Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между таможенными администрациями государств - членов ГУАМ о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом через государственные границы государств - членов ГУАМ

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 05.10.2018
редакция действует с 04.01.2019

ПРОТОКОЛ
між митними адміністраціями держав - членів ГУАМ про взаємодію у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов'язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом через державні кордони держав - членів ГУАМ

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.10.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.03.2019

Протокол затверджено
 наказом Державної фіскальної служби України
 від 4 січня 2019 року N 3

Офіційний переклад.

Державний митний комітет Азербайджанської Республіки, Міністерство фінансів Грузії в особі Юридичної Особи Публічного Права Служби доходів, Митна служба при Міністерстві фінансів Республіки Молдова та Державна фіскальна служба України (далі - Сторони),

прагнучи до розвитку митного співробітництва в рамках ГУАМ,

враховуючи, що порушення митного законодавства наносять шкоду економічним, соціальним та культурним інтересам держав Сторін,

з метою підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями, віднесеними до компетенції митних органів держав Сторін, взаємодіючи шляхом обміну інформацією між Сторонами,

домовились про таке:

Стаття 1

Дія цього Протоколу поширюється на обмін інформацією, зазначеною в Статті 2 цього Протоколу, з метою боротьби з митними правопорушеннями, пов'язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом через державні кордони держав - членів ГУАМ.

Стаття 2

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін та цього Протоколу, визначають уповноважені підрозділи, які обмінюються інформацією по мірі її надходження щодо:

1) осіб, які, за наявними даними, готують, здійснюють або здійснили митні правопорушення, пов'язані з незаконним переміщенням товарів повітряним транспортом між територіями держав Сторін;

2) товарів, які переміщуються фізичними або юридичними особами повітряним транспортом між територіями держав Сторін з порушенням митного законодавства держави будь-якої із Сторін.

Стаття 3

Обмін інформацією та результатами її перевірки в рамках цього Протоколу здійснюється шляхом передачі повідомлень, відповідно до Технічних умов обміну інформацією, розроблених та затверджених на двосторонній основі.

Стаття 4

1. Інформація, отримана відповідно до положень цього Протоколу, носить конфіденційний характер, використовується виключно з метою виконання цього Протоколу, і не може передаватися третім сторонам або використовуватися для інших цілей без письмової згоди Сторони, яка передала таку інформацію.

2. Інформація, отримана однією із Сторін відповідно до цього Протоколу, забезпечується таким самим режимом конфіденційності, який передбачено національним законодавством її держави для власної інформації аналогічного характеру і змісту.

3. Використання такої інформації в якості доказів у судових інстанціях визначається відповідно до національного законодавства держав Сторін.

4. Персональні дані, які є предметом обробки в рамках цього Протоколу, повинні відповідати національним законодавствам держав Сторін, а також Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року.

5. Сторони вживають усіх необхідних заходів для забезпечення компетентного виправлення персональних даних, їх знищення або блокування у тому випадку, якщо обробка цих персональних даних не відповідає положенням цього Протоколу і, якщо обробка цих даних є недоцільною, неналежною або вони виходять за рамки мети їх отримання.

До таких заходів також відноситься інформування інших Сторін про кожне виправлення, знищення чи блокування персональних даних.

Стаття 5

Будь-які розбіжності між Сторонами щодо застосування цього Протоколу вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, які є його невід'ємною частиною, що оформляються окремими протоколами, які набирають чинності у порядку, встановленому Статтею 7 цього Протоколу.

Стаття 7

1. Цей Протокол укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати здачі Сторонами на зберігання депозитарію третього повідомлення, яке підтверджує виконання державами-членами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності. Для Сторін, які здадуть свої повідомлення після такої дати, Протокол набере чинності з дати отримання депозитарієм відповідного повідомлення.

2. Кожна зі Сторін може денонсувати цей Протокол шляхом письмового повідомлення, направленого депозитарію не пізніше, ніж за шість місяців до припинення дії Протоколу для відповідної Сторони.

3. Депозитарієм цього Протоколу є Секретаріат Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ.

Вчинено в місті Кишинів 5 жовтня 2018 року в одному примірнику англійською і російською мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу, текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

За Державний митний комітет
Азербайджанської Республіки

(підпис) 

За Службу доходів
Міністерства фінансів Грузії

(підпис)

За Митну службу при
Міністерстві фінансів
Республіки Молдова

(підпис) 

За Державну фіскальну
службу України

(підпис)

Опрос