Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Государства Израиль

Страны - участницы
Меморандум от 19.08.2019
действует с 19.08.2019

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції Держави Ізраїль

ДАТА ВЧИНЕННЯ: 19.08.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.08.2019

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльське патентне відомство Міністерства юстиції Держави Ізраїль (що надалі іменуються "Сторони"),

визнаючи важливість правової охорони промислової власності,

бажаючи розвивати тісніші відносини між Сторонами,

прагнучи вдосконалювати співробітництво для періодичного обміну найкращими практиками,

домовилися про таке:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів сприяння співробітництву в сфері промислової власності на основі взаємної вигоди, поваги та розуміння.

2. Сфера дії

Цей Меморандум може включати напрямки співробітництва у наступних сферах промислової власності:

a) обмін інформацією про законодавство з патентів, промислових зразків, торговельних марок, зазначень походження та географічних зазначень у відповідній державі та законодавчі зміни;

b) обмін інформацією та досвідом щодо процедури надання правової охорони об'єктам права промислової власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін інформацією, зокрема, вісниками та бюлетенями з патентів, зразків, торговельних марок та зазначень походження;

d) обмін інформацією щодо міжнародних стандартів в діяльності відомств інтелектуальної власності та, особливо, стосовно принципів проведення патентної експертизи та новітніх технологій;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

g) навчання персоналу та підвищення кваліфікації шляхом стажування та практичних тренінгів;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони промислової власності;

k) спільне видання матеріалів з інформацією про дослідження і результати;

l) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Будь-яка діяльність, що проводиться відповідно до цього Меморандуму, проводиться згідно з відповідними законами, правилами та процедурами держав Сторін.

Відповідно до чинного внутрішнього законодавства кожна Сторона не передаватиме без письмового згоди іншої Сторони будь-яку конфіденційну інформацію, визначену як таку, отриману від іншої Сторони, третій стороні.

3. Фінансові умови

З усіх питань, що стосуються цього Меморандуму, кожна Сторона несе власні витрати. Всі заходи, що здійснюються відповідно до цього Меморандуму, залежать від наявності коштів та інших ресурсів.

4. Перегляд Меморандуму

Сторони регулярно відстежують ефективність положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, вирішуються за взаємною домовленістю шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

5. Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення п'ятирічного періоду.

Таке завершення не впливає на поточні заходи, здійснення яких розпочалось до завершення дії, якщо інше не домовлено Сторонами.

Ніщо в цьому Меморандумі не розглядається як зобов'язання будь-якої сторони вносити зміни до своїх законів та правил або приєднуватися до будь-яких міжнародних угод.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Київ 19 серпня 2019 року, що відповідає 18 (день) Ава (місяць) 5779 (рік) за єврейським календарем, у двох примірниках, кожний українською, на івриті та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.

 

ЗА МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ПАТЕНТНЕ
ВІДОМСТВО МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ

Опрос