Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Антикоррупционным Генеральным Управлением Министерства внутренних дел Румынии о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 05.12.2018
действует с 05.12.2018

УКРАЇНА
Адміністрація Державної
прикордонної служби України

РУМУНІЯ
Антикорупційне Генеральне
Управління Міністерства
внутрішніх справ Румунії

  

  

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Антикорупційним Генеральним Управлінням Міністерства внутрішніх справ Румунії про співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

04.12.2018
05.12.2018

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

05.12.2018

Адміністрація Державної прикордонної служби України та Антикорупційне Генеральне Управління Міністерства внутрішніх справ Румунії (далі - Учасники),

відповідно до положень Договору між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про співробітництво у боротьбі із злочинністю, здійсненого 6 липня 1999 року, та Договору між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, вчиненого 17 червня 2003 року,

враховуючи необхідність:

- зміцнення міжнародного та двостороннього співробітництва як важливого елементу боротьби з корупцією;

- здійснення обміну досвідом та розробки високих професійних стандартів;

- підвищення ефективності заходів, необхідних для запобігання і протидії корупції та іншим злочинам та правопорушенням, вчиненим співробітниками Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ Румунії, особливо в межах пунктів пропуску через українсько-румунський державний кордон;

- інтенсифікації співробітництва Учасників у контексті нових загроз, які несе корупція для стабільності та безпеки держав, а також зв'язку корупції з іншими формами кримінальних правопорушень, особливо між організованою та економічною злочинністю,

домовилися про таке:

Стаття 1

Учасники домовилися здійснювати співробітництво у сфері запобігання розслідування, виявлення та протидії корупційним злочинам і правопорушенням, вчиненим співробітниками Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ Румунії, зокрема:

1) обмін інформацією та реалізацію проектів, що становлять спільний інтерес;

2) обмін досвідом щодо запобігання та протидії корупції відповідно до національного законодавства держав Сторін;

3) взаємну допомогу під час проведення розслідувань щодо корупційних дій та інших службових правопорушень, вчинених співробітниками Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ Румунії, на основі загальновизнаних критеріїв, установлених Учасниками.

Стаття 2

Обсяг співробітництва, про яке йдеться у статті 1, зокрема включає:

1) обмін досвідом і передовими практиками;

2) планування та реалізацію заходів щодо співпраці в конкретних випадках;

3) впровадження превентивних заходів і механізмів оцінки інформації;

4) проведення зустрічей експертів на регулярній та взаємовигідній основі, на теми, що становлять спільний інтерес;

5) організацію семінарів і тренінгів, участь у спільних проектах;

6) обмін інформацією, що сприяє реалізації співробітництва.

Стаття 3

1. З метою реалізації співробітництва, про яке йдеться у статті 1 цього Протоколу, Учасники в межах своєї компетенції співпрацюють безпосередньо або через уповноважених представників.

2. Уповноваженими представниками Сторін на центральному рівні є:

a) від Української Сторони:

директор Департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України;

b) від Румунської Сторони:

генеральний директор Антикорупційного Генерального Управління Міністерства внутрішніх справ Румунії.

3. Уповноваженими представниками Сторін на регіональному рівні є:

a) від Української Сторони:

начальник управління внутрішньої та власної безпеки "Захід" Державної прикордонної служби України;

начальник управління внутрішньої та власної безпеки "Південь" Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Мукачівському прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Чернівецькому прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Ізмаїльському прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

b) від Румунської Сторони:

начальник регіонального антикорупційного підрозділу "Сату Маре";

начальник регіонального антикорупційного підрозділу "Марамуреш";

начальник регіонального антикорупційного підрозділу "Сучава";

начальник регіонального антикорупційного підрозділу "Ботошань".

4. У разі зміни своїх уповноважених представників Учасники негайно повідомляють про це одна одну.

Стаття 4

1. Уповноважені представники Учасників на центральному рівні співпрацюють між собою безпосередньо в межах своєї компетенції, за винятком випадків або повноважень, передбачених національним законодавством держав Учасників щодо виключної компетенції Учасників.

2. Уповноважені представники Учасників на регіональному рівні співпрацюють між собою безпосередньо в територіальних межах, за винятком випадків або повноважень, передбачених національним законодавством держав Учасників щодо виключної компетенції Учасників або уповноважених представників Учасників на центральному рівні.

Стаття 5

1. Співробітництво здійснюється на підставі запитів, переданих відповідно до вимог пунктів 2 - 4 цієї статті.

2. Запит, про який йдеться в пункті 1 цієї статті, зокрема, має включати назву суб'єкта, опис сфери співробітництва та його підстави. До запиту додаються необхідні та пов'язані з цим запитом документи.

3. Запит подається в письмовій формі, за винятком термінових випадків, у яких співробітництво може здійснюватися на підставі усних запитів Учасників або їх уповноважених представників, підтверджених невідкладно в письмовій формі.

4. Відповідь на запит має бути надана в найкоротший термін.

Стаття 6

У співробітництві може бути відмовлено в разі, якщо виконання запиту Учасника, який пропонує співробітництво, або її уповноваженого представника могло б унеможливити або ускладнити виконання завдань Державною прикордонною службою України чи Антикорупційним Генеральним Управлінням Міністерства внутрішніх справ Румунії, або порушити положення національного законодавства держав Учасників.

Стаття 7

1. Обмін інформацією під час реалізації співробітництва, включаючи інформацію з обмеженим доступом, порядок її передачі третій стороні відбуваються з урахуванням чинних міжнародних договорів, які застосовуються в цій сфері, укладених між Урядами держав Учасників, а також норм національного законодавства держав Учасників.

2. Інформація, отримана в рамках співробітництва, не може бути надана третій стороні без попередньої згоди Учасника, який її передав.

Стаття 8

1. За потреби, на вимогу одного із Учасників, можуть бути організовані робочі зустрічі для досягнення взаємної згоди з конкретних питань, що становлять спільний інтерес.

2. Час, місце і список учасників, а також порядок денний зустрічей визначаються та надсилаються за допомогою доступних засобів зв'язку.

3. За результатами кожної зустрічі складається протокол у двох примірниках, кожен українською та румунською мовами.

Стаття 9

1. Правові зобов'язання, що випливають з цього Протоколу є виключно обмеженими компетенцією Адміністрації Державної прикордонної служби України і Антикорупційного Генерального Управління Міністерства внутрішніх справ Румунії.

2. Адміністрація Державної прикордонної служби України співпрацює з Антикорупційним Генеральним Управлінням Міністерства внутрішніх справ Румунії в межах компетенції Учасників, відповідно до національного законодавства України і Румунії.

3. Будь-які спори, які виникають у зв'язку з тлумаченням та реалізацією цього Протоколу, вирішуватимуться Учасниками або їх уповноваженими представниками шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Стаття 10

1. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і діятиме протягом дії Договору між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про співробітництво у боротьбі із злочинністю, здійсненого 6 липня 1999 року у м. Київ.

2. За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть бути внесені зміни і доповнення. Зміни та доповнення оформляються у формі додаткових документів, які становитимуть невід'ємну його частину, та набиратимуть чинності як цей Протокол.

3. Дію цього Протоколу може бути припинено у будь-який час будь-якою Стороною шляхом направлення письмового повідомлення дипломатичними каналами. У цьому випадку його дія припиняється через 30 днів з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

Вчинено в місті Бухарест 5 грудня 2018 року в двох оригінальних примірниках, кожен українською, румунською і англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу, текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України

За Антикорупційне Генеральне
Управління Міністерства
внутрішніх справ Румунії

генерал-полковник

генеральний комісар поліції

Петро ЦИГИКАЛ

Олександр Каталін ІОНІТА

Опрос