Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством юстиции Латвийской Республики

Страны - участницы
Меморандум от 21.06.2019
действует с 21.06.2019

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції Латвійської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.06.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.06.2019

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство юстиції Латвійської Республіки, далі - Сторони,

бажаючи сприяти розвитку економічного та науково-технічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою,

надаючи важливого значення правовій охороні промислової власності, результатів науково-технічної та економічної діяльності між державами Сторін,

бажаючи розвивати відносини між Сторонами з огляду на необхідність посилення розвитку держав обох Сторін для створення сприятливих умов для охорони та захисту прав промислової власності,

максимально захищаючи інтереси користувачів промислової власності,

бажаючи вдосконалювати та розширювати співробітництво з метою зміцнення сфери промислової власності в державах Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо охорони прав промислової власності з огляду на посилення розвитку держав обох Сторін відповідно до міжнародних угод, учасниками яких є держави обох Сторін.

Стаття 2
Сфера дії

Цей Меморандум включає наступні напрямки співробітництва у сфері охорони прав промислової власності, які здійснюються в межах своєї компетенції Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Патентним відомством Латвійської Республіки від імені Міністерства юстиції Латвійської Республіки:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері промислової власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедури надання правової охорони об'єктам права промислової власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін документами та публікаціями в сфері охорони промислової власності;

d) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

e) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

f) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в сфері промислової власності;

g) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів;

h) діяльність в сфері інформаційних послуг;

i) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

j) спільне видання матеріалів з даними досліджень та результатами;

k) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямів співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, робочих програмах або планах дій.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних робочих програмах, які будуть спільно розроблятися Сторонами і стануть частиною цього Меморандуму.

Стаття 3
Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей та взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

Стаття 4
Перегляд цього Меморандуму

Сторони регулярно відстежують ефективність виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 5
Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення п'ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Київ 21 червня 2019 року у двох примірниках, кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.

 

ЗА МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ ЛАТВІЙСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

Степан Кубів

Яніс Борданс

Опрос