Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол ветеринарно-санитарных и фитосанитарных требований относительно экспорта шрота рапсового из Украины в Китайскую Народную Республику между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 27.11.2019
действует с 27.11.2019

ПРОТОКОЛ
ветеринарно-санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту ріпакового з України до Китайської Народної Республіки між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.11.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.11.2019

З метою здійснення безпечного експорту шроту ріпакового з України до Китайської Народної Республіки, відповідно до принципів СОТ/СФЗ та на основі результатів аналізу ризиків Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) та Головне митне управління Китайської Народної Республіки (далі - GACC) (далі за текстом - "Сторони") шляхом взаємних консультацій досягли домовленостей щодо такого:

Стаття 1

Шрот ріпаковий, призначений для експорту до Китаю - це побічний продукт ріпаку, що виробляється в Україні шляхом подрібнення, екстракції та інших процесів.

Стаття 2

Шрот ріпаковий, який експортується до Китаю, відповідає стандартам Китаю щодо безпечності та гігієни кормів, і не повинен містити шкідливих організмів, хвороб та бур'янів, які знаходяться під карантинним контролем у Китаї (згідно з Додатком 1), а також інших карантинних шкідливих організмів і насіння рослин, гною та трупів тварин, пір'я птахів, ґрунту і генетично модифікованих організмів, які не є офіційно схваленими органами влади Китайської Народної Республіки.

Стаття 3

Держпродспоживслужба рекомендує GACC потужності, які відповідають вимогам цього Протоколу, та на яких проведено аудит або інспектування Держпродспоживслужбою. GACC здійснить оцінку інформації та, якщо необхідно, направить експертів в Україну для перевірки на місці та реєстрації після проходження перевірки. Держпродспоживслужба має гарантувати, що ріпаковий шрот, експортований до Китаю, походить із зареєстрованих потужностей. Перелік потужностей, схвалених для експорту шроту ріпакового до Китаю, має бути розміщений на веб-сайті GACC та оновлюватись на постійній основі.

Стаття 4

Держпродспоживслужба підтверджує, що схвалені потужності відповідають принципам системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), забезпечують принципи простежуваності та реалізують програму управління на основі принципів НАССР.

Стаття 5

Шрот ріпаковий, що експортується до Китаю, зберігається окремо від інших продуктів, щоб уникнути зараження шкідливими організмами, ґрунтом, трупами та екскрементами тварин, залишками рослин чи тварин. В той же час, виробники не повинні додавати токсичні та небезпечні речовини чи будь-які інгредієнти тваринного походження.

Стаття 6

Пакувальні мішки для шроту ріпакового, призначеного для експорту в Китай, повинні бути чистими та використовуватись вперше, також вони повинні бути вільними від токсинів чи небезпечних речовин. Транспортні засоби слід ретельно очистити і за потреби продезінфікувати.

Стаття 7

Кожен контейнер або кожен трюм судна (у разі перевезення насипом) кожного вантажу з шротом ріпаковим повинен мати щонайменше одне маркування з назвою потужності, реєстраційним номером та зазначенням на етикетці "Шрот ріпаковий, що експортується з України до Китайської Народної Республіки" китайською та англійською мовами.

Маркування кожної партії шроту ріпакового повинно відповідати національному стандарту Китайської Народної Республіки щодо маркування кормів (GB 10648).

Стаття 8

Держпродспоживслужба здійснює регулярний офіційний контроль (нагляд) за переробними потужностями з метою гарантування безпечності та санітарно-гігієнічного стану продукції.

Стаття 9

Кожна партія шроту ріпакового, призначеного для експорту до Китаю, повинна супроводжуватись оригіналом фітосанітарного сертифікату, виданим Держпродспоживслужбою (згідно з Додатком 2) та міжнародним ветеринарним сертифікатом, (згідно з Додатком 3) виданим Держпродспоживслужбою.

Фітосанітарний сертифікат повинен відповідати вимогам Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів N 12 та в ньому повинно зазначатися, що "Вантаж відповідає вимогам Протоколу ветеринарно-санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту ріпакового з України до Китайської Народної Республіки між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Генеральною митною адміністрацією Китайської Народної Республіки, та вільний від карантинних шкідливих організмів, які знаходяться під контролем у Китаї".

Він також повинен містити назву та номер схвалення потужності, а також номер контейнера або назву судна (у разі перевезення насипом). Якщо вантажі перед транспортуванням були оброблені, ця інформація повинна бути вказана разом із методами та цілями обробки.

Стаття 10

Китайська митниця проводитиме інспектування та карантинний контроль шроту ріпакового після прибуття. Вантаж, який не відповідає вимогам Статті 3, може бути повернуто або знищено. Вантаж, який не відповідає вимогам Статті 7, може бути виправлено, повернуто або знищено. До вантажу, який не відповідає вимогам Статей 2 та 9 цього Протоколу можуть застосовуватись такі заходи:

(1) Якщо фітосанітарний сертифікат відсутній, або не відповідає вимогам, здійснюється повернення продукції або її знищення;

(2) У випадку виявлення карантинних шкідливих організмів проводиться знезараження продукції, повернення або знищення;

(3) У випадку виявлення інших живих шкідливих організмів проводиться знезараження продукції, повернення або знищення;

(4) У випадку виявлення ґрунту або генетично модифікованих компонентів, які не дозволені у Китаї, здійснюється повернення продукції або її знищення;

(5) У випадку виявлення насіння рослин, гною або трупів тварин, пір'я птахів проводиться знезараження продукції, повернення або знищення;

(6) У випадку невідповідності стандартам КНР щодо безпечності та гігієни кормів, здійснюється повернення продукції або її знищення.

У разі виникнення перелічених вище випадків невідповідностей, GACC повідомляє про це Держпродспоживслужбу та застосовує такі заходи, як призупинення поставок з відповідних потужностей, або взагалі призупинення експорту шроту ріпакового з України в залежності від ступеню невідповідності.

Після того, як коригувальні заходи будуть вжиті та підтверджені Держпродспоживслужбою, Держпродспоживслужба може звернутись до GACC щодо відновлення експорту до Китаю.

Стаття 11

Перш ніж розпочати експорт шроту ріпакового з України до Китаю, GACC проведе інспекцію Системи (Держпродспоживслужба, Система контролю та карантину рослин на підприємствах).

Цей Протокол набирав чинності з дня його підписання і залишається чинним протягом 5 (п'яти) років. Він може бути продовжений ще на 5 (п'ять) років після перегляду вищезгаданої системи за взаємною письмовою згодою сторін. Він може бути переглянутий за взаємною письмовою згодою сторін. Якщо одна із сторін має намір припинити дію Протоколу, письмове повідомлення повинно бути надіслане іншій стороні не пізніше ніж за 3 (три) місяці.

Учинено у місті Пекін 27 листопада 2019 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За
Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

За
Головне митне управління
Китайської Народної Республіки

 

Шкідливі організми, хвороби та бур'яни, які знаходяться під карантинним контролем у Китаї

Порядковий номер

Наукова назва

Назва англійською

1

Trogoderma granarium

Khapra beetle

2

Leptosphaeria maculans

Stem canker

3

Avena barbata

Slender oat

4

Ambrosia psilostachya

Perennial Ragweed

5

Ambrosia trifida

Giant ragweed

6

Avena ludoviciana

Winter wild oat

7

Cuscuta spp.

Dodder

8

Orobanche spp.

Broomrape

9

Sorghum halepense

Johnson grass

10

Callosobruchus maculatus

Cowpea weevil

11

Ambrosia artemisiifolia

Common ragweed

12

Lolium temulentum

Poison Darnel

 

  

 

  

УКРАЇНА
UKRAINE

______________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ
INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE N

на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post __________________________________________________________________

Найменування продукції
Name of the product _____________________________________________________________________

Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення
Country of destination ____________________________________________________________________

Країни транзиту
Countries of transit _______________________________________________________________________

Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _________________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт
Means of transport _______________________________________________________________________
                                                           (вказати N вагона, автомашини / specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.
(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ____________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.

Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні не вище ____________ Бк/кг.
The grains before shipment on ______________were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.

Analysis N ________ the level of contamination did not exceed _______________Bk/kg.

Укладено / Made on ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (посада, прізвище, ініціали / title, name)

____________

Опрос