Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта

Страны - участницы
Меморандум от 18.03.2018
действует с 14.01.2019

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту

ДАТА УЧИНЕННЯ: 18.03.2018
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 22.08.2018*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.01.2019

Уряд України, та Уряд Держави Кувейт, далі - "Сторони",

визнаючи важливість співробітництва та керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між Сторонами,

прагнучи до обміну досвідом з питань співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, які становлять суспільний інтерес,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв'язків між громадськими молодіжними організаціями та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості держав Сторін шляхом організації відносин та інших форм поглиблення співробітництва через органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 2

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між організаціями всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цього Меморандуму про взаєморозуміння, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 3

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між науково-дослідницькими установами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту, включаючи наступні форми співпраці:

- участь фахівців, вчених, викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, що проводяться в державах Сторін;

- обмін фахівцями, які займаються реалізацією державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту для проведення лекцій та консультацій, організації спільних наукових досліджень з метою поглиблення спеціалізації та підвищення кваліфікації;

- обмін науковими публікаціями та спеціальною літературою з молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Стаття 4

Сторони заохочують участь представників обох держав у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, таборах, обміну волонтерами, симпозіумах, семінарах, конкурсах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах та інших заходах, а також обмін досвідом між фахівцями молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 5

Сторони забезпечують обмін інформацією щодо діючих в їх державах громадських молодіжних організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльності щодо нормативно-правового забезпечення молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 6

Міністерство молоді та спорту України та Державне управління у справах спорту Держави Кувейт є відповідальними за виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 7

Сторони здійснюють співробітництво в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння відповідно до національного законодавства держав Сторін, діючи в межах визначеної ними компетенції на основі взаємної поваги інтересів.

Стаття 8

Цей Меморандум про взаєморозуміння не впливає на права і обов'язки кожної зі Сторін, що випливають з міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.

Стаття 9

Усі спірні питання, пов'язанні з тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуватимуться шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений за взаємною письмовою згодою обох Сторін у будь-який час. Зміни та доповнення набувають чинності у порядку, передбаченому абзацом першим Статті 11.

Стаття 11

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати отримання останнього письмового оповіщення дипломатичними каналами, якими Сторони повідомляють одна одну про завершення власних внутрішньодержавних процедур, потрібних для набрання ним чинності.

Цей Меморандум про взаєморозуміння залишається чинним протягом п'яти (5) років від дати набуття ним чинності та автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, поки жодна зі Сторін не повідомить іншу в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити його дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не вплине на термін дії чи тривалість будь-якої особливої угоди, проекту та діяльності, яка здійснюється відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Учинено в м. Ель-Кувейт 18 березня 2018 року в двох примірниках, українською, арабською та англійською мовами. Усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою КМУ від 22 серпня 2018 року N 738 ("Офіційний вісник України" від 28.09.2018, N 74, стаття 2471)

 

За Уряд України

За Уряд Держави Кувейт

Опрос