Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дополнительный протокол к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов (КДПГ) об электронной накладной

Страны - участницы
Протокол, Конвенция от 20.02.2008
действует с 08.10.2020

ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ
до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.02.2008
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 03.06.2020
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.10.2020

Офіційний переклад.

Сторони цього Протоколу,

будучи Сторонами Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), учиненої в Женеві 19 травня 1956 року,

бажаючи доповнити Конвенцію, для полегшення необов'язкового оформлення вантажної накладної за допомогою використання електронного запису та обробки даних,

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

Для цілей цього Протоколу,

"Конвенція" означає Конвенцію про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ).

"Електронне повідомлення" означає інформацію, яка генерується, надсилається, приймається або зберігається електронним, оптичним, цифровим або подібним способом, з тим, що передана інформація є доступною для її подальшого використання;

"Електронна накладна" означає накладну, видану електронним способом перевізником, відправником або будь-якою іншою стороною, зацікавленою у виконанні умов договору перевезення, до якого застосовується Конвенція, у тому числі інформацію, яка логічно асоціюється з електронним повідомленням у якості вкладень або іншим способом пов'язаною з електронним повідомленням одночасно з або після її випуску, з тим щоб стати частиною електронної накладної;

"Електронний підпис" означає дані в електронній формі, які прикріплені або логічно пов'язані з іншими електронними даними і служать як спосіб встановлення автентичності.

Стаття 2
Сфера застосування та юридична сила електронної накладної

1. З урахуванням положень цього Протоколу, накладна, передбачена Конвенцією, а також будь-яка вимога, декларація, інструкція, запит, застереження чи інше повідомлення, пов'язане з виконанням умов договору перевезення, до якого застосовується Конвенція, можуть бути оформлені у вигляді електронного повідомленням.

2. Електронна накладна, яка відповідає положенням цього Протоколу, вважається еквівалентною накладній, передбаченій Конвенцією, і тому має таку саму доказову силу та дію, як і ця накладна.

Стаття 3
Установлення автентичності електронної накладної

1. Автентичність електронної накладної встановлюється сторонами договору перевезення за допомогою надійного електронного підпису, що забезпечує його зв'язок з електронною накладною. Метод електронного підпису вважається надійним, якщо інше не доведено, коли електронний підпис:

(a) однозначно пов'язаний з підписантом;

(b) дозволяє ідентифікувати підписанта;

(c) створюється з використанням засобів, які підписант може зберігати під його особистим контролем; та

(d) пов'язаний з даними, до яких він відноситься, таким чином, що будь-яка подальша зміна даних може бути виявлена.

2. Автентичність електронної накладної також може бути встановлено будь-яким іншим методом електронної перевірки автентичності, дозволеним законодавством країни, в якій була видана електронна накладна.

3. Відомості, що містяться в електронній накладній, мають бути доступні будь-якій стороні, яка має право на неї.

Стаття 4
Умови для створення електронної накладної

1. Електронна накладна повинна містити ту саму інформацію, що й накладна, передбачена Конвенцією.

2. Процедура, що використовується для видачі електронної накладної, забезпечує цілісність відомостей, що містяться в ній, з моменту, коли вона вперше була створена в остаточному вигляді. Цілісність забезпечується тоді, коли відомості залишаються повними та незмінними, без будь-якого додавання або змін, що виникають у ході звичайної передачі, зберігання чи відображення.

3. Відомості, що містяться в електронній накладній, можуть бути доповнені або змінені у випадках, передбачених Конвенцією.

Процедура, що використовується для доповнення або внесення змін до електронної накладної, повинна надавати можливість виявляти подібне доповнення або зміну до електронної накладної та зберігати в ній первинні відомості.

Стаття 5
Застосування електронної накладної

1. Сторони, зацікавлені у виконанні договору перевезення, погоджуються стосовно процедур та їхнього виконання з метою дотримання вимог цього Протоколу та Конвенції, зокрема щодо:

(a) способу видачі та доставки електронної накладної правомочній стороні;

(b) гарантії, що електронна накладна зберігає свою цілісність;

(c) способу, у який сторона, що володіє правами, які випливають з електронної накладної, може продемонструвати наявність такого права;

(d) способу направлення підтвердження факту доставлення вантажу одержувачу;

(e) процедур доповнення або внесення змін до електронної накладної; або

(f) процедур можливої заміни електронної накладної на накладну, видану за допомогою інших засобів.

2. Процедури, зазначені в пункті 1, повинні міститися в електронній накладній, і вони повинні бути легко визначеними.

Стаття 6
Документи, що доповнюють електронну накладну

1. Перевізник передає відправнику, на його прохання, квитанцію про факт прийому вантажу та іншу інформацію, необхідну для ідентифікації вантажу, і для доступу до електронної накладної, передбаченої цим Протоколом.

2. Документи, визначені в підпункті (g) пункту 2 статті 6 та статті 11 Конвенції, можуть бути надані відправником перевізнику у формі електронного повідомлення, якщо документи існують у цій формі, і якщо сторони домовились щодо процедур, які дозволяють їм встановити зв'язок між цими документами та електронною накладною, передбаченою цим Протоколом, таким чином, щоб забезпечити їхню цілісність.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 7
Підписання, ратифікація, приєднання

1. Цей Протокол відкритий для підписання державами, які підписали Конвенцію чи є її стороною, та які є або членами Європейської економічної комісії, або допущені до участі в роботі цієї Комісії з правом дорадчого голосу згідно з пунктом 8 Положення про коло відання Комісії.

2. Цей Протокол відкритий для підписання в м. Женева з 27 до 30 травня 2008 року включно, а після цієї дати у Штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорк до 30 червня 2009 року включно.

3. Цей Протокол підлягає ратифікації державами, що його підписали та залишається відкритим для приєднання державами, що не підписали його, згаданими в пункті 1 цієї статті, що є Сторонами Конвенції.

4. Держави, що можуть брати участь у відповідних заходах Європейської економічної комісії відповідно до пункту 11 Положення про коло відання Комісії та які приєдналися до Конвенції, можуть стати Сторонами цього Протоколу шляхом приєднання до нього після набрання ним чинності.

5. Ратифікація або приєднання до Протоколу здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

6. Будь-який документ про ратифікацію або приєднання, зданий на зберігання після набрання чинності поправкою до цього Протоколу, ухваленою відповідно до положень статті 13, вважається таким, що стосується Протоколу, зміненого цією поправкою.

Стаття 8
Набрання чинності

1. Цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після того, як п'ять держав, зазначених у пункті 3 статті 7 цього Протоколу, здали на зберігання свої документи про ратифікацію або приєднання.

2. Для будь-якої держави, яка ратифікує цей Протокол або приєднується до нього після того, як п'ять держав здали на зберігання свої документи про ратифікацію або приєднання, цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після здачі цією державою на зберігання свого документу про ратифікацію або приєднання.

Стаття 9
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надсилання повідомлення про денонсацію Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

2. Денонсація набирає чинності через дванадцять місяців після дати одержання Генеральним секретарем повідомлення про денонсацію.

3. Будь-яка держава, яка перестає бути Стороною Конвенції, одночасно перестає бути Стороною цього Протоколу.

Стаття 10
Припинення дії

Якщо, після набрання чинності цим Протоколом, унаслідок денонсації кількість Сторін стане меншим п'яти, цей Протокол втрачає чинність з дати набрання чинності останньою денонсацією. Він також втрачає чинність з дати втрати чинності Конвенцією.

Стаття 11
Вирішення спорів

Будь-який спір між двома чи більше Сторонами стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу, який Сторони не можуть вирішити шляхом проведення переговорів чи за допомогою інших способів вирішення спорів, може бути, на прохання будь-якої з заінтересованих Сторін, переданий для вирішення до Міжнародного суду.

Стаття 12
Застереження

1. Будь-яка держава може під час підписання, ратифікації або приєднання до цього Протоколу заявити шляхом направлення письмового повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, що вона не вважає себе зобов'язаною за статтею 11 цього Протоколу. Інші Сторони не є зобов'язаними за статтею 11 цього Протоколу стосовно будь-якої Сторони, яка зробила таке застереження.

2. Заява, зазначена в пункті 1 цієї статті, у будь-який час може бути відкликана шляхом направлення письмового повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

3. Жодні інші застереження до цього Протоколу не дозволяються.

Стаття 13
Поправки

1. Після набрання чинності цим Протоколом, він може бути змінений відповідно до процедур, визначених в цій статті.

2. Будь-яка запропонована поправка до цього Протоколу, представлена Стороною цього Протоколу, повинна бути представлена на розгляд Робочої групи з автомобільного транспорту Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) для розгляду та прийняття рішення.

3. Сторони цього Протоколу докладають усіх можливих зусиль для досягнення консенсусу. Якщо, незважаючи на ці зусилля, консенсусу щодо запропонованої поправки не досягнуто, як крайній захід, для її прийняття необхідна більшість у дві третини голосів присутніх Сторін, що є присутніми та беруть участь у голосуванні. Запропонована поправка, прийнята консенсусом або більшістю в дві третини Сторін, повинна бути представлена секретаріатом Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй Генеральному секретарю для розповсюдження з метою прийняття усіма Сторонами цього Протоколу, а також державам, що підписали його.

4. Впродовж дев'яти місяців з дати, коли Генеральний секретар повідомляє про запропоновану поправку, будь-яка Сторона може інформувати Генерального секретаря про те, що вона заперечує проти запропонованої поправки.

5. Запропонована поправка вважається прийнятою, якщо до кінця дев'ятимісячного періоду, передбаченого попереднім пунктом, жодна із Сторін цього Протоколу не повідомила жодних заперечень. Якщо висловлено заперечення, то запропонована поправка чинності не набирає.

6. У випадку, якщо держава стає Договірною Стороною цього Протоколу, в період між датою письмового повідомлення з пропозицію про внесення поправки та закінченням дев'ятимісячного періоду, передбаченого пунктом 4 цієї статті, секретаріат Робочої групи з питань автомобільного транспорту Європейської економічної комісії повідомляє якомога швидше нову державу-учасницю про запропоновану поправку. Нова держава-учасниця може повідомити Генеральному секретарю до закінчення цього дев'ятимісячного періоду, що вона має заперечення щодо запропонованої поправки.

7. Генеральний секретар якнайшвидше повідомляє всім Сторонам про заявлені заперечення відповідно до пунктів 4 і 6 цієї статті, а також про будь-яку поправку, прийняту відповідно до пункту 5 цієї статті.

8. Будь-яка поправка, яка вважається прийнятою, набирає чинності через шість місяців після дати направлення Генеральним Секретарем письмового повідомлення Сторонам про таке прийняття.

Стаття 14
Скликання дипломатичної конференції

1. Після набрання чинності цим Протоколом будь-яка Сторона, шляхом направлення письмового повідомлення Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй, може вимагати скликання конференції з метою перегляду цього Протоколу. Генеральний секретар повідомляє всім Сторонам про цей запит та скликає конференцію для перегляду Протоколу, якщо протягом чотирьох місяців після дати повідомлення Генеральним Секретарем не менше однієї четвертої Сторін цього Протоколу повідомить про згоду з цією вимогою.

2. Якщо конференція скликається відповідно до попереднього пункту, Генеральний Секретар повідомляє всім Сторони та запрошує їх представити йому протягом трьох місяців пропозиції, які вони бажають розглянути під час Конференції. Генеральний секретар поширює всім Сторонам попередній порядок денний Конференції разом з текстами таких пропозицій щонайменше за три місяці до дати проведення Конференції.

3. Генеральний секретар запрошує на будь-яку конференцію, скликану відповідно до цієї статті, всі держави, зазначені в пунктах 1, 3 та 4 статті 7 цього Протоколу.

Стаття 15
Повідомлення державам-членам

На додаток до повідомлень, передбачених у статтях 13 та 14, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє державам, зазначеним у пункті 1 статті 7 цього Протоколу, а також державам, які стали Сторонами цього Протоколу відповідно до пунктів 3 та 4 статті 7, про:

a) ратифікації та приєднання згідно зі статтею 7;

b) дати набрання чинності цим Протоколом відповідно до статті 8;

c) денонсації відповідно до статті 9;

d) припинення дії цього Протоколу згідно зі статтею 10;

e) заяви та повідомлення, отримані згідно з пунктами 1 і 2 статті 12.

Стаття 16
Депозитарій

Оригінал цього Протоколу передається на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який надсилає належним чином засвідчені копії кожній з держав, згаданих у пунктах 1, 3 та 4 статті 7 цього Протоколу.

Учинено в м. Женева двадцятого лютого дві тисячі восьмого року, в одному примірнику англійською та французькою мовами, при цьому обидва тексти рівно автентичні.

На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, належним чином на те вповноважені, підписали цей Протокол

____________
* Приєднання Закон України від 3 червня 2020 року N 660-IX ("Офіційний вісник України" від 07.07.2020, N 52)

____________

Опрос