Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.11.2016
действует с 24.11.2016

УГОДА
між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування програми "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.11.2016
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 24.11.2016

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

Особливі умови

Уряд України (далі по тексту "Країна-партнер"), представлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту "Комісія"), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту "ЄС"),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Країна-партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу:

"Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні"
ENI/2016/039-657

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 16340000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 15000000 євро.

1.3. Країна-партнер не бере участі у співфінансуванні цього заходу.

Цей захід співфінансується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA). Розподіл фінансових внесків наведено у Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 66 місяців після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 42 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяців.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, здійснюються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Країни-партнера

Степану Кубіву

Першому віце-прем'єр-міністру України -

Міністру економічного розвитку і торгівлі,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна

b) Комісії

Беренду де Гроту

Керівнику Програм співробітництва,

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ, 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Країни-партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян

Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України,

вул. Академіка Богомольця, 10

Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов, переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін, але не пізніше 31 грудня 2017 року.

Учинено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Країні-партнеру, а другий - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Країну-партнера:

За Комісію:

____________

____________

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Петер Вагнер

Віце-прем'єр-міністр із питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України

Директор - Керівник Групи
підтримки України
Генеральний директорат у справах
сусідства та переговорів з питань
розширення ЄС

 

____________

 

Йоганнес Ган

 

Член Європейської Комісії з питань
розширення та Європейської політики
сусідства

Опрос