Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве между Государственной миграционной службой Украины и Международным центром развития миграционной политики

Страны - участницы
Меморандум от 25.09.2019
действует с 25.09.2019

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Державною міграційною службою України та Міжнародним центром розвитку міграційної політики

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.09.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 25.09.2019

Державна міграційна служба України (далі - ДМС) та Міжнародний центр розвитку міграційної політики (далі - МЦРМП) (далі - Сторони),

ураховуючи, що ДМС є центральним органом виконавчої влади України, уповноваженим реалізовувати державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів,

беручи до уваги, що МЦРМП є спеціалізованою міжнародною організацією, яка створена з метою сприяння всебічному та перспективному управлінню міграцією та функціонує як механізм взаємодії у європейському регіоні та за його межами,

високо оцінюючи тісну співпрацю між Сторонами на принципах партнерства, рівності та взаємної довіри,

бажаючи надалі зміцнювати відносини та поглиблювати співпрацю між Сторонами.

ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою цього Меморандуму є зміцнення відносин та сприяння співробітництву на політичному та виконавчому рівнях у всіх сферах, що належать до компетенцій та повноважень Сторін.

СТАТТЯ 2
ФОРМИ ТА НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Співробітництво здійснюється у таких формах:

1) спільне розроблення, визначення коштів та реалізація проектів, програм та інших ініціатив;

2) організація тренінгів, семінарів, круглих столів та конференцій;

3) обмін знеособленою статистичною інформацією, що включає аналіз відповідних даних;

4) технічна підтримка в рамках проектів та програм, які реалізуються.

2. З метою виконання цього Меморандуму ДМС, за запитом МЦРМП, залучатиме експертів ДМС для реалізації проектів, програм та інших ініціатив, що реалізовуватимуться МЦРМП, включаючи роботу міждержавних діалогів, де МЦРМП виконує роль Секретаріату.

3. У разі, якщо проект або захід, організований МЦРМП, відбувається в Україні, ДМС відповідно до законодавства України та в межах своєї компетенції і наявних можливостей, допомагає підтримувати заходи або проекти чи програми на національному рівні, якщо не досягнуто інших домовленостей.

4.3 урахуванням міжнародних зобов'язань України та вимог національного законодавства, ДМС, у межах своєї компетенції, здійснює узагальнення практики застосування законодавства та аналіз міграційної ситуації в таких сферах:

- управління міграцією та формування міграційної політики;

- протидія неврегульованій міграції, включаючи безпеку документів та ідентифікацію мігрантів;

- притулок та міжнародний захист;

- громадянство;

- реєстрація біженців та інших категорій мігрантів.

5. Сторони також можуть співпрацювати в межах компетенції з питань збору, аналізу і презентації статистичних даних та інформації в сфері міграції, підготовки та розробки програм із навчання, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, а також інших питань, що становлять взаємний інтерес.

СТАТТЯ 3
ВИКОНАННЯ

1. Для реалізації цього Меморандуму Сторони визначають такі компетентні органи:

від ДМС - структурні підрозділи Апарату ДМС та/або територіальні органи ДМС;

від МЦРМП - Регіональне координаційне бюро для країн Східної Європи та Центральної Азії (м. Відень, Австрійська Республіка).

2. Сторони визначають такі контактні пункти зв'язку:

від ДМС:

Управління міжнародних зв'язків,

адреса: вул. Володимирська, 9, м. Київ, Україна, 01001;

телефони: +380442780424, +380442780454;

електронна пошта: info@dmsu.gov.ua; relations@dmsu.gov.ua;

від МЦМРП:

Пан Радім Жак,

Регіональний координатор для Східної Європи та Центральної Азії,

адреса: Міжнародний центр розвитку міграційної політики,

вул. Конзагагассе, 1, А-1010 м. Відень, Австрія;

телефон:+ 43 150446770;

електронна пошта: rco-eeca@icmpd.org.

3. Сторони письмово інформують одна одну про будь-які зміни у визначенні органів і підрозділів, що реалізують цей Меморандум, та контактні пункти зв'язку.

4. Цей Меморандум виконується відповідно до міжнародних зобов'язань, національного законодавства України, адміністративних і фінансових правил та процедур МЦРМП, залежно від наявних можливостей.

СТАТТЯ 4
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони забезпечують конфіденційність інформації, отриманої в рамках реалізації цього Меморандуму, і зобов'язуються не використовувати цю інформацію проти інтересів Сторони, яка її надала. Інформація не надається третім сторонам без письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.

В рамках виконання частини четвертої статті 2 цього Меморандуму Сторони не обмінюються персональними даними осіб.

СТАТТЯ 5
СТРОК ДІЇ

Цей Меморандум укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

СТАТТЯ 6
МОВА

Мовами спілкування для застосування положень цього Меморандуму є українська, англійська та російська, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

СТАТТЯ 7
ЗМІНИ

До цього Меморандуму за взаємною згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що становлять його невід'ємну частину, і набирають чинності у порядку, визначеному в статті 5 цього Меморандуму.

СТАТТЯ 8
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Будь-які спори щодо тлумачення та/або виконання цього Меморандуму врегульовуються шляхом проведення консультацій та переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ 9
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дія цього Меморандуму може бути припинена за ініціативи будь-якої Сторони шляхом направлення письмового повідомлення дипломатичними каналами. У такому випадку, дія цього Меморандуму припиняється через 60 (шістдесят) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено в м. Відень, "25" вересня 2019 року, в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Державну міграційну службу
України

За Міжнародний центр розвитку
міграційної політики

Максим Соколюк
Голова ДМС

Міхаель Шпінделєггер
Генеральний директор МЦРМП

Опрос