Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Международной морской организацией относительно участия в Системе аудита государств - членов Международной морской организации

Страны - участницы
Меморандум от 18.05.2018
действует с 18.05.2018

МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Україною та Міжнародною морською організацією щодо участі у Системі аудиту держав - членів Міжнародної морської організації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.05.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 18.05.2018

Преамбула

1 Оскільки Асамблея Міжнародної морської організації (ІМО) прийняла резолюцію А.1070(28) про Кодекс з імплементації інструментів ІМО (далі - Кодекс III); та резолюцію А.1067(28) про Рамкові принципи і Процедури системи аудиту держав - членів ІМО, з метою забезпечення у відповідності до встановлених ними вимог всеосяжної, послідовної та ефективної імплементації інструментів ІМО,

2 Оскільки Україна підтримує принципи, на яких базується ця система, та зобов'язується докласти зусиль для успішного його проходження,

3 Україна та ІМО домовилися про таке:

Розділ 1 - Загальні питання

4 Цим Україна погоджується на участь у аудиті держав-членів командою аудиторів ІМО. Даний аудит проводитиметься відповідно до Рамкових принципів Процедур, визначених у резолюції Асамблеї А.1067(28).

5 Аудит проводитиметься відповідно до послідовності заходів у межах системи аудиту, передбачених Додатком 3 до Процедур, та процесу аудиту, передбаченого Додатком 6 до Процедур. Аудит буде проведено згідно з графіком, узгодженим шляхом консультації між Сторонами цього Меморандуму.

Розділ 2 - Конфіденційність

6 Сторони погоджуються вважати конфіденційною всю зібрану інформацію, матеріали, записи та звіти, передані Україною та отримані або зібрані під час аудиту командою аудиторів. Термін "конфіденційність" означає, що перелічені вище матеріали не можуть бути передані або розголошені командою аудиторів або Генеральним Секретарем будь-якій іншій стороні без письмової згоди України.

7 Сторони погоджуються, що остаточно зведений звіт, план коригувальних дій та коментарі щодо прогресу реалізації плану коригувальних дій будуть опубліковані для всіх держав - членів ІМО через модуль аудиту держав-членів у Глобальній інтегрованій інформаційній системі судноплавства (GISIS), до якого може бути отриманий доступ лише державами - членами ІМО.

Розділ 3 - Відповідальність держави-члена

8 Україна погоджується співпрацювати з командою аудиторів та надавати підтримку, необхідну для успішного проходження аудиту, що передбачає:

8.1 призначення відповідно до Процедур єдиної контактної особи для взаємодії з будь-яких питань в процесі аудиту, що проводитиметься відповідно до цього Меморандуму;

8.2 надання сприяння в отриманні віз або дозволів, необхідних команді аудиторів для здійснення своїх обов'язків;

8.3 надання команді аудиторів копій відповідних документів і записів та/або доступу до них, включаючи ті, що зберігаються в електронному вигляді;

8.4 забезпечення участі в інтерв'ю з командою аудиторів у взаємно узгоджений час та узгодженому місці відповідних працівників і посадових осіб з Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державного агентства рибного господарства України, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у процесі виконання Україною зобов'язань, взятих відповідно до обов'язкових інструментів ІМО, Стороною яких є Україна;

8.5 чітке дотримання виконання узгодженого графіку проведення аудиту та доведення до відома команди аудиторів будь-яких умов, що можуть призвести до внесення поправок до нього;

8.6 організацію на запит команди аудиторів спостереження за операціями або діяльністю, що входять до сфери аудиту, за умови, що зазначені спостереження планово не включені до узгодженого графіка проведення аудиту; та

8.7 інше сприяння, в міру необхідності, роботі команди аудиторів шляхом надання у разі необхідності адміністративних, секретарських послуг перекладу та транспортного обслуговування.

Розділ 4 - Відповідальність ІМО

9 Генеральний Секретар сприятиме проведенню відповідно до цього Меморандум аудиту шляхом:

9.1 призначення єдиної контактної особи від Секретаріату для взаємодії з питань аудиту, що проводиться відповідно до цього Меморандуму;

9.2 обрання керівника та членів команди аудиторів, склад якої (імена, національність, кваліфікація та інша інформація, що може бути необхідна для полегшення в'їзду) буде повідомлений Україні до початку аудиту;

9.3 чіткого дотримання виконання узгодженого графіку проведення аудиту та доведення до відома команди аудиторів і України будь-яких умов, що можуть призвести до внесення поправок до нього;

9.4 ведення відповідних записів під час аудиту; та

9.5 надання практичної, логістичної та іншої підтримки, необхідної для проведення аудиту.

Розділ 5 - Сфера аудиту

10 На підставі Кодексу III (резолюція А.1070(28)) як Стандарту аудиту такі обов'язкові інструменти ІМО будуть предметом аудиту з метою визначення, яким чином Україна дотримується своїх обов'язків та зобов'язань як держава прапору, порту та прибережна держава у сфері безпеки мореплавства та захисту навколишнього середовища:

10.1 Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками; (SOLAS 1974);

10.2 Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками (SOLAS PROT 1988);

10.3 Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, змінена Протоколом 1978 року, з поправками (MARPOL 1973/1978);

10.4 Протокол 1997 року про внесення змін до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (MARPOL PROT 1997);

10.5 Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (STCW 1978);

10.6 Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року (LL 1966);

10.7 Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року (TONNAGE 1969); та

10.8 Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, з поправками (COLREG 1972).

11 Що стосується STCW 1978, з поправками, аудит не дублюватиме вимоги обов'язкового аудиту, що встановлені у цій Конвенції. Предметом аудиту будуть лише аспекти STCW 1978, визначені у Розділі A-I/16 частини А Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (STCW).

12 У контексті вищезазначених обов'язкових інструментів ІМО, предметом аудиту, щонайменше, є такі адміністративні, юридичні та технічні області:

12.1 юрисдикція органів, визначених у підпункті 8.4 цього Меморандуму, а також інших органів, що мають юрисдикцію, пов'язану з забезпеченням того, що обов'язки та зобов'язання України виконуються згідно відповідних інструментів ІМО, Стороною яких є Україна:

12.2 організаційна структура та повноваження органів, визначених у підпункті 12.1 цього Меморандуму, що забезпечують виконання Україною обов'язків та зобов'язань, взятих нею в рамках інструментів ІМО, Стороною яких є Україна;

12.3 законодавство та нормативно-правова база України з питань, пов'язаних з виконанням Україною обов'язків та зобов'язань, взятих нею в рамках інструментів ІМО, Стороною яких є Україна;

12.4 оприлюднення чинних міжнародних обов'язкових інструментів, правил та положень, що випливають з інструментів ІМО, Стороною яких є Україна;

12.5 механізми забезпечення виконання міжнародних обов'язкових інструментів, правил та положень, що випливають з інструментів ІМО, Стороною яких є Україна;

12.6 здійснення контрольних заходів, огляду, перевірки, аудиту, процедури підтвердження, затвердження та сертифікації, які є обов'язковими в рамках обов'язкових інструментів, правил та положень, що випливають із інструментів ІМО, Стороною яких є Україна;

12.7 процедури відбору визнання, уповноваження, призначення організацій за необхідності, та інспекторів, уповноважених виконувати певні функції від імені Держави (морської адміністрації), наділення їх повноваженнями та оформлення цих повноважень, а також забезпечення належного контролю за виконанням ними таких делегованих повноважень;

12.8 затверджені та впроваджені Україною процедури проведення розслідувань, у тому числі морських аварійних подій, про які згідно з міжнародними обов'язковими інструментами, правилами та положеннями, що випливають з інструментів ІМО, Стороною яких є Україна, Україна зобов'язана повідомляти ІМО; та

12.9 направлення звітів (повідомлень) до ІМО та Морських адміністрацій держав - членів ІМО згідно з міжнародними обов'язковими інструментами, правилами та положеннями, що випливають з інструментів ІМО, Стороною яких є Україна.

Розділ 6 - Привілеї, імунітети та інші правові наслідки

13 Ніщо в цьому Меморандумі не порушує прямо чи опосередковано будь-які привілеї чи імунітет, якими користуються Україна та ІМО відповідно до Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН або будь-якої іншої конвенції або угоди, закону або рішення міжнародного або національного характеру.

14 Особи, які відповідно до цього Меморандуму, призначені для виконання функцій аудиторів, вважаються експертами ІМО в розумінні Додатку XII Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН.

15 Ніщо в цьому Меморандумі не встановлює будь-якого права чи зобов'язання між Сторонами або стосовно третіх сторін.

Розділ 7 - Вирішення спорів

16 Будь-який спір, протиріччя або претензія, що виникають між Сторонами та які випливають з цього Меморандуму або стосуються нього, вирішуються мирно шляхом переговорів.

Розділ 8 - Зупинення дії, внесення змін або припинення дії

17 Цей Меморандум може бути зупинений, змінений або припинений Україною у будь-який час шляхом направлення Генеральному Секретарю ІМО не менше ніж за місяць обґрунтованого письмового повідомлення про припинення дії домовленостей, досягнутих відповідно до цього Меморандуму.

Розділ 9 - Набрання чинності та термін дії

18 Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання обома Сторонами та залишається чинним три роки або принаймні до завершення аудиту України командою аудиторів ІМО відповідно до узгодженого графіку, згаданого у розділі 4 цього Меморандуму.

Розділ 10 - Додаткові положення

19 ІМО покриває лише витрати на поїздку аудиторської групи до України.

20 На підтвердження чого Сторони підписали цей Меморандум у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами.

 

Від імені України
Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Від імені ІМО
Генеральний Секретар

К. Лім

Опрос