Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключительный протокол совместной проверки государственной границы между Украиной и Венгрией, проведенной в период 2009 - 2016 годов

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 06.10.2017
действует с 31.05.2021

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН МІЖ УКРАЇНОЮ І УГОРЩИНОЮ

 

ЗАКЛЮЧНИЙ ПРОТОКОЛ
спільної перевірки державного кордону між Україною і Угорщиною,
проведеної в період 2009 - 2016 років

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
2017

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.10.2017
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 16.02.2021
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 31.05.2021

I. Українсько-Угорська Прикордонна Комісія (далі - Прикордонна Комісія), яку було утворено відповідно до статті 11 Договору між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, підписаного 19 травня 1995 року в м. Києві (далі - Договір), в період 2009 - 2016 років здійснила спільну перевірку державного кордону між Україною та Угорщиною від прикордонного знака "Тур", встановленого в точці стику державних кордонів України, Угорщини і Румунії до прикордонного знака "Тиса", встановленого в точці стику державних кордонів України, Угорщини і Словацької Республіки, і підготувала додаткові прикордонні документи щодо змін у позначенні державного кордону, які відбулися в період 2009 - 2016 років.

II. Прикордонна Комісія під час спільної перевірки державного кордону між Україною та Угорщиною виконала ремонт та оновлення прикордонних знаків.

III. Організація і проведення робіт.

Рішення, що приймалися Прикордонною Комісією в інтересах проведення спільної перевірки державного кордону між Україною та Угорщиною та підготовки додаткових документів, було прийнято:

на тринадцятому засіданні, яке відбулося в період 07 - 09 квітня 2009 року в м. Вашарошнамень;

на чотирнадцятому засіданні, яке відбулося в період 19 - 21 квітня 2011 року в м. Берегово;

на п'ятнадцятому засіданні і під час спільного вибіркового контрольного огляду що відбулись в період 26 - 29 березня 2013 року в м. Вашарошнамень;

на шістнадцятому засіданні, яке відбулося в період 14 - 15 квітня 2015 року в м. Берегово;

на сімнадцятому засіданні, яке відбулося в період 25 - 26 жовтня 2016 року в м. Будапешт.

Відповідно до зазначеного в пункті 3 статті 8 та пункті 3 статті 14 Договору про кожне засідання, спільний вибірковий контрольний огляд і робочу зустріч складено відповідні протоколи українською та угорською мовами.

Усі роботи на державному кордоні проводилися на підставі вимог Технічної інструкції виконання робіт на українсько-угорському державному кордоні, яку було затверджено Прикордонною Комісією яка є додатком 2 до протоколу її восьмого засідання.

Польові та камеральні роботи спільна технічна група проводила під керівництвом українського та угорського фахівців-геодезистів.

Персонал, який залучався для виконання робіт, матеріали, транспортні засоби, технічні прилади, які використовувалися під час проведення робіт, кожна з делегацій забезпечувала самостійно.

Спільною технічною групою в період 2009 - 2016 років виконано такі основні роботи:

заміну 15 знищених прикордонних знаків на нові;

перенесення 8 парних прикордонних знаків у безпечні місця у зв'язку зі змінами на місцевості;

ремонт 71 пошкодженого прикордонного знака;

ремонт, фарбування та нанесення нумерації 741 прикордонного знака;

проведено повне очищення прикордонних просік і місцевості навколо прикордонних знаків.

Після спільної контрольної перевірки кількість прикордонних знаків і додаткових прикордонних знаків, що позначають українсько-угорський державний кордон, не змінилася.

Прикордонна Комісія склала документ під назвою "Статистичні дані українсько-угорського державного кордону за результатами спільної перевірки в період 2009 - 2016 років" (додаток до цього заключного протоколу).

IV. Документування робіт.

За результатами спільної перевірки державного кордону Прикордонна Комісія підготувала такі документи:

Нові протоколи 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 326, 327, 332, 333, 336, 344, 346, 347, 362 та 365 прикордонних знаків, установлених на державному кордоні між Україною та Угорщиною із фотосхемами.

Додаткові аркуші зі змінами до списку координат прикордонних знаків і вигинів, не позначених прикордонними знаками на державному кордоні між Україною та Угорщиною.

Заключний протокол спільної перевірки державного кордону між Україною та Угорщиною в період 2009 - 2016 років.

Делегації Прикордонної Комісії нададуть вищевказані документи компетентним органам Договірних Сторін для їх затвердження.

Щодо стикових прикордонних знаків, Прикордонна Комісія констатувала таке.

Стосовно прикордонного знака "Тур". Під час тристоронньої робочої зустрічі представників України. Угорщини та Румунії, яка відбулася 17 жовтня 2012 року в м. Будапешт, відбулося підписання Протоколу прикордонного знака "Тур", який встановлено на стику державних кордонів України, Угорщини та Румунії. Правові процедури з ратифікації зазначеного Протоколу в усіх трьох країнах завершено. Протокол набрав чинності 28 червня 2015 року.

Стосовно прикордонного знака "Тиса". На підставі пункту V Протоколу прикордонного знака "Тиса", який установлено в точці стику державних кордонів України, Угорської Республіки та Словацької Республіки, підписаного 4 червня 2002 року в м. Калужа, усі три Сторони провели необхідні роботи з утримання стовпів стикового прикордонного знака "Тиса". На підставі пункту 5 Протоколу 15 засідання Прикордонної Комісії угорська делегація здійснила заміну всіх трьох гербів і змінила написи на "Magyarorszag" (Угорщина) на угорському стовпі прикордонного знака "Тиса".

V. Висновки за результатами спільної перевірки державного кордону між Україною та Угорщиною:

1. Прикордонна Комісія встановила, що за результатами спільної перевірки державного кордону - відповідно до Договору - лінія проходження державного кордону між Україною та Угорщиною не змінилася.

2. Прикордонна Комісія встановила, що українсько-угорський державний кордон по всій його протяжності на місцевості однаково упізнаваємий.

VI. Прикордонна Комісія затвердила результати спільної перевірки, проведеної в період 2009 - 2016 років.

За період спільної перевірки українсько-угорського державного кордону Прикордонна Комісія провела п'ять засідань та один вибірковий контрольний огляд державного кордону. Всі зустрічі проходили в дусі співпраці та у дружній атмосфері цілковитого порозуміння.

Цей заключний протокол підписаний на вісімнадцятому засіданні Прикордонної Комісії в м. Чернівці, 6 жовтня 2017 року, в двох примірниках, українською та угорською мовами, при цьому обидва примірники мають однакову силу.

 

полковник
Сергій Вороний
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

підполковник поліції
доктор Гайнал Габор
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ
українсько-угорського державного кордону за результатами спільної перевірки, проведеної в період 2009 - 2016 років

Дані по державному кордону

Протяжність державного кордону

по сухопутних ділянках (м)

49386,31

по водних ділянках (м)

87361,70

усього (м)

136748,01

Прикордонні знаки та непозначені прикордонними знаками точки вигину

прикордонні знаки на сухопутних ділянках (шт.)

175

додаткові прикордонні знаки (шт.)

374

триплекси (шт.)

2

не позначені прикордонними знаками точки вигину на водних ділянках (шт.)

2692

На території України

прикордонні стовпи на водних ділянках (шт.)

190

створні прикордонні стовпи

6

На території Угорщини

прикордонні стовпи на водних ділянках (шт.)

190

створні прикордонні стовпи

10

УСЬОГО

прикордонні знаки (шт.)

365

додаткові прикордонні знаки (шт.)

374

триплекси

2

не позначені прикордонними знаками точки вигину на водних ділянках (шт.)

2692

УСЬОГО ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ

741

УСЬОГО ТОЧОК ВИГИНУ

3241

____________

Опрос