Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании и научно-техническом сотрудничестве в сфере геодезии, картографии, кадастра и земельных отношений между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Службой геодезии и картографии Республики Словения

Страны - участницы
Меморандум от 11.05.2018
действует с 11.05.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та науково-технічне співробітництво у сфері геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Службою геодезії та картографії Республіки Словенія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.05.2018
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.05.2018

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та Служба геодезії та картографії Республіки Словенії (далі - Сторони),

керуючись взаємними інтересами в галузі геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин,

бажаючи надалі зміцнювати дружні відносини шляхом розвитку науково-технічного співробітництва,

прагнучи створити ефективні форми двостороннього співробітництва,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум) відповідно до норм і принципів міжнародного права та національного законодавства України та Республіки Словенія.

Співробітництво між Сторонами в рамках цього Меморандуму охоплює наступні напрями у сферах: консолідації земель сільськогосподарського призначення, ринку земель сільськогосподарського призначення, земельного кадастру, геодезії та картографії, але не обмежуються цими сферами.

Додаткові напрями співробітництва визначаються за взаємною згодою Сторін.

Стаття 2

Форми співробітництва між сторонами є:

1) організація ознайомчих візитів та зустрічей спеціалістів Сторін з питань, віднесених до компетенції Сторін;

2) ознайомлення із законодавством у сфері геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин держав Сторін, а також із методичними матеріалами у цій сфері;

3) організація семінарів, дискусій, конференцій та інших спільних заходів;

4) обмін інформацією, досвідом і даними;

5) реалізація проектів технічної допомоги.

Додаткові форми співробітництва визначаються за взаємною згодою Сторін.

Стаття 3

Умови та порядок співробітництва за окремими напрямами визначаються окремими угодами між Сторонами у письмовій формі.

Стаття 4

Матеріали, якими обмінюються Сторони в рамках заходів співробітництва, передбаченого цим Меморандумом, розглядаються ними як відкриті й доступні для публічного ознайомлення, якщо інше не буде визначене Стороною, що надає матеріали. Передача інформації з обмеженим доступом не здійснюється.

Стаття 5

Цей Меморандум не передбачає будь-яких фінансових зобов'язань для Сторін.

Стаття 6

Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом п'яти років.

Сторони можуть змінювати і доповнювати цей Меморандум за взаємною письмовою згодою шляхом укладення окремих протоколів, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір. Цей Меморандум припиняє дію через шість місяців з дати отримання відповідного повідомлення.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання тих заходів, які були розпочаті, але не завершені на момент припинення його дії.

Цей Меморандум автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо його дія не буде припинена будь-якою із Сторін.

Учинено в м. Київ "11" травня 2018 р. у двох примірниках, кожний українською, словенською та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу України
з питань геодезії, картографії та
кадастру

За Службу геодезії та картографії
Республіки Словенія

Опрос