Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в случае возникновения катастроф

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 30.06.2016
действует с 15.11.2018

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.06.2016
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 14.03.2018*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.11.2018

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Болгарія (далі - Сторони),

ураховуючи почастішання, проявів катастроф природного й техногенного характеру, потребу своєчасного та ефективного вирішення питань, що стосуються катастроф, за допомогою міжнародного співробітництва, а також важливість координації спільних зусиль двох держав у цій сфері;

визнаючи зусилля Організації Об'єднаних Націй у сфері запобігання катастрофам та пом'якшення їхніх наслідків, а також основні міжнародні документи, прийняті в цій сфері;

підтримуючи зусилля Організації Північноатлантичного договору та Ради євроатлантичного партнерства з надання допомоги в разі виникнення катастрофи;

беручи до уваги висновки Ради Європейського Союзу стосовно зміцнення спроможності реагування на катастрофи в напрямку вироблення комплексного підходу до управління діями в разі виникнення катастрофи, у тому числі запобігання, готовності, реагування та відновлення в разі виникнення катастроф природного й техногенного характеру на території держав - членів Європейського Союзу або третіх сторін;

ураховуючи Механізм цивільного захисту Європейського Союзу та його внесок у розвиток здатності швидко та ефективно реагувати з використанням модулів цивільного захисту;

наголошуючи на помітне збільшення частоти й серйозності катастроф природного й техногенного характеру за останні роки;

вирішили заохочувати й розвивати, співробітництво в разі виникнення, катастроф, між двома, державами відповідно до їхнього національного законодавства;

домовилися про таке:

Стаття 1
Предмет

Ця Угода встановлює загальні рамки співробітництва у сфері запобігання, готовності й реагування на катастрофи, умови та процедури надання добровільної допомоги між Сторонами в разі виникнення катастроф на території держави будь-якої із зазначених Сторін.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цієї Угоди застосовуються такі визначення:

катастрофа - подія або ряд подій, що сталися в результаті природного явища, аварій, випадків або інших надзвичайних обставин, які можуть нанести або вже нанесли значної шкоди життю або здоров'ю населення, майну або навколишньому середовищу в масштабах, які вимагають вжиття заходів або залучення спеціальних сил та використання спеціальних ресурсів;

Запитуюча Сторона - Сторона, Компетентний орган якої, визначений у пункті 2 статті 3 цієї Угоди, звернувся до іншої Сторони із запитом про надання допомоги;

Допомагаюча Сторона - Сторона, компетентний орган якої, визначений у пункті 2 статті 3 цієї Угоди, надає допомогу Запитуючій Стороні;

рятувальна група - спеціально підготовлений невійськовий підрозділ Допомагаючої Сторони з відповідним обладнанням, рятувальними собаками та засобами допомоги;

модуль цивільного захисту - незалежна попередньо визначена структура сил та засобів держав відповідно до завдань та потреб, що представляє комбінацію людських та матеріальних ресурсів, які можуть бути залучені для втручання в ситуацію та брати участі у відповідних місіях;

обладнання - матеріали, технічні й транспортні засоби, медикаменти й медичне обладнання, індивідуальне обладнання членів рятувальної групи та/або експертів;

засоби допомоги - матеріальні ресурси, призначені для безоплатного та вільного від оподаткування розповсюдження серед населення держави Запитуючої Сторони, яке постраждало внаслідок катастрофи;

експерт - спеціаліст в галузі управління діями в разі виникнення катастрофи з відповідним обладнанням та засобами допомоги, якого направлено для надання допомоги Запитуючій Стороні;

допомога в разі виникнення катастрофи - будь-яка діяльність, що здійснюється в разі виникнення катастрофи або в період після неї, яка спрямована на збереження життя, захист майна або доставку засобів допомоги, а також яка спрямовані на невідкладний контроль за наслідками катастрофи;

Компетентний орган - орган, визначений кожною Стороною для управління та координації діяльності за цією Угодою;

держава транзиту - держава, через територію якої транспортуються група з надання допомоги, обладнання та засоби допомоги для надання допомоги третій державі.

Стаття 3
Компетентні органи та контактні особи

Для цілей цієї Угоди Сторони здійснюють співробітництво безпосередньо в межах своєї компетенції відповідно до свого національного законодавства.

Компетентними органами відповідно до цієї Угоди є:

- від Уряду України: Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

- від Уряду Республіки Болгарія: Міністерство внутрішніх справ.

Для виконання цієї Угоди Компетентні органи Сторін, визначені в пункті 2 цієї статті, наділяються повноваженими невідкладно встановити прямий контакт.

Сторони цієї Угоди визначають одну або декілька контактних осіб для оповіщення та обміну інформацією в разі виникнення катастрофи. Компетентні органи забезпечують безперервне функціонування контактних осіб.

Сторони невідкладно інформують одна одну письмово дипломатичними каналами про будь-які зміни компетентних органів та контактних осіб.

Стаття 4
Форма співробітництва

У рамках цієї Угоди та відповідно до національного законодавства Сторони співробітничають на основі рівності, взаємності, та взаємної вигоди шляхом:

a) надання добровільної допомоги та надання інформації за запитом в разі виникнення катастрофи або загрози виникнення катастрофи;

b) обміну інформацією, технічною та юридичною документацією, методологічною та іншою літературою, відео- та фотоматеріалами стосовно запобігання, готовності та реагування на катастрофи;

c) забезпечення обладнанням рятувальних груп та/або модулів цивільного захисту;

d) організації та проведення спільних експертних зустрічей, конференцій, семінарів, нарад та навчань;

e) обміну досвідом та практичними навичками;

f) організації обміну та навчання експертів, у тому числі обміну лекторами та інструкторами для відповідних навчальних центрів та інститутів на запит кожної із Сторін;

g) спільного планування, розробки та запровадження проектів та наукових розробок у сфері запобігання, готовності й реагування на катастрофи.

Сторони відповідно до пункту 2 статті 3 цієї Угоди можуть започатковувати інші форми співробітництва, а також формувати робочі групи відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Сторони надають допомогу одна іншій у разі катастрофи відповідно до своїх можливостей.

Витрати на обмін експертами, тощо покриваються Допомогаючою Стороною, якщо Сторони не домовляться про інше.

Обмін обладнанням, матеріалами, іншим майном та послугами, необхідними для досягнення цілей та реалізації програм, стосовно яких досягнуто домовленість, здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 5
Процедура надання добровільної допомоги

Допомога в разі виникнення катастрофи може надаватися шляхом розгортання рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експертів, а також шляхом забезпечення засобами допомоги для потреб постраждалого населення.

Запит про допомогу надсилається в письмовій формі англійською мовою. У запиті Запитуюча Сторона, обов'язково зазначає:

a) тип, масштаб, місце, час та поточний стан катастрофи на території держави Запитуючої Сторони;

b) інформацію про вжиті та заплановані заходи з ліквідації наслідків катастрофи;

c) вид та пріоритети необхідної допомоги від рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експертів, обладнання, а також необхідні засоби допомоги.

Для ліквідації наслідків катастрофи Допомагаюча Сторона, направляє підготовлену та відповідно оснащену рятувальну групу відповідно до запиту, зазначеного у викладеному вище пункті.

Транспортування рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експертів, направлених для надання допомоги, а також транспортування обладнання та засобів допомоги може здійснюватися наземним, повітряним або водним шляхом. Витрати на транспортування покриваються Допомагаючою Стороною.

Стаття 6
Процедури перетину кордону та правила перебування рятувальних груп та/або експертів

Запитуюча Сторона забезпечує швидке завершення прикордонних формальностей, які вимагаються відповідно до національного законодавства її держави під час процедури перетину кордону рятувальними групами, модулями цивільного захисту та/або експертами Допомагаючої Сторони.

Керівник рятувальної групи та/або модуля надає уповноваженим прикордонної служби Запитуючої Сторони такі документи англійською мовою, засвідчені Компетентним органом Допомагаючої Сторони:

a) документ стандартної форми, погоджений Компетентними органами Сторін, що визначає повноваження рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експертів та мету їхнього прибуття на територію держави Запитуючої Сторони;

b) перелік членів рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експертів та опис обладнання й транспортних засобів;

c) перелік засобів допомоги.

Водії надають посвідчення на право керування відповідними транспортними засобами та реєстраційні документи на ці засоби.

Члени рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експерти можуть в'їжджати на територію держав Сторін відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз після пред'явлення документів, перерахованих у пункті 2 статті 6 цієї Угоди, та дійсних паспортних документів.

Процедура перетину кордону Запитуючої Сторони рятувальними групами, модулями цивільного захисту з рятувальними собаками та їхнє перебування на території держави зазначеної Сторони здійснюється відповідно до законодавства держави цієї Сторони.

Члени рятувальної групи та/або модулів цивільного захисту можуть носити уніформу на території держави Запитуючої Сторони. Рятувальна група та/або модуль цивільного захисту може використовувати знаки розрізнення на транспортних засобах на території держави Запитуючої Сторони.

Процедура перетину кордону відповідно до умов, установлених цією статтею, застосовується якщо одна зі Сторін є державою транзиту стосовно третьої країни, що запитує допомогу в разі катастрофи. Компетентні органи зазначені в пункті 12 статті 3 цієї Угоди, повідомляють один одного про необхідність транзитного проходження для надання допомоги третій країні та координують процедуру транзиту обладнання та матеріалів допомоги.

Стаття 7
Перетин кордону обладнанням та засобами допомоги

Сторони забезпечують спрощену процедуру перетину кордону для обладнання та засобів допомоги а також сприяють в рамках чинного законодавства здійсненню митних процедур під час переміщення таких товарів через митні кордони Сторін.

Членам рятувальних груп, модулів та/або експертам, направленим для надання допомоги, не дозволяється ввозити зброю та боєприпаси на територію держави Запитуючої Сторони.

Сторони погоджуються, що обладнання яке використовується на території Запитуючої Сторони тимчасово, є безоплатним.

Згода на тимчасове ввезеним товарів для надання допомоги надається без вимагання митного документа або гарантії відповідно до національного законодавства Запитуючої Сторони та її міжнародних зобов'язань.

Обмеження чи заборони, що застосовуються під час переміщення через кордон товарів, не застосовуються до обладнання та засобів допомоги відповідно до цієї Угоди. Обладнання повинно бути повернуто з держави Запитуючої Сторони, якщо це обладнання не було знищено в результаті використання. Будь-яке обладнання, що залишається як засіб допомоги детально описується керівником рятувальної групи в протоколі із зазначенням типу, кількості й місця та засвідчується Компетентним органом Запитуючої Сторони, відповідно до вимог, зазначених у пункті 2 статті 3 цієї Угоди. Зазначені Компетентні органи зобов'язані повідомляти відповідні органи, що здійснюють митний контроль шляхом надання протоколу посадовим особам органу, що здійснює митний контроль після завершення місії. Митне оформлення такого обладнання здійснюється відповідно до чинного законодавства Сторін,

Такі самі умови застосовуються до ввезення медичних препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини, на територію Запитуючої Сторони, та зворотного транспортування невикористаних кількостей зазначених медичних препаратів до держави Допомагаючої Сторони. Такий рух товарів не розглядається як імпорт чи експорт з точки зору міжнародних угод про медичні препарати, що містять наркотичні та психотропні речовини. Зазначені препарати можуть бути ввезені виключно у кількостях, необхідних для надання медичної допомоги, та використовуватися виключно кваліфікованим медичним персоналом згідно із законодавством Запитуючої Сторони. У такому випадку керівник рятувальної групи надає посадовим особам служб митного контролю Запитуючої Сторони, інвентарну відомість, у якій зазначається номенклатура та кількість медичних препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини. У разі невикористання будь-яких кількостей зазначених медичних препаратів керівник рятувальної групи складає протокол, який засвідчується Компетентним органом Запитуючої Сторони, відповідно до вимог, зазначених у пункті 2 статті 3 цієї Угоди, та надається посадовим особам органу, що здійснює митний контроль після завершення місії.

Запитуюча Сторона може контролювати використання та зберігання вищезазначених медичних препаратів, обладнання та засобів допомоги.

Стаття 8
Використання повітряних суден

Повітряні судна можуть використовуватися для швидкого транспортування рятувальних груп та/або модулів цивільного захисту відповідно до пункту 4 статті 5 цієї Угоди, а також для забезпечення, відповідно до цієї Угоди, допомоги в разі виникнення катастрофи.

Польоти повітряних суден виконуються відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та національного законодавства Сторін.

Повітряні судна, зазначені в пункті 1 цієї статті, можуть здійснювати польоти над територією держави іншої Сторони, здійснювати приземлення та зліт за межами міжнародних аеропортів та зареєстрованих злітно-посадкових смуг у місцях, визначених відповідними органами, зазначеними у пункті 2 статті 3 цієї Угоди, відповідно до правил виконання польотів у кожному окремому випадку згідно зі нормативними актами України та Республіки Болгарія.

Органи авіаційної безпеки Сторін цієї Угоди повідомляють один одного про використання повітряних суден під час проведення рятувальник операцій із зазначенням точної дати, типу та реєстраційного номера авіаційного засобу, екіпажу, вантажу, часу прибуття, запланованого маршруту слідування та місця приземлення.

Стаття 6 цієї Угоди застосовується до екіпажу повітряного судна та членів рятувальної групи, що транспортується цим засобом.

Стаття 7 цієї Угоди застосовується до повітряного судна, обладнання та засобів допомоги, що ним транспортуються.

Перетин кордону та митний контроль повітряного судна здійснюється уповноваженими прикордонної та митної служб Запитуючої Сторони у місці приземлення такого повітряного судна.

Застосування військового повіданого судна дозволяється в разі наявності письмової згоди Запитуючої Сторони.

Стаття 9
Координація та управління операціями з ліквідації наслідків катастроф

Координація та управління операціями з ліквідації наслідків катастроф є відповідальністю Компетентного органу Запитуючої Сторони.

Запитуюча Сторона інформує керівників рятувальних груп, модулів цивільного захисту та/або експертів про розвиток ситуації в зоні катастрофи та зонах, визначених для їхньої діяльності, та забезпечує в разі необхідності присутність перекладачів і наявність засобів зв'язку з оперативними штабами.

Рятувальні групи, модулі цивільного захисту та/або експерти, а також їхнє обладнання повинні мати здатність автономної та незалежної роботи протягом 24 годин після прибуття до зони катастрофи.

Стаття 10
Витрати на операції з надання допомоги в разі виникнення катастрофи

Допомагаюча Сторона не має права на відшкодування будь-яких витрат Запитуючою Стороною, пов'язаних з наданням допомоги. Це також стосується будь-яких витрат, що виникли внаслідок використання, пошкодження або втрати обладнання, крім випадків, коли таке пошкодження або втрата сталася за виключної вини посадових осіб або громадян держави Запитуючої Сторони.

Запитуюча Сторона забезпечує безпеку та безоплатну медичну допомогу для рятувальник груп, модулів цивільного захисту та/або експертів, направлених Допомагаючою Стороною, а також логістичну підтримку на період операції.

Стаття 11
Шкода та компенсація

Допомагаюча Сторона відмовляється від будь-яких вимог стосовно відшкодування шкоди, яка може бути завдана згаданій Стороні або експертам, що надають допомогу, стосовно:

a) пошкодження майна, що було заподіяне рятувальними групами або експертами під час виконання обов'язків;

b) фізичної травми, нанесення шкоди здоров'ю або смерті члена рятувальної групи та/або експерта, яка настала під час виконання обов'язків.

Якщо будь-який член рятувальної групи та/або експерт Допомагаючої Сторони завдає будь-якої шкоди третій стороні на території Запитуючої Сторони під час діяльності відповідно до цієї Угоди, відповідна шкода відшкодовується Запитуючою Стороною відповідно до її чинного законодавства, яке застосовується до випадків, за яких будь-яка така шкода завдана громадянами такої Сторони при виконанні офіційних обов'язків.

Будь-яка шкода, заподіяна будь-яким членом рятувальної групи та/або експертом умисно або з причини грубої недбалості відшкодовується Допомагаючою Стороною, за умови, що факт завдання умисної шкоди доведено в суді Запитуючою Стороною.

Сторони взаємодіють відповідно до статті 3 цієї Угоди з метою полегшення вирішення будь-яких претензій стосовно відшкодування шкоди та компенсації. Сторони обмінюються всією наявною інформацією про всі випадки завдання шкоди відповідно до цієї статті.

Стаття 12
Зв'язок під час здійснення операцій з надання допомоги в разі виникнення катастрофи

Компетентні органи, зазначені в пункті 2 статті 3 цієї Угоди, вживають всі необхідні заходи для встановлення надійного зв'язку для потреб рятувальних труп та/або експертів у зоні проведення операцій з надання допомоги.

Стаття 13
Припинення операцій з надання допомоги в разі виникнення катастрофи

Рятувальні групи, модулі цивільного захисту та/або експерти невідкладно припиняють свою діяльність після надходження письмового запиту від зазначеного в пункті 2 статті 3 цієї Угоди Компетентного органу Запитуючої Сторони.

Стаття 14
Вирішення спорів

Будь-які спори, які можуть виникнути під час виконання цієї Угоди та які не можуть бути вирішені шляхом проведення переговорів між Компетентними органами, зазначеними в пункті 2 статті 3 цієї Угоди, повинні вирішуватися дипломатичними каналами.

Стаття 15
Зв'язок з іншими міжнародними договорами

Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін, що випливають з укладених їх державами інших міжнародних договорів.

Стаття 16
Прикінцеві положення

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових протоколів. Зазначені додаткові протоколи становлять невід'ємну частину ідеї Угоди та набирають чинності відповідно до пункту 1 статті 16 цієї Угоди.

Ця Угода укладена на невизначений строк. Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. В цьому разі Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Софії "30" червня 2016 року у двох примірниках, кожний українською, болгарською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення. розбіжностей щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Ратифіковано Законом України від 14 березня 2018 року N 2336-VIII ("Офіційний вісник України" від 17.04.2018, N 30, стаття 1059)

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Болгарія

Опрос