Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт финансовой отчетности 12 (МСФО 12). Раскрытие информации о долях участия в других субъектах хозяйствования

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт фінансової звітності 12
Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

Мета

1 Мета цього МСФЗ - вимагати від суб'єкта господарювання розкривати інформацію, за допомогою якої користувачі його фінансової звітності могли б оцінити:

а) характер його часток участі (та пов'язані з ними ризики) в інших суб'єктах господарювання; та

б) впливи таких часток участі на його фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки.

Досягнення мети

2 Для досягнення мети, викладеної в параграфі 1, суб'єкт господарювання має розкривати:

а) суттєві судження та припущення, які він зробив у процесі визначення

б) інформацію про свої частки участі у:

Опрос