Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Главным Комендантом Пограничной охраны Республики Польша о порядке и объеме сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.04.2018
действует с 19.04.2018

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про порядок та обсяг співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.04.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.04.2018

Адміністрація Державної прикордонної служби України та Головний Комендант Прикордонної варти Республіки Польща (далі - Сторони), на підставі пункту 2 статті 7 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю, учиненої 3 березня 1999 року, враховуючи необхідність:

визначення засад і форм співробітництва з питань виявлення, запобігання та боротьби з організованою злочинністю та іншими тяжкими злочинами і протиправними діяннями, які здійснюються на українсько-польському державному кордоні або з використанням цього кордону;

організації співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю;

забезпечення безпеки та громадського порядку на спільному кордоні;

інтенсифікації співробітництва Сторін у контексті нових загроз, домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони зобов'язуються здійснювати співробітництво у сфері запобігання, виявлення та боротьби з організованою злочинністю, зокрема:

1) нелегальної міграції, торгівлі людьми та незаконним перетинанням (спробами перетинання) спільного кордону держав Сторін;

2) нелегального перевезення, ввозу та вивозу товарів і об'єктів, на які поширюються заборони і обмеження, а також підакцизних товарів, зброї та боєприпасів, вибухових матеріалів, наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів;

3) корупції;

4) терористичних загроз.

Стаття 2

Обсяг співробітництва, про яке йдеться у статті 1, включає зокрема:

1) співпрацю в рамках виконання оперативно-розшукових та слідчо-розшукових (оперативно-слідчих) дій;

2) обмін інформацією, а також персональними даними та іншими даними, що сприяють реалізації співробітництва, а саме:

щодо осіб, які причетні або підозрюються у причетності до організованої злочинності, щодо їхнього злочинного минулого та зв'язків;

щодо злочинних угруповань і об'єднань, їхніх структур, найбільш характерних особливостей поведінки осіб і діяльності угруповань;

щодо часу, місця та способу скоєння злочину, об'єктів злочинного посягання, а також щодо законів, які порушено, і заходів, яких вжито, щоб запобігти організованій злочинності чи іншим небезпечним злочинам;

3) взаємне надання технічної та іншої допомоги з метою запобігання та протидії порушенню безпеки та громадського порядку;

4) обмін досвідом з питань виконання завдань та службової діяльності.

Стаття 3

1. З метою реалізації співробітництва, про яке йдеться у статті 1 цього Протоколу, Сторони в межах своєї компетенції співпрацюють безпосередньо або через уповноважених представників.

2. Уповноваженими представниками Сторін на центральному рівні є:

1) зі сторони Державної прикордонної служби України:

директор Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України;

начальник управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України;

2) зі сторони Прикордонної варти Республіки Польща:

директор оперативно-слідчого управління Головної Комендатури Прикордонної варти;

комендант бюро внутрішніх справ Прикордонної варти.

3. Уповноваженими представниками Сторін на регіональному рівні є:

1) зі сторони Державної прикордонної служби України:

заступник начальника Північного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи;

заступник начальника Західного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи;

начальник оперативно-розшукового управління Північного регіонального управління;

начальник оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління;

начальник міжрайонного оперативно-розшукового відділу з місцем дислокації в населеному пункті Луцьк;

начальник міжрайонного оперативно-розшукового відділу з місцем дислокації в населеному пункті Львів;

начальник міжрайонного оперативно-розшукового відділу з місцем дислокації в населеному пункті Чоп;

начальник оперативно-розшукового відділу з місцем дислокації в населеному пункті Мостиська;

начальник управління внутрішньої та власної безпеки "Північ" Державної прикордонної служби України;

начальник управління внутрішньої та власної безпеки "Захід" Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Львівському прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Мостиському прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

начальник відділу внутрішньої безпеки по Чопському прикордонному загону Державної прикордонної служби України;

2) зі сторони Прикордонної варти Республіки Польща:

комендант Надбужанського відділу Прикордонної варти;

комендант Бещадського відділу Прикордонної варти;

начальник місцевого відділу в місті Хелм Бюро внутрішніх справ Прикордонної варти;

начальник місцевого відділу в місті Перемишль Бюро внутрішніх справ Прикордонної варти.

4. У разі зміни своїх уповноважених представників Сторони невідкладно повідомляють про це одна одну.

Стаття 4

1. Уповноважені представники Сторін на центральному рівні співпрацюють між собою безпосередньо в межах своєї компетенції, за винятком випадків або повноважень, передбачених національним законодавством держав Сторін щодо виключної компетенції Сторін.

2. Уповноважені представники Сторін на регіональному рівні співпрацюють між собою безпосередньо в територіальних межах, за винятком випадків або повноважень, передбачених національним законодавством держав Сторін щодо виключної компетенції Сторін або уповноважених представників Сторін на центральному рівні, за умови дотримання вимог пункту 3 цієї статті.

3. Уповноважені представники Сторін на регіональному рівні можуть здійснювати співробітництво в рамках оперативно-розшукової роботи після попередньо отриманої згоди Сторін на таке співробітництво.

Стаття 5

1. Співробітництво здійснюється на підставі запитів, переданих відповідно до напряму роботи або територіальних меж, за умови дотримання вимог пункту 4 цієї статті.

2. Запит, про який йдеться в пункті 1 цієї статті, зокрема, повинен включати назву суб'єкта, опис сфери співробітництва та його підстави. До запиту додаються необхідні та пов'язані з цим запитом документи.

3. Запит подається в письмовій формі, за винятком термінових випадків, у яких співробітництво може здійснюватися на підставі усних запитів Сторін або їх уповноважених представників, підтверджених невідкладно в письмовій формі.

4. Порядок складання запитів не застосовується до поточного співробітництва з питань обміну інформацією, включаючи інформацію, передану з власної ініціативи.

Стаття 6

У співробітництві може бути відмовлено у разі, якщо виконання запиту Сторони, яка пропонує співробітництво, або її уповноваженого представника могло б унеможливити або ускладнити виконання завдань Державною прикордонною службою України чи Прикордонною вартою Республіки Польща, або порушити положення національного законодавства держав Сторін.

Стаття 7

1. Обмін інформацією під час реалізації співробітництва, включаючи інформацію з обмеженим доступом, зокрема порядок її передачі третій стороні, відбувається з урахуванням чинних міжнародних договорів, які застосовуються в цій сфері, укладеними між Урядами держав Сторін, а також норм національного законодавства держав Сторін.

2. Інформація, отримана в рамках співробітництва, може бути надана третій стороні виключно за попередньою письмовою згодою Сторони, яка її передала.

Стаття 8

Виконання оперативно-розшукових завдань вимагає щоразових, попередніх, додаткових узгоджень з питань порядку та способу їх реалізації.

Стаття 9

1. У рамках співробітництва Сторони можуть створювати спільні групи, зокрема з метою планування проведення спільних заходів, їх реалізації, безпосереднього керівництва або нагляду над заходами, здійсненими в рамках співробітництва чи аналізу та оцінки результатів виконаних завдань.

2. Створення спільних груп, про які йдеться в пункті 1 цієї статті, здійснюється на підставі окремих письмових документів, які містять інформацію щодо предмета співпраці, періоду співпраці та складу групи.

Стаття 10

1. Сторони або їх уповноважені представники можуть організувати одноразові або періодичні зустрічі з метою реалізації співробітництва.

2. Час, місце і список учасників, а також порядок денний зустрічей визначається за допомогою доступних засобів зв'язку.

3. За результатами кожної зустрічі складається протокол у двох примірниках, кожний українською та польською мовами.

Стаття 11

Порядок виділення коштів на заходи, що реалізуються на підставі цього Протоколу, буде наступним:

1) кошти, передбачені на реалізацію заходів однією з Сторін або уповноважених нею представників, виділяє Адміністрація Державної прикордонної служби України або Прикордонна варта Республіки Польща, на користь якої вони реалізовувались;

2) кошти, передбачені на реалізацію спільних заходів, що проводяться одночасно на користь двох Сторін або уповноважених ними представників, виділяються у взаємно узгоджених пропорціях;

3) Сторони обмінюються інформацією про фактично витрачені кошти.

Стаття 12

1. Усі питання, які виникають у зв'язку з реалізацією цього Протоколу, а також спірні питання будуть вирішуватися Сторонами або їх уповноваженими представниками шляхом взаємних консультацій та переговорів.

2. Якщо Сторони не досягли домовленостей згідно з пунктом 1 цієї статті, питання вирішується дипломатичними каналами.

Стаття 13

1. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і буде діяти протягом дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю, учиненої 3 березня 1999 року.

2. Протокол може бути змінений або доповнений у формі додаткових протоколів, які становитимуть невід'ємну його частину та набиратимуть чинності в тому порядку, що й цей Протокол.

3. Дія протоколу може бути припинена на підставі письмового повідомлення однієї зі Сторін, надісланого другій Стороні терміном не пізніше 30 днів перед бажаним терміном припинення дії.

4. З дати набрання чинності цим Протоколом припиняє дію Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про напрями взаємодії оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонної варти Республіки Польща, учинений 22 вересня 2004 року, та змінений Додатковим протоколом між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про внесення змін і доповнень до Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про напрями взаємодії оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонної варти Республіки Польща, учиненим 16 лютого 2007 року.

Учинено в місті Київ 19 квітня 2018 року в двох примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України
генерал-лейтенант

Головний Комендант Прикордонної
варти Республіки Польща
бригадний генерал ПВ

П. Цигикал

Т. Прага

Опрос