Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.07.2019
действует с 22.12.2019

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Північна Македонія про умови взаємних поїздок громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.07.2019
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 21.08.2019*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.12.2019

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Північна Македонія (далі - "Договірні Сторони"),

бажаючи зміцнити дружні відносини та співробітництво між Україною та Республікою Північна Македонія,

спростити режим поїздок громадян України та Республіки Північна Македонія,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні проїзні документи, зазначені в Додатку до цієї Угоди, в'їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони без віз за умови, що тривалість їхнього перебування не перевищує дев'яносто (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів.

Стаття 2

1. Громадяни держав Договірних Сторін, зазначені у статті 1 цієї Угоди, які мають намір в'їхати на територію держави іншої Договірної Сторони на строк, що перевищує 90 (дев'яносто) днів, та оформити документи, що дають право на перебування або проживання на території держави іншої Договірної Сторони у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням, возз'єднанням сім'ї та/або імміграцією (подружжя, батьки, діти), звільняються від необхідності оформлювати візи в дипломатичних представництвах або консульських установах держави іншої Договірної Сторони перед в'їздом на її територію.

2. Громадяни держав Договірних Сторін, зазначені у статті 1 цієї Угоди, які мають намір в'їхати на територію держави іншої Договірної Сторони на строк, що перевищує 90 (дев'яносто) днів, та оформити документи, що дають право на перебування або проживання на території держави іншої Договірної Сторони у випадках, що не передбачені у пункті 1 цієї статті, оформлюють візи в дипломатичних представництвах або консульських установах держави іншої Договірної Сторони перед в'їздом на її територію.

3. Кожна Договірна Сторона скасовує плату за оформлення віз громадянам держави іншої Договірної Сторони, зазначеним у пункті 2 цієї статті.

Стаття 3

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні проїзні документи, зазначені в Додатку до цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони в міжнародних пунктах пропуску та відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 4

Громадяни держав Договірних Сторін, які є членами дипломатичних представництв, консульських установ та представниками міжнародних організацій, розташованих на території держави іншої Договірної Сторони, а також члени їхніх сімей, які користуються дійсними дипломатичними та службовими паспортами, звільняються від візових вимог для в'їзду, перебування, виїзду та транзиту територією держави іншої Договірної Сторони на період їхнього призначення.

Стаття 5

1. Громадяни держави будь-якої Договірної Сторони, у разі втрати чи пошкодження дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, під час їхнього перебування на території держави іншої Договірної Сторони, невідкладно повідомляють про це компетентні органи держави Договірної Сторони, на території якої вони перебувають, які в такому випадку видають необхідну довідку про факт отримання заяви від зацікавлених громадян стосовно втрати дійсних проїзних документів, а також повідомляють про це дипломатичне представництво або консульську установу держави іншої Договірної Сторони.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держав Договірних Сторін видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дійсний проїзний документ для повернення в їхню державу.

Стаття 6

Ця Угода не звільняє осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, від обов'язку дотримуватися діючого законодавства України та Республіки Північна Македонія під час їхнього перебування на територіях відповідних держав.

Стаття 7

Згідно з відповідним законодавством держав Договірних Сторін, кожна Договірна Сторона залишає за собою право відмовити у в'їзді або припинити перебування на своїй території осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди.

Стаття 8

1. Договірні Сторони не пізніше, ніж через тридцять (30) днів з дати підписання цієї Угоди, обмінюються дипломатичними каналами зразками дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди.

2. У разі запровадження нових проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, або внесення змін до існуючих проїзних документів, Договірні Сторони невідкладно повідомляють одна одну про це та обмінюються дипломатичними каналами зразками таких проїзних документів не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до введення їх у дію.

Стаття 9

Будь-який спір, що виникає між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішується шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 10

1. Кожна з Договірних Сторін може зупинити дію цієї Угоди або її окремих положень з міркувань громадської безпеки, захисту громадського порядку або охорони здоров'я населення. Рішення про зупинення надсилається дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні не пізніше, ніж за сорок вісім (48) годин до такого зупинення.

2. Договірна Сторона, що прийняла рішення про зупинення дії цієї Угоди з причин, зазначених у пункті 1 цієї статті, в такому самому порядку повідомляє іншу Договірну Сторону про відновлення застосування цієї Угоди.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на тридцятий (30-й) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни. Будь-які зміни або доповнення, погоджені Договірними Сторонами, набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. З набранням чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про умови взаємних поїздок громадян, учинена 6 лютого 2010 року в м. Мюнхен.

4. Будь-яка Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. У такому випадку ця Угода втрачає чинність на дев'яностий (90-й) день з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Скоп'є, "12" липня 2019 року у двох примірниках, кожний українською, македонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою КМУ від 21 серпня 2019 року N 780 ("Офіційний вісник України" від 10.09.2019, N 69, стаття 2411)

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Північна
Македонія

Задорожнюк Наталія,
Посол України в
Республіці Північна Македонія

Дімітров Нікола,
Міністр закордонних справ
Республіки Північна Македонія

 

ДОДАТОК ДО УГОДИ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Північна Македонія про умови взаємних поїздок громадян

Перелік проїзних документів, що видаються громадянам України для в'їзду, виїзду, перетину транзитом та перебування на території Республіки Північна Македонія:

- дипломатичний паспорт України з безконтактним електронним носієм;

- службовий паспорт України з безконтактним електронним носієм;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм;

- посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

- посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

Перелік проїзних документів, що видаються громадянам Республіки Північна Македонія для в'їзду, виїзду, перетину транзитом та перебування на території України:

- біометричний паспорт;

- біометричний дипломатичний паспорт;

- біометричний службовий паспорт;

- паспорт для екстрених поїздок;

- паспорт моряка.

____________

Опрос