Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (Украина), и Комиссией по вопросам регулирования общественных коммуникаций Латвийской Республики относительно сотрудничества в сфере регулирования электронных коммуникаций

Страны - участницы
Меморандум от 29.11.2019
действует с 29.11.2019

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Україна), та Комісією з питань регулювання суспільних комунікацій Латвійської Республіки щодо співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 29.11.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.11.2019

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Україна) та Комісія з питань регулювання суспільних комунікацій Латвійської Республіки,

ДАЛІ окремо іменовані як "Сторона" і спільно іменовані як "Сторони",

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ добрі відносини співробітництва між Сторонами,

ВИЗНАЮЧИ взаємну зацікавленість у встановлені партнерського співробітництва в регулюванні сфери електронних комунікацій,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що співробітництво між Сторонами сприятиме розвитку сталих регуляторних практик в державах Сторін,

ВИЗНАЮЧИ, що Сторони отримуватимуть переваги від взаємного співробітництва шляхом обміну інформацією,

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що співробітництво у сфері електронних комунікацій забезпечує подальший розвиток відносин між Сторонами,

КЕРУЮЧИСЬ положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 05 жовтня 2004 року,

У межах своєї компетенції домовилися про таке:

Стаття 1. Мета співпраці

1. Метою цього Меморандуму є розвиток співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій шляхом обміну інформацією та досвідом через підтримку та реалізацію Сторонами спільних заходів щодо впровадження нових технологій і засобів електронних комунікацій.

2. Співпраця сприятиме обміну інформацією, що стосується національного законодавства та законодавства Європейського Союзу у сфері електронних комунікацій, обміну досвідом щодо регулювання та консультацій у цих галузях.

3. Сторони очікують, що така співпраця підтримуватиме їхню регуляторну діяльність, спрямовану на розвиток конкуренції у сфері електронних комунікацій та захист інтересів кінцевих споживачів електронних комунікаційних послуг, згідно з кращою практикою Європейського Союзу та міжнародною практикою.

Стаття 2. Сфера співпраці

З метою зміцнення інституційного потенціалу Сторін, співробітництво між ними може включати, але не обмежуватися такими сферами:

a. регулювання ринків електронних комунікаційних послуг;

b. обмін кращими регуляторними практиками між Сторонами;

c. сприяння розвитку високоякісних та ефективних електронних комунікаційних послуг;

d. просування технічних інновацій у сфері електронних комунікацій;

e. захист інтересів кінцевих споживачів електронних комунікаційних послуг;

f. посередництво у співробітництві з іншими міжнародними регуляторними органами чи організаціями, які діють у сфері електронних комунікацій.

Стаття 3. Форми та засоби співпраці

Сторони домовилися про наступні форми та засоби співпраці:

a. обмін досвідом та документацією професійного спрямування та такою, яка пов'язана з діяльністю Сторін у сфері електронних комунікацій, яка не є конфіденційною або таємною;

b. обмін досвідом під час міжнародних заходів, семінарів, конференцій;

c. проведення спільних практикумів, семінарів, конференцій тощо;

d. організація двосторонніх консультацій на рівні керівництва та експертів з метою сприяння співробітництву та обміну досвідом і знаннями, що відносяться до широкого спектру діяльності у сфері електронних комунікацій;

e. створення експертних груп задля досягнення цілей цього Меморандуму;

f. сприяння у застосуванні кращих практик, які застосовуватимуться у регулюванні електронних комунікацій;

g. інші форми співробітництва, узгоджені Сторонами, на основі окремих пропозицій про співпрацю, як вираження подальших скоординованих або спільних дій Сторін.

Стаття 4. Внесення поправок

1. Цей Меморандум може бути змінений Сторонами шляхом укладання додаткових протоколів, які набирають чинності відповідно до пункту 1 статті 6 цього Меморандуму, якщо у додаткових протоколах не зазначено інше.

2. Додаткові протоколи, зазначені у пункті 1 вище, укладаються у письмовій формі та є невід'ємною частиною цього Меморандуму, при цьому належним чином застосовуються положення статті 6.

Стаття 5. Дотримання та врегулювання спорів

1. Сторони зобов'язуються сумлінно і

2. Будь-які спори, що стосуються застосування або тлумачення цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум укладається строком на 3 роки та набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

2. Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомила іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити дію цього Меморандуму, не пізніше ніж за 60 днів до закінчення чергового періоду.

3. Цей Меморандум може бути припинений в будь-який час будь-якою зі Сторін, шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні за 60 днів,

4. У разі припинення дії цього Меморандуму, Сторони невідкладно та без затримок припиняють усі спільні заходи від дати, коли було отримано повідомлення про припинення.

5. Цей Меморандум не порушує будь-які права та обов'язки за будь-якими міжнародними договорами держав Сторін та угодами самих Сторін, міжнародні зобов'язання та національне законодавство держави кожної Сторони.

Учинено у м. Київ, 29 листопада 2019 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Національну комісію, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
(Україна)

За Комісію з питань регулювання
суспільних комунікацій Латвійської
Республіки

Опрос