Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в молодежной сфере между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством демографии, семьи, молодежи и социальной политики Республики Хорватия

Страны - участницы
Меморандум от 13.06.2017
действует с 13.06.2017

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво в молодіжній сфері між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством демографії, сім'ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.06.2017
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.06.2017

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство демографії, сім'ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між Сторонами,

висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних зв'язків в молодіжній сфері сприяє покращенню взаєморозуміння між представниками молоді України та Республіки Хорватія,

сприяючи інтеграції України до Європейського Союзу,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є сприяння розвитку дружніх зв'язків між молодіжними громадськими організаціями держав Сторін, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм поглиблення співробітництва через органи виконавчої влади, відповідальні за формування та імплементацію молодіжної політики.

Стаття 2

Сторони сприятимуть розвитку безпосередніх зв'язків між організаціями всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цього Меморандуму, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. У разі досягнення прямих домовленостей між організаціями, які співпрацюють, будуть реалізовуватися програми взаємної зацікавленості. Організаційну відповідальність за виконання зобов'язань, що випливають з програм, будуть нести ті організації, що їх здійснюють.

Стаття 3

Співробітництво Сторін у молодіжній сфері на основі цього Меморандуму здійснюватиметься шляхом безпосередніх зв'язків між молодіжними організаціями, установами та організаціями, чия діяльність включає імплементацію молодіжної політики, дослідницькі установи, центри та організації, які займаються питаннями молоді, включаючи наступні форми співпраці:

- заохочення участі та організації спільних заходів (з'їздів, симпозіумів, конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, форумів, виставок, конкурсів тощо);

- встановлення та розвиток прямих зв'язків між дослідницькими установами, центрами та організаціями, що займаються проблемами молоді;

- участь фахівців у науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах, що проводяться в державах Сторін;

- обмін фахівцями для проведення лекцій та консультацій, організації спільних досліджень з метою підвищення кваліфікації;

- сприяння спільним розробкам та реалізації молодіжних програм, які спрямовані на поліпшення навичок і компетенцій, що сприяють їх конкурентоспроможності на ринку праці;

- сприяння популяризації здорового способу життя серед молоді, організації її змістовного дозвілля;

- залучення молоді до волонтерської діяльності;

- сприяння розвитку установ, що працюють з молоддю.

Стаття 4

Сторони забезпечуватимуть обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних організацій і організацій, що працюють з молоддю, та діяльності стосовно нормативно-правової бази молодіжної політики в державах Сторін.

Стаття 5

Усі види діяльності, які охоплені цим Меморандумом, мають відповідати та здійснюватись відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах бюджетних можливостей Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін. Витрати за перебування своїх учасників на території держави іншої Сторони бере на себе відповідна сторона.

Стаття 6

Положення цього Меморандуму не впливатимуть на права і зобов'язання кожної Сторони, що випливають з міжнародних договорів, сторонами яких є держави Сторін.

Стаття 7

У разі виникнення спорів щодо тлумачення чи застосування положень цього Меморандуму Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 8

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами. Цей Меморандум укладений терміном на три роки та буде автоматично продовжуватися на наступні однорічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено 13 червня 2017 р. у місті Загреб, у двох (2) оригінальних примірниках, кожен українською, хорватською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму перевага жну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Міністерство молоді
та спорту України

За Міністерство демографії, сім'ї,
молоді та соціальної політики
Республіки Хорватія

Ігор Жданов

Нада Мурганіч

Міністр молоді та спорту

Міністр демографії, сім'ї,
молоді та соціальної політики

Опрос