Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции и Национальным антикоррупционным органом Республики Италия

Страны - участницы
Меморандум от 14.02.2017
действует с 14.02.2017

МЕМОРАНДУМ
про порозуміння і співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним органом Республіки Італія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.02.2017
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.02.2017

Національне агентство з питань запобігання корупції (Україна) та Національний антикорупційний орган Італійської Республіки (далі - Сторони),

Прагнучи зміцнити і поглибити дружні відносини, які існують між двома державами і їх співпрацю на сьогоднішній день в сфері запобігання корупції,

Усвідомлюючи важливість міжнародного співробітництва та нагальної необхідності імплементації міжнародних актів у сфері запобігання корупції, прийнятих обома державами,

Підтверджуючи, що обидві сторони відіграють ключову роль в своїх країнах щодо зусиль у запобіганні корупції та те, що обмін інформацією та досвідом в цій галузі становлять взаємний інтерес,

Приймаючи до уваги Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року в якій підкреслюється вирішальна роль міжнародного та регіонального співробітництва, зокрема розвитку міжнародної співпраці для обміну досвідом та кращими практиками у сферах запобігання та протидії корупції,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Сторони погоджуються, в межах своїх повноважень і відповідно до законодавства своїх держав, заохочувати і зміцнювати співробітництво шляхом проведення взаємних консультацій та обміну інформацією і досвідом в галузях запобігання корупції та сприяння доброчесності за такими напрямками співробітництва:

а. імплементація та моніторинг антикорупційних заходів;

б. виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

в. навчання та підготовка державних службовців з етики та доброчесності;

г. запобігання та виявлення корупції.

Стаття 2
Форми співпраці

Сторони поділяють думку про те, що обмін інформацією та досвідом з питань, що стосуються запобігання корупції повинен включати наступні напрями:

а. проведення взаємних консультацій, обмін інформацією та кращими практиками у сфері реалізації засад антикорупційної політики;

б. організація спільних семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів, інших освітніх заходів;

в. інформаційні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості щодо запобігання корупції;

г. організація зустрічей/візитів на високому рівні для обговорення перспектив та напрямків двосторонньої співпраці;

д. інші погоджені форми співпраці, що узгоджуються із цілями цього Меморандуму.

Стаття 3
Застосовне законодавство

Сторони здійснюють діяльність, передбачену цим Меморандумом, в межах компетенції, і відповідно до законодавства, яке застосовується на території кожної зі Сторін.

Положення цього Меморандуму не мають на меті створення зобов'язань, що мають обов'язкову юридичну силу, або заміну внутрішнього права країн.

Цей Меморандум буде імплементований Італійською стороною у повному обсязі відповідно до зобов'язань, взятих нею в рамках членства в Європейському Союзі.

Цей Меморандум не створює будь-яких фінансових зобов'язань для Сторін. Будь-яке зобов'язання, взяте тією чи іншою Стороною в рамках цього Меморандуму, буде залежати від наявності відповідних ресурсів.

Стаття 4
Контактна особа

Сторони визначають контактних осіб з метою сприяння та зміцнення взаємного спілкування.

Стаття 5
Набрання чинності

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і буде діяти впродовж наступних 4 років. Дія Меморандуму може бути поновлена шляхом направлення письмового повідомлення обома Сторонами за 3 місяці до дати припинення дії цього Меморандуму.

Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму через три місяці з дати направлення письмового повідомлення іншій Стороні про свої наміри.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються у письмовій формі.

Меморандум буде опубліковано на офіційних веб-сайтах Сторін.

Стаття 6
Вирішення спорів

Будь-який спір, що виникає в результаті тлумачення чи реалізації цього Меморандуму, вирішується за взаємною згодою Сторін.

Вчинено в м. Рим 14 лютого 2017 року у двох примірниках, кожен українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Наталія Корчак

Раффаеле Кантоне

Голова
Національного агентства з питань
запобігання корупції

Президент
Національного антикорупційного
органу Італії

Опрос