Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта и по делам молодежи Грузии о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта

Страны - участницы
Меморандум от 02.03.2017
действует с 02.03.2017

МЕМОРАНДУМ
між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством спорту та у справах молоді Грузії про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.03.2017
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 02.03.2017

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство спорту та у справах молоді Грузії (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між народами держав Сторін,

висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних взаємних стосунків та співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками молоді та спортсменами України та Грузії,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв'язків між молодіжними громадськими організаціями та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості Сторін, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм співробітництва, співробітництва між центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту (далі - організації-партнери).

Стаття 2

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між організаціями-партнерами всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цього Меморандуму, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. У разі досягнення прямих домовленостей між організаціями, які співпрацюють, будуть реалізовуватися спільні програми. "Організаційну та фінансову відповідальність за виконання зобов'язань, що випливають з програм, несуть ті організації, які їх здійснюють.

Стаття 3

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між державними науковими установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту, включаючи наступні форми співпраці:

- участь фахівців у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, що проводяться в державах Сторін;

- обмін фахівцями у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту для проведення лекцій та консультацій, організація спільних наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту;

- обмін літературою з питань молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 4

Сторони сприяють участі представників держав Сторін у спортивних і молодіжних заходах: фестивалях, конференціях, таборах, спортивних змаганнях, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, програмах обміну волонтерами та інших заходах, а також обмін досвідом між фахівцями у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 5

Сторони здійснюють обмін між представниками молодіжних громадських організацій та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, з метою вирішення актуальних питань держав Сторін, сприяють розвитку неформальної освіти, в тому числі програми "Молодіжний працівник".

Стаття 6

Сторони забезпечують обмін інформацією стосовно вдосконалення законодавства у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 7

Сторони обмінюються досвідом з питань європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в частині реалізації положень у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту держав Сторін.

Стаття 8

Співробітництво, яке охоплено цим Меморандумом, має відповідати та здійснюватись відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін.

Стаття 9

Положення цього Меморандуму не впливають на права і зобов'язання Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Грузія.

Стаття 10

Усі спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму, вирішуються шляхом взаємних консультацій та/або переговорів між Сторонами.

Стаття 11

Положення цього Меморандуму можуть бути змінені та доповнені шляхом взаємної згоди Сторін, яка має бути оформлена як окремий документ та набуває чинності згідно з Статтею 12 цього Меморандуму. Документ, укладений таким чином, є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 12

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається терміном на п'ять років, його дія буде автоматично продовжуватися кожного разу на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить письмово дипломатичними каналами і іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

Учинено в м. Тбілісі 2 березня 2017 року в двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Міністерство молоді
та спорту України

За Міністерство спорту та у
справах молоді Грузії

Опрос