Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной Службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главным Таможенным Управлением Китайской Народной Республики относительно требований для меда, экспортируемого из Украины в Китайскую Народную Республику

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 27.11.2019
действует с 27.11.2019

ПРОТОКОЛ
між Державною Службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним Митним Управлінням Китайської Народної Республіки щодо вимог для меду, що експортується з України до Китайської Народної Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.11.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.11.2019

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Українська Сторона) та Головне Митне Управління Китайської Народної Республіки (GACC, далі - Китайська Сторона), шляхом дружніх перемовин, домовились щодо наступних ветеринарно-санітарних заходів щодо меду, що експортується з України до Китайської Народної Республіки (далі - КНР).

Стаття 1

Українська Сторона відповідальна за ветеринарно-санітарні заходи щодо меду, що призначений для експорту до КНР та видачу сертифікатів здоров'я.

Стаття 2

Українська Сторона надасть Китайській Стороні нормативні акти, що стосуються виробництва меду та регулювання його обігу, а також програми інспектування та карантину, опис методів і процесів, відповідні стандарти для меду, призначеного для експорту до КНР.

Українська Сторона надасть Китайській Стороні інформацію про План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів, гігієну їжі, захворювань медоносних бджіл та забруднювачів в меді разом із щорічним звітом про результати моніторингу. Українська Сторона повинна розробити деталізовану систему профілактики та контролю захворювань медоносних бджіл, зазначених у статтях 4 та 5, як того вимагає Китайська Сторона, а також про інші захворювання медоносних бджіл та регулярно інформувати Китайську Сторону щодо цього.

Обидві Сторони розроблять високоефективну систему обміну інформацією для співпраці щодо розслідування та вирішення наявних проблем, щодо вжиття коригувальних та профілактичних заходів для забезпечення відповідності підприємств імпортним вимогам КНР.

Українська Сторона постійно забезпечує відповідність систем управління безпечністю харчових продуктів вимогам КНР. За необхідності Китайська Сторона може регулярно або періодично направляти до України експертів для проведення аудиту на місці або контролю. Українська Сторона надасть необхідну допомогу для забезпечення проведення аудиту та інспекції.

Стаття 3

Медоносні бджоли, від яких отриманий мед, що призначений для експорту, повинні відповідати наступним вимогам:

(1) Походити з пасік, які знаходяться в Україні, зареєстровані та знаходяться під ефективним наглядом Української Сторони;

(2) Нектар, падь або секрет рослин, які збирають бджоли, повинні бути нетоксичними, походити від нетоксичних чи нетрансгенних рослин.

Стаття 4

Українська Сторона офіційно підтверджує відсутність на території України зараження медоносних бджіл будь-яким малим вуликовим жуком (Aethinatumida Murray Spp.) та будь-яким кліщем Tropilaelaps (Tropilaelaps mites Spp.).

Стаття 5

(1) Протягом шести місяців не повинно бути офіційно зареєстровано жодного випадку зараження медоносних бджіл Американським гнильцем і Європейським гнильцем у радіусі п'яти кілометрів навколо пасік.

(2) Карантинні вимоги до Varroa Destructor.

Мед походить з пасік, розташованих у країні або зоні, вільній від Varroa spp; або проціджений через фільтр із діаметром пор менше 0,42 мм; або має бути розігрітий до температури щонайменше 50° C в товщині і витриманий при цій температурі протягом принаймні 20 хвилин; або заморожений в товщині до температури мінус 12° C або нижче і витриманий при цій температурі протягом принаймні 24 годин. Це дозволить повністю вбити кліща Varroa Destructor і вжити необхідних заходів для ефективного видалення мертвих кліщів.

Стаття 6

Виробничі підприємства, мед із яких призначений для експорту до КНР, повинні бути зареєстрованими Китайською Стороною. Компетентні органи Української Сторони повинні перевірити відповідність виробничих підприємств, які будуть експортувати мед до КНР, вимогам законодавства КНР, а також цього Протоколу, перед тим, як рекомендувати їх Китайській Стороні. Китайська Сторона ухвалює рішення про реєстрацію на основі цих рекомендацій. Незареєстровані виробничі підприємства не мають права експортувати продукцію до Китайської Народної Республіки.

Стаття 7

Мед, що призначений до експорту до КНР, буде супроводжуватися таким сертифікатом:

(1) де засвідчено, що сировина продуктів бджільництва, що експортуються, відповідає вимогам статей 3, 4 та 5 цього Протоколу;

(2) де засвідчено, що заборонені ветеринарні препарати та кормові добавки ніколи не використовувались на пасіках, з яких походить мед, призначений для експорту;

(3) планування та виконання національної програми моніторингу залишків; засвідчуючи, що рівень залишків ветеринарних препаратів, пестицидів, мікроорганізмів і забруднювачів навколишнього середовища, зокрема важких металів та інших небажаних речовин, що забруднюють продукти, не перевищує встановлені Україною і КНР рівні;

(4) де засвідчено, що мед відповідає гігієнічним вимогам і є безпечним для споживання людиною;

(5) де засвідчено, що мед походить із підприємств, на яких запроваджена система простежуваності, і його походження можна простежити до пасік.

Стаття 8

Мед, що експортується до КНР, не повинен змішуватись або перероблятися разом з іншими продуктами, відповідно до вимог Статей 3, 4 та 5 цього Протоколу, або з продуктів, що не були вироблені на цьому зареєстрованому підприємстві, або з продуктами інших видів, що одночасно були вироблені на цьому зареєстрованому підприємстві. Маркування на кожному етапі, зокрема маркування пасік, кімнат для збору меду, процесів виробництва, упаковки та сховищ, повинно здійснюватися згідно із відповідним законодавством. Виключно для зберігання меду, призначеного для експорту, повинні бути доступні відокремлений склад або конкретна визначена зона.

Стаття 9

Мед, призначений для експорту до КНР, повинен бути упакований у матеріали, які можуть контактувати з їжею, відповідно до Державного стандарту КНР щодо безпечності харчових продуктів.

Упаковка має бути запечатана, промаркована із вказанням назви, інформації про продукт, місця походження (країна/область/місто), реєстраційного номера підприємства, номера партії, країни призначення (країна призначення має бути вказана англійською мовою "The People's Republic of China"), дати виробництва (рррр/мм/дд), терміну придатності тощо.

Етикетки на упаковках із розфасованим медом повинні відповідати стандартам і нормативним вимогам КНР щодо маркування розфасованих харчових продуктів.

Стаття 10

Мед, призначений для експорту до КНР, повинен відповідати належним санітарним вимогам України і КНР для уникнення забруднення небажаними речовинами, під час пакування, зберігання і транспортування.

Перед відправкою контейнер повинен бути опломбований під наглядом представника компетентного органу України. Номер пломби вказується у сертифікаті здоров'я. Упаковка не може бути вилучена або змінена під час транспортування.

Стаття 11

Кожен контейнер із медом, призначеним для експорту з України до КНР, повинен супроводжуватися оригіналом сертифіката здоров'я, який підтверджує, що продукти відповідають нормам охорони здоров'я тварин та людей, законодавству України та КНР, а також положенням цього Протоколу.

Сертифікат здоров'я повинен бути викладений українською, китайською й англійською мовами. Обидві Сторони повинні заздалегідь узгодити формат і зміст сертифіката.

Українська Сторона надає Китайській Стороні зразки штампів та пломб, зразки сертифікатів здоров'я, перелік уповноважених на підписання осіб та зразки відповідних підписів, роз'яснення щодо ступенів захисту бланку сертифікату. У разі виникнення будь-яких змін до вищезазначеного, Українська Сторона повинна повідомити про це Китайську Сторону не пізніше, ніж за місяць до того, як зміни наберуть чинності.

Стаття 12

У разі виникнення в Україні паразитарних захворювань, зазначених у Статті 4 цього Протоколу, Українська Сторона негайно призупиняє експорт продуктів бджільництва, відкликає цю продукцію та інші продукти з потенційним ризиком зараження, негайно інформує Китайську Сторону та надає інформацію про розслідування зараження та контроль над ситуацією в деталях.

У разі виявлення в Україні інфекційних або паразитарних захворювань, зазначених у Статті 5 цього Протоколу, які належать до захворювань категорії Б, зазначених чинним законодавством Китаю у Переліку карантинних захворювань тварин, що імпортуються до КНР, і які бджоли можуть потенційно передавати через мед, будь-яких інших захворювань паразитарного характеру, які можуть завдати шкоди меду, призначеному для експорту, на пасіках, мед з яких призначений для експорту до КНР, і на території в радіусі п'яти кілометрів навколо цих пасік необхідно проводити моніторинг.

Щойно зараження вищезазначених пасік і регіонів підтвердиться, Українська Сторона повинна негайно припинити експорт меду, виробленого у відповідних регіонах, відкликати ці, а також інші продукти, що мають потенційний ризик зараження, негайно повідомити Китайську Сторону і надати інформацію про причини інциденту та заходи, вжиті для контролю над ситуацією.

В разі, коли в Україні виникає який-небудь інцидент щодо безпечності харчових продуктів, який може вплинути на якість та безпеку меду, що призначений для експорту, Українська Сторона негайно інформує Китайську Сторону, вживає необхідних заходів, включаючи призупинення експорту до КНР із відповідних підприємств, відкликає продукцію та інші продукти з потенційним ризиком та надає інформацію про розслідування та розпорядження щодо випадку.

Якщо після усунення зараження або порушень правил безпечності харчових продуктів торгівлю необхідно продовжити, Українська Сторона й Китайська Сторона проводять переговори відповідно до міжнародної практики.

Стаття 13

Якщо Китайська Сторона виявить, що продукти бджільництва не відповідають вимогам цього Протоколу, Китайська Сторона своєчасно повідомляє про це Українську Сторону та здійснює повернення, знищення або інше розпорядження стосовно продукції. Країна-імпортер і країна-експортер співпрацюють одна з одною задля проведення розслідування щодо причин порушень та вжиття необхідних заходів для усунення виявлених порушень і запобігання повторній появі невідповідності.

Стаття 14

У цьому Протоколі мед зазначається як природна солодка речовина, що отримується в результаті дозрівання нектару, секрету або паді, після того, як медоносні бджоли зберуть їх і змішають із власним секретом.

Стаття 15

Цей Протокол набирає чинності з дати підписання та залишається чинним строком на 5 (п'ять) років. Цей Протокол може бути змінений за згодою обох Сторін. Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу, його дія подовжується автоматично на наступні п'ятирічні періоди. Дію цього Протоколу буде припинено після шести місяців з дати отримання будь-якою Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити його дію.

Стаття 16

Вчинено у м. Пекін 27 листопада 2019 р. у двох примірниках, кожен з них українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

Усі спори щодо тлумачення та застосування положень цього Протоколу вирішуються шляхом проведення переговорів та консультацій між Сторонами. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення положень цього Протоколу, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За
Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

За
Головне Митне Управління
Китайської Народної
Республіки

Опрос