Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании и научно-техническом сотрудничестве между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Картографической службой Королевства Норвегия в сфере геодезии, картографии, кадастра и земельных отношений

Страны - участницы
Меморандум от 09.11.2016
действует с 09.11.2016

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та науково-технічне співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Картографічною службою Королівства Норвегія у сфері геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 09.11.2016
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.11.2016

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та Картографічна служба Королівства Норвегія (далі - Сторони),

керуючись взаємними інтересами в галузі геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин,

бажаючи надалі зміцнювати дружні відносини шляхом розвитку науково-технічного співробітництва,

прагнучи створити ефективні форми двостороннього співробітництва,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво в рамках цього Меморандуму відповідно до національного законодавства України та Королівства Норвегія, норм і принципів міжнародного права.

Співробітництво між Сторонами в рамках цього Меморандуму охоплює наступні напрями у сферах: консолідації земель сільськогосподарського призначення, ринку земель сільськогосподарського призначення, земельного кадастру, геодезії та картографії, але не обмежується ними.

Додаткові напрями співробітництва визначаються за взаємною домовленістю Сторін.

Стаття 2

Можливі форми співробітництва:

1) організація ознайомчих візитів та зустрічей спеціалістів Сторін з питань, віднесених до компетенції Сторін;

2) ознайомлення із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність у сфері геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин у державах Сторін, а також із методичними матеріалами у цій сфері;

3) організації семінарів, дискусій, конференцій та інших спільних заходів;

4) обмін інформацією, досвідом і даними;

5) реалізація проектів технічної допомоги.

Додаткові форми співробітництва визначаються за взаємною домовленістю Сторін.

Стаття 3

Умови та порядок співробітництва за окремими напрямами визначаються окремими угодами між Сторонами у письмовій формі.

Стаття 4

Матеріали, якими Сторони обмінюються в рамках заходів співробітництва, передбаченого цим Меморандумом, розглядаються ними як відкриті й доступні для публічного ознайомлення, якщо інше не буде визначене Стороною, що надає матеріали. Передача інформації з обмеженим доступом не здійснюється.

Стаття 5

Цей Меморандум не несе за собою будь-яких фінансових зобов'язань для Сторін.

Стаття 6

Будь-які спори відносно тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання і залишається чинним протягом п'яти років.

Сторони можуть змінювати і доповнювати цей Меморандум за взаємною письмовою згодою у вигляді окремих протоколів, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір. Через шість місяців з дати отримання Стороною відповідного повідомлення цей Меморандум припиняє дію.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни окремих заходів, узгоджених відповідно до його положень та які не завершені на момент припинення його дії.

Цей Меморандум автоматично продовжується на п'ятирічний період, якщо його дія не буде припинена будь-якою із Сторін.

Учинено в м. Києві 09.11.2016 р. у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме тест англійською мовою.

 

За Державну службу України з
питань геодезії, картографії та
кадастру

За Картографічну службу
Королівства Норвегія

Л. М. Шемелинець
Перший заступник Голови

 

Опрос