Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции относительно мяса птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 30.07.2019
действует с 01.02.2020

УГОДА
у формі обміну листами
між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.07.2019
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 05.12.2019*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.02.2020

A. Лист від Європейського Союзу

Шановний пане,

Маю честь послатися на переговори між Європейським Союзом та Україною (далі - Сторони) щодо торговельних преференцій для м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, що завершилися 19 березня 2019 року.

Результатом тих переговорів стала наступна Угода:

(1) У пункті A Доповнення до Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) запис "М'ясо птиці та перероблене м'ясо птиці" замінюється наступним:

М'ясо птиці та перероблене м'ясо птиці

0207 11 (30-90)
0207 12 (10-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)

50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто
+18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто, з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році
 
+ 20000 тонн/рік, виражені у вазі нетто (для КН кодів 0207 12(10-90))

____________
* З метою уточнення, тарифні лінії 0207 13 70 та 0207 14 70, визначені у Тарифному графіку ЄС у Додатку 1-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію, мають бути предметом для застосування тарифної квоти, встановленої у третьому стовпці "Обсяг".

(2) У Тарифному графіку ЄС у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію текст в четвертому стовпці "Перехідний період, років" має бути замінено на "50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто + 18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році" для таких тарифних ліній КН 2008 року:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

(3) У Тарифному графіку ЄС, у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію, для тарифних ліній КН 2008 року 0207 12 (10-90) текст в четвертому стовпці "Перехідний період, років" має бути замінено на "50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто + 18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році + 20000 тонн/рік, виражені у вазі нетто".

(4) Для решти календарного року, в якому ця Угода у формі обміну листами набуває чинності, додаткова кількість у 50000 тонн, що додається до існуючої квоти на м'ясо птиці та перероблене м'ясо птиці, встановлена Угодою, має обчислюватися на пропорційній основі.

(5) Мито в режимі найбільшого сприяння у розмірі 100,8 €/100 кг/нетто, встановлене для тарифних ліній 0207 13 70 та 0207 14 70 у Тарифному графіку ЄС у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію, має застосовуватись для імпорту, що перевищує обсяг тарифної квоти для м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, що згадуються в пункті (1).

Ця Угода у формі обміну листами набирає чинності першого дня місяця, що настає після дати отримання останнього повідомлення з боку Сторін Депозитарієм, про який йдеться у статті 484 Угоди про асоціацію.

До набуття нею чинності, ця Угода у формі обміну листами тимчасово застосовується з першого дня наступного місяця після дати отримання Депозитарієм, про який йдеться у статті 484 Угоди про асоціацію:

- повідомлення Європейського Союзу про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети; та

- повідомлення України про закінчення ратифікації відповідно до своїх процедур та чинного законодавства,

залежно від того, що відбудеться пізніше.

Я буду Вам щиро вдячна, якщо Ви підтвердите прийнятність вищенаведеного для України.

Прошу прийняти, шановний пане, запевнення у моїй глибокій повазі.

B. Лист від України

Шановна пані,

Маю честь підтвердити отримання Вашого листа з сьогоднішньою датою щодо торговельних преференцій для м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, текст якого наведено нижче:

"Маю честь послатися на переговори між Європейським Союзом та Україною (далі - Сторони) щодо торговельних преференцій для м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, що завершилися 19 березня 2019 року.

Результатом тих переговорів стала наступна Угода:

(1) У пункті A Доповнення до Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) запис для квоти "М'ясо птиці та перероблене м'ясо птиці" замінюється наступним:

М'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса птиці

0207 11 (30-90)
0207 12 (10-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99(39)
1602 31(11-19-30-90)
1602 32(11-19-30-90)
1602 39(21)

50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто
 + 18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році
 
 
+ 20000 тонн/рік, виражені у вазі нетто

____________
* З метою уточнення, тарифні лінії 0207 13 70 та 0207 14 70, визначені у Тарифному графіку ЄС у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію, мають бути предметом для застосування тарифної квоти, встановленої у третьому стовпці "Обсяг".

У Тарифному графіку ЄС у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди, текст в четвертому стовпці "Перехідний період, років" має бути замінено на "50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто + 18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році" для таких тарифних кодів КН 2008 року:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

(2) У Тарифному графіку ЄС у Додатку 1-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію для тарифних ліній КН 2008 року 0207 12 (10-90) текст в четвертому стовпці "Перехідний період, років" має бути замінено на "50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто + 18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році + 20000 тонн/рік, виражені у вазі нетто ".

(3) У Тарифному графіку ЄС у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію для тарифних ліній КН 2008 року 0207 12 (10-90) текст в четвертому стовпці "Перехідний період, років" має бути замінено на "50000 тонн/рік, виражені у вазі нетто +18400 тонн/рік, виражені у вазі нетто з поступовим збільшенням на 800 тонн/рік, виражені у вазі нетто в 2020 році та 2021 році + 20000 тонн/рік, виражені у вазі нетто ".

(4) Для решти календарного року, в якому ця Угода у формі обміну листами набуває чинності, додаткова кількість у 50000 тонн, що додається до існуючої квоти на м'ясо птиці та перероблене м'ясо птиці, встановлена Угодою, має обчислюватися на пропорційній основі.

(5) Мито в режимі найбільшого сприяння у розмірі 100,8 €/100 кг/нетто, встановлене для тарифних ліній 0207 13 70 та 0207 14 70 у Тарифному графіку ЄС у Додатку I-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію, має застосовуватись для імпорту, що перевищує обсяг тарифної квоти для м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, що згадуються в пункті (1).

Мито в режимі найбільшого сприяння у розмірі 100,8 €/100 кг/нетто, встановлене для тарифних ліній 0207 13 70 та 0207 14 70 у Тарифному графіку ЄС у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію, має застосовуватись для імпорту, що перевищує обсяг тарифної квоти для м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, що згадуються в пункті (1).

Ця Угода у формі обміну листами набирає чинності першого дня місяця, що настає після дати отримання останнього повідомлення з боку Сторін Депозитарієм, про який йдеться у статті 484 Угоди про асоціацію.

До набуття нею чинності ця Угода у формі обміну листами тимчасово застосовується з першого дня наступного місяця після дати отримання Депозитарієм, про який йдеться у статті 484 Угоди про асоціацію:

- повідомлення Європейського Союзу про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети; та

- повідомлення України про закінчення ратифікації відповідно до своїх процедур та чинного законодавства,

залежно від того, що відбудеться пізніше."

Маю честь підтвердити, що вищезазначене є прийнятним для України, і що Ваш лист та цей лист-відповідь складатимуть Угоду згідно із Вашою пропозицією.

Прошу прийняти, шановна пані, запевнення у моїй глибокій повазі.

____________
* Ратифіковано Законом України 5 грудня 2019 року N 345-IX ("Офіційний вісник України" від 09.01.2020, N 2, стор. 48, стаття 40, код акта 97324/2019) 

____________

Опрос