Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством молодежи и спорта Тунисской Республики о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта

Страны - участницы
Меморандум от 17.04.2019
действует с 17.04.2019

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Туніської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.04.2019
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 17.04.2019

Міністерство молоді та спорту України та Міністерство молоді та спорту Туніської Республіки, далі - Сторони,

визнаючи важливість співробітництва та керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між Сторонами,

прагнучи до обміну досвідом з питань співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, які становлять суспільний інтерес,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв'язків між молодіжними організаціями та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості держав Сторін шляхом організації відносин та інших форм поглиблення співробітництва через органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 2

Співробітництво та обмін досвідом у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння включає такі напрями:

- координація позицій на міжнародних заходах у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

- сприяння розвитку безпосередніх зв'язків між молодіжними та спортивними громадськими організаціями та організаціями, що здійснюють діяльність з реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, дослідницькими установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту;

- обмін досвідом, аудіо-, відеоматеріалами, літературою, публікаціями та документацією у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

- співробітництво з питань підготовки спеціалістів у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту та обміну досвідом з розробки програм з підготовки кадрів на регіональних, національних, міжнародних конференціях та симпозіумах, що організуються у державах Сторін за взаємними запрошеннями.

Стаття 3

Співробітництво у молодіжній сфері відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюватиметься шляхом:

- сприяння організації спільних заходів у молодіжній сфері;

- підтримки та заохочення співробітництва щодо розвитку молодіжних рухів, молодіжних центрів, молодіжних таборів, а також обмін молодіжними делегаціями;

- сприяння обміну фахівцями для проведення лекцій, консультацій та спільних досліджень з метою підвищення кваліфікації молоді;

- реалізації спільних програм з метою зайнятості та професійної підготовки молоді;

- сприяння створенню умов для інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку молоді, популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації змістовного дозвілля молоді.

Стаття 4

Співробітництво у сфері фізичної культури і спорту відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюватиметься шляхом:

- сприяння в почерговій організації спільних навчально-тренувальних зборів національними спортивними федераціями держав Сторін;

- заохочення співробітництва з підготовки висококваліфікованих тренерів;

- заохочення обміну досвідом між національними спортивними федераціями і безпосередньому співробітництву між Національними олімпійськими комітетами держав Сторін;

- заохочення встановленню безпосередніх контактів між спортивними клубами держав Сторін;

- співробітництво щодо боротьби з допінгом у спорті, сприяння розвитку спорту для всіх та розвитку спорту осіб з інвалідністю.

Стаття 5

Сторони заохочуватимуть участь представників обох держав у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, таборах, обміну волонтерами, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, змаганнях та інших заходах, а також обміном досвідом між фахівцями молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 6

Сторони забезпечуватимуть обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних громадських організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльності щодо нормативно-правового забезпечення молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 7

Усі види діяльності у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, що охоплені цим Меморандумом про взаєморозуміння, повинні здійснюватися на принципах взаємності та відповідно до чинного національного законодавства держав Сторін.

Цей Меморандум про взаєморозуміння не впливає на права і зобов'язання кожної зі Сторін, відповідно до інших міжнародних договорів, Сторонами яких вони є.

Стаття 8

Співробітництво в рамках цього Меморандуму фінансуватиметься у межах коштів, які передбачаються у бюджетах Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін. Сторони у кожному випадку домовлятимуться щодо фінансових умов проведення заходів у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту у рамках цього Меморандуму.

Стаття 9

Усі спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння вноситимуться за взаємною згодою Сторін та оформлюватимуться протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 10

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом п'яти років з автоматичною пролонгацією на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити його дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Учинено в м. Туніс "17" квітня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму про взаєморозуміння перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Міністерство молоді
та спорту України

За Міністерство молоді та спорту
Туніської Республіки

Микола Мовчан

Хатем Ферджані

Заступник Міністра молоді
та спорту України з питань
європейської інтеграції

Державний секретар Міністерства
закордонних справ з питань
економічної дипломатії

Опрос