Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт бухгалтерского учета 39 (МСБУ 39). Финансовые инструменты: признание и оценка

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39
Фінансові інструменти: визнання та оцінка

Мета

1 Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових зобов'язань та деяких контрактів на придбання чи продаж нефінансових статей. Вимоги до подання інформації про фінансові інструменти встановлено в МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання". Вимоги до розкриття інформації про фінансові інструменти встановлено в МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації".

Сфера застосування

2 Цей Стандарт має застосовуватися всіма суб'єктами господарювання до всіх фінансових інструментів, за винятком:

а) тих часток у дочірніх, асоційованих і спільних підприємствах, що їх обліковують за МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства". Проте у окремих випадках МСФЗ 10, МСБО 27 або МСБО 28 вимагають або дозволяють суб'єкту господарювання обліковувати участь у дочірньому, асоційованому чи спільному підприємстві відповідно до деяких чи всіх вимог цього Стандарту. Суб'єктам господарювання слід застосовувати цей Стандарт до похідних інструментів за частками у дочірньому, асоційованому чи спільному підприємстві, якщо похідний інструмент не відповідає визначенню інструмента власного капіталу суб'єкта господарювання в МСБО 32;

б) прав та зобов'язань за угодами про оренду, до яких застосовується МСБО 17 "Оренда". Однак:

Опрос