Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством образования Португальской Республики относительно сотрудничества в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта

Страны - участницы
Меморандум от 18.12.2017
действует с 18.12.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Португальської Республіки щодо співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.12.2017
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 18.12.2017

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство освіти Португальської Республіки (далі - Підписанти),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між народами обох держав,

висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних взаємних зв'язків та співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками молоді та спортсменами України та Португальської Республіки,

домовилися про таке:

Пункт 1

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є обмін знаннями, досвідом та ресурсами Підписантів у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту з метою розвитку довгострокового співробітництва між двома державами у цих сферах.

Пункт 2

Підписанти на основі принципу взаємності сприяють розвитку дружніх зв'язків між молодіжними громадськими організаціями та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм співробітництва, та взаємодії між Підписантами, що реалізують державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту (далі - організації-партнери).

Пункт 3

Підписанти сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між організаціями-партнерами всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цього Меморандуму, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. Організаційну та фінансову відповідальність за виконання зобов'язань, що випливають з програм, несуть ті організації, які їх здійснюють.

Пункт 4

Підписанти сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між державними установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту, включаючи наступні форми співпраці, але не обмежуючись ними:

(a) проведення спільних заходів (з'їздів, симпозіумів, конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, форумів, виставок, конкурсів, спортивних змагань);

(b) участь фахівців у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, що проводяться в їх державах;

(c) обмін фахівцями у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту для проведення лекцій та консультацій, організації спільних наукових досліджень;

(d) сприяння розвитку неформальної освіти у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, включаючи роль молодіжної роботи і молодіжних працівників у просуванні участі молоді в житті суспільства;

(e) сприяння спільним розробкам та реалізації молодіжних програм, які спрямовані на поліпшення навичок і компетенції, що сприяють їх конкурентоспроможності на ринку праці, зайнятості та професійної підготовки молоді;

(f) сприяння популяризації та утвердженню здорового способу життя серед молоді;

(g) сприяння розвитку установ та організацій, що працюють з молоддю;

(h) обмін досвідом та співпраця у боротьбі з допінгом у спорті, просування етичних цінностей спорту, чесної гри, спортивної правди, здоров'я та гуманітарної цілісності;

(i) співробітництво у сфері боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями та заохочення чесності, прозорості та належного управління;

(j) співробітництво з питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів, боротьба з проявами насильства, пов'язаними з спортом, корупцією, расизмом, ксенофобією та всіма формами дискримінації, включаючи гендерне насильство;

(k) спорт для всіх;

(l) підтримка волонтерського руху у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

(m) підтримка та розвиток спорту осіб з інвалідністю та вразливих груп населення;

(n) розвиток дитячо-юнацького спорту;

(o) заохочення гендерної рівності;

(p) обмін літературою та інформаційними матеріалами з питань молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Пункт 5

Підписанти будуть:

a) сприяти участі представників держав Підписантів у спортивних і молодіжних заходах: фестивалях, конференціях, таборах, спортивних змаганнях, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, програмах обміну волонтерами та інших заходах, а також обміну досвідом між фахівцями у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

b) здійснювати обмін між представниками молодіжних громадських організацій та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з метою вирішення актуальних питань їх держав;

c) забезпечувати обмін інформацією стосовно вдосконалення законодавства у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Пункт 6

Співробітництво, яке охоплено цим Меморандумом, має здійснюватись відповідно до законодавства держав Підписантів та фінансуватися в межах бюджетних можливостей та призначень Підписантів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Підписантів.

Пункт 7

Усі спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму, вирішуються шляхом взаємних консультацій між Підписантами.

Пункт 8

Зміни до цього Меморандуму можуть бути внесені у будь-який час за взаємною письмовою згодою Підписантів.

Пункт 9

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

2. Цей Меморандум укладається терміном на п'ять років, його дія буде автоматично продовжуватися кожного разу на наступні п'ятирічні періоди, якщо жоден з Підписантів не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить письмово дипломатичними каналами іншого Підписанта про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

Учинено в м. Лісабон 18 грудня 2017 року в двох примірниках, кожний українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Українську Сторону

За Португальську Сторону

Опрос