Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о взаимной правовой помощи в уголовных делах

Страны - участницы
Договор от 25.06.2016
действует с 20.12.2017

ДОГОВІР
між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шри-Ланка про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.06.2016
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 16.11.2016*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.12.2017

Україна та Демократична Соціалістична Республіка Шри-Ланка, що далі іменуються як "Сторони",

керуючись дружніми відносинами між двома державами та прагнучи до їх консолідації,

визнаючи важливість надання найширших заходів взаємного співробітництва у сфері кримінальних справ,

домовилися про таке:

Стаття 1
Загальні положення

Згідно з цим Договором Сторони надають одна одній найширші заходи взаємної правової допомоги у кримінальних справах з урахуванням національного законодавства.

Стаття 2
Порядок зносин

1. Центральний орган кожної Сторони направляє та отримує запити відповідно до цього Договору:

для України Центральним органом є Генеральна прокуратура України (щодо запитів органів досудового розслідування) та Міністерство юстиції України (щодо запитів судів),

для Демократичної Соціалістичної Республіки Шри-Ланка Центральним органом є Секретаріат Міністерства юстиції.

2. Для цілей цього Договору Центральні органи зносяться через дипломатичні канали або безпосередньо.

Стаття 3
Обмін інформацією

Сторони через свої Центральні органи можуть обмінюватися інформацією стосовно діючого законодавства та судової практики у своїх державах, пов'язаних із застосуванням цього Договору.

Стаття 4
Обсяг допомоги

1. Згідно з положеннями цього Договору Сторони надають взаємну допомогу одна одній щодо розслідування, переслідування та судового розгляду, що стосуються кримінальних справ.

2. Правова допомога охоплює:

a) вручення судових документів;

b) отримання свідчень і заяв осіб;

c) розшук та встановлення осіб;

d) розшук та встановлення предметів, а також доходів від злочинів та знарядь вчинення злочинів, в тому числі тих, що стосуються терористичної діяльності;

e) повідомлення свідків, потерпілих та експертів щодо запиту про їх добровільну явку до компетентних органів запитуючої Сторони;

f) тимчасову передачу осіб, які перебувають під вартою, у тому числі, відбувають покарання у виді ув'язнення, для надання свідчень або допомоги у розслідуваннях;

g) здійснення заходів, пов'язаних з активами, включаючи арешт і конфіскацію;

h) передачу документів, предметів та інших доказів;

i) надання дозволу на присутність представників компетентних органів запитуючої Сторони під час виконання запиту;

j) обшук та вилучення;

k) надання будь-яких інших видів правової допомоги, сумісних з цілями цього Договору, за умови, що це не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

Стаття 5
Відмова у наданні допомоги

1. Запитувана Сторона може відмовити у наданні допомоги у випадках, коли:

a) виконання запиту зашкодить її суверенітету, безпеці, публічному порядку або іншим подібним інтересам;

b) запит сприятиме переслідуванню або покаранню будь-якої особи, чи завдасть шкоди будь-якій особі у зв'язку з її расою, релігією, мовою, кастовою приналежністю, статтю, політичними переконаннями, місцем народження або з інших дискримінаційних підстав;

c) запит стосується злочину, який має політичний характер;

d) запит стосується військового злочину, що не є злочином згідно зі звичайним кримінальним правом;

e) запит стосується злочину, який є предметом розслідування чи розгляду, або остаточне рішення стосовно такого злочину було винесено у запитуваній Стороні згідно з її юрисдикцією;

f) діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи розгляду у запитуючій Стороні, не становить злочин згідно із законодавством запитуваної Сторони;

g) запит зроблено без дотримання положень цього Договору.

2. Перед тим як відмовити у наданні допомоги відповідно до положень цієї статті, Центральний орган запитуваної Сторони проводить консультації із Центральним органом запитуючої Сторони про можливість надання допомоги відповідно до таких умов, які він вважає необхідними. У разі якщо запитуюча Сторона приймає допомогу відповідно до таких умов, то вона повинна дотримуватися цих умов.

3. Якщо Центральний орган запитуваної Сторони відмовляє у наданні допомоги відповідно до положень цієї статті, то він інформує Центральній орган запитуючої Сторони про причини такої відмови.

Стаття 6
Запит

1. Запит про надання правової допомоги складається у письмовій формі. Запитувана Сторона негайно приймає запит до виконання після його отримання факсимільним зв'язком, електронною поштою або іншим подібним засобом зв'язку. Оригінал запиту надається запитуючою Стороною одразу після цього. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про результати виконання запиту лише після отримання оригіналу запиту.

2. Запит про надання правової допомоги повинен містити:

a) найменування компетентного органу запитуючої Сторони, який звертається про надання правової допомоги;

b) мету запиту та опис запитуваної правової допомоги;

c) опис злочину, у зв'язку з яким здійснюється розслідування або судовий розгляд, відповідні правові чи законодавчі положення, а також, у разі необхідності, характер та розмір шкоди або збитків, заподіяних цим злочином;

d) причини для використання та опис будь-яких спеціальних процедур, яких просить дотримуватися запитуюча Сторона при виконанні запиту;

e) ідентифікаційні дані осіб, щодо яких здійснюється розслідування або судовий розгляд;

f) будь-який строк, протягом якого запитуюча Сторона потребує виконання запиту;

g) повне ім'я, адреси, а також, у разі можливості, номери телефонів осіб, які мають бути повідомлені, та їхня пов'язаність з розслідуванням або судовим розглядом, що тривають;

h) зазначення місцезнаходження та опис місця, де запитується проведення огляду і обшуку, та об'єкти, які підлягають вилученню, якщо такі відомі;

i) питання, які мають бути поставлені з метою збору свідчень від свідків та інших осіб;

j) у разі прохання про присутність представників компетентних органів запитуючої Сторони, їхні повні імена та офіційні посади, а також обґрунтування необхідності їхньої присутності;

k) необхідність, якщо така є, дотримання конфіденційності запиту, його змісту та заходів, вжитих у зв'язку із запитом;

l) будь-яку іншу інформацію, що може бути корисна для запитуваної Сторони для виконання запиту.

3. Якщо запитувана Сторона вважає, що інформації, яка міститься в запиті, недостатньо для його виконання, ця Сторона може запросити додаткову інформацію.

4. Запит про допомогу може включати:

a) у разі запиту про отримання доказів, обшук та накладення арешту, або встановлення місцезнаходження, обмеження використання чи конфіскацію доходів від злочину, заяву, в якій зазначаються підстави вважати, що докази або доходи можуть знаходитися у запитуваній Стороні;

b) у разі запиту про отримання свідчень, інформацію про те, чи ці свідчення мають надаватися під присягою, підтверджуватися або отримуватися іншим чином, як це передбачено законодавством запитуючої Сторони, а також опис справи, у зв'язку з якою потребуються докази або свідчення;

c) у разі запиту про надання речових доказів, інформацію щодо нинішнього місцезнаходження речових доказів у запитуваній Стороні та зазначення осіб, у володінні яких знаходитимуться речові докази у запитуючій Стороні, місце, куди має передаватися речовий доказ, будь-яке дослідження, яке має бути проведено, та дату, до якої речовий доказ буде повернуто;

d) у разі запиту про вжиття обмежувальних заходів для конфіскації доходів від злочинів або знарядь вчинення злочинів:

Стаття 7
Мови

1. Усі запити та документи, що до них додаються, супроводжуються засвідченим перекладом на мову запитуваної Сторони або на англійську мову і скріплюються підписом та офіційною печаткою Центрального органу або компетентного органу, якщо Сторони не домовилися про інше.

2. Центральні органи при спілкуванні один з одним використовують англійську мову.

Стаття 8
Виконання запитів

1. Центральний орган запитуваної Сторони невідкладно виконує запит або передає його компетентному органу, який має юрисдикцію його виконати. Компетентні органи запитуваної Сторони вживають усіх заходів у межах своїх повноважень, необхідних для виконання запиту.

2. Запити виконуються згідно із законодавством запитуваної Сторони, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому випадку, способу виконання, зазначеного у запиті, слід дотримуватися настільки, наскільки він не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

3. Якщо запитувана Сторона вважає, що виконання запиту перешкодить розслідуванню, переслідуванню чи судовому розгляду, що триває у цій Стороні, або що запит має виконуватись з дотриманням умов, які вона вважає необхідними, запитувана Сторона проводить консультації із запитуючою Стороною. Якщо запитуюча Сторона приймає допомогу на умовах, визначених запитуваною Стороною, вона повинна дотримуватися таких умов.

4. Запитувана Сторона дотримується конфіденційності запиту та його змісту, якщо про це просить запитуюча Сторона. Якщо запит не може бути виконаний без порушення такої конфіденційності, запитувана Сторона повідомляє про це запитуючу Сторону, яка вирішує, чи потрібно, незважаючи на це, виконати запит.

5. Запитувана Сторона надає відповіді на обґрунтовані запитання запитуючої Сторони стосовно стану виконання запиту.

6. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про результат виконання запиту. Якщо у виконанні запиту відмовлено, виконання затримується чи відкладається, запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про причини такої відмови, затримки чи відкладення.

7. На висловлене прохання запитуючої Сторони запитувана Сторона повідомляє дату та місце виконання запиту.

8. Запитувана Сторона може надати згоду на присутність осіб, зазначених у запиті, під час його виконання у порядку, встановленому її законодавством.

Стаття 9
Витрати

1. Запитувана Сторона несе звичайні витрати при виконанні запитів про правову допомогу, за винятком тих, які покриває запитуюча Сторона:

a) витрати, пов'язані з перевезенням осіб до та з її території відповідно до статей 14 і 15 цього Договору та їхньої присутності на такій території та інших виплат таким особам. Особа, яка погоджується з'явитися, може просити, щоб запитуюча Сторона надала аванс для покриття таких витрат. Такий аванс може бути наданий через дипломатичне представництво чи консульську установу запитуючої Сторони;

b) витрати та винагороди експертів та перекладачів;

c) витрати, пов'язані з переїздом та присутністю представників компетентних органів запитуючої Сторони при виконанні запиту;

d) витрати, пов'язані з передачею предметів з території запитуваної Сторони на територію запитуючої Сторони і назад.

2. Якщо стає очевидним, що виконання запиту вимагає витрат надзвичайного характеру, Сторони проводять консультації з метою визначення строків та умов, на яких запитувана допомога може бути надана.

Стаття 10
Обмеження використання

1. Запитуюча Сторона використовує будь-які докази або відомості, одержані від запитуваної Сторони відповідно до положень цього Договору, лише у кримінальному провадженні, якого стосувався запит, крім випадків, коли Центральні органи домовилися про інше.

2. Центральний орган запитуваної Сторони може звернутися з проханням про те, щоб інформація або докази, надані згідно з цим Договором, залишалися конфіденційними або використовувалися лише відповідно до визначених нею умов. У разі, якщо запитувана Сторона звертається з таким проханням, запитуюча Сторона має дотриматися цих умов.

Стаття 11
Отримання доказів у запитуваній Стороні

1. Коли запит направлено з метою отримання доказів для цілей розслідування або судового розгляду у зв'язку з кримінальною справою у юрисдикції запитуючої Сторони, запитувана Сторона забезпечує отримання таких доказів.

2. Для цілей цього Договору надання або отримання доказів включає показання свідків, потерпілих та інших осіб, пов'язаних з кримінальним провадженням, висновки експертів, виготовлення документів, предметів або записів.

3. Представникам компетентних органів запитуючої Сторони, присутнім при виконанні запиту, дозволяється формулювати запитання, що можуть бути поставлені особам, зазначеним у пункті 2 цієї статті, через представників компетентного органу запитуваної Сторони.

4. Запитуюча Сторона дотримується будь-яких умов, визначених запитуваною Стороною, у зв'язку з будь-якими документами та предметами, що можуть бути їй передані, включаючи умови захисту інтересів третіх осіб щодо будь-яких таких документів та предметів.

5. Особа, яка має давати свідчення в запитуваній Стороні відповідно до запиту про допомогу, може відмовитись робити це, якщо:

a) законодавство запитуваної Сторони дозволяє особі відмовитись надавати свідчення за таких самих обставин у кримінальному провадженні, яке могло б бути порушене у запитуваній Стороні; або

b) законодавство запитуючої Сторони дозволяє їй відмовитись надавати свідчення у такому кримінальному провадженні у запитуючій Стороні.

6. Якщо будь-яка особа заявляє, що має право відмовитись давати свідчення відповідно до законодавства запитуючої Сторони, запитувана Сторона може з цією метою покладатися на документ Центрального органу запитуючої Сторони як доказ prima facie правової позиції такої заяви.

Стаття 12
Надання документів та записів

1. Запитувана Сторона надає засвідчені копії документів та записів, які є відкритими для публічного доступу, якщо запитуюча Сторона ясно не попросить передати оригінали. У цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль для виконання такого прохання.

2. Запитувана Сторона може надавати запитуючій Стороні засвідчені копії будь-яких інших документів чи записів, які не вказані у пункті 1 цієї статті, якщо лише ці документи та записи не стосуються національної безпеки та миру.

Стаття 13
Вручення документів

1. Запитувана Сторона докладає усіх зусиль для здійснення вручення документу, який повністю або частково стосується будь-якого запиту про допомогу, зробленого запитуючою Стороною відповідно до положень цього Договору.

2. Запитуюча Сторона передає будь-який запит про вручення документу, що вимагає явку особи до органів запитуючої Сторони, у розумний строк до призначеної явки.

3. Запитувана Сторона надсилає запитуючій Стороні підтвердження про вручення документів із зазначенням дати вручення та з підписом особи, яка отримала документи. Якщо адресат відмовляється одержати документи або поставити підпис про отримання, це зазначається у підтвердженні. Якщо вручення неможливо здійснити, запитуючу Сторону без зволікань повідомляють про обставини, що перешкоджають врученню.

4. Повістка, що має бути вручена обвинуваченому, має бути передана до відповідних органів не пізніше як за шістдесят (60) днів до встановленої дати явки до суду.

5. Свідок або експерт, котрий не з'явився за повісткою, вручення якої запитувалося, не підлягає жодному покаранню чи обмеженню свободи, навіть якщо повістка містить повідомлення про покарання за неявку.

Стаття 14
Надання свідчень за межами запитуваної Сторони

1. У разі якщо запитуюча Сторона просить про явку особи, яка знаходиться на території запитуваної Сторони, до запитуючої Сторони, запитувана Сторона здійснює вручення повістки та запрошує особу з'явитися добровільно до компетентного органу запитуючої Сторони для дачі свідчень. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про заходи, вжиті у зв'язку з цим.

2. Запитуюча Сторона зазначає, якою мірою буде відшкодовано витрати особі, зазначеній у пункті 1 цієї статті. Особа, яка погоджується на явку, може попросити запитуючу Сторону про сплату авансу для покриття цих витрат. Цей платіж може бути здійснений через дипломатичне представництво чи консульську установу запитуючої Сторони, де це можливо.

3. Запитуюча Сторона не може щодо свідка, потерпілого, експерта, присутніх на її території відповідно до запиту на підставі цього Договору, здійснювати вручення повістки, затримання, будь-яке обмеження особистої свободи або переслідування у зв'язку з діянням, вчиненим до їх виїзду із запитуваної Сторони.

4. Підозрювана або обвинувачена особа, яка з'явилася на виклик до компетентного органу запитуючої Сторони, не може притягатися до відповідальності у запитуючій Стороні за діяння, які передували її виїзду із запитуваної Сторони та не були зазначені у виклику.

5. Викликана особа втрачає право на недоторканість, передбачене у пунктах 3 і 4 цієї статті, якщо така особа, маючи можливість залишити територію запитуючої Сторони, не зробила цього протягом п'ятнадцяти (15) днів після того, як була письмово повідомлена відповідним компетентним органом запитуючої Сторони про те, що її присутність більше не вимагається або, залишивши територію, добровільно повернулася.

6. Викликана особа не може бути примушена давати свідчення у будь-якому іншому провадженні ніж те, що зазначено у запиті.

Стаття 15
Тимчасова передача осіб, які перебувають під вартою

1. Особа, яка перебуває під вартою, включаючи відбування покарання у виді ув'язнення, на території запитуваної Сторони, може бути тимчасово передана під вартою на територію запитуючої Сторони з метою надання свідчень згідно з цим Договором, якщо на це погоджується така особа і якщо Центральні органи Сторін домовилися про це.

2. Для цілей цієї статті:

a) запитуюча Сторона повинна утримувати передану особу під вартою, якщо інше не буде дозволено запитуваною Стороною;

b) запитуюча Сторона повертає передану особу під вартою до запитуваної Сторони протягом одного місяця після її передачі;

c) час перебування під вартою у запитуючій Стороні зараховується переданій особі до строку покарання, призначеного у запитуваній Стороні.

Стаття 16
Транзитне перевезення осіб, які перебувають під вартою

1. Запитувана Сторона може дозволити транзит через свою територію до запитуючої Сторони особи, яка перебуває під вартою, чию явку було запитано запитуючою Стороною у третьої держави для цілей, зазначених у пункті 1 статті 15 цього Договору.

2. Запитувана Сторона утримує особу під вартою під час такого транзиту, якщо потрібно.

Стаття 17
Обшук та накладення арешту

1. Запитувана Сторона відповідно до свого законодавства виконує запит про обшук, накладення арешту та передачу будь-якого предмету, що має відношення до злочину, щодо якого триває розслідування у запитуючій Стороні. Якщо володіння цим предметом становить злочин у запитуваній Стороні, запитуюча Сторона гарантує повернення предметів у строк, погоджений обома Сторонами.

2. Запитувана Сторона може вимагати, щоб запитуюча Сторона погодилася на строки та умови, які вважаються необхідними для захисту інтересів третьої сторони щодо предмету, що передається.

Стаття 18
Відстрочка передачі

Запитувана Сторона може відстрочити передачу будь-яких предметів, записів чи документів, запитуваних згідно з цим Договором, якщо ці предмети, записи чи документи необхідні їй у зв'язку з кримінальним провадженням у її юрисдикції, що триває.

Стаття 19
Повернення предметів

Запитуюча Сторона повертає будь-який предмет, включаючи документи та записи, які були їй надані внаслідок виконання запиту відповідно до цього Договору, якщо запитувана Сторона прямо не відмовиться від їх повернення.

Стаття 20
Допомога при здійсненні конфіскації

1. Якщо Центральний орган однієї Сторони дізнається про доходи або знаряддя злочину, які знаходяться на території іншої Сторони і можуть бути конфісковані або іншим чином вилучені згідно з її законодавством, то він може повідомити про це Центральному органу іншої Сторони. Якщо ця Сторона має юрисдикцію з цього питання, вона може надати цю інформацію своїм компетентним органам для прийняття відповідного рішення, і ці органи повідомляють про своє рішення відповідно до свого законодавства та інформують іншу Сторону про вжиті заходи через свої Центральні органи.

2. Кожна Сторона надає допомогу іншій Стороні настільки, наскільки це дозволяється її законодавством, у проваджені, пов'язаному з конфіскацією доходів та знарядь злочинів, а також відшкодуванням збитків потерпілим від злочинів. Це може включати заходи з тимчасового арешту доходів або знарядь злочину з метою подальшого здійснення провадження.

3. Сторона, у якої знаходяться доходи чи знаряддя злочину, розпоряджається ними відповідно до свого законодавства. Будь-яка зі Сторін може передати все або частину таких активів або доходів від їх продажу іншій Стороні у тій мірі, наскільки це дозволяє законодавство Сторони, яка здійснює передачу, та на визначених нею умовах.

Стаття 21
Повідомлення про обвинувальні вироки та судові рішення

1. Якщо особу переслідують на території однієї Сторони, інша Сторона надає на прохання інформацію про обвинувальні вироки стосовно цієї особи, у разі наявності.

2. На прохання Сторони інформують одна одну про остаточні судові рішення, винесені у відповідних юрисдикціях, відносно громадян іншої Сторони.

Стаття 22
Повідомлення про злочини

1. Будь-яка зі Сторін може передати іншій Стороні наявну інформацію про будь-який злочин, вчинений в іншій Стороні, через відповідні Центральні органи.

2. Сторона, що отримала інформацію, повідомляє іншій Стороні про будь-які дії, здійснені у зв'язку з такою інформацією, і надсилає копію відповідного судового рішення, у разі наявності.

Стаття 23
Дійсність документів

Запит і будь-які документи, надіслані відповідно до цього Договору, а також переклади повинні бути засвідчені компетентним органом або Центральним органом для цілей цього Договору, і будь-якої додаткової легалізації чи іншого підтвердження їх дійсності не вимагається.

Стаття 24
Зв'язок з іншими міжнародними договорами

Положення цього Договору не впливають на права та обов'язки Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є.

Стаття 25
Вирішення спорів

Будь-який спір, що виникає у зв'язку із застосуванням чи тлумаченням цього Договору, вирішується шляхом консультацій між Центральними органами Сторін або дипломатичними каналами.

Стаття 26
Набрання чинності і припинення дії

1. Цей Договір укладається на невизначений строк.

2. Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності на п'ятнадцятий (15) день після дати обміну ратифікаційними грамотами.

3. Цей Договір може бути змінено за взаємною письмовою згодою Сторін. Зміни набирають чинності згідно з процедурою, визначеною у пункті 2 цієї статті.

4. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цього Договору в будь-який час шляхом передачі дипломатичними каналами письмового повідомлення. Договір припинить свою дію через шість (6) місяців після дати передачі такого повідомлення. Однак запити, одержані до дня отримання повідомлення про припинення дії, опрацьовуються на підставі цього Договору до завершення їх виконання.

На підтвердження чого ті, що нижче підписалися, належним чином уповноважені на це їх відповідними Державами, підписали цей Договір.

Вчинено у м. Київ 25 дня червня місяця 2016 року у двох примірниках українською, сингальською та англійською мовами, при чому усі тексти є однаково автентичними. У випадку виникнення розбіжностей під час тлумачення цього Договору текст, викладений англійською мовою, має переважне значення.

____________
* Ратифіковано Законом України від 16 листопада 2016 року N 1750-VIII ("Офіційний вісник України" від 13.12.2016 року, N 96, стаття 3118)

 

За Україну

За Демократичну Соціалістичну
Республіку Шри-Ланка

Опрос