Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине - фаза II"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 08.07.2019
действует с 08.07.2019

УГОДА
між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - фаза II"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.07.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.07.2019

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України (далі по тексту "Партнер"), представлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту "Комісія"), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту "ЄС"),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу:

Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні - фаза II
ENI/2019/041-726

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 22900000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 15000000 євро.

1.3. Партнер не бере участь у співфінансуванні цього заходу.

Цей захід співфінансується Данією. Розподіл фінансового внеску наведено у Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатка II (Загальні умови), починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 84 місяці після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 60 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Партнера

Степану Кубіву
Першому віце-прем'єр-міністру України -
Міністру економічного розвитку та торгівлі,
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

b) Комісії

Штефану Шльойнінгу
Керівнику Програм співробітництва,
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101,
Київ 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро, є:

Мері Акопян
Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства внутрішніх справ України,
вул. Академіка Богомольця, 10
Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма декларації управління - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатка I (Технічні та адміністративні положення) і Додатка II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

6.1 Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 Додатка II (Загальні умови) не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно з Додатком I до цієї Угоди про фінансування.

6.2 У випадках, коли Партнер є співвиконавцем чи отримує грант від міжнародної організації чи агентства допомоги, якому Комісія доручила виконання цього заходу, застосовуються статті 1.3, 1.5, 1.6, 8.2, 8.3, 8.4 та 8.5 Загальних умов як до заходів Партнера, які фінансуються ЄС.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена в Києві у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії. Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Партнера:

За Комісію:

Степан Кубів

Йоганнес Ган

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку та
торгівлі

Член Європейської Комісії з питань
розширення та Європейської політики
сусідства

08.07.2019

 

 

Петер Вагнер

 

Директор - Керівник Групи підтримки
України
Генеральний директорат у справах
сусідства та переговорів з питань
розширення ЄС

 

08.07.2019

 

Додаток I до Угоди про фінансування ENI/2019/041-726
Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - фаза II
ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва / основний акт / номер у системі CRIS

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - фаза II
Номер у системі CRIS: ENI/2019/041-726
фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу / місце реалізації

Україна
Місце реалізації заходу: Україна

3. Програмний документ

Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018 - 2020 рр.)

4. Пріоритетний сектор / Тематичний напрямок

Зміцнення інституцій та належне управління, включаючи верховенство права та безпеку

Допомога з розвитку: НІ

5. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 22,9 млн. євро
Загальна сума внеску з бюджету ЄС: 15 млн. євро
Цей захід співфінансується Данією через співфінансування на суму 7,9 млн. євро

6. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод
Непряме управління Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA)
Пряме управління через закупівлі

7 a) код(и) DAC

15113, 25010

b) Основний канал надання допомоги

10000 УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

8. Показники (відповідно до форми DAC у системі CRIS)

Загальні стратегічні напрямки

Не є
метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості / належне управління

  

  

Х

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

Х

  

  

Гендерна рівність (у тому числі участі жінок у розвитку)

  

Х

  

Розвиток торгівлі

  

Х

  

Охорона репродуктивного здоров'я, здоров'я матері, новонароджених та дітей

Х

  

  

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

Х

  

  

Боротьба з опустелюванням

Х

  

  

Пом'якшення наслідків зміни клімату

Х

  

  

Адаптація до зміни клімату

Х

  

  

9. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Не застосовується

10. ЦСР

Основні ЦСР:
Ціль 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі установ на всіх рівнях.
Ціль 16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах.
Ціль 16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях.
Ціль 16.a Зміцнити відповідні національні установи, у тому числі завдяки міжнародній співпраці, з метою нарощування на всіх рівнях, зокрема в країнах, що розвиваються, потенціалу у справі запобігання насильству та боротьби з тероризмом і злочинністю.

СТИСЛИЙ ОПИС

Боротьба з корупцією є одним з ключових пріоритетів в українській програмі реформ з 2014 року. Було прийнято всебічну нормативно-правову базу, створено нові антикорупційні органи, триває процес створення Вищого антикорупційного суду. Було впроваджено сучасні механізми запобігання корупції, такі як електронна система декларування доходів та платформа для державних закупівель ProZorro. Цим досягненням значною мірою сприяли тиск з боку активного громадянського суспільства та міжнародне співробітництво. Однак відчутні результати все ще обмежені, зокрема, що стосується винесення судових рішень у справах про корупцію в вищих ешелонах влади, контролю активів та конфліктів інтересів державних службовців та управління корупційними ризиками у державному та приватному секторах. Українські антикорупційні активісти все частіше стикаються з тиском, особливо в регіонах. Постійні виклики, пов'язані з корупцією, та повільне впровадження реформ свідчать про те, що підтримка антикорупційних зусиль України має продовжуватися. Запропонований Етап II EUACI базуватиметься на роботі, що була розпочата на першому етапі, і матиме на меті забезпечити сталість антикорупційних реформ, що вже впроваджені, та подальше посилення антикорупційних зусиль на загальнонаціональному та місцевому рівнях. Це буде цілісний і гнучкий інструмент, що складатиметься з трьох взаємно підсилюючих компонентів, спрямованих на розвиток культури доброчесності в суспільстві, а саме:

1) Подальша підтримка інституційного розвитку антикорупційних установ

2) Покращення управління, прозорості та підзвітності на місцевому рівні

3) Посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню.

1 ОПИС ЗАХОДУ

1.1 Цілі/результати

Загальна мета програми - зменшити рівень корупції в Україні на національному та місцевому рівнях.

Конкретні цілі - забезпечити:

1) Посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ, що функціонують у межах раціональних стратегічних рамок;

2) Покращення управління, прозорості та підзвітності у цільових "Містах доброчесності" та інших субнаціональних організаціях у відповідних випадках;

3) Посилення участі громадян, громадянського суспільства, включно з приватним сектором, у сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню.

Очікувані результати

У рамках Конкретної цілі 1:

1a) Зміцнені спроможності НАЗК, НАБУ, САП, ВАСУ, АРМА та Держфінмоніторингу для реалізації їхнього мандату незалежним та ефективним чином;

1b) Зміцнені ІКТ-системи НАЗК, НАБУ, САП, ВАСУ, АРМА та Держфінмоніторингу для забезпечення ефективної реалізації їхнього мандату;

1c) Ефективніше співробітництво та обмін інформацією між антикорупційними установами за допомогою рішень з інтероперабельності ІКТ-систем;

1d) Зміцнені спроможності Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Міністерства юстиції у здійсненні перевірки законодавства на предмет корупційних факторів.

У рамках Конкретної цілі 2:

2a) "Містам доброчесності" (та субнаціональним суб'єктам - за умови підтвердження під час формулювання опису заходу) надано антикорупційні інструменти та найкращі практики, здатні зменшити рівень корупції та підвищити прозорість і підзвітність;

2b) Стандартизовані антикорупційні інструменти та найкращі практики для зменшення корупційних факторів на місцевому рівні розроблені та відтворені в інших містах / субрегіональних суб'єктах у межах національного процесу децентралізації шляхом співробітництва з U-LEAD та іншими національними та міжнародними партнерами.

У рамках Конкретної цілі 3:

3a) Зміцнені спроможності організацій громадянського суспільств (ОГС) на національному рівні для інформування громадськості про заходи, що здійснюються у сфері боротьби та протидії корупції, адвокації та ведення діалогу з питань розробки політики;

3b) Зміцнені спроможності ОГС на місцевому рівні (з особливим акцентом на "Міста доброчесності") для боротьби з корупцією та сприяння доброчесності;

3c) Журналісти місцевого (з особливим акцентом на "Міста доброчесності") та національного рівнів забезпечують високоякісну розслідувальну журналістику на тему боротьби та протидії корупції;

3d) Місцеві (з особливим акцентом на "Міста доброчесності") та національні підприємницькі мережі зміцнили свої спроможності для побудови та підтримки доброчесності між суб'єктами господарювання та боротьби з корупцією (за умови підтвердження під час формулювання опису заходу).

Орієнтовні види діяльності

Компонент 1: Подальша підтримка інституційного розвитку антикорупційних установ

1.1 Очікується, що заходи зі зміцнення спроможностей НАЗК, НАБУ, САП, АРМА, Держфінмоніторингу та ВАСУ включатимуть (але не обмежуватимуться цим) таке:

1.1.1 Допомога у розробці та впровадженні стратегічних та річних планів на період до 2020 року і далі

1.1.2 Допомога у розробці та впровадженні модернізованої системи моніторингу та оцінки

1.1.3 Надання консультативних послуг та зміцнення спроможностей

1.2 Посилення міжвідомчої співпраці шляхом впровадження ІКТ-рішень з інтероперабельності між відповідними антикорупційними установами та іншими державними установами та реєстрами

1.3 Автоматизація бізнес-процесів та підтримка в закупівлі узгоджених ІКТ-рішень для НАЗК, НАБУ, САП, АРМА, Держфінмоніторингу та ВАСУ

1.4 Посилення управління корупційними ризиками та перевірки законодавства на предмет корупційних факторів у Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Міністерстві юстиції, включаючи (але не обмежуючись цим):

1.4.1 Підтримка в оцінці потреб та визначенні конкретних правових, інституційних, бізнес-процесів та зміцнення спроможностей

1.4.2 Допомога у задоволенні визначених потреб, включаючи впровадження відповідних ІКТ-інструментів

1.4.3 Підтримка всебічного розвитку спроможностей у сфері перевірки законодавства на предмет корупційних факторів

Компонент 2: Покращення управління, прозорості та підзвітності на місцевому рівні

2 Поглиблення та розширення "Міст доброчесності" на основі досвіду, отриманого за результатами Етапу I, та більш тісної співпраці з програмами ЄС та інших донорів, наприклад, U-LEAD

2.1 Продовження впровадження та консолідації антикорупційного інструментарію в п'яти "Містах доброчесності" через структуровану участь місцевих органів влади, ОГС, бізнесу та громадян

2.2 Документування уроків, отриманих у результаті впровадження інструментарію

2.3 Визначення подібних ініціатив з доброчесності з боку Уряду, партнерів з розвитку та ОГС для ідентифікації та гармонізації підходів для їх подальшого тиражування

2.4 Виготовлення детальних матеріалів/посібників з гармонізованих інструментів та найкращих практик для тиражування та передачі цих матеріалів відповідним національним та міжнародним партнерам (наприклад, U-LEAD, EU4PFM, програма USAID "DOBRE", Уряд України, ОГС)

Компонент 3: Посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню

3 Розширення можливостей громадянського суспільства на національному та місцевому рівнях з метою сприяння доброчесності та участі в процесах моніторингу корупції та політичного діалогу, у тому числі шляхом:

3.1.1 надання довгострокових грантів національним ОГС для: (i) моніторингу ситуації у сфері боротьби з корупцією та результативності діяльності установ, (ii) політичного діалогу з урядом та антикорупційними установами, (iii) підвищення поінформованості щодо боротьби з корупцією, зокрема серед молоді, та (iv) пілотного провадження інструментів для оцінки корупційних ризиків та управління ризиками в окремих державних секторах/установах

3.1.2 Визначення та підтримка ОГС на національному рівні для розвитку спроможностей ОГС на місцевому рівні (зокрема, у "Містах доброчесності") та залучення до моніторингу антикорупційних заходів / адвокації, підвищення обізнаності місцевих громад та діалогу з місцевими органами влади

3.2 Підтримка журналістських розслідувань та ініціатив ЗМІ на національному та місцевому рівнях ("Міста доброчесності") для розслідування конкретних випадків корупції та здійснення програм журналістських розслідувань

3.2.1 Довгострокова підтримка ОГС/ЗМІ національного рівня для розвитку журналістських розслідувань на тему корупції

3.2.2 Довгострокова підтримка ОГС/ЗМІ національного рівня для розвитку спроможностей, надання фінансової підтримки, а також правової допомоги журналістам-розслідувачам на місцевому рівні, які стикаються з підвищеним тиском (зокрема, у "Містах доброчесності")

3.3 Підтримка підприємницьких мереж та інших зацікавлених сторін приватного сектору для формування доброчесності

1.2 Логіка реалізації

Постійні виклики, пов'язані з корупцією (як зазначено вище), а також нестійкий стан реформ у сфері боротьби та протидії корупції та антикорупційних установ свідчать про те, що підтримка зусиль України, спрямованих на боротьбу з корупцією, має продовжуватися після закінчення поточної програми в середині 2020 року.

Програма базуватиметься на роботі, розпочатій на першому етапі ініціативи EUACI. Етап II EUACI буде розроблений як цілісний інструмент підтримки, що складається з таких трьох компонентів:

1) Подальша підтримка інституційного розвитку антикорупційних установ

2) Покращення управління, прозорості та підзвітності на місцевому рівні

3) Посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню

Усі три компоненти програми будуть розроблені як заходи, що підсилюють та доповнюють один одного, забезпечуючи цілісний підхід до реформ у сфері боротьби та протидії корупції та сприяючи зменшенню рівня корупції в країні. Буде забезпечена тісна координація та співпраця з іншими відповідними програмами/проектами для посилення синергії та впливу. Програма ґрунтується на припущенні, що рівень корупції в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, може бути ефективно зменшений, якщо крім суто репресивних заходів вживатимуться також заходи щодо запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

Перші два компоненти будуть спрямовані на забезпечення того, щоб цільові носії обов'язків, представлені державними антикорупційними установами, парламентом і місцевими органами влади, були спроможні виконувати свій мандат більш ефективно і цілісно. Третій компонент, що представляє носіїв права - громадянське суспільство, засоби масової інформації та бізнес-сектор - буде спрямований на покращення моніторингу та вимагання кращої роботи носіїв обов'язків на національному та місцевому рівнях та сприяння загальній культурі доброчесності.

Програма поєднує як гнучкі/короткострокові, так і довгострокові заходи, що охоплюють стратегічні консультації, аналітичні внески, зміцнення спроможностей та надання ІКТ-рішень, а також стратегічні комунікації на тему боротьби та протидії корупції.

Логіку реалізацію викладено в такій теорії змін:

Якщо ЄС разом із Данією забезпечать фінансування для такого комплексу заходів:

1) Всебічна підтримка стратегічного планування, зміцнення оперативних спроможностей, а також спеціальної IT-інфраструктури та рішень з інтероперабельності для ключових установ, що беруть участь у ланцюзі антикорупційних зусиль в Україні (зокрема НАЗК, НАБУ, САП, ВАСУ, Держфінмоніторинг, АРМА та Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції і Міністерство юстиції)

2) Зосередження уваги на зусиллях з боротьби з корупцією також на місцевому рівні шляхом: (a) консолідації антикорупційних інструментів та практик у "Містах доброчесності"; (b) документування уроків, отриманих на першому етапі "Міст доброчесності", відображення досвіду інших партнерів та визначення гармонізованих інструментів та найкращих практик з точки зору носіїв обов'язків (місцевих адміністрації), а також з точки зору носіїв прав (місцевого громадянського суспільства, бізнес-спільноти та ЗМІ, що займаються журналістськими розслідуваннями), які можуть бути тиражовані/розгорнуті в інших містах/регіонах в рамках процесу децентралізації; (c) надання технічних консультацій та підтримки уряду та іншим партнерам у процесі тиражування

3) Комплексне зміцнення спроможностей та надання підтримки громадянському суспільству, підприємницьким мережам та ЗМІ, що займаються журналістськими розслідуваннями, для цілеспрямованої роботи у сфері боротьби та протидії корупції - підвищення обізнаності, моніторинг/адвокація та політичний діалог - на національному та місцевому рівнях (зокрема у "Містах доброчесності").

Тоді:

1) Ключові антикорупційні установи матимуть зміцнені спроможності (в плані вдосконалення інституційних структур, стратегій та нормативних актів, оперативних можливостей, навичок управління людськими ресурсами, автоматизованих бізнес-процесів та інтероперабельності) для здійснення свого мандату в незалежний та ефективний спосіб, які включатимуть, але не обмежуватимуться цим: розробку антикорупційної стратегії/політики та нормативно-правової бази, запобігання корупції, включаючи громадянську освіту, розслідування фактів корупції, кримінальне переслідування та розгляд справ у суді, повернення та управління активами, фінансові розслідування, оцінка законодавства з антикорупційної точки зору, а також стратегічну комунікацію.

2) Цільові міста матимуть зміцнені спроможності для зменшення рівня корупції шляхом вдосконалення бізнес-процесів, прозорості та підзвітності в місцевих адміністраціях, а також у наданні місцевих послуг, тоді як найкращі практики з обраного міста будуть перенесені на національний рівень з метою подальшого розповсюдження на інші міста/регіони через співпрацю з програмою U-LEAD, урядом та іншими партнерами з децентралізації.

3) Громадянське суспільство на національному та місцевому рівнях матиме зміцнені спроможності для моніторингу ситуації у сфері боротьби та протидії корупції, проведення заходів з підвищення обізнаності та участі у конструктивному політичному діалозі з владою, а журналісти-розслідувачі зможуть краще розслідувати корупційні ризики, документувати та висвітлювати корупційні справи для громадськості. Вибрані організації бізнес-сектору на національному та місцевому рівні "Міста доброчесності" матимуть зміцнені спроможності для підтримки суб'єктів господарювання у своїх зусиллях з протидії корупції та формування доброчесності і зможуть брати участь в успішному політичному діалозі з владою.

Що призведе до:

1) (a) поліпшення антикорупційної політики, законів і нормативних актів відповідно до міжнародних стандартів, (b) посилення незалежності та ефективності у розслідуваннях, кримінальному переслідуванні та розгляді справ про корупцію, (c) поліпшення фінансових розслідувань, а також повернення та управління арештованими та конфіскованими активами.

2) Зменшення корупційних ризиків у "Містах доброчесності" та інших цільових містах / субнаціональних організаціях шляхом успішного тиражування антикорупційних інструментів та передового досвіду в цих містах / субнаціональних структурах у співпраці з U-LEAD, урядом та іншими партнерами.

3) Підвищення культури доброчесності в суспільстві шляхом підвищення попиту на ефективне виконання обов'язків, прозорість і підзвітність національних і місцевих органів влади (постачальників послуг і носіїв обов'язків) з боку носіїв прав -громадян, громадянського суспільства та бізнесу.

Що, в кінцевому підсумку, сприятиме: зменшенню рівня корупції в Україні на національному та місцевому рівнях шляхом розширення можливостей громадян, громадянського суспільства, бізнесу та державних установ.

1.3 Пріоритетні напрями

Підхід, заснований на правах людини: корупція серйозно підриває всі права людини - громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні, а також право на розвиток. Вона послаблює демократичні інститути та принципи, що часто призводить до порушень громадянських і політичних прав та зниження довіри громадян до їхніх урядів. Корумповане управління державними ресурсами ставить під загрозу здатність уряду надавати низку послуг, включаючи охорону здоров'я, освітні та соціальні послуги, які є важливими для реалізації економічних, соціальних і культурних прав. Корупція створює дискримінацію у доступі до державних послуг, внаслідок чого найбільше страждають економічно і політично незахищені люди. Таким чином, програма через багатовимірну антикорупційну діяльність буде спрямована на усунення деяких з основних причин порушень прав людини в Україні. Сюди належить підвищення ефективності, прозорості та підзвітності антикорупційних установ та цільових міст. Програма також буде зосереджена на розширенні можливостей молоді, малого бізнесу та інших маргіналізованих груп у захисті їхніх прав та законних інтересів, які часто порушуються через корупцію.

Належне управління та верховенство права: цією програмою буде передбачено конкретні заходи, спрямовані на поліпшення боротьби з корупцією, зведення до мінімуму можливостей неправомірного використання влади та державних коштів, які є ключовими для досягнення належного управління та верховенства права. Це включатиме поглиблене вивчення стандартів ЄС та кращих практик у цільовій сфері, що стимулюватиме демократичну обізнаність та громадянську участь. Активне залучення ОГС дозволить здійснювати ефективний моніторинг прогресу реформ та запобігти руху в зворотному напрямку.

Гендер: програма буде спрямована на забезпечення гендерної рівності та врахування гендерної проблематики у різних її компонентах та уникнення посилення гендерної нерівності та стереотипів шляхом впровадження підходу "Не завдай шкоди". Це включатиме особливу увагу до жінок у діяльності з розвитку спроможностей на національному та місцевому рівнях щодо державних установ, громадянського суспільства та журналістів, а також щодо гендерно-чутливих методів добору кадрів.

Інші питання: під час впровадження цієї програми увага приділятиметься виконанню зобов'язання приватного сектору сприяти доброчесності та боротьбі з корупцією, а також застосуванню чутливого до конфліктів підходу, де це може бути доречно.

1.4 Внесок у досягнення ЦСР

Цей захід стосується реалізації Порядку денного 2030. Він сприяє, передусім, прогресивному досягненню ЦСР 16, 16.5, 16.6 і 16.a1.

____________
1 Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі установ на всіх рівнях.

Ціль 16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах.

Ціль 16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях.

Ціль 16.a Зміцнити відповідні національні установи, у тому числі завдяки міжнародній співпраці, з метою нарощування на всіх рівнях, зокрема в країнах, що розвиваються, потенціалу у справі запобігання насильству та боротьби з тероризмом і злочинністю.

2 ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Механізми реалізації

Комісія забезпечуватиме дотримання відповідних правил та процедур ЄС щодо надання фінансування третім сторонам, включаючи процедури перевірки, де це необхідно, та відповідність заходу обмежувальним заходам ЄС2.

____________
2 www.sanctionsmap.eu Зверніть увагу, що карта санкцій - це IT-інструмент для виявлення санкційних режимів. Графік

Джерелом даних про санкції є правові акти, опубліковані в Офіційному журналі ЄС (OJ). У разі розбіжностей між опублікованими правовими актами та оновленнями на сайті версія Офіційного журналу має перевагу.

2.1.1 Непряме управління Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA)

Цей захід буде реалізований шляхом непрямого управління Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA). Ця реалізація пов'язана з "Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні - Етап II", як визначено в розділі 4. Передбаченого суб'єкта було обрано на основі таких критеріїв:

1) підтверджений досвід у сфері боротьби з корупцією та верховенства права;

2) досвід успішної реалізації програм порівнянного масштабу і складності в форматі непрямого управління і

3) сильні управлінські та логістичні спроможності.

У разі необхідності заміни передбаченого суб'єкта, служби Комісії можуть обрати іншого суб'єкта, використовуючи ті самі критерії відбору.

Якщо переговори з вищезазначеною організацією будуть неуспішними, цю частину цього заходу може бути реалізовано шляхом прямого управління відповідно до методів реалізації, визначених у розділі 2.1.2.

2.1.2 Зміна з непрямого на пряме управління у зв'язку з винятковими обставинами

Залежно від ситуації, договір (договори) про закупівлю у форматі прямого управління може (можуть) бути укладений (укладені) у випадку, якщо виняткові обставини, що перебувають поза контролем Комісії, перешкоджають здійснити непряме управління.

Закупівлі сприятимуть досягненню результатів у таких сферах:

Компонент 1: Подальша підтримка інституційного розвитку антикорупційних установ

Компонент 2: Покращення управління, прозорості та підзвітності на місцевому рівні

Компонент 3: Посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню

2.2 Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Застосовуватимуться критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії відповідності за географічною ознакою з огляду на терміновість або через відсутність продуктів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обгрунтованих у належному порядку, у тих випадках, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цього заходу.

2.3 Орієнтовний бюджет

 

Внесок ЄС (сума в євро)

Орієнтовний внесок третьої сторони (сума в євро)

Непряме управління Міністерства закордонних справ Данії - для реалізації компонентів 1, 2 і 3 - див. розділ 2.1.2.

14500000

7900000

Оцінка - див. розділ 2.6. Аудит - див. розділ 2.7.

500000

 

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності - див. розділ 2.8.

Н/Д3

 

Загалом

15000000

7900000

____________
3 В угоді про непряме управління буде передбачено окрему бюджетну лінію для заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності

2.4 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Для того, щоб забезпечити координацію між компонентами проекту і численними зацікавленими сторонами буде створений Керівний комітет (КК), який здійснюватиме управління реалізацією заходу. ЄС здійснюватиме стратегічне керівництво впровадженням через КК, враховуючи, що цільова сфера має особливе значення для відносин між Україною та ЄС і в цій сфері застосовується низка політик ЄС. До складу КК входитимуть представники бенефіціарів, партнера-виконавця та відповідних служб Європейського Союзу. Виконавець заходу має забезпечити належне функціонування КК, у тому числі складати порядок денний за консультації з Європейським Союзом, надсилати запрошення, складати і виконувати відповідні протоколи. Засідання КК проводитимуться раз на півроку, але можуть бути скликані позачергово на вимогу виконавця або Європейського Союзу. Реалізацію заходу забезпечуватиме підрозділ з реалізації програми в м. Київ.

2.5 Моніторинг результативності та звітність

Щоденний технічний і фінансовий моніторинг виконання заходу є постійним процесом, що входить до кола відповідальності виконавця заходу. З цією метою виконавець має створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу заходу, а також складати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та кінцеві звіти. Кожен звіт повинен містити детальний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося зіткнутися, внесені зміни, а також ступінь досягнення результатів (практичні результати та наслідки реалізації), шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи для цього логічну матрицю. Звіт має бути викладений таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету. Заключний звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації заходу.

Потрібно брати до уваги індикатори ЦСР і, якщо застосовуються, будь-які спільно узгоджені показники, наприклад ті, що передбачені Спільним програмним документом.

Комісія може здійснювати додаткові візити для моніторингу виконання проекту як через своїх власних співробітників, так і через незалежних консультантів, найнятих безпосередньо Комісією для незалежних моніторингових оглядів (або відібраних відповідальним агентом, найнятим Комісією для здійснення таких оглядів).

2.6 Підсумкова оцінка

З огляду на важливість заходу, проміжне та заключне оцінювання реалізації цього заходу здійснюватиметься незалежними консультантами.

Проміжне оцінювання здійснюватиметься з метою врегулювання проблем та здобуття нових знань.

Заключне оцінювання здійснюватиметься для цілей підзвітності та навчання на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), беручи до уваги, зокрема, той факт, що цим заходом впроваджується низка інноваційних підходів, які потребують оцінки.

Комісія повинна інформувати виконавця заздалегідь принаймні за один місяць до дати проведення оцінювання. Виконавець повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами, які проводитимуть оцінювання, та, поміж іншим, надавати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до відповідних приміщень та місць здійснення проектної діяльності. Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Виконавець заходу та Комісія повинні проаналізувати висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання, та у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно прийняти рішення щодо подальших дій та будь-яких необхідних поправок, у тому числі, якщо це зазначено, про переорієнтацію проекту.

Оцінювання здійснюються шляхом укладення договору про закупівлю під прямим управлінням.

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов'язань за контрактами, укладеними для реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежного аудиту або перевірки витрат по відношенню до одного або кількох контрактів або договорів.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов'язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС.

Цей захід передбачає дії щодо інформаційної взаємодії і забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації заходу для схвалення Організацією-замовником.

Що стосується встановлених законом зобов'язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером (наприклад, стосовно реформ, що здійснюються за рахунок бюджетної підтримки), підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов'язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту мають використовуватися Вимоги щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС (або будь-який наступний документ) разом з Рекомендаціями ЄС щодо брендингу в Україні, а також передбачено відповідні договірні зобов'язання.

 

ДОДАТОК - ОРІЄНТОВНА ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ "АНТИКОРУПЦІЙНА ІНІЦІАТИВА ЄС В УКРАЇНІ - фаза II"

 

Ланцюг результатів:
Основні очікувані результати (не більше 10)

Показники4
(принаймні один показник для кожного очікуваного результату)

Джерела даних

Припущення

Вплив (загальна мета)

Рівень корупції в Україні знижено на національному та місцевому рівнях

- Підвищення оцінки/місця України у міжнародних антикорупційних рейтингах
- Зниження рівня сприйняття корупції громадянами та зменшення кількості випадків корупції, з якими вони стикаються

Індекс сприйняття корупції (СРІ) від Transparency International, Індекс трансформації Бертельсмана для верховенства права, індекс громадської доброчесності, дослідження місцевого сприйняття та досвіду

Не застосовується

Результати (конкретні цілі)

1) Посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ, що функціонують у межах раціональних стратегічних рамок
2) Покращення управління, прозорості та підзвітності у цільових "Містах доброчесності" та інших субнаціональних організаціях
3) Посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню

1a) Статус нової антикорупційної політики/стратегії, розробленої НАЗК
1b) Середня тривалість проваджень НАБУ (від реєстрації справи до пред'явлення обвинувачень)
1c) Кількість справ НАБУ та САП, переданих до суду
1d) Кількість остаточних рішень, прийнятих ВАСУ
1e) Кількість виконаних запитів на пошук і відстеження активів у кримінальному провадженні та обсяг надходжень до бюджету від управління арештованими активами
1h) Кількість проектів законів і підзаконних актів, до яких було внесено зміни на підставі звітів про їх перевірку на предмет корупційних факторів
1j) Сприйняття громадянами того, що антикорупційні установи в Україні працюють незалежно та ефективно

2a) Кількість антикорупційних інструментів у "Містах доброчесності" та в інших містах / субнаціональних суб'єктах
2b) Опитування щодо сприйняття та стикання з корупцією серед користувачів місцевих послуг на рівні "Міста доброчесності"

3a) Кількість сертифікатів відповідності, виданих бізнес-асоціаціями/мережами
3b) Кількість активістів, які працюють над питаннями доброчесності на місцевому рівні
3c) Кілька разів, коли робота з адвокації громадянського суспільства згадувалася в національних ЗМІ

Звіти EUACI, звіти уряду, місцевих органів влади та антикорупційних установ, дані ОГС та бізнес-асоціацій, результати опитувань

- достатня політична воля дозволяє програмам антикорупційних реформ та антикорупційним установам підвищувати їхню ефективність
- Антикорупційні установи сприйнятливі до допомоги і достатньо діють самостійно
- органи місцевого самоврядування готові вирішувати питання корупційних ризиків
- громадянське суспільство та ЗМІ, що займаються журналістськими розслідуваннями, мають достатню зацікавленість і політичний простір для роботи на національному та місцевому рівнях
- бізнес-сектор зацікавлений і бажає брати участь у боротьбі з корупцією

Результати

Компонент 1: Подальша підтримка інституційного розвитку антикорупційних установ

 

Звіти EUACI, звіти уряду, місцевих органів влади та антикорупційних установ, дані ОГС, ЗМІ та бізнес-асоціацій, результати опитувань

Див. вище

1a) Зміцнені спроможності НАЗК, НАБУ, САП, ВАСУ, АРМА та Держфінмоніторингу для реалізації їхнього мандату незалежним та ефективним чином
1b) Зміцнені ІКТ-системи НАЗК, НАБУ, САП, ВАСУ, АРМА та Держфінмоніторингу для забезпечення ефективної реалізації їхнього мандату
1c) Ефективніше співробітництво та обмін інформацією між антикорупційними установами за допомогою рішень з інтероперабельності ІКТ-систем
1d) Зміцнені спроможності Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Міністерства юстиції у здійсненні перевірки законодавства на предмет корупційних факторів

1a) Стан стратегій / планів інституційного розвитку, управління персоналом та комунікаційних спроможностей
1b) Рівень спроможності антикорупційних установ у сфері ІКТ
1c) Рівень обміну даними між антикорупційними установами та іншими відповідними організаціями з використанням рішень з інтероперабельності
1d) Кількість та відсоток (від загальної кількості) проектів законів та підзаконних актів, в яких було виявлено корупційні фактори

Компонент 2: Покращення управління, прозорості та підзвітності на місцевому рівні

 

2a) "Містам доброчесності" (та субнаціональним суб'єктам, на які спрямована програма, - за умови підтвердження під час формулювання опису заходу) надано антикорупційні інструменти та найкращі практики, здатні зменшити рівень корупції та підвищити прозорість і підзвітність

2a) Кількість міст з ефективними антикорупційними інструментами та кращими практиками

2b) Стандартизовані антикорупційні інструменти та найкращі практики для зменшення корупційних ризиків на місцевому рівні розроблені та відтворені в інших містах / субрегіональних суб'єктах у межах національного процесу децентралізації шляхом співробітництва з U-LEAD та іншими національними та міжнародними партнерами

2b) Кількість нових інструментів та найкращих практик для тиражування

Компонент 3: Посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню:
3a) Зміцнені спроможності ОГС на національному рівні для інформування громадськості про заходи, що здійснюються у сфері боротьби та протидії корупції, адвокації та ведення діалогу з питань розробки політики;
3b) Зміцнені спроможності ОГС на місцевому рівні (з особливим акцентом на "Міста доброчесності") для боротьби з корупцією та сприяння доброчесності
3c) Журналісти місцевого (включаючи "Міста доброчесності") та національного рівнів забезпечують високоякісну розслідувальну журналістику;
3d) Місцеві (включаючи "Міста доброчесності") та національні підприємницькі мережі зміцнили свої спроможності для побудови та підтримки доброчесності між суб'єктами господарювання та боротьби з корупцією (за умови підтвердження під час формулювання опису заходу).

3a) і 3b) Кількість результатів роботи ОГС, пов'язаних з: (i) ініціативами щодо політичного діалогу, (ii) кампаніями з підвищення обізнаності, (iii) ініціативами з моніторингу/адвокації, (iv) оцінками ризиків корупції в конкретних секторах/установах
3c) Кількість звітів про журналістські розслідування, складених на національному рівні партнерами EUACI та в "Містах доброчесності"
3d) Кількість підприємницьких мереж, що активно сприяють доброчесності / дотриманню правових норм серед своїх членів

____________
4 Достатні базові та цільові показники будуть визначені в Описі заходу та додатково оновлюватимуться на етапі реалізації заходу.

 

ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання, покладені на Партнера в рамках непрямого управління, як описано у Додатку 1 (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов'язки Партнера та Комісії щодо виконання цих завдань.

Частина перша охоплює завдання, які відносяться виключно до внеску ЄС чи до поєднання внеску ЄС з коштами Партнера чи третьої сторони у разі реалізації співфінансованих програм, тобто злиття коштів у спільному фонді. Ці завдання включають проведення Партнером, як підрядним органом, процедур, спрямованих на укладання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок1, а також укладання, підписання та виконання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок за результатами проведених процедур. Що стосується термінів, які вживаються у Частині першій цієї Угоди про фінансування, будь-які посилання на грантові контракти включають також договорів про внесок, а посилання на одержувачів грантів включають також організації, з якими підписуються договори про внесок.

____________
1 Договори про внесок (contribution agreements) укладаються з міжнародними організаціями чи інституціями країн-членів ЄС

Призначення установ, які є державними органами влади Партнера, і на які покладається виконання завдань у відповідності до Додатка I (Технічні та адміністративні положення), не вважається делегуванням виконання завдань. Такі установи повинні поважати права та обов'язки, викладені у Частині I, яка стосується Партнера як Підрядного органу, а Партнер несе повну відповідальність за виконання обов'язків, визначених цією Угодою про фінансування. Посилання на Партнера в тексті Угоди про фінансування стосуються також цих установ.

Партнер виступає Підрядним органом в рамках часткового делегування повноважень, за винятком випадків, коли вона є розпорядником коштів за кошторисами програм чи керуючим спільним фондом:

- у випадку часткового делегування Партнер виступає Підрядним органом і укладає контракти на закупівлю чи грантові контракти, а попередній контроль за відповідністю всіх процедур закупівлі чи надання грантів та здійснення платежів підрядникам та одержувачам грантів здійснюються Комісією.

- у випадку, коли Партнер є розпорядником коштів за компонентом кошторисів програм, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, причому контракти менше визначеної вартості можуть укладатися без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

- у випадку, коли Партнер управляє спільним фондом, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, без проведення Комісією попереднього контролю за дотриманням процедур та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів.

Якщо Партнер є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у пп. (c) - (k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатка IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Партнер є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у Статті 86(3) Рішення ради ЄС 2013/755/EU від 25 листопада 2013 року щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Союзом.

1.2 Партнер продовжує нести відповідальність за виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань будуть залучатись установи, визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення). Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб'єкта.

1.3 Партнер повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Партнер повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості, недискримінації, забезпечення публічності участі Європейського Союзу у реалізації заходу, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об'єктивне виконання своїх обов'язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-якої прямої чи непрямої особистої зацікавленості.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов'язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Партнером здійснюються платежі як розпорядником коштів за окремими компонентами кошторису програми чи в рамках управління спільним фондом, який керується Партнером, то функції із ухвалення платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і несумісними, причому Партнер повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію.

1.4 За винятком випадків, коли Партнер застосовує свої власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі у спільному фонді, який керується Партнером, за погодженням із донорами, які роблять внесок до спільного фонду), Партнер повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами контракти та договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.5 Партнер повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Партнера, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Партнером та Комісією пізніше.

Ці заходи інформаційного забезпечення мають відповідати змісту вимог щодо інформаційного забезпечення та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

1.6 В рамках часткового делегування повноважень та коли Партнер є розпорядником коштів за окремими компонентом кошторису програми, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Особливих умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. попереднє оголошення про закупівлю з підтвердженням публікації оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. запрошення до участі у конкурсних торгах до відібраних учасників чи еквівалент;

g. документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи додатки;

j. звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів2;

k. лист-повідомлення;

l. супровідна документація;

m. супровідний лист, яким надсилається договір;

n. листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. підписані контракти, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

____________
2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п'ять років після завершення процедури закупівлі.

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви3;

c. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів з відповідними додатками;

f. документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. супровідний лист до грантового контракту;

i. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. підписані контракти, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

____________
3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

1.7 Партнер повинен забезпечити належний захист персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи, особу якої встановлено чи можна встановити.

Персональні дані мають:

- оброблюватись законним, справедливим та прозорим чином по відношенню до суб'єкта даних;

- збиратись у чітко встановлених, зрозумілих та законних цілях і не використовуватись у інший спосіб, який не відповідає цим цілям;

- повністю відповідати цілям, для яких проходить їхня обробка, та обмежуватись необхідним обсягом для досягнення цих цілей;

- бути точними та оновлюватись у разі необхідності;

- оброблюватись у спосіб, яким забезпечується відповідна безпека персональних даних;

- зберігатись у формі, яка дозволяє ідентифікацію суб'єктів даних тільки протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких проходить їхня обробка. Персональні дані, передбачені документами, які мають зберігатися Партнером у відповідності до Статті 16.1, знищуються у строки, встановлені Статтею 16.1.

Будь-яка операція з персональними даними, така як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування чи зміна, поновлення, ознайомлення, використання, поширення, видалення та знищення, повинна відбуватись у відповідності до законодавства та нормативних актів Партнера і виконуватись тільки в межах, необхідних для виконання цієї Угоди про фінансування.

Зокрема, Партнер повинен вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов'язаних з такою операцією, і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому перегляду, копіюванню, внесенню змін чи видаленню засобів зберігання даних; а також несанкціонованому введенню даних, будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації.

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів автоматизованих систем, які використовуються для обробки персональних даних, лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу.

c) Побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

2.1 Контракти на закупівлю та грантові контракти повинні бути підписані під час етапу практичної реалізації цієї Угоди про фінансування.

У випадку реалізації заходів, які фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися до останньої дати для укладання контрактів, яка зазначена в Особливих умовах чи описі відповідного компоненту кошторису програми.

У випадку реалізації заходів, які не фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Угодою про фінансування.

Додаткові контракти на закупівлю та грантові контракти, які укладаються у відповідності до Додаткової угоди до цієї Угоди про фінансування, яка передбачає збільшення внеску ЄС, повинні бути підписані не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Додатковою угодою до цієї Угоди про фінансування, чи у випадку заходів, які фінансуються кількома донорами, до визначеної останньої дати для укладання контрактів для додаткового внеску ЄС.

Трирічний строк для заходів, які не фінансуються кількома донорами, не може бути подовжено, проектів, за виключенням заходів, які фінансуються з Європейського фонду розвитку. У цих випадках можливість подовження повинна бути передбачена у Статті 6 Особливих умов.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації:

a) зміни до вже підписаних контрактів на закупівлю і грантових контрактів;

b) окремі контракти на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючих контрактів на закупівлю;

c) контракти для проведення аудиту чи оцінки, які можуть також бути підписані під час завершального етапу.

d) поточні витрати зазначені у статті 5.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Партнера заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних контрактів, анулюються Комісією після закінчення термінів, передбачених у Статті 2.1.

2.4 Таке анулювання коштів не застосовується до коштів, передбачених для проведення аудиту чи оцінки у відповідності до пункту c) Статті 2.2 та поточні витрати, зазначені у пункті d) Статті 2.2. Так само анулювання коштів не застосовуються до залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору у відповідності до пункту b) Статті 2.2, які можуть використовуватись для фінансування контрактів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

Стаття 3 - Заборона фінансування та адміністративні санкції

3.1 Заборона фінансування

3.1.1 Під час застосування процедур та стандартних документів, укладених та оприлюднених Комісією для укладання контрактів на закупівлю та грантових контрактів, Партнер повинен забезпечити, що жоден контракт на закупівлю чи грантовий контракт, який фінансується ЄС, не укладається з економічним оператором чи учасникоми конкурсів на отримання грантів, який як юридична особа чи в особі фізичної особи, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, знаходиться в одній з ситуацій, які призводять до заборони фінансування у відповідності до процедур та стандартних документів Комісії.

3.1.2 Під час застосування власних процедур та стандартних документів для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі для спільного фонду, який керується Партнером, за погодженням з донорами, які зробили внесок до спільного фонду) Партнер повинен вжити заходів з дотриманням вимог національного законодавства для запобігання укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які фінансуються ЄС, з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, якщо Партнеру стає відомо, що ця юридична особа:

a) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом винною у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні коштів, злочинній діяльності, пов'язаній з тероризмом, залученні до праці дітей чи торгівлі людьми;

b) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням винною у скоєнні правопорушення, яке зашкодило фінансовим інтересам ЄС;

c) визнана винною у наданні неправдивої інформації, яка була вимогою для участі в процедурі відбору, або не може надати таку інформацію;

d) остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням такою, що створила юридичну особу в іншій юрисдикції з метою ухилитися від податкових, соціальних чи будь-яких інших зобов'язань, обов'язкових для виконання під юрисдикцією країни, в якій зареєстровано офіс, працює центральна адміністрація чи яка є основним місцем ведення бізнесу;

e) була створена із зазначеною в п. d) метою, про що є відповідне остаточне рішення суду чи остаточне адміністративне рішення;

Залежно від конкретних обставин, під час укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, Партнер під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про раннє попередження та заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Комісії4 (Комісія, Генеральний директорат з питань бюджету, Бухгалтеру Комісії, BRE2-13/505, B-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Комісії, зазначену у Статті 3 Особливих умов). У випадку заборони фінансування Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

3.2 Дотримання обов'язків щодо інформування

Партнер повинен інформувати Комісію про випадки, коли економічний оператор чи учасник конкурсу на отримання грантів перебуває в ситуації, зазначеній у Статті 3.1, скоїв порушення чи вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов'язань.

3.3 Адміністративні санкції

У випадках, коли Партнер отримує інформацію щодо настання ситуації, яка зазначена у Статті 3.1, під час виконання завдань, описаних у Додатку I, Партнер повинен із дотриманням вимог національного законодавства заборонити економічному оператору чи учаснику конкурсу на отримання грантів брати участь у майбутніх закупівлях чи наданні грантів та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі пропорційно розрахованій до вартості відповідного договору. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами процесу, в якому забезпечено право на захист.

Партнер звільняється від зобов'язань, зазначених у першому параграфі, якщо:

- національне законодавство Партнера не дозволяє заборонити участь та/чи застосувати фінансові санкції,

- захист фінансових інтересів ЄС вимагає застосування адміністративних санкцій в терміни, які не можуть бути дотримані через внутрішні процедури Партнера,

- застосування адміністративних санкцій вимагає виділення ресурсів, яких Партнер не має в наявності,

- національне законодавство не дозволяє заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС.

У таких випадках Партнер повинен поінформувати Комісію про складнощі, які виникли. Комісія може прийняти рішення про заборону участі економічного оператора чи учасника конкурсу грантів в усіх процедурах, які фінансуються ЄС, та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі від 2 % до 10 % від вартості договору.

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Процедури закупівель та надання грантів

4.1 Виконання завдань, покладених на Партнера, відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів, складених та оприлюднених Комісією для проведення закупівель та надання грантів, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

4.2 З метою забезпечення проведення попереднього контролю, Партнер повинен надіслати на погодження до Комісії тендерну документацію та документи щодо конкурсу грантових проектів перед надсиланням запрошень учасникам тендеру та конкурсу грантових проектів. Таким же чином Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у відкритті тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надати Комісії копії отриманих тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів. Партнер повинен повідомити Комісію про результати вивчення тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надіслати на погодження до Комісії пропозицію щодо визначення переможця та проекти контрактів на закупівлю чи грантових контрактів.

Під час виконання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів Партнер повинен надсилати на погодження до Комісії проекти додаткових угод та проекти адміністративних дозволів до цих контрактів.

Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у процедурі складання попереднього та остаточного актів приймання.

Звітність/декларація управління

4.3 Якщо передбачено Статтею 5 Особливих умов, звіти щодо виконання завдань, які покладаються на Партнера, складаються у відповідності до форми звітності, наведеної у Додатку III, та декларації управління, наведеної у Додатку IV. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії.

Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

4.4 Партнер повинен надавати Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у контракті на закупівлю чи грантовому контракті:

(b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений контрактами на закупівлю та грантовими контрактами, Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.9 та 4.10 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.5 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Партнер повинен повідомити Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Партнер дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Партнер також повідомляє Комісію.

4.6 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Партнер повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов'язання для здійснення зазначеного платежу; Партнер за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Партнер дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Комісії має бути передана копія цього повідомлення Партнера про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов'язань, відлік строку сплати починається спочатку. Партнер повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.7 У разі непогодження Комісії з висновком Партнера, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Партнер повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Партнер також повинна надати повідомлення Комісії. Подальші дії Партнера визначаються положеннями Статті 4.8.

Якщо розбіжності між Партнером та Комісією залишаються, Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Комісія повинна повідомити Партнера та підрядника чи одержувача гранту.

4.8 Якщо Партнер дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Партнер також повинна надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.9 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.8 Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Партнера, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Партнер повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.6.

4.10 Якщо Партнер і Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Комісія здійснює цей платіж.

4.11 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Партнером і Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.4, за таких умов;

a) кількість днів, витрачених Партнером, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.6 до дати передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8 та від дати повідомлення Комісії згідно зі Статтею 4.9 до наступної передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

b) кількість днів, витрачених Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Партнером згідно із Статтею 4.8 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Партнера згідно зі Статтею 4.9.

4.12 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв'язуються у дусі співпраці між Партнером і Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Партнера з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

4.13 Контракт на закупівлю чи грантовий контракт, за яким протягом двох років після підписання не відбулось жодних виплат, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється, за винятком контрактів, які оскаржуються в суді чи арбітражних органах.

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Застосування

5.1 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом періоду практичної реалізації, встановленого цією Угодою про фінансування.

Усі кошториси програм, які складаються для виконання цієї Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Органом, який є розпорядником коштів, передбачених кошторисом програми, може бути центральний орган державної влади Партнера (централізована діяльність), уповноважена юридична особа публічного права чи юридична особа приватного права, яка також виконує функції надання державних послуг (діяльність уповноваженої державою установи), а також у випадку ЄФР юридична особа приватного права, яка не виконує функції надання державних послуг на основі договору про надання послуг (діяльність уповноваженої приватної установи).

Кошторис програми включає компонент, за яким Партнер є розпорядником коштів та може включати компонент цільових зобов'язань.

Для реалізації компонент цільових зобов'язань застосовується Стаття 4.

У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, на Партнера покладається завдання проведення процедур закупівлі та надання грантів менше визначеної вартості без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, а також здійснення відповідних платежів підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

Під витратами на власний персонал мається на увазі виконання діяльності, для реалізації якої уповноважений орган Партнера залучає власний персонал та/чи власні ресурси (техніку, обладнання чи інше).

5.3 Поточні витрати, понесені уповноваженим органом Партнера, можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС у рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів. У цьому випадку такі витрати можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Особливих умов не встановлено більш ранній початок строку застосування. Під поточними витратами уповноваженого органу маються на увазі витрати на реалізацію необхідних заходів компоненту програми і включають видатки на оплату роботи місцевого персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання, так само як інші поточні витрати. Для виставлення рахунків та оплати поточних витрат застосовуються процедури уповноваженого органу Партнера.

Процедури закупівель та надання грантів

5.2 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, Партнер може повністю чи частково застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що уповноважений орган Партнера, на який покладені обов'язки з реалізації заходів:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю; та

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів.

У разі, якщо докази такої відповідності не були отримані, проведення закупівель та надання грантів відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів, складених та оприлюднених Комісією, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

5.3 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, якщо не зазначено інше у Технічних і адміністративних положеннях кошторису програми, уповноважений орган Партнера, на який покладена реалізація заходу, повинна надсилати на попереднє погодження до Комісії тендерну документацію та пропозиції щодо укладання договорів для всіх контрактів вартістю більше 100 тисяч євро, а також правила для учасників конкурсів грантових проектів та пропозиції щодо надання грантів, які проводились у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією.

Окрім переліку обов'язкових для зберігання документів, зазначених у Статті 1.6 Загальних умов, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи протягом такого ж періоду.

Декларація управління

5.4 Партнер повинен подавати Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Особливих умов, декларацію управління, підписану Партнером, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

5.5 Виплата авансового платежу здійснюється Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів у випадку фінансування з ЄФР і не пізніше ніж через 30 календарних днів у випадку фінансування з бюджету ЄС після дати підписання Кошторису програми всіма сторонами.

Наступні авансові платежі здійснюються Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати отримання та погодження платіжної вимоги та звітів до неї.

Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Комісією, якщо вона повідомить Партнера у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Партнер повинен бути поінформована у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

5.6 Комісія здійснює платежі на банківський рахунок у фінансовому закладі, схваленому Комісією.

5.7 Партнер повинен гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Комісією на цей банківський рахунок.

5.8 Отримані Партнером кошти в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Партнера за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Партнером.

5.9 Компонент кошторису програми, який виконується Партнером, за яким протягом двох років після укладання кошторису не відбулось жодних виплат Партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений, якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Застосування

6.1 Партнер, яка здійснює управління спільним фондом, може отримати право на внесок ЄС до цього спільного фонду в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що керуючий фондом орган Партнера:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;

- використовує систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію;

- підлягає незалежному зовнішньому аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів аудиторською службою, яка є функціонально незалежною від цієї установи чи особи, яку перевіряють;

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів;

- забезпечує публікацію інформації про отримувачів коштів фонду після надання фінансування; та

- забезпечує необхідний захист особистих даних.

Процедури закупівель та надання грантів

6.2 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, керуючий фондом орган Партнера може застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, або ті, які погоджені донорами фонду.

Реалізація

6.3 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, окрім прав та обов'язків, визначених цими Загальними умовами, до Партнера застосовуються також правила, викладені у Додатку V до Угоди про фінансування щодо внеску ЄС до спільного фонду.

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

7.1 Партнер зобов'язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному контракті на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до компоненту кошторисів програм, де Партнер є розпорядником коштів, як зазначено у Статті 5, та спільного фонду, як зазначено у Статті 6, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Для місцезнаходження юридичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Партнера.

Статтею 6 Особливих умов має бути визначене місце публікації цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Комісії у призначеному розділі.

7.2 Інформація щодо фінансування освіти та прямої фінансової підтримки фізичних осіб, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

Прізвища фізичних осіб через два роки після публікації повинні бути замінені на "фізична особа". Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо ця публікація може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Партнер повинен надати Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих виключень від публікації, а Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Комісія повинна зазначити місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікація укладених (тобто підписаних Партнером і підрядником чи одержувачем гранту) контрактів на закупівлю та грантових контрактів протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Особливих умов.

7.4 Контракти можуть не публікуватись, якщо їхнє оприлюднення може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Партнер повинен надати Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо виключення з переліку для публікації.

7.5 У разі здійснення Комісією виплат підрядникам чи одержувачам грантів у відповідності до Статті 4 публікація інформації про контракти на закупівлю та надання гранту відбувається за правилами Комісії.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Партнер повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Партнером, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Партнером з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Партнеру, повинні бути повернуті Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов'язання Партнера щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Партнер погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за контрактами на закупівлю чи грантовими контрактами, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Партнера, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС та примусового повернення до судового розгляду.

8.3 З цією метою Партнер повинен надати Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Партнер уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов'язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Партнер є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Партнером як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування чи примусового повернення до судового розгляду.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Комісія повинна повідомити Партнера.

8.5 Якщо Партнер отримав грант від організації, з якою Комісія уклала договір про внесок, Комісія може стягнути з Партнера кошти, що мають бути сплачені цій організації, у разі, якщо ця організація не може стягнути їх самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Партнер у цілому чи частково вважає обгрунтованою, Партнер перед прийняттям того чи іншого рішення зобов'язується провести з Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Комісією буде надано попередній дозвіл. Попередній дозвіл також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов'язаних з контрактами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Партнером, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 25 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Партнер, остання повинна негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Партнера чи інших ресурсів, Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Партнера прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Партнер та ЄС зобов'язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

Якщо Партнер є країною АКТ і фінансування проекту здійснюється Європейським фондом розвитку у відповідності до Статті 1.1 Особливих Умов даний діалог може складати частину ширшого політичного діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

12.1. Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатка I (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Партнера.

12.2. Подані Партнером заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Партнер повинен у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Партнер погоджується на публікацію Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікація яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Комісією буде з'ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Партнера, зокрема, якщо Партнером була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається із набранням чинності Угодою про фінансування чи з дати, зазначеної в Особливих Умовах, і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточна аудиторська перевірка та оцінка, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору, контракти та кошторис програми, пов'язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3 Особливих умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Партнером та Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в договорах про внесок, контрактах на закупівлю та грантових контрактах.

15.2 Витрати, пов'язані з практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Партнером до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Особливих умов. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, завершальними заходами, а також поточними витратами, зазначеними у Статті 5.1, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації чи завершального етапу, і, відповідно, періоду виконання. За погодженням сторін до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 Положення Статті 2 цих Загальних умов застосовуються до контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які укладаються Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком останнього абзацу Статті 2.1.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів

16.1 Партнер повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів, за запитом.

Партнер дає свою згоду на проведення Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів перевірок документів і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов'язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж п'яти років після завершення терміну виконання.

16.2 Партнер також дає свою згоду на те, щоб (OLAF) проводив перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) N 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) N 883/2013 Партнер зобов'язана надавати доступ співробітникам Комісії, (OLAF) та Європейському суду аудиторів, а також їхнім уповноваженим агентам до об'єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп'ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Комісії, (OLAF) та Європейським судам аудиторів надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов'язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Партнер зобов'язана повідомити Комісію, (OLAF) та Європейський суд аудиторів про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів, організацій, які підписали договори про внески, і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Партнера повідомляють агенти, призначені Комісією, (OLAF) чи Європейським судом аудиторів.

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Партнер повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Партнер повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Партнер повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

"Порушення" означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб'єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необгрунтованого спрямування видатків.

"Шахрайство" означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Партнер зобов'язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "активна корупція" означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Якщо Партнер не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 26 та 27 відповідно Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати на підставі отриманої інформації і повинна перевірити факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Партнером припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Партнер не дотрималась своїх зобов'язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов'язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати на підставі отриманої інформації і повинна перевірити факти, які свідчать, що Партнером припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов'язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов'язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Партнера або законність і правильність відповідних витрат;

c) Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання заходу Партнером припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов'язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2 Про призупинення платежів Комісія повинна негайно інформувати Партнера із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Партнер повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Партнера.

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Якщо проект фінансується ЄФР, суми, помилково сплачені та повернуті Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, а також компенсації, призначені Комісії, мають бути направлені для цього заходу.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обгрунтовано характером контракту на закупівлю, грантового контракту чи договору про внесок, Партнер повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсах на виконання робіт, постачання чи надання послуг або заявах отримання грантів, та організаціям, з якими передбачається підписання договорів про внесок, право на тимчасове заснування та перебування на території (територіях) Партнера. Це право повинно силі бути чинним протягом одного місяця.

20.2 Партнер також повинна надати підрядникам, з якими укладено контракт на закупівлю, та одержувачам грантів, організаціям, з якими підписані договори про внесок, фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього заходу, та членам їх родин, подібні права на період виконання заходу.

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

21.1 Партнер повинен застосовувати до контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до держав чи міжнародних організацій розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Партнер є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Партнером до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, ці положення також застосовуються.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Партнер погоджується, що її документи і дані, які знаходяться у суб'єкта, з яким Партнер має контракті відносини, можуть передаватись Комісії даним суб'єктом лише з метою виконання цієї чи іншої Угоди про фінансування. Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Партнером та зазначеним суб'єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Партнер і Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п'яти років після закінчення періоду виконання.

22.5 Партнер зобов'язується дотримуватись вимог, зазначених у Статті 1.7 у випадках, коли Комісія передає персональні дані Партнеру, наприклад для процедур і контрактів, які керуються Комісією.

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Договір, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Партнера та Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

24.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Партнер і Комісія проводять спільні консультації.

24.2 Якщо Комісії стане відомо про проблеми, що виникли під час проведення процедур, пов'язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Партнером для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

24.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

24.4 Комісія повинна регулярно інформувати Партнера про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

25.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

25.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Партнера, він повинен подати цей запит на розгляд Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Партнером та погоджених з Комісією. У виняткових випадках, пов'язаних з коригуванням цілей заходу чи збільшенням внеску ЄС, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами.

25.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, а також якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли вони передбачають перерозподіл коштів на суму резерву на покриття надзвичайних потреб, Партнер повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обгрунтування, після чого він може їх застосовувати.

25.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту підлягає попередньому схваленню Комісією, оформленому письмово.

25.5 Якщо Комісія вважає, що Партнер більше не може задовільно виконувати завдання, покладені на неї відповідно до Статті 1.1 Загальних умов, і без порушення положень Статей 26 та 27 Загальних умов, Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Партнера від виконання цих завдань та їх перехід до Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Партнера після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

26.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов'язань за цією Угодою.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером будь-якого зобов'язання, встановленого процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1, 4, 5 та 6 цих Загальних умов.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов'язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, у серйозних випадках, пов'язаних з корупцією, чи у випадку визнання Партнера винним у серйозному професійному порушенні, яке доведено будь-яким належним чином. Серйозне професійне порушення слід розуміти у наступному значенні:

Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору відповідно до наведеного нижче визначення. "Форс-мажор" означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання, але не пов'язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

26.2 Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

26.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Комісія має право вжити запобіжних заходів.

26.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю та грантових контрактів, договорів про внесок та кошторисів програм.

26.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди про фінансування відповідно до Статей 18 і 27 Загальних умов.

26.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування за умови попереднього схвалення Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження етапу практичної реалізації чи припинення дії цієї Угоди про фінансування відповідно до Статті 27.

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

27.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

27.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо не було підписано жодних контрактів на виконання Угоди протягом терміну, передбаченого Статтею 2.

27.3 У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю, грантових контрактів, угод про внесок та кошторисів програм.

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

28.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Партнер є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 24 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 28.2, 28.3 та 28.4.

28.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

28.3 Для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

28.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.

____________

Опрос