Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт финансовой отчетности 5 (МСФО 5). Нетекущие активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт фінансової звітності 5
Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МЕТА

1 Мета МСФЗ полягає у визначенні бухгалтерського обліку активів, утримуваних для продажу, та поданні і розкритті інформації щодо припиненої діяльності. Зокрема, МСФЗ вимагає, щоб:

а) активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, оцінювалися за меншою з величин - балансовою вартістю чи справедливою вартістю мінус витрати на продаж - та щоб амортизація цих активів була припинена; та

б) активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, подавалися окремо у звіті про фінансовий стан, а результати припиненої діяльності - у звіті про сукупні доходи.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 Вимоги цього МСФЗ щодо класифікації та подання застосовуються до всіх визнаних непоточних активів1 та усіх груп вибуття суб'єкта господарювання. Вимоги цього МСФЗ до оцінки застосовуються до всіх визнаних непоточних активів та груп вибуття (як зазначено в пункті 4), за винятком активів, перелічених у пункті 5, які треба продовжувати оцінювати згідно із зазначеним відповідним стандартом.

Опрос