Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством образования и исследований Эстонской Республики о сотрудничестве в молодежной сфере

Страны - участницы
Меморандум от 22.05.2018
действует с 22.05.2018

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти та досліджень Естонської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.05.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.05.2018

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство освіти та досліджень Естонської Республіки (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини між установами та організаціями у молодіжній сфері в обох країнах, а також стимулювати процес інтеграції України до Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,

посилаючись на Угоду між Урядом України та Урядом Естонської Республіки з питань культури, освіти та наукового співробітництва, підписану 15 березня 1994 року в м. Києві,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є сприяння розвитку прямих контактів і співробітництва між установами та організаціями, які беруть участь в плануванні та реалізації державної політики у молодіжній сфері кожної зі Сторін.

Стаття 2

Сторони сприяють обміну інформацією, успішними практиками і експертами між суб'єктами, залученими до планування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, в тому числі центральними органами виконавчої влади, муніципалітетами, громадянським суспільством і неурядовими організаціями.

Стаття 3

Сторони заохочуватимуть розвиток українсько-естонських відносин у молодіжній сфері відповідно до молодіжної політики Європейського Союзу, Ради Європи та державної політики у молодіжній сфері кожної зі Сторін.

Стаття 4

Сторони заохочуватимуть співробітництво у молодіжній сфері, включаючи, але не обмежуючись наступними темами співробітництва:

- стратегічне планування та розвиток державної політики у молодіжній сфері і молодіжної роботи;

- реалізація державної політики у молодіжній сфері і молодіжної роботи;

- дослідження щодо молоді;

- навчання фахівців молодіжної сфери;

- участь молоді;

- ефективне управління.

Стаття 5

Співробітництво в рамках цього Меморандуму фінансуватиметься в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін. Сторони в кожному випадку домовлятимуться щодо фінансових умов здійснення заходів в рамках цього Меморандуму.

Стаття 6

Цей Меморандум може бути змінений або переглянутий, якщо це буде визнано за необхідне, за взаємною письмовою згодою Сторін.

У разі виникнення спорів щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму, Сторони будуть вирішувати їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 7

Положення цього Меморандуму не впливають на права і зобов'язання Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Естонська Республіка.

Стаття 8

Цей Меморандум укладається терміном на п'ять років та набирає чинності з дати його підписання.

Вчинено в м. Київ "22" травня 2018 року в двох примірниках, кожен українською, естонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Міністерство молоді
та спорту України

За Міністерство освіти та
досліджень Естонської Республіки

Опрос