Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт бухгалтерского учета 27 (МСБУ 27). Отдельная финансовая отчетность

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27
Окрема фінансова звітність

Мета

1 Мета цього стандарту - визначити порядок обліку та вимоги розкриття інформації щодо інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані підприємства, якщо суб'єкт господарювання складає окрему фінансову звітність.

Сфера застосування

2 Цей стандарт слід застосовувати для обліку інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані підприємства, якщо суб'єкт господарювання вирішує (або повинен відповідно до місцевих нормативних вимог) подавати окрему фінансову звітність.

3 Цей стандарт не встановлює, які суб'єкти господарювання складають окрему фінансову звітність. Він застосовується, коли суб'єкт господарювання складає окрему фінансову звітність, яка відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Визначення

4 Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність групи, у якій активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки єдиного економічного суб'єкта господарювання.

Окрема фінансова звітність - звітність, що подається суб'єктом господарювання, у якій суб'єкт господарювання може вибирати, залежно від вимог цього Стандарту, чи обліковувати свої інвестиції у дочірні, спільні та асоційовані підприємства за собівартістю відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", чи за методом участі в капіталі, описаним в МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства".

5 Вказані далі терміни визначені у Додатку А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", Додатку А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність" та параграфі 3 до МСБО 28:

• асоційоване підприємство

• контроль об'єкта інвестування

Опрос