Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт финансовой отчетности 1 (МСФО 1). Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 30.06.2017

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1
Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Мета

1 Мета цього МСФЗ - забезпечити, щоб перша фінансова звітність суб'єкта господарювання, складена за МСФЗ, та його проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка:

а) є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;

б) забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ); та

в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачів.

Сфера застосування

2 Суб'єкт господарювання застосовує цей МСФЗ:

а) у своїй першій фінансовій звітності, складеній за МСФЗ; та

б) у кожному проміжному фінансовому звіті (якщо такий звіт складається), який він подає згідно з МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" за частину періоду, охопленого його першою фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ.

3 Перша фінансова звітність суб'єкта господарювання, складена за МСФЗ, є першою річною фінансовою звітністю, у якій суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ і при цьому чітко та без застережень стверджує в цій фінансовій звітності про відповідність МСФЗ. Фінансова звітність за МСФЗ є першою фінансовою звітністю суб'єкта господарювання, складеною за МСФЗ, якщо, наприклад, суб'єкт господарювання:

а) подавав свою найостаннішу попередню фінансову звітність:

б) складав фінансову звітність за МСФЗ лише для внутрішнього користування без оприлюднення їх змісту власникам суб'єкта господарювання або будь-яким іншим зовнішнім користувачам;

в) складав пакет звітності за МСФЗ для цілей консолідації без складання повного комплекту фінансової звітності, як визначено в МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутому в 2007 р.), або

г) не подавав фінансової звітності за попередні періоди.

Опрос