  

  

Пом'якшення наслідків зміни клімату

  

  

  

Адаптація до зміни клімату

  

  

  

10. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Продовольча безпека, поліпшення харчування та сталий розвиток сільського і рибного господарства

____________
1 Якщо показник позначений як важлива/основна мета, опис заходу має відображати чіткий намір опрацювати конкретну тему у визначенні цілей, результатів, заходів та/або показників (або критеріїв ефективності/здійснення виплат у випадку бюджетної підтримки).

Стислий опис

Україна - велика аграрна держава, площа орних земель якої дорівнює понад 25 % площі орних земель Європейського Союзу (ЄС). Сільське господарство історично є одним з основних секторів економіки України, частка якого у ВВП країни у 2017 році становила приблизно 17 %. Обсяг експорту сільськогосподарської та харчової продукції з 2012 по 2018 роки зріс з 20 % до 40 %, і цей сектор є основним джерелом надходження іноземної валюти. Ці умови роблять Україну унікальною з точки зору аграрного потенціалу.
Однак нинішній рівень розвитку сільських місцевостей є надзвичайно низьким. Відносний рівень бідності становить 34 %, тоді як 23 % сільських домогосподарств отримують дохід нижче прожиткового мінімуму. Після розпаду Радянського Союзу та здобуття Україною незалежності держава не приділяла належної уваги цьому сектору і Україна не витрачала достатньо коштів на розвиток сільського господарства та сільських територій. Зараз у секторі переважають великі фермерські господарства та агрохолдинги. Близько 70 аграрних підприємств експлуатують 25 % орних земель, займаючись вирощуванням відносних монокультур (зернові та олійні культури). З іншого боку, близько 900000 незареєстрованих малих або сімейних фермерських господарств, які вирощують культури з більшою доданою вартістю для місцевих ринків і створюють більшість робочих місць у сільській місцевості, зазнають обмежень для свого економічного та соціального розвитку через декілька чинників, зокрема відсутність функціонуючого ринку землі, погане управління аграрним сектором та низька інвестиційна спроможність через обмежений доступ до фінансування.
Ця програма має на меті сприяти розвитку більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору, орієнтованого на зростання та сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств та малих і середніх підприємств, сприяючи тим самим боротьбі проти зубожіння та депопуляції сільських територій України. Програма повністю узгоджується з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і спрямована на три основні сфери:
• Подальша підтримка земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування;
• Зміцнення цільових ланцюгів вартості в сільському господарстві та забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм, зокрема, з огляду на можливе відкриття ринку землі в найближчі роки;
• Проведення інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, зокрема шляхом розробки політик та програм державної підтримки, спрямованих на малі та середні фермерські господарства, та впровадження галузевих реформ, спрямованих на стале управління ресурсами рибного та лісового господарств.
Окрім вирішення проблем, характерних для малих фермерських господарств та сільських малих і середніх підприємств, програма також сприятиме підвищенню обізнаності про допомогу ЄС у сільській місцевості, яка досі сприймалася як занадто орієнтованою на Київ, а також сприятиме просуванню перших географічних зазначень для українських продовольчих товарів (сир бриндзя з Карпатських гір, вирощування кавунів та вишень на півдні України).

1 ОПИС ЗАХОДУ

1.1 Загальна мета, конкретні цілі, очікувані результати та орієнтовні заходи

Головна мета

Сприяння розвитку більш інклюзивного, конкурентоспроможного та орієнтованого на зростання аграрного сектору з відповідальним ставленням до навколишнього середовища і, за рахунок цього, боротьба проти зубожіння та депопуляції сільських територій України.

Конкретна ціль

Покращене та прозоре управління сільськогосподарськими ресурсами, включаючи землю, що забезпечує належне середовище для сталого розвитку сільських територій, орієнтованих на малі та середні фермерські господарства і малі та середні підприємства, які є добре інтегрованими в консолідовані ланцюги створення цінності.

Очікувані результати

Компонент 1 - Інституційні та секторальні реформи в сільському господарстві та сільській місцевості.

Результат 1.1 Функціонуюче та реформоване Мінекономіки з відповідною інституційною структурою здатне реалізовувати затверджену Стратегію розвитку сільських територій, а також Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, включаючи її поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ).

Результат 1.2 Виконавчі органи розробили функції з реалізації політики, забезпечивши тим самим краще та більш стале управління ресурсами, особливо у рибному та лісовому господарствах.

Результат 1.3 Програми державної підтримки, спрямовані на малі та середні сімейні фермерські господарства, реалізовуються прозоро та підзвітно і в межах середньострокових рамок бюджетного планування.

Компонент 2 - Зміцнення ланцюгів вартості в сільському господарстві та підтримка малих фермерських господарств.

Результат 2.1 Малі фермерські господарства краще інтегровані у ланцюги вартості в сільському господарстві та отримують вигоду від цільових програм державної підтримки, які сприяють їхній участі в організаціях виробників (фермерських групах) або кооперативах.

Результат 2.2 Доступ малих фермерських господарств до фінансування покращився і став більш гнучким для сприяння інвестиціям та розвиту виробничому потенціалу.

Компонент 3 - Підтримка земельної реформи

Результат 3.1 Усіма відповідними сторонами узгоджено та розпочато реалізацію дорожньої карти, в якій чітко та послідовно визначено права на всі види земель, що забезпечує інтероперабельність і дозволяє передавати права з низькими операційними витратами на конкурентних ринках.

Результат 3.2 Чітко визначено та розпочато впровадження інституційної бази для управління правами на землю, планування землекористування та використання доходів від землі для суспільного блага, що покращує привабливість сільських територій та підвищує конкурентоспроможність малих фермерів.

Основні види діяльності

Компонент 1 - Інституційні та секторальні реформи в сільському господарстві та сільській місцевості.

1.1 Функціонуюче та реформоване Мінекономіки здатне реалізовувати затверджену Стратегію розвитку сільських територій, а також УА/ПВЗВТ

1.1.1. Мінекономіки надається допомога для підтримки в реалізації, моніторингу, звітності та оцінки стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій, включаючи її частину, що стосується розвитку малих/сімейних фермерських господарств.

1.1.2. Мінекономіки надається інформаційна, навчальна та консультативна підтримка для розробки ефективної політики та забезпечення діяльності підрозділу з реалізації проекту, яка також спрямована на покращення розуміння та впровадження ефективних методів ведення сільського господарства.

1.1.3. Підтримка Мінекономіки у доопрацюванні Інституційної реформи в межах загальних вимог та положень Стратегії реформування державного управління та подальше зміцнення його Директоратів стратегічного планування та європейської інтеграції, безпечності та якості харчових продуктів, розвитку сільських територій, сільськогосподарських ресурсів та сільськогосподарського виробництва.

1.1.4. Підтримка Мінекономіки у впровадженні середньострокового бюджетного планування та середньострокового прогнозування бюджетних видатків відповідно до зобов'язань Міністерства фінансів та найкращих практик ЄС і підтримка модернізації ІТ-систем Мінекономіки (та його органів) відповідно до затвердженої комплексної ІТ-стратегії.

1.1.5. Надання допомоги Мінекономіки, щоб його цілі та пов'язані з ними ключові показники ефективності для бюджетних програм узгоджувалися з набором критеріїв SMART (Specific-конкретний; Measurable-вимірюваний; Achievable-досяжний; Realistic-реалістичний;-Time bounded-обмежений у часі) та відповідали стратегічним цілям Концепції розвитку сільських територій та плану заходів з її реалізації до 2025 року.

1.1.6. Надання Мінекономіки конкретної технічної допомоги та підтримки у наближенні законодавства України до законодавства ЄС відповідно до УА/ПВЗВТ та узгодженої Концепції розвитку сільських територій та плану заходів з її реалізації до 2025 року.

1.1.7. Подальша підтримка розвитку географічних зазначень відповідно до УА/ПВЗВТ шляхом здійснення заходів з нарощування потенціалу та зміцнення інституційної спроможності, включаючи їхнє просування і реєстрацію асоціацій виробників - суб'єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення та продукції, на яку наносяться такі зазначення.

1.2 Виконавчі органи вдосконалили функції та відповідають за впровадження галузевих політик.

1.2.1. Підтримка у впровадженні моделі нагляду та звітності між міністерством та його виконавчими органами, що передбачає певний рівень підзвітності відповідно до вимог Стратегії реформування державного управління.

1.2.2. Підтримка в розробці та затвердженні стратегії та плану розвитку лісового господарства, включаючи функціональний огляд Державного агентства лісових ресурсів.

1.2.3. Подальший розвиток та підтримка вдосконалення прозорої системи електронного обліку деревини (виробів з неї) з моменту її заготівлі до потрапляння на лісопильні підприємства та, за можливості, включно з її переробкою та експортом.

1.2.4. Підтримка у впровадження інституційної реформи лісового господарства, зокрема, розділення обов'язків між установами та відділення комерційної діяльності від Державного агентства лісових ресурсів.

1.2.5. Підтримка в реструктуризації управління та адмініструванні рибного господарства відповідно до стратегії реформування сектору та плану дій, а також у розробці підходів саморегулювання рибної галузі.

1.2.6. Розвиток моніторингу рибних запасів, модернізація та гармонізація даних про рибні запаси та риболовецький флот з регламентом ЄС про збір даних та забезпечення своєчасної публікації інформації в мережі Інтернеті з вільним доступом.

1.2.7. Розробка прозорої сертифікації риболовних суден Державним агентством рибного господарства України відповідно до норм та стандартів ЄС.

1.3 Програми державної підтримки ефективно спрямовані на малі та середні сімейні фермерські господарства.

1.3.1. Підтримка розробки, впровадження, контролю та моніторингу - в т. ч. поліпшення регуляторного середовища - програм державної підтримки Мінекономіки, які ефективно спрямовані, керуються та контролюються з повною прозорістю, націлені на розвиток малих/сімейних фермерських господарств та МСП у сільській місцевості та стимулювання впровадження належної сільськогосподарської практики відповідно до найкращих практик ЄС.

1.3.2. Навчальна, інформаційна та консультативна підтримка для поліпшення розуміння процесу розробки політики державної підтримки фермерів та МСП у сільській місцевості, визначення пріоритетності програм, механізмів/установ здійснення виплат, моніторингу та контролю.

1.3.3. Підтримка розробки та управління Національним аграрним реєстром сільськогосподарських товаровиробників Мінекономіки та спрощеними системами реєстрації фермерських господарств.

1.3.4. Підтримка прийняття та впровадження комунікаційної стратегії для поліпшення обміну інформацією, особливо стосовно реформ у сільському господарстві, між Урядом, регіональними адміністраціями та фермерами.

1.3.5. Консультування фермерів (та груп фермерів) про переваги реєстрації фермерських господарств та спрощення для них доступу до державної підтримки та інших програм.

Компонент 2 - Зміцнення ланцюгів вартості в сільському господарстві та підтримка малих фермерських господарств.

2.1 Малі сімейні фермерські господарства краще інтегровані в ланцюги вартості в сільському господарстві.

2.1.1. Проведення аналізу ринкового сектору для виявлення пріоритетних ланцюгів вартості (та географічних кластерів, в яких густо зосереджені малі фермерські господарства), на основі яких будуть ретельно оцінені зацікавлені сторони, стримуючі фактори та перспективи розвитку.

2.1.2. Підтримка розробки політик ланцюгів вартості та зміцнення вибраних ланцюгів вартості в географічних кластерах із застосуванням комплексного та всеохоплюючого підходу, орієнтованого, зокрема, на інтеграцію малих фермерських господарств, ринкові зв'язки, популяризацію сучасних аграрних технологій та запровадження передової практики ведення сільського господарства.

2.1.3. Підтримка розробки та тестування систем освітньо-консультативних послуг у галузі сільського господарства за допомогою кваліфікованих постачальників послуг, які працюють для МСП, фермерських господарств та зацікавлених сторін ланцюга вартості, і які можуть надати практичні поради та здійснювати спеціалізоване навчання. Акцент може бути зроблений на законодавчих та податкових вимогах, підготовці бізнес-планів, енергоефективності, інноваціях та передовому досвіді, а також участі жінок у бізнесі.

2.1.4. У цільових ланцюгах вартості підтримка співробітництва між МСП, фермерами та іншими зацікавленими сторонами шляхом створення та зміцнення організацій виробників, кооперативів чи інших форм фермерських груп (з особливим акцентом на зберіганні, класифікації та реалізації продукції, у тому числі на жіночих групах та підприємствах, що належать жінкам) та схеми укладення договорів про надання послуг (включаючи послуги з надання техніки).

2.1.5. Підтримка якості та реалізації продукції місцевого виробництва за допомогою інвестицій (зберігання та упаковка), технічної допомоги та інновацій, брендингу та, можливо, реєстрації географічних зазначень.

2.1.6. Підтримка розвитку зв'язків між покупцями та малими фермерськими господарствами, а також торговельних зв'язків між підприємствами з різних регіонів України шляхом організації ділових та інвестиційних ярмарків та участі у них.

2.2 Покращений та гнучкіший доступ до фінансування для малих фермерів.

2.2.1. Визначення та оцінка можливостей і потреб МСП та малих фермерських господарств у подальших інвестиціях, у тому числі в цільових ланцюгах вартості, та встановлення критеріїв прийнятності для різних інвестиційних проектів та вигодоодержувачів.

2.2.2. Навчання, консультації та підтримка малих/сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських консультантів з питань фінансової грамотності та доступу грантової підтримки для розширення фермерських господарств.

2.2.3. Створення та ефективне функціонування відповідної грантової програми для розвитку малих/сімейних фермерських господарств, спрямовання на інвестиції менших розмірів, наприклад, на сезонне фінансування торгівлі (вкладення коштів), невеликі інвестиції в техніку, обладнання та інфраструктуру (тощо) на основі заздалегідь визначених критеріїв.

Компонент 3 - Підтримка земельної реформи

3.1 Узгоджено та розпочато реалізацію дорожньої карти, в якій чітко та послідовно визначено права на всі види земель, що забезпечує інтероперабельність і дозволяє передавати права з низькими операційними витратами.

3.1.1. Підтримка розробки та доопрацювання стратегії земельної реформи/управління, що охоплює реформу державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав.

3.1.2. Підтримка удосконалення стратегії земельної реформи/ управління, зокрема, в частині об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав.

3.1.3. Допомога в об'єднанні, оцифруванні, виправленні помилок у Кадастрі та Реєстрі та забезпеченні доступу громадськості до усіх даних Кадастру та Реєстру шляхом прийняття необхідних нормативно-правових актів та необхідного зміцнення спроможностей.

3.1.4. Підтримка оптимізації процедур та скорочення термінів реєстрації передачі права власності на землі сільськогосподарського призначення, лісові угіддя, землі під забудову та землі несільськогосподарського призначення, включаючи передачу з державної/комунальної власності у приватну власність.

3.1.5. Підтримка поліпшення доступу банків до даних реєстру для сприяння росту іпотечного кредитування фермерів та забезпечення доступності інформації про ринкову оцінку земель.

3.2 Чітко визначено та розпочато впровадження інституційної бази для управління правами на землю, планування землекористування та використання доходів від землі.

3.2.1. Проведення функціонального огляду установ у земельному секторі для забезпечення належного розподілу ролей та обов'язків та надання допомоги Уряду України у виконанні відповідних рекомендацій.

3.2.2. Допомога в розробці нормативно-правових актів та стандартів ефективності для стимулювання створення конкурентного середовища та участі приватного сектору у наданні послуг, пов'язаних з землею.

3.2.3. Удосконалення нормативно-правової бази для органів місцевого самоврядування сіл, районів, громад та областей у плануванні та управлінні землею.

3.2.4. Допомога органам місцевого самоврядування у розробці генеральних планів з використанням методології широкої участі для ефективного управління своєю землею за допомогою електронних аукціонів та збільшення доходів місцевих бюджетів.

3.2.5. Навчання співробітників органів місцевого самоврядування для забезпечення дотримання належних процедур під час планування та потенційної передачі державних земель приватним особам та надання правової допомоги землевласникам, які можуть її потребувати.

3.2.6. Підтримка створення системи моніторингу земельних спорів і визначення, запровадження та оцінка на цій основі альтернативних механізмів вирішення спорів (включаючи омбудсмена та позасудове звернення стягнення на заставлену нерухомість) щодо земельних питань.

1.2 Логіка реалізації

Дрібні фермери залишилися поза увагою під час процесу реформ та стикаються зі складним регуляторним середовищем, а також поганим доступом до фінансування. Це спонукало більшість із них працювати в тіньовій економіці і заважало їхньому соціально-економічному розвитку протягом багатьох років. Оскільки малі фермерські господарства та підприємства є одними з основних суб'єктів господарської діяльності у сільській місцевості по всій території Україні, це також значною мірою впливає на розвиток місцевих громад.

Цей Захід - це комплексний набір заходів, спрямованих на поліпшення доступу малих фермерських господарств до фінансування за допомогою поєднання грантів та державної підтримки, щоб заохотити їх працювати в реальній економіці та стати частиною стійких ланцюгів вартості, що підтримуються професійними постачальниками послуг (освітньо-консультативних послуг у галузі сільського господарства та розвитку бізнесу), а також постачальниками ресурсів та обладнання. Захід також сприятиме підвищенню спроможності Мінекономіки та відповідних агенцій належним чином надавати державну підтримку конкретним цільовим групам у рамках узгодженої Концепції розвитку сільських територій та плану заходів з її реалізації, а також значному удосконаленню процедур реєстрації земель та прозорого управління земельними ресурсами. Це забезпечить покращене управління сільськогосподарськими ресурсами та сприятиме створенню більш інклюзивного, сталого та конкурентоспроможного сектору.

1.3 Пріоритетні напрями

Гендерні питання: Через стратегію досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок захід буде спрямований на забезпечення належного врахування потреб жінок та чоловіків. В агрохолдингах та великих фермерських господарствах працює дуже мало жінок (крім адміністрації чи бухгалтерії), чи ще більше спотворюється і без того складний ринок праці для жінок. Малі фермерські господарства тримають значно більше худоби і вирощують різноманітні сільськогосподарські культури та мають значно більшу частку жінок, зайнятих як у фізичній праці, так і в управлінні. В рамках проекту особлива увага приділятиметься забезпеченню реалізації соціально-економічних прав жінок відповідно до Плану дій ЄС щодо тендерних питань на 2016 - 2020 роки, зокрема через їхню участь у запропонованих заходах з розвитку сільського господарства та бізнесу та доступ до фінансових ресурсів для інвестицій.

Харчування та здоров'я: Заходи зі зміцнення ланцюга вартості агропродовольчої продукції дозволять збільшити виробництво продовольства з більшої кількості різноманітних культур та худоби, тим самим безпосередньо впливаючи на стан здоров'я та харчування місцевого населення. Крім того, агрохолдинги привозять у село велике обладнання для обробки ґрунту та висадки рослин на 1 - 2 дні, а потім зникають. Вони майже не надають місцевому населенню можливості для працевлаштування. Тому підтримка та розвиток малих фермерських господарств є важливими для збереження сільського життя в Україні та забезпечення створення більшої кількості робочих місць. Поліпшення засобів до існування в сільській місцевості також сприятиме покращенню харчування вразливого сільського населення, а отже, покращить їхній загальний стан здоров'я.

Екологічна стійкість: Фермери будуть заохочуватись диверсифікувати свої схеми посіву (в тому числі за рахунок насадження садів), що може сприяти більшому біорізноманіттю дикої природи на сільськогосподарських угіддях. Розвиток малих фермерських господарств та переведення схеми управління земельними ресурсами на місцевий рівень також дозволять контролювати розширення агрохолдингів, зберегти живі огородження і, тим самим, збільшити потенціал сільських територій до біорізноманіття. Екологічній стійкості також сприятиме пропагування належних сільськогосподарських та екологічних практик - у тому числі стосовно використання добрив та агрохімікатів - серед виробників та зацікавлених сторін ланцюга вартості. Зрештою, реформа рибного сектору та створення державно-приватних партнерств створять умови для репопуляції видів риб в основних річках.

Боротьба з корупцією: підвищення ефективності та прозорості публічних послуг для кінцевих споживачів сприятиме посиленню антикорупційних заходів, особливо у земельному секторі. Реформа Держгеокадастру та системи нотаріату, передача повноважень щодо розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності місцевим органам влади доповнить розробку електронних інструментів, запровадження інноваційних підходів та нових технологій і тим самим захистить права землевласників та фермерів, у тому числі найменших.

1.4 Внесок у досягнення ЦСР

Цей захід стосується Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. Він сприяє насамперед прогресивному досягненню ЦСР 2 ("Викорінення голоду, досягнення продовольчої безпеки та поліпшення харчування, сприяння сталому сільському господарству") та 8 ("Сприяння сталому, інклюзивному та стабільному економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та забезпеченню гідною роботою усіх"), а також ЦСР 15 ("Захист, відновлення та сприяння сталому використанню наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та виправлення деградації земель, припинення скорочення біорізноманіття").

Ціль 2.3 спрямована на елементи, визначені в рамках ЦСР 2, шляхом подвоєння сільськогосподарського виробництва, насамперед за допомогою інноваційних технологій. Малі фермерські господарства мають значно вищу уражайність на гектар та вирощують інтенсивніші культури, особливо фрукти та овочі, урожайність яких може в багато разів перевищувати урожайність зернових та олійних культур. Покращений доступ малих фермерських господарств до фінансування разом з кращим доступом до ринків може кардинально підвищити рівень виробництва та продуктивності праці на одного працівника. Хороші приклади цього можна побачити в сусідніх країнах, таких як Польща, яка підтримувала розвиток малих та середніх фермерських господарств, хоча там також дуже мало великих господарств. Цей захід також дозволить збільшити доступність м'яса, молока та фруктів. Це має підвищити рівень місцевого споживання, що є ключовим показником цілі 2.1. Ціль 2.4 спрямована на забезпечення розвитку стійких систем виробництва харчових продуктів, які допомагають підтримувати екосистеми та поступово підвищувати якість землі та ґрунтів, насамперед за допомогою інноваційних технологій. Швидке зростання дуже великих агрохолдингів, які в значних кількостях використовують хімікати та добрива, є реальною загрозою для якості ґрунтів та біорізноманіття, зокрема для бджіл. Бджоли мають важливе значення для запилення понад 70 % світового виробництва продовольства, а досвід зростання інтенсивного, товарного землеробства в інших країнах продемонстрував швидке зниження біорізноманіття та популяцій бджіл.

Відповідно до ЦСР 8, цей захід також сприяє збільшенню можливостей для створення нових робочих місць, особливо для молоді, а також безпечного та захищеного робочого середовища, що пов'язане зі стимулюванням доданої вартості та збільшенням зайнятості в сільських МСП, а також застосуванням належної сільськогосподарської практики.

І насамкінець, покращені управління та адміністрування лісових ресурсів, запропоновані в рамках цього заходу, повністю відповідають ЦСР 15.

2 Впровадження

2.1 Механізми реалізації

Комісія забезпечуватиме дотримання відповідних правил та процедур ЄС щодо надання фінансування третім сторонам, включаючи процедури перевірки, де це необхідно, та відповідність заходу обмежувальним заходам ЄС2.

____________
2 www.sanctionsmap.eu Зверніть увагу, що карта санкцій - це ІТ-інструмент для виявлення санкційних режимів. Джерелом даних про санкції є правові акти, опубліковані в Офіційному журналі ЄС (OJ). У разі розбіжностей між опублікованими правовими актами та оновленнями на сайті версія Офіційного журналу має перевагу.

2.1.1 Компонент 1 - Результати 1.1, 1.2 (часткові) та 1.3

2.1.1.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет

Орієнтовний тип (роботи, товари, послуги)

Орієнтовний триместр запуску процедури

Технічна допомога з підтримки спроможності державних органів у проведенні інституційних та галузевих реформ у сферах розвитку сільського господарства та сільських територій.

Послуги

1-й триместр 2020 р.

2.1.2 Компонент 1 - Результат 1.2 (частковий) та Компонент 2

2.1.2.1 Непряме управління з уповноваженою організацією

Частина цього заходу може бути реалізована через непряме управління з організацією, яку буде обрано службами Комісії на підставі таких критеріїв:

• Понад 5 років сукупної операційної присутності в Україні;

• Підтримка впровадження галузевих та інституційних реформ на національному рівні та підтримка регіональних органів влади;

• Досвід роботи у сферах, пов'язаних з цією програмою, зокрема, щодо зміцнення політик і технічних спроможностей для розвитку ланцюга вартості, налагодження державно-приватного діалогу, лісового та/або рибного господарства та аквакультури;

• Відсутність конфлікту інтересів в Україні, особливо стосовно комерційної діяльності у галузях сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства.

Реалізація цією організацією передбачає надання конкретної технічної допомоги за компонентом 1 - результат 1.2 для підтримки галузевих та інституційних реформ у галузі лісового та рибного господарства (вдосконалення системи електронного відстеження деревини, інструментів моніторингу рибних запасів та контролю риболовецьких суден тощо).

Це також передбачає реалізацію компонента 2, тобто ідентифікацію та зміцнення цільових ланцюгів вартості в географічних кластерах, підтримку малих фермерських господарств для доступу до фінансів, покращення підтримки бізнесу та розширення послуг, впровадження нових технологій та належної сільськогосподарської практики, створення дієвих організацій сільськогосподарських виробників/кооперативів або інших груп фермерів.

2.1.3 Компонент 3

2.1.3.1 Непряме управління зі Світовим банком

Частина цього заходу може бути реалізована при непрямому управлінні з Групою Світового банку. Ця реалізація передбачає підтримку земельної реформи (Компонент 3), а саме удосконалення інструментів та інститутів управління земельними ресурсами в Україні.

Передбачену організацію було обрано з використанням таких критеріїв: Група Світового банку взяла на себе провідну роль у підтримці уряду України в розробці та впровадженні земельної реформи. Починаючи з 2003 року, Група Світового банку реалізовує численні проекти щодо земельної реформи в Україні, що дозволило їй накопичити значний досвід у цій сфері і, перш за все, підтримувати ефективний політичний діалог з усіма зацікавленими сторонами - Кабінетом Міністрів, Мінекономіки, Мінрегіон та декількома іншими органами державної влади - з огляду на впровадження реформи земельного ринку, яка вважається найважливішим елементом для подальшої реалізації програми земельної реформи. Декілька міжнародних організацій, включаючи МВФ та USAID, покладаються на технічну експертизу Групи Світового банку для впровадження своїх програм у секторі, що створює можливість для ефективної координації та взаємного посилення заходів, що підтримуються донорами. Зрештою, земельна реформа чітко визначена як одна з цілей у Рамковій партнерській програмі Групи Світового банку для України, що підкреслює її постійне залучення до підтримки програми земельної реформи та робить Групу Світового банку надійним і стійким партнером у майбутніх заходах з удосконалення управління земельними ресурсами.

У разі необхідності заміни передбаченої організації, служби Комісії можуть обрати іншу організацію, використовуючи ті самі критерії.

2.2 Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів, будуть застосовуватись згідно з наведеними нижче положеннями.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії відповідності за географічною ознакою з огляду на терміновість або через відсутність продуктів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обгрунтованих у належному порядку, у тих випадках, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цього заходу.

2.3 Орієнтовний бюджет

 

Внесок ЄС (сума в євро)

Орієнтований внесок третьої сторони, у визначені й валюті

Компонент 1: інституційні та галузеві реформи в сфері РСГСТ, що складається з:

8000000,00

 

- Закупівлі (пряме управління) - загальна сума за розділом 2.1.1

7000000,00

Н/Д

- Непряме управління з уповноваженою організацією - див. розділ 2.1.2

1000000,00

0,00

Компонент 2: зміцнення ланцюгів вартості в сільському господарстві та підтримка малих фермерських господарств, що складається з:

7500000,00

 

- Непряме управління з уповноваженою організацією - див. розділ 2.1.2

7500000,00

0,00

Компонент 3: підтримка земельної реформи, що складається з:

10000000,00

 

- Непряме управління зі Світовим банком - див. розділ 2.1.3

10000000,00

0,00

Оцінка (див. розділ 2.6)
Аудит / Перевірка витрат (див. розділ 2.7)

300000,00.

Н/Д

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності (див. розділ 2.8)

200000,00.

Н/Д

Непередбачені витрати

0,00

Н/Д

Всього

26000000,00

0,00

2.4 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Для кожного окремого виду діяльності Комісією або в тісній співпраці з нею буде розроблено детальні технічні завдання/опис заходу, включаючи команду експертів, структуру управління, склад Керівного комітету, відповідального за нагляд за проектом тощо.

2.5 Моніторинг ефективності та звітність щодо результатів

Щоденний технічний і фінансовий моніторинг виконання заходу є постійним процесом, що входить до кола відповідальності виконавця заходу. З цією метою виконавець має створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу заходу, а також складати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та кінцеві звіти. Кожен звіт повинен містити детальний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося стикнутися, внесені зміни, а також ступінь досягнення результатів (практичні результати та наслідки реалізації), шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи для цього логічну матрицю (для модальності проекту).

Потрібно брати до уваги індикатори ЦСР і, якщо застосовуються, будь-які спільно узгоджені показники, наприклад ті, що передбачені Спільним програмним документом.

Звіт має бути викладений таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету. Заключний звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації заходу.

Комісія може здійснювати додаткові візити для моніторингу виконання проекту як через своїх власних співробітників, так і через незалежних консультантів, найнятих безпосередньо Комісією для незалежних моніторингових оглядів (або відібраних відповідальним агентом найнятим Комісією для здійснення таких оглядів).

2.6 Оцінка

З огляду на важливість заходу, проміжне та заключне оцінювання реалізації цього заходу або його компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами, найнятими Комісією.

Проміжне оцінювання проводитиметься для вирішення проблем та для цілей навчання, зокрема стосовно компонентів 1 та 3 для оцінки прогресу та обґрунтованості підходу.

Заключне оцінювання проводитиметься з метою підзвітності та для цілей навчання на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), враховуючи, зокрема, те, що компонент 2 передбачає підтримку за допомогою відповідної грантової програми, а компонент 3 спрямований на сприяння реалізації земельної реформи в Україні, особливо через пілотні проекти та поетапний підхід.

Комісія повинна інформувати виконавця заздалегідь принаймні за один місяць до дати проведення оцінювання. Виконавець повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами, які проводитимуть оцінювання, та, поміж іншим, надавати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до відповідних приміщень та місць здійснення проектної діяльності.

Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Виконавець заходу та Комісія повинні проаналізувати висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання, та у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно прийняти рішення щодо подальших дій та будь-яких необхідних поправок, у тому числі, якщо це зазначено, про переорієнтацію проекту.

Для послуг з оцінювання може бути укладений рамковий контракт.

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов'язань за контрактами, укладеними для реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежного аудиту або перевірки витрат по відношенню до одного або кількох контрактів або договорів.

Передбачається, що для послуг з аудиту може бути укладений рамковий контракт.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов'язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС.

Цей Захід передбачає дії щодо інформаційної взаємодії і забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації заходу.

Що стосується встановлених законом зобов'язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером (наприклад, стосовно реформ, що здійснюються за рахунок бюджетної підтримки), підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов'язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту мають використовуватися Вимоги щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС, а також передбачено відповідні договірні зобов'язання.

Передбачається, що може бути укладено договір про комунікацію та візуальне представлення.

• Додаток 1: Глосарій.

• Додаток 2: Орієнтовна логічна матриця (для модальності проекту).

 

ДОДАТОК 1 - Глосарій

Концепція РСГСТ

Концепція розвитку сільських територій

ОТГ

Об'єднані територіальні громади або Громади

ЦОВВ

Центральні органи виконавчої влади

КМУ

Кабінет Міністрів України

ГД

Генеральні директорати

ЄС

Європейський Союз

Представництво ЄС

Представництво Європейського Союзу

ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація

НСП

Належна сільськогосподарська практика

ВВП

Валовий внутрішній продукт

ГЗ

Географічне зазначення

УУ

Уряд України

ГКРС

Генеральна Комісія з питань рибальства в Середземномор'ї

НУФ

Німецько-український фонд

МФУ

Міжнародна фінансова установа

KfW

Kreditanstalt fr Wiederaufbau

СГРВ

Середньострокова галузева рамка видатків

Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Мінюст

Міністерство юстиції

Мінрегіон

Міністерство розвитку громад та територій України

НУО

Неурядова організація

УДФ

Управління державними фінансами

Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

ТСР

Торгівля та сталий розвиток

ЛВ

Ланцюг вартості

ПТО

Професійно-технічна освіта

СБ

Світовий банк

 

ДОДАТОК 2 - Орієнтовна логічна матриця (для модальності проекту)

 

Ланцюг результатів: Основні очікувані результати (не більше 10)

Показники (принаймні один показник для кожного очікуваного результату)

Джерела даних

Припущення

Вплив (загальна мета)

 
 
Сприяння розвитку більш інклюзивного, конкурентоспроможного та орієнтованого на зростання аграрного сектору з відповідальним ставленням до навколишнього середовища і, за рахунок цього, боротьба проти зубожіння та депопуляції сільських територій України.

Макроаграрні показники - Рівень виробництва та експорт ключової сільськогосподарської продукції;
Середні доходи від ведення сільського господарства та доходи сільського населення, розділені за розмірами фермерських господарств
Міграційні потоки із сільських територій.
 
Покращення позиції України в Рейтингу легкості ведення бізнесу (МФК)

Національна статистика розділена за регіонами, що беруть участь у проекті
 
 
 
 
Звіт Світового банку "Ведення бізнесу".

 
 
Не застосовується

Результат (Конкретна ціль)

 
 
 
 
Покращене та прозоре управління сільськогосподарськими ресурсами, включаючи землю, що забезпечує належне середовище для сталого розвитку сільських територій, орієнтованих на малі та середні фермерські господарства і малі та середні підприємства, які є добре інтегрованими в консолідовані ланцюги створення цінності.

Стан спроможності Мінекономіки у сфері розробки політики та стратегії, розробки законодавчих актів, комунікацій, управління програмами та фінансами, моніторингу
 
Частка [ %] законодавства України щодо сільського господарства та безпечності харчових продуктів, узгоджена із законодавством Європейського Союзу
 
Площа зареєстрованої землі сільськогосподарського призначення у державній/комунальній власності [млн га]
 
Стан асоціацій виробників та кількість функціонуючих організацій/кооперативів сільгоспвиробник або інших груп фермерів у цільових ланцюгах вартості.

Звіти, плани та програми національних та регіональних органів влади
 
Статистичні дані
 
Оперативні висновки відповідних підкомітетів у рамках УА/ПВЗВТ, зокрема Кластеру V, Санітарні та фітосанітарні заходи та Технічні бар'єри в торгівлі.
 
Соціологічні дослідження
 
Звіти за проектами
 
Повідомлення ЗМІ
 
Дослідження сприйняття

Уряд України та Мінекономіки продовжують імплементацію Угоди про асоціацію/ПВЗВТ між ЄС та Україною, зокрема, СФЗ та сільськогосподарську частину.
 
Макроекономічна стабільність
 
Відсутність значного посилення чи розширення конфлікту на сході України
 
Україна продовжує мати вільний доступ до торгівлі через усі причорноморські порти, а значні незаконні бар'єри для зовнішньої торгівлі відсутні

КОМПОНЕНТ 1 - ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СЕКТОРАЛЬНІ РЕФОРМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ.

Результат 1.1

Функціонуюче та реформоване Мінекономіки з відповідною інституційною структурою здатне реалізовувати затверджену Концепцію розвитку сільських територій, а також УА/ПВЗВТ.

 
 
 
 
1.1.1. Стан інституційних структур у Мінекономіки
 
1.1.2. Стан реалізації Концепції розвитку сільських територій та плану заходів з її реалізації (РСГСТ) з особливим акцентом на розвиток малих фермерських господарств та запровадження НСП.
 
1.1.3 Кількість нормативно-правових актів щодо сільського господарства та безпечності харчових продуктів (законів та підзаконних актів), що щорічно наближаються до законодавства ЄС.
 
1.1.4. Стан впровадження Середньострокової галузевої програми (СГРВ) та виконання бюджету Мінекономіки

Організаційна схема, повноваження та функції, штатний розпис і технічні завдання Мінекономіки/ГД.
 
Моніторингові звіти, державна статистика.
 
Опубліковані закони та підзаконні акти, документація КМУ та Парламенту Оперативні висновки відповідних підкомітетів у рамках УА/ПВЗВТ, зокрема Кластеру V, Санітарні та фітосанітарні заходи та Технічні бар'єри в торгівлі.
 
Документ СГРВ Звіти про моніторинг та діяльність. Звіти про виконання бюджету програми, в яких досягнуті результати пов'язані з наданими ресурсами

Концепція розвитку сільських територій до 2025 року прийнята на законодавчому рівні з Планом дій з урахуванням витрат і пріоритетів
 
План дій з реалізації Концепції містить чітко визначені цілі та ключові показники ефективності (КПЕ)
 
Продовження роботи та інституціоналізація Робочої групи з управління державними фінансами Мінекономіки

Результат 1.2

Виконавчі органи Мінекономіки розробили функції з реалізації політики, забезпечивши тим самим краще та більш стале управління ресурсами, особливо у рибному та лісовому господарствах.

1.2.1 Стан стратегії та плану дій з реформування лісового господарства
 
1.2.2 Стан електронної системи відстеження деревини (та лісової продукції) для всіх користувачів
 
1.2.3. Розподіл функцій між установами рибного господарства.
 
1.2.4 Господарські операції та пов'язана з ними діяльність рибних господарств приватизовані.

Звіти з моніторингу проекту. Дані та річні звіти про діяльність від лісових та рибних відомств Публікації КМУ
 
Звіти про надання технічної допомоги від проектів та дані щорічних звітів Державного агентства лісових ресурсів

Уряд України політично готовий до реформування галузі лісового господарства та врегулювання незаконної, невідображеної у звітності та нерегульованої вирубки лісів, торгівлі та експорту деревини.
 
Середньострокова стратегія реформування рибного господарства та план дій офіційно прийняті.

Результат 1.3

Програми державної підтримки, спрямовані на малі та середні сімейні фермерські господарства, реалізовуються прозоро та підзвітно і в межах середньострокових рамок бюджетного планування.

1.3.1. Стан галузевих планів підтримки та виплат субсидій, системи моніторингу та контролю в рамках вдосконаленої програми допомоги Мінекономіки фермерським господарствам та МСП.
 
1.3.2. Кількість малих фермерських господарств, які отримали державну підтримку, включаючи частку [ %] жінок-фермерів та молодих (жінок) фермерів.
 
1.3.3 Стан Національного аграрного реєстру та кількість фермерів, які офіційно зареєстровані в ньому (включаючи частку [ %] фермерських господарств, які очолюють жінки).
 
1.3.4 Прогнозованість та терміни надання державної підтримки сільгоспвиробникам, в т. ч. отримання (сімейними чи малими) фермерськими господарствами [ %]
 
1.3.5 Частка [ %] ефективно використаних ресурсів, призначених для малих фермерських господарств.

Щорічний звіт Мінекономіки про програми державної підтримки
 
Німецько-український політичний діалог та звіти про реалізацію проекту
 
Державна статистика та статистика Мінекономіки

Уряд України та Мінекономіки готові поставити малі та середні сімейні фермерські господарства в центр своїх програм державної підтримки та відмовитися від підтримки більших фермерських господарств чи агрохолдингів.

КОМПОНЕНТ 2 - ЗМІЦНЕННЯ ЛАНЦЮГІВ ВАРТОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПІДТРИМКА МАЛИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.

Результат 2.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малі фермерські господарства краще інтегровані у ланцюги вартості в сільському господарстві та отримують вигоду від цільових програм державної підтримки, які сприяють їхній участі в організаціях виробників (фермерських групах) або кооперативах.

2.1.1. Кількість постачальників послуг із підтримки та розширення бізнесу, які зміцнили свої спроможності у цільових ланцюгах вартості та покращили свої послуги для фермерів та МСП в сільській місцевості, особливо з використанням нових технологій, "розумного землеробства" та належної сільськогосподарської практики;
 
2.1.2 Кількість зв'язків фермер-покупець і торгових контрактів у географічно кластеризованому ланцюзі вартості, підтримуваному проектом;
 
2.1.3. Кількість малих фермерських господарств та МСП (включаючи частку [ %] господарств, що належать жінкам), які розширили свій бізнес у цільових ланцюгах вартості.
 
2.1.4. Кількість фермерів, які є членами виробничих організацій або кооперативів у цільових ланцюгах вартості та частка [ %] [зареєстрованих] менших фермерських господарств (включаючи частку [ %] господарств, які очолюють жінки).

2.1.5. Кількість робочих місць, створених у цільових ланцюгах вартості з даними, розділеними за статтю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звіти про моніторинг та діяльність.
 
Обстеження ферм за допомогою індивідуального проекту на підтримку ЛВ.
 
Інвестиційні ярмарки та комерційні договори.
Сільськогосподарська статистика.

 
 
 
 
 
 
 
 
Просування нових технологій в малих фермерських господарствах постачальниками послуг та впровадження "розумного землеробства" прогресивними дрібними фермерами
 
Забезпечено можливість збирання в асоціації виробників

Результат 2.2

Доступ малих фермерських господарств до фінансування покращився і став більш гнучким для сприяння інвестиціям та розвиту виробничому потенціалу.

2.2.1. Стан реалізації грантової програми, спрямованої на надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та МСП у сільській місцевості в місцевій валюті;
 
2.2.2 Кількість фермерських господарств та МСП, які отримали фінансову підтримку через грантову програму (включаючи цільові ланцюги вартості) та загальна сума [в євро] інвестицій, здійснених завдяки цим грантам.
 
2.2.3. Кількість нових робочих місць, створених та/або збережених у фермерських господарствах та МСП, що отримали підтримку.

Огляд фінансових інструментів, що надаються різним категоріям фермерських господарств за проектом на підтримку ЛВ.
 
 
Звіти про моніторинг та діяльність.
Звіт про виплату грантів та кредитів.
Звіти банківського сектору Огляди МСП.
Повідомлення ЗМІ.

Економіка України продовжує зростати. Банки приймають нерухоме майно та майбутній урожай як заставу і погоджують кредити для дрібних фермерів.
 
Прийнято закон про обіг земель і діє ринок землі

КОМПОНЕНТ 3 - ПІДТРИМКА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Результат 3.1

 
 
 
 
 
 
 
 
Усіма відповідними сторонами узгоджено та розпочато реалізацію дорожньої карти, в якій чітко та послідовно визначено права на всі види земель, що забезпечує інтероперабельність і дозволяє передавати права з низькими операційними витратами на конкурентних ринках.

3.1.1. Стан реалізації стратегії земельної реформи/управління та реформування кадастру і реєстру речових прав як основа для неупередженого виконання норм щодо управління земельними ресурсами та навколишнім середовищем відповідно до стандартів ЄС;
 
3.1.2. Стан усіх реєстрів, в яких здійснюється реєстрація прав та інвестицій (будівлі, зрошувальні канали, ліс тощо) на землю в сільській та міській місцевостях;
 
3.1.3. Кількість кроків і час, необхідний для реєстрації передачі права власності на землі сільськогосподарського призначення, лісові угіддя, землі під забудову та землі несільськогосподарського призначення, включаючи передачу з державної/комунальної власності у приватну власність.
 
3.1.4. Стан доступу банків до Реєстру.

 
 
 
 
 
 
 
Урядові документи та положення;
Обстеження та моніторинг стану управління земельними ресурсами;
Звіти про відповідність землекористування.

Створено міжміністерську групу з питань управління земельними ресурсами (Мінюст, Мінекономіки, Мінрегіон).
 
Уряд продовжує створення Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) за планом.
 
Усі державні землі належним чином зареєстровані до 2023 року. Розроблено та масштабовано моделі для реєстру будівель, зрошувальних засобів тощо.

Міністерство розвитку громад (Мінрегіон) доступ до центральної бази даних для наявних доходів від землі.
 
Український центральний банк продовжує ефективно та прозоро регулювати банківський сектор.

Результат 3.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чітко визначено та розпочато впровадження інституційної бази для управління правами на землю, планування землекористування та використання доходів від землі для суспільного блага, що покращує привабливість сільських територій та підвищує конкурентоспроможність малих фермерів.

3.2.1. Розподіл функцій між установами земельного сектору.
 
3.2.2. Визначення моделей та стандартів надання земельних послуг (обстеження земель, оцінка, реєстрація, юридичні послуги), роль приватного сектору та зниження [ %] вартості земельних послуг;
 
3.2.3. Стан положень, що визначають роль сіл, районів, ОТГ та обласних органів влади в галузі планування та управління земельними ресурсами;
 
3.2.4. Кількість генеральних планів, розроблених за методологією участі та поданих на затвердження, в т. ч. з використанням різних інструментів управління земельними ресурсами, що знаходяться в їхній юрисдикції; підвищення доходів від місцевих земельних ресурсів;
 
3.2.5. Стан впровадження системи моніторингу земельних спорів та механізмів альтернативного вирішення спорів, спрямованих на захист землевласників та прав на землю.

 
 
 
 
 
 
 
Урядові документи та положення, громадські та місцеві плани;
Статути та річні звіти асоціацій;
Дані про доходи від землі, у тому числі записи та аналіз державних земельних аукціонів;
Результати дослідження задоволеності замовників правової допомоги, судові записи.

 
 
 
 
Непрямі або явні субсидії постачальникам державних послуг скасовано, створивши рівні умови для всіх;
 
Визначено правовий статус ОТГ та органів місцевого самоврядування;
 
Розроблено правову основу для електронних аукціонів та реєстрації цін на землю;
 
Триває онлайн-зв'язок між реєстром та судами, а також опитування користувачів правової допомоги.

 

ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання, покладені на Партнера в рамках непрямого управління, як описано у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов'язки Партнера та Комісії щодо виконання цих завдань.

Частина перша охоплює завдання, які відносяться виключно до внеску ЄС чи до поєднання внеску ЄС з коштами Партнера чи третьої сторони у разі реалізації співфінансованих програм, тобто злиття коштів, у спільному фонді. Ці завдання включають проведення Партнером як підрядним органом процедур спрямованих на укладання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок1, а також укладання, підписання та виконання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок за результатами проведених процедур. Що стосується термінів, які вживаються у Частині першій цієї Угоди про фінансування, будь-які посилання на грантові контракти включають також договорів про внесок, а посилання на одержувачів грантів включають також організації, з якими підписуються договори про внесок.

____________
1 Договори про внесок (contribution agreements) укладаються з міжнародними організаціями чи інституціями країн - членів ЄС

Призначення установ, які є державними органами влади Партнера, і на які покладається виконання завдань у відповідності до Додатку I (Технічні та адміністративні положення), не вважається делегуванням виконання завдань. Такі установи повинні поважати права та обов'язки викладені у Частині I, яка стосується Партнера як Підрядного органу, а Партнер несе повну відповідальність за виконання обов'язків, визначених цією Угодою про фінансування. Посилання на Партнера в тексті Угоди про фінансування стосуються також цих установ.

Партнер виступає Підрядним органом в рамках часткового делегування повноважень за винятком випадків, коли він є розпорядником коштів за кошторисами програм чи керуючим спільним фондом:

- у випадку часткового делегування, Партнер виступає Підрядним органом і укладає контракти на закупівлю чи грантові контракти, а попередній контроль за відповідністю всіх процедур закупівлі чи надання грантів та здійснення платежів підрядникам та одержувачам грантів здійснюються Комісією.

- у випадку коли Партнер є розпорядником коштів за компонентом кошторисів програм, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, причому контракти менше визначеної вартості можуть укладатися без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

- у випадку коли Партнер управляє спільним фондом, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, без проведення Комісією попереднього контролю за дотриманням процедур та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів.

Якщо Партнер є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у пп. (c) - (k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Партнер є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у Статті 86(3) Рішення ради ЄС 2013/755/EU від 25 листопада 2013 року щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Союзом.

1.2 Партнер продовжує нести відповідальність за виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань будуть залучатись установи, визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення). Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб'єкта.

1.3 Партнер повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Партнер повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості, недискримінації, забезепечння публічності участі Європейського Союзу у реалізації заходу, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об'єктивне виконання своїх обов'язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-якї прямої чи непрямої особистої зацікавленості.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов'язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Партнером здійснюються платежі як розпорядником коштів за окремими компонентами кошторису програми чи в рамках управління спільним фондом, який керується Партнером, то функції із ухвалення платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і несумісними, причому Партнер повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію.

1.4 За винятком випадків, коли Партнер застосовує свої власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі у спільному фонді, який керується Партнером, за погодженням із донорами, які роблять внесок до спільного фонду), Партнер повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами контракти та договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.5 Партнер повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Партнера, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Партнером та Комісією пізніше.

Ці заходи інформаційного забезпечення мають відповідати змісту вимог щодо інформаційного забезпечення та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

1.6 В рамках часткового делегування повноважень та коли Партнер є розпорядником коштів за окремими компонентом кошторису програми, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Особливих умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. попереднє оголошення про закупівлю з підтвердженням публікації оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. запрошення до участі у конкурсних торгах до відібраних учасників чи еквівалент;

g. документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи додатки;

j. звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів2;

k. лист-повідомлення;

l. супровідна документація;

m. супровідний лист, яким надсилається договір;

n. листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. підписані контракти, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

____________
2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п'ять років після завершення процедури закупівлі.

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви3;

c. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. супровідний лист до грантового контракту;

i. повідомлення про визначення переможця/скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. підписані контракти, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

____________
3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

1.7 Партнер повинен забезпечити належний захист персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи, особу якої встановлено чи можна встановити.

Персональні дані мають:

- оброблюватись законним, справедливим та прозорим чином по відношенню до суб'єкта даних;

- збиратись у чітко встановлених, зрозумілих та законних цілях і не використовуватись у інший спосіб, який не відповідає цим цілям;

- повністю відповідати цілям, для яких проходить іхня обробка, та обмежуватись необхідним обсягом для досягнення цих цілей;

- бути точними та оновлюватись у разі необхідності;

- оброблюватись у спосіб, яким забезпечується відповідна безпека персональних даних;

- зберігатись у формі, яка дозволяє ідентифікацію суб'єктів даних тільки протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких проходить іхня обробка. Персональні дані, передбачені документами, які мають зберігатися Партнером у відповідності до Статті 16.1, знищуються у строки встановлені Статею 16.1.

Будь-яка операція з персональними даними, така як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування чи зміна, поновлення, ознайомлення, використання, поширення, видалення та знищення повинна відбуватись у відповідності до законодавства та нормативних актів Партнера і виконуватись тільки в межах необхідних для виконання цієї Угоди про фінансування.

Зокрема, Партнер повинен вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов'язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому перегляду, копіюванню, внесенню змін чи видаленню засобів зберігання даних; а також несанкціонованому введенню даних, будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації.

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів автоматизованих систем, які використовуються для обробки персональних даних, лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу.

c) Побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

2.1 Контракти на закупівлю та грантові контракти повинні бути підписані під час етапу практичної реалізації цієї Угоди про фінансування.

У випадку реалізації заходів, які фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися до останньої дати для укладання контрактів, яка зазначена в Особливих умовах чи описі відповідного компоненту кошторису програми.

У випадку реалізації заходів, які не фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Угодою про фінансування.

Додаткові контракти на закупівлю та грантові контракти, які укладаються у відповідності до Додаткової угоди до цієї Угоди про фінансування, яка передбачає збільшення внеску ЄС, повинні бути підписані не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Додатковою угодою до цієї Угоди про фінансування, чи у випадку заходів, які фінансуються кількома донорами, до визначеної останньої дати для укладання контрактів для додаткового внеску ЄС.

Трирічний строк для заходів, які не фінансуються кількома донорами, не може бути подовжено, проектів за виключенням заходів, які фінансуються з Європейського фонду розвитку. У цих випадках, можливість подовження повинна бути передбачена у Статті 6 Особливих умов.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації:

a) зміни до вже підписаних контрактів на закупівлю і грантових контрактів;

b) окремі контракти на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючих контрактів на закупівлю;

c) контракти для проведення аудиту чи оцінки, які можуть також бути підписані під час завершального етапу.

d) поточні витрати зазначені у статті 5.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Партнера заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних контрактів, анулюються Комісією після закінчення термінів, передбачених у Статті 2.1.

2.4. Таке анулювання коштів не застосовується до коштів, передбачених для проведення аудиту чи оцінки у відповідності до пункту c) Статті 2.2 та поточні витрати зазначених у пункті d) Статті 2.2. Так само анулювання коштів не застосовуються до залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору у відповідності до пункту b) Статті 2.2, які можуть використовуватись для фінансування контрактів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

Стаття 3 - Заборона фінансування та адміністративні санкції

3.1 Заборона фінансування

3.1.1 Під час застосування процедур та стандартних документів укладених та оприлюднених Комісією для укладання контрактів на закупівлю та грантових контрактів, Партнер повинен забезпечити, що жоден контракт на закупівлю чи грантовий контракт, який фінансується ЄС, не укладається з економічним оператором чи учасникоми конкурсів на отримання грантів, який як юридична особа чи в особі фізичної особи, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, знаходиться в одній з ситуацій, які призводять до заборони фінансування у відповідності до процедур та стандартних документів Комісії.

3.1.2 Під час застосування власних процедур та стандартних документів для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі для спільного фонду, який керується Партнером, за погодженням з донорами, які зробили внесок до спільного фонду), Партнер повинен вжити заходів з дотриманням вимог національного законодавства для запобігання укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які фінансуються ЄС, з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, якщо Партнеру стає відомо, що ця юридична особа:

a) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом винною у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні коштів, злочинній діяльності, пов'язаній з тероризмом, залученні до праці дітей чи торгівлі людьми;

b) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням винною у скоєнні правопорушення, яке зашкодило фінансовим інтересам ЄС;

c) визнана винною у наданні неправдивої інформації, яка була вимогою для участі в процедурі відбору, або не може надати таку інформацію;

d) остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням такою, що створила юридичну особу в іншій юрисдикції з метою ухилитися від податкових, соціальних чи бідь-яких інших зобов'язань, обов'язкових для виконання під юрисдикцією країни, в якій зареєстровано офіс, працює центральна адміністрація чи яка є основним місцем ведення бізнесу;

e) була створена із зазначеною в п. d) метою, про що є відповідне остаточне рішення суду чи остаточне адміністративне рішення;

Залежно від конкретних обставин, під час укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, Партнер під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про раннє попередження та заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Комісії4 (Комісія, Генеральний директорат з питань бюджету, Бухгалтеру Комісії, BRE2-13/505, B-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Комісії, зазначену у Статті 3 Особливих умов). У випадку заборони фінансування Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

3.2 Дотримання обов'язків щодо інформування

Партнер повинен інформувати Комісію про випадки коли економічний оператор чи учасник конкурсу на отримання грантів перебуває в ситуації зазначеній у Статті 3.1, скоїв порушення чи вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов'язань.

3.3 Адміністративні санкції

У випадках, коли Партнер отримує інформацію щодо настання ситуації, яка зазначена у Статті 3.1 під час виконання завдань описаних у Додатку I, Партнер повинен із дотриманням вимог національного законодавства заборонити економічному оператору чи учаснику конкурсу на отримання грантів брати участь у майбутніх закупівлях чи наданні грантів та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі пропорційно розрахованій до вартості відповідного договору. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами процесу, в якому забезпечено право на захист.

Партнер звільняється від зобов'язань, зазначених у першому параграфі, якщо:

- національне законодавство Партнера не дозволяє заборонити участь та/чи застосувати фінансові санкції,

- захист фінансових інтересів ЄС вимагає застосування адміністративних санкцій в терміни, які не можуть бути дотримані через внутрішні процедури Партнера,

- застосування адміністративних санкцій вимагає виділення ресурсів, яких Партнер не має в наявності,

- національне законодавство не дозволяє заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС.

У таких випадках, Партнер повинен поінформувати Комісію про складнощі, які виникли. Комісія може прийняти рішення про заборону участі економічного оператора чи учасника конкурсу грантів в усіх процедурах, які фінансуються ЄС та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі від 2 % до 10 % від вартості договору.

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Процедури закупівель та надання грантів

4.1 Виконання завдань, покладених на Партнера, відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією для проведення закупівель та надання грантів, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

4.2 З метою забезпечення проведення попереднього контролю, Партнер повинен надіслати на погодження до Комісії тендерну документацію та документи щодо конкурсу грантових проектів перед надсиланням запрошень учасникам тендеру та конкурсу грантових проектів. Таким же чином Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у відкритті тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надати Комісії копії отриманих тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів. Партнер повинен повідомити Комісію про результати вивчення тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надіслати на погодження до Комісії пропозицію щодо визначення переможця та проекти контрактів на закупівлю чи грантових контрактів.

Під час виконання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів Партнер повинен надсилати на погодження до Комісії проекти додаткових угод та проекти адміністративних дозволів до цих контрактів.

Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у процедурі складання попереднього та остаточного актів приймання.

Звітність / декларація управління

4.3 Якщо передбачено Статтею 5 Особливих умов, звіти щодо виконання завдань, які покладаються на Партнера складаються у відповідності до форми звітності наведеної у Додатку III та декларації управління, наведеної у Додатку IV. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії.

Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

4.4 Партнер повинен надавати Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у контракті на закупівлю чи грантовому контракті:

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений контрактами на закупівлю та грантовими контрактами, Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.9 та 4.10 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.5 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Партнер повинен повідомити Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Партнер дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Партнер також повідомляє Комісію.

4.6 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Партнер повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов'язання для здійснення зазначеного платежу; Партнер за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Партнер дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Комісії має бути передана копія цього повідомлення Партнера про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов'язань, відлік строку сплати починається спочатку. Партнер повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.7 У разі непогодження Комісії з висновком Партнера, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Партнер повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Партнер також повинна надати повідомлення Комісії. Подальші дії Партнера визначаються положеннями Статті 4.8.

Якщо розбіжності між Партнером та Комісією залишаються, Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Комісія повинна повідомити Партнера та підрядника чи одержувача гранту.

4.8 Якщо Партнер дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Партнер також повинна надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.9 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.8 Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Партнера, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Партнер повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.6.

4.10 Якщо Партнер і Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Комісія здійснює цей платіж.

4.11 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Партнером і Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.4, за таких умов:

a) кількість днів, витрачених Партнером, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.6 до дати передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8 та від дати повідомлення Комісії згідно зі Статтею 4.9 до наступної передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

b) кількість днів, витрачених Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Партнером згідно із Статтею 4.8 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Партнера згідно зі Статтею 4.9.

4.12 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв'язуються у дусі співпраці між Партнером і Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Партнера з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

4.13 Контракт на закупівлю чи грантовий контракт, за яким протягом двох років після підписання не відбулось жодних виплат, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється, за винятком контрактів, які оскаржуються в суді чи арбітражних органах.

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Застосування

5.1 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом періоду практичної реалізації, встановленого цією Угодою про фінансування.

Усі кошториси програм, які складаються для виконання цієї Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Органом, який є розпорядником коштів передбачених кошторисом програми, може бути центральний орган державної влади Партнера (централізована діяльність), уповноважена юридична особа публічного права чи юридична особа приватного права, яка також виконує функції надання державних послуг (діяльність уповноваженої державою установи), а також у випадку ЄФР юридична особа приватного права, яка не виконує функції надання державних послуг на основі договору про надання послуг (діяльність уповноваженої приватної установи).

Кошторис програми включає компонент, за яким Партнер є розпорядником коштів та може включати компонент цільових зобов'язань.

Для реалізації компонент цільових зобов'язань застосовується Стаття 4.

У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, на Партнера покладається завдання проведення процедур закупівлі та надання грантів менше визначеної вартості без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, а також здійснення відповідних платежів підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

Під витратами на власний персонал мається на увазі виконання діяльності, для реалізації якої уповноважений орган Партнера залучає власний персонал та/чи власні ресурси (техніку, обладнання, чи інше).

5.3 Поточні витрати, понесені уповноваженим органом Партнера можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС у рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів. У цьому випадку такі витрати можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Особливих умов не встановлено більш ранній початок строку застосування. Під поточними витратами уповноваженого органу маються на увазі витрати на реалізацію необхідних заходів компоненту програми і включають видатки на оплату роботи місцевого персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання, так само як інші поточні витрати. Для виставлення рахунків та оплати поточних витрат застосовуються процедури уповноваженого органу Партнера.

Процедури закупівель та надання грантів

5.2 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, Партнер може повністю чи частково застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що уповноважений орган Партнера, на який покладені обов'язки з реалізації заходів:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, та

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів.

У разі, якщо докази такої відповідності не були отримані, проведення закупівель та надання грантів відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

5.3 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, якщо не зазначено інше у Технічних і адміністративних положеннях кошторису програми, уповноважений орган Партнера, на який покладена реалізація заходу, повинна надсилати на попереднє погодження до Комісії тендерну документацію та пропозиції щодо укладання договорів для всіх контрактів вартістю більше 100 тисяч євро, а також правила для учасників конкурсів грантових проектів та пропозиції щодо надання грантів, які проводились у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією.

Окрім переліку обов'язкових для зберігання документів зазначених у Статті 1.6 Загальних умов, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи протягом такого ж періоду.

Декларація управління

5.4 Партнер повинен подавати Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Особливих умов, декларацію управління, підписану Партнером, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

5.5 Виплата авансового платежу здійснюється Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів у випадку фінансування з ЄФР і не пізніше ніж через 30 календарних днів у випадку фінансування з бюджету ЄС після дати підписання Кошторису програми всіма сторонами.

Наступні авансові платежі здійснюються Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати отримання та погодження платіжної вимоги та звітів до неї.

Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Комісією, якщо вона повідомить Партнера у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Партнер повинен бути поінформована у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

5.6 Комісія здійснює платежі на банківській рахунок у фінансовому закладі, схваленому Комісією.

5.7 Партнер повинен гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Комісією на цей банківський рахунок.

5.8 Отримані Партнером кошти в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Партнера за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Партнером.

5.9 Компонент кошторису програми, який виконується Партнером, за яким протягом двох років після укладання кошторису не відбулось жодних виплат Партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Застосування

6.1 Партнер, який здійснює управління спільним фондом, може отримати право на внесок ЄС до цього спільного фонду, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що керуючий фондом орган Партнера:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;

- використовує систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію;

- підлягає незалежному зовнішньому аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів аудиторською службою, яка є функціонально незалежною від цієї установи чи особи, яку перевіряють;

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів;

- забезпечує публікацію інформації про отримувачів коштів фонду після надання фінансування; та

- забезпечує необхідний захист особистих даних.

Процедури закупівель та надання грантів

6.2 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, керуючий фондом орган Партнера може застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, або ті, які погоджені донорами фонду.

Реалізація

6.3 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, окрім прав та обов'язків визначених цими Загальними умовами, до Партнера застосовуються також правила викладені у Додатку V до Угоди про фінансування щодо внеску ЄС до спільного фонду.

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

7.1 Партнер зобов'язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному контракті на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до компоненту кошторисів програм, де Партнер є розпорядником коштів, як зазначено у Статті 5, та спільного фонду як зазначено у Статті 6, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Для місцезнаходження юридичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Партнера.

Статтею 6 Особливих умов має бути визначене місце публікації цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Комісії у призначеному розділі.

7.2 Інформація щодо фінансування освіти та прямої фінансової підтримки фізичних осіб, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

Прізвища фізичних осіб через два роки після публікації повинні бути замінені на "фізична особа". Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо ця публікація може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Партнер повинен надати Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих виключень від публікації, а Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Комісія повинна зазначити місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікація укладених (тобто підписаних Партнером і підрядником чи одержувачем гранту) контрактів на закупівлю та грантових контрактів протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Особливих умов.

7.4 Контракти можуть не публікуватись, якщо їхнє оприлюднення може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Партнер повинен надати Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо виключення з переліку для публікації.

7.5 У разі здійснення Комісією виплат підрядникам чи одержувачам грантів у відповідності до Статі 4 публікація інформації про контракти на закупівлю та надання гранту відбувається за правилами Комісії.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Партнер повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Партнером, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Партнером з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Партнеру, повинні бути повернуті Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов'язання Партнера щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Партнер погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за контрактами на закупівлю чи грантовими контрактами, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Партнера, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС та примусового повернення до судового розгляду.

8.3 З цією метою Партнер повинен надати Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Партнер уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов'язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Партнер є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Партнером як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування чи примусового повернення до судового розгляду.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Комісія повинна повідомити Партнера.

8.5 Якщо Партнер отримав грантвід організації, з якою Комісія уклала договір про внесок, Комісія може стягнути з Партнера кошти, що мають бути сплачені цій організації, у разі якщо ця організація не може стягнути їх самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Партнер у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Партнер перед прийняттям того чи іншого рішення зобов'язується провести з Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Комісією буде надано попередній дозвіл. Попередній дозвіл також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов'язаних з контрактами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Партнером, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 25 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Партнер, остання повинна негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Партнера чи інших ресурсів, Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Партнера прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Партнер та ЄС зобов'язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

Якщо Партнер є країною АКТ і фінансування проекту здійснюється Європейським фондом розвитку у відповідності до Статті 1.1 Особливих Умов даний діалог може складати частину ширшого політичного діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

12.1. Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Партнера.

12.2. Подані Партнером заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Партнер повинен у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Партнер погоджується на публікацію Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікація яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Комісією буде з'ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Партнера, зокрема, якщо Партнером була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається із набранням чинності Угодою про фінансування чи з дати зазначеної в Особливих Умовах і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточна аудиторська перевірка та оцінка, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору контракти та кошторис програми, пов'язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Особливих умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Партнером та Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в договорах про внесок, контрактах на закупівлю та грантових контрактах.

15.2 Витрати, пов'язані з практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Партнером до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Особливих умов. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, завершальними заходами, а також поточними витратами зазначеними у Статті 5.1, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації чи завершального етапу, і, відповідно, періоду виконання. За погодженням сторін до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 Положення Статті 2 цих Загальних умов застосовуються до контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які укладаються Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком останнього абзацу Статті 2.1.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

16.1 Партнер повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів,за запитом.

Партнер дає свою згоду на проведення Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів перевірок документів і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов'язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж п'яти років після завершення терміну виконання.

16.2 Партнер також дає свою згоду на те, щоб (OLAF) проводив перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) N 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) N 883/2013, Партнер зобов'язана надавати доступ співробітникам Комісії, (OLAF) та Європейський суду аудиторів, а також їхнім уповноваженим агентам до об'єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп'ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Комісії, (OLAF) та Європейським судом аудиторів надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов'язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Партнер зобов'язана повідомити Комісію, (OLAF) та Європейський суду аудиторів про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників,одержувачів грантів, організацій, які підписали договори про внески і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Партнера повідомляють агенти, призначені Комісією, (OLAF) чи Європейським судом аудиторів.

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Партнер повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Партнер повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Партнер повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

"Порушення" означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб'єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необґрунтованого спрямування видатків.

"Шахрайство" означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Партнер зобов'язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "активна корупція" означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Якщо Партнер не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 26 та 27 відповідно Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Партнером припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Партнер не дотрималась своїх зобов'язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов'язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що Партнером припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов'язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов'язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Партнера або законність і правильність відповідних витрат;

c) Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання заходу Партнером припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов'язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2 Про призупинення платежів Комісія повинна негайно інформувати Партнера із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді,призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Партнер повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Партнера.

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Якщо проект фінансується ЄФР, суми, помилково сплачені та повернуті Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій,, а також компенсації, призначені Комісії, мають бути направлені для цього заходу.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обґрунтовано характером контракту на закупівлю, грантового контракту чи договору про внесок. Партнер повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсах на виконання робіт, постачання чи надання послуг або заявах отримання грантів, та організаціям, з якими передбачається підписання договорів про внесок, право на тимчасове заснування та перебування на території (територіях) Партнера. Це право повинно силі бути чинним протягом одного місяця.

20.2 Партнер також повинна надати підрядникам, з якими укладено контракт на закупівлю, та одержувачам грантів, організаціям, з якими підписані договори про внесок, фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього заходу, та членам їх родин, подібні права на період виконання заходу.

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

21.1 Партнер повинен застосовувати до контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до держав чи міжнародних організацій розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Партнер є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Партнером до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, ці положення також застосовуються.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Партнер погоджується, що її документи і дані, які знаходяться у суб'єкта, з яким Партнер має контракті відносини, можуть передаватись Комісії даним суб'єктом лише з метою виконання цієї чи іншої Угоди про фінансування. Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Партнером та зазначеним суб'єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Партнер і Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п'яти років після закінчення періоду виконання.

22.5 Партнер зобов'язується дотримуватись вимог, зазначених у Статті 1.7 у випадках, коли Комісія передає персональні дані Партнеру, наприклад для процедур і контрактів, які керуються Комсією.

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Договір, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Партнера та Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

24.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Партнер і Комісія проводять спільні консультації.

24.2 Якщо Комісії стане відомо про проблеми, що виникли підчас проведення процедур, пов'язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Партнером для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

24.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

24.4 Комісія повинна регулярно інформувати Партнера про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

25.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

25.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Партнера, він повинен подати цей запит на розгляд Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Партнером та погоджених з Комісією. У виняткових випадках, пов'язаних з коригуванням цілей заходу чи збільшенням внеску ЄС, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами.

25.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, а також якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли вони передбачають перерозподіл коштів на суму резерву на покриття надзвичайних потреб, Партнер повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

25.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту підлягає попередньому схваленню Комісією, оформленому письмово.

25.5 Якщо Комісія вважає, що Партнер більше не в може задовільно виконувати завдання, покладені на неї відповідно до Статті 1.1 Загальних умов, і без порушення положень Статей 26 та 27 Загальних умов Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Партнера від виконання цих завдань та їх перехід до Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Партнера після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

26.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов'язань за цією Угодою.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером будь-якого зобов'язання, встановленого процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1, 4,5 та 6 цих Загальних умов.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов'язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, у серйозних випадках, пов'язаних з корупцією, чи у випадку визнання Партнера винним у серйозному професійному порушенні, яке доведено будь-яким належним чином. Серйозне професійне порушення слід розуміти у наступному значенні:

Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. "Форс-мажор" означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання, але не пов'язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

26.2 Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

26.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Комісія має право вжити запобіжних заходів.

26.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю та грантових контрактів, договорів про внесок та кошторисів програм.

26.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди про фінансування відповідно до Статей 18 і 27 Загальних умов.

26.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження етапу практичної реалізації чи припинення дії цієї Угоди про фінансування відповідно до Статті 27.

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

27.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

27.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщоне було підписано жодних контрактів на виконання Угоди протягом терміну передбаченого Статтею 2. :

27.3 У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю, грантових конрактів, угод про внесок та кошторисів програм.

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

28.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Партнер є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 24 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 28.2, 28.3 та 28.4.

28.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

28.3 Для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

28.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.

____________

Опрос