Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт финансовой отчетности 9. Финансовые инструменты

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт фінансової звітності 9
Фінансові інструменти

Глава 1. Мета

1.1 Мета цього Стандарту - визначити принципи фінансової звітності щодо фінансових активів і фінансових зобов'язань, які забезпечать надання користувачам фінансової звітності доречної та корисної інформації, необхідної для виконання ними оцінки сум, строків і невизначеності майбутніх грошових потоків суб'єкта господарювання.

Глава 2. Сфера застосування

2.1 Цей Стандарт застосовується всіма суб'єктами господарювання до фінансових інструментів усіх типів, окрім:

(а) тих часток участі в дочірніх, асоційованих і спільних підприємствах, що обліковуються згідно з МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" або МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства". Водночас, у деяких випадках МСФЗ 10, МСБО 27 та МСБО 28 вимагають від суб'єкта господарювання або дозволяють йому обліковувати частку участі в дочірньому, асоційованому або спільному підприємстві згідно з деякими або всіма вимогами цього Стандарту. Суб'єкти господарювання також застосовують цей Стандарт до похідних інструментів, базовим активом яких є частка участі в дочірньому, асоційованому або спільному підприємстві, якщо такий похідний інструмент не відповідає визначенню інструмента власного капіталу суб'єкта господарювання, наведеному у МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання".

(б) прав та обов'язків за договорами оренди, до яких застосовується МСФЗ 16 "Оренда". При цьому:

(в) прав і обов'язків роботодавців за програмами виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19 "Виплати працівникам".

Опрос