Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики об исполнении Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 07.12.2018
действует с 01.01.2020

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.12.2018
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 19.06.2019*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.01.2020

Кабінет Міністрів України та Уряд Литовської Республіки (далі - Договірні Сторони),

бажаючи забезпечити виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, вчиненої 18 червня 2007 року в м. Люксембурзі (далі - Угода),

відповідно до положень статті 16 Угоди,

ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1
Компетентні органи

1. Відповідно до положень підпункту a) пункту 1 статті 16 Угоди, на нижчевказані компетентні органи Договірних Сторін покладається відповідальність за виконання Угоди:

від України:

1) отримання, направлення та роботу з запитами про реадмісію:

Державна міграційна служба України
вул. Володимирська, 9, 01001, Київ
тел.:+38044 278 66 74
факс.:+38044 226 23 39
e-пошта: readmission@dmsu.gov.ua; info@dmsu.gov.ua;

2) отримання, направлення та роботу із запитами про реадмісію за прискореною процедурою та про транзитне перевезення повітряним транспортом:

Адміністрація Державної прикордонної служби України
вул. Володимирська, 26, 01601, Київ
тел.:+38044 235 11 00
факс: +38044 239 84 80
e-пошта: adpsu@dpsu.gov.ua;

від Литовської Республіки:

1) отримання, направлення та роботу з запитами про реадмісію:

Департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки
вул. Л. Сапеги, 1, LT-10312, Вільнюс
тел.: +370 5 271 71 12/271 72 84
факс:+370 5 271 82 10
e-mail: mdinfo@vrm.lt

2) отримання, направлення та роботу з запитами про транзитне перевезення:

Державна прикордонна служба при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки
просп. Саванорю, 2, LT-103116, Вільнюс
тел.: +370 5 271 93 05
факс:+370 5 271 93 06
e-пошта: dvks@vsat. vrm.lt

2. Компетентні органи Договірних Сторін, зазначені у пункті 1 цієї статті, невідкладно повідомляють один одного дипломатичними каналами про будь-які зміни в переліку компетентних органів або їхніх контактних даних.

Стаття 2
Пункти пропуску через державний кордон

1. Реадмісія та транзитне перевезення громадян держав Договірних Сторін та громадян третіх країн, а також осіб без громадянства (далі - "особи, які підлягають реадмісії") здійснюється у нижчевказаних пунктах пропуску через державний кордон на території держави однієї з Договірних Сторін:

в Україні:

міжнародний аеропорт "Бориспіль";

міжнародний аеропорт Київ (Жуляни);

в Литовській Республіці:

державне підприємство "Литовські аеропорти", філія у м. Вільнюс;

державне підприємство "Литовські аеропорти", філія у м. Каунас;

Державне підприємство "Литовські аеропорти", філія у м. Паланга.

2. Компетентні органи Договірних Сторін невідкладно інформують один одного дипломатичними каналами про будь-які зміни у переліку пунктів пропуску через державний кордон, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Стаття 3
Документи, що мають надаватися разом із запитом про реадмісію

1. Стандартна форма запиту про реадмісію, зазначена у Додатку 5 до Угоди (далі - "запит про реадмісію"), заповнюється відповідно до її статті 5 і надсилається компетентному органу запитуваної Договірної Сторони поштою або будь-якими засобами зв'язку, в тому числі електронного, з допоміжними документами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Повідомлення про доставку факсу та електронної пошти становить підтвердження доставки запиту про реадмісію. Компетентний орган запитуваної Договірної сторони невідкладно інформує електронною поштою компетентний орган запитуючої Договірної Сторони про отримання запиту про реадмісію, надісланого поштою.

2. По можливості кожного разу, компетентний орган запитуючої Договірної Сторони, окрім запиту про реадмісію, надсилає компетентному органу запитуваної Договірної Сторони копії документів, зазначених у Додатках 1 - 4 до Угоди, заповнену стандартну форму "Європейські стандарти відбитків пальців" із відбитками пальців та фотографію особи, щодо якої направляється запит про реадмісію (не допускається використання сканованої або іншої копії фотографії). Якщо мають надсилатися копії доказів, наведених у Додатках 2 - 4 до Угоди, вони мають бути чіткими та точними, щоб уможливити їхню перевірку, що призведе до визначення того, чи існує реадмісійний обов'язок запитуваної Договірної Сторони.

Стаття 4
Співбесіди

1. Якщо компетентний орган запитуючої Договірної Сторони не може надати жодний з документів, зазначених у Додатках 1 - 2 до Угоди, або якщо наданих документів недостатньо і якщо у запиті про реадмісію вказана необхідність у проведенні співбесіди з особою, яка підлягає реадмісії, компетентний орган запитуваної Договірної Сторони, який розглядає запит про реадмісію, організовує проведення співбесіди з особою, що підлягає реадмісії, згідно з порядком, визначеним у цій статті.

2. Співбесіда з особою, яка підлягає реадмісії, проводиться:

від імені України - працівниками дипломатичного представництва або консульської установи України в Литовській Республіці.

від імені Литовської Республіки - працівниками дипломатичного представництва або консульської установи Литовської Республіки в Україні;

3. Співбесіда з особою, що підлягає реадмісії, повинна бути організована не пізніше, ніж протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дати отримання запиту про реадмісію, що містить запит на проведення співбесіди. Запитуюча Договірна Сторона забезпечує доставку особи, з якою проводитиметься співбесіда, до дипломатичного представництва або консульської установи держави запитуваної Договірної Сторони. За згодою обох Договірних Сторін, співбесіда може проводитися поза межами будівлі дипломатичного представництва або консульської установи, і у такому випадку витрати, пов'язані з проведенням співбесіди (перевезенням), покриваються за рахунок запитуючої Договірної Сторони. Відповідь на запит про реадмісію, що містить результати проведення співбесіди з особою, яка підлягає реадмісії, надсилається компетентному органу запитуючої Договірної Сторони, якомога скоріше, але не пізніше ніж протягом строку, визначеного у пункті 2 статті 8 Угоди.

4. Строк для надання відповіді на запит про реадмісію, визначений пунктом 3 цієї статті, обчислюється, починаючи з дати отримання запиту про реадмісію компетентним органом запитуваної Договірної Сторони.

5. Якщо особа, яка підлягає реадмісії, не прибуває для проведення співбесіди у встановлений час, і запитувана Договірна Сторона не отримує від запитуючої Договірної Сторони жодної інформації щодо запиту про зміну часу проведення співбесіди з відповідною особою, а також немає жодних інших доказів, необхідних для проведення реадмісії, запитувана Договірна Сторона надсилає письмову негативну відповідь на запит про реадмісію. У такому разі, запитуюча Договірна Сторона, що бажає провести реадмісію тієї самої особи, повинна повторно направити відповідний запит до запитуваної Договірної Сторони.

Стаття 5
Документи, що мають подаватися під час передавання особи, яка підлягає реадмісії

1. Після отримання відповіді компетентного органу запитуваної Договірної Сторони про прийнятність запиту про реадмісію компетентний орган запитуючої Договірної Сторони надсилає письмове повідомлення компетентному органу запитуваної Договірної Сторони, в якому містяться дані щодо особи, яка підлягає реадмісії, та інформація щодо передавання такої особи із додаванням копії згоди компетентного органу запитуваної Договірної Сторони на прийом відповідної особи.

2. Повідомлення, зазначене у пункті 1 цієї статті, надсилається шляхом заповнення форми про передавання, зазначеної у Додатку до цього Протоколу (далі - "форма для передавання"). Форма для передавання подається електронною поштою або факсом компетентному органу запитуваної Договірної Сторони не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати передавання особи, яка підлягає реадмісії.

3. Якщо дата передавання особи, яка підлягає реадмісії (далі - дата передавання), переноситься запитуючою Договірною Стороною через юридичні або практичні перешкоди, компетентний орган запитуючої Договірної Сторони невідкладно повідомляє компетентний орган запитуваної Договірної Сторони, якому направлено запит про реадмісію, про перенесення строків.

4. У разі перенесення строків, зазначеного у пункті 3 цієї статті, компетентний орган запитуючої Договірної Сторони оновлює дані форми для передавання відповідно до положень пункту 2 цієї статті.

5. Якщо дата передавання переноситься через юридичні або практичні перешкоди запитуваної Договірної Сторони, компетентний орган запитуваної Договірної Сторони невідкладно інформує компетентний орган запитуючої Договірної Сторони про перенесення строків та пропонує нову дату передавання.

Стаття 6
Запит про транзитне перевезення

1. На додаток до положень пункту 1 статті 11 Угоди, у разі необхідності, запит про транзитне перевезення повинен містити таке:

1) інформацію про особливі потреби особи, яка переміщується транзитом, пов'язані з медичним доглядом або доглядом за віком, через хворобу або похилий вік такої особи;

2) інформація про можливу потребу у вжитті заходів для забезпечення безпеки або захисту особи, яка переміщується транзитом, та/або осіб, які здійснюють супровід, які перебувають з ним/нею.

2. Інформація, зазначена у пункті 1 цієї статті, вноситься до розділу "C" ("Примітки") спільної форми запиту про транзитне перевезення, визначеної у Додатку 6 до Угоди (далі - "запит про транзитне перевезення").

Відповідно до статей 10 та 11 Угоди:

1) запит про транзитне перевезення має направлятися компетентному органу запитуваної Договірної Сторони електронною поштою або факсом не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до запланованого транзитного перевезення;

2) компетентний орган запитуваної Договірної Сторони надає відповідь на запит про транзитне перевезення електронною поштою або факсом протягом строків, визначених у пункті 2 статті 11 Угоди. Компетентний орган запитуваної Договірної Сторони також зазначає, чи згоден він на транзитне перевезення, дату, призначений пункт пропуску через державний кордон на території держави запитуваної Договірної Сторони, спосіб переміщення та осіб, які здійснюють супровід;.

3) якщо запитуюча Договірна Сторона вважає за необхідне надання допомоги запитуваною Договірною Стороною, це має бути зазначене у запиті про транзитне перевезення. Тоді компетентний орган запитуваної Договірної Сторони підтверджує, чи може він надати допомогу, про яку просить запитуюча Договірна Сторона;

4) у разі перевезення у супроводі, що здійснюється повітряним транспортом, компетентний орган запитуваної Договірної Сторони, у якомога повнішому обсязі, організує безпеку та надає допомогу у питаннях посадки на борт літака особи, яка переміщується транзитом, на території держави запитуваної Договірної Сторони. У такому разі, також мають бути присутніми особи запитуючої Договірної Сторони, які здійснюють супровід.

4. Запитуюча Договірна Сторона, без жодних зволікань, забирає на територію своєї держави особу, яка підлягає транзитному перевезенню, як це зазначено у пункті 5 статті 10 Угоди, якщо:

1) у наданні згоди на здійснення транзитного перевезення було відмовлено, або його було відкликано, як це визначено у пунктах 4 та 5 статті 10 Угоди; або

2) особа, яка підлягає транзитному переміщенню, незаконно в'їхала на територію держави запитуваної Договірної Сторони; або

3) у наданні згоди на здійснення транзитного перевезення або реадмісії було відмовлено однією з країн транзиту або країною призначення; або

4) транзитне перевезення не може бути погоджене на підставі інших обставин (не визначених у цій статті).

Стаття 7
Реадмісія та транзитне перевезення у супроводі

Згідно з підпунктом e) пункту 1 статті 16 Угоди, Договірні Сторони узгоджують такі умови, пов'язані з реадмісією чи транзитним перевезенням у супроводі відповідної особи через територію їхньої відповідної держави:

1) особи, які здійснюють супровід, відповідають за супровід осіб, які підлягають реадмісії або транзитному перевезенню, та за їх передавання представникам компетентних органів країни призначення;

2) особи, які здійснюють супровід, під час виконання своїх обов'язків не мають при собі зброї та роблять це у цивільному одязі. Особи, які здійснюють супровід, повинні мати при собі документи, що підтверджують згоду на здійснення реадмісії або транзитного перевезення, надану запитуваною Договірною Стороною. Вони також повинні мати при собі свої службові посвідчення та паспортні документи, що надають право перетинати державний кордон;

3) запитувана Договірна Сторона, у разі необхідності, забезпечує супровід та надає допомогу шляхом залучення своїх працівників, які уповноважені на виконання таких завдань;

4) супровід організується відповідно до чинного у державі запитуваної Договірної Сторони законодавства. Під час проведення реадмісії або транзитного перевезення, що здійснюються у супроводі, повноваження осіб, які здійснюють супровід, у частині застосування сили, обмежуються самообороною. У разі відсутності у запитуваної Договірної Сторони можливості надати адекватну допомогу особам запитуючої Договірної Сторони, які здійснюють супровід, або у випадку наявності потреби у підтримці допоміжного персоналу в явно небезпечних ситуаціях, перші мають право діяти у обґрунтований та пропорційний спосіб з метою запобігання втечі особи, яка підлягає реадмісії або транзитному перевезенню, завданню нею/ним шкоди собі чи будь-яким іншим особам, або псуванню нею/ним майна;

5) особи, які здійснюють супровід, відповідають за перевезення проїзних документів та будь-яких інших документів, що стосуються особи, яка підлягає реадмісії або транзитному перевезенню, а також за доставку цих документів представнику компетентного органу країни призначення;

6) особи, які здійснюють супровід, не можуть полишати місце передавання до моменту завершення доставки особи, яка підлягає реадмісії або транзитному перевезенню;

7) у разі необхідності, компетентний орган запитуючої Договірної Сторони оформлює своїм особам, які здійснюють супровід, дійсні візи усіх транзитних країн або країни призначення.

Стаття 8
Відшкодування витрат

Витрати, пов'язані з реадмісією або транзитним перевезенням, понесені запитуваною Договірною Стороною, які покриваються запитуючою Договірною Стороною відповідно до статті 12 Угоди, відшкодовуються запитуючою Договірною Стороною в євро протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання рахунку-фактури.

Стаття 9
Консультації експертів

Договірні Сторони домовляються про створення двосторонньої експертної комісії. Компетентні органи Договірних Сторін, зазначені у статті 1 цього Протоколу, призначають членів комісії та інформують про це один одного. Консультації щодо реалізації цього Протоколу організовуються у разі виникнення потреби.

Стаття 10
Мова спілкування

Мовою спілкування та співпраці між Договірними Сторонами при проведенні ними процедур згідно з Угодою та цим Протоколом є англійська.

Стаття 11
Співвідношення з іншими Угодами

Цей Протокол не впливає на права, зобов'язання та обов'язки Договірних Сторін, що впливають з інших міжнародних угод.

Стаття 12
Врегулювання спорів

Спори та розбіжності, що можуть виникнути стосовно тлумачення або застосування положень цього Протоколу, врегульовуються шляхом проведення переговорів та/або консультацій.

Стаття 13
Набрання чинності, строк дії та припинення дії Протоколу

1. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Протоколом. Договірна Сторона, після отримання останнього повідомлення, повідомляє дипломатичними каналами Спільний Комітет з питань реадмісії, зазначений у статті 15 Угоди, про таке отримання. Цей Протокол набирає чинності у перший день місяця після дати отримання такого повідомлення Спільним Комітетом з питань реадмісії.

2. Протокол втрачає чинність з дати припинення дії Угоди.

3. Договірні Сторони, за взаємною згодою, можуть вносити зміни до положень цього Протоколу. Зміни оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною складовою частиною цього Протоколу і набирають чинності відповідно до порядку, передбаченого у пункті 1 цієї статті.

4. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цього Протоколу, надіславши дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні письмове повідомлення про припинення дії. Таке припинення дії набирає чинності у перший день місяця після закінчення тримісячного періоду, що наступає з дати отримання повідомлення про припинення дії.

5. З дати набрання чинності цим Протоколом припиняється дія Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про передачу та прийом осіб, вчиненої у м. Вільнюс 23 вересня 1996 року.

Учинено в м. Київ "7" грудня 2018 року у двох примірниках, українською, литовською та англійською мовами, усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення Протоколу текст англійською мовою має переважну силу.

____________
* Затверджено постановою КМУ від 19 червня 2019 року N 531 ("Офіційний вісник України" від 05.07.2019, N 51, стаття 1748, код акта 94936/2019)

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Литовської Республіки

 

Назва компетентного органу запитуючої Договірної Сторони
(місце та дата)
Вихідний N
кому:
________________________
________________________

(Назва компетентного органу запитуваної Договірної Сторони)

ФОРМА ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ

Відповідно до статей 4 та 5 Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. П. І. Б. (прізвище підкреслити)
_____________________________________________________________________________________

2. Дата народження:
_____________________________________________________________________________________

3. Проїзний документ (вкажіть вид документа)
_____________________________________________________________________________________
N ______________ дата видачі ____________ термін закінчення дії ______ (рік)

4. Вид транспортування (повітряним транспортом)
_____________________________________________________________________________________

5. Дата
_____________________________________________________________________________________

6. Час
_____________________________________________________________________________________

7. Місце передавання (пункт пропуску через державний кордон)
_____________________________________________________________________________________

8. Стан здоров'я особи, яка підлягає реадмісії
_____________________________________________________________________________________

9. Перевезення у супроводі                                                   так                 ні

Якщо так, будь-ласка вкажіть дані про осіб, які здійснюють супровід
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Заходи безпеки, які слід вжити у місці передавання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(підпис представника компетентного органу запитуючої Договірної Сторони)

(штемпель)

____________

Опрос