Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в сфере конкурентной политики между Антимонопольным комитетом Украины и Советом по конкуренции Республики Молдова

Страны - участницы
Меморандум от 30.06.2016
действует с 30.06.2016

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Радою з конкуренції Республіки Молдова

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.06.2016
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 30.06.2016

Антимонопольний комітет України та Рада з конкуренції Республіки Молдова (далі - Сторони),

висловлюючи бажання розвивати співробітництво у сфері конкурентної політики та застосування конкурентного законодавства,

маючи на меті створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх відносин,

ґрунтуючись на принципах рівноправності та взаємної вигоди,

підкреслюючи роль конкуренції в ефективному розвитку ринкової економіки,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття I

Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть практичне співробітництво у сфері застосування конкурентного законодавства держав Сторін та конкурентної політики відповідно до цього Меморандуму.

Стаття II

З огляду на взаємний інтерес Сторін, співробітництво здійснюватиметься відповідно до наявних ресурсів за такими основними напрямами:

а) обмін інформацією щодо розвитку конкурентного законодавства;

б) обмін досвідом у сфері розслідувань порушень конкурентного законодавства, з урахуванням умов конфіденційності;

в) обмін досвідом у сфері відносин між конкурентними та регуляторними відомствами.

Стаття III

Сторони здійснюють співробітництво в таких формах:

а) обмін інформацією, що не має конфіденційного характеру, з питань удосконалення законодавства та практики розслідування справ про порушення у сфері конкуренції;

б) організація навчальних візитів та навчання спеціалістів;

в) участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах, що організуються Сторонами;

г) експертні зустрічі або консультації між представниками Сторін за допомогою електронної пошти, з метою обміну інформацією, що не має конфіденційного характеру, з окремих питань, що становлять взаємний інтерес;

д) організація зустрічей/візитів на високому рівні для обговорення перспектив та напрямів, за якими буде здійснюватися двостороннє співробітництво;

є) обмін документами, дослідженнями, виданнями тощо, які були опубліковані Сторонами.

Стаття IV

Обмін інформацією буде здійснюватися англійською мовою поштою/електронною поштою або під час зустрічей представників Сторін.

Стаття V

Програма діяльності, місце та інші елементи діяльності, у тому числі фінансові аспекти, будуть окремо визначені Сторонами за взаємною згодою.

Стаття VI

Будь-які розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням та застосуванням цього Меморандуму, підлягають вирішенню Сторонами шляхом проведення консультацій і переговорів.

Стаття VII

Цей Меморандум укладений з метою зміцнення і розвитку співпраці між Сторонами і не створює зобов'язань для держав-сторін за міжнародним правом. Жодне з положень цього Меморандуму не повинно тлумачитись як таке, що створює юридичні права і зобов'язання для держав-сторін.

Стаття VIII

Цей Меморандум може бути спільно переглянутий Сторонами за умови проведення попередніх консультацій.

Стаття IX

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання та залишається чинним протягом необмеженого часу.

Стаття X

Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом письмового повідомлення іншій Стороні.

Цей Меморандум втрачає чинність через три місяці з дати отримання дипломатичними каналами однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття XI

Учинено в місті Кишинів 30 червня 2016 року у двох примірниках українською, румунською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення статей цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Антимонопольний комітет
України

За Раду з конкуренції Республіки
Молдова

Юрій Терентьєв
Голова Комітету

Проф. Віоріка Керарє
Президент

Опрос