Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт бухгалтерского учета 20 (МСБУ 20). Учет государственных грантов и раскрытие информации о государственной помощи

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20
Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу1

____________
1 Як передбачено документом "Удосконалення МСФЗ", виданим у травні 2008 р., Рада змінила термінологію, що застосовується у цьому Стандарті, аби вона узгоджувалась з іншими МСФЗ, таким чином: а) "оподатковуваний дохід" було змінено на "оподатковуваний прибуток або збиток", б) "визнаний у доході/витратах" було змінено на "визнаний у прибутку або збитку", в) "віднесений безпосередньо на кредит частки/власного капіталу акціонерів" було змінено на "визнаний не у прибутку або збитку" та г) "перегляд облікових оцінок" було змінено на "зміна в обліковій оцінці".

Сфера застосування

1 Цей Стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги.

2 Стандарт не поширюється:

а) на специфічні проблеми, які виникають при обліку державних грантів у фінансових звітах, що відображають вплив змін цін, або в додатковій інформації подібного характеру;

б) на державну допомогу, яка надається суб'єктові господарювання у формі вигоди, що існує при визначенні оподаткованого прибутку чи податкового збитку, або визначається чи обмежується на основі зобов'язань з податку на прибуток. Прикладами такої вигоди є звільнення від податку на прибуток, інвестиційні податкові пільги, податкова знижка на прискорену амортизацію і зменшені ставки податку на прибуток;

в) на державну частку власності суб'єкта господарювання;

г) на державні гранти, на які поширюється МСБО 41 "Сільське господарство".

Визначення

3 Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Безповоротні позики - це позики, які позикодавець надає, відмовляючись від права на їх погашення за певними попередньо визначеними умовами.

Гранти, пов'язані з активами, - це державні гранти, основною умовою надання яких є те, що суб'єкт господарювання, який відповідає критеріям надання грантів, придбає, збудує або іншим чином набуде довгострокових активів. Можуть визначатися також додаткові умови, які обмежують тип чи місце розташування активів або періоди, протягом яких активи слід придбати чи утримувати.

Опрос