Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной администрацией Министерства финансов Республики Сербия о сотрудничестве в сфере обмена таможенной статистической информацией

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 03.07.2018
действует с 03.07.2018

ПРОТОКОЛ
між Державною фіскальною службою України і Митною адміністрацією Міністерства фінансів Республіки Сербія про співробітництво у сфері обміну митною статистичною інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.07.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 03.07.2018

Державна фіскальна служба України і Митна адміністрація Міністерства фінансів Республіки Сербія (далі - Договірні Сторони),

керуючись положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про взаємну допомогу в митних справах від 5 березня 2010 року,

визнаючи важливість правильного справляння мит, митних зборів, податків і інших платежів при ввезенні або вивезенні товарів, а також суворого дотримання положень законодавства держав Договірних Сторін щодо контролю за переміщенням товарів, доставкою вантажів у країну призначення, заявленою митною вартістю, відомостями про країну походження товарів, декларуванням товарів своїм найменуванням,

беручи до уваги те, що регулярний обмін даними митної статистики зовнішньої торгівлі, зіставлення таких даних і виявлення причин розбіжностей у них буде сприяти підвищенню достовірності статистичних даних держав Договірних Сторін стосовно зовнішньої торгівлі, а також недопущенню, виявленню і припиненню порушень національного законодавства держав Договірних Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

З метою реалізації Протоколу Договірні Сторони обмінюються відповідно до національних законодавств своїх держав даними митної статистики торгівлі України і Республіки Сербія (далі - дані статистики) на рівні восьми (8) знаків товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності, що використовуються Договірними Сторонами, один раз на квартал та за підсумками року.

Дані статистики, обмін якими здійснюється відповідно до цієї статті, формуються Договірними Сторонами згідно зі структурою, зазначеною в Додатку, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

У разі необхідності Договірні Сторони обмінюються іншими довідковими даними, що передаються прийнятним способом.

Стаття 2

Договірні Сторони зобов'язуються використовувати інформацію, отриману відповідно до цього Протоколу, виключно в митних цілях. Вона може передаватися третім особам або використовуватися для будь-яких інших цілей тільки за письмовою згодою Договірної Сторони, яка її передала.

Передана інформація матиме такий самий рівень конфіденційності, як така сама інформація відповідно до національного законодавства держави Договірної Сторони, яка її отримала.

Стаття 3

Договірні Сторони визначають структурні підрозділи та посадових осіб для реалізації Протоколу і уповноважують їх на здійснення прямих контактів.

Не пізніше, ніж через 30 днів з дати набрання чинності цим Протоколом Договірні Сторони інформують одна одну про імена та контактну інформацію уповноважених посадових осіб. Договірні Сторони невідкладно поінформують одна одну про зміни у зазначених списках.

Стаття 4

Організаційні, методологічні та технічні умови, а також способи та строки передачі даних узгоджуються Договірними Сторонами через уповноважених осіб.

Стаття 5

У разі необхідності Договірні Сторони проводять зустрічі уповноважених посадових осіб для обговорення питань, що стосуються реалізації положень цього Протоколу, в тому числі порівняльного аналізу даних митної статистики.

Стаття 6

Спори щодо тлумачення або застосування положень цього Протоколу вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій між Договірними Сторонами.

Стаття 7

За взаємною згодою Договірних Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни, що оформлюються відповідними протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цього Протоколу.

Стаття 8

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання та укладається на невизначений строк.

Кожна із Договірних Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні письмового повідомлення про свій намір. У такому разі Протокол припиняє свою дію через шість місяців з дати отримання цього повідомлення.

Вчинено у м. Белград 03 липня 2018 році у двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу, перевагу має текст англійською мовою.

 

За Державну фіскальну
службу України

За Митну адміністрацію
Міністерства фінансів
Республіки Сербія

 

Імпорт/Експорт

Найменування поля

Зміст

Примітки

G1

Напрямок переміщення (IM/EX)

IM - імпорт
EX - експорт

YEAR

Рік

 

T_INTERVAL

Квартал

 

G37_1

Код основної митної процедури

 

G37_2

Код попередньої митної процедури

 

G15*

Код країни відправлення

 

G17**

Код країни призначення

 

G34

Код країни походження

 

G33

Код товару

8-значний код товару

G38

Вага, кг

 

G41

Кількість товару у додатковій одиниці виміру

 

G41A

Код одиниці виміру

у разі наявності

G46

Статистична вартість, дол. США

 

____________
* Дані формуються у випадку, якщо країна походження, відправлення або торгуюча - Республіка Сербія / Україна.

** Дані формуються у випадку, якщо країна призначення або торгуюча - Республіка Сербія / Україна.

____________

Опрос