Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Антимонопольным комитетом Украины и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Министерством предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь и Антимонопольным комитетом Украины от 18 февраля 1997 года

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.12.2017
действует с 20.12.2017

ПРОТОКОЛ
між Антимонопольним комітетом України та Міністерством антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди про співробітництво між Міністерством підприємництва та інвестицій Республіки Білорусь та Антимонопольним комітетом України від 18 лютого 1997 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.12.2017
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.12.2017

Антимонопольний комітет України та Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь (надалі - Сторони),

висловлюючи бажання встановити двостороннє співробітництво у сфері конкурентної політики,

прагнучи до створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх відносин,

виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди,

беручи до уваги зростаючий вплив глобалізації на економічний розвиток держав Сторін,

підкреслюючи визначальну роль конкурентної політики в забезпеченні економічних інтересів держав Сторін,

згідно з Договором про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь від 17 липня 1995 року,

домовилися про наступне:

1. У назві та преамбулі Угоди про співробітництво між Міністерством підприємництва та інвестицій Республіки Білорусь та Антимонопольним комітетом України від 18 лютого 1997 року слова "Міністерство підприємництва та інвестицій Республіки Білорусь" замінити словами "Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь" у відповідному відмінку.

2. Статті 1 - 8 Угоди викласти в такій редакції:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є розвиток та зміцнення співробітництва між Сторонами в сфері захисту та розвитку економічної конкуренції з урахуванням національного законодавства та міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Республіка Білорусь.

Стаття 2

Співробітництво між Сторонами здійснюється в межах їх компетенції за наступними напрямками:

1) вдосконалення політики у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

2) вживання практичних заходів з питань антимонопольного регулювання та розвитку конкурентного середовища;

3) обмін досвідом в області розгляду фактів порушення законодавства у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

4) обмін досвідом у сфері розробки і застосування нормативно-правових актів у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

5) обмін досвідом в області адвокатування конкуренції;

6) вдосконалення правозастосовчої практики у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції (попередження, обмеження і припинення та антиконкурентних практик);

7) обмін практиками з питань міжнародного співробітництва у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції;

8) надання сприяння, в тому числі шляхом надання інформації за запитом однієї зі Сторін, в рамках виконання іншою Стороною покладених на неї завдань і функцій.

Стаття 3

Основними формами взаємодії між Сторонами є наступні:

- спрямування повідомлень про розгляд справ про порушення законодавства держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, заяв про надання дозволу на вчинення концентрації, якщо у однієї із Сторін є інформація про те, що хоча б один з учасників таких дій прямо або опосередковано впливає на конкуренцію на ринку держави іншої Сторони;

- обмін інформацією, яка необхідна для виконання Сторонами завдань і функцій, покладених на них законодавством держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, при наявності такої інформації у Сторін;

- обмін законодавчими та іншими нормативними актами, науково-методичними матеріалами, а також інформаційними матеріалами, що не містять інформацію з обмеженим доступом;

- надання методологічної допомоги, обмін результатами досліджень товарних ринків, проведення відповідних консультацій;

- залучення фахівців іншої Сторони до участі у навчальних заходах з метою обміну досвідом;

- проведення двосторонніх симпозіумів, конференцій і семінарів.

Стаття 4

Обмін інформацією, яка необхідна для виконання Сторонами функцій, покладених на них законодавством держав Сторін у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції здійснюється шляхом направлення запитів на надання інформації, в якому вказується мета використання інформації, а також викладаються обставини справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з необхідними додатками, коли це можливо.

Надання інформації на підставі відповідного запиту здійснюється в рамках виконання Сторонами наступних функцій, покладених на них національним законодавством про захист економічної конкуренції держав Сторін:

- проведення досліджень товарних ринків, якщо діяльність суб'єкта господарювання держави однієї зі Сторін здійснює прямий або опосередкований вплив на конкуренцію на товарному ринку держави іншої Сторони;

- ведення розслідування справ про порушення національного законодавства про захист економічної конкуренції, якщо ефект від порушення прямо або опосередковано впливає на конкуренцію на товарному ринку держави іншої Сторони;

- розгляду заяв про надання дозволів на концентрації, якщо ефект від узгоджених дій прямо або опосередковано впливає на конкуренцію на товарному ринку держави іншої Сторони.

Запитувана інформація надається в терміни, узгоджені Сторонами, але не пізніше 45 (сорока п'яти) днів з дня отримання запиту. Сторона, яка отримала запит, інформує іншу Сторону про будь-які обставини, що можуть спричинити недотримання даного терміну.

Сторони зобов'язуються використовувати інформацію тільки з метою, зазначеною в запиті.

Сторона за своєю ініціативою, а також за запитом іншої Сторони може передавати інформацію про дії, які містять ознаки порушення національного законодавства про захист економічної конкуренції держав Сторін, які потребують вживання заходів щодо забезпечення дотримання національного законодавства про захист економічної конкуренції на товарних ринках держав Сторін.

Якщо співпраця стосується запиту інформації з обмеженим доступом або надання інформації, що може призвести до конфлікту інтересів, то будь-яка із Сторін має право відмовити в наданні даної інформації іншій Стороні.

Стаття 5

Спірні питання, що виникають у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 6

На прохання однієї із Сторін будуть проводитися негайні консультації з проблемних питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.

Стаття 7

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін за іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 8

Будь-які доповнення та зміни цієї Угоди будуть узгоджуватися Сторонами в письмовому вигляді.

3. Спори між Сторонами, пов'язані з тлумаченням та/або застосуванням цього Протоколу, вирішуються в порядку, встановленому Угодою.

Цей Протокол вступає в силу з дати його підписання.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди та укладається на строк дії Угоди.

Здійснено в місті Мінськ 20 грудня 2017 року в двох примірниках, кожний українською і російською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень Протоколу, перевагу має текст російською мовою.

 

За Антимонопольний
комітет України

За Міністерство
антимонопольного
регулювання і торгівлі
Республіки Білорусь

Опрос