Идет загрузка документа (477 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.12.2016
редакция действует с 20.11.2019

УГОДА
між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.12.2016
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.12.2016

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Додатковою угодою N 1
 від 19 листопада 2018 року
,
Додатковою угодою N 2
 від 20 листопада 2019 року

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

Особливі умови

Уряд України (далі по тексту "Країна-партнер"), представлений Кабінетом Міністрів України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту "Комісія"), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту "ЄС"),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер програми

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Країна-партнер погоджується прийняти фінансування такої програми:

"Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" ENI/2016/039-569

Ця програма фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цієї програми становить 104000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 104000000 євро.

Дана програма бюджетної підтримки складається з:

a) компонента бюджетної підтримки з максимальним внеском ЄС у розмірі 90000000 євро;

b) компонента додаткової підтримки із загальною кошторисною вартістю 14000000 євро з максимальним внеском ЄС у розмірі 14000000 євро.

1.3. Країна-партнер не бере участі у співфінансуванні цієї програми.

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 96 місяців після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації програми становить 72 місяці.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цю програму як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Країни-партнера

Пану Степану Кубіву
Першому віце-прем'єр-міністру України -
Міністру економічного розвитку і торгівлі
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

b) Комісії

Пану Беренду де Грооту
Керівнику Програм співробітництва,
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101,
Київ, 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Країни-партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян
Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України,
вул. Академіка Богомольця, 10
Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, які визначають цілі, очікувані результати, окреслюють завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цієї програми;

(c) Додаток II: Загальні умови;

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Перекази іноземної валюти будуть зараховуватись за датою валютування з моменту повідомлення про надходження коштів на рахунок Міністерства фінансів України в Національному банку України. За обмінний курс прийматиметься офіційний курс Національного банку України для переказів, що надходять, встановлений на дату валютування повідомлення про надходження коштів.

Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування - Світовому банку.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін, але не пізніше 31 грудня 2017 року.

Учинено в м. Брюссель 19 грудня 2016 року у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Країні-партнеру, а другий - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Уряд України

За Європейську Комісію

Іванна Климпуш-Цинцадзе
Віце-прем'єр-міністр із питань
європейської та євроатлантичної інтеграції
України

Крістіан Даніельсон
Генеральний директор з питань
європейської політики сусідства і
переговорів з розширення

 

Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні

ДОДАТОК I: ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва / основний акт / номер у системі CRIS

Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні
Номер у системі CRIS: ENI/2016/039-569
фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар програми / місце реалізації

Україна
Місце реалізації програми: Україна

3. Програмний документ

Не застосовується (це спеціальний захід)

4. Пріоритетний сектор / Тематичний напрямок

Реформа державного управління

Допомога з розвитку: НІ

5. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 104 млн. євро
Загальна сума внеску з бюджету ЄС: 104 млн. євро з яких:
• 90 млн. євро для підтримки бюджету і
• 14 млн. євро для додаткової підтримки

6. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод
- Пряме управління:
° Двостороння співпраця
° Закупівля послуг
- Непряме управління зі Світовим банком
Підтримка бюджету
- Пряме управління:
° Договір про реформування сектора

7 a) Код(и) DAC

15110 Політика державного сектора та адміністративне управління

b) Основний канал надання допомоги

1.10000 УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

8. Показники (відповідно до форми DAC у системі CRIS)

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості / належне управління

Х

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

Х

Гендерна рівність (у тому числі участь жінок у розвитку)

Х

Розвиток торгівлі

Х

Охорона репродуктивного здоров'я, здоров'я матері, новонароджених та дітей

Х

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

Х

Боротьба з опустелюванням

Х

 

Пом'якшення наслідків зміни клімату

Х

Адаптація до зміни клімату

Х

9. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Не застосовується

СТИСЛИЙ ОПИС
Ця програма спрямована на підтримку України в реалізації комплексної
Стратегії реформування державного управління (далі - РДУ) на 2016 - 2021 роки, що охоплює основні горизонтальні функції системи управління відповідно до Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA в тісній співпраці з Європейською Комісією. Крім того, в рамках цієї програми надаватиметься підтримка у зміцненні потенціалу в галузі управління державними фінансами (далі - УДФ), яка є невід'ємною частиною РДУ та охоплюється взаємопов'язаною Стратегією розвитку системи управління державними фінансами, яка наразі переглядається і оновлюється.
Програма складається з бюджетної підтримки, що включає розширений діалог з питань політики щодо реалізації
Стратегії РДУ України на 2016 - 2021 роки, виділення траншів на основі вибраних показників ефективності, та додаткової підтримки, що забезпечує нарощування потенціалу центральних органів виконавчої влади України, відповідальних за реалізацію стратегій реформування державного управління та управління державними фінансами.
Програма спрямована на підтримку всіх основних напрямів реформування державного управління, а саме: формування і координація політики, державна служба та управління людськими ресурсами, підзвітність державного управління, включаючи поліпшення його організації, надання адміністративних послуг, а також процедури та управління державними фінансами (охоплюється взаємопов'язаною
Стратегією УДФ). Це сприятиме подальшому зміцненню стратегічної бази реформування державного управління шляхом посилення передбаченого механізму моніторингу, звітності та оцінювання реалізації стратегій реформування державного управління та управління державними фінансами в Україні.
Більш конкретно, ця програма спрямована на забезпечення необхідної підтримки для підвищення якості та актуальності політики та законодавчого планування і розвитку, істотної реорганізації державного управління України, набору нової хвилі фахівців на державну службу, створення стабільної, професійної та політично нейтральної державної служби в Україні, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері адміністративних процедур і покращення надання адміністративних послуг. Поточний перегляд чинної Стратегії УДФ, який призведе до затвердження переглянутої Стратегії УДФ і Плану заходів з її реалізації до кінця 2016 року, забезпечить необхідну узгодженість між реформами в рамках реформування державного управління та управління державними фінансами; зокрема, шляхом зміцнення належних систем управління державними фінансами як одного з найважливіших елементів належно функціонуючого державного управління.

1 ОПИС ПРОГРАМИ

1.1 Цілі/результати

Ця програма стосується реалізації Порядку денного 2030. Передусім, вона забезпечує послідовне досягнення Цілей сталого розвитку, зокрема, таких:

• Ціль 8 - Сприяння сталому, інклюзивному та стабільному економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та забезпеченню гідною роботою усіх;

• Ціль 16 - Сприяння мирним та інклюзивним громадам в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях.

Загальні і конкретні цілі

Загальна ціль програми полягає у підвищенні професіоналізму, підзвітності, ефективності та результативності державного управління України.

Конкретні цілі:

1. Удосконалення державного управління, координації, реалізації, моніторингу та звітності щодо процесу РДУ;

2. Посилення стратегічного планування політики, якості політики і вдосконалення законодавства;

3. Підвищення професіоналізму, ефективності та політичної нейтральності державної служби;

4. Підвищення підзвітності державного управління;

5. Підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг і зменшення адміністративного навантаження на громадян і бізнес;

6. Зміцнення управління державними фінансами.

Очікувані результати:

Конкретна ціль 1:

1.1 Посилено спроможність державних органів, відповідальних за реалізацію, координацію, моніторинг та звітування щодо реформування державного управління.

1.2 Доопрацьовано Стратегію реформування державного управління України із застосуванням інклюзивного та аналітично обґрунтованого підходу після проведення оцінки вихідного стану відповідно до Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA.

1.3 Посилено фінансову стабільність реформи державного управління.

Конкретна ціль 2:

2.1 Удосконалено процедурну та інституційну базу для урядової системи планування стратегічної політики і законодавства, а також системи розроблення політики і розвитку законодавства.

2.2 Формування політики і розвиток законодавства здійснюються із застосуванням комплексного та аналітично обґрунтованого підходу.

2.3 Удосконалено обмін інформацією між державними органами у процесі формування політики та розроблення законодавства, а також реалізації політики шляхом розширення використання інтегрованої міжвідомчої системи електронного документообігу.

Конкретна ціль 3:

3.1 Послідовне інституціональне впровадження Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA, в систему державної служби України.

3.2 У питаннях набору, оплати праці та управління розвитком кар'єри державних службовців забезпечується застосування підходу врахування заслуг і дотримуються принципи гендерної рівності.

3.3 Покращено управління людськими ресурсами в системі державного управління.

Конкретна ціль 4:

4.1 Раціоналізовано структуру державного управління (переглянуті місії, сфери й обсяги відповідальності, функції та завдання міністерств та інших державних органів).

4.2 Поліпшено підзвітність між галузевими міністерствами і пов'язаними з ними центральними органами виконавчої влади (агентствами, інспекціями, службами).

Конкретна ціль 5:

5.1 Удосконалено нормативно-правову базу, процедури, інфраструктуру, кадрову та технічну спроможність центрів надання адміністративних послуг.

5.2 Посилено надання адміністративних послуг в електронній формі.

5.3 Запроваджена і застосовується на практиці послідовна і повна правова база для адміністративні процедури.

Конкретна ціль 6:

6.1 Покращено організацію та управління людськими ресурсами в Міністерстві фінансів України та інших державних органах, пов'язаних з питаннями управління державними фінансами.

6.2 Покращено координацію, моніторинг та звітування щодо реалізації Стратегії управління державними фінансами.

6.3 Повноцінно працює функція інтегрованого середньострокового фінансового прогнозування.

1.2 Основні заходи

1.2.1 Бюджетна підтримка

Компонент бюджетної підтримки спрямований на надання підтримки Уряду України в поліпшенні якості, підзвітності, результативності й ефективності державного управління України відповідно до Принципів державного управління, розроблених SIGMA/OECD.

Досягнення цієї цілі здійснюватиметься за рахунок таких основних заходів:

• Діалог з питань політики щодо реалізації стратегій реформування державного управління та управління державними фінансами з метою забезпечення задовільного прогресу обох реформ шляхом постійного моніторингу та вжиття необхідних коригувальних заходів.

• Постійний діалог з установами, задіяними в реалізації стратегій реформування державного управління та управління державними фінансами, щодо їхніх потреб щодо спроможності та заходів з розбудови спроможності з метою підтримки їхньої діяльності та управління змінами протягом всього процесу реалізації.

• Моніторинг і регулярний діалог щодо відібраних результатів і вихідних показників Стратегії реформування державного управління, які мають вирішальне значення для задовільного прогресу реформування та його загального успіху в середньостроковій перспективі.

• Технічний діалог в рамках аналізу запиту на надання траншу відповідно до графіка виплат, наведеного в Угоді про фінансування з метою оцінки ступеня виконання загальних і спеціальних умов для здійснення виплат.

Це означає, що співпраця і взаємодія в рамках компоненту бюджетної підтримки будуть пов'язані з досягненням конкретних цілей і відповідних очікуваних результатів, зазначених в Розділі 1.1 вище.

1.2.2 Додаткова підтримка

Компонент додаткової підтримки включатиме такі заходи:

• Надання консультативної, методичної підтримки та безпосередніх практичних порад у процесі реалізації Стратегії реформування державного управління України;

• Нарощування потенціалу провідної установи з питань РДУ, а також інших основних зацікавлених сторін (Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії державного управління, відповідних міністерств і відомств) у процесі реалізації Стратегії РДУ;

• Розробка та введення в дію методик та інструментів, необхідних для здійснення та моніторингу основних напрямків реформування, передбачених в Стратегії РДУ;

• Методичний супровід та надання безпосередніх практичних порад у процесі проведення функціональних обстежень і реалізації рекомендацій, наданих за їхніми підсумками;

• Регулярний моніторинг і звітність щодо реалізації Стратегії РДУ, включаючи підтримку у реалізації узгоджених рамок моніторингу та звітності для здійснення бюджетної підтримки;

• Оцінка проектів законодавчих та програмних документів, пов'язаних з конкретними напрямками реформування державного управління, з точки зору їхньої відповідності принципам державного управління та належної практики;

• Технічні консультації та аналіз витрат у процесі проектування і введення в дію ключових систем управління інформацією, передбачених Стратегією РДУ, включаючи інформаційну систему управління людськими ресурсами та комплексну систему електронного документообігу;

• Технічні консультації та нарощування потенціалу для ефективного застосування гендерного аналізу, впровадження гендерного підходу та складання бюджету в рамках стратегічного планування, розвитку політики і законодавства;

• Консультування та надання безпосередніх практичних порад у процесі впровадження процедур набору персоналу на конкурентній основі та інших інструментів управління персоналом відповідно до нового Закону України "Про державну службу" та кращих європейських практик;

• Нарощування потенціалу та навчання працівників служб персоналу та окремих категорій державних службовців;

Підтримка інституційної реорганізації, управління змінами та нарощування потенціалу в галузі управління державними фінансами;

• Консультаційна підтримка у впровадженні комплексної системи середньострокового фінансового прогнозування;

• Періодичні незалежні перевірки на предмет дотримання умов бюджетної підтримки.

1.3 Логіка реалізації

Ця програма забезпечуватиме підтримку реалізації Стратегії РДУ України на 2016 - 2021 роки та конкретних заходів, передбачених в Планах її реалізації, а також реалізації переглянутої Стратегії УДФ.

Стратегія РДУ, включаючи Таблицю завдань і показників виконання, кошторис витрат на реалізацію Стратегії та План реалізації на 2016 - 2020 роки, була затверджена Урядом України 24 червня 2016 року. Поточна Стратегія УДФ на 2013 - 2017 роки, як очікується, буде переглянута до кінця 2016 року.

Підтримка Стратегії РДУ охоплюватиме всі передбачені напрями реформування. Підтримка переглянутої Стратегії УДФ переважно зосереджуватиметься на зміцненні потенціалу та підтримці процесу управління змінами установ, причетних до УДФ, які знаходяться у сфері управління Міністерства фінансів України, та наданні рекомендацій щодо впровадження комплексної системи середньострокового фіскального прогнозування.

Постійний діалог між ЄС та Україною щодо політики реформування державного управління, разом з регулярними виплатами в рамках програми бюджетної підтримки для цієї програми, дозволить досягти стійкого прогресу в ключових напрямах реформування, що охоплюються Стратегією РДУ, а саме реформування державної служби, формування та координація політики, підзвітність, включаючи організацію державного управління, та надання адміністративних послуг.

Підтримка з нарощування потенціалу, пов'язана з реалізацією реформ за конкретними напрямами, передбаченими переглянутою Стратегією УДФ, а також з розробкою і розгортанням комплексної інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі, включаючи модулі для набору, обліку проходження державної служби, оцінки результатів службової діяльності та нарахування заробітної плати, буде надаватися із застосуванням режиму непрямого управління зі Світовим банком.

Система оцінки ефективності в цілях надання бюджетної підтримки стосуватиметься успішної реалізації окремих розділів Стратегії РДУ відповідно до Плану заходів з її реалізації. Передумовою для здійснення кожної виплати в рамках бюджетної підтримки є ретельна оцінка відповідно до цілей та індикаторів щодо реформування державного управління з метою пересвідчитися в тому, що стабільний процес реформ триває, а спільно погоджені критерії політики виконуються.

2 РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1 Реалізація компоненту бюджетної підтримки

2.1.1 Обґрунтування сум, що виділяються на бюджетну підтримку

Сума, що виділяється на компонент підтримки бюджету становить 90 млн. євро.

Ця сума ґрунтується на аналізі орієнтовної вартості реалізації Стратегії РДУ, який є невід'ємною частиною документа, прийнятого Урядом 24 червня 2016 року. Зокрема, загальна вартість реалізації Стратегії РДУ, включаючи витрати, пов'язані зі створенням та ефективним функціонуванням посад фахівців з питань реформ, оцінюється у 176,18 млн. євро на 2016 - 2020 роки. Отже, внесок ЄС в рамках цієї програми відповідатиме приблизно 51 % від загального обсягу необхідного фінансування для реалізації Стратегії РДУ на 2016 - 2020 роки.

Запропонований розмір компонента бюджетної підтримки також ґрунтується на таких елементах:

- зобов'язання Уряду виділяти бюджетні кошти відповідно до Стратегії РДУ і Плану заходів з її реалізації та дотримуватися стандартних бюджетних процедур;

- зобов'язання Уряду забезпечувати фінансову стабільність реформи оплати праці, передбаченої Законом України "Про державну службу", шляхом прийняття надійного середньострокового фінансового прогнозування щодо необхідних бюджетних ресурсів, а також виділення запланованих бюджетних коштів у ході щорічного процесу планування бюджету в поєднанні з планами і цілями щодо оптимізації чисельності працівників, зайнятих у сфері державного управління.

2.1.2 Критерії для виплати бюджетної підтримки

Загальні умови для виплати всіх траншів є такими:

- Достатній прогрес у реалізації секторальної політики (Стратегії реформування державного управління), включаючи здійснення заходів, передбачених у Плані заходів з її реалізації, збереження обґрунтованості та актуальності;

- Реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність;

- Достатній прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;

- Достатній прогрес щодо доступу громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

Дотримання цих загальних умов є необхідною умовою для надання фіксованої складової кожного траншу, а також для розгляду виконання спеціальних умов для надання обумовленої складової другого, третього, четвертого і п'ятого траншів. У разу істотного погіршення основних показників, виплати в рамках бюджетної підтримки можуть бути офіційно призупинені відповідно до Статті 26.1 Загальних умов Угоди про фінансування або тимчасово призупинені чи зменшені.

Спеціальні умови для виплати обумовлених траншів стосуються досягнення конкретних завдань і цільових показників, закладених в Стратегії РДУ і Плані заходів з її реалізації, та пов'язані з основними напрямами реформування, передбаченими Стратегією РДУ, а саме:

- Стратегічна основа для реформування державного управління

- Стратегічне планування, формування та координація політики

- Державна служба та управління людськими ресурсами

- Підзвітність - організація, прозорість, нагляд

- Надання адміністративних послуг - адміністративні процедури, зменшення адміністративного навантаження, якість послуг, електронне урядування

Показники ефективності, що використовуються для здійснення виплат, описані в Додатку I цих Технічних та адміністративних положень. Обрані цілі та показники ефективності будуть застосовуватися протягом усього терміну дії програми.

Однак, за належним чином обґрунтованих обставин, Кабінет Міністрів України може подати до Комісії запит на внесення змін до цілей і показників. Погоджені зміни цілей і показників можуть бути затверджені шляхом обміну листами між двома сторонами.

Організація здійснення та графік виплат описані в Додатку I цих Технічних та адміністративних положень.

2.1.3 Докладна інформація про бюджетну підтримку

Бюджетна підтримка, яка надається ЄС, надається у формі переведення фінансових коштів на національний казначейський рахунок України, і який не повинен мати цільове призначення. Зарахування здійснених переказів у євро та переведення цих коштів у гривні здійснюватиметься за відповідними курсами обміну валют згідно зі Статтею 6 Спеціальних умов Угоди про фінансування.

Передбачено, що компонент бюджетної підтримки, складатиметься з 5 подальших щорічних виплат (2016 - 2021 роки). Орієнтовний графік виплат наведено нижче:

2.2 Докладна інформація про додаткову підтримку

2.2.1 Закупівлі (пряме управління)

2.2.2 Непряме управління зі Світовим банком

Частина цієї програми, а саме, підтримка розроблення та впровадженні комплексної інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (очікуваний результат 3.3), а також підтримка конкретних напрямів реформування, передбачених Стратегією УДФ (очікувані результати 6.1 - 6.3) здійснюватиметься в режимі непрямого управління зі Світовим банком відповідно до Статті 58(1) (c) Регламенту (ЄС, Євратом) N 966/2012.

Цей режим реалізації передбачає:

• Посилення управління людськими ресурсами на державній службі шляхом надання підтримки розроблення та впровадженні інформаційної системи управління людськими ресурсами та консолідації фонду оплати праці в системі державного управління в рамках реалізації Стратегії РДУ.

• Надання допомоги Уряду України в підвищенні ефективності, результативності та прозорості управління державними фінансами в рамках реалізації переглянутої Стратегії УДФ і Плану заходів з її реалізації.

Цей режим реалізації є виправданим, оскільки Світовий банк має великий досвід роботи в Україні у сфері управління державними фінансами, включаючи участь у реалізації Комплексної системи фінансової та управлінської інформації та нещодавнє розроблення оцінки управління державними фінансами України (ДВФП 2016 р.). Світовий банк успішно реалізовував проекти з реформування державного управління, спрямовані на підвищення якості управління державними фінансами та управління людськими ресурсами в різних країнах світу (Таджикистан, Нігерія, Албанія).

Світовий банк виконуватиме такі завдання з виконання бюджету: проведення процедур державних закупівель і присудження контрактів, укладення та управління отриманими контрактами, в тому числі здійснення відповідних виплат.

Світовий банк наразі проходить попередню оцінку відповідно до Статті 61(1) Регламенту (ЄС, Євратом) N 966/2012. Уповноважений відповідальний співробітник Комісії вважає, що, з огляду на дотримання попередньої оцінки на основі Регламенту (ЄС, Євратом) N 1605/2002 та довготривалу безперешкодну співпрацю, на Світовий банк може бути покладено завдання з виконання бюджету в рамках непрямого управління.

Витрати, понесені Світовим банком, можуть бути визнані прийнятними станом на 1 серпня 2016 року. Це необхідно для того, щоб Світовий банк міг розпочати відповідні заходи з підтримки оновлення Стратегії УДФ та підготувати початкову концепцію комплексної інформаційної системи управління людськими ресурсами, які є одними з основних елементів цієї програми.

2.2.3 Зміна з непрямого на пряме управління у зв'язку з винятковими обставинами

Світовий банк знову бере участь у діяльності у сферах реформування державного управління та управління державними фінансами в Україні. Хоча дискусії зі Світовим банком вказують на високий рівень узгодженості та однодумності в підході до реформ у зазначених секторах, ці дискусії ще мають дійти остаточного висновку, який згодом призведе до підписання відповідної угоди.

У разі не досягнення її домовленості ця частина програми здійснюватиметься в режимі прямого управління через закупівлі в такий спосіб:

2.3 Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів, будуть застосовуватись згідно з наведеними нижче положеннями.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії відповідності за географічною ознакою згідно з пунктом (b) частини 2 Статті 9 Регламенту (ЄС) N 236/2014 з огляду на терміновість або через відсутність продуктів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обґрунтованих у належному порядку, в тих випадках, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цієї програми.

2.4 Орієнтовний бюджет

2.5 Організація впровадження і обов'язки

Передбачено, що спрямування та моніторинг реалізації Стратегії РДУ, включаючи всі аспекти цієї програми, здійснюватиме Координаційна рада з питань реформування державного управління, яку очолює Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, відповідальний за реформування державного управління. Координаційна рада складається з представників ключових державних органів, залучених до процесу реформування державного управління. За доцільності та потреби, відповідні громадські організації, представники національних установ, що беруть участь у реформуванні, партнери у сфері розвитку, а також представники ЄС також запрошуватимуться на засідання Координаційної ради.

На засіданнях Координаційної ради також розглядатимуться та обговорюватимуться конкретні аспекти Стратегії УДФ, що охоплюються цією програмою.

Передбачається створення комітету зі спрямування та моніторингу Стратегії УДФ під керівництвом Міністерства фінансів України та за участі заінтересованих сторін і міжнародних донорів (СБ, ЄС тощо) з метою нагляду та аналізу реалізації переглянутої Стратегії УДФ та Плану заходів з її реалізації.

Спрямування та моніторинг цієї програми здійснюватиме Спільна моніторингова група, створена Урядом України після підписання Угоди про фінансування. До складу цієї групи входитимуть представники служб ЄС, а також представники ключових міністерств і відповідних установ, залучених до реалізації стратегій РДУ та УДФ.

Основними завданнями Спільної моніторингової групи є:

• Моніторинг і контроль за впровадженням програми;

• Оцінка ступеня виконання показників, що використовуються для щорічних виплат бюджетної підтримки;

• Забезпечення взаємодії між відповідними державними органами з метою досягнення очікуваних результатів програми та відповідних показників ефективності;

• Підготовка рекомендацій, спрямованих на усунення недоліків і проблем у процесі реалізації програми.

Спільна моніторингова група з моніторингу проводитиме засідання щоквартально.

2.6 Моніторинг результативності та звітування

Поточний технічний і фінансовий моніторинг впровадження програми має бути постійним процесом і частиною обов'язків партнера-виконавця. З цією метою виконавець має створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу для цієї програми, а також готувати регулярні звіти про хід впровадження (квартальні та річні) та кінцеві звіти. Кожен звіт повинен містити достовірний опис реалізації програми, труднощів, які виникали в ході реалізації, внесених змін, а також ступеня досягнення результатів (практичних і кінцевих результатів), що вимірюватиметься за допомогою відповідних показників, зазначених у Додатках I і II цих Технічних та адміністративних положень. Звіт має бути викладений таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету в рамках програми. Кінцевий звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації програми.

Спільна моніторингова група буде створена у складі представників ключових бенефіціарів і ЄС. Ця група буде збиратися щоквартально та обговорюватиме прогрес реалізації програми, проблеми і затримки та способи їх подолання. Предметом обговорення також будуть звіти про реалізацію, підготовлені Урядом.

Дотримання умов, необхідних для здійснення виплат бюджетної підтримки, зазначених в Додатку I і II цих Технічних та адміністративних положень, буде ґрунтуватися на експертних оцінках і результатах діалогу з питань політики та моніторингових нарад. За потреби, буде введена в дію спеціальна незалежна експертна місія.

Комісія може здійснювати додаткові моніторингові візити як у складі власних співробітників, так за участі незалежних консультантів, залучених безпосередньо Комісією для здійснення незалежних моніторингових оглядів (або відібраних відповідальним агентом, найнятим Комісією для здійснення таких оглядів).

2.7 Оцінка

З огляду на важливість програми проміжне та заключне оцінювання реалізації програми або її компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами, найнятими Комісією.

Здійснюватиметься проміжне та заключне оцінювання.

Комісія інформуватиме організацію-виконавця не менше, ніж за 30 днів, про передбачені дати робочих візитів з оцінювання. Організація-виконавець зобов'язана дієво та ефективно співпрацювати з експертами, які проводитимуть оцінювання, та, поміж іншим, надавати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до відповідних приміщень та місць здійснення проектної діяльності.

Звіти про результати оцінювання надаватимуться країні-партнеру та іншим ключовим заінтересованим сторонам. Уряд України і Комісія аналізуватимуть висновки та рекомендації за результатами оцінювання, та за необхідності, за погодженням з країною-партнером, спільно прийматимуть рішення щодо подальших дій та будь-яких необхідних коригувань, у тому числі, якщо це зазначено, щодо переорієнтації проекту.

2.8 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов'язань за контрактами, укладеними для реалізації цієї програми, Комісія може на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежних аудитів або перевірок витрат стосовно одного чи кількох контрактів або договорів.

2.9 Комунікація та забезпечення публічності

Комунікація ті забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов'язанням для всіх зовнішніх програм, що фінансуються ЄС.

Ця програма передбачає заходи з комунікації та забезпечення публічності, які ґрунтуватимуться на відповідному Плані комунікації та забезпечення публічності цієї програми, який буде розроблено на початку реалізації та підтримуватиметься за рахунок бюджету, зазначеного вище у розділі 2.4.

Стосовно встановлених законом зобов'язань щодо комунікації та забезпечення публічності, зазначені заходи здійснюватимуться Комісією, країною-партнером, підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов'язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Посібник з питань комунікації та забезпечення публічності зовнішніх програм ЄС використовуватимуться для розроблення Плану комунікації та забезпечення публічності щодо цієї програми та відповідних договірних зобов'язань.

Додатки до Технічних та адміністративних положень

1. Показники ефективності, що використовуються для виплат

2. Здійснення та графік платежів

 

Показники ефективності, що використовуються для виплат

1.1 Загальні умови

Загальними умовами для виплати всіх траншів є:

- Достатній прогрес у реалізації секторальної політики, а саме Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки (Стратегія РДУ), включаючи виконання заходів, передбачених у Плані заходів з її реалізації, а також збереження обґрунтованості та актуальності цих документів;

- Реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на досягнення стабільності;

- Достатній прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;

- Достатній прогрес щодо доступу громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

Під час оцінки прогресу в реалізації Стратегії РДУ до уваги братимуться такі елементи:

- Ступінь виконання заходів, передбачених у Плані заходів.

- Неперервне дотримання вимог Закону України "Про державну службу", а також інших основних законодавчих і нормативно-правових актів, які мають бути розроблені або змінені під час реалізації Стратегії РДУ. Здійснення заходів з реформування, передбачених Стратегією РДУ, має відповідати Принципам державного управління, розробленим OECD/SIGMA.

- Фінансова стабільність реалізації Стратегії РДУ в цілому та реформи оплати праці, передбаченої Законом України "Про державну службу" зокрема.

- Ефективне функціонування структур, що здійснюють координацію, моніторинг та звітування з питань реформування державного управління, а також Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Постійний діалог повинен відбуватися з питань реалізації реформи державного управління для виявлення основних питань, які вирішуватимуться в рамках кожного року реформування, з метою забезпечення успішної реалізації Стратегії РДУ та Плану заходів з її реалізації, сприяючи тим самим оцінці виконання загальних умов, викладених вище.

1.2 Спеціальні умови

Спеціальні умови головним чином стосуються досягнення конкретних цілей і завдань, окреслених в Стратегії РДУ і Плані заходів з її реалізації. Ці спеціальні умови становитимуть основу для оцінки результатів діяльності для виплати обумовлених траншів.

Докладний перелік показників ефективності для виплати обумовлених траншів, включаючи конкретні якісні вимоги до кожного показника, наведені у таблиці нижче.

Показники ефективності, що будуть використовуватися для виплати 1-го та 2-го обумовлених траншів

Очікувані результати Програми

Показники ефективності

Конкретні якісні вимоги

Джерело перевірки

Номер обумовленого траншу, пов'язаного з показником

1.1 Посилено спроможність державних органів, відповідальних за реалізацію, координацію, моніторинг та звітування щодо реформування державного управління.

1.1.1 Органи з питань реалізації, координації, моніторингу та звітування щодо реформування державного управління на політичному рівні та на рівні державної служби створені та ефективно функціонують, включаючи структурний підрозділ з питань РДУ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та підрозділи інших відповідних державних органів, які впроваджують конкретні напрями РДУ, маючи відповідні повноваження, підзвітність і спроможність.

- достатня чисельність персоналу (мінімальна кількість - 10 працівників);
- компетенція і технічні навички працівників (державних службовців) структурного підрозділу з питань РДУ в Секретаріаті КМУ та підрозділів, що займаються напрямами РДУ в інших відповідних державних органах;
- наскільки структурний підрозділ з питань РДУ в Секретаріаті КМУ та підрозділи, які працюють за напрямами РДУ в інших відповідних державних органах, наділені достатніми повноваженнями, на підставі відповідних Положень, а також мають відповідну кадрову, фінансову і технічну спроможність для координації та впровадження
Стратегії РДУ;
- річна плинність кадрів у підрозділі з питань РДУ в Секретаріаті КМУ та підрозділах, що працюють за напрямами РДУ в інших відповідних державних органах;
- відповідальність за кожну ціль і завдання реформи чітко визначена і є наявною на політичному та адміністративному рівнях управління;
- комплексний інституційний та кадровий план, спрямований на забезпечення спроможності підрозділів, які займаються питаннями РДУ, затверджено, його реалізацію розпочато;
- кількість засідань на рік Кабінету Міністрів України, Координаційної ради з питань РДУ і Спеціальних робочих груп на рівні вищого корпусу державної служби, на яких обговорювалися стратегічні документи / питання, пов'язані з РДУ;
- наявність і якість методологій та керівних інструкцій щодо моніторингу, оцінки та звітування щодо реалізації
Стратегії РДУ;
- якість розроблення та функціональних можливостей інструментів IT, призначених підтримувати реалізацію
Стратегії РДУ, а також моніторинг і звітування про хід реалізації;
- кількість виконаних рішень із загального числа рішень, прийнятих Координаційною радою з питань РДУ і Спеціальними робочими групами на рівні вищого корпусу державної служби протягом звітного року;
- характер, обсяг, надійність і періодичність оприлюднення моніторингових звітів про стан реалізації
Стратегії РДУ.

Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду, відповідні акти Уряду, Протоколи засідань Координаційної ради з питань РДУ і Спеціальних робочих груп на рівні вищого корпусу державної служби
Звіти про зовнішню оцінку

1

1.2 Доопрацьовано Стратегію РДУ України із застосуванням інклюзивного та аналітично обґрунтованого підходу після проведення оцінки вихідного стану відповідно до Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA.

1.2.1 Оновлену Стратегію РДУ і План заходів з її реалізації з показниками вихідного рівня, цільовими показниками та індикаторами затверджено у відповідності до результатів і рекомендацій на основі базової оцінки відповідно до Принципів державного управління.

- позитивна оцінка експертами SIGMA прийнятих і переглянутих Стратегії РДУ і Плану заходів з її реалізації на предмет відповідності рекомендаціям, наданим після базового вимірювання;
- наскільки Стратегія РДУ та План заходів з її реалізації оновлюються у відповідності до погоджених (Координаційною радою) рекомендацій за результатами функціональних обстежень під час перегляду Стратегії та Плану заходів.

Відповідні акти Уряду
Звіт про оцінку SIGMA

2

 

2.1 Удосконалено процедурну та інституційну базу для урядової системи планування стратегічної політики і законодавства, а також системи розроблення політики і розвитку законодавства.

2.1.1 Прийняті нові обов'язкові до виконання методики планування стратегічної політики та законодавства, а також методики формування політики і підготовки проектів законодавчих і нормативно-правових актів у рамках перегляду Регламенту Кабінету Міністрів та інших пов'язаних з цими питаннями процедурних положень.

- позитивна оцінка експертами SIGMA нової редакції Регламенту КМУ та відповідних методик і процедурних інструкцій;
- відповідність методик принципам і критеріям регуляторної якості та ефективності (включаючи оцінку впливу, внутрішні та зовнішні консультації, механізми вирішення конфліктів, механізми контролю якості, гендерний аналіз та стратегію досягнення гендерної рівності);
- обов'язковий характер методики;
- ступінь розроблення і прийняття змін до відповідних законів і правил;
- наскільки провідний підрозділ з питань планування та координації стратегічної політики наділений відповідними повноваженнями, на підставі Положення, а також має відповідну кадрову, фінансову та технічну спроможність для ефективного виконання своєї місії та завдань.

Регламент КМУ та відповідні методики та процедурні інструкції

Відповідні законодавчі та урядові акти

Звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

2

 

3.2 У питаннях набору, оплати праці та управління розвитком кар'єри державних службовців забезпечується застосування підходу врахування заслуг і дотримуються принципи гендерної рівності.

3.2.1 Кількість державних службовців на посадах категорій "А" і "Б", які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу" та відповідних актів Уряду, що визначають загальну концепцію і план-графік запровадження посад фахівців з питань реформ, (пріоритети реформування, розподіл посад у рамках кожного напряму реформування, типи посади, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок впровадження, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності).

Аналіз здійснюватиметься за такими елементами:
- загальне дотримання затвердженої концепції посад фахівців з питань реформ;
- зміни до законодавства з метою реалізації концепції посад фахівців з питань реформ;
- ступінь внесення змін до організаційної структури відповідних державних органів у відповідності до концепції посад фахівців з питань реформ;
- розроблені і впроваджені, в тому числі через посадові інструкції, належні рамки вимог до компетентності (вимоги високого рівня до посад фахівців з питань реформ, включаючи досвід і фахові знання, знання мов, навички міжособистісного спілкування, лідерство та управлінські навички, бачення і мотивація);
- розроблення та введення в дію відповідних посадових інструкцій для кожної посади фахівця з питань реформ в усіх відповідних державних органах;
- належність і відповідність процесу визначення посад фахівців з питань реформ (посади керівників і головних спеціалістів);
- нейтральність, об'єктивність та ефективність процедур відбору, ефективний набір на основі заслуг, дотримання принципів гендерної рівності під час набору і призначення на посади;
- наскільки зовнішні спостерігачі, включаючи представників міжнародних партнерів України, мають змогу брати участь і здійснювати нагляд за процесом конкурсного відбору на посади фахівців з питань реформ;
- професійна якість відібраних кандидатів, призначених на посади фахівців з питань реформ;
- сталість і конкурентоспроможність рівнів оплати праці (порівняно з іншими державними службовцями);
- базовий посадовий оклад на посадах фахівців з питань реформ та інших еквівалентних посадах;
- річна плинність кадрів серед державних службовців, які займають посади фахівців з питань реформ;
- якість та ефективність процесу оцінки результатів діяльності державних службовців, які займають посади фахівців з питань реформ.

Зміни до Закону України "Про державну службу"
Відповідні урядові акти, Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду,
Звіти про зовнішню оцінку

1,2

3.3 Покращено управління людськими ресурсами в системі державного управління.

3.3.1 Відсотковий показник зменшення загальної чисельності працівників у системі державного управління внаслідок підвищення ефективності та результативності державного управління згідно з цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ.

- наскільки оптимізація чисельності працівників у системі державного управління впроваджується згідно з річними цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ;
- наскільки оптимізації чисельності працівників у системі державного управління ґрунтується на аналізі місій та функцій державних органів, їх внутрішніх робочих процесів та організаційних структур;
- наскільки розроблено і впроваджено обов'язкову для застосування методологію визначення чисельності, що забезпечує прозорий та оперативний моніторинг чисельності персоналу (не лише державних службовців) і витрат на утримання персоналу (фонд оплати праці) у системі державного управління до введення в експлуатацію інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, включаючи щомісячне оприлюднення даних в мережі Інтернет.

Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду

Дані про працівників системи державного управління, розміщенні в мережі Інтернет

2

3.3.2 Концептуальний документ щодо інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, включаючи опис всіх модулів, графік розробки та розгортання і технічні специфікації, розроблено та погоджено на відповідному рівні. Практична реалізація розпочата обраним підрядником.

- наскільки в концептуальному документі та технічних специфікаціях відображені основні функції управління людськими ресурсами, зокрема щодо проведення конкурсного відбору, ведення обліку проходження служби, оцінки результатів службової діяльності, внутрішньої мобільності, фінансової аналітики та обчислення та виплати заробітної плати (відомості про нарахування заробітної плати, сформовані в системі казначейства);
- якість технічного виконання й функціональних можливостей інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами;
- відповідність і практична реалістичність графіку розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами.

Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

1

3.3.3 Відсоток державних органів, які користуються інтегрованою інформаційною системою управління людськими ресурсами відповідно до затвердженого Урядом графіку розгортання системи по роках.

- ступінь реалізації заходів, передбачених у графіку розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, що охоплює всі відповідні державні органи та установи до 2020 року;
- частка працівників в органах державного управління (не лише державних службовців), облік, управління та оплата праці яких здійснюється за допомогою інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами:
- ефективність ключових модулів управління людськими ресурсами, включаючи модуль щодо фонду заробітної плати.

Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

2, 3, 4

 

4.1 Раціоналізовано структуру державного управління (переглянуті місії, сфери й обсяги відповідальності, функції та завдання міністерств та інших державних органів).

4.1.1 Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації, відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

- цілісна, узгоджена і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, що також включає план конкретних обстежень, схвалена Координаційною радою з питань реформування державного управління до здійснення будь-яких значущих обстежень і реструктуризації;
- відповідність здійснення функціональних обстежень і реструктуризації погодженій рамковій політиці та плану, включаючи кількість і терміни проведення обстежень;
- наскільки процес проведення обстежень і реструктуризації є всеохоплюючим (включає всі міністерства та органи державної влади, а також всі інші комерційні/некомерційні установи, що прямо або опосередковано виконують обов'язки, що випливають з функцій держави) та скоординованим;
- наскільки результати різних функціональних обстежень, виносяться на розгляд Координаційної ради, включаючи обговорення конкретних рекомендацій;
- наскільки
План заходів з реалізації Стратегії РДУ регулярно оновлюється відповідно до узгоджених (Координаційною радою) рекомендацій за результатами функціональних обстежень;
- ступінь впровадження погоджених рекомендацій за результатами функціональних обстежень.

Відповідні акти Уряду
Звіти про результати функціональних обстежень
Протоколи засідань та рішення Координаційної ради
Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду,
Звіти про зовнішню оцінку

1, 2

4.1.2 Частка міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що впровадили рекомендації за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень у рамках відповідних Планів інституційної реформи.

- темпи і ступінь виконання затверджених Планів інституційної реформи
- позитивна оцінка інституційної структури та організації державного управління відповідно до рекомендацій за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень.

Як зазначено вище

2

 

 

 

 

 

5.2 Посилено надання адміністративних послуг в електронній формі.

5.2.1 Кількість електронних послуг, які мають високий вплив на громадян і суб'єктів господарювання, розроблених на рівнях III і IV (за методологією EGDI)/OOH), які є доступними на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

- наскільки комплексний план розвитку електронних послуг є в наявності та ефективно впроваджується на основі переліку найбільш поширених послуг для громадян і суб'єктів господарювання;
- якісна оцінка методології щодо оприлюднення інформації про адміністративні послуги на порталі (структура, зручність, точність, організація та координація у підрозділах, які приймають рішення про надання послуг);
- якісна оцінка ефективності та зручності послуг (змістовність, економія часу/коштів, актуальність послуг, обґрунтування, зручність та відповідність технічних вимог для користувачів, рівень ефективного використання).

Відповідні акти Уряду,
Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду,
Звіти про зовнішню оцінку,
Звіти про дослідження рівня задоволення користувачів

2

5.3 Повна, логічна та узгоджена правова база для адміністративної процедури визначена і застосовується на практиці.

5.3.1 Закон про загальну адміністративну процедуру розроблений, прийнятий, введений в дію, а також повністю та ефективно застосовується у відповідності до Принципів державного управління OECD/SIGMA.

- наскільки запропонований законопроект обговорювався публічно та був погоджений усіма відповідними заінтересованими сторонами у процесі його розроблення;
- ґрунтовна оцінка закону на відповідність Принципам державного управління, розробленим OECD/SIGMA.

Відповідні акти Парламенту і Уряду
Звіти Уряду
Звіти про зовнішню оцінку

2

Показники ефективності та паспорти показників, що будуть використовуватися для виплати 3-го та 4-го обумовлених траншів

Третій обумовлений транш
Виконання: до кінця 2019 р.

Четвертий обумовлений транш
Виконання: до кінця 2020 р.

Фінансова вага

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 2.1 Поліпшення процедурної та інституційної рамки системи стратегічного планування політики та законодавства, а також системи розробки політики і законодавства

-

Показник 1: Ступінь відповідності Регламенту Кабінету Міністрів (далі - Регламент) принципам державного управління:

- Ціль: Оновлений Регламент відповідає принаймні 7 рекомендаціям звіту OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року для підвищення рівня відповідності Принципам державного управління згідно з паспортом для Показника 1 (див. нижче).

- Поточний стан: Чинний Регламент не повністю відповідає Принципам державного управління. У звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року передбачено низку рекомендацій, 8 з яких, що стосуються підвищення рівня відповідності Регламенту Принципам, були взяті за основу для цього показника (див. паспорт для Показника 1 нижче)

- Джерело перевірки: Урядовий портал

- Засоби перевірки: Незалежна експертна оцінка оновленого Регламенту

2020 р. - 5 %

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 3.2 Під час набору, оплати праці та управління кар'єрним ростом державних службовців забезпечується підхід на основі заслуг і гендерна рівність.

Показник 2.1: Рівень заробітної плати фахівців з питань реформ

Показник 2.2: Ступінь відповідності положень Закону України "Про державну службу", що стосуються класифікації посад на державній службі та структури заробітної плати державних службовців, Принципам державного управління щодо справедливості та конкурентоспроможності системи оплати праці державних службовців

2019 р. - 20 %
2020 р. - 20 %

- Ціль: Схема оплати праці фахівців з питань реформ (генеральні директори у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, заступники генеральних директорів у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директори генеральних департаментів в інших ЦОВВ, заступники директорів генеральних департаментів в інших ЦОВВ, керівники експертних груп, керівники експертних підгруп та державні експерти) на 2020 рік зі збереженням рівня заробітної плати для цих посад затверджена КМУ протягом одного місяця після затвердження бюджету на 2020 рік, але не пізніше кінця березня 2020 року

- Ціль: Закон України "Про державну службу" відповідає рекомендаціям 3.2.4 та 3.2.8 звіту OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року щодо класифікації посад на державній службі та структури заробітної плати державних службовців

- Поточний стан: Схема оплати праці на 2018 та 2019 рр. затверджена в Постанові КМУ N 15 від 18 січня 2017 "Питання оплати праці працівників державних органів"

- Поточний стан: (2018 р.) Закон України "Про державну службу" не містить правової основи для розробки класифікації посад на державній службі. Структура заробітної плати державних службовців не відповідає Принципам державного управління. Згідно з аналізом зібраних Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) даних щодо заробітної плати, лише 54 % від загального фонду заробітної плати в міністерствах і 61 % від загального фонду заробітної плати в інших ЦОВВ передбачено для гарантованої / стабільної / передбачуваної частини заробітної плати.

- Джерело перевірки: Урядовий портал

- Джерело перевірки: Портал Верховної Ради

- Засоби перевірки: Експертна оцінка постанови КМУ

- Засоби перевірки: Експертна оцінка Закону України "Про державну службу" зі змінами

Показник 3: Кількість генеральних директорів, призначених у міністерствах за прозорою і такою, що враховує заслуги, процедурою

Показник 3.: Кількість генеральних директорів, призначених у міністерствах за прозорою і такою, що враховує заслуги, процедурою

2019 р. - 25 %
2020 р. - 10 %

- Ціль: загалом 48 (включаючи вже призначених до 2019 року) у 8 пілотних міністерствах

- Ціль: загалом 70 (включаючи вже призначених до 2020 року) у всіх (пілотних і непілотних) міністерствах

- Поточний стан: (2018 р.) 33 у пілотних міністерствах

- Поточний стан: (2018 р.) 37 у всіх (пілотних і непілотних) міністерствах

- Джерело перевірки: Звіт Уряду про відбір персоналу

- Джерело перевірки: Звіт Уряду про відбір персоналу

- Засоби перевірки: Незалежна експертна перевірка звіту Уряду, експертний моніторинг процедур відбору

- Засоби перевірки: Незалежна експертна перевірка звіту Уряду, експертний моніторинг процедур відбору

Показник 4: Кількість установ, що використовують Інформаційну систему управління людськими ресурсами (ІСУЛР), управління якою здійснює Національне агентство з питань державної служби (НАДС)

Показник 4.: Кількість установ, що використовують ІСУЛР, управління якою здійснює НАДС

2019 р. - 30 %
2020 р. - 15 %

- Ціль: 3 установи, що використовують модулі "облік працівників", "транзакції працівників", "публічний портал" та "кабінет самообслуговування"

- Ціль: 10 установ, що використовують модулі "облік працівників", "транзакції працівників", "публічний портал", "кабінет самообслуговування", "добір персоналу", "фонд заробітної плати" та "табелі обліку робочого часу"

- Поточний стан: (2018 р.) не запущено жодного модуля ІСУЛР, не підключено жодної установи. Підписано угоду про впровадження.

- Поточний стан: (2018 р.) не запущено жодного модуля ІСУЛР, не підключено жодної установи. Підписано угоду про впровадження.

- Джерело перевірки: Звіт Уряду

- Джерело перевірки: Звіт Уряду

- Засоби перевірки: Незалежна експертна перевірка звіту Уряду

- Засоби перевірки: Незалежна експертна перевірка звіту Уряду

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 5.1 Покращення якості надання електронних адміністративних послуг

 

Показник 5: Кількість новонароджених, для яких було використано сервіс "e-малятко" ("єдине вікно" надання адміністративних послуг, пов'язаних з народженням дитини)

- Ціль: Використання сервісу для принаймні 10000 дітей (сукупно з початку роботи сервісу)

- Поточний стан: 0 ("єдине вікно" надання адміністративних послуг, пов'язаних з народженням дитини не існує; у 2015 році Міністерство юстиції України запровадило сервіс для збору заявок на реєстрацію народження і видачі відповідних свідоцтв безпосередньо в закладах охорони здоров'я; наразі ця послуга надається в 467 закладах охорони здоров'я, деякі з них також збирають заявки на реєстрацію місця проживання)

- Джерело перевірки: звіт Уряду, включаючи дані з системи "e-малятко"

- Засоби перевірки: Незалежна перевірка звіту Уряду незалежними експертами, включаючи відвідування місця надання послуги для перевірки досвіду користувачів

2020 р. - 10 %

Показник 6: Кількість основних реєстрів (див. список "основних реєстрів" у Паспорті показника), підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА", та які здійснюють обмін даними.

Показник 6: Кількість основних реєстрів (див. список "основних реєстрів" у Паспорті показника), підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА", та які здійснюють обмін даними.

2019 р. - 25 %
2020 р. - 10 %

- Ціль: 3

- Ціль: Ще 6

- Поточний стан: (2018 р.) 0

- Поточний стан: (2018 р.) 0

- Джерело перевірки: Звіт Уряду, включаючи статистичні дані з системи "ТРЕМБІТА"

- Джерело перевірки: Звіт Уряду, включаючи статистичні дані з системи "ТРЕМБІТА"

- Засоби перевірки: Незалежна експертна перевірка

- Засоби перевірки: Незалежна експертна перевірка

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 5.2 Запроваджена цілісна і повноцінна правова база адміністративної процедури, яка застосовується на практиці

 

Показник 7.: Ступінь відповідності правової бази адміністративної процедури Принципам державного управління

- Ціль: Прийняття Верховною Радою Закону про адміністративну процедуру, затвердження Кабінетом Міністрів України плану його реалізації

- Поточний стан: (2018 р.) Цілісна і повноцінна правова база адміністративної процедури не створена.

- Джерело перевірки: Портал Верховної Ради; Портал КМУ

- Засоби перевірки: Незалежна експертна оцінка Закону

2020 р. - 30 %

З метою забезпечення однакового розуміння, чи досягнуті вищезазначені показники, для кожного показника було розроблено та узгоджено індивідуальні паспорти, які зазначено нижче:

Показник 1: Регламент Уряду

Показник:

Ступінь відповідності Регламенту Уряду (далі - Регламент) принципам державного управління

Цілі:

2020 р.

1.1. Оновлений Регламент відповідає 7 рекомендаціям звіту OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року з метою підвищення ступеня його відповідності Принципам державного управління

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальним завданням Стратегії РДУ у цій сфері є визначення на законодавчому рівні переліку державних документів стратегічного планування та створення умов для підготовки та прийняття обґрунтованих і узгоджених рішень Кабінету Міністрів України, які забезпечують виконання пріоритетних завдань з розвитку держави. Конкретне завдання з Плану заходів з реалізації Стратегії РДУ, що стосується цього показника, - це вдосконалення процедури підготовки документів у сферах державної політики та стратегічного планування.

• Найменування заходу:

Наступні заходи передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ, стосуються цього показника:

• Захід 2: Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо посилення стратегічного планування, координації дій з формування і реалізації державної політики;

• Захід 4: Проведення інформаційної кампанії стосовно внесених змін до Регламенту Кабінету Міністрів України;

• Захід 5: Розроблення або актуалізація методик, необхідних для впровадження внесених змін до Регламенту Кабінету Міністрів України;

• Захід 6: Проведення навчання державних службовців з питань впровадження внесених змін до Регламенту Кабінету Міністрів України (у тому числі щодо оцінки впливу, підготовки документів політики, нормопроектування);

• Захід 7: Внесення змін до нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України;

• Захід 8: Посилення спроможності Секретаріату Кабінету Міністрів України та міністерств виконувати вимоги оновленого Регламенту Кабінету Міністрів України;

• Захід 9: Впровадження інформаційної системи для підготовки та прийняття урядових рішень.

• Відповідальні за виконання:

Секретаріат Кабінету Міністрів України; Мін'юст; Мінфін; Мінекономрозвитку; ДРС.

Опис:

 

• Тип:

Якісний та кількісний результат

• Одиниці вимірювання:

Кількість дотриманих рекомендацій

• Періодичність:

4 кв. 2020 р. (збір та аналіз інформації у 1 кв. 2021 року)

• Поточний стан:

2018 р.: Чинний Регламент не повністю відповідає Принципам державного управління. У звіту OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 рокуроку надано 8 рекомендацій щодо підвищення рівня відповідності правової бази Принципам (див. розділ про тлумачення нижче).

Методика:

 

• Вид збору даних:

2020 р.

• Експертний аналіз оновленого Регламенту на предмет виконання 8 рекомендацій, що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року.

° Джерело перевірки - Урядовий портал;

° Засоби перевірки - Експертна оцінка ухваленого Регламенту

• Відповідальні за виконання:

Секретаріат Кабінету Міністрів України

• Метод:

• Показник 2020 р. вимірюватиметься методом зовнішньої експертної оцінки. Експерт оцінюватиме відповідність оновленого Регламенту 8 рекомендаціям, що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року.

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Якісна оцінка може підлягати тлумаченню.

• Засоби тлумачення:

Засоби тлумачення якісних вимог:

• 2020 р.: Оновлений Регламент має забезпечити покращення дотримання Принципів державного управління згідно з рекомендаціями що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року. У таблиці, наведеній нижче, узагальнено ключові невирішені питання за кожним показником/підпоказником, а також ключові рекомендації. В оновленому Регламенті має бути враховано такі 8 рекомендацій:

 

Показник/підпоказник оцінки відповідності Принципам державного управління

Невирішені питання

Рекомендація щодо перегляду Регламенту та/або інших відповідних нормативних актів:

Показник 2.6.1 Прозорість та нормативно-правова відповідність процесу прийняття рішень Уряду

Підпоказник 1:
Адекватність законодавчої бази процедурам проведення засідань уряду

У нормативно-правовій базі не чітко визначені інституційні обов'язки.

Нормативно-правова база не передбачає права для Секретаріату КМУ повертати пропозиції міністерствам, якщо їхній зміст потребує подальшого вдосконалення або не відповідає пріоритетам уряду.

1. У переглянутому Регламенті встановлено чіткий мандат Секретаріату КМУ на перевірку пропозицій щодо політики без дублювання.

2. У переглянутому Регламенті встановлено чіткий термін подання пропозицій до порядку денного КМУ, бажано не більше ніж за два тижні до початку засідання.

3. У переглянутому Регламенті передбачено чіткий мандат Секретаріату КМУ на повернення пропозицій галузевим міністерствам та іншим органам виконавчої влади у випадку істотних недоліків.

Показник 2.10.1
Формування політики на основі фактичних даних

Підпоказник 1:
Регулювання та використання Оцінок регуляторного впливу

Поточна нормативно-правова база потребує оптимізації для забезпечення узгодженої процедури здійснення оцінки впливу.

4. У переглянутому Регламенті передбачено узгоджені процедури здійснення оцінки впливу, щоб міністерства не повинні були готувати окремі, допоміжні документи, що дублюються.

Показник 2.11.1
Консультації з громадськістю з питань державної політики

Підпоказник 1:
Адекватність нормативно-правової бази для забезпечення ефективного процесу проведення консультацій з громадськістю

Нормативно-правова база не вимагає проведення консультацій з громадськістю як щодо проектів законів, так і проектів підзаконних актів, що ухвалюються урядом.

5. У переглянутому Регламенті встановлено чітке та всебічне правове зобов'язання та критерії для проведення громадських консультацій щодо всіх проектів первинного та вторинного законодавства.

Показник 2.11.2 Міжміністерські консультації з питань державної політики

Нормативно-правова база не встановлює мінімальної тривалості письмових міжміністерських консультацій.

6. У переглянутому Регламенті встановлено мінімальну тривалість письмових міжміністерських консультацій.

Підпоказник 1:
Адекватність нормативно-правової бази для забезпечення ефективного процесу проведення міжміністерських консультацій

Нормативно-правова база не стосується механізмів вирішення конфліктів на найвищому адміністративному рівні.

7. У переглянутому Регламенті передбачено подання законопроектів щодо узгодження національного законодавства зі законодавством ЄС органу, що відповідає за європейську інтеграцію, для отримання його висновку, перед поданням до КМУ для прийняття рішення.

Передбачуваність і послідовність законодавства

Підпоказник:
Наявність керівних документів з розробки законопроектів

Завдання з перевірки якості законопроектів виконують як Міністерство юстиції, так і Секретаріат КМУ, а їхні ролі визначені у чинному Регламенті. Їхні ролі частково перетинаються, оскільки вони обидва аналізують такі питання, як конституційність та узгодженість з існуючою нормативно-правовою базою.

8. Міністерство юстиції та Секретаріат КМУ мають посилити перевірку законопроектів для підвищення якості правових актів та зменшення необхідності частого внесення змін.


Повне та часткове досягнення цілей:

• 2020 р.: Повна відповідність буде досягнута у випадку, якщо оновлений Регламент та/або інші відповідні нормативно-правові акти відповідатимуть принаймні 7 рекомендаціям; часткове виконання не застосовується до цього показника.

• Дата виконання:

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


Показник 2: Посади фахівців з питань реформ, класифікація посад на державній службі та заробітна плата

Показник:

2.1 2019 р.: Рівень заробітної плати фахівців з питань реформ

Цілі:

2.2 2020 р.: Рівень відповідності положень Закону України "Про державну службу", що стосуються класифікації посад на державній службі та структури заробітної плати державних службовців, Принципам державного управління щодо справедливості та конкурентоспроможності системи оплати праці державних службовців

2019 р.:

Схема оплати праці фахівців з питань реформ (генеральні директори у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, заступники генеральних директорів у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директори генеральних департаментів в інших ЦОВВ, заступники директорів генеральних департаментів в інших ЦОВВ, керівники експертних груп, керівники експертних підгруп та державні експерти), затверджена КМУ протягом одного місяця після затвердження бюджету на 2020 рік, але не пізніше 31 березня 2020 року, передбачає збереження рівня заробітної плати для фахівців з питань реформ

2020 р.:

Закон України "Про державну службу" відповідає рекомендаціям 3.2.4 та 3.2.8 звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління 2018 року щодо класифікації посад на державній службі та структури заробітної плати

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальним завданням Стратегії РДУ у цій сфері є:

- забезпечення підвищення ефективності та прозорості державної служби шляхом автоматизації процесів, систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

- запровадження та підтримка системи відбору на посади державної служби, яка базується на Принципах державного управління, є прозорою, відповідає найкращим практикам та забезпечує залучення найбільш професійних, компетентних та вмотивованих фахівців;

- впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання державних службовців з розвинутою інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням, яка орієнтована на розвиток компетентностей та потреби в професійному розвитку державних службовців;

- забезпечення державних службовців належними умовами праці, зокрема створення конкурентоспроможної, прозорої та зрозумілої системи оплати праці;

- формування організаційної культури державної служби, яка базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій.

• Найменування заходу:

Наступні заходи, передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ, стосуються цього показника:

Захід 14: Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"

Захід 22: Підготовка пропозицій щодо реформування системи оплати праці державних службовців

Захід 23: Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців

Захід 24: Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо класифікації посад на державній службі, а також вимог до професійної компетентності

• Відповідальні за виконання:

Секретаріат Кабінету Міністрів України; НАДС; Мінсоцполітики; Мінфін

Опис:

 

• Тип:

Кількісні показники та результати (2019 р.), якісні показники та результати (2020 р.)

• Одиниці вимірювання:

2019 р.: процентне відношення; 2020 р.: так/ні (дотримання конкретних рекомендацій)

• Періодичність:

1 кв. 2020 р. (збір та аналіз інформації) та 1 кв. 2021 р. (збір та аналіз інформації)

• Поточний стан:

2019 р.: (2018 р.) Схема оплати праці фахівців з питань реформ затверджена в Постанові КМУ N 15 від 18 січня 2017 року "Питання оплати праці працівників державних органів".

2020 р.: (2018 р.) Закон України "Про державну службу" не містить правової основи для розробки класифікації посад на державній службі.

Структура заробітної плати державних службовців не відповідає Принципам державного управління. Згідно з аналізом зібраних Національним агентством України з питань державної служби, даних щодо заробітної плати лише 54 % від загального фонду заробітної плати в міністерствах і 61 % від загального фонду заробітної плати в інших ЦОВВ передбачено для гарантованої / стабільної / передбачуваної частини заробітної плати.

Методика:

 

• Вид збору даних:

2019 р.

• Незалежний аналіз експертами ЄС постанови КМУ про схему оплати праці державних службовців

° Джерело перевірки - Урядовий портал;

° Засоби перевірки - Незалежна експертна оцінка постанови КМУ

2020 р.

• Незалежний аналіз експертами ЄС положень про класифікацію посад на державній службі та заробітну плату в Законі України "Про державну службу"

° Джерело перевірки - портал Верховної Ради, урядовий портал

° Засоби перевірки - Експертна оцінка Закону України "Про державну службу" зі змінами

• Відповідальні за виконання:

Секретаріат Кабінету Міністрів України; НАДС

• Метод:

• Показник 2019 р. вимірюватиметься методом зовнішньої експертної оцінки. Експерт (експерти) розгляне (розглянуть) зміст відповідної постанови Уряду та оцінять, чи збереглася схема оплати праці для фахівців з питань реформ (генеральні директори у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, заступники генеральних директорів у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директори генеральних департаментів в інших ЦОВВ, заступники директорів генеральних департаментів в внших ЦОВВ, керівники експертних груп, керівники експертних підгруп та державні експерти) порівняно з 2019 р.

• Показник для 2020 р. вимірюватиметься а) шляхом перегляду Порталу Верховної Ради з метою перевірки того, чи набули чинності зміни, внесені до Закону України "Про державну службу"; (б) шляхом зовнішньої експертної оцінки змісту Закону України "Про державну службу" та підзаконних актів на предмет дотримання 2 рекомендацій, що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки державного управління 2018 року (див. "Засоби тлумачення" нижче).

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Якісна оцінка може підлягати тлумаченню; тому в цьому паспорті показника викладено детальні межі тлумачення (див. нижче).

• Засоби тлумачення:

Засоби тлумачення якісних вимог:

• 2019 р.: Постанова Уряду про схему оплати праці державних службовців буде оцінена порівняно з чинною Постановою КМУ N 15 від 18 січня 2017 року "Питання оплати праці працівників державних органів" з метою перевірки, чи збережені рівні заробітної плати. Наразі, фахівці з питань реформ (генеральні директори у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, заступники генеральних директорів у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директори генеральних департаментів в інших ЦОВВ, заступники директорів генеральних департаментів в інших ЦОВВ, керівники експертних груп, керівники експертних підгруп та державні експерти) безпосередньо включені до схеми посадових окладів. Крім того, для всіх фахівців з питань реформ існує окрема схема стимулюючих виплат, розміри яких визначені в межах від найнижчої до найвищої максимально можливої суми. Оцінювання здійснюватиметься за допомогою математичного розрахунку заробітної плати генерального директора в міністерстві, заступника генерального директора в міністерстві, директора генерального департаменту, заступника директора генерального департаменту в іншому ЦОВВ, керівника експертної групи, керівника експертної підгрупи та державного експерта з припущенням, що кожен з них має 15 років стажу. Вага для всіх семи посад буде однакова, щоб суму заробітних плат для семи посад відповідно до чинної постанови на 2020 рік можна було порівняти з сумою, що застосовувалась у 2019 році.

• 2020 р.: Ціль вимагає внесення змін до Закону України "Про державну службу", які мають забезпечити поліпшення застосування Принципів державного управління (Принцип 5 - Система оплати праці державних службовців ґрунтується на класифікації посад, вона справедлива та прозора). У Законі мають бути відображені такі дві рекомендації, що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки державного управління 2018 року:

3.2.4 Уряд має регулювати критерії та процедури, що застосовуються для розробки посадових інструкцій державних службовців, оцінок та класифікацій для забезпечення єдиної системи з чіткими критеріями розподілу посадових окладів за посадами державних службовців.

 

Для виконання цієї рекомендації:

• у Законі України "Про державну службу" має бути чітко закріплено право та обов'язок Кабінету Міністрів встановлювати класифікацію посад з визначенням принаймні: найменувань усіх типових посад на державній службі; стислої посадової інструкції із зазначенням рівня складності та відповідальності; вимог (рівень освіти, досвід, компетенції). У Законі має бути чітко зазначено, що посадовий оклад прив'язаний до типу посади.

3.2.8 Уряд має краще визначити критерії для змінної складової заробітної плати та ще більше обмежити її частку в загальній заробітній платі.

Для виконання цієї вимоги у Законі України "Про державну службу" має бути: (а) скориговано структуру заробітної плати таким чином, щоб обмежити змінні складові оплати праці як у середньому розмірі заробітної плати / загальному фонді заробітної плати (максимум 20 % від загального фонду заробітної плати установи без можливості його збільшення за рахунок заощаджень від вакантних посад або на будь-якій іншій основі) та на рівні окремого державного службовця (максимум 50 % від посадового окладу протягом року); (б) визначено загальні критерії для змінних складових оплати праці. Під змінними складовими слід розуміти всі види платежів, які ґрунтуються на управлінському рішенні і не є передбачуваними / стабільними / встановленими / гарантованими законом у визначеній сумі або відсотковому відношенні від посадового окладу, наприклад, щомісячні, квартальні або річні премії, стимулюючі виплати, фінансові допомоги, які не є гарантованим правом тощо.

• Повна і часткова відповідність

2019 р.:

Повна відповідність буде визнана у випадку, якщо постановою буде забезпечено щонайменше 90 % від базового рівня заробітної плати, враховуючи посадовий оклад, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг та гарантовану (мінімальну) стимулюючу виплату.
Часткова відповідність буде визнана у випадку, якщо постановою буде забезпечено щонайменше 80 % від базового рівня заробітної плати, враховуючи посадовий оклад, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг та гарантовану (мінімальну) стимулюючу виплату. У випадку, якщо постанова не охоплюватиме весь 2020 рік, не може бути визнана ні часткова, ні повна відповідність.

2020 р.:

Повна відповідність буде визнана, якщо обидві рекомендації будуть виконані описаним вище способом ("Засоби інтерпретації").
Часткова відповідність буде визнана у випадку, якщо в
Законі України "Про державну службу" буде скориговано структуру заробітної плати таким чином, щоб обмежити змінні складові оплати праці як у фонді заробітної плати (максимум 25 % від загального фонду заробітної плати) установи, так і на рівні окремого державного службовця (максимум 60 % від посадового окладу).

Графік звітності:

 

• Дата виконання:

- Показник 1.1: 1 кв. 2020 р.

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


Показник 3: Відбір генеральних директорів

Показник:

3. Кількість призначених генеральних директорів у міністерствах за прозорою і такою, що враховує заслуги, процедурою

Цілі:

2019 р.: загалом 48 у 8 пілотних міністерствах: Мінсоцполітики, МОН, Мінкультури, Мінагрополітики, Мінрегіон, МОЗ, Міненерговугілля, Мінінфраструктури

2020 р.: загалом 70 у всіх (пілотних та непілотних) міністерствах

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальними завданням Стратегії РДУ у цій сфері є:

- забезпечення підвищення ефективності та прозорості державної служби шляхом автоматизації процесів, систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- запровадження та підтримка системи відбору на посади державної служби, яка базується на Принципах державного управління, є прозорою, відповідає найкращим практикам та забезпечує залучення найбільш професійних, компетентних та вмотивованих фахівців;

- впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання державних службовців з розвинутою інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням, яка орієнтована на розвиток компетентностей та потреби в професійному розвитку державних службовців;

- забезпечення державних службовців належними умовами праці, зокрема створення конкурентоспроможної, прозорої та зрозумілої системи оплати праці;

- формування організаційної культури державної служби, яка базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій.

• Найменування заходу:

Цього показника стосуються такі заходи, передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ:

Захід 20: Проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ з метою завершення формування кадрового складу директоратів, генеральних департаментів, Урядового офісу з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Захід 41: Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення вимог до формування структури апарату міністерств

Захід 42: Приведення положень про міністерства, організаційної структури їх апарату у відповідність з цільовою моделлю, визначеною Концепцією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1013

• Відповідальні за виконання:

Секретаріат Кабінету Міністрів України; НАДС; пілотні міністерства, пілотні та інші міністерства

Опис:

 

• Тип:

Кількісний, з якісними вимогами, результат

• Одиниці вимірювання:

Кількість (призначених керівників)

• Періодичність:

4 кв. 2019 р. (збір та аналіз інформації у 1 кварталі 2020 р.) та 4 кв. 2020 р. (збір та аналіз інформації у 1 кварталі 2021 р.)

• Поточний стан:

Поточний рівень 2018 р.: 33 (у пілотних міністерствах), 37 у всіх (пілотних і непілотних міністерствах)

Методика:

 

• Вид збору даних:

2019 р.

• Незалежні експерти ЄС здійснюватимуть моніторинг процедур відбору персоналу та оцінюватимуть, чи здійснюються вони у прозорий, заснований на заслугах, спосіб. Уряд має видати звіт про відбір персоналу, який буде перевірятися незалежними експертами ЄС.

° Джерело перевірки - Звіт Уряду про добір персоналу

° Засоби перевірки - Моніторинг добору персоналу незалежними експертами ЄС, перевірка звіту Уряду незалежними експертами ЄС

2020 р.

• Незалежні експерти ЄС здійснюватимуть моніторинг процедур відбору персоналу та оцінюватимуть, чи здійснюються вони у прозорий, заснований на заслугах, спосіб. Уряд має видати звіт про відбір персоналу, який буде перевірятися незалежними експертами ЄС.

° Джерело перевірки - Звіт Уряду про добір персоналу

° Засоби перевірки - Моніторинг добору персоналу незалежними експертами ЄС, перевірка звіту Уряду незалежними експертами ЄС

• Відповідальні за виконання:

Секретаріат Кабінету Міністрів України; НАДС

• Метод:

 

 

Досягнення цілей на 2019 і 2020 роки оцінюватиметься на основі звіту Уряду про відбір генеральних директорів та звіту незалежних експертів ЄС про моніторинг.

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Кількісна частина показника є беззаперечною, тоді як якісна частина (заснована на заслугах і прозора процедура) може бути предметом тлумачення. Тому були розроблені чіткі критерії оцінки виконання якісних вимог (див. "Засоби тлумачення" нижче). Якісні вимоги будуть оцінюватися незалежними контролерами / експертами ЄС.

• Засоби тлумачення:

Що стосується кількісного цільового показника, то число для 2019 року (48) стосується сукупної кількості генеральних директорів (включаючи тих, які були призначені до затвердження цих Паспортів показників) у восьми пілотних міністерствах, зазначених вище. Максимально можливе число призначених генеральних директорів у цих восьми міністерствах є 51, тому що це кількість директоратів, затверджена Координаційною радою РДУ. Для 2020 року число (70) стосується сукупного числа призначених генеральних директорів у всіх міністерствах (станом на березень 2019 р. їх 37). Максимальне число наразі неможливо оцінити, оскільки структура директоратів в інших міністерствах ще не затверджена.

Засоби тлумачення якісних вимог як для 2019 року, так і для 2020 року - прозорий і заснований на заслугах підхід до добору кадрів, має відповідати таким вимогам:

- експертам ЄС дозволяється здійснювати моніторинг всіх етапів процесу і їм повідомляють відповідним чином про точний час проведення співбесід, виконання ситуаційних завдань та інших етапів у процедурі,

- прозоре оголошення про вакансію на порталі career.gov.ua або іншому подібному;

- в оголошенні має бути зазначено тип посади з чітким описом функцій та роботи, вимоги та мінімальна очікувана заробітна плата (посадовий оклад у гривнях, доплата за ранг у гривнях, доплата за вислугу років у % від посадового окладу, гарантована частина стимулюючого платежу у гривнях)

- процедура відбору має проводитися відповідно до постанови уряду (перевірка здібностей, тестування на предмет знання законодавства, ситуаційне завдання, співбесіда, будь-який інший спосіб, передбачений постановою)

- безпосередній керівник (державний секретар) є членом відбіркової комісії та бере активну участь у її роботі

- співбесіда проводиться у структурований спосіб, критерії та процедура нарахування балів визначені заздалегідь і засновані на заслугах (знання, навички, здібності та компетенції)

- конкурсна комісія дотримується правил процедури, а її рішення ґрунтуються на заздалегідь визначених критеріях

- експерти з моніторингу не виявили жодних причин для підозр у маніпуляціях або шахрайстві під час проведення процедури

- обраного кандидата призначено на посаду

• Повне та часткове досягнення цілей

Повна відповідність буде досягнута за таких умов:

- цільова кількість повністю досягнута,

- нормативно-правові акти дозволяють здійснювати відбір персоналу відповідно до якісних вимог

- якісні вимоги задовольняються принаймні у 90 % процедур, за яким здійснювався моніторинг.

Часткова відповідність буде досягнута за таких умов:

- додатково призначено не менше 10 генеральних директорів порівняно з поточним рівнем (для 2020 року - порівняно зі станом на 31 грудня 2019 року); виконання оцінюється шляхом порівняння з цим цільовим показником кожного року окремо;

- нормативно-правові акти дозволяють здійснювати підбір персоналу відповідно до якісних вимог

- якісні вимоги задовольняються принаймні у 90 % процедур, за яким здійснювався моніторинг.

Графік звітності:

 

• Дата виконання:

- Показник 1.1: 1 кв. 2020 р.

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


Показник 4: ІСУЛР

Показник:

4. Кількість установ, що використовують Інформаційну систему управління людськими ресурсами (ІСУЛР), управління якою здійснює Національне агентство з питань державної служби (НАДС)

Цілі:

 

 

2019 р.: 3 установи, що використовують модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал" та "кабінет самообслуговування"

2020 р.: 10 установ, що використовують модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал", "кабінет самообслуговування", "добір персоналу", "фонд заробітної плати" та "табелі обліку робочого часу"

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальними завданням Стратегії РДУ у цій сфері є:

- забезпечення підвищення ефективності та прозорості державної служби шляхом автоматизації процесів, систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- запровадження та підтримка системи відбору на посади державної служби, яка базується на Принципах державного управління, є прозорою, відповідає найкращим практикам та забезпечує залучення найбільш професійних, компетентних та вмотивованих фахівців;

- впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання державних службовців з розвинутою інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням, яка орієнтована на розвиток компетентностей та потреби в професійному розвитку державних службовців;

- забезпечення державних службовців належними умовами праці, зокрема створення конкурентоспроможної, прозорої та зрозумілої системи оплати праці;

- формування організаційної культури державної служби, яка базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій.

• Найменування заходу:

Наступні заходи, передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ, стосуються цього показника:

Захід 11: Розроблення модулів інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (ІСУЛР)

Захід 12: Підключення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (ІСУЛР)

Захід 13: Проведення навчання служб управління персоналом та структурних підрозділів з бухгалтерського обліку центральних органів виконавчої влади щодо використання інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (ІСУЛР)

• Відповідальні за виконання:

НАДС, Секретаріат Кабінету Міністрів України

Опис:

 

• Тип:

Кількісний, з якісними вимогами, результат

• Одиниці вимірювання:

Кількість (установ, що використовують зазначені модулі)

• Періодичність:

4 кв. 2019 р. (збір та аналіз інформації у 1 кварталі 2020 р.) та 4 кв. 2020 р. (збір та аналіз інформації у 1 кварталі 2021 р.)

• Поточний стан:

Поточний рівень 2018 р.: 0

Методика:

 

• Вид збору даних:

2019 і 2020 роки.

Дані збиратимуться з системи ІСУЛР; на основі цих даних Уряд підготує звіт, який буде перевірено незалежними експертами ЄС.

° Джерело перевірки - звіт Уряду, включаючи статистичні дані з системи ІСУЛР, співбесіди (що проводяться незалежними експертами) з персоналом НАДС та персоналом підрозділів з управління персоналом в пілотних установах

° Засоби перевірки - Незалежна експертна оцінка ЄС

• Відповідальні за виконання:

НАДС

• Метод:

2019 і 2020 роки.

Незалежні експерти ЄС аналізують звіт Уряду на основі даних з системи ІСУЛР. Крім того, вони проводитимуть співбесіди зі співробітниками НАДС, що відповідають за систему ІСУЛР, та співробітниками підрозділів з управління персоналом в пілотних установах. В аналізі враховуватиметься кількість установ, що використовують зазначений модуль (модулі) та ефективність системи в управлінні персоналом (див. якісні вимоги нижче).

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Якісні вимоги ("використання") можуть підлягати тлумаченню. Тому були розроблені чіткі критерії оцінки виконання якісних вимог, які будуть оцінюватися незалежними контролерами / експертами ЄС.

• Засоби тлумачення:

Засоби тлумачення якісних вимог для 2019 і 2020 років:

"Використання" ІСУЛР означає дотримання таких вимог:

- розроблений модуль ІСУЛР підтримує діяльність з управління персоналом відповідно до вимог актів законодавства та підзаконних актів,

- розроблений модуль ІСУЛР охоплює всіх працівників установ, а не тільки державних службовців,

- у межах функціональних можливостей модуля ІСУЛР замінює собою паперові процедури та паперові документи,

- ІСУЛР використовується всіма працівниками відповідно до прав доступу,

- ІСУЛР надає аналітичні дані, пов'язані з функціональними можливостями модуля, як керівництву установи, так і НАДС,

- навчальний модуль щодо використання ІСУЛР доступний для всіх працівників.

• Повне та часткове досягнення цілей

Повна відповідність буде досягнута за таких умов:

2019 р.: модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал" і "кабінет самообслуговування" використовуються в трьох установах

2020 р.: модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал", "кабінет самообслуговування", "добір персоналу", "фонд заробітної плати" та "табелі обліку робочого часу" використовуються в 10 установах

Часткова відповідність буде досягнута за таких умов:

2019 р.: модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал" і "кабінет самообслуговування" використовуються у двох установах або два модулі використовуються в трьох установах

2020 р.: модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал", "кабінет самообслуговування", "добір персоналу", "фонд заробітної плати" та "табелі обліку робочого часу" використовуються в 5 установах або чотири з цих модулів використовуються в 10 установах

Графік звітності:

 

• Дата виконання:

- Показник 1.1: 1 кв. 2020 р.

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


Показник 5: "Єдине вікно" надання адміністративних послуг "E-малятко"

Показник:

5.

2019 р.: -

Цілі:

2020 р.: Кількість новонароджених, для яких було використано сервіс "e-малятко" ("єдине вікно" надання адміністративних послуг, пов'язаних з народженням дитини)

2020 р.:

10000 (сукупно з початку роботи сервісу)

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальним завданням Стратегії РДУ у цій сфері є:

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг, децентралізація адміністративних послуг;

- систематичне зниження адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб;

- оптимізація та підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії та електронного документообігу;

- надання адміністративних послуг в електронній формі.

• Найменування заходу:

Наступні заходи, передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ стосуються цього показника:

Захід 66: Спрощення процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг, у тому числі послуг тих, що пов'язані з народженням дитини

• Відповідальні за виконання:

Мін'юст, Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, МВС, ДМС, ДПС, Секретаріат Кабінету Міністрів України

Опис:

 

• Тип:

Кількісний, з якісними вимогами, результат

• Одиниці вимірювання:

Кількість послуг, що використовуються:

• Періодичність:

4 кв. 2020 р. (збір та аналіз інформації у 1 кв. 2021 року)

• Поточний стан:

2018 р.:

0 ("єдине вікно" надання всіх адміністративних послуг, пов'язаних з народженням дитини не існує; у 2015 році Міністерство юстиції України запровадило сервіс для збору заявок на реєстрацію народження і видачі відповідних свідоцтв безпосередньо в закладах охорони здоров'я; наразі ця послуга надається в 467 закладах охорони здоров'я, деякі з них також збирають заявки на реєстрацію місця проживання.)

Методика:

 

• Вид збору даних:

2020 р.

• Основним джерелом інформації про операції є інформаційна система, що підтримує електронні послуги, пов'язані з народженням дитини. Уряд підготує звіт на основі статистичних даних системи. Звіт має включати кількість відділів державної реєстрації актів цивільного стану, центрів надання адміністративних послуг, закладів охорони здоров'я, де функціонує система, кількість та профіль працівників фронт-офісу, кількість транзакцій з розбивкою за установами та кількість онлайн-транзакцій. Статистичні дані мають показувати кількість новонароджених дітей, щодо яких користувачі (батьки/батьківські пари) зверталися за різними послугами, а також кількість випадків, коли батьки отримували послуги на підставі заяви, поданої до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, центрів надання адміністративних послуг, закладів охорони здоров'я та онлайн. Незалежні експерти також здійснюватимуть виїзні перевірки для перевірки функціонування сервісу.

° Джерело перевірки - звіт Уряду, включаючи дані з системи "e-малятко"

° Засоби перевірки - Незалежна перевірка звіту Уряду незалежними експертами, включаючи відвідування місця надання послуги для перевірки досвіду користувачів

• Відповідальні за виконання:

Мін'юст, Державне агентство з питань електронного урядування

• Метод:

2020 р. Уряд має підготувати звіт на основі даних інформаційної системи, в якому має бути зазначено загальну кількість послуг, наданих від початку роботи системи. Незалежні експерти ЄС перевіряють функціонування сервісу шляхом спостереження за роботою фронт-офісу та бек-офісу. Перевірка включатиме принаймні два виїзди на місце та спостереження за наданням послуг принаймні для 10 новонароджених дітей.

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Кількісна частина показника є беззаперечною, тоді як якісна частина (якість надання послуг, див. нижче) може бути предметом тлумачення. Тому були розроблені чіткі критерії оцінки виконання якісних вимог; їх оцінюватимуть незалежні контролери / експерти ЄС.

• Засоби тлумачення:

Якісні вимоги до сервісу "e-малятко":

- наявність що найменше семи з восьми адміністративних послуг, пов'язаних з народженням дитини: реєстрація народження та визначення походження дитини; реєстрація місця проживання; призначення фінансової допомоги при народженні дитини; реєстрація новонародженої дитини в електронній системі охорони здоров'я; реєстрація новонародженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї; присвоєння унікального реєстраційного номера в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР); внесення (в ЄДРР) інформації про громадянство або його відсутність та підстави для набуття громадянства України.

- усі послуги надаються за принципом "єдиного вікна" у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, центрах надання адміністративних послуг, закладах охорони здоров'я та онлайн

- послуги, доступні всім батькам до того, як матір і дитину випишуть з пологового будинку

- від батьків не вимагається жодних інших документів, крім посвідчення особи (паспорта чи подібного документа)

- свідоцтво про народження видається в пологовому будинку або доставляється за місцем проживання, рішення про реєстрацію місця проживання, рішення про призначення допомоги при народженні дитини та допомоги для багатодітної сім'ї доставляються за місцем проживання або засобами електронного зв'язку

Число 10000 стосується кількості новонароджених дітей, щодо яких батьки подали заяви на отримання принаймні семи послуг і які отримали їх відповідно до якісних вимог.

• Повне та часткове досягнення цілей

Повна відповідність буде досягнута за таких умов: сервісом (згідно з визначенням в "засобах тлумачення") скористалися принаймні для 10000 новонароджених дітей.

Часткова відповідність буде досягнута за таких умов: сервісом "e-малятко" скористалися принаймні для 5000 дітей для отримання принаймні п'яти послуг з переліку, зазначеного вище

Графік звітності:

 

• Дата виконання:

- Показник 1.1: 1 кв. 2020 р.

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


Показник 6: Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА"

Показник:

6. Кількість основних реєстрів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА", та які здійснюють обмін даними

Цілі:

2019 р.: 3

2020 р.: Ще 6

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальними завданням Стратегії РДУ у цій сфері є:

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг, децентралізація адміністративних послуг;

- систематичне зниження адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб;

- оптимізація та підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії та електронного документообігу;

- надання адміністративних послуг в електронній формі.

• Найменування заходу:

Наступні заходи, передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ, стосуються цього показника:

Захід 55: Реєстрація основних державних реєстрів у Національному реєстрі державних електронних інформаційних ресурсів

Захід 56: Підключення державних електронних інформаційних ресурсів до систем електронної взаємодії

• Відповідальні за виконання:

Державне агентство ї питань електронного урядування, Секретаріат Кабінету Міністрів України

Опис:

 

• Тип:

Якісний, з якісними вимогами, результат

• Одиниці вимірювання:

Кількість (основних реєстрів, підключених до системи "ТРЕМБІТА", та які здійснюють обмін даними)

• Періодичність:

4 кв. 2019 р. (збір та аналіз інформації у 1 кварталі 2020 р.) та 4 кв. 2020 р. (збір та аналіз інформації у 1 кварталі 2021 р.)

Поточний стан:

0 (2018 р.)

Методика:

 

• Вид збору даних:

2019 і 2020 роки.

Збір даних, що демонструють кількість підключених реєстрів та інформацію про обмін даними, з системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА"

° Джерело перевірки - Звіт Уряду, включаючи статистичні дані з системи "ТРЕМБІТА"

° Засоби перевірки - Незалежна експертна оцінка ЄС

• Відповідальні за виконання:

Державне агентство з питань електронного урядування

• Метод:

2019 і 2020 роки.

Незалежні експерти ЄС аналізують звіт Уряду на основі даних з системи "ТРЕМБІТА". В аналізі враховуватиметься кількість реєстрів, підключених до системи "ТРЕМБІТА", та кількість транзакцій G2G

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Кількісна частина показника є беззаперечною, тоді як якісна частина ("обмін даними") може бути предметом тлумачення. Тому для тлумачення були розроблені чіткі критерії (див. нижче).

• Засоби тлумачення:

Засоби тлумачення якісних вимог для 2019 і 2020 років:

Перелік відповідних реєстрів, які можуть бути враховані:

(ПІДЛЯГАЄ ПІДТВЕРДЖЕННЮ/ЗМІНІ УРЯДОМ)

1. Державний земельний кадастр

2. Державний реєстр актів цивільного стану громадян

3. Державний реєстр виборців

4. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування

5. Державний реєстр обтяжень рухомого майна

6. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

7. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

8. Електронна система охорони здоров'я

9. Єдина державна електронна база з питань освіти

10. Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ

11. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

12. Єдиний державний демографічний реєстр

13. Єдиний державний реєстр транспортних засобів

14. Єдиний державний реєстр судових рішень

15. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17. Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

18. Єдиний реєстр об'єктів державної власності

19. Реєстр платників податку на додану вартість

"Обмін даними" означає, що відбувається значна кількість транзакцій G2G щодо наборів даних з конкретного реєстру. Транзакції G2G - це транзакції між реєстрами в системі "ТРЕМБІТА", а також транзакції між системою "ТРЕМБІТА" та іншими інформаційними системами в державних органах. "Значна кількість" тлумачиться як не менше 10000 наборів даних щорічно для конкретного реєстру. У разі підключення реєстру протягом року річна кількість транзакцій розраховується таким чином:

NA =

N х 365
_____________
D

 


де NA - річна кількість транзакцій, N - кількість транзакцій з дня підключення до 31 грудня, а D - кількість днів з дня підключення до 31 грудня.

• Повне та часткове досягнення цілей

Повна відповідність буде досягнута за таких умов:

2019 р.: підключено принаймні 3 реєстри, з якими здійснюється обмін даними

2020 р.: не менше 6 додаткових підключених реєстрів (без урахування реєстрів підключених у 2019 році), з якими здійснюється обмін даними

Часткова відповідність буде досягнута за таких умов:

2019 р.: підключено принаймні 1 реєстр, з яким здійснюється обмін даними

2020 р.: не менше 3 додаткових підключених реєстрів (без урахування реєстрів підключених у 2019 році), з якими здійснюється обмін даними

Графік звітності:

 

• Дата виконання:

- Показник 1.1: 1 кв. 2020 р.

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


Показник 7: Адміністративна процедура

Показник:

7.

 

2019 р.: -

2020 р.: Рівень відповідності правової бази адміністративної процедури Принципам державного управління

Цілі:

 

 

2020 р.: Прийняття Верховною Радою Закону про адміністративну процедуру, затвердження Кабінетом Міністрів України плану його реалізації

Стратегія:

 

• Програма:

"Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки" та План заходів з реалізації Стратегії (Стратегії РДУ).

• Завдання:

Загальним завданням Стратегії РДУ у цій сфері є запровадження загальної адміністративної процедури з базовими гарантіями (принцип законності, встановлення істинних фактів, право бути почутим, право на ефективний захист прав, на одержання письмового рішення із зазначенням підстав його прийняття, право на несудове оскарження, право на засоби правового захисту тощо);

• Найменування заходу:

Наступні заходи, передбачені Планом заходів з реалізації Стратегії РДУ, стосуються цього показника:

Захід 53: Подання і супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адміністративну процедуру"

Захід 54: Розроблення плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про адміністративну процедуру"

• Відповідальні за виконання:

Мін'юст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

Опис:

 

• Тип:

Якісний, результат

• Одиниці вимірювання:

Прийняття Закону України "Про адміністративну процедуру", затвердження плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону

• Періодичність:

2020 р. (збір та аналіз інформації у 1 кв. 2021 року)

• Поточний стан:

2018 р.: Послідовна і повна правова база для адміністративних процедур не створена.

Методика:

 

• Вид збору даних:

2020 р.:

На порталі Верховної Ради перевіряється інформація про прийняття Закону України "Про адміністративну процедуру". Незалежні експерти ЄС проводять якісну оцінку на відповідність Принципам державного управління. На урядовому порталі перевіряється затвердження плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону, і незалежні експерти ЄС проводять його якісну оцінку на предмет відповідності якісним вимогам (див. нижче).

° Джерело перевірки - портал Верховної Ради, урядовий портал

° Засоби перевірки - Незалежна оцінка прийнятого закону на відповідність Принципам державного управління

• Відповідальні за виконання:

Мін'юст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

• Метод:

2020 р.

Незалежні експерти ЄС оцінюють текст прийнятого Закону на відповідність Принципам державного управління (див. нижче у розділі "Засоби тлумачення"). Незалежні експерти ЄС оцінюють текст затвердженого плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону на предмет відповідності якісним вимогам (див. нижче у розділі "Засоби тлумачення").

Тлумачення:

 

• Обмеження та похибка:

Прийняття Закону є беззаперечним фактом, тоді як якісна частина показника (дотримання Принципів державного управління) може підлягати тлумаченню. Тому, з метою уникнення сумнів, у цьому Паспорті показника зазначено відповідні принципи та вимоги, на предмет відповідності яким має бути оцінений Закон.

• Засоби тлумачення:

2020 р.

Під час оцінки враховується такий Принцип державного управління за напрямом "надання послуг":

Принцип 2: Належне управління є ключовою ціллю політики, що лежить в основі надання публічних послуг та є законодавчо затвердженою і послідовно реалізується на практиці.  

На основі цих підпоказників нормативно-правова база має відповідати вимогам таких 10 стандартів:

1) Існує узгоджена і повна нормативно-правова база щодо адміністративних процедур, яка зводить спеціальні правила до мінімуму.

2) Нормативно-правова база щодо адміністративних процедур впроваджується на практиці в усіх органах державного управління. (Цей стандарт розуміється як вимога, щоб Закон застосовувався до всіх органів державного управління при вирішенні питань щодо прав або обов'язків фізичних та юридичних осіб.)

3) Кожна сторона має право бути заслуханою до прийняття остаточного рішення.

4) Кожна сторона має право на доступ до своїх матеріалів справи, дотримуючись законних інтересів конфіденційності, професійної та ділової таємниці

5) Кожна сторона має право оскаржити рішення адміністративного органу першої інстанції до вищого адміністративного органу або безпосередньо до суду.

6) В адміністративному акті зазначено правову підставу прийнятого рішення.

7) Адміністративний акт містить обґрунтування.

8) Адміністративним актом передбачені терміни видачі адміністративних рішень та засоби правового захисту від надмірної тривалості адміністративних процедур.

9) В адміністративному акті зазначено інформацію про право на оскарження і визначено кінцевий строк подання скарги, а також відповідний апеляційний орган.

10) Розроблено процедурні та основні правила щодо внесення змін, призупинення дії та анулювання адміністративного акта, щоб гарантувати справедливий баланс між суспільними інтересами та законними очікуваннями особи.

План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, має передбачати принаймні:

- гармонізацію галузевого законодавства - перелік галузевих законів, що підлягають гармонізації, та графік гармонізації,

- навчальні заходи (навчання для державних службовців),

- створення довідкових служб, здатних надавати допомогу всім органам державного управління у впровадженні Закону,

- розрахунок видатків на здійснення заходів.

• Повне та часткове досягнення цілей

Повна відповідність буде досягнута за таких умов:

Графік звітності:

2020 р.: Закон прийнято, і він відповідає принаймні 9 з 10 якісних вимог, перелічених вище в розділі "Засоби тлумачення"; План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, затверджено, і він відповідає принаймні трьом із чотирьох якісних вимог

Часткова відповідність буде досягнута за таких умов:

2020 р.: Закон прийнято і відповідає принаймні 7 з 10 якісних вимог, перелічених вище в розділі "Засоби тлумачення"; План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, затверджено і відповідає принаймні двом із чотирьох якісних вимог

• Дата виконання:

- Показник 1.1: 1 кв. 2020 р.

- Показник 1.2: 1 кв. 2021 р.


(додаток І у редакції
 Додаткової угоди N 1 від 19.11.2018 р.
,
Додаткової угоди N 2 від 20.11.2019 р.)

 

ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Країна-партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання, покладені на Країну-партнера в рамках непрямого управління, як описано у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов'язки Країни-партнера та Європейської Комісії щодо виконання цих завдань.

Частина перша охоплює завдання, які відносяться виключно до внеску ЄС чи до поєднання внеску ЄС з коштами Країни-партнера чи третьої сторони у разі реалізації співфінансованих програм, тобто злиття коштів у спільному фонді.

Ці завдання включають проведення Країною-партнером як підрядним органом процедур закупівлі та надання грантів, а також укладання, підписання та виконання договорів на закупівлю і надання гранту за результатами проведених процедур.

Призначення установ, які є державними органами влади Країни-партнера, і на які покладається виконання завдань у відповідності до Додатку I (Технічні та адміністративні положення), не вважається делегуванням виконання завдань. Такі установи повинні поважати права та обов'язки викладені у Частині I, яка стосується Країни-партнера як Підрядного органу, а Країна-партнер несе повну відповідальність за виконання обов'язків, визначених цією Угодою про фінансування. Посилання на Країну-партнера в тексті Угоди про фінансування стосуються також цих установ.

Країна-партнер виступає Підрядним органом в рамках часткового делегування повноважень за винятком випадків, коли вона є розпорядником коштів за кошторисами програм чи керуючим спільним фондом:

- у випадку часткового делегування, Країна-партнера виступає Підрядним органом і укладає договори на закупівлю чи надання гранту, а попередній контроль за відповідністю всіх процедур закупівлі чи надання грантів та здійснення платежів підрядникам та одержувачам грантів здійснюються Європейською Комісією.

- у випадку коли Країна-партнер є розпорядником коштів за компонентом кошторисів програм, Країна-партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, причому договори менше визначеної вартості можуть укладатися без проведення Європейською Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

- у випадку коли Країна-партнер управляє спільним фондом, Країна-партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, без проведення Європейською Комісією попереднього контролю за дотриманням процедур та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів.

Якщо Країна-партнер є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Країну-партнера покладається виконання завдань, наведених у пп. (c) - (k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Країна-партнер є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Країну-партнера покладається виконання завдань, наведених у Статті 86(3) Рішення ради ЄС 2013/755/EU від 25 листопада 2013 року щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Союзом.

1.2 Країна-партнер продовжує нести відповідальність за виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань будуть залучатись установи, визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення). Європейська Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб'єкта.

1.3 Країна-партнер повинна створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Країна-партнер повинна дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості та недискримінації, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об'єктивне виконання своїх обов'язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-яких інтересів, спільних з інтересами учасника конкурсу, заявника або підрядника чи одержувача гранту.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов'язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Країною-партнером здійснюються платежі як розпорядник коштів за окремими компонентами кошторису програми чи в рамках управління спільним фондом, то функції із ухвалення платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і несумісними, причому Країна-партнер повинна використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію.

1.4 За винятком випадків, коли Країна-партнер застосовує свої власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі у спільному фонді за погодженням із донорами, які роблять внесок до цього спільного фонду), Країна-партнер повинна проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.5 Країна-партнер повинна вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Країну-партнера, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Країною-партнером та Європейською Комісією пізніше.

Ці заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та обміну інформацією мають відповідати змісту Посібника із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Європейською Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

1.6 В рамках часткового делегування повноважень та коли Країна-партнер є розпорядником коштів за окремими компонентом кошторису програми, Країна-партнер повинна зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Особливих умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. Попереднє оголошення про закупівлю з підтвердженням публікації оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. Призначення членів комітету з відбору пропозицій; c. Звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. Підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. Листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. Запрошення до участі у конкурсних торгах до відібраних учасників чи еквівалент;

g. Документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. Призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. Звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи додатки;

j. Звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів/переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів1;

____________
1 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п'ять років після завершення процедури закупівлі.

k. Лист-повідомлення;

l. Супровідна документація;

m. Супровідний лист, яким надсилається договір;

n. Листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. Повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. Підписані договори, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. Призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. Звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви2;

____________
2 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

c. Листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. Звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. Звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. Документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. Листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. Супровідний лист до договору про надання гранту;

i. Повідомлення про визначення переможця/скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. Підписані договори, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

1.7 Країна-партнер повинна забезпечити належний захист персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи, особу якої встановлено чи можна встановити. Будь-яка операція з персональними даними, така як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування чи зміна, поновлення, ознайомлення, використання, поширення, видалення та знищення повинна відбуватись у відповідності до законодавства та нормативних актів Країни-партнера і виконуватись тільки в межах необхідних для виконання цієї Угоди про фінансування.

Зокрема, Країна-партнер повинна вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов'язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому перегляду, копіюванню, внесенню змін чи видаленню засобів зберігання даних; а також несанкціонованому введенню даних, будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації.

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів автоматизованих систем, які використовуються для обробки персональних даних, лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу.

c) Побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Країною-партнером

2.1 Договори на закупівлю та надання гранту повинні бути підписані під час етапу практичної реалізації цієї Угоди про фінансування.

У випадку реалізації заходів, які передбачають співфінансування, договори на закупівлю та надання гранту повинні укладатися до останньої дати для укладання контрактів, яка зазначена в Особливих умовах чи описі відповідного компоненту кошторису програми.

У випадку реалізації заходів, які не передбачають співфінансування, договори на закупівлю та надання гранту повинні укладатися не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Угодою про фінансування.

Додаткові договори на закупівлю та надання гранту, які укладаються у відповідності до Додаткової угоди до цієї Угоди про фінансування, яка передбачає включення нових заходів та збільшення внеску ЄС, повинні бути підписані не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Додатковою угодою до цієї Угоди про фінансування, чи у випадку заходів, які передбачають співфінансування, до визначеної останньої дати для укладання контрактів.

Трирічний строк для заходів, які не передбачають співфінансування, не може бути подовжено, проектів за виключенням заходів, які фінансуються з Європейського фонду розвитку. У цих випадках, можливість подовження повинна бути передбачена у Статті 6 Особливих умов.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації:

a. зміни до вже підписаних договорів на закупівлю і надання грантів;

b. окремі договори на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючих договорів на закупівлю;

c. договори для проведення аудиту чи оцінки, які можуть також бути підписані під час завершального етапу.

d. поточні витрати зазначені у статті 5.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Країну-партнера заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних договорів, анулюються Європейською Комісією після закінчення термінів, передбачених у Статті 2.1.

2.4 Таке анулювання коштів не застосовується до коштів, передбачених для проведення аудиту чи оцінки у відповідності до пункту c) Статті 2.2 та поточні витрати зазначених у пункті d) Статті 2.2. Так само анулювання коштів не застосовуються до залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору у відповідності до пункту b) Статті 2.2, які можуть використовуватись для фінансування договорів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

Стаття 3 - Заборона фінансування та адміністративні санкції

3.1 Заборона фінансування

3.1.1 Під час застосування процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Європейською Комісією для проведення закупівель та надання грантів, Країна-партнер повинна забезпечити належне виконання таких умов:

- договори на закупівлю чи надання гранту за процедурою закупівлі чи надання гранту, яка фінансується ЄС, не можуть бути укладені з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, які:

a) Надали неправдиву інформацію щодо відповідності критеріям участі у процедурі чи не надали такої інформації взагалі;

b) Брали участь в минулому у підготовці тендерної документації, що становить загрозу забезпеченню рівних умов для всіх учасників і не може бути виправлена іншим чином.

- договори на закупівлю чи надання грантів, які фінансуються ЄС, не можуть бути укладені з економічним оператором чи учасником конкурсу на отримання грантів, який як юридична особа чи в особі фізичної особи, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу:

a) є банкрутом, знаходиться в процесі банкрутства чи ліквідації чи іншому подібному стані, який виникає в результаті подібної процедури у відповідності із національним законодавством та нормативно-правовою базою;

b) остаточно визнаний судом чи адміністративним рішенням винним у порушенні своїх зобов'язань щодо сплати податків чи соціальних внесків;

c) остаточно визнаний судом чи адміністративним рішенням винним у скоєнні серйозного професійного порушення;

d) остаточно визнаний судом винним у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні коштів, діях, пов'язаних з тероризмом, залученню до праці дітей чи торгівлі людьми;

e) проявив серйозні недоліки у дотриманні основних зобов'язань під час виконання контракту, який фінансувався ЄС;

f) остаточно визнаний судом чи адміністративним рішенням винним у скоєнні правопорушення, яке зашкодило фінансовим інтересам ЄС.

3.1.2 Під час застосування власних процедур та стандартних документів для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі для спільного фонду за погодженням з донорами, які зробили внесок до спільного фонду), Країна-партнер повинна вжити заходів з дотриманням вимог національного законодавства для запобігання укладання договорів на закупівлю чи надання гранту, які фінансуються ЄС, з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, які перебувають в ситуації зазначені у пунктом a) першого параграфу Статті 3.1.1, пунктом d) другого параграфу Статті 3.1.1, чи пунктом f) другого параграфу Статті 3.1.1.

Залежно від конкретних обставин, під час укладання договорів на закупівлю чи надання гранту, Країна-партнер під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про раннє попередження та заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Європейської Комісії (Європейська Комісія, Генеральний директорат з питань бюджету, Бухгалтеру Європейської Комісії, BRE2-13/505, B-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Європейської Комісії, зазначену у Статті 3 Особливих умов). У випадку заборони фінансування Європейська Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

3.2 Дотримання обов'язків щодо інформування

Країна-партнер повинен інформувати Європейську Комісію про випадки коли економічний оператор чи учасник конкурсу на отримання грантів перебуває в ситуації зазначеній у Статті 3.1, скоїв порушення чи вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов'язань.

3.3 Адміністративні санкції

У випадках, коли Країна-партнер отримує інформацію щодо настання ситуації, яка зазначена у Статті 3.1 під час виконання завдань описаних у Додатку I, Країна-партнер повинна із дотриманням вимог національного законодавства заборонити економічному оператору чи учаснику конкурсу на отримання грантів брати участь у майбутніх закупівлях чи наданні грантів та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі пропорційно розрахованій до вартості відповідного договору. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами процесу, в якому забезпечено право на захист.

У відповідності з першим параграфом, Країна-партнер вважається неспроможною застосувати санкції якщо:

- національне законодавство Країни-партнера не дозволяє заборонити участь та/чи застосувати фінансові санкції,

- захист фінансових інтересів ЄС вимагає застосування адміністративних санкцій в терміни, які не можуть бути дотримані через внутрішні процедури Країни-партнера,

- застосування адміністративних санкцій вимагає виділення ресурсів, яких Країна-партнер не має в наявності,

- національне законодавство не дозволяє заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС.

У випадку неспроможності забезпечити виконання цих пунктів, Країна-партнер повинна поінформувати Європейську Комісію про складнощі, які виникли. Європейська Комісія може прийняти рішення заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі від 2 % до 10 % від вартості договору.

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Процедури закупівель та надання грантів

4.1 Виконання завдань, покладених на Країну-партнера, відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Європейською Комісією для проведення закупівель та надання грантів, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

4.2 З метою забезпечення проведення попереднього контролю, Країна-партнер повинна надіслати на погодження до Європейської Комісії тендерну документацію та документи щодо конкурсу грантових проектів перед надсиланням запрошень учасникам тендеру та конкурсу грантових проектів. Таким же чином Країна-партнер повинна запросити Європейську Комісію взяти участь у відкритті тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надати Європейській Комісії копії отриманих тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів. Країна-партнер повинна повідомити Європейську Комісію про результати вивчення тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надіслати на погодження до Європейської Комісії пропозицію щодо визначення переможця та проекти договорів про закупівлі чи надання грантів.

Під час виконання договорів про закупівлі чи надання грантів Країна-партнер повинна надсилати на погодження до Європейської Комісії проекти додаткових угод та проекти адміністративних дозволів до цих договорів.

Країна-партнер повинна запросити Європейську Комісію взяти участь у процедурі складання попереднього та остаточного актів приймання.

Звітність

4.3 Якщо передбачено Статтею 5 Особливих умов, звіти щодо виконання завдань, які покладаються на Країну-партнера складаються у відповідності до форми звітності наведеної у Додатку III та декларації управління, наведеної у Додатку IV. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Європейської Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

4.4 Країна-партнер повинна надавати Європейській Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у договорі на закупівлю чи надання гранту:

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений договорами на закупівлю та надання гранту, Європейська Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.9 та 4.10 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.5 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Країна-партнер повинна повідомити Європейську Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Країна-партнер дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Країна-партнер також повідомляє Європейську Комісію.

4.6 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Країна-партнер повинна перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов'язання для здійснення зазначеного платежу; Країна-партнер за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Країна-партнер дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Європейській Комісії має бути передана копія цього повідомлення Країни-партнера про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Європейська Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов'язань, відлік строку сплати починається спочатку. Країна-партнер повинна перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.7 У разі непогодження Європейської Комісії з висновком Країни-партнера, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Країна-партнер повинна повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Країна-партнер також повинна надати повідомлення Європейській Комісії. Подальші дії Країни-партнера визначаються положеннями Статті 4.8.

Якщо розбіжності між Країною-партнером та Європейською Комісією залишаються, Європейська Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Європейська Комісія повинна повідомити Країну-партнера та підрядника чи одержувача гранту.

4.8 Якщо Країна-партнер дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Європейській Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Країна-партнер також повинна надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.9 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.8 Європейська Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Країну-партнера, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Країна-партнер повинна розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.6.

4.10 Якщо Країна-партнер і Європейська Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Європейська Комісія здійснює цей платіж.

4.11 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Країною-партнером і Європейською Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.4, за таких умов:

(a) кількість днів, витрачених Країною-партнером, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.6 до дати передачі платіжної вимоги Європейській Комісії згідно зі Статтею 4.8 та від дати повідомлення Європейської Комісії згідно зі Статтею 4.9 до наступної передачі платіжної вимоги Європейській Комісії згідно зі Статтею 4.8. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

(b) кількість днів, витрачених Європейською Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Країною-партнером згідно із Статтею 4.8 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Країни-партнера згідно зі Статтею 4.9.

4.12 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв'язуються у дусі співпраці між Країною-партнером і Європейською Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Країни-партнера з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

4.13 Договір про закупівлю чи надання гранту, за яким протягом двох років після підписання не відбулось жодних виплат, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється, за винятком договорів, які оскаржуються в суді чи арбітражних органах.

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Країна-партнер є розпорядником коштів

Застосування

5.1 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом періоду практичної реалізації, встановленого цією Угодою про фінансування.

Усі кошториси програм, які складаються для виконання цієї Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Європейською Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Органом, який є розпорядником коштів передбачених кошторисом програми, може бути центральний орган державної влади Країни-партнера (централізована діяльність), уповноважена юридична особа публічного права чи юридична особа приватного права, яка також виконує функції надання державних послуг (діяльність уповноваженої державою установи), а також у випадку ЄФР юридична особа приватного права, яка не виконує функції надання державних послуг на основі договору про надання послуг (діяльність уповноваженої приватної установи).

Кошторис програми включає компонент, за яким Країна-партнер є розпорядником коштів та може включати компонент цільових зобов'язань.

Для реалізації компонент цільових зобов'язань застосовується Стаття 4.

У рамках компоненту кошторису програми, де Країна-партнер є розпорядником коштів, на Країну-партнера покладається завдання проведення процедур закупівлі та надання грантів менше визначеної вартості без проведення Європейською Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, а також здійснення відповідних платежів підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

Під витратами на власний персонал мається на увазі виконання діяльності, для реалізації якої уповноважений орган Країни-партнера залучає власний персонал та/чи власні ресурси (техніку, обладнання, чи інше).

5.3 Поточні витрати, понесені уповноваженим органом Країни-партнера можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС у рамках компоненту кошторису програми, де Країна-партнер є розпорядником коштів. У цьому випадку такі витрати можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Особливих умов не встановлено більш ранній початок строку застосування. Під поточними витратами уповноваженого органу маються на увазі витрати на реалізацію необхідних заходів компоненту програми і включають видатки на оплату роботи місцевого персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання, так само як інші поточні витрати. Для виставлення рахунків та оплати поточних витрат застосовуються процедури уповноваженого органу Країни-партнера.

Процедури закупівель та надання грантів

5.2 У рамках компоненту кошторису програми, де Країна-партнер є розпорядником коштів, Країна-партнер може повністю чи частково застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, в рамках попередньо наданої Європейській Комісії достовірної інформацію про те, що уповноважений орган Країни-партнера, на який покладені обов'язки з реалізації заходів:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, та

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів.

У разі, якщо докази такої відповідності не були отримані, проведення закупівель та надання грантів відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Європейською Комісією, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

5.3 У рамках компоненту кошторису програми, де Країна-партнер є розпорядником коштів, якщо не зазначено інше у Технічних і адміністративних положеннях кошторису програми, уповноважений орган Країни-партнера, на який покладена реалізація заходу, повинна надсилати на попереднє погодження до Європейської Комісії тендерну документацію та пропозиції щодо укладання договорів для всіх договорів вартістю більше 100 тисяч євро, а також правила для учасників конкурсів грантових проектів та пропозиції щодо надання грантів, які проводились у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Європейською Комісією.

Окрім переліку обов'язкових для зберігання документів зазначених у Статті 1.6 Загальних умов, Країна-партнер повинна зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи протягом такого ж періоду.

Декларація управління

5.4 Країна-партнер повинна подавати Європейській Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Особливих умов, декларацію управління, підписану Країною-партнером, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Європейської Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

5.5 Виплата авансового платежу здійснюється Європейською Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів у випадку фінансування з ЄФР і не пізніше ніж через 30 календарних днів у випадку фінансування з бюджету ЄС після дати підписання Кошторису програми всіма сторонами.

Наступні авансові платежі здійснюються Європейською Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати отримання та погодження платіжної вимоги та звітів до неї.

Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Європейською Комісією, якщо вона повідомить Країну-партнера у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Європейською Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Країна-партнер повинна бути поінформована у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

5.6 Європейська Комісія здійснює платежі на банківській рахунок у фінансовому закладі, схваленому Європейською Комісією.

5.7 Країна-партнер повинна гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Європейською Комісією на цей банківський рахунок.

5.8 Отримані Країною-партнером кошти в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Країни-партнера за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Країною-партнером.

5.9 Компонент кошторису програми, який виконується Країною-партнером, за яким протягом двох років після укладання кошторису не відбулось жодних виплат Країні-партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 6 - Застосування щодо спільного фонду, яким керує Країна-партнер

6.1 Країна-партнер, яка здійснює управління спільним фондом, може отримати право на внесок ЄС до цього спільного фонду, в рамках попередньо наданої Європейській Комісії достовірної інформацію про те, що керуючий фондом орган Країни-партнера:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю

- використовує систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію;

- підлягає незалежному зовнішньому аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів аудиторською службою, яка є функціонально незалежною від цієї установи чи особи, яку перевіряють;

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів;

- забезпечує публікацію інформації про отримувачів коштів фонду після надання фінансування; та

- забезпечує необхідний захист особистих даних.

Процедури закупівель та надання грантів

6.2 У рамках внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Країною-партнером, керуючий фондом орган Країни-партнера може застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, або ті, які погоджені донорами фонду.

Реалізація

6.3 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Країною-партнером, окрім прав та обов'язків визначених цими Загальними умовами, до Країни-партнера застосовуються також правила викладені у Додатку V до Угоди про фінансування щодо внеску ЄС до спільного фонду.

Стаття 7 - Публікація Країною-партнером інформації щодо договорів на закупівлю та надання грантів

7.1 Країна-партнер зобов'язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному договору на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до компоненту кошторисів програм, де Країна-партнер є розпорядником коштів, як зазначено у Статті 5, та спільного фонду як зазначено у Статті 6, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Для місцезнаходження юридичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Країни-партнера.

Статтею 6 Особливих умов має бути визначене місце публікації цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Європейської Комісії у призначеному розділі.

7.2 Інформація щодо стипендій та прямої фінансової підтримки фізичним особам, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

В інших випадках прізвища фізичних осіб через два роки після публікації повинні бути замінені на "фізична особа". Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо ця публікація може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Країна-партнер повинна надати Європейській Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих виключень від публікації, а Європейська Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Європейська Комісія повинна зазначити місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікація укладених (тобто підписаних Країною-партнером і підрядником чи одержувачем гранту) договорів на закупівлю та надання гранту протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Особливих умов.

7.4 Договори можуть не публікуватись, якщо їхнє оприлюднення може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Країна-партнер повинна надати Європейській Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Європейська Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо виключення з переліку для публікації.

7.5 У разі здійснення Комісією виплат підрядникам чи одержувачам грантів у відповідності до Статі 4 публікація інформації про договори на закупівлю та надання гранту відбувається за правилами Комісії.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Країна-партнер повинна вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Країною-партнером, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Країною-партнером з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Країні-партнеру, повинні бути повернуті Європейській Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов'язання Країни-партнера щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Країна-партнер погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Європейська Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за договорами на закупівлю чи надання гранту, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Країни-партнера, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС та примусового повернення до судового розгляду.

8.3 З цією метою Країна-партнер повинна надати Європейській Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Країна-партнер уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов'язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Країна-партнер є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Країною-партнером як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування чи примусового повернення до судового розгляду.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Європейська Комісія повинна повідомити Країну-партнера.

8.5 Якщо Країна-партнер отримала грант, була делегована повноваженнями чи обрана виконавцем організації, з якою Європейська Комісія уклала угоду про делегування, Європейська Комісія може стягнути з Країни-партнера кошти, що мають бути сплачені цій організації, але які ця організація не може стягнути самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за договорами та угодами

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Країна-партнер у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Країна-партнер перед прийняттям того чи іншого рішення зобов'язується провести з Європейською Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Європейською Комісією буде надано попередній дозвіл. Попередній дозвіл також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов'язаних з договорами чи угодами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Країною-партнером, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 25 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Країна-партнер, остання повинна негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Країни-партнера чи інших ресурсів, Європейська Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Країни-партнера прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Європейською Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Європейською Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Країна-партнер та ЄС зобов'язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

Якщо Країна-партнер є країною АКТ і фінансування проекту здійснюється Європейським фондом розвитку у відповідності до Статті 1.1 Особливих Умов даний діалог може складати частину ширшого політичного діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

12.1. Європейська Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Європейська Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Країну-партнера.

12.2. Подані Країною-партнером заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Країна-партнер повинна у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

12.4 Компонент бюджетної підтримки, за яким протягом двох років після набрання чинності цією Угодою про фінансування не відбулось виплат Країні-партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Країна-партнер погоджується на публікацію Європейською Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Європейської Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікація яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Європейською Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Європейською Комісією буде з'ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Країни-партнера, зокрема, якщо Країною-партнером була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається із набранням чинності Угодою про фінансування чи з дати зазначеної в Особливих Умовах і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточна аудиторська перевірка та оцінка, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору договори та кошторис програми, пов'язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Особливих умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Країною-партнером та Європейською Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в угодах про делегування повноважень, договорах на закупівлю та надання гранту.

15.2 Витрати, пов'язані з практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Країною-партнером до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Особливих умов. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, завершальними заходами, а також поточними витратами зазначеними у Статті 5.1, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації чи завершального етапу, і, відповідно, періоду виконання. За погодженням сторін до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 Положення Статті 2 цих Загальних умов застосовуються до договорів про закупівлю чи надання гранту, які укладаються Європейською Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком останнього абзацу Статті 2.1.

Для Угод про делегування, які укладаються Європейською Комісією, Фінансовим Регламентом ЄС передбачені інші строки для укладанні угод. У разі закінчення терміну укладання угод та відповідного анулювання коштів, Європейська Комісія повинна належним чином поінформувати Країну-партнера.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

16.1 Країна-партнер повинна надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів,за запитом.

Країна-партнер дає свою згоду на проведення Європейською Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів перевірок документів і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов'язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж п'яти років після завершення терміну виконання.

16.2 Країна-партнер також дає свою згоду на те, щоб (OLAF) проводив перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) N 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) N 883/2013, Країна-партнер зобов'язана надавати доступ співробітникам Європейської Комісії, (OLAF) та Європейський суду аудиторів, а також їхнім уповноваженим агентам до об'єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп'ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Європейської Комісії, (OLAF) та Європейським судом аудиторів надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов'язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Країна-партнер зобов'язана повідомити Європейську Комісію, (OLAF) та Європейський суду аудиторів про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Країну-партнера повідомляють агенти, призначені Європейською Комісією, (OLAF) чи Європейським судом аудиторів.

Стаття 17 - Завдання Країни-партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Країна-партнер повинна негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Країна-партнер повинна забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Країна-партнер повинна вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

"Порушення" означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб'єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необґрунтованого спрямування видатків.

"Шахрайство" означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Країна-партнер зобов'язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "активна корупція" означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Якщо Країна-партнер не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Європейською Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 26 та 27 відповідно Європейська Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Європейська Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Країною-партнером припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Країна-партнер не дотрималась своїх зобов'язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов'язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Європейська Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що Країною-партнером припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов'язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов'язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Країни-партнера або законність і правильність відповідних витрат;

c) Європейська Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання заходу Країною-партнером припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов'язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2 Про призупинення платежів Європейська Комісія повинна негайно інформувати Країну-партнера із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Країна-партнер повинна у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Європейської Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Країну-партнера.

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Європейською Комісією, для заходу

Якщо проект фінансується ЄФР, суми, помилково сплачені та повернуті Європейській Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, а також компенсації, призначені Європейській Комісії, мають бути направлені для цього заходу.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обґрунтовано характером договору на закупівлю чи надання гранту, Країна-партнер повинна надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсах на виконання робіт, постачання чи надання послуг або заявах отримання грантів, та суб'єктам, на яких покладається виконання заходів, наведених у Додатку I, право на тимчасове заснування та перебування на території (територіях) Країни-партнера. Це право повинно силі бути чинним протягом одного місяця.

20.2 Країна-партнер також повинна надати підрядникам, з якими укладено договір на закупівлю, та одержувачам грантів, суб'єктам, на яких покладене виконання завдань, наведених у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього заходу, та членам їх родин, подібні права на період виконання заходу.

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

21.1 Країна-партнер повинна застосовувати до договорів на закупівлю і надання грантів, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до держав чи міжнародних організацій розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Країна-партнер є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Країною-партнером до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, ці положення також застосовуються.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Країна-партнер погоджується, що її документи і дані, які знаходяться у суб'єкта, з яким Країна-партнер має контракті відносини, можуть передаватись Європейській Комісії даним суб'єктом лише з метою виконання цієї чи іншої Угоди про фінансування. Європейська Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Країною-партнером та зазначеним суб'єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Країна-партнер і Європейська Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п'яти років після закінчення періоду виконання.

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Договір, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Країни-партнера та Європейської Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 24 - Консультації між Європейською Комісією та Країною-партнером

24.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Країна-партнер і Європейська Комісія проводять спільні консультації.

24.2 Якщо Європейській Комісії стане відомо про проблеми, що виникли підчас проведення процедур, пов'язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Країною-партнером для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

24.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

24.4 Європейська Комісія повинна регулярно інформувати Країну-партнера про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

25.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

25.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Країни-партнера, він повинен подати цей запит на розгляд Європейської Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Країною-партнером та погоджених з Європейською Комісією. У виняткових випадках, пов'язаних з коригуванням цілей заходу чи збільшенням внеску ЄС, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами.

25.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, а також якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли вони передбачають перерозподіл коштів на суму резерву на покриття надзвичайних потреб, Країна-партнер повинна у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

25.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту підлягає попередньому схваленню Європейською Комісією, оформленому письмово.

25.5 Якщо Європейська Комісія вважає, що Країна-партнер більше не в може задовільно виконувати завдання, покладені на неї відповідно до Статті 1.1 Загальних умов, і без порушення положень Статей 26 та 27 Загальних умов Європейською Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Країни-партнера від виконання цих завдань та їх перехід до Європейської Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Країни-партнера після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

26.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Країною-партнером одного із своїх зобов'язань за цією Угодою.

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Країною-партнером будь-якого зобов'язання, встановленого процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1, 4, 5 та 6 цих Загальних умов.

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Країною-партнером одного із своїх зобов'язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, а також у серйозних випадках, пов'язаних з корупцією.

- Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. "Форс-мажор" означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання, але не пов'язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

26.2 Європейська Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

26.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Європейська Комісія має право вжити запобіжних заходів.

26.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для поточних договорів на закупівлю та надання гранту, договорів про делегування та кошторисів програм.

26.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Європейської Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди про фінансування відповідно до Статей 18 і 27 Загальних умов.

26.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Європейської Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження періоду виконання чи припинення дії цієї Угоди про фінансування відповідно до Статті 27.

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

27.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

27.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо не було підписано жодних договорів на виконання Угоди протягом терміну передбаченого Статтею 2.:

27.3 У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для поточних договорів на закупівлю та надання гранту та кошторисів програм.

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

28.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Країна-партнер є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 24 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 28.2, 28.3 та 28.4.

28.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

28.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

28.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.

 

Умови здійснення і графік виплат (у рамках бюджетної підтримки)

У цьому додатку розглядаються чотири основні аспекти відповідно до сектора/контексту сектора, а саме: (1) обов'язки; (2) орієнтовний графік виплат; (3) загальні умови для надання кожного траншу; (4) спеціальні умови для надання кожного траншу.

1. Обов'язки

Відповідно до та на підставі визначених нижче умовах щодо виплат, Міністерство фінансів України від імені Уряду України надсилає до Європейської Комісії офіційний запит на надання кожного щорічного траншу, орієнтовно в січні кожного фінансового року відповідно до графіка, наведеного в таблиці А нижче. Запит має містити: (i) повний аналіз та обґрунтування виплати коштів, що супроводжується відповідним звітом про реалізацію і необхідною підтверджувальною документацією; (ii) належним чином підписану Форму фінансової ідентифікації для здійснення відповідного платежу.

Виплата першого фіксованого траншу орієнтовно очікується в грудні 2016 за умови виконання викладених нижче умов і вчасного підписання Угоди про фінансування. За інших обставин перша виплата буде здійснена в першому кварталі 2017 року.

2. Орієнтовний графік платежів

Орієнтовний графік платежів наведено нижче:

Таблиця А - Зведений орієнтовний графік виплат (млн. євро)

3. Загальні умови для виплати кожного траншу

Загальні умови, визначені нижче для кожного траншу, є застосовними до виплати всіх траншів. Усі запити на надання траншів повинні супроводжуватися відповідною інформацією та підтверджувальними документами, за доцільності та необхідності, про виконання та прогрес, досягнутий у розрізі кожної з чотирьох Загальних умов.

Таблиця Б - Загальні умови для надання траншів

Критерії прийнятності

Загальні умови

Джерело перевірки

Державна політика

Задовільний прогрес у реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2021 роки та Плану її реалізації, а також підтримання їх обґрунтованості та актуальності.

Під час оцінки прийнятності державної політики до уваги братимуться такі елементи:

- Ступінь виконання заходів, передбачених в Плані заходів.

- Неперервне дотримання Закону України "Про державну службу", а також інших основних законодавчих та нормативно-правових актів, які мають бути розроблені або змінені під час реалізації Стратегії РДУ. Здійснення заходів з реформування, передбачених Стратегією РДУ, має відповідати Принципам державного управління, розробленим OECD/SIGMA.

- Фінансова стабільність реалізації Стратегії РДУ в цілому та реформи оплати праці, передбаченої Законом України "Про державну службу" зокрема.

- Ефективне функціонування структур, що здійснюють координацію, моніторинг і звітування щодо реалізації реформи державного управління, а також Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Постійний діалог повинен відбуватися з питань реалізації реформи державного управління для виявлення основних питань, які вирішуватимуться в рамках кожного року реформування, з метою забезпечення успішної реалізації Стратегії РДУ та Плану заходів з її реалізації, сприяючи тим самим оцінці виконання загальних умов, викладених вище.

1. Стратегія РДУ і План її реалізації

2. Звіти щодо РДУ за рік і півріччя

3. Моніторингові звіти, підготовлені зовнішніми сторонами (неурядовими організаціями, міжнародними експертами тощо)

4. Звіти про зовнішню оцінку, в тому числі звіти експертів SIGMA (відповідно до програми діяльності SIGMA в Україні)

5. Регулярні огляди в рамках політичного діалогу між ЄС та Україною щодо реформування державного управління

Макроекономічна стабільність

Реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на забезпечення стабільності

1. Відповідні річні урядові звіти

2. Звіти про оцінку від МВФ, СБ, ЄС

3. Регулярні огляди в рамках політичного діалогу між ЄС та Україною про макроекономічну і фінансову ефективність

Управління державними фінансами (УДФ)

Задовільний прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та Плану заходів з її реалізації

1. Річні звіти про стан реалізації Стратегії розвиту системи управління державними фінансами з метою удосконалення управління державними фінансами

2. Звіти, що стосуються УДФ, від МВФ, СБ, SIGMA, ЄС

3. Моніторингові звіти, підготовлені зовнішніми сторонами (неурядовими організаціями, міжнародними експертами тощо)

Прозорість і контроль бюджету

Достатній прогрес щодо доступу громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

1. Офіційні публікації Уряду і відповідні веб-сайти

2. Дослідження і звіти, пов'язані з відкритим бюджетом

3. Моніторингові звіти, підготовлені зовнішніми сторонами (неурядовими організаціями, міжнародними експертами тощо)

4. Спеціальні умови для надання траншів

Спеціальні умови застосовуються до оцінки і надання обумовлених траншів. Спеціальні умови щодо виплати обумовлених траншів визначаються в Таблицях С та Д, що подані нижче. Запити на надання траншів повинні супроводжуватися всією відповідною інформацією та підтверджувальними документами щодо виконання спеціальних умов і досягнення показників ефективності.

Таблиця С: Спеціальні умови для надання траншів

Обумовлені транші

Сума, євро

Орієнтовна дату запиту на виділення коштів (місяць/рік)

Орієнтовна дата виплати (місяць/рік)

Умови/критерії/ заходи для виплати

Джерело підтвердження, включаючи терміни і доступність даних (за необхідності)

Перший

15000000

Q1/2018

Q1/2018

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Другий

15000000

Q1/2019

Q1/2019

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Третій

9000000

Q1/2020

Q1/2020

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Четвертий

21000000

Q1/2021

Q1/2021

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Таблиця Д: Цільові показники та фінансова вага показників ефективності

Перший обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (2016 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага

1.1.1

Органи з питань реалізації, координації, моніторингу та звітування щодо реформування державного управління на політичному рівні та на рівні державної служби створені та ефективно функціонують, включаючи структурний підрозділ з питань РДУ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та підрозділи інших відповідних державних органів, які впроваджують конкретні напрями РДУ, маючи відповідні повноваження, підзвітність і спроможність.

Структури, відповідальні за координацію, звітність та реалізацію РДУ не створені

Ефективне функціонування структур, відповідальних за координацію, звітність та реалізацію РДУ (позитивна оцінка виконання відповідних вимог, наведених у Додатку I)

10

3.2.1

Кількість державних службовців на посадах категорій "А" і "Б", які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу" та відповідних актів Уряду, що визначають загальну концепцію і план-графік запровадження посад фахівців з питань реформ, (пріоритети реформування, розподіл посад у рамках кожного напряму реформування, типи посади, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок впровадження, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності).

0

100 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2017 рік, заповнені, як це визначено в концепції посад фахівців з питань реформ, яка наразі розробляється і узгоджується з ЄС; позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

45

3.3.2

Концептуальний документ щодо інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, включаючи опис всіх модулів, графік розробки та розгортання і технічні специфікації, розроблено та погоджено на відповідному рівні. Практична реалізація розпочата обраним підрядником.

Відсутній

Погоджено концептуальний документ і технічні специфікації для інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами. Розпочато реалізацію обраним підрядником.

30

4.1.1

Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації, відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

Рамкова політика відсутня

Прийняття і реалізація рамкової політики (позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I)

15

Всього

100

Другий обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (очікується в кінці 2017 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага

1.2.1

Оновлену Стратегію РДУ і План заходів з її реалізації з показниками вихідного рівня, цільовими показниками та індикаторами затверджено у відповідності до результатів і рекомендацій на основі базової оцінки відповідно до Принципів державного управління.

Стратегія РДУ і План її реалізації затверджені

Затвердження Урядом України переглянутої Стратегії РДУ і Плану її реалізації

5

2.1.1

Прийняті нові обов'язкові до виконання методики планування стратегічної політики та законодавства, а також методики формування політики і підготовки проектів законодавчих і нормативно-правових актів у рамках перегляду Регламенту Кабінету Міністрів та інших пов'язаних з цими питаннями процедурних положень.

Методики відсутні

Методики затверджені в рамках перегляду Регламенту Уряду та застосовуються (позитивна оцінка виконання вимог, наведених у Додатку I)

5

3.2.1

Кількість державних службовців на посадах категорій "А" і "Б", які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу" та відповідних актів Уряду, що визначають загальну концепцію і план-графік запровадження посад фахівців з питань реформ, (пріоритети реформування, розподіл посад у рамках кожного напряму реформування, типи посади, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок впровадження, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності).

100 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2017 рік, заповнені

Концепція щодо посад фахівців з питань реформ затверджена

100 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2018 рік, заповнені, як це визначено в концепції посад фахівців з питань реформ; позитивна оцінка виконання відповідної якісної вимоги, наведеної в Додатку I

10

3.3.1

Відсотковий показник зменшення загальної чисельності працівників у системі державного управління внаслідок підвищення ефективності та результативності державного управління згідно з цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ.

0 %

5 %
позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

15

3.3.3

Відсоток державних органів, які користуються інтегрованою інформаційною системою управління людськими ресурсами відповідно до затвердженого Урядом графіку розгортання системи по роках.

0 %

100 % державних органів відповідно до річного графіка розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 2018 рік

100 % модулів введено в експлуатацію відповідно до річного графіка розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 2018 рік

15

4.1.1

Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації, відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

Рамкова політика відсутня

Ефективне впровадження рамкової політики (позитивна оцінки виконання якісних вимог, наведених у Додатку I)

5

4.1.2

Частка міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що впровадили рекомендації за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень у рамках відповідних Планів інституційної реформи.

0

30 %,
позитивна оцінка виконання відповідної якісної вимоги, наведеної у Додатку I

5

5.2.1

Кількість електронних послуг, які мають високий вплив на громадян і суб'єктів господарювання, розроблених на рівнях III і IV (за методологією EGDI)/OOH), які є доступними на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Рівень III: 30
Рівень IV: 20

50
25
позитивна оцінка щодо виконання відповідної якісної вимоги, наведеної у Додатку I

20

5.3.1

Закон про загальну адміністративну процедуру розроблений, прийнятий, введений в дію, а також повністю та ефективно застосовується у відповідності до Принципів державного управління OECD/SIGMA.

Закон не прийнято

Закон про загальну адміністративну процедуру прийнято, введено в дію та повністю й ефективно застосовується

20

Всього

100

Третій обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (очікується до кінця 2018 - 2019 рр.)

Цільовий показник (очікується до 31 грудня 2019 р.)

Фінансова вага,

2.1

Рівень заробітної плати для фахівців з питань реформ

Схема оплати праці на 2018 та 2019 рр. затверджена в Постанові КМУ N 15 від 18 січня 2017 року "Питання оплати праці працівників державних органів

Схема оплати праці для фахівців з питань реформ (генеральні директори у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, заступники генеральних директорів у міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директори генеральних департаментів в інших ЦОВВ, заступники директорів генеральних департаментів в інших ЦОВВ, керівники експертних груп, керівники експертних підгруп та державні експерти) на 2020 рік зі збереженням рівня заробітної плати для цих посад затверджена КМУ протягом одного місяця після затвердження бюджету на 2020 рік, але не пізніше кінця березня 2020 року

20

3

Кількість генеральних директорів, призначених у міністерствах за прозорою і такою, що враховує заслуги, процедурою

33 у пілотних міністерствах

Загалом 48 (включаючи вже призначених до 2019 року) у 8 пілотних міністерствах

25

4

Кількість установ, що використовують Інформаційну систему управління людськими ресурсами (ІСУЛР), управління якою здійснює Національне агентство з питань державної служби (НАДС)

Не запущено жодного модуля ІСУЛР, не підключено жодної установи.
Підписано угоду про впровадження

3 установи, що використовують модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал" та "кабінет самообслуговування"

30

6

Кількість основних реєстрів (див. список основних реєстрів у Паспорті показників), підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА", та які здійснюють обмін даними

0

3

25

Всього

100

Четвертий обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (очікується в кінці 2018 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага,

1

Ступінь відповідності Регламенту Кабінету Міністрів України (далі - Регламент) принципам державного управління

Чинний Регламент не повністю відповідає Принципам державного управління. У звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки державного управління 2018 року передбачено низку рекомендацій, 8 з яких, що стосуються підвищення рівня відповідності Регламенту
Принципам, були взяті за основу для цього показника (див. паспорт для Показника 1 у Додатку I до Технічних і адміністративних положень)

Оновлений Регламент відповідає принаймні 7 рекомендаціям, що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки державного управління 2018 року для підвищення рівня відповідності Принципам державного управління згідно з паспортом для Показника 1 у Додатку I до Технічних і адміністративних положень

5

2.2

Ступінь відповідності положень Закону України "Про державну службу", що стосуються класифікації посад на державній службі та структури заробітної плати державних службовців, Принципам державного управління щодо справедливості та конкурентоспроможності системи оплати праці державних службовців

(2018 р.) Закон України "Про державну службу" не містить правової основи для розробки класифікації посад на державній службі.
Структура заробітної плати державних службовців не відповідає Принципам державного управління. Згідно з аналізом зібраних Національним агентством України з питань державної служби (НАДС), даних щодо заробітної плати, лише 54 % від загального фонду заробітної плати в міністерствах і 61 % від загального фонду заробітної плати в агентствах передбачено для гарантованої / стабільної / передбачуваної частини заробітної плати.

Закон України "Про державну службу" відповідає рекомендаціям 3.2.4 та 3.2.8, що містяться у звіті OECD/SIGMA за результатами оцінки державного управління 2018 року щодо класифікації посад на державній службі та структури заробітної плати

20

3

Кількість генеральних директорів, призначених у міністерствах за прозорою і такою, що враховує заслуги, процедурою

(2018 р.) 37 у всіх (пілотних і непілотних) міністерствах

Загалом 70 (включаючи вже призначених до 2020 року) у всіх (пілотних і непілотних) міністерствах

10

4

Кількість установ, що використовують ІСУЛР, управління якою здійснює НАДС

(2018 р.) не запущено жодного модуля ІСУЛР, не підключено жодної установи.
Підписано угоду про впровадження

10 установ, що використовують модулі "кадровий облік", "транзакції працівників", "публічний портал", "кабінет самообслуговування", "добір персоналу", "фонд заробітної плати" та "табелі обліку робочого часу"

15

5

Кількість новонароджених, для яких було використано сервіс "e-малятко" ("єдине вікно" надання адміністративних послуг, пов'язаних з народженням дитини)

0 ("єдине вікно" надання всіх послуг, пов'язаних з народженням дитини не існує; у 2015 році Міністерство юстиції України запровадило сервіс для збору заявок на реєстрацію народження і видачі відповідних свідоцтв безпосередньо в закладах охорони здоров'я; наразі ця послуга надається в 467 закладах охорони здоров'я, деякі з них також збирають заявки на реєстрацію місця проживання.)

Використання сервісу для принаймні 10000 дітей (сукупно з початку роботи сервісу)

10

6

Кількість основних реєстрів (див. список "основних реєстрів" у Паспорті показників), підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "ТРЕМБІТА", та які здійснюють обмін даними.

(2018 р.) 0

9

10

7

Рівень відповідності правової бази адміністративних процедур Принципам державного управління

(2018 р.) Цілісна і повноцінна правова база адміністративних процедур не створена

Прийняття Верховною Радою Закону про адміністративну процедуру, затвердження Кабінетом Міністрів України плану його виконання

30

Всього

100

5. Розрахунок обумовлених траншів

Розрахунок розміру обумовлених траншів передбачає встановлення балів в розрізі кожного показника ефективності згідно з Додатком I та Таблицею Д, множення цих балів на фінансову вагу відповідного показника та подальше підсумовування результатів множення з метою визначення розміру виплати обумовленого платежу у процентному співвідношенні.

Кожному показнику буде надано бал 0, 0,5 та 1 залежно від трьох можливих рівнів його відповідності з цільовими показниками, визначеними у Таблиці Д та якісними вимогами, переліченими у Додатку I:

• відсутність або недостатній прогрес (відповідність), що обумовлюватиме прийняття Європейською комісією рішення про відсутність виплати в розрізі відповідного показника ефективності;

• суттєвий, але неповний прогрес (відповідність), що обумовлюватиме прийняття Європейською комісією рішення щодо виплати 50 % вартості показника;

• цільове значення показника або повна відповідність досягнуті, що обумовлюватиме прийняття Європейською комісією рішення щодо виплати 100 % вартості показника.

Незалежні експерти можуть бути залучені для перевірки даних на вибірковій основі шляхом, за можливості, прямих перевірок або через перехресні перевірки разом з іншими, як правило, неурядовими, зацікавленими установами.

Остаточне рішення щодо рівня відповідності із загальними та спеціальними умовами залишається за Європейською Комісією.

(додаток ІІ у редакції
 Додаткової угоди N 1 від 19.11.2018 р.
,
Додаткової угоди N 2 від 20.11.2019 р.)

____________

Опрос