Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральным таможенным управлением Китайской Народной Республики относительно сотрудничества и содействия импорту и экспорту мяса птицы между Украиной и Китаем

Страны - участницы
Меморандум от 07.06.2018
действует с 07.06.2018

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Генеральним митним управлінням Китайської Народної Республіки щодо співробітництва та сприяння імпорту та експорту м'яса птиці між Україною та Китаєм

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.06.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 07.06.2018

З метою посилення двостороннього співробітництва та обміну інформацією щодо сприяння двосторонній торгівлі м'ясом птиці, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) та Генеральне митне управління Китайської Народної Республіки (далі - ГМУК) (далі іменуються як "Сторони") відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів своїх держав, обидві Сторони шляхом проведення спільних та взаємних консультацій, досягли взаєморозуміння у наступному:

Стаття 1. Мета

Сторони домовилися створити механізм взаємодії для сприяння та здійснення двостороннього імпорту та експорту м'яса птиці в найкоротші терміни.

Стаття 2. Напрями співробітництва

Сторони домовилися співпрацювати за такими напрямами:

1. Обмін інформацією щодо правил та вимог щодо імпорту для м'яса птиці;

2. Взаємодія з питань попередження і боротьби з грипом птиці та хворобою Ньюкасла;

3. Проведення оцінки ризиків, переговорів щодо інспектування та ветеринарно-санітарних вимог, підписання протоколу та реєстрації потужностей відповідно до інспекційних і ветеринарно-санітарних процедур доступу на ринок м'яса птиці імпортуючої Сторони;

4. Обмін фахівцями та співробітництво;

5. Інші форми співпраці, погоджені обома Сторонами.

Стаття 3. Нотифікація

1. Сторони погоджуються інформувати одна одну щодо законів, нормативно-правових актів та стандартів, процедур інспектування та ветеринарно-санітарних вимог, необхідних для імпорту м'яса птиці;

2. Сторони погоджуються обмінюватися інформацією щодо попередження та боротьби з грипом та іншими хворобами птиці, а також залишками небезпечних хімічних речовин, що становлять загрозу;

3. Перед прийняттям нових нормативних актів та стандартів щодо безпечності та якості, які можуть мати потенційний вплив на торгові відносини між Сторонами в розрізі імпорту та експорту м'яса птиці, Сторона, яка їх приймає, повинна завчасно повідомити про це іншу Сторону. За запитом та після відповідних узгоджень, Сторона, що приймає, повинна надати іншій Стороні необхідний перехідний період.

Стаття 4. Двосторонні зустрічі

У разі необхідності, на постійній або тимчасовій основі, за взаємної згоди Сторін, можуть проводитись консультаційні експертні наради щодо процедур інспектування та ветеринарно-санітарних вимог для імпортованого та експортованого м'яса птиці.

Стаття 5. Обмін фахівцями та співробітництво

З метою полегшення для Сторін здійснення відповідних підготовчих заходів, одна Сторона готує заходи до візиту та інформує якомога раніше іншу Сторону, яка сприяє організації візиту.

Стаття 6. Контактні пункти

1. Контактний пункт від України:

Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби

Контактна особа: Ольга Шевченко

Тел.: 0038-044-2795250

Електронна пошта: olga.shevchenko@vet.gov.ua, olga.shevchenko@dpss.gov.ua

2. Контактний пункт від Китайської Народної Республіки:

Бюро з питань безпеки імпорту та експорту продовольчих продуктів GACC

Контактна особа: Чжан І

Тел.: 0086-10-65195462

Електронна пошта: zhangy@customs.gov.cn

Стаття 7. Фінансування

Здійснення усіх заходів співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння залежить від наявності коштів, фахівців та інших ресурсів. Сторони погоджуються, що витрати, пов'язані з їх участю у спільних заходах, несе кожна Сторона окремо.

Стаття 8. Внесення змін

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений/доповнений за взаємною згодою обох Сторін.

Стаття 9. Набрання чинності та припинення дії

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається на 5 років і буде автоматично подовжений на наступні 5-річі періоди, якщо одна із Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі дипломатичними каналами про завершення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння за 3 місяці до завершення чергового 5-річного періоду.

Учинено в м. Нінбо "07" червня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

За Генеральне митне управління
Китайської Народної Республіки

Опрос