Идет загрузка документа (3564 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 11.07.2016
действует с 01.08.2017

УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
між Україною та Канадою

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.07.2016
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 14.03.2017
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.08.2017

УКРАЇНА та КАНАДА, що далі іменуються "Сторони", вирішили:

ЗМІЦНЮВАТИ особливі дружні зв'язки та співробітництво між їх народами;

СПРИЯТИ гармонійному розвитку та розширенню світової та регіональної торгівлі та забезпечувати прискорення процесу розширення міжнародного співробітництва;

БАЗУВАТИ свої права та обов'язки на основі Угоди СОТ та інших багатосторонніх та двосторонніх документів про співробітництво;

СТВОРЮВАТИ просторий та безпечний ринок для товарів та послуг, що виробляються на їх територіях, а також сприяти створенню нових можливостей для забезпечення зайнятості та поліпшенню умов праці та рівня життя на своїх територіях;

ЗМЕНШУВАТИ викривлення у торгівлі;

ВСТАНОВЛЮВАТИ зрозумілі, прозорі та взаємовигідні правила, що регулюватимуть торгівлю між ними;

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ передбачувану комерційну основу для планування господарської діяльності та інвестицій;

ПІДВИЩУВАТИ конкурентоздатність фірм своїх країн на світових ринках;

ЗДІЙСНЮВАТИ все вищезазначене у спосіб, що забезпечує охорону та збереження навколишнього середовища;

ВДОСКОНАЛЮВАТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ закони та нормативні акти з питань охорони навколишнього середовища і зміцнювати співробітництво з цих питань;

ЗАХИЩАТИ, ЗМІЦНЮВАТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ реалізацію основних прав працюючих, а також зміцнювати співробітництво з питань праці беручи за основу свої відповідні міжнародні зобов'язання щодо трудових питань;

СПРИЯТИ сталому розвитку;

СТИМУЛЮВАТИ дотримання підприємствами, що здійснюють діяльність на їх територіях або під їх юрисдикцією, міжнародно визнаних стандартів та принципів корпоративної соціальної відповідальності та наслідування кращих практик;

СПРИЯТИ загальному економічному розвитку з метою зниження рівня бідності;

ЗБЕРІГАТИ гнучкість у забезпеченні соціального добробуту;

та

ЗГАДУЮЧИ Угоду між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій, укладену в Оттаві 24 жовтня 1994 року;

ВИЗНАЮЧИ, що стимулювання та захист інвестицій, здійснюваних інвесторами однієї Сторони на території іншої Сторони, сприятимуть стимулюванню взаємовигідної господарської діяльності;

ВИЗНАЮЧИ, що держави зобов'язані підтримувати здатність зберігати, розвивати та впроваджувати свої культурні політики з метою зміцнення культурного різноманіття з огляду на важливу роль, яку відіграють товари та послуги культурного призначення у соціальній ідентифікації та різноманітності суспільств та у житті людей, а також

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свої зобов'язання щодо поваги до цінностей та принципів демократії та сприяння і захисту прав і основних свобод, проголошених у Загальній декларації прав людини,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

ГЛАВА 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Частина A: Загальні положення

Стаття 1.1: Створення зони вільної торгівлі

Цим Сторони цієї Угоди відповідно до Статті XXIV ГАТТ 1994 створюють зону вільної торгівлі.

Стаття 1.2: Зв'язок з іншими Угодами

1. Сторони підтверджують взаємні права та обов'язки, які існують між ними в рамках Угоди СОТ та інших угод, учасницями яких є Сторони.

2. У разі будь-якої невідповідності між цією Угодою та угодами, зазначеними у пункті 1, перевагу має ця Угода, крім випадків, коли в цій Угоді передбачено інше.

3. Права та обов'язки Сторін щодо субсидій та застосування антидемпінгових та компенсаційних заходів, у тому числі врегулювання будь-яких спорів з цих питань, регулюються виключно Угодою СОТ.

Стаття 1.3: Зв'язок з Угодами про захист та збереження навколишнього середовища

У разі невідповідності між будь-яким зобов'язанням, передбаченим у цій Угоді, та зобов'язанням однієї зі Сторін за будь-якою з угод, зазначених у Додатку 1-A ("Багатосторонні угоди з питань охорони навколишнього середовища"), перевагу має зобов'язання за угодою, зазначеною у Додатку 1-A, за умови, що застосовуваний захід є необхідним для виконання цього зобов'язання та застосовується у спосіб, що за наявності аналогічних домінуючих умов не є свавільною або невиправданою дискримінацією чи прихованим обмеженням міжнародної торгівлі.

Стаття 1.4: Обсяг зобов'язань

Кожна Сторона несе повну відповідальність за дотримання усіх положень цієї Угоди та зобов'язана вжити усіх розумно необхідних заходів, наявних у неї, для забезпечення дотримання положень цієї Угоди, якщо у цій Угоді не передбачено інше, субнаціональними урядами та органами влади в межах своїх території та крім того, щодо України, обласними органами самоврядування.

Стаття 1.5: Посилання на інші угоди

У випадках, коли ця Угода містить посилання або включає в себе шляхом посилання інші угоди або правові інструменти повністю або будь-які їх частини, такі посилання включають в себе відповідні виноски, примітки щодо тлумачення та роз'яснювальні примітки. Крім випадків, коли такі посилання підтверджують існуючі права, посилання поширюються також на наступні угоди, сторонами яких є Сторони, або зміни та доповнення, які є обов'язковими для виконання Сторонами.

Частина B: Загальні визначення

Стаття 1.6: Визначення термінів загального застосування

1. Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інше:

"громадянин" означає фізичну особу, яка є громадянином Сторони відповідно до її законодавства;

"Спільна комісія" означає Спільну комісію, створену відповідно до Статті 16.1 ("Спільна комісія");

"Координатори" означає координаторів Угоди, призначених відповідно до Статті 16.2 ("Координатори Угоди)";

"мито" включає митний або імпортний збір та платіж будь-якого виду, що стягується з або у зв'язку із ввезенням певного товару, у тому числі будь-який додатковий податок або додатковий збір, пов'язаний із ввезенням такого товару, однак не включає:

(a) збір, еквівалентний внутрішньому податку, запровадженому відповідно до Статті III: 2 ГАТТ 1994 по відношенню до подібних, безпосередньо конкурентних або взаємозамінних товарів Сторони або по відношенню до товарів, з яких такий імпортований товар був вироблений, цілком або частково

(b) антидемпінгове або компенсаційне мито, що стягується відповідно до національного законодавства Сторони;

(c) збір або інший обов'язковий платіж, що стягується відповідно до Статті VIII ГАТТ 1994; або

(d) надбавку, що пропонується або стягується з товару, що ввозиться, яка виникає в будь-якій системі управління торгами у зв'язку із адмініструванням кількісних обмежень на імпорт, тарифних квот або рівнів тарифних преференцій;

"Угода про митну оцінку" означає Угоду СОТ про застосування Статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, що міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"дні" означає календарні дні;

"ДСУ" означає Домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок, яка міститься у Додатку 2 до Угоди СОТ;

"підприємство" означає юридичну особу, що створена або організована відповідно до чинного законодавства, прибуткову або неприбуткову, будь-якої форми власності, приватну або державну, у тому числі корпорацію, траст, партнерство, одноосібне підприємство, спільне підприємство або інше об'єднання;

"існуючий" означає такий, що діє на дату набуття чинності цією Угодою;

"ГАТС" означає Генеральну угоду СОТ про торгівлю послугами, яка міститься у Додатку 1B до Угоди СОТ;

"ГАТТ 1994" означає Генеральну угоду СОТ з тарифів та торгівлі 1994 року, яка міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"товари Сторони" означає вітчизняну продукцію у розумінні ГАТТ 1994 або будь-які товари, визначені Сторонами, та включає товари, що походять з такої Сторони;

"Гармонізована система" (ГС) означає Гармонізовану систему опису та кодування товарів, разом із Загальними правилами тлумачення, Примітками до розділів, Примітками до груп та примітками до товарних підпозицій;

"товарна позиція" означає чотиризначний код або перші чотири цифри відповідного цифрового коду, що використовується у товарній номенклатурі за Гармонізованою системою;

"захід" включає закон, регламент, процедуру, вимогу або практику;

"підданий" означає фізичну особу, яка є громадянином відповідної Сторони або має право на постійне проживання у ній;

"що походить з відповідної/іншої Сторони" означає такий, що відповідає вимогам щодо походження, визначеним у Главі 3 ("Правила визначення походження");

"який має право на постійне проживання" означає фізичну особу, яка має право на постійне проживання у Стороні відповідно до її чинного законодавства;

"особа" означає фізичну особу або підприємство;

"особа Сторони" означає підданого або підприємство відповідної Сторони;

"санітарний або фітосанітарний захід" означає будь-який захід, зазначений у пункті 1 Додатку A Угоди про СФЗ;

"Угода СФЗ" означає Угоду про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, що міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"державне підприємство" означає підприємство, яке є власністю Сторони або контролюється нею через участь у статутному капіталі;

"товарна підпозиція" означає шестизначний код або перші шість цифрового коду, що використовується у товарній номенклатурі за Гармонізованою системою;

"тарифна класифікація" означає класифікацію товару або матеріалу за розділами, позиціями або підпозиціями Гармонізованої системи;

"графік скасування тарифів" означає Додаток 2-B ("Національний режим та доступ до ринків - скасування тарифів");

"територія" означає:

(i) наземну територію, повітряний простір, внутрішні та територіальні води Сторони;

(ii) виключну економічну зону Сторони, визначену її національним законодавством, відповідно до Частини V УНКЛОС; та

(iii) континентальний шельф Сторони, визначений її внутрішнім законодавством, з урахуванням Частини VI УНКЛОС;

УНКЛОС означає Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права, укладену у м. Монтего-Бей 10 грудня 1982 року;

"СОТ" означає Світову організацію торгівлі;

"Угода СОТ" означає Марракеську Угоду про заснування Світової організації торгівлі, укладену 15 квітня 1994 року.

2. Для цілей цієї Угоди слово в однині включає значення цього слова в множині, крім випадків, коли зазначено інше.

Стаття 1.7: Визначення термінів, специфічних для певної країни

Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інакше:

"національний уряд" означає:

(a) для Канади - Уряд Канади; та

(b) для України - Уряд України;

"субнаціональне самоврядування" означає:

(a) для Канади - уряди провінцій, територій або місцеве самоврядування; та

(b) для України - виконавчі органи місцевого самоврядування областей, Автономної Республіки Крим та міст з особливим статусом.

Додаток 1-A
Багатосторонні угоди з питань охорони навколишнього середовища

Перелік багатосторонніх угод з питань охорони навколишнього середовища, учасницями яких є Сторони, для цілей статті 1.3:

(a) Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, укладена у м. Вашингтон 3 березня 1973 року.

(b) Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, укладений у м. Монреаль 16 вересня 1987 року.

(c) Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, укладена у м. Базель 22 березня 1989 року.

(d) Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, укладена в м. Роттердам 10 вересня 1998 року.

(e) Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, укладена у м. Стокгольм 22 травня 2001 року.

ГЛАВА 2
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ ТА ДОСТУП ДО РИНКІВ

Стаття 2.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"Угода про сільське господарство" означає Угоду СОТ про сільське господарство, що міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"сільськогосподарський товар" означає товар, включений у Додаток 1 до Угоди про сільське господарство;

"експортна субсидія" означає експортну субсидію за визначенням цього терміну у статті 1(e) Угоди СОТ про сільське господарство.

Стаття 2.2: Сфера дії та застосування

Ця Глава застосовується щодо торгівлі товарами будь-якої Сторони, крім випадків, коли в цій Угоді передбачено інше.

Частина A - Національний режим

Стаття 2.3: Національний режим

1. Кожна Сторона надає національний режим товарам іншої Сторони відповідно до статті III ГАТТ 1994, і з цією метою стаття III ГАТТ 1994 включена до цієї Угоди та є її складовою.

2. Режим, який надається Стороною згідно з пунктом 1, означає щодо органу влади суб-національного рівня режим не менш сприятливий, ніж режим найбільшого сприяння, який надається цим органом влади суб-національного рівня подібним, безпосередньо конкуруючим або взаємозамінним товарам (залежно від конкретної ситуації) Сторони, частиною якої він є.

3. Ця стаття не застосовується заходів, визначених у Додатку 2-A ("Винятки щодо статей 2.3 та 2.5").

Частина B - Тарифи

Стаття 2.4: Скасування тарифів на імпорт

1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, Сторона не може підвищувати існуюче або запроваджувати нове мито для товару, що походить з іншої Сторони.

2. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, кожна Сторона поступово скасовує встановлені нею мита на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до свого Графіку, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифів").

3. У процесі скасовування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Графіку, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифів"), та діючої ставки у рамках режиму найбільшого сприяння (РНС).

4. На вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні обговорити питання про прискорення процесу скасовування мита, визначеного у їх Графіках у Додатку 2-B, або про включення до Графіку Сторони товару, який не підпадає під скасування тарифів. Домовленість між Сторонами про прискорення скасування мита на певний товар або про включення певного товару до Графіку Сторони, наведеного у Додатку 2-B, замінює ставку мита або перехідну категорію, визначених згідно з Графіком для цього товару, якщо вона затверджена кожною Стороною відповідно до застосовуваних нею внутрішніх процедур.

5. Для більшої певності Сторона може:

(a) змінювати тариф поза рамками цієї Угоди для товару, щодо якого не вимагається надання тарифних преференцій згідно з цією Угодою;

(b) підвищувати мито до рівня, встановленого у її Графіку у Додатку 2-B, після зниження в односторонньому порядку;

(c) зберігати або підвищувати мито, як це дозволяється цією Угодою, Органом врегулювання спорів СОТ або будь-якою угодою в рамках Угоди СОТ; або

(d) деталізувати тарифну лінію більш ніж на рівні підпозиції, за умови, що Сторона не стягуватиме з товару, включеного в цю нову тарифну лінію, мито за вищою ставкою ніж ставка, за якою справлялося мито з товару відповідно до Графіку Сторони у Додатку 2-B до введення нової тарифної лінії.

Частина C - Нетарифні заходи

Стаття 2.5: Обмеження імпорту та експорту

1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, Сторона не може запроваджувати або продовжувати застосовувати заборону чи обмеження на імпорт товару іншої Сторони або на експорт чи продаж на експорт товару, призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених у статті XI ГАТТ 1994, і з цією метою стаття XI ГАТТ 1994 включена до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною.

2. Права та зобов'язання, передбачені ГАТТ 1994, що включені в цю Угоду згідно з пунктом 1, забороняють:

(a) вимагати експортну ціну за обставин, коли заборонена інша форма обмеження; та

(b) вимагати імпортну ціну, за винятком того, як дозволяється при виконанні компенсаційних та антидемпінгових наказів та зобов'язань.

3. У випадку якщо Сторона запроваджує або продовжує застосовувати заборону чи обмеження на імпорт з країни, що не є Стороною, або на експорт до країни, що не є Стороною, будь-якого товару, ця Угода не заважає цій Стороні:

(a) обмежувати чи забороняти імпорт з території іншої Сторони товару країни, що не є Стороною; або

(b) вимагати в якості умови експорту товару цієї Сторони на територію іншої Сторони, щоб цей товар не реекспортувався до країни, що не є Стороною, прямо чи опосередковано, якщо він не споживається на території цієї іншої Сторони.

4. У випадку, якщо Сторона запроваджує або продовжувати застосовувати заборону чи обмеження на імпорт товару з країни, що не є Стороною, Сторони повинні на вимогу іншої Сторони провести переговори щодо запобігання неправомірному втручанню або порушенню балансу при ціноутворенні, просуванні на ринок чи реалізації товарів іншої Сторони.

5. Ця стаття не застосовується до заходів, передбачених у Додатку 2-A ("Винятки щодо статей 2.3 та 2.5").

Стаття 2.6: Плата за митні послуги та аналогічні збори

1. Жодна зі Сторін не може запроваджувати або продовжувати застосовувати платежі або збори, що стягуються у зв'язку із ввезенням товару іншої Сторони, за винятком відповідно до статті VIII ГАТТ 1994, і для цієї цілі стаття VIII ГАТТ 1994 включена до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною.

2. Пункт 1 не забороняє Стороні встановлювати мито або збори, передбачені в пунктах а), b) або d) визначення "мито" статті 1.6 ("Визначення термінів загального застосування").

Стаття 2.7: Винятки для цілей платіжного балансу

1. Сторони намагатимуться уникати введення обмежувальних заходів для цілей платіжного балансу.

2. Сторона, що має або якій загрожують серйозні проблеми, пов'язані із платіжним балансом, може, відповідно до умов, встановлених ГАТТ 1994, Домовленістю про положення ГАТТ 1994 щодо платіжного балансу та Декларацією про торговельні заходи для досягнення платіжного балансу, ухвалити заходи обмеження торгівлі, які повинні встановлюватися на обмежений строк, мати недискримінаційний характер і не виходити за межі, необхідні для виправлення ситуації з платіжним балансом.

3. До ухвалення зазначених заходів відповідно до пункту 2 Сторона повинна повідомити про них іншу Сторону.

4. Сторона, що вживатиме зазначених заходів, повинна невідкладно провести консультації з іншою Стороною та докласти всіх зусиль для того, щоб провести такі консультації до ухвалення цих заходів.

5. Заходи, передбачені цією статтею, не повинні зменшувати відносні переваги, надані іншій Стороні в рамках цієї Угоди.

6. Для більшої впевненості винятки для цілей платіжного балансу, викладені у цій статті, застосовуються виключно щодо заходів для цілей платіжного балансу по відношенню до торгівлі товарами.

Стаття 2.8: Митна оцінка

Угода про митну оцінку регулює правила митної оцінки, що застосовуються Сторонами у їхній взаємній торгівлі. Сторони не повинні застосовувати у взаємній торгівлі альтернативні варіанти та застереження, дозволеними згідно зі статтею 20 та пунктами 2, 3 та 4 Додатку III до Угоди про митну оцінку.

Стаття 2.9: Експортне (вивізне) мито

Для більшої впевненості кожна Сторона може застосовувати експортне мито відповідно до своїх прав та зобов'язань в рамках СОТ.

Стаття 2.10: Експортні субсидії для сільськогосподарських товарів

Сторона не може запроваджувати або продовжувати застосовувати експортну субсидію на сільськогосподарські товари, що експортуються або є складовою товару, який експортується на територію іншої Сторони, після скасування іншою Стороною, невідкладно або після перехідного періоду, тарифу на ці сільськогосподарські товари відповідно до Додатку 2-B.

Стаття 2.11: Спеціальні заходи захисту щодо сільськогосподарських товарів

Сторона не може застосовувати мито, передбачене статтею V Угоди про сільське господарство, до товарів іншої Сторони, які підпадають під скасування тарифів відповідно до Додатку 2-B та тарифного графіку такої Сторони.

Стаття 2.12: Міцні спиртні напої

Сторона не може ухвалювати або продовжувати застосовувати захід, що вимагає змішування міцних спиртних напоїв, що імпортуються з території іншої Сторони для розливу у пляшки, з міцними спиртними напоями цієї Сторони.

Частина D - Інституційні положення

Стаття 2.13: Комітет з питань торгівлі товарами та правил визначення походження

1. Цим Сторони утворюють Комітет з питань торгівлі товарами та правил визначення походження, що складається з представників кожної Сторони.

2. Комітет повинен збиратися на вимогу Сторони або Спільної комісії для розгляду будь-якого питання, що виникає відповідно до цієї Глави, Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгівлі") або Глави 5 ("Надзвичайні заходи"), але не менше одного разу на два роки після дати набрання чинності цією Угодою, якщо інше не погоджено Сторонами.

3. Функції Комітету включають:

(a) сприяння торгівлі товарами між Сторонами, в тому числі шляхом обговорення питань прискорення скасування тарифів згідно з цією Угодою та інших питань, якщо необхідно;

(b) невідкладне розв'язання проблем бар'єрів у торгівлі товарами між Сторонами, особливо тих, що пов'язані із застосуванням нетарифних заходів, та, якщо необхідно, передачу таких питань на розгляд Спільної комісії;

(c) надання Спільній комісії рекомендацій щодо змін чи доповнень до цієї Глави, Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгівлі"), Глави 5 ("Надзвичайні заходи") або будь-якого іншого положення цієї Угоди, що має відношення до Гармонізованої системи; та

(d) розгляд будь-яких інших питань, переданих йому на розгляд будь-якою Стороною, що стосуються імплементації та адміністрування Сторонами цієї Глави, Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгівлі") або Глави 5 ("Надзвичайні заходи").

4. Цим Сторони утворюють Підкомітет з питань сільського господарства, який повинен:

(a) якщо в цій Главі не передбачено інше, проводити засідання упродовж 60 днів з дня надходження вимоги від однієї зі Сторін;

(b) створювати форуми для обговорення Сторонами проблем, що виникають в результаті імплементації цієї Угоди щодо сільськогосподарських товарів;

(c) передавати на розгляд Комітету будь-які питання, передбачені підпунктом (b), щодо яких Підкомітет не досяг згоди; та

(d) передавати на розгляд Комітету домовленості, досягнуті згідно з цим пунктом.

5. На вимогу однієї із Сторін Сторони повинні скликати на зустріч своїх посадових осіб, відповідальних за митні питання, імміграцію, перевірку харчових та сільськогосподарських товарів, об'єктів прикордонного контролю або регулювання перевезень (залежно від конкретної ситуації), для розв'язання проблем, пов'язаних із рухом товарів через пункти ввезення кожної зі Сторін.

Додаток 2-A
Винятки щодо статей 2.3 та 2.5

Заходи щодо Канади

Статті 2.3 та 2.5 не застосовуються до:

(a) заходів, у тому числі тих, дію яких подовжено, швидко відновлено чи змінено, що стосуються:

(b) дій з боку Канади, дозволених Органом врегулювання спорів при СОТ у спорі між Сторонами відповідно до Угоди СОТ.

Додаток 2-B
Скасування тарифів

1. Як передбачено у Графіках кожної зі Сторін, що додаються до цього Додатку, щодо скасування або зниження мита кожною Стороною згідно зі статтею 2.4.2 застосовуються такі перехідні категорії:

(a) мито на товари, що походять з відповідної Сторони, повністю скасовується, а ці товари звільняються від сплати мита з моменту набрання чинності цією Угодою та кожен наступний рік у такий спосіб:

(b) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 1 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в два рівні етапи, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня другого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(c) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 3 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в чотири рівні етапи, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня четвертого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(d) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(e) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 7 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані у вісім рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня восьмого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(f) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5A у Графіку Сторони, повинні бути знижені на одну п'яту (двадцять відсотків) базової ставки в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме чотири п'ятих базової ставки, починаючи з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(g) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5B у Графіку Сторони, повинні бути знижені на три десятих (тридцять відсотків) базової ставки в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме сім десятих базової ставки, починаючи з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(h) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5C у Графіку Сторони, повинні бути знижені на половину (п'ятдесят відсотків) базової ставки в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме половину базової ставки, починаючи з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 7A у Графіку Сторони, повинні бути знижені на одну п'яту (двадцять відсотків) базової ставки у вісім рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме чотири п'ятих базової ставки, починаючи з 1 січня восьмого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(j) мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 7B у Графіку Сторони, повинні бути знижені на половину (п'ятдесят відсотків) базової ставки у вісім рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме половину базової ставки, починаючи з 1 січня восьмого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(k) товари, зазначені в перехідній категорії E у Графіку Сторони, виключені із зобов'язань щодо мит.

2. Тарифна квота на свинину:

(a) Товари, походженням з відповідної Сторони, в нижчезазначених сумарних кількостях, що включені в позиції з позначкою "Тарифна квота на свинину" у Графіку для України, звільняються від сплати мита в роки, зазначені нижче:

Рік

Річний сукупний обсяг (в метричних тоннах, маса-нетто)

1

10000 MT

2

11429 MT

3

12857 MT

4

14286 MT

5

15714 MT

6

17143 MT

7

18571 MT

8 і кожний наступний рік

20000 MT

(b) Мита на товари, походженням з відповідної Сторони, в сумарних кількостях, що перевищують сумарну кількість, зазначену у підпункті (a), повинні бути встановлені за ставкою, не вищою за базову ставку мита, встановлену для такої позиції в Графіку України.

(c) Україна здійснює адміністрування цієї тарифної квоти відповідно до пункту 3.

(d) Після набрання чинності цією Угодою, у разі надання Україною іншій країні більш сприятливого режиму для тарифних позицій, зазначених у підпункті (e), на вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні провести консультації для обговорення питання про надання Канаді режиму, що надається таким товарам іншої країни.

(e) Підпункти (a), (b), (c) і (d) застосовуються до таких тарифних позицій:

0203.21.10.00, 0203.21.90.00, 0203.22.11.00, 0203.22.19.00, 0203.22.90.00, 0203.29.11.00, 0203.29.13.00, 0203.29.15.00, 0203.29.55.00, 0203.29.59.00, 0203.29.90.00, 0206.41.00.00, 0206.49.00.00, 0209.10.11.20.

3. Адміністрування та впровадження тарифних квот:

(a) Україна повинна запровадити та здійснити адміністрування тарифних квот, встановлених згідно з цим Додатком, відповідно до цієї Угоди, статей I та XIII ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про процедури ліцензування імпорту.

(b) Україна повинна забезпечити, щоб:

(c) В перший рік встановлені річні об'єми застосовуються з дати набрання чинності цією Угодою до 31 грудня року, в який ця Угода набирає чинності. Починаючи з другого року та кожний наступний рік встановлені річні об'єми застосовуються з 1 січня до 31 грудня календарного року.

(d) Всі тарифні квоти для поставок в Україну розподіляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

(e) Упродовж кожного року орган з митного адміністрування України зобов'язаний вчасно і на постійній основі публікувати на спеціалізованому загальнодоступному інтернет-сайті адміністративні процедури, коефіцієнти використання та інші наявні показники для кожної з тарифних квот, встановлених в рамках цієї Угоди.

(f) Коли фактичний річний обсяг імпорту за тарифною квотою досягає сумарної кількості, встановленої по будь-якій тарифній квоті на цей рік, Україна повинна упродовж 10 днів опублікувати повідомлення про це на спеціалізованому загальнодоступному сайті.

(g) Канада зобов'язана сповіщати Україну у разі встановлення в документах, що видаються у Канаді, вимог до товарів, що експортуються з Канади за тарифною квотою відповідно до цієї Угоди.

(h) У разі одержання Україною повідомлення відповідно до підпункту (g), Україна повинна дозволяти ввезення за тарифними квотами тільки тих продуктів, які супроводжуються такою документацією.

(i) Після набрання чинності цією Угодою кожна Сторона призначає контактний пункт для сприяння обміну інформацією з питань, пов'язаних із тарифними квотами, і надає реквізити такого контактного пункту іншій Стороні.

(j) Україна не повинна встановлювати умови застосування або використання кількості, передбаченої за тарифною квотою, на реекспорт сільськогосподарських товарів або будь-яке спеціальне кінцеве використання.

(k) Україна не повинна враховувати некомерційний вантаж при обчисленні сукупної кількості продукції, імпортованої в рамках тарифної квоти.

(l) На письмову вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні упродовж 30 днів скликати засідання Підкомітету з сільського господарства для обговорення адміністрування тарифних квот, встановлених відповідно до цієї Угоди, з метою досягнення взаємоприйнятного рішення.

4. Для цілей цього Додатку та Графіку кожної Сторони:

(a) зниження тарифів упродовж першого року здійснюється з дати набрання чинності цією Угодою, як передбачено в статті 19.5 ("Набрання чинності"). Починаючи з другого року, щорічний етап зниження тарифів набирає чинності 1 січня кожного року;

(b) "перший рік" означає період часу, який починається з дати набрання чинності цією Угодою і закінчується 31 грудня того ж календарного року, що і дата набрання чинності;

(c) "другий рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня календарного року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(d) "третій рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня другого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(e) "четвертий рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня третього року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(f) "п'ятий рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня четвертого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(g) "шостий рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня п'ятого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(h) "сьомий рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня шостого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року; і

(i) "восьмий рік" означає 12-місячний період, який починається з 1 січня сьомого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року.

5. Для Канади базовою ставкою для визначення проміжної ставки мита на перехідний період для будь-якого товару є ставка мита, застосовувана в режимі найбільшого сприяння на 1 січня 2010 року. Для України базовою ставкою для визначення проміжної ставки мита на перехідний період є ставка мита РНС на 1 січня 2011 року.

6. Для цілей скасування мита відповідно до статті 2.4 проміжні ставки мита на перехідний період округлюються в меншу сторону принаймні до найближчої десятої процентного пункту, або, якщо ставка мита виражається у грошових одиницях, принаймні до найближчої 0,001 офіційної грошової одиниці Сторони.

7. Для цілей цієї Угоди:

(a) Графік Канади є автентичним англійською та французькою мовами; і

(b) Графік України є автентичним українською мовою.

Графік Канади

(ТАРИФНИЙ ГРАФІК ДОДАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ)

Графік України

(ТАРИФНИЙ ГРАФІК ДОДАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ)

ГЛАВА 3
ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Частини A - Загальні положення

Стаття 3.1: Визначення

Для цілей цієї статті:

"аквакультура" означає вирощування водних організмів, у тому числі риби, молюсків, ракоподібних, інших видів водних безхребетних та водних рослин з таких насінних матеріалів як ікра, мальки, рибна молодь та личинки, шляхом втручання у процеси розплодження або росту з метою збільшення виробництва, наприклад зариблювання, вигодовування або захист від хижаків;

"класифікований" означає, що товар віднесений до певної товарної позиції або товарної підпозиції Гармонізованої системи;

"митний орган" означає будь-який орган державної влади, який за законодавством Сторони відповідає за адміністрування та застосування законодавства з митних питань;

"митна вартість" означає вартість, що визначається відповідно до Угоди про митну оцінку;

"визначення походження" означає визначення того, чи відповідає товар вимогам для визнання його "товаром, що походить з відповідної Сторони" відповідно до цієї Глави;

"експортер" означає експортера, розташованого на території Сторони;

"ідентичні товари, що походять з відповідної Сторони" означає товари, що є однаковими в усіх відношеннях, у тому числі за фізичними характеристиками, якістю та репутацією, незалежно від незначних відмінностей у вигляді, що не стосуються визначення походження цих товарів відповідно до цієї Глави;

"імпортер" означає імпортера, розташованого на території Сторони;

"матеріал" означає будь-який інгредієнт, компонент, частину або товар, що використовується у виробництві іншого товару;

"маса-нетто матеріалу іншого походження" означає масу матеріалу, що використовується у виробництві товару, без маси упаковки матеріалу;

"маса-нетто товару" означає масу товару без маси упаковки;

"виробник" означає особу, яка займається будь-яким видом обробки або переробки, у тому числі такими операціями як вирощуванням, видобуванням, розведенням, збором врожаю, рибальством, ловлею, полюванням, виготовленням, збиранням або розбиранням товару;

"товар" означає результат виробництва, навіть якщо він призначений для використання в якості матеріалу при виробництві іншого товару;

"виробництво" означає будь-який вид обробки або переробки, у тому числі такі операції як вирощування, видобування, розведення, збір врожаю, рибальство, ловля, полювання, виготовлення, збиранням або розбиранням товару;

"вартість транзакції або ціна франко-завод товару" означає ціну, що фактично сплачена або підлягає сплаті виробнику товару за місцем останньої виробничої операції, і повинна включати вартість усіх матеріалів. Якщо ціна фактично не сплачена або не підлягає сплаті чи не включає вартість усіх матеріалів, вартість транзакції або ціна франко-завод товару:

(a) повинна включати вартість усіх матеріалів і витрати на виробництво у процесі виготовлення товару, що розраховуються відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку; та

(b) може включати суми основних витрат і прибутку для виробника, що можуть бути обґрунтовано віднесені до товару.

Будь-які внутрішні податки, що фактично відшкодовуються або можуть відшкодовуватися у разі експорту готового товару, виключаються. Будь-які витрати, понесені після виходу товару з місця виготовлення, такі як витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, обробку або страхування, не повинні враховуватись при розрахунку вартості транзакції або ціни франко-завод товару; та

"вартість матеріалів іншого походження" означає митну вартість матеріалу на момент його ввезення до Сторони, що визначається відповідно до Угоди про митну оцінку. Вартість матеріалу іншого походження повинна включати витрати, понесені під час транспортування матеріалу до місця ввезення, такі як витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, перевантаження або страхування. Якщо митна вартість не відома або не може бути визначена, вартістю матеріалу іншого походження буде перша з цін, які піддаються визначенню, сплачена за матеріали в Канаді або в Україні.

Частина B - Правила визначення походження

Стаття 3.2: Загальні вимоги

1. Для цілей цієї Угоди вважається, що товар походить з тієї Стороні, в якій відбулася остання виробнича операція, якщо на території Сторони або на території обох Сторін відповідно до статті 3.3 він був:

(a) повністю вироблений у розумінні статті 3.4;

(b) вироблений виключно з матеріалів, що походять з відповідної Сторони, в тому числі з матеріалів, зазначених у статті 3.5.2; або

(c) підданий достатній обробці/переробці у розумінні статті 3.5.

2. Крім випадків, передбачених у статтях 3.3.3 та 3.3.4, умови, викладені в цій Главі щодо набуття статусу походження, повинні постійно виконуватися безперервно на території однієї або обох Сторін.

Стаття 3.3: Кумуляція походження

1. Товар, який походить з Сторони, вважається товаром, що походить з іншої Сторони, якщо він використовувався там як матеріал для виробництва товару.

2. Експортер може враховувати виробництво, проведене на території іншої Сторони з матеріалом, що не походять з держав Сторін, для цілей визначення статусу походження товару.

3. З урахуванням пункту 4, якщо, відповідно до Угоди СОТ, кожна Сторона має угоду про вільну торгівлю з іншою державою, що не є Стороною, з якою також має угоду про вільну торгівлю інша Сторона, матеріали держави, що не є Стороною, можуть враховуватися при визначенні походження товару у рамках цієї Угоди.

4. Сторона має привести в дію пункт 3 за згодою Сторін на відповідних умовах.

Стаття 3.4: Повністю одержані товари

1. Зазначені нижче товари вважаються повністю одержаними у Стороні:

(a) корисні копалини та інші неживі природні ресурси, видобуті або одержані на території Сторони;

(b) овочі, рослини та товари рослинного походження, вирощені або зібрані на території Сторони;

(c) живі тварини, народжені та вирощені на території Сторони;

(d) (i) продукція, одержана від живих тварин на території Сторони;

(e) (i) продукція мисливського промислу, ловлі або рибальського промислу, здійснюваного на території Сторони;

(f) риба, молюски та інші морські організми, видобуті з моря, морського дна, океанського дна чи ґрунту за межами територіальних вод Сторін судном, що зареєстроване, приписане або включене в реєстр Сторони і має право ходити під її прапором;

(g) продукція, виготовлена на борту плавзаводів Сторін виключно з продукції, зазначеної в пункті (f), за умови, що такі плавзаводи зареєстровані, приписані або включені в реєстр Сторони і мають право ходити під її прапором;

(h) корисні копалини та інші неживі природні ресурси, добуті або видобуті з морського дна, надр або океанського дна Території, за визначенням статті 1 (1) UNCLOS, Стороною чи особою Сторони, за умови, що Сторона або особа Сторони має права на розробку цього морського дна, надр або океанського дна;

(i) сировина, видобута з товарів, що були у вжитку, зібраних на території Сторони, за умови, що ці товари придатні виключно для такої переробки;

(j) компоненти, видобуті з товарів, що були у вжитку, зібраних на території Сторони, за умови, що ці товари придатні тільки для такого використання, якщо компонент:

(k) товари на будь-якій стадії виробництва, що виготовляється на території Сторони виключно з товарів, зазначених у пунктах (a) - (j).

Стаття 3.5: Достатня переробка

1. Для цілей статті 3.2 товари, не повністю одержані, вважаються такими, що піддавались достатній переробці, якщо задовольняються умови, зазначені у Додатку 3-A.

2. Якщо матеріал іншого походження піддається достатній переробці, одержаний з нього товар вважається таким, що походить з відповідної Сторони, і матеріали іншого походження у складі такого товару не враховуються, за умови, що надалі такий товар використовується у виробництві іншого товару.

Стаття 3.6: Допустимі відхилення

1. Незважаючи на положення статті 3.5.1, та за винятком того, як передбачено у пунктах 2, 3 та 4, якщо матеріали іншого походження, що використовуються у виробництві товару, не відповідають умовам, визначеним у Додатку 3-A, товар може вважатися таким, що походить з відповідної Сторони, за умови, що:

(a) сукупна вартість матеріалів іншого походження не перевищує 10 відсотків від вартості транзакції або ціни франко-завод товару;

(b) будь-які частки, визначені у Додатку 3-A як відсоток від максимальної вартості, обсягу або маси матеріалів іншого походження не перевищені внаслідок застосування цього пункту; та

(c) товар відповідає всім іншим застосовним вимогам цієї Глави.

2. Товар Груп 50 - 60 Гармонізованої системи, який є товаром іншого походження, оскільки певні матеріали іншого походження, використані у його виробництві, не відповідають вимогам, встановленим для цього товару в Додатку 3-A, незважаючи на це вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо сукупна маса цих матеріалів не перевищує 10 відсотків від сукупної маси цього товару.

3. До товарів Груп 61 - 62 Гармонізованої системи застосовується Примітка до Групи 61 або Групи 62, залежно від конкретної ситуації.

4. Товар Групи 63 Гармонізованої системи, який є товаром іншого походження, оскільки певні матеріали іншого походження, використані у виробництві складової товару, що визначає тарифну класифікацію товару, не відповідають вимогам, встановленим для цього товару в Додатку 3-A, незважаючи на це вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо сукупна маса всіх матеріалів у складі цієї складової не перевищує 10 відсотків від сукупної маси цього компоненту.

5. Дія статті 3.7(c) поширюється на пункти 1 - 4.

6. Пункт 1 не застосовується до товарів, повністю одержаних у Стороні у розумінні статті 3.4.

Стаття 3.7: Одиниця кваліфікації

Для цілей цієї Глави:

(a) тарифна класифікація конкретного товару або матеріалу визначається відповідно до Гармонізованої системи;

(b) якщо товар, складається з групи або комплекту виробів, або компонентів, що класифікуються відповідно до умов Гармонізованої системи в одній з ними товарній позиції або підпозиції, всі разом вони становлять єдиний товар; та

(c) якщо партія товару складається з кількох ідентичних товарів, що класифікуються в одній товарній позиції або товарній підпозиції Гармонізованої системи, кожен з цих товарів повинен розглядатися окремо.

Стаття 3.8: Упаковка та пакувальні матеріали та контейнери

1. У випадках, коли відповідно до правила 5 Основних правил інтерпретації Гармонізованої системи упаковка включається до складу товару для цілей класифікації, вона враховується при визначенні того, чи всі матеріали іншого походження, які використовуються у виробництві товару, відповідають вимогам, встановленим у Додатку 3-A.

2. Пакувальні матеріали та контейнери, в які товар пакується для транспортування, не враховуються при визначенні походження такого товару.

Стаття 3.9: Відокремлення однорідних матеріалів або товарів для цілей обліку

1. (a) Якщо використані у виробництві товару матеріали, що походять з відповідної Сторони, та матеріали іншого походження є однорідними, для визначення походження однорідних матеріалів не вимагається їх фізичне відокремлення та окрема ідентифікація і дозволяється визначати їх походження за системою управління запасами.

(b) Якщо однорідні товари, що походять з відповідної Сторони, або іншого походження були фізично об'єднані або змішані в інвентарній відомості Сторони до їх експортування іншій Стороні, для визначення походження однорідних товарів не вимагається їх фізичне відокремлення та окрема ідентифікація і дозволяється визначати походження за системою управління запасами.

2. Система управління запасами повинна:

(a) забезпечувати, щоб у будь-який момент статус походження одержали не більше товарів, ніж у разі фізичного відокремлення однорідних матеріалів або однорідних товарів;

(b) зазначати кількість матеріалів або товарів, що походять з відповідної Сторони, або іншого походження разом з датою їх включення в відомість інвентаризації, та, якщо це вимагається відповідним правилом визначення походження, разом із вартістю цих матеріалів або товарів;

(c) зазначати кількість товарів, виготовлених з використанням однорідних матеріалів, або кількість однорідних товарів, що поставляються клієнтам, які вимагають засвідчення походження з певної Сторони для цілей отримання преференційного тарифного режиму за цією Угодою, та клієнтам, які не вимагають такого засвідчення; та

(d) зазначати, чи інвентаризація товарів, що походять з відповідної Сторони, була надана у кількості, достатній для того, щоб довести наявність у цих товарів статусу походження.

3. Для цілей пункту 1 "однорідні матеріали" або "однорідні товари" означають матеріали або товари одного виду та однакової комерційної якості, з однаковими технічними та фізичними характеристиками, та які неможливо відрізнити один від одного для цілей визначення походження.

Стаття 3.10: Комплектуючі, запасні частини та інструменти

Комплектуючі, запасні частини та інструменти, що поставляються разом з товаром в комплекті зі стандартними комплектуючими, запасними частинами та інструментами і за однією накладною з товаром у стандартній для товару кількості та за стандартною вартістю:

(a) враховуються при обчисленні вартості відповідних матеріалів іншого походження у випадках, коли застосовуване до товару правило визначення походження, викладене у Додатку 3-A, зазначає максимальну частку вартості матеріалів іншого походження; та

(b) не враховуються при визначенні того, чи всі матеріали іншого походження, використані у виробництві товару, підпадають під відповідну зміну тарифної класифікації чи інших вимог, викладених у Додатку 3-A.

Стаття 3.11: Набори

1. За винятком того, як передбачено в Додатку 3-A, набір, класифікованій як такий в результаті застосування правила 3 Основних правил інтерпретації Гармонізованої системи, є товаром, що походить з відповідної Сторони, за умови, що:

(a) всі товари, що входять до складу такого набору, є товарами, що походять з відповідної Сторони; або

(b) якщо до складу набору входить товар іншого походження, вартість товарів іншого походження, що входять до цього набору, не має перевищувати 25 відсотків вартості транзакції або ціни франко-завод такого набору.

2. Вартість товарів іншого походження, що входять до набору, обчислюється у такий саме спосіб, як і вартість матеріалів іншого походження.

3. Вартість транзакції або ціна франко-завод набору обчислюється у такий саме спосіб, як і вартість транзакції або ціна франко-завод товару.

Стаття 3.12: Нейтральні елементи

Для встановлення походження товару, не обов'язково визначати походження наступних елементів, що могли використовуватись для його виробництва:

(a) електрична енергія та паливо;

(b) промислове устаткування та обладнання;

(c) машини та інструменти;

(d) матеріалів, що не входять та не повинні входити до складу кінцевого товару.

Стаття 3.13: Транзит через країну, що не є Стороною

1. Товар, виготовлений відповідно до вимог статті 3.2, не вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо після такого виробництва товар:

(a) піддається додатковій обробці чи іншим операціям за межами території Сторін, за винятком розвантаження, перевантаження чи будь-якої іншої операції, необхідної для збереження його у доброму стані, для транспортування на територію Сторони; або

(b) не перебуває під митним контролем під час знаходження за межами території Сторін.

2. Зберігання товарів і партій товарів або розбивка партій товарів на кілька частин дозволяються під відповідальність експортера або наступного власника товарів, та за умови, що товари залишаються під митним контролем в країні або країнах транзиту.

Стаття 3.14: Повернення товарів, що походять з відповідної Сторони

У разі повернення товару, що походить з відповідної Сторони, який був експортований до країни, що не є Стороною, цей товар має вважатися товаром іншого походження, крім випадків, коли митним органам може бути доведено задовільним чином, що товар, який повертається:

(a) є тим саме товаром, що був експортований; та

(b) не піддавався жодним операціям, окрім необхідних для його збереження у доброму стані.

Частина C - Процедури визначення походження

Стаття 3.15: Підтвердження походження

1. Товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації ("декларація про походження").

2. Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

3. Версії тексту декларації про походження різними мовами наведені у Додатку 3-B.

Стаття 3.16: Зобов'язання стосовно експорту

1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб декларація про походження, зазначена у статті 3.15.1, була заповнена експортером на території Сторони, з якої походить товар, для отримання преференційного тарифного режиму для цього товару на території іншої Сторони.

2. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнює декларацію про походження, на вимогу митного органу Сторони-експортера надав копію декларації про походження і всі документи, що підтверджують статус походження відповідних товарів, у тому числі супроводжувальні документи або письмові довідки від виробників або постачальників, а також виконав інші вимоги цієї Глави.

3. Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо Сторонами не передбачено інакше.

4. Декларація про походження може бути заповнена експортером під час експортування або після експортування товару, до якого вона відноситься, за умови, що вона буде надана Стороні-імпортеру упродовж двох років або довшого строку, визначеного законодавством Сторони-імпортера, після імпортування товару, на який вона оформлена.

5. Митний орган Сторони-імпортера може, відповідно до національного законодавства, дозволити використання оригіналу декларації про походження до декількох партій ідентичних товарів, що походять з відповідної Сторони, упродовж строку, що не перевищує 12 місяців від дати, зазначеної експортером у декларації.

6. Експортер, який заповнив декларацію про походження і знає або має підстави вважати, що декларація про походження містить неточну інформацію, зобов'язаний негайно письмово сповістити імпортера про будь-які зміни, що впливають на статус походження кожного товару, якого стосується декларація про походження.

7. Сторони можуть дозволити створення системи, яка дає можливість подання декларації про походження в електронній формі і безпосередньо експортером на території однієї Сторони імпортеру на території іншої Сторони, у тому числі заміну підпису експортера на декларації про походження електронним підписом або ідентифікаційним кодом.

Стаття 3.17: Термін дії декларації про походження

1. Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження.

2. Декларація про походження, що подається митному органу Сторони-імпортера після закінчення терміну дії, зазначеного в пункті 1, може бути прийнята для надання преференційного тарифного режиму згідно з відповідними законами і нормативними актами Сторони-імпортера.

Стаття 3.18: Зобов'язання щодо імпорту

1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб для звернення за наданням преференційного тарифного режиму імпортер:

(a) надав митному органу Сторони-імпортера декларацію про походження відповідно до вимог та процедур, застосовуваних Стороною-імпортером;

(b) якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав переклад декларації про походження; та

(c) якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав на додаток або як частину декларації свідчення про відповідність товару умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.

2. Кожна Сторона вимагає, щоб імпортер, який дізнався або має підстави вважати, що декларація про походження товару, якому наданий преференційний тарифний режим, містить неправильну інформацію, негайно письмово сповістив митний орган Сторони-імпортера про будь-яку зміну, що впливає на статус походження цього товару, та здійснив пов'язані з цим обов'язкові митні платежі.

3. Якщо імпортер вимагає надання преференційного тарифного режиму для товару, що імпортується з території іншої Сторони, Сторона-імпортер може відмовити у наданні преференційного тарифного режиму у разі невиконання імпортером будь-якої вимоги цієї Глави.

4. Сторона має забезпечити, відповідно до свого національного законодавства, що у разі ввезення на територію цієї Сторони товару, який був би кваліфікований як такий, що походить з відповідної Сторони, якби на момент його ввезення імпортер мав декларацію про походження, імпортер цього товару має право упродовж не менше ніж трьох років з дати ввезення подати заяву про відшкодування йому мита, сплаченого через те, що до товару не був застосований преференційний тарифний режим.

Стаття 3.19: Підтвердження транзиту через країну, що не є Стороною

1. Кожна Сторона через свої митні органи може вимагати від імпортера підтвердження того, що товар, для якого імпортер звертається для надання преференційного тарифного режиму, транспортувався відповідно до положень статті 3.13, надавши для цього:

(a) документи перевізника, у тому числі товаросупровідні або товарно-транспортні накладні, із зазначенням маршруту транспортування і всіх місць відвантаження та перевантаження товару до його ввезення; та

(b) у разі транзиту товару через території Сторін або його перевантаження за межами територій Сторін - копії документів митного контролю із зазначенням для цього митного органу, що товар залишався під митним контролем під час перебування за межами території Сторін.

Стаття 3.20: Ввезення партіями

У випадках, коли на вимогу імпортера та на умовах, встановлених митними органами Сторони-імпортера, товари у розібраному чи незібраному вигляді у розумінні правила 2 (a) Основних правил інтерпретації Гармонізованої системи, що відносяться до Розділів XVI та XVII або товарних позицій 7308 і 9406 Гармонізованої системи, імпортуються партіями, на вимогу такого митного органу надається єдина декларація про походження на ці товари при ввезенні першої партії.

Стаття 3.21: Звільнення від надання декларації про походження

1. Сторона може, відповідно до національного законодавства, звільнити від необхідності подання декларації про походження, як зазначено у статті 3.18 при ввезенні з іншої Сторони невеликих партій товарів, походженням з іншої Сторони, та товарів, що входять до складу особистого багажу пасажира, який прибув з іншої Сторони.

2. Сторона може не поширювати дію пункту 1 на будь-яке ввезення товарів, якщо таке ввезення є частиною низки ввезень і є підстави обґрунтовано вважати, що ввезення здійснювалося або було організоване з метою ухилення від виконання вимог цієї Глави, що стосуються декларації про походження.

3. Сторони можуть встановлювати обмеження щодо вартості товарів, зазначених у пункті 1, та повинні повідомляти одна одну про такі обмеження.

Стаття 3.22: Супровідні документи

Документи, зазначені в статті 3.16.2, можуть включати документи, що стосуються:

(a) виробничих процесів, яким піддавався товар, що походить з відповідної Сторони, або матеріали, використані у виробництві такого товару;

(b) придбання, вартості, ціни та оплати за товар;

(c) походження, придбання, вартості, ціни та оплати за всі матеріали, в тому числі за нейтральні елементи, використані у виробництві товару; та

(d) відвантаження товару.

Стаття 3.23: Зберігання документації

1. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнив декларацію про походження, зберігав копію цієї декларації, а також всі супровідні документи, зазначені у статті 3.22, упродовж трьох років після оформлення декларації про походження або довшого строку, визначеного Стороною-експортером.

2. Кожна Сторона повинна передбачити, що у випадках, коли експортер при оформленні декларації про походження спирався на письмову довідку виробника, виробник зобов'язаний зберігати документацію відповідно до пункту 1.

3. У випадках, коли це передбачено в законодавстві Сторони-імпортера, імпортер, якому був наданий преференційний тарифний режим, зобов'язаний зберігати облікові матеріали на ввезену продукцію, включаючи копію декларації про походження, упродовж трьох років з дати, коли було надано преференційний режим, або упродовж довшого періоду, встановленого Стороною-імпортером.

4. Кожна Сторона, відповідно до свого законодавства, дозволяє імпортерам, експортерам та виробникам на своїй території зберігати документацію або облікові матеріали на будь-якому носії, за умови, що ця документація або облікові матеріали можуть бути роздруковані з такого носія.

5. Сторона вправі відмовити у преференційному тарифному режимі щодо товару, походження якого перевіряється, якщо імпортер, експортер або виробник товару, який зобов'язаний зберігати документацію або облікові матеріали відповідно до цієї статті:

(a) не зберігав документацію або облікові матеріали, що стосуються визначення походження товару, відповідно до вимог цієї Глави; або

(b) відмовляє у наданні доступу до цих облікових матеріалів або документації.

Стаття 3.24: Розбіжності та формальні помилки

1. Виявлення неістотних розбіжностей між даними декларації про походження та даними документації, що подається в митні органи для оформлення ввезення товару, не позбавляє, через цей факт, юридичної сили декларацію про походження, якщо буде встановлено, що ця документація відповідає поставленому товару.

2. Очевидні формальні помилки, такі, як друкарські помилки, у декларації про походження, не повинні призводити до відмови у її прийнятті, якщо ці помилки не викликають сумнівів щодо правильності інформації, викладеної в документі.

Стаття 3.25: Співробітництво

1. Сторони повинні сприяти одна одній в уніфікованому адмініструванні та тлумаченні положень цієї Глави та через свої митні органи допомагати одна одній у перевірці статусу походження товару, на основі якого підготована декларація про походження.

2. З метою полегшення процедури перевірки або надання допомоги, зазначеної у пункті 1, митні органи Сторін повинні надати один одному адреси відповідальних митних органів.

3. Передбачається, що митний орган Сторони-експортера нестиме всі витрати при здійсненні дій, зазначених у пункті 1.

4. Крім того передбачається, що митні органи Сторін обговорюватимуть в цілому зміст та механізм процесу перевірки, у тому числі очікуваний обсяг робіт та пріоритетні теми для обговорення. У разі виняткового збільшення кількості заяв на проведення перевірки митні органи Сторін проводитимуть консультації щодо визначення пріоритетів та заходів щодо регулювання обсягу робіт, з урахуванням практичних вимог.

5. Стосовно товарів, які вважаються такими, що походять з відповідної Сторони відповідно до положень статті 3.3, Сторони можуть взаємодіяти з країнами, що не є Сторонами, з метою розробки митних процедур, заснованих на принципах цієї Глави.

Стаття 3.26: Перевірка походження

1. Для забезпечення належного застосування цієї Глави Сторони повинні допомагати одна одній через свої митні органи у перевірці походження товарів та правильності заяв про надання преференційного тарифного режиму.

2. Сторони повинні забезпечити, щоб запит щодо перевірки походження товару та дотримання всіх інших вимог цієї Глави, здійснювався:

(a) на основі методів оцінки ризику, які застосовуються митними органами Сторони-імпортера, що можуть включати довільну вибірку, або

(b) у випадках, коли Сторона-імпортер має обґрунтовані сумніви.

3. Митний орган Сторони-імпортера може здійснити перевірку походження товару шляхом направлення письмової вимоги про проведення перевірки походження товару митним органом Сторони-експортера. При поданні вимоги про проведення такої перевірки митний орган Сторони-імпортера має надати для митного органу Сторони-експортера:

(a) відомості про митний орган, який подає вимогу;

(b) назву експортера або виробника, що підлягає перевірці;

(c) предмет і обсяг перевірки; та

(d) копію декларації про походження та, коли це застосовується, будь-яку іншу відповідну документацію.

4. За необхідності митний орган Сторони-імпортера може вимагати, відповідно до пункту 3, надання митним органом Сторони-експортера конкретної документації та інформації.

5. Вимога, що надається митним органом Сторони-імпортера відповідно до пункту 3, має бути надана митному органу Сторони-експортера у формі цінного або рекомендованого листа або будь-яким іншим способом, що забезпечує підтвердження одержання вимоги цим митним органом.

6. Перевірка походження має здійснюватись митним органом Сторони-експортера. Для цього митний орган може, відповідно до національного законодавства, вимагати надання документації, представлення доказів або відвідувати приміщення експортера або виробника для перевірки облікових матеріалів, зазначених у статті 3.22, та для огляду потужностей, використовуваних для виробництва товару.

7. Якщо експортер при оформленні декларації про походження спирався на письмову довідку виробника чи постачальника, експортер може забезпечити надання виробником чи постачальником документації або інформації безпосередньо до митного органу Сторони-експортера на прохання цієї Сторони.

8. У найкоротший термін та у будь-якому випадку упродовж 12 місяців після отримання вимоги, зазначеної в пункті 3, митний орган Сторони-експортера зобов'язаний завершити перевірку походження товару та дотримання інших вимог цієї Глави, і повинен:

(a) надати до митного органу Сторони-імпортера у формі цінного або рекомендованого листа чи будь-яким іншим способом, що забезпечує підтвердження одержання відповідного документу цим митним органом, письмовий звіт, необхідний для визначення того, чи походить товар з відповідної Сторони, із зазначенням:

(b) якщо це передбачено національним законодавством, повідомити експортера про своє рішення щодо походження товару.

9. Термін, зазначений в пункті 8, може бути подовжений за взаємною згодою причетних митних органів.

10. У період підготовки результатів перевірки походження, що здійснюється відповідно до пункту 8, митний орган Сторони-імпортера, за умови виконання будь-яких запобіжних заходів, які він вважає за необхідне запровадити, має запропонувати імпортеру вивільнення товару.

11. У разі ненадання письмового звіту відповідно до підпункту 8 (a), або якщо митний орган Сторони-імпортера не може дійти висновку щодо походження товару, цей митний орган може відмовити у наданні преференційного тарифного режиму щодо товару.

12. У разі виникнення суперечок щодо процедур перевірки відповідно до цієї статті або тлумачення правил походження при визначенні того, чи відповідає товар вимогам до "товару, що походить з відповідної Сторони", і при неможливості врегулювання цих суперечок шляхом консультацій між митним органом, що подав заяву про перевірку походження, та митним органом, відповідальним за проведення такої перевірки, Сторонам пропонується врегульовувати такі суперечки в рамках Підкомітету з процедур визначення походження.

13. Ця Глава не перешкоджає митним органам будь-якої Сторони виносити рішення щодо походження або попередні рішення з питань, які розглядаються Підкомітетом з процедур визначення походження або Комітетом з торгівлі товарами та правил визначення походження, або здійснити будь-які інші дії, які вони вважають необхідними під час врегулювання цих питань в рамках цієї Угоди.

Стаття 3.27: Перегляд і оскарження

1. Кожна Сторона має надавати такі ж по суті права на перегляд та оскарження рішень щодо походження товару та попередніх рішень, які надаються імпортерам на її території, будь-якій особі, яка:

(a) одержала рішення про походження відповідно до цієї Глави; або

(b) одержала попереднє рішення відповідно до статті 3.30.1.

2. На виконання статей 14.4 ("Адміністративні провадження") та 14.5 ("Перегляд та оскарження"), кожна Сторона повинна забезпечити, щоб права на перегляд і оскарження, зазначені у пункті 1, передбачали не менше двох рівнів оскарження або перегляду, у тому числі принаймні один на рівні суду або квазі-судового органу.

Стаття 3.28: Санкції

Кожна Сторона має здійснювати заходи, що встановлюють кримінальні, цивільні або адміністративні санкції за порушення її законодавства стосовно цієї Глави.

Стаття 3.29: Конфіденційність

1. Ця Глава не вимагає від Сторони надати або дозволити доступ до інформації, що є діловою або інформації, що стосується встановленої або такої, що може бути встановлена, фізичної особи, розкриття якої перешкоджатиме дотриманню законодавства або суперечитиме законодавству цієї Сторони про захист ділової інформації та персональних даних і невтручання в особисте життя.

2. Кожна Сторона має забезпечувати відповідно до свого законодавства конфіденційність інформації, отриманої відповідно до цієї Глави, та має захищати таку інформацію від розголошення, що може зашкодити конкурентній позиції особи, яка надала цю інформацію. Якщо національним законодавством від Сторони, яка отримує чи набуває інформацію, вимагається розкриття цієї інформації, Сторона зобов'язана сповістити про таку вимогу іншу Сторону або особу, яка надала цю інформацію.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб конфіденційна інформація, одержана згідно з цією Главою, не використовувалася без дозволу особи або Сторони, яка надала конфіденційну інформацію, для будь-яких інший цілей, аніж для адміністрування та виконання рішень про визначення походження та для митних питань.

4. Незважаючи на положення пункту 3, Сторона може дозволити, щоб інформація, отримана згідно з цією Главою, використовувалася у будь-якому адміністративному, судовому або квазі-судовому провадженні, порушеному через недотримання законодавства з митних питань при виконанні цієї Глави. Сторона зобов'язана заздалегідь сповістити про це особу або Сторону, яка надала цю інформацію.

5. Сторони повинні інформувати одна одну про своє законодавство про захист інформації з метою спрощення впровадження та застосування пункту 2.

Стаття 3.30: Попередні рішення щодо походження

1. Кожна Сторона повинна через свої митні органи забезпечити до ввезення товару на її територію оперативне винесення на вимогу імпортера на території цієї Сторони або експортера чи виробника на території іншої Сторони письмових попередніх рішень щодо кваліфікації товару в якості "товару, що походить з відповідної Сторони" згідно з цією Главою.

2. Кожна Сторона повинна ухвалити нові або продовжувати застосовувати існуючі процедури винесення попередніх рішень, що мають містити детальний опис інформації, яка є обґрунтовано необхідною для розгляду заяви про винесення такого рішення.

3. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб її митний орган:

(a) мав право у будь-який момент протягом розгляду заяви про винесення попереднього рішення вимагати надання додаткової інформації від особи, яка подала заяву про винесення такого рішення;

(b) виніс рішення упродовж 150 днів з дати, в яку він отримав всю необхідну інформацію від особи, яка подала заяву про винесення попереднього рішення; та

(c) надав особі, яка подала заяву про винесення попереднього рішення, повне пояснення підстав для такого рішення.

4. У випадку, коли заява про винесення попереднього рішення містить питання, що є предметом:

(a) перевірки походження;

(b) перегляду цим митним органом або оскарження у ньому; або

(c) перевірки судовим або квазі-судовим органом на території митного органу,

митний орган, відповідно до свого законодавства, може відмовити у винесенні такого рішення або затримати його винесення.

5. З урахуванням положень пункту 7 кожна Сторона застосовує попереднє рішення для ввезення на її територію товару, стосовно якого була подана заява про винесення рішення, на дату винесення такого рішення або на іншу дату, якщо це зазначено у рішенні.

6. Кожна Сторона повинна забезпечити особі, яка подала заяву про винесення попереднього рішення, такий самий режим, який вона надавала будь-якій іншій особі, якій було винесене попереднє рішення, за умови, що факти та обставини є аналогічними в усіх істотних відношеннях.

7. Сторона, яка виносить попереднє рішення, може змінити або відкликати його:

(a) якщо це рішення ґрунтується на помилці у фактах;

(b) у разі зміни істотних фактів чи обставин, на яких ґрунтувалося це рішення;

(c) у відповідності до змін у Главі 2 ("Національний режим та доступ до ринків") або цій Главі; або

(d) для того, щоб воно відповідало судовому рішенню або змінам у законодавстві Сторони.

8. Кожна Сторона забезпечує, щоб будь-яка зміна або скасування попереднього рішення набирали чинності на дату внесення такої зміни або скасування такого рішення або на іншу дату, якщо це зазначено у рішенні, та не застосовувалися до товару, ввезеного до цієї дати, крім випадків, коли особа, якій було надане попереднє рішення, не діяла згідно з умовами та положеннями такого рішення.

9. Незважаючи на пункт 8, Сторона, що виносить попереднє рішення, може, відповідно до свого законодавства, відкласти дату, в яку набирають чинності зміни або скасовується рішення, не більше ніж на шість місяців.

10. З урахуванням пункту 7 кожна Сторона повинна забезпечувати, щоб попереднє рішення залишалося чинним і виконувалося.

Стаття 3.31: Підкомітет з процедур визначення походження

1. Цим Сторони утворюють Підкомітет з процедур визначення походження, що складається з представники кожної Сторони, для розгляду будь-якого питання, що виникає відповідно до Частини C - Процедури визначення походження.

2. Засідання Підкомітету з процедур визначення походження скликатимуться на прохання однієї зі Сторін для узгодження:

(a) уніфікованого адміністрування та тлумачення правил визначення походження, зокрема питань тарифної класифікації та визначення вартості, що стосуються правил визначення походження;

(b) питань технічного характеру, питань тлумачення та адміністративного характеру, що можуть виникнути відповідно до Частини C - Процедури визначення походження; та

(c) будь-якого іншого питання, переданого на його розгляд Комітетом з торгівлі товарами та правил визначення походження.

3. Підкомітет з Процедур визначення походження підзвітний Комітету з торгівлі товарами та правил визначення походження.

ДОДАТОК 3-A
СПЕЦИФІЧНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

ВСТУПНІ ПРИМІТКИ ДО ДОДАТКА 3-A

1. Цей Додаток визначає вимоги, відповідність яким є необхідною для того, щоб товар вважався таким, "що походить з відповідної Сторони" у розумінні Статті 3.5. У цих вступних примітках "товар x" або "тарифне положення x" означає конкретний товар або тарифне положення, а "x відсотків" означає конкретний відсоток.

2. Застосовуються такі визначення:

(a) "група" означає групу в Гармонізованій системі;

(b) "товарна позиція" означає чотиризначний номер або перші чотири цифри номеру, що використовується у Гармонізованій системі;

(c) "розділ" означає розділ Гармонізованої системи; та

(d) "товарна підпозиція" означає шестизначний номер або перші шість цифр номеру, що використовується у Гармонізованій системі.

3. Специфічне правило визначення походження або набір правил визначення походження, що стосуються товару, класифікованого у певній товарній позиції, товарній підпозиції або угрупуванні товарних позицій чи товарних підпозицій, зазначається безпосередньо поруч з такою товарною позицією, товарною підпозицією або угрупуванням товарних позицій або товарних підпозицій.

4. Якщо не зазначено інакше, вимога щодо зміни тарифної класифікації або будь-яка інша умова, що визначається у правилі визначення походження товару, застосовується лише для матеріалу іншого походження.

5. Примітки до відповідно, розділу, групи, товарної позиції або товарної підпозиції наводяться на початку кожного нового розділу, групи, товарної позиції або товарної підпозиції. Ці примітки повинні тлумачитися разом із специфічними правилами визначення походження товарів відповідного розділу, групи, товарної позиції або товарної підпозиції та можуть встановлювати додаткові умови щодо специфічних правил визначення походження або передбачати їм альтернативу.

6. Якщо не зазначено інше, посилання на масу у правилі визначення походження товару означає чисту масу-нетто матеріалу, тобто масу матеріалу або товару без маси упаковки. Стаття 3.1 містить визначення "маса-нетто матеріалу іншого походження" та "маса-нетто товару".

7. У випадках, коли специфічним правилом визначення походження товару вимагається:

(a) зміна з іншої групи, товарної позиції або товарної підпозиції або зміни на товар x з будь-якої іншої групи, товарної позиції або товарної підпозиції, у виробництві такого товару може використовуватися тільки матеріал іншого походження, класифікований у іншій групі, позиції або підпозиції ніж товар;

(b) зміна в межах товарної позиції або товарної підпозиції або в межах будь-якої однієї з товарних позицій або підпозицій, у виробництві товару може використовуватися матеріал іншого походження, класифікований в межах товарної позиції або підпозиції, а також матеріал іншого походження, класифікований в іншій групі, позиції або підпозиції ніж товар;

(c) зміна з будь-якої товарної позиції або товарної підпозиції поза групою, у виробництві товару може використовуватися тільки матеріал іншого походження, класифікований поза угрупуванням позицій або підпозицій;

(d) зміна з тарифного положення x, незалежно від того, чи відбувається при цьому також зміна з будь якої іншої групи, товарної позиції або товарної підпозиції, вартість матеріалу іншого походження, що відповідає зміні у тарифній класифікації, зазначеного у фразі, що починається словами "незалежно від того, чи", не береться до уваги при обчисленні вартості матеріалу іншого походження. Якщо до товарної позиції, підпозиції або угрупування товарних позицій чи підпозицій застосовуються два або більше специфічних правил визначення походження, зміна у тарифній класифікації, зазначена у такій фразі, відображає зміну, зазначену у першому правилі визначення походження;

(e) щоб вартість матеріалів іншого походження тарифного положення x не перевищувала x відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод, при обчисленні вартості матеріалу іншого походження враховується тільки вартість матеріалу іншого походження, зазначеного у цьому правилі. Відсоток від максимальної вартості матеріалу іншого походження, встановлений у цьому правилі визначення походження, не може бути перевищений через використання Статті 3.6;

(f) щоб вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в однаковому тарифному положенні з кінцевим товаром, не перевищувала x відсотків вартості транзакції або ціни такого товару на умовах франко-завод, у виробництві такого товару може використовуватися матеріал іншого походження, класифікований в будь-якому іншому тарифному положенні ніж цей товар. При обчисленні вартості матеріалу іншого походження враховується тільки вартість матеріалу іншого походження, класифікованого в одному тарифному положенні з кінцевим товаром. Відсоток від максимальної вартості матеріалу іншого походження, встановлений у цьому правилі визначення походження, не може бути перевищений через використання Статті 3.6;

(g) щоб маса-нетто матеріалу іншого походження тарифного положення x, який використовується у виробництві, не перевищувала x відсотків маси-нетто товару, зазначений матеріал іншого походження може використовуватися у виробництві товару, за умови, що його маса не перевищує встановлений відсоток від маси-нетто товару згідно з визначенням "маса-нетто товару". Відсоток від максимальної ваги матеріалу іншого походження, встановлений у цьому правилі визначення походження, не може бути перевищений через використання Статті 3.6.

8. Специфічне правило визначення походження товару зазначає мінімальний обсяг обробки/переробки, якій вимагається піддати матеріал іншого походження для того, щоб отриманий при цьому товар мав статус походження. Більший обсяг обробки/переробки, ніж вимагається специфічним правилом визначення походження, також надає цьому товару статус походження.

9. У випадку, якщо специфічне правило визначення походження товару передбачає, що зазначений матеріал іншого походження не може використовуватися, або що вартість, обсяг або маса зазначеного товару іншого походження не може перевищувати конкретне порогове значення, ці умови не застосовуються до матеріалу іншого походження, класифікованого в інших групах, позиціях або підпозиціях Гармонізованої системи.

10. Відповідно до Статті 3.5, у випадку, якщо матеріал отримує статус походження на території Сторони і надалі використовується у виробництві товару, походження якого ще визначається, матеріал іншого походження, що використовується у виробництві цього матеріалу, не братиметься до уваги при визначенні його походження. Це положення застосовується незалежно від того, чи матеріал набув статус походження у межах того ж підприємства, на якому виробляється товар.

11. Специфічні правила визначення походження товару, встановлені у цьому Додатку, застосовуються також до товарів, що були у вжитку.

Код у Гармонізованій системі (ГС 2012)

Достатня обробка/переробка

Розділ I

Живі тварини; продукти тваринного походження

Група 1

Живі тварини

01.01 - 01.06

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 2

М'ясо та їстівні субпродукти

02.01 - 02.06

Зміна з будь-якої іншої групи.

0207.11 - 0207.14

Зміна з будь-якої іншої групи, крім як зі "свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)" товарної позиції 01.05.

0207.24 - 0207.60

Зміна з будь-якої іншої групи.

02.08

Зміна з будь-якої іншої групи.

02.09

Зміна на товари "свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)" з будь-якої іншої групи, крім як зі "свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)" товарної позиції 01.05; або

 

Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої групи.

0210.11 - 0210.93

Зміна з будь-якої іншої групи.

0210.99

Зміна на товари "свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)" з будь-якої іншої групи, крім як зі "свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)" товарної позиції 01.05; або

 

Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої групи.

Група 3

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Примітка: Продукція аквакультури групи 3 вважається такою, що походить з відповідної Сторони, якщо вона вирощена на території цієї Сторони з такого насіннєвого матеріалу без статусу походження або зі статусом походження як зародок, дрібна риба, мальки або личинки.

03.01 - 03.03

Зміна з будь-якої іншої групи.

03.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

0305.10 - 0305.49

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

0305.51

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

0305.59 - 0305.79

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

0306.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

0306.12

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

0306.14 - 0306.17

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

0306.19

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції крім підпозиції 0306.29.

0306.21 - 0306.27

Зміна на "копчені продукти" в межах однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої товарної позиції.

0306.29

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції крім підпозиції 0306.19.

03.07 - 03.08

Зміна на "копчені продукти" у межах однієї з цих товарних позицій або будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна на будь-який інший продукт з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 4

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

04.01 - 04.06

Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком "молоко та молочні продукти" товарної підпозиції 1901.90, з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %,

04.07 - 04.10

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 5

Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

05.01 - 05.11

Зміна з будь-якої іншої групи.

Розділ II

Продукти рослинного походження

Примітка: Продукція сільського господарства та садівництва, вирощена на території Сторони, вважається такою, що походить з території такої Сторони, навіть якщо вона вирощена з насіння, цибулин, кореневищ, нарізаних частин, паростків, трансплантатів, пагонів, бруньок або інших живих частин рослин, імпортованих з країни, що не є Стороною.

Група 6

Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень

06.01 - 06.04

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 7

Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди

07.01 - 07.14

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 8

Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь

08.01 - 08.14

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 9

Кава, чай, мате, або парагвайський чай і прянощі

0901.11 - 0910.99

Зміна з у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої підпозиції.

Група 10

Зернові культури

10.01 - 10.08

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 11

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина

11.01 - 11.09

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 12

Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж

12.01 - 12.14

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 13

Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти

13.01 - 13.02

Зміна з будь-якої іншої групи.

Група 14

Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені

14.01 - 14.04

Зміна з будь-якої іншої групи.

Розділ III

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

Група 15

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

15.01 - 15.15

Зміна з будь-якої іншої групи.

1516.10

Зміна на продукт, отриманий виключно з риби або морських ссавців інших товарних позицій; або

 

Зміна на будь-який інший продукт з будь-якої іншої групи.

1516.20

Зміна з будь-якої іншої групи.

15.17 - 15.22

Зміна з будь-якої іншої групи.

Розділ IV

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

Група 16

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

16.01 - 16.02

Зміна з будь-якої іншої групи.

16.03 - 16.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 17

Цукор і кондитерські вироби з цукру

1701.12 - 1701.14

Зміна з будь-якої іншої групи.

1701.91 - 1701.99

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

17.02 - 17.03

Зміна з будь-якої іншої групи.

17.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 18

Какао та продукти з нього

18.01 - 18.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

1803.10 - 1803.20

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

18.04 - 18.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

1806.10 - 1806.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

Група 19

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

1901.10

Зміна з будь-якої іншої групи.

1901.20

Зміна на "суміші та тісто" з вмістом сухого молочного жиру понад 25 мас. %, не розфасоване для роздрібного продажу, з будь-якої іншої групи, за винятком товарних позицій 04.01 - 04.06; або

 

Зміна на будь-який інший товар з іншої групи.

1901.90

Зміна на "молоко та молочні продукти" з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з будь-якої іншої групи, за винятком товарної позиції 04.01 - 04.06; або

 

Зміна на будь-який інший товар іншої групи.

19.02 - 19.04

Зміна з будь-якої іншої групи.

19.05

Зміна з товарної підпозиції 1901.90 або будь-якої іншої групи.

Група 20

Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

20.01 - 20.06

Зміна з будь-якої іншої групи.

20.07 - 20.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2009.11 - 2009.89

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2009.90

Зміна на "суміші соків, що містять сік журавлини, чорниці або сік з логанової ягоди" з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна на будь-який інший товар з іншої товарної позиції.

Група 21

Різні харчові продукти

2101.11

Зміна з будь-якої іншої групи.

2101.12

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

2101.20 - 2101.30

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2102.10 - 2102.20

Зміна з будь-якої іншої групи.

2102.30

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2103.10

Зміна з будь-якої іншої групи.

2103.20 - 2103.90

Зміна з товарної підпозиції 2103.10 або будь-якої іншої товарної позиції.

21.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

21.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім товарних позицій 04.01 - 04.06 або "молочна продукція" товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %,

2106.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2106.90

Зміна на продукцію з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з будь-якої товарної позиції крім товарної позиції 04.01 - 04.06 або на "молочна продукція" товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або

 

Зміна на будь-яку іншу продукцію з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 22

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

22.01

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2202.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2202.90

Зміна на "напої з вмістом молока" будь-якої іншої товарної позиції крім товарної позиції 04.01 - 04.06 або на "молоко та молочні продукти" товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або

 

Зміна на будь-яку іншу продукцію з іншої товарної позиції.

22.03 - 22.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2208.20 - 2208.90

Зміна з товару у межах однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої підпозиції, за умови, що сукупний об'єм спирту за рахунок матеріалів іншого походження не перевищує 10 % об. загальної концентрації спирту у продукті.

22.09

Зміна з будь-якої іншої позиції.

Група 23

Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

23.01 - 23.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

23.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім товарної позиції 10.05.

23.04 - 23.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2309.10

Зміна з будь-якої іншої підпозиції крім "корм для собак або котів" товарної підпозиції 2309.90.

2309.90

Зміна на "продукти, що використовуються для годівлі тварин" з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з цієї товарної підпозиції крім "комплексні корми або кормові добавки", або на будь-яку іншу товарну позицію крім товарної позиції 04.01 - 04.06, або на "молоко та молочні продукти" товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або

 

Зміна на будь-який інший продукт у межах цієї товарної підпозиції, за винятком "комплексні корми або кормові добавки" або будь-якої іншої товарної позиції.

Група 24

Тютюн і промислові замінники тютюну

 

Примітка: Продукція сільського господарства та садівництва, вирощена на території Сторони, вважається такою, що походить з території цієї Сторони, навіть якщо вона вирощена з насіння, цибулин, кореневищ, шламу, шлікерів, трансплантатів, пагонів, бруньок або інших живих частин рослин, імпортованих з країни, що не є Стороною.

24.01 - 24.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ V

Мінеральні продукти

Група 25

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

25.01 - 25.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2504.10 - 2504.90

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

25.05 - 25.14

Зміна з будь-якої іншої позиції.

2515.11 - 2516.90

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

25.17

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2518.10 - 2520.20

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

25.21 - 25.23

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2524.10 - 2525.30

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

25.26 - 25.29

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

2530.10 - 2530.90

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

Група 26

Руди, шлак і зола

26.01 - 26.21

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 27

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

27.01 - 27.16

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій або з будь-якої іншої позиції.

Розділ VI

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

Група 28

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

 

Примітка 1: Товар цієї групи є таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом будь-чого з нижчезазначеного:
a) відповідної зміни в тарифній класифікації, зазначеної в правилах визначення походження товарів цієї групи;
b) хімічної реакції, як описано в Примітці 2 нижче; або
c) очистки, як описано в Примітці 3 нижче.

 

Примітка 2: Хімічна реакція
Товар цієї групи вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом хімічної реакції.

 

Для цілей цієї групи "хімічна реакція" - це процес (в тому числі біохімічний процес), що призводить до виникнення молекули з новою структурою шляхом розриву внутрішньомолекулярних зв'язків і шляхом формування нових внутрішньомолекулярних зв'язків або шляхом зміни просторового розташування атомів в молекулі

 

Наведене нижче не вважається хімічною реакцією для цілей визначення походження товару:
a) розчинення у воді або в іншому розчиннику;
b) усунення розчинників, у тому числі води-розчинника; або
c) додавання або видалення кристалізаційної води.

 

Примітка 3: Очистка
Товар цієї групи, що піддається очистці, вважається таким, що походить з відповідної Сторони, за умови, що очистка відбувається на території однієї або обох Сторін і призводить до видалення не менше ніж 80 відсотків домішок.

 

Примітка 4: Заборона на відокремлення
Товар, що відповідає застосовуваним змінам тарифної класифікації на території однієї або обох Сторін в результаті відокремлення одного або кількох матеріалів від штучної суміші, не вважається таким, що походить з відповідної Сторони, крім випадків, коли відокремлений матеріал було піддано хімічній реакції на території однієї або обох Сторін.

2801.10 - 2853.00

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 29

Органічні хімічні сполуки

 

Примітка 1: Товар цієї групи є таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом будь-чого з нижчезазначеного:
a) відповідної зміни в тарифній класифікації, зазначеної в правилах визначення походження товарів цієї групи;
b) хімічної реакції, як описано в Примітці 2 нижче; або
c) очистки, як описано в Примітці 3 нижче.

 

Примітка 2: Хімічна реакція
Товар цієї групи вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом хімічної реакції.

 

Для цілей цієї групи "хімічна реакція" - це процес (в тому числі біохімічний процес), що призводить до виникнення молекули з новою структурою шляхом розриву внутрішньомолекулярних зв'язків і шляхом формування нових внутрішньомолекулярних зв'язків або шляхом зміни просторового розташування атомів в молекулі

 

Наведене нижче не вважається хімічною реакцією для цілей визначення походження продукту:
a) розчинення у воді або в іншому розчиннику;
b) усунення розчинників, у тому числі води-розчинника; або
c) додавання або видалення кристалізаційної води.

 

Примітка 3: Очистка
Товар цієї групи, що піддається очистці, вважається таким, що походить з відповідної Сторони, за умови, що очистка відбувається на території однієї або обох Сторін і призводить до видалення не менше ніж 80 відсотків домішок.

 

Примітка 4: Заборона на відокремлення
Товар, що відповідає застосовуваним змінам тарифної класифікації на території однієї або обох Сторін в результаті відокремлення одного або кількох матеріалів від штучної суміші, не вважається таким, що походить з відповідної Сторони, крім випадків, коли відокремлений матеріал було піддано хімічній реакції на території однієї або обох Сторін.

2901.10 - 2942.00

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 30

Фармацевтична продукція

3001.20 - 3005.90

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

3006.10 - 3006.60

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

3006.70 - 3006.92

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

Група 31

Добрива

31.01

Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції.

31.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3103.10 - 3105.90

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

Група 32

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш

3201.10 - 3210.00

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

32.11 - 32.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній товарній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3213.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3213.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

32.14 - 32.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 33

Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати

3301.12 - 3302.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

33.03 - 33.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучні та готові воски, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей

3401.11 - 3401.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3401.30

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім підпозиції 3402.90; або

 

Зміна у межах цієї позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції крім підпозиції 3402.90, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3402.11 - 3402.19

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3402.20

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції крім підпозиції 3402. 90.

3402.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах цієї підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій підпозиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3403.11 - 3405.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

34.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

34.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що:

(a) принаймні один з виробів у складі набору є таким, "що походить з відповідної Сторони"; та

(b) вартість товарів іншого походження, що входять до складу набору, класифікованих у товарній позиції 34.07, не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 35

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

3501.10 - 3501.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

3502.11 - 3502.19

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції поза цієї групи.

3502.20 - 3502.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

35.03 - 35.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

3505.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

3505.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 3505.10, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження підпозиції 3505.10 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

35.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

3507.10 - 3507.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

Група 36

Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

36.01 - 36.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 37

Фотографічні або кінематографічні товари

37.01

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження в цій позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

37.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім товарної позиції 37.01.

37.03 - 37.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3707.10 - 3707.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

Група 38

Різноманітна хімічна продукція

38.01 - 38.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

38.03

Зміна у межах цієї товарної позиції або з іншої позиції.

38.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

3805.10

Зміна на "скипидар сульфітний очищений" з будь-якої іншої товарної позиції або з "чисті спирти" у підпозиції "скипидар сульфітний" в результаті очищення шляхом дистиляції; або

 

Зміна на будь-який інший товар товарної підпозиції 3805.10 з будь-якої іншої підпозиції.

3805.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

3806.10 - 3806.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

38.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3808.50 - 3808.99

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

3809.10

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

3809.91 - 3809.93

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї підпозиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

38.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3811.11 - 3811.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

38.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

38.13 - 38.14

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

3815.11 - 3815.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

38.16 - 38.19

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

38.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком підпозиції 2905.31 або 2905.49; або

 

Зміна з товарної підпозиції 2905.31 або 2905.49, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження підпозиції 2905.31 або 2905.49 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

38.21 - 38.22

Зміна збудь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

3823.11 - 3823.70

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

38.24

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

38.25 - 38.26

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ VII

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них

Група 39

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

39.01 - 39.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що маса-нетто матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків маси-нетто товару.

39.16 - 39.26

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 40

Каучук, гума та вироби з них

40.01 - 40.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4012.11 - 4012.19

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

4012.20 - 4012.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

40.13 - 40.16

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

40.17

Зміна у межах цієї позиції або будь-якої іншої позиції.

Розділ VIII

Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

Група 41

Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена

41.01 - 41.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4104.11 - 4104.19

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4104.41 - 4104.49

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

4105.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4105.30

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

4106.21

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4106.22

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

4106.31

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4106.32

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

4106.40

Зміна у межах цієї товарної підпозиції або з будь-якої іншої підпозиції.

4106.91

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4106.92

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

41.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 41.04; або

 

Зміна з товарної позиції 41.04, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 41.04 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод; або

41.12 - 41.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 42

Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, дамські сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

42.01 - 42.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 43

Натуральне та штучне хутро; вироби з нього

43.01

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4302.11 - 4302.30

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

43.03 - 43.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ IX

Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та інші плетені вироби

Група 44

Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

44.01 - 44.21

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 45

Пробка та вироби з неї

45.01 - 45.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 46

Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби

46.01 - 46.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ X

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них

Група 47

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з повторно перероблених відходів та макулатури

47.01 - 47.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 48

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

48.01 - 48.09

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

4810.13 - 4811.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

48.12 - 48.23

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 49

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

49.01 - 49.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ XI

Текстильні матеріали та текстильні вироби

Група 50

Шовк

50.01 - 50.03

Зміна з будь-якої іншої групи.

50.04 - 50.06

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.

50.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 51

Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу

5101.11 - 5101.30

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

51.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

5103.10 - 5103.30

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

51.04 - 51.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

51.06 - 51.10

Зміна з будь-якої товарної позиції поза групи.

51.11 - 51.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 52

Бавовна

52.01 - 52.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

52.04 - 52.07

Зміна з товарної позиції 52.01 - 52.03 або з будь-якої іншої групи, за винятком товарної позиції 54.01 - 54.05.

52.08 - 52.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 53

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі

53.01 - 53.05

Зміна з будь-якої іншої групи.

53.06 - 53.08

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.

53.09 - 53.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 54

Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів

54.01 - 54.06

Зміна з будь-якої іншої групи.

54.07 - 54.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 55

Синтетичні або штучні штапельні волокна

55.01 - 55.07

Зміна з будь-якої іншої групи.

55.08 - 55.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 54.01 - 54.06.

55.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

55.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 55.14.

55.14

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 55.13.

55.15 - 55.16

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 56

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

56.01 - 56.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

56.04 - 56.06

Зміна з будь-якої іншої позиці, за винятком "пряжа" товарної позиції 51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 54.01 - 54.06 або 55.09 - 55.11.

56.07

Зміна з будь-якої іншої позиції, крім як з "пряжа" товарної позиції 52.04 - 52.07, 54.01 - 54.06 або 55.09 - 55.11.

56.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

56.09

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "пряжа" товарної позиції 51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 54.01 - 54.06 або 55.09 - 55.11.

Група 57

Килими та інші текстильні покриття для підлоги

57.01 - 57.05

Примітка: Для товарів цієї групи джутові тканини можуть бути використані в якості підкладки.

Зміна з будь-якої іншої товарної групи.

Група 58

Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка

58.01 - 58.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

58.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "тканини" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16 або 58.01 - 58.03.

58.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "тканини" або "неткані матеріали" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 56.02 - 56.03, 58.01 - 58.03 або 58.06.

5808.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "тканини" товарної позиції 51.06 - 51.10, 52.04 -52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06, 55.08 - 55.11 або 56.04 - 56.06.

5808.90

Зміна на "оздоблювальні матеріали в шматку, без вишивки, за винятком трикотажу машинного чи ручного плетіння" з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "тканини" товарної позицій 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16 або 58.01 - 58.03; або

 

Зміна на "китиці, помпони та аналогічні вироби" з будь-якої іншої товарної позиції.

58.09 - 58.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

58.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "неткані матеріали" товарної позиції 56.01 - 56.03.

Група 59

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення

59.01

Зміна з будь-якої іншої групи.

59.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

59.03

Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком "тканини, тасьма або оздоблювальні матеріали" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 - 60.06.

59.04 - 59.06

Зміна з будь-якої іншої групи.

59.07

Зміна з будь-якої іншої товарної групи, за винятком "тканини" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 - 60.06.

59.08 - 59.09

Зміна з будь-якої іншої групи.

59.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

59.11

Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком "тканини" або "неткані матеріали" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 56.02 - 56.03, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 - 60.06.

Група 60

Трикотажні полотна

60.01 - 60.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 61

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

 

Примітка: Для цілей визначення походження товару цієї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тільки до компоненту, що визначає тарифну класифікацію товару, і такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо зміни тарифів, викладеним в правилі для цього товару.

61.01 - 61.17

Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін; або

 

Зміна на "трикотаж, виготовлений за формою, що не потребує зшивання або іншої збірки" з будь-якої іншої групи.

Група 62

Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних

 

Примітка: Для цілей визначення походження товару цієї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тільки до компоненту, що визначає тарифну класифікацію товару, і такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо зміни тарифів, викладеним в правилі для цього товару.

62.01 - 62.12

Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін; або

62.13 - 62.14

Зміна на "вишиті вироби" з "вишиті тканини", за умови, що:

a) продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін, і

b) вартість невишитої тканини іншого походження не перевищує 40 відсотків від вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод, або

 

Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої групи, за винятком товарної позиції 50.07, 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16 та групи 58 і 60, за умови, що продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.

62.15 - 62.17

Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.

Група 63

Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувались; ганчір'я

 

Примітка: Для цілей визначення походження товару цієї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тільки до компоненту, що визначає тарифну класифікацію товару, і такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо зміни тарифів, викладеним в правилі для цього товару.

63.01 - 63.05

Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком "тканини" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.03, 59.03 або 60.01 - 60.06.

63.06

Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) та зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.

6307.10

Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком "тканини" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.03 або 60.01 - 60.06.

6307.20

Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) та зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.

6307.90

Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком "тканини" товарної позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.03, 58.11 або 60.01 - 60.06.

63.08

Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що тканини або пряжа відповідають правилу зміни тарифу, яке б застосовувалося у разі класифікації тканини або пряжі окремо.

63.09

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

63.10

Зміна на "ганчір'я нове" з будь-якої іншої групи, за винятком "тканини" позиції 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.02 або 60.01 - 60.06; або

 

Зміна на інші товари, ніж "ганчір'я нове" з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна тарифної класифікації не вимагається, за умови, що товари, інші ніж "ганчір'я нове", були піддані останній збірці та упаковані для відправки у будь-якій зі Сторін.

Розділ XII

Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір'я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини

Група 64

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

64.01 - 64.05

Зміна з іншої товарної позиції, за винятком позиції 64.06; або

 

Зміна з товарної позиції 64.06, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 64.06, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

64.06

Зміна з будь-якої іншої позиції.

Група 65

Головні убори та їх частини

65.01 - 65.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 66

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини.

66.01 - 66.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 67

Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

67.01

Зміна на "перо" або "пух" у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції; або

 

Зміна на будь-який інший товар товарної позиції 67.01 з будь-якої іншої товарної позиції.

67.02 - 67.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ XIII

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла

Група 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

68.01 - 68.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

68.03

Зміна у межах цієї або з будь-якої іншої позиції.

68.04 - 68.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

6812.80 - 6812.99

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

68.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

6814.10 - 6814.90

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої товарної підпозиції.

68.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 69

Керамічні вироби

69.01 - 69.14

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 70

Скло та вироби із скла

70.01 - 70.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

70.06

Зміна у межах цієї товарної позиції або будь-якої іншої позиції.

70.07 - 70.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7009.10

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

7009.91 - 7009.92

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

70.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна на "гранені вироби зі скла" з "негранені вироби зі скла" товарної позиції 70.10, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість негранених виробів зі скла іншого походження не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

70.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

70.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна на "гранені вироби зі скла" з "негранені вироби зі скла" товарної позиції 70.13, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість негранених виробів зі скла іншого походження не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

70.14 - 70.18

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7019.11 - 7019.40

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7019.51

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції, за винятком товарної підпозиції 7019.52 - 7019.59.

7019.52 - 7019.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

70.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ XIV

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

Група 71

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

71.01

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7102.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7102.21 - 7102.39

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції, за винятком підпозиції 7102.10.

7103.10 - 7104.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

71.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7106.10 - 7106.92

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що матеріали іншого походження, класифіковані в одній підпозиції з кінцевим продуктом, піддавалися електролітичному, термічному або хімічному виділенню або сплавленню.

71.07

Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої товарної позиції.

7108.11 - 7108.20

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що матеріали іншого походження, класифіковані в одній підпозиції з кінцевим продуктом, піддавалися електролітичному, термічному або хімічному виділенню або сплавленню.

71.09

Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції.

7110.11 - 7110.49

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що матеріали іншого походження, класифіковані в одній підпозиції з кінцевим продуктом, піддавалися електролітичному, термічному або хімічному виділенню або сплавленню.

71.11

Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції.

71.12 - 71.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

71.16 - 71.17

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

71.18

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ XV

Недорогоцінні метали та вироби з них

Група 72

Чорні метали

72.01 - 72.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

72.08 - 72.17

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.

72.18

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

72.19 - 72.23

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.

72.24

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

72.25 - 72.29

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.

Група 73

Вироби з чорних металів

73.01 - 73.03

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7304.11 - 7304.39

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7304.41

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

7304.49 - 7304.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

73.05 - 73.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7307.11 - 7307.19

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7307.21 - 7307.29

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком "ковані заготовки" позиції 72.07; або

 

Зміна з "ковані заготовки" товарної позиції 72.07, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за умови, що вартість кованих заготовок іншого походження товарної позиції 72.07 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

7307.91 - 7307.99

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

73.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 7301.20; або

 

Зміна з товарної підпозиції 7301.20, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 7301.20 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

73.09 - 73.14

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

73.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

73.16 - 73.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

73.21

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

73.22 - 73.23

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

73.24

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

73.25 - 73.26

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 74

Мідь і вироби з неї

74.01 - 74.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

7403.11 - 7403.29

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

74.04 - 74.19

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 75

Нікель і вироби з нього

75.01 - 75.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 76

Алюміній і вироби з нього

7601.10 - 7601.20

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої підпозиції.

76.02 - 76.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

76.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

76.08 - 76.16

Зміна з будь-якої іншої позиції.

Група 78

Свинець і вироби з нього

7801.10

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

7801.91 - 7801.99

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

78.02 - 78.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 79

Цинк і вироби з нього

79.01 - 79.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 80

Олово і вироби з нього

80.01 - 80.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 81

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них.

8101.10 - 8113.00

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

Група 82

Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів

 

Примітка: Ручки з недорогоцінних металів, що використовуються у виробництві товарів цієї групи, не враховуються при визначенні походження продукту.

82.01 - 82.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8205.10 - 8205.70

Зміна з будь-якої іншої позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, за винятком підпозиції 8205.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 8205.90, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8205.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна на "горна переносні, шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом" у межах цієї товарної позиції, за винятком "набору" товарної підпозиції 8205.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції, за винятком "набору" товарної підпозиції 8205.90, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

 

Зміна на "набір" з будь-якого товару цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" цієї товарної позиції не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

82.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 82.02 - 82.05; або

 

Зміна з товарної позиції 82.02 - 82.05, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору! товарної підпозиції 82.02 - 82.05 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8207.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 82.09; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8207.19 або позиції 82.09, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8207.19 або позиції 82.09 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8207.19 - 8207.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній товарній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

82.08 - 82.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8211.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8211.91 - 8211.95, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" товарної підпозиції 8211.91 - 8211.93 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни набору на умовах франко-завод.

8211.91 - 8211.93

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8211.94 - 8211.95, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8211.94 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8211.94 - 8211.95

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

82.12 - 82.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8214.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8214.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна на "набір" товарної підпозиції 8214.20 у межах цієї підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" товарної підпозиції 8214.20 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни набору на умовах франко-завод.

8214.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8215.10 - 8215.20

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8215.91 - 8215.99, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" товарної підпозиції 8215.91 - 8215.99 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни набору на умовах франко-завод.

8215.91 - 8215.99

Зміна з будь-якої іншої позиції.

Група 83

Інші вироби з недорогоцінних металів

8301.10 - 8301.50

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8301.60, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" товарної підпозиції 8301.60 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8301.60 - 8301.70

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8302.10 - 8302.30

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8302.41

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8302.42 - 8302.50

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8302.60

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

83.03 - 83.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

83.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8305.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8305.90 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

83.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

83.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

83.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8308.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 8308.90 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод

83.09 - 83.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

83.11

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Розділ XVI

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя

Група 84

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

84.01 - 84.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8413.11 - 8413.82

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

8413.91 - 8413.92

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

84.14 - 84.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8416.10 - 8417.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

84.18 - 84.22

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8423.10 - 8426.99

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

84.27

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком 84.31; або

 

Зміна з товарної позиції 84.31, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 84.31 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8428.10 - 8430.69

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

84.31

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8432.10 - 8442.50

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

84.43

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8444.00 - 8449.00

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

84.50 - 84.52

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8453.10 - 8454.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

84.55

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод

84.56 - 84.65

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 84.66; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій або товарної позиції 84.66, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом або у позиції 84.66, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

84.66

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції

84.67 - 84.68

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8469.00 - 8472.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

84.73

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8474.10 - 8479.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

84.80 - 84.83

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

84.84

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

84.86

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8487.10 - 8487.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції

Група 85

Електричні машини та обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

85.01 - 85.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 85.03; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій або товарної позиції 85.03, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.03 - 85.16

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8517.11 - 8517.62

Зміна з будь-якої іншої підпозиції.

8517.69 - 8517.70

Зміна з будь-якої іншої позиції; або

 

Зміна у межах товарної позиції 85.17, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 85.17 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.18

Зміна з будь-якої іншої позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.19 - 85.21

Зміна з будь-якої іншої позиції, за винятком 85.22; або

 

Зміна з позиції 85.22, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих у позиції 85.22, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.22

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.23

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції;

85.25 - 85.28

Зміна з будь-якої іншої позиції, за винятком товарної позиції 85.29; або

 

Зміна з товарної позиції 85.29, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 85.29 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.29

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8530.10 - 8530.90

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

85.31

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8532.10 - 8534.00

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.

85.35 - 85.37

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 85.38; або

 

Зміна з товарної позиції 85.38, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 85.38 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

85.38 - 85.48

Зміна з будь-якої іншої позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Розділ XVII

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання

Група 86

Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання всіх видів

86.01 - 86.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 86.07; або

 

 

86.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

86.08 - 86.09

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 87

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

87.01 - 87.02

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.

87.03 - 87.04

Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи, за винятком позиції 87.06; або

 

Зміна з товарної позиції 87.06, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції поза цієї групи, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 87.06 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

87.05 - 87.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8708.10 - 8708.99

Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї підпозиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8709.11 - 8709.19

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8709.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8709.90 не перевищує 65 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8709.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

87.10

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

87.11 - 87.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 87.14; або

 

Зміна з товарної позиції 87.14, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 87.14 не перевищує 65 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

87.13 - 87.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

8716.10 - 8716.80

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 8716.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8716.90 не перевищує 65 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

8716.90

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 88

Літальні апарати, космічні апарати та їх частини

88.01

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

88.02 - 88.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 89

Судна, човни та інші плавучі засоби

89.01 - 89.06

Зміна з будь-якої іншої групи; або

 

Зміна у межах цієї групи, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що вартість матеріалів іншого походження групи 89 не перевищує 40 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

89.07 - 89.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ XVIII

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя

Група 90

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

90.01

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

90.02

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 90.01; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції або позиції 90.01, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції або позиції 90.01 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

90.03 - 90.33

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 91

Годинники всіх видів та їх частини

91.01 - 91.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 91.08 - 91.14; або

 

Зміна з товарної позиції 91.08 - 91.14, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 91.08 - 91.14 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

91.08 - 91.14

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 92

Музичні інструменти; частини та приладдя до них

92.01 - 92.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 92.09; або

 

Зміна з товарної позиції 92.09, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 92.09 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

92.09

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Розділ XIX

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Група 93

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

93.01 - 93.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 93.05; або

 

Зміна з товарної позиції 93.05, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 93.05 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

93.05 - 93.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Розділ XX

Різні промислові товари

Група 94

Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції

94.01 - 94.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 95

Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя

95.03 - 95.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

9506.11 - 9506.29

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 півідсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

9506.31

Зміна з будь-якої іншої позиції; або

 

Зміна з підпозиції 9506.39, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 9506.39 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

9506.32 - 9506.99

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з іншої товарної підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

95.07 - 95.08

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Група 96

Різні готові вироби

9601.10 - 9602.00

Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.

96.03 - 96.04

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

96.05

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни франко-завод набору.

96.06 - 96.07

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

9608.10 - 9608.40

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 9608.50, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" цієї товарної позиції, за винятком підпозиції 9608.50, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

9608.50

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна з товарної підпозиції 9608.10 - 9608.40 або 9608.60 - 9608.99, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі "набору" товарних підпозицій 9608.10 - 9608.40 або 9608.60 - 9608.99 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

9608.60 - 9608.99

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 9608.50, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції, за винятком підпозиції 9608.50, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

96.09

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

96.10 - 96.12

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

96.13

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

96.14

Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції

96.15

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або

 

Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

96.16 - 96.19

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Розділ XXI

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

Група 97

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

97.01 - 97.06

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

Додаток 3-B
Текст декларації про походження

Версія українською мовою

Декларація про походження, текст якої наведено нижче, має бути оформлена відповідно до виносок, наданих нижче. Але виноски відтворювати не потрібно.

(Період: з _____________ до ________________)1

____________
1 Якщо національне законодавство Сторони-імпортера передбачає, що декларація про походження застосовуватиметься до кількох партій ідентичних товарів, що походять з відповідної Сторони, відповідно до Статті 3.16.5 Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, експортер може зазначити термін, упродовж якого застосовуватиметься декларація про походження. Цей термін не повинен перевищувати 12 місяців. Всі операції із ввезення товару повинні бути здійснені упродовж зазначеного терміну. У випадках, коли Сторона-імпортер не передбачає застосування Статті 3.16.5, або якщо термін не застосовується, ця графа не заповнюється.

Експортер товарів, на які поширюється цей документ, заявляє, що за винятком випадків, де чітко зазначено інше, ці товари є товарами преференційного походження з.................................................2.

.......................................................................................................................................................................3
                                                                                                    (місце та дата)

.......................................................................................................................................................................4
                                                                      (підпис та назва експортера друкованими літерами)

____________
2 "Канади/України" означає товари, що кваліфікуються як "товари, що походять з відповідної Сторони" згідно з правилами визначення походження Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

3 Не обов'язково зазначати, якщо інформація міститься у самому документі.

4 Стаття 16.3 Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною передбачає винятки щодо необхідності підпису експортера. У випадках, коли підпис експортера не вимагається, мається на увазі, що не вимагається також зазначати ім'я підписанта.

Версія англійською мовою

The origin declaration, the text of which is given below, must be completed in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

(Period: from ___________ to __________)

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.

..........................................................................................................................................................................
                                                                                           (Place and date)

..........................................................................................................................................................................
                                                                   (Signature and printed name of the exporter)

 

 

Версія французькою мовою

La dclaration d'origine, dont le libell suit, doit tre remplie conformment aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Priode du ___________ au __________)

L'exportateur des produits viss par le prsent document dclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prfrentielle.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
                                                                                                 (Lieu et date)

..........................................................................................................................................................................
                                                                (Signature et nom en caractres d'imprimerie de l'exportateur)

ГЛАВА 4
СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Стаття 4.1: Цілі, принципи і загальні положення

1. Сторони визнають важливість сприяння митним та торговельним питанням у розвитку глобального торговельного середовища.

2. Сторони, наскільки це можливо, співпрацюють та обмінюються інформацією, у тому числі інформацією про найефективніші методи, з метою стимулювання застосування та дотримання заходів сприяння торгівлі, визначених у цій Угоді.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб здійснювані нею заходи сприяння торгівлі не перешкоджали механізмам захисту особи шляхом ефективного контролю за виконанням та дотриманням національного законодавства.

4. Кожна Сторона забезпечує, щоб її вимоги та процедури щодо імпорту, експорту або транзиту були не більш адміністративно обтяжливими або обмежуючими для торгівлі, аніж це необхідно для досягнення законних цілей.

5. Кожна сторона застосовує існуючі міжнародні торговельні та митні інструменти і стандарти як основу для формування національних вимог та процедур експорту, імпорту або транзиту, крім тих, які були б недоречними або неефективними для досягнення поставлених законних цілей.

Стаття 4.2: Прозорість

1. Кожна Сторона публікує або оприлюднює в інший спосіб, у тому числі через електронні засоби, свої закони, нормативні акти, судові рішення та адміністративні політики, що стосуються вимог до імпорту або експорту.

2. Кожна Сторона докладає зусиль для оприлюднення, у тому числі через Інтернет, запропонованих нею нормативних актів та адміністративних політик з митних питань та надає зацікавленим особам можливість подавати свої коментарі до ухвалення цих актів та політик.

3. Кожна Сторона призначає або утримує один або кілька контактних пунктів для реагування на запити заінтересованих осіб з митних питань та робить загальнодоступною, в тому числі в Інтернеті, інформацію про порядок подання таких запитів.

Стаття 4.3: Випуск товарів

1. Кожна Сторона схвалює нові або застосовує існуючі спрощені митні процедури для ефективного випуску товарів з метою сприяння торгівлі між Сторонами та зменшення витрат для імпортерів і експортерів. Кожна сторона забезпечує, щоб такі процедури:

(a) давали можливість випуску товарів в строки, що не перевищують строків, необхідних для забезпечення дотримання вимог національного законодавства;

(b) вимагали подання докладнішої інформації у формі обліку та верифікації, що проводяться після митного оформлення;

(c) давали можливість випуску товарів та товарів, що підлягають контролю та регулюванню, наскільки це можливо, на першому пункті прибуття;

(d) дозволяли, наскільки це можливо, прискорений випуск товарів, які потребують термінового митного оформлення;

(e) дозволяли імпортеру або його агенту вилучати товари з-під митного контролю до остаточного визначення та сплати мита, податків і зборів. До випуску товарів Сторона може вимагати від імпортера надання достатньої гарантії у формі поруки, депозиту або іншого відповідного документу. Розмір такої гарантії обмежується сумою, розрахованою як така, що є необхідною для забезпечення дотримання вимог Сторони щодо сплати мита, податків і зборів, і гарантія не повинна бути засобом непрямого захисту вітчизняної продукції або оподаткування імпорту для фіскальних цілей; та

(f) передбачали відповідно до свого законодавства спрощені вимоги до документації на ввезення малоцінних товарів, за визначенням кожної Сторони.

2. Кожна Сторона затверджує нові або застосовує існуючі окремі митні процедури для прискореного випуску термінових вантажів. Такі процедури:

(a) якщо доцільно, передбачають, "Настанови з негайного випуску вантажів митницями" Всесвітньої митної організації (ВМО), із змінами;

(b) наскільки це можливо або коли доцільно, забезпечують подання та обробку інформації в електронному режимі заздалегідь, до фактичного прибуття термінових вантажів, для забезпечення їхнього випуску невідкладно після прибуття;

(c) наскільки це можливо забезпечувати випуск певних товарів з мінімумом документації;

(d) не містять обмежень щодо максимальної ваги; та

(e) передбачати, відповідно до законодавства Сторони, спрощені вимоги до документального оформлення при ввезенні малоцінних товарів, за визначенням цієї Сторони.

3. Кожна Сторона наскільки це можливо забезпечує, щоб її органи влади та установи, що беруть участь у здійсненні прикордонного та іншого контролю імпорту й експорту, співпрацювали між собою та координували свої дії для сприяння торгівлі шляхом, з-поміж іншого, уніфікації вимог до відомостей та документів, що стосуються імпорту та експорту товарів, та утворення "єдиного вікна" для одночасного оформлення документації на вантаж та його фізичної перевірки.

4. Кожна Сторона забезпечує наскільки це можливо узгодження її вимог до імпорту та експорту товарів з метою сприяння торгівлі, незалежно від того, чи ці вимоги застосовуються відповідною установою або митним органом від її імені.

Стаття 4.4: Митна оцінка

Для цілей митної оцінки у взаємній торгівлі між Сторонами застосовується Угода про митну оцінку.

Стаття 4.5: Збори та платежі

Кожна Сторона публікує або оприлюднює у будь-який інший спосіб, у тому числі за допомогою електронних засобів, інформацію про збори та платежі, встановлені її митним органом. Така інформація включає збори та платежі, що стягуються, конкретні підстави для їх стягнення, орган, відповідальний за їх стягнення, а також строки та спосіб оплати цих зборів та платежів. Сторона не встановлює нові або змінює вже встановлені збори та платежі до публікації або оприлюднення інформації про них у будь-який інший спосіб.

Стаття 4.6: Управління ризиками

1. Кожна Сторона формує свої процедури перевірок, випуску та верифікації після митного оформлення на принципах оцінки ризиків, аніж на вимогах всебічної перевірки кожної партії товарів, що ввозиться, на предмет дотримання вимог до імпорту.

2. Кожна Сторона приймає та застосовує свої вимоги та процедури щодо імпорту, експорту і транзиту товарів на основі принципів управління ризиками, що фокусуються на заходах із відповідності транзакцій, які заслуговують на увагу.

3. Положення пунктів 1 і 2 не заважають Стороні здійснювати контроль якості та аналіз дотримання вимог, що можуть вимагати проведення більш детальних перевірок.

Стаття 4.7: Автоматизація

1. Кожна Сторона використовує інформаційні технології, що прискорюють її національні процедури випуску товарів, з метою сприяння торгівлі, в тому числі торгівлі між Сторонами.

2. Кожна Сторона:

(a) докладає зусиль, щоб зробити доступними через електронні засоби бланки митних декларацій, які необхідно заповнювати при ввезенні або вивезенні товарів;

(b) дозволяє, відповідно до її законодавства, подання митних декларацій у електронному форматі, та

(c) за можливості забезпечує через свій митний орган обмін інформацією з її торговою спільнотою в електронній формі.

3. Кожна Сторона докладає зусиль для:

(a) створення або утримання повністю об'єднаної системи єдиного вікна для сприяння поданню в одній точці інформації, що згідно з вимогами митного та іншого законодавства має бути надана для переміщення товарів через кордон; та

(b) створення комплексу даних та процесів їх обробки відповідно до "Моделі даних" ВМО та відповідних рекомендацій і настанов ВМО.

4. Сторони прагнуть співпрацювати над розробкою функціонально сумісних електронних систем, враховуючи досвід роботи у ВМО, з метою сприяння торгівлі між Сторонами.

Стаття 4.8: Попередні рішення щодо тарифної класифікації

1. З урахуванням вимог Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Сторона на письмовий запит імпортера на своїй території, експортера чи виробника на території іншої Сторони або їх відповідних представників видає письмове рішення до ввезення товару.

2. Сторона приймає ці рішення щодо тарифної класифікації або ставки мита, за винятком того, що стосується будь-яких форм додаткових податків чи зборів, які можуть застосовуватися після ввезення.

3. Для цілей пункту 1 прийняття попередніх рішень здійснюється у такий саме спосіб, як передбачено процедурами, зазначеними у статті 3.30 (Попередні рішення щодо визначення походження).

Стаття 4.9: Перегляд та оскарження

1. Кожна Сторона забезпечує можливість невідкладного перегляду адміністративної дії або рішення посадової особи щодо імпорту товарів судовими, арбітражними або адміністративними органами або згідно з адміністративними процедурами.

2. Судовий орган чи посадова особа, що здійснює перегляд відповідно до пункту 1, мають бути незалежними від посадової особи чи служби, що видала рішення, та мають бути наділені компетенцією для збереження чинним, зміни чи скасування винесеного рішення відповідно до вимог законодавства відповідної Сторони.

3. Перед зверненням особи за відшкодуванням збитку на вищому офіційному або судовому рівні кожна Сторона забезпечує такій особі можливість оскарження рішення або подання його на перегляд на адміністративному рівні, тобто на рівні, незалежному від посадової особи або, у відповідних випадках, служби, якими здійснено дію або винесено рішення, щодо яких подається вимога про оскарження або перегляд.

4. Кожна Сторона надає особі, яка одержала попереднє рішення, винесене відповідно до статті 4.8 ("Попередні рішення щодо тарифної класифікації"), в істотній мірі такі ж права на перегляд та оскарження попереднього рішення, винесеного митним органом такої Сторони, які надаються імпортерам на її території.

Стаття 4.10: Штрафні санкції

Кожна Сторона забезпечує, щоб передбачені її митним законодавством штрафні санкції за порушення митного законодавства та процедур були адекватними та носили недискримінаційний характер і в разі застосування не призводили до безпідставних затримок.

Стаття 4.11: Конфіденційність

1. Кожна Сторона у відповідності з її законодавством забезпечує:

(a) дотримання суворої конфіденційності щодо інформації, яку вона одержує згідно з цією Главою і яка є конфіденційною за своєю природою або надається на конфіденційній основі, та

(b) захист такої інформації від розголошення, яке може зашкодити конкурентній позиції особи, яка надала цю інформацію.

2. Якщо від Сторони, що отримала чи здобула інформацію, зазначену у пункті 1, її законодавством вимагається розкриття цієї інформації, ця Сторона повинна поінформувати про таку вимогу Сторону або особу, яка надала цю інформацію.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб конфіденційна інформація, одержана відповідно до цієї Глави, без дозволу Сторони або особи, що її надала, не використовувалася для будь-яких інших цілей ніж адміністрування та здійснення митних процедур.

4. Сторона може дозволити використання інформації, зібраної відповідно до цієї Глави, у адміністративному, судовому або квазі-судовому провадженні, порушеному через недотримання митного законодавства при виконанні цієї Глави. Сторона заздалегідь інформує Сторону або особу, що надала інформацію, про таке використання інформації.

Стаття 4.12: Співробітництво

1. Сторони продовжують співпрацювати на міжнародних форумах, таких як ВМО, для досягнення взаємно визнаних цілей, включаючи цілі, визначені у встановлених ВМО "Рамкових стандартах безпеки та сприяння світовій торгівлі".

2. Сторони розробляють програму технічної співпраці у митній сфері на взаємно погоджених умовах щодо обсягів, строків та витрат на спільні заходи.

3. Сторони здійснюють співробітництво:

(a) у забезпеченні виконання їх митного законодавства, на підставі яких вводиться в дію ця Угода;

(b) в тій мірі, в якій це є практично здійсненним, та з метою сприяння торговим потокам між ними, у таких митних питаннях як збирання та обмін статистичними даними стосовно імпорту та експорту товарів, гармонізація документації, що використовується в торгівлі, та стандартизація елементів даних;

(c) в тій мірі, в якій це є практично здійсненним, у гармонізації методик, використовуваних митними лабораторіями, та обміні інформацією й персоналом між митними лабораторіями;

(d) у розробці ефективних механізмів комунікації з торговими та діловими колами; та

(e) у таких інших питаннях, що можуть бути визначені Сторонами.

4. Якщо Сторона має обґрунтовані підстави підозрювати, що має місце правопорушення, пов'язане з шахрайською спробою одержання преференційного тарифного режиму згідно з цією Угодою, вона може вимагати надання їй іншою Стороною інформації, що стосується такого правопорушення, у тому числі:

(a) назви чи прізвища та адреси осіб та компаній, що мають відношення до розслідуваного правопорушення;

(b) інформації про перевезення, що має відношення до цього правопорушення;

(c) документів, що підтверджують митне оформлення, та звітної документації або подібних документів на товари або матеріали, ввезені на територію іншої Сторони;

(d) інформації про джерела походження таких матеріалів, у тому числі допоміжних матеріалів, використаних у виробництві товарів, вивезених з території іншої Сторони; та

(e) інформацію про виробничі можливості експортера або виробника, який ввіз товари на територію іншої Сторони.

5. У разі надання вимоги згідно з пунктом 4 Сторона:

(a) оформлює таку вимогу письмово;

(b) зазначає підстави для підозри щодо шахрайських спроб отримання тарифних преференцій відповідно до цієї Угоди, та мету, з якою вимагається надання такої інформації; та

(c) визначає запитувану інформацію настільки детально, щоб інша Сторона могла знайти та надати таку інформацію.

6. Після отримання вимоги про надання інформації відповідно до пунктів 4 та 5, Сторона надає відповідну інформацію згідно з її законодавством.

7. Посадові особи Сторони можуть, за згоди іншої Сторони, зв'язатися з експортером, постачальником чи виробником товарів або відвідати його на території іншої Сторони з метою отримання інформації для проведення подальшого розслідування щодо підозри у шахрайській спробі отримання тарифних преференцій відповідно до положень цієї Угоди.

8. Кожна Сторона, якщо це можливо - з власної ініціативи, надавати іншій Стороні інформацію, що стосується шахрайських спроб отримання тарифних преференцій відповідно до положень цієї Угоди.

9. Жодне з положень цієї Глави не може тлумачитися як таке, що вимагає від Сторони надання або дозволу на доступ до інформації, розголошення якої перешкоджає дотриманню закону чи суперечить законодавству цієї Сторони про невтручання в особисте життя.

10. Якщо Сторона відмовляється від надання або затримує надання інформації, яку вимагає надати інша Сторона згідно з положеннями цієї статті, ця Сторона надає інформацію щодо підстав для цього іншій Стороні.

Стаття 4.13: Програма подальших дій

1. З метою розроблення подальших дій щодо сприяння торгівлі згідно з цією Угодою Сторони, за доцільності, визначають та подають на розгляд Спільної комісії нові заходи, спрямовані на сприяння торгівлі між Сторонами.

2. Сторони постійно переглядають відповідні міжнародні ініціативи щодо сприяння торгівлі, у тому числі "Рекомендації із сприяння торгівлі", розроблені Конференцією ООН з питань торгівлі і розвитку та Європейською економічною комісією ООН, з метою визначення сфер, в яких подальші спільні дії сприяли б торгівлі між Сторонами та досягненню спільних багатосторонніх цілей.

ГЛАВА 5
НАДЗВИЧАЙНІ ТА ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Частина A - Визначення

Стаття 5.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"Угода про захисні заходи" означає Угоду СОТ про захисні заходи, яка міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"Антидемпінгова угода" означає Угоду СОТ про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року, яка міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"компетентний орган розслідування" означає:

(a) для Канади - Канадський міжнародний торговий трибунал або орган, що є його правонаступником; та

(b) для України - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України або орган, що є його правонаступником.

"галузь вітчизняної промисловості" щодо товарів, що імпортуються, означає всіх виробників аналогічних або безпосередньо конкуруючих товарів, які здійснюють виробництво на території Сторони, або чий сукупний обсяг виробництва аналогічних чи безпосередньо конкуруючих товарів становить основну частку загального обсягу вітчизняного виробництва цих товарів;

"надзвичайний захід" означає будь-який надзвичайний захід, описаний у Статті 5.3;

"Угода СКЗ" означає Угоду СОТ про субсидії та компенсаційні заходи, яка міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

"серйозна шкода" означає значне загальне погіршення ситуації у певній галузі вітчизняної промисловості;

"істотна причина" означає причину, що є важливою та не менш важливою, ніж будь-яка інша причина;

"загроза серйозної шкоди" означає шкоду, яка є явно неминучою на підставі фактів, а не голослівних тверджень, здогадок або ймовірної можливості; та

"перехідний період" означає період у 7 років, що починається з моменту набрання чинності цією Угодою, крім випадків, коли скасування тарифів на товар, щодо якого застосовується захід, відбувається протягом більш тривалого періоду часу, і у такому випадку перехідним періодом є період поетапного скасування тарифу на цей товар.

Частина B - Надзвичайні заходи

Стаття 5.2: Стаття XIX ГАТТ 1994 та Угода про захисні заходи

1. Кожна Сторона зберігає свої права та обов'язки, визначені Статтею XIX ГАТТ та Угодою про захисні заходи, що виключно регулюють глобальні захисні заходи, у тому числі врегулювання спорів з таких питань.

2. Сторона не повинна вводити або продовжувати застосовувати одночасно щодо одного і того ж самого товару:

(a) надзвичайний захід; та

(b) захід, передбачений Статтею XIX ГААТ 1994 та Угодою про захисні заходи.

Стаття 5.3: Двосторонні надзвичайні заходи

1. Сторона може вводити надзвичайний захід, описаний у пункті 2:

(a) тільки упродовж перехідного періоду; та

(b) якщо в результаті зменшення або скасування мита відповідно до цієї Угоди товар, що походить з іншої Сторони, імпортується на територію Сторони у такій збільшеній кількості, в абсолютному або відносному виразі до вітчизняного виробництва, та на таких умовах, що є істотною причиною завдання або загрожують завданням серйозної шкоди галузі вітчизняного виробництва аналогічних товарів або товарів, що безпосередньо конкурують з імпортованими.

2. Якщо виконуються умови, визначені у пункті 1 та у Статтях 5.4 та 5.5, Сторона може в тій мірі, в якій це необхідно для недопущення або усунення серйозної шкоди чи загрози серйозної шкоди:

(a) призупинити подальше зменшення ставки мита, передбаченого цією Угодою, щодо товару; або

(b) збільшити ставку мита на товар до рівня, що не перевищуватиме меншу з таких ставок:

(c) у разі застосування мита на товар на сезонній основі збільшити ставку мита до рівня, що не перевищуватиме меншу з таких ставок:

3. Будь-який надзвичайний захід застосовується не пізніше ніж через рік з дати порушення провадження.

Стаття 5.4: Надання повідомлень та обговорення

1. Сторона невідкладно надає іншій Стороні письмове повідомлення та запрошує її до обговорення у зв'язку з:

(a) порушенням провадження, що стосується надзвичайного заходу;

(b) виявленням серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди відповідно до умов, визначених у Статті 5.3.1; та

(c) застосуванням надзвичайного заходу.

2. Сторона невідкладно надає іншій Стороні копію загальнодоступної версії будь-якого повідомлення або звіту компетентного органу розслідування, виданого у зв'язку з питаннями, повідомлення про які надане відповідно до пункту 1.

3. Якщо Сторона приймає запрошення до обговорення, надане відповідно до пункту 1, Сторони обговорюють повідомлення, передбачене пунктом 1, або загальнодоступну версію документу, виданого компетентним органом розслідування у зв'язку з провадженням, що стосується надзвичайного заходу.

Стаття 5.5: Стандарти для надзвичайних заходів

1. Сторона не продовжує застосовувати надзвичайний захід:

(a) в тій мірі або в той період, що перевищують міру або період, необхідні для недопущення або усунення серйозної шкоди та сприяння врегулюванню;

(b) довше трьох років; або

(c) після закінчення перехідного періоду.

2. Сторона не застосовує надзвичайний захід щодо товару, що походить з іншої Сторони, більше одного разу.

3. Для сприяння врегулюванню в ситуації, коли очікуваний строк застосування надзвичайного заходу перевищує один рік, Сторона, що застосовує захід, здійснює лібералізацію надзвичайного заходу поступово, з інтервалами в один рік, упродовж періоду його застосування.

4. При припиненні застосування надзвичайного заходу Сторона встановлює ставку мита, яка діяла б за відсутності такого заходу відповідно до Графіку Сторони, включеного до Додатку 2-B ("Скасування тарифів"), для поступового скасування мита.

5. Сторона, що застосовує надзвичайний захід відповідно до Статті 5.3, надає Стороні-експортеру взаємно узгоджену торгову компенсацію у формі поступок, що матимуть в істотній мірі еквіваленті наслідки для торгівлі, або вартість яких еквівалентна вартості додаткового мита, що, як очікується, виникне в результаті застосування такого заходу. Якщо Сторони не можуть дійти згоди щодо компенсації, Сторона, товарів якої стосується захід, може застосувати тарифний захід, наслідки якого для торгівлі будуть в істотній мірі еквівалентними надзвичайному заходу, застосованому відповідно до Статті 5.3. Сторона, що вживає тарифний захід, застосовує його тільки упродовж мінімального періоду, необхідного для досягнення в істотній мірі еквівалентних результатів, і у будь-якому разі тільки під час застосування надзвичайного заходу відповідно до Статті 5.3.

Стаття 5.6: Здійснення проваджень щодо надзвичайних заходів

1. Кожна Сторона забезпечує послідовне, неупереджене та обґрунтоване адміністрування свого законодавства, рішень та постанов, що регулюють провадження надзвичайних заходів.

2. Кожна Сторона доручає визначення наявності або відсутності серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди у провадженні стосовно надзвичайного заходу компетентному органу розслідування. Кожна Сторона:

(a) забезпечує перевірку рішення такого компетентного органу щодо наявності або відсутності серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди судом або адміністративним судом в тій мірі, в якій це передбачено національним законодавством;

(b) забезпечує недопущення того, щоб в рішення щодо наявності серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди не вносилися зміни, за винятком змін у процесі перевірки, зазначеної у підпункті (a); та

(c) забезпечити свій компетентний орган розслідування ресурсами, необхідними йому для здійснення покладених на нього обов'язків.

3. Кожна Сторона запроваджує та зберігає чинними справедливі, вчасні, прозорі та ефективні процедури здійснення проваджень щодо надзвичайних заходів відповідно до вимог, визначених у пункті 4.

4. Сторона застосовує надзвичайні заходи тільки після проведення розслідування її компетентним органом розслідування відповідно до Статей 3 та 4.2 Угоди про захисні заходи. У зв'язку з цим Статті 3 та 4.2 Угоди про захисні заходи є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 5.7: Врегулювання спорів щодо надзвичайних заходів

1. Сторона не вимагає створення комісії з врегулювання спору відповідно до Статті 17.7 ("Створення комісії з врегулювання спору") щодо запропонованого надзвичайного заходу.

2. Сторона може вимагати створення комісії з урегулювання спору відповідно до Статті 17.7 ("Створення комісії з врегулювання спору") щодо фактично застосовуваного надзвичайного заходу.

Частина C - Антидемпінгові та компенсаційні заходи

Стаття 5.8: Зв'язок з іншими угодами

1. Кожна Сторона застосовує антидемпінгові та компенсаційні заходи відповідно до Статті VI ГАТТ 1994, Антидемпінгової угоди та Угоди СКЗ.

2. Ця Частина не підпадає під дію Глави 17 ("Врегулювання спорів").

Стаття 5.9: Прозорість

1. Сторона забезпечує після запровадження тимчасових заходів та у будь-якому випадку до винесення остаточного рішення повне та переконливе розкриття всіх істотних фактів, на підставі розгляду яких буде прийматися рішення про застосування остаточних заходів. Це не завдає шкоди Статті 6.5 Антидемпінгової угоди та Статті 12.4 Угоди СКЗ.

2. За умови, що це не призведе до невиправданого затягування розслідування, кожній зацікавленій стороні в рамках антидемпінгового розслідування або розслідування щодо компенсаційних заходів1 в повній мірі надається можливість забезпечити захист своїх інтересів.

____________
1 Для цілей цієї Статті "зацікавлені сторони" має значення, визначене у Статті 6.11 Антидемпінгової угоди та Статті 12.9 Угоди СКЗ.

ГЛАВА 6
САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Стаття 6.1: Зв'язок з іншими Угодами

1. Сторони підтверджують свої права та зобов'язання за Угодою СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

2. Сторони застосовують процедури СОТ з врегулювання спорів для врегулювання будь-яких офіційних спорів, що стосуються санітарних і фітосанітарних заходів.

Стаття 6.2: Обсяг та сфера застосування

Ця Глава застосовується до всіх санітарних та фітосанітарних заходів, які можуть безпосередньо або опосередковано впливати на торгівлю між Сторонами.

Стаття 6.3: Контактні пункти з питань санітарних та фітосанітарних заходів

1. При набранні чинності цією Угодою кожна Сторона визначає контактний пункт для сприяння зв'язку з питань санітарних та фітосанітарних заходів, пов'язаних з торгівлею, та інформує про це іншу Сторону.

2. Контактний пункт відповідає за обмін інформацією, що стосується запобігання та врегулювання питань, пов'язаних із санітарними та фітосанітарними заходами.

Стаття 6.4: Запобігання та врегулювання питань, пов'язаних із санітарними та фітосанітарними заходами

1. Сторони оперативно вирішують будь-які конкретні питання, пов'язані із санітарними та фітосанітарними заходами, що стосуються торгівлі. Сторони надають перевагу вирішенню питань, пов'язаних із санітарними та фітосанітарними заходами, шляхом проведення консультацій між відповідальними за ці питання посадовими особами.

2. Сторони застосовують всі можливості для запобігання та врегулювання питань, у тому числі за допомогою технічних засобів (через проведення телеконференції або відеоконференцій) та можливостей, які можуть з'являтися на міжнародних форумах.

3. На запит контактного пункту Сторони у найкоротший можливий термін проводять зустріч для вирішення будь-якого конкретного питання, пов'язаного з санітарними та фітосанітарними заходами, що стосуються торгівлі. Якщо Сторони не домовляться про інше, вони повинні провести зустріч упродовж 45 днів з дати отримання запиту за допомогою технічних засобів (через проведення телеконференцій або відеоконференцій) або у формі особистої зустрічі.

ГЛАВА 7
ТЕХНІЧНІ БАР'ЄРИ В ТОРГІВЛІ

Стаття 7.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"Угода ТБТ" означає Угоду СОТ про технічні бар'єри в торгівлі; та

"Комітет з ТБТ" означає Комітет СОТ з питань технічних бар'єрів у торгівлі.

Стаття 7.2: Угода СОТ про технічні бар'єри в торгівлі

Угоду ТБТ, за винятком Статей 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.4 та 15, включено в цю Главу та є її невід'ємною частиною, mutatis mutandis.

Стаття 7.3: Сфера застосування

1. Ця Глава застосовується до розроблення, затвердження та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності національних урядових органів, що можуть впливати на торгівлю товарами між Сторонами.

2. Ця Глава не застосовується до:

(a) специфікації закупівель, підготовленої урядовим органом для потреб виробництва чи споживання урядового органу; або

(b) санітарного чи фітосанітарного заходу за визначенням у Додатку A до Угоди СФЗ.

Стаття 7.4: Співробітництво

1. Сторони докладають зусиль для зміцнення співробітництва у сферах стандартів, технічних регламентів, акредитації, процедур оцінки відповідності та метрології з метою сприяння торгівлі між Сторонами.

2. Відповідно до пункту 1 Сторони докладають зусиль для визначення, підготовки та стимулювання двосторонніх ініціатив, які стосуються стандартів, технічних регламентів, акредитації, процедур з оцінки відповідності та метрології, що є прийнятними для певних питань або секторів. Такі ініціативи можуть включати:

(a) програми нормативно-правового або технічного співробітництва, спрямовані на досягнення ефективного та повного виконання зобов'язань, визначених у цій Статті та Угоді ТБТ;

(b) ініціативи з формування спільних поглядів з належної регуляторної практики, такої як прозорість та застосування еквівалентності та оцінки регуляторного впливу; та,

(c) застосування механізмів спрощення визнання результатів роботи з оцінки відповідності, проведеної на території іншої Сторони.

3. Сторона враховує обґрунтовані галузеві пропозиції, надані іншою Стороною, для подальшого співробітництва відповідно до цієї Глави.

Стаття 7.5: Міжнародні стандарти

1. Кожна Сторона використовує відповідні міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації як основу для своїх технічних регламентів та процедур оцінки відповідності згідно із Статтями 2.4 та 5.4 Угоди ТБТ.

2. Кожна Сторона визначає, чи існує міжнародний стандарт, інструкції або рекомендація у розумінні Статей 2 або 5 або Додатку 3 до Угоди ТБТ на підставі того, чи розроблений такий міжнародний стандарт, інструкція або рекомендація органом стандартизації, що дотримується принципів, визначених у Рішеннях та рекомендаціях, прийнятих Комітетом СОТ з технічних бар'єрів в торгівлі з 1 січня 1995 року, G/TBT/1/Rev.9, які можуть бути переглянуті, прийняті Комітетом з ТБТ.

Стаття 7.6: Оцінка відповідності

1. Сторони співпрацюють шляхом заохочення своїх органів оцінки відповідності, у тому числі органів акредитації, до участі в формуванні умов співробітництва, які сприяють взаємному визнанню результатів оцінки відповідності.

2. Кожна Сторона визнає органи оцінки відповідності, розташовані на території іншої Сторони, на умовах, не менш сприятливих, ніж застосовувані нею для визнання органів оцінки відповідності на власній території. Сторона не вимагає від органів оцінки відповідності, розташованих на території іншої сторони створення юридичної особи або фізичної присутності на своїй території чи укладення окремої угоди між Сторонами в якості попередньої умови визнання органів оцінки відповідності іншої Сторони.

3. Незважаючи на пункт 2, кожна Сторона розглядає запит на підготовку та запровадження взаємного визнання органів оцінки відповідності щодо радіо- та телекомунікаційного обладнання.

4. Якщо Сторона визнає орган акредитації, створений на території іншої Сторони, компетентним для акредитації органів оцінки відповідності як такий що має компетентність оцінювати відповідність технічним регламентам Сторони, ця Сторона подає заявку на визнання таких органів оцінки відповідності на умовах, не менш сприятливих за ті, що застосовуються для визнання її органів оцінки відповідності, розташованих на території цієї Сторони.

5. Кожна Сторона сприяє визнанню компетентним для акредитації органів оцінки відповідності орган акредитації, створений на території іншої Сторони, яка є учасником Угоди про взаємне визнання з Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій ILAC; є підписантом Багатосторонньої угоди Міжнародного форуму з акредитації IAF про визнання; або є учасником Міжнародної/двосторонньої угоди Європейської організації з акредитації та бере участь в акредитації в передбаченому нею обсязі.

6. Стосовно пункту 4 кожна Сторона визнає, що вона може застосовувати додаткові процедури для перевірки компетентності акредитованого органу оцінки відповідності, якщо:

(a) Сторона для визнання органів оцінки відповідності застосовує умови, що доповнюють міжнародні стандарти, в тому числі умови, які стосуються акредитації таких органів; та

(b) Сторона вимагає гарантій того, що орган оцінки відповідності має технічну можливість оцінити, чи товари відповідають вимогам певного стандарту чи технічного регламенту.

7. Кожна Сторона вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб органи акредитації, створені на її території, здійснювали акредитацію органів оцінки відповідності, створених на території іншої Сторони, на умовах, не менш сприятливих за ті, що застосовуються до органів оцінки відповідності, розташованих на її власній території. Сторона не вживає заходів, які обмежують або перешкоджають спроможності акредитувати органи оцінки відповідності, які створені на території іншої Сторони, органами акредитації, створеними на її території на умовах не менш сприятливих за ті, що застосовуються для акредитації органів оцінки відповідності на її власній території.

8. Кожна Сторона визнає результати оцінки відповідності, проведеної органами оцінки відповідності, розташованими на території іншої Сторони, які були визнані іншою Стороною, на умовах не менш сприятливих за ті, що застосовувалися при визнанні результатів оцінки відповідності, яка проводилася визнаними органами оцінки відповідності на території першої з вищезазначених Сторін.

9. Одразу після набрання чинності цією Угодою Сторони обмінюються інформацією щодо відповідних умов для визнання органів оцінки відповідності, у тому числі про застосовувані вимоги та процедури акредитації, яким має відповідати орган оцінки відповідності для подання заявки на визнання.

10. Якщо Сторона визнає орган оцінки відповідності на території іншої Сторони, вона негайно інформує іншу Сторону про те, що вона визнає такий орган оцінки відповідності, та про обсяг акредитації такого органу.

11. Ніщо у цій Угоді не заважає Стороні зберігати за собою повноваження, встановлені її національним законодавством, щодо застосування всіх дозволених заходів до товарів, які можуть поставити під загрозу здоров'я або безпеку осіб на її території або які іншим чином не відповідають її технічним регламентам.

12. Якщо Сторона не визнає результати оцінки відповідності, проведеної визнаними органами оцінки відповідності на території іншої Сторони, вона на вимогу іншої Сторони надає пояснення причин винесення нею такого рішення.

13. Ніщо у цій Главі не перешкоджає проведенню Стороною оцінки відповідності щодо певної продукції виключно державними органами, розташованими на її території, за умови виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою ТБТ.

Стаття 7.7: Прозорість

1. Зобов'язання, визначені в цій Статті, доповнюють зобов'язання, визначені у Главі 14 ("Прозорість"). У разі невідповідності між цією Статтею та зобов'язаннями, визначеними в Главі 14, перевагу матиме ця Стаття.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб процедури прозорості з розробки технічних регламентів та процедур оцінки відповідності дозволяли участь заінтересованих осіб на відповідному початковому етапі, коли поправки можуть бути внесені та зауваження взяті до уваги, за винятком випадків, коли виникають чи можуть виникнути нагальні проблеми з безпеки, здоров'я, захисту навколишнього середовища або національної безпеки. Якщо процес консультацій з розробки технічних регламентів і процедур оцінки відповідності є відкритим для громадськості, Сторона дозволяє особам іншої Сторони брати в ньому участь на умовах, не менш сприятливих за ті, що забезпечуються її особам.

3. Кожна Сторона рекомендує, щоб органи стандартизації на її території дотримувалися пункту 2 при проведенні консультацій з розробки стандартів або процедури добровільної оцінки відповідності.

4. Кожна Сторона, після повідомлення нею Центрального реєстру нотифікацій при СОТ про запропоновані технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, визначає період не менше ніж 60 днів для подання громадськістю та іншою Стороною своїх письмових зауважень, за винятком випадків, коли виникають чи можуть виникнути нагальні проблеми з безпеки, здоров'я, захисту навколишнього середовища або національної безпеки.

5. На момент подання Стороною повідомлення про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності до Центрального реєстра нотифікацій при СОТ згідно з Угодою ТБТ, Сторона включає в таке повідомлення електронне посилання на повний текст відповідного документу або копію такого документу.

6. Кожна Сторона на прохання іншої Сторони надає відповідь або стислий зміст своїх відповідей на отримані нею істотні зауваження.

7. Кожна Сторона на прохання іншої Сторони надає інформацію про цілі та обґрунтування щодо технічного регламенту або процедур оцінки відповідності, які Сторона прийняла або має намір прийняти.

8. Якщо Сторона не визнає технічний регламент іншої Сторони як еквівалентний власному регламенту, вона на запит іншої Сторони пояснює своє рішення. Сторони визнають, що для сприяння визначенню еквівалентності може виникнути необхідність формування спільних підходів, методів та процедур.

9. Сторони забезпечують публікацію всіх прийнятих ними технічних регламентів та процедур оцінки на загально доступних офіційних веб-сторінках з безплатним доступом.

10. Якщо Сторона затримує товар, що ввозиться з території іншої Сторони, в пункті ввезення через можливу невідповідність цього товару технічному регламенту, вона невідкладно інформує імпортера про причини затримання такого товару.

11. Будь-яка інформація, що надається на запит Сторони відповідно до цієї Глави, надається в друкованій або в електронній формі упродовж обґрунтованого строку. Сторона, яка отримала запит, докладає зусиль для надання відповіді іншій Стороні упродовж 60 днів.

Стаття 7.8: Контактні пункти

1. Контактними пунктами є:

(a) для Канади - Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади або його правонаступник; та

(b) для України - Міністерство економічного розвитку і торгівлі або його правонаступник.

2. Контактні пункти відповідають за надання інформації з питань, що виникають відповідно до цієї Глави. Ця інформація включає:

(a) питання імплементації та адміністрування цієї Глави;

(b) питання, пов'язані з розробленням, затвердженням та застосуванням стандартів, технічних регламентів або процедур оцінки відповідності відповідно до цієї Глави або Угоди ТБТ;

(c) обмін інформацією про стандарти, технічні регламенти або процедури оцінки відповідності;

(d) обмін інформацією відповідно до статті 7.6.9 ("Оцінка відповідності") та статей з 7.7.6 по 7.7.8 та 7.7.11 ("Прозорість"); та

(e) питання співробітництва Сторін відповідно до статті 7.4.

3. Контактний пункт відповідає за зв'язок з відповідними установами та особами на своїй території, якщо це необхідно для виконання ним своїх функцій. Контактні пункти можуть здійснювати такий зв'язок у формі обміну листами, через засоби електронного зв'язку, проведення відеоконференцій або за допомогою інших засобів, визначених Сторонами.

Додаток 7-A
Айсвайн (Icewine)

Сторона дозволяє маркувати вино як "Айсвайн" (англ. - Icewine, ice wine, ice-wine) або подібними комбінаціями цих термінів виключно за умови, що вино виготовлено з винограду, природно замороженого на лозі.

ГЛАВА 8
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Стаття 8.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"переданий в електронній формі" означає доставлений за допомогою телекомунікаційних засобів, окремо або разом з іншими інформаційно-комунікаційними технологіями; та

"телекомунікаційні засоби" означає передачу та отримання сигналів за допомогою будь-яких електромагнітних засобів.

Стаття 8.2: Мито на продукцію, що передається в електронній формі

1. Сторона не стягує мито, збори або платежі з продукції, яка поставляється в електронній формі.

2. Для більшої певності зазначається, що пункт 1 не заважає Стороні встановлювати внутрішні податки або інші внутрішні платежі щодо продукції, яка поставляється в електронній формі, за умови, що такі податки або платежі стягуються у спосіб, що відповідає цій Угоді.

Стаття 8.3: Зв'язок з іншими Главами

У разі невідповідності між цією Главою та іншою Главою цієї Угоди перевагу матиме інша Глава у тій частині, що стосується такої невідповідності.

ГЛАВА 9
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА, МОНОПОЛІЇ ТА ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 9.1: Визначення термінів

Для цілей цієї Глави:

"встановити" означає рішення Сторони про створення, надання дозволу або розширення сфери монополії таким чином, щоб вона поширювалася на додаткові товари чи послуги, після дати набрання чинності цією Угодою;

"державна монополія" означає монополію, що є власністю або контролюється через наявність частки у ній національним урядом Сторони або будь-якою іншою такою монополією;

"виходячи з комерційних міркувань" означає "відповідно до звичайної ділової практики ведення бізнесу підприємством приватної форми власності у відповідній сфері діяльності чи промисловості";

"ринок" означає географічний та товарний ринок товарів чи послуг

"монополія" означає юридичну особу, визначену Стороною, у тому числі консорціум або урядову установу, яка на будь-якому відповідному ринку на території Сторони є єдиним продавцем або покупцем товарів чи послуг, але не включає юридичну особу, якій було надано ексклюзивне право інтелектуальної власності, виключно на підставі надання такого права;

"недискримінаційний режим" означає кращий з національних режимів або режим найбільшого сприяння, як визначено у відповідних положеннях цієї Угоди; та

"державне підприємство" означає підприємство, що є власністю Сторони або контролюється нею через наявність часток участі у ньому, за винятком випадків, передбачених Додатком 9-А.

Стаття 9.2: Політика в сфері конкуренції

1. Для цілей цієї Статті "антиконкурентна практика ведення бізнесу" означає антиконкурентні угоди; узгоджені дії або домовленості конкурентів; антиконкурентну практику підприємства, що домінує на ринку, а також операції із злиття, що мають суттєві наслідки антиконкурентного характеру.

2. Сторони визнають, що антиконкурентна практика ведення бізнесу потенційно може порушити належне функціонування ринків, і тому погоджуються, що антиконкурентна практика ведення бізнесу є несумісною із належним функціонуванням цієї Угоди, оскільки вона може негативно вплинути на торгівлю між Сторонами.

3. Кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати заходи, що забороняють антиконкурентну практику ведення бізнесу, та здійснюють у зв'язку з цим усі необхідні дії. З цією метою Сторони, на вимогу однієї зі Сторін, обговорюють ефективність заходів, які вживаються кожною Стороною. У своїй вимозі Сторона повинна вказати, яким чином проблема впливає на торгівлю між Сторонами.

4. Заходи, які кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати для заборони антиконкурентної практики ведення бізнесу, та дії примусового характеру, до яких вона вдається для здійснення цих заходів, мають відповідати принципам прозорості, недискримінації та процедурної справедливості. Винятки із таких заходів мають бути прозорими. Кожна Сторона надає іншій Стороні загальнодоступну інформацію про такі винятки, передбачену національним законодавством про конкуренцію.

5. Сторони визнають важливість співробітництва для припинення антиконкурентної практики ведення бізнесу та усунення її негативного впливу на торгівлю. Сторони можуть здійснювати таке співробітництво через свої компетентні органи. Співробітництво, за необхідності, включає обмін інформацією між Сторонами, окрім випадків, коли така інформація є конфіденційною відповідно до законодавства Сторони, яка її надає.

6. Кожна Сторона зберігає незалежність при розробленні та впровадженні національного законодавства про конкуренцію.

7. В цій Статті не застосовується жодна форма врегулювання спорів, передбачена цією Угодою.

Стаття 9.3: Монополії

1. Ця Угода не перешкоджає Стороні зберігати чи встановлювати монополію.

2. Якщо Сторона має намір встановити монополію, і встановлення такої монополії може вплинути на інтереси особи іншої Сторони, Сторона, що встановлює монополію, за можливості, попередньо письмово сповіщає іншу Сторону про встановлення такої монополії.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб приватна монополія, яку вона встановлює, або державна монополія, яку вона зберігає або встановлює:

(a) діяла у спосіб, що відповідає зобов'язанням Сторін за цією Угодою, у всіх випадках, коли така монополія здійснює регуляторні, адміністративні або інші владні повноваження, які Сторона делегувала їй у зв'язку з монопольними товарами чи послугами, такі як права на видачу ліцензій на імпорт або експорт, надання дозволів на здійснення комерційних операцій або встановлення квот, зборів або інших платежів;

(b) діяла, виходячи виключно з комерційних міркувань, при здійсненні купівлі або продажу монопольних товарів чи послуг на відповідному ринку, зокрема стосовно цін, якості, наявності, відповідності вимогам ринку, транспортування та інших умов придбання чи продажу, окрім випадків, коли вимагається дотримання умов встановлення монополії, що не суперечать підпунктам (c) або (d);

(c) забезпечувала недискримінаційний режим при купівлі чи продажу нею монопольних товарів чи послуг на відповідному ринку; та

(d) не використовувала своє монопольне положення для того, щоб на своїй території прямо або опосередковано брати участь в антиконкурентній практиці на немонополізованому ринку, яка негативно впливає на іншу Сторону, зокрема у формі ведення монополією комерційних справ зі своєю материнською компанією, своєю дочірньою компанією або підприємством, що знаходиться у спільній власності.

4. Пункт 3 не застосовується до закупівель державними органами товарів чи послуг для державних потреб і не для комерційного перепродажу або використання з метою виробництва товарів або надання послуг для комерційного продажу.

5. Для більшої певності зазначається, що "купівля або продаж монопольного товару або послуги на відповідному ринку" в пункті 3 стосується продажу товару або послуги встановленої монополії, коли йдеться про встановленого монопольного постачальника, та придбання товару або послуги встановленої монополії, коли йдеться про встановленого монопольного покупця.

Стаття 9.4: Державні підприємства

1. Ця Угода не перешкоджає будь-якій Стороні підтримувати або створювати державні підприємства.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб державне підприємство, яке вона підтримує або створює, діяло у спосіб, що відповідає зобов'язанням Сторони, у всіх випадках, коли таке державне підприємство здійснює будь-які регуляторні, адміністративні або інші владні повноваження, делеговані йому цією Стороною, зокрема, повноваження щодо примусового відчуження, видачі ліцензій, надання дозволів на здійснення комерційних операцій або встановлення квот, зборів або інших платежів.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб державне підприємство, яке вона підтримує або створює, застосовувало недискримінаційний режим в операціях з продажу товарів чи послуг державного підприємства підприємству на території Сторони, що є власністю або контролюється, прямо чи опосередковано, іншою Стороною або громадянином чи підприємством іншої Сторони.

Додаток 9-A
Визначення термінів "державне підприємство" для відповідної країни

Для цілей Статті 9.4.3. "державне підприємство" щодо Канади означає корпорацію Корони в розумінні цього терміну у Законі "Про фінансове управління" (Зведення переглянутих законів Канади, 1985 р., F-11), корпорацію Корони у розумінні відповідного законодавства провінцій або рівнозначний суб'єкт господарювання, що підпадає під інше чинне законодавство провінцій.

ГЛАВА 10
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Стаття 10.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"комерційні товари або послуги" означає товари або послуги, що зазвичай продаються або пропонуються для продажу на вільному ринку та зазвичай купуються недержавними замовниками для недержавних цілей;

"будівельні послуги" означає послуги, що надаються з метою виконання будь-якими засобами цивільних чи інших будівельних робіт на підставі розділу 51 Тимчасової класифікації Організації Об'єднаних Націй основних товарів (CPC Prov);

"дні" означає календарні дні;

"електронний аукціон" означає повторюваний процес, який передбачає використання електронних засобів для представлення постачальниками нових цін або нових вартостей кількісно вимірюваних нецінових елементів тендера, пов'язаних із критеріями оцінки, або разом нових цін та нових вартостей, в результаті чого здійснюється або змінюється класифікація тендерних пропозицій;

"у письмовій формі" або "письмовий" означає будь-який словесний або цифровий вислів, який може бути прочитаний, відтворений і потім повідомлений, і може включати інформацію, що передається і зберігається в електронній формі;

"тендер з обмеженою участю" означає спосіб здійснення закупівлі, при якому замовник звертається безпосередньо до обраного(-их) ним постачальника або постачальників;

"захід" означає будь-який закон, положення, процедуру, адміністративний припис або практику чи будь-яку дію замовника щодо будь-якої охопленої закупівлі;

"список багаторазового використання" означає список постачальників, яких замовник визначив такими, що відповідають умовам включення у такий список, та який замовник має намір використовувати неодноразово;

"повідомлення про намір здійснити закупівлю" означає повідомлення, що публікується замовником і запрошує зацікавлених постачальників подавати заявки на участь, тендерні пропозиції або заявки разом з тендерними пропозиціями;

"взаємозалік" означає будь-яку умову або зобов'язання, що сприяє місцевому розвитку або покращує рахунки платіжного балансу Сторони, наприклад щодо використання частки вітчизняної продукції, ліцензування технологій, інвестування, зустрічної торгівлі та подібні дії або вимоги;

"відкритий тендер" означає метод здійснення закупівлі, при якому тендерні пропозиції можуть подавати усі зацікавлені постачальники;

"замовник" означає організацію, охоплену Додатком 10-1 або 10-2 до Графіку "Доступ до ринків" відповідної Сторони для цієї Глави;

"кваліфікований постачальник" означає постачальника, якого замовник визнає таким, що відповідає вимогам до участі;

"селективний тендер" означає метод закупівлі, при якому замовник запрошує тільки кваліфікованих постачальників подавати тендерні пропозиції;

"послуги" включає будівельні послуги, якщо не зазначено інше;

"стандарт" означає затверджений визнаним органом документ, що передбачає загальне та багаторазове використання правил, керівних принципів або характеристик товарів чи послуг або пов'язаних з ними процесів і методів виробництва, дотримання яких не є обов'язковим. Він також може включати або стосуватися виключно вимог щодо термінології, символів, пакування, маркування або етикетування, які застосовуються до товару, послуги, процесу або методу виробництва;

"постачальник" означає особу або групу осіб, які надають або можуть надавати товари або послуги; та

"технічна специфікація" означає вимогу, що:

(i) встановлює характеристики товарів або послуг, які будуть закуповуватися, у тому числі такі як якість, продуктивність, безпека використання та розміри або процеси та методи виробництва або постачання; або

(ii) стосується термінології, символів, пакування, маркування або етикетування, які застосовуються до будь-якого товару або послуги.

Стаття 10.2: Обсяг та сфера застосування

Застосування цієї Глави

1. Ця Глава застосовується до будь-якого заходу, який стосується охопленої закупівлі, незалежно від того, чи здійснюється вона виключно або частково за допомогою електронних засобів.

2. Для цілей цієї Глави "охоплена закупівля" означає закупівлю для державних цілей:

(a) товарів, послуг або будь-якої комбінації товарів або послуг:

(b) на договірних умовах, у тому числі за договором придбання, лізингу, оренди або оренди з правом викупу або без нього;

(c) вартість яких, розрахована згідно з пунктами 6 - 8, дорівнює або перевищує відповідну порогову вартість, визначену у Додатку до Графіку "Доступ до ринків" відповідної Сторони для цієї Глави на момент опублікування повідомлення відповідно до Статті 10.7;

(d) замовником; та

(e) які не виключені іншим чином зі сфери застосування, що охоплюється пунктом 3, або з Додатків Сторін до цієї Глави.

3. За винятком випадків, коли у Додатку будь-якої Сторони до її Графіку "Доступ до ринків" цієї Глави передбачено інше, ця Глава не застосовується до:

(a) придбання чи оренди землі, існуючих будівель або іншого нерухомого майна або прав на них;

(b) неконтрактних угод або будь-якої форми допомоги, яку надає Сторона, в тому числі договорів про спільну діяльність, надання грантів, позик, вливання капіталу, надання гарантій та податкових пільг;

(c) закупівлі чи придбання послуг фіскального агентства або депозитарних послуг, послуг з ліквідації та управлінських послуг для регульованих фінансових установ або послуг, пов'язаних з продажом, погашенням або розподілом державного боргу, в тому числі позик та державних облігацій, векселів та інших цінних паперів;

(d) договорів на зайняття державних посад;

(e) закупівлі, що здійснюється:

4. Кожна Сторона визначає у своїх Додатках до Графіків "Доступ до ринків" цієї Глави таку інформацію:

(a) у Додатку X-1 - центральні органи влади, закупівельна діяльність яких охоплюється цією Главою;

(b) у Додатку X-2 - інші установи, підприємства та організації, закупівельна діяльність яких охоплюється цією Главою;

(c) у Додатку X-3 - товари, що охоплюються цією Главою;

(d) у Додатку X-4 - послуги, що охоплюються цією Главою крім будівельних послуг;

(e) у Додатку X-5 - будівельні послуги, що охоплюються цією Главою;

(f) у Додатку X-6 - будь-які Загальні примітки;

(g) у Додатку X-7 - формули коригування порогової вартості;

(h) у Додатку X-8 - розширені зобов'язання щодо прозорості; та

(i) у Додатку X-9 - Засоби публікації.

5. Якщо замовник в контексті охопленої закупівлі вимагає, щоб особа, не зазначена у Додатках Сторін до Графіку "Доступ до ринків" для цієї Глави, здійснювала закупівлі згідно зі спеціальними вимогами, Стаття 10.5 з відповідними змінами при необхідності застосовується до таких вимог.

Оцінка

6. При визначенні вартості закупівлі з метою встановлення, чи є ця закупівля охопленою, замовник:

(a) не повинен поділяти закупівлю на окремі менші закупівлі або обирати чи застосовувати особливий метод оцінки для розрахунку вартості закупівлі з наміром повністю або частково виключити її з-під сфери дії цієї Глави; та

(b) повинен враховувати розрахункову максимальну сукупну вартість закупівлі, контракт на яку укладений з одним або кількома постачальниками, упродовж всього періоду здійснення закупівлі, з урахуванням всіх форм винагород, у тому числі:

7. Якщо через окрему вимогу до закупівлі укладається більше одного контракту або здійснюється укладення контракту окремими частинами (далі - повторювані контракти), основною для обчислення розрахункової максимальної сукупної вартості є:

(a) фактична вартість повторюваних контрактів на закупівлю однотипного товару чи послуги, укладених упродовж попередніх 12 місяців або упродовж попереднього фінансового року замовника, відкоригована, за наявності такої можливості, з урахуванням очікуваних змін кількості або вартості відповідного товару або послуги, які закуповуються, упродовж наступних 12 місяців; або

(b) розрахункова вартість повторюваних контрактів на закупівлю однотипного товару чи послуги, що укладатимуться упродовж 12 місяців після укладання першого контракту або упродовж фінансового року замовника.

8. У разі закупівлі товару або послуги за договорами лізингу, оренди чи оренди з правом викупу товарів або послуг чи закупівлі, сукупна вартість якої не вказана, основою для оцінки є:

(a) для контракту з фіксованим строком:

(b) у разі укладення безстрокового контракту - розрахунковий щомісячний платіж помножується на 48; та

(c) у разі сумнівів щодо того, чи є контракт строковим, застосовуються положення підпункту (b).

Стаття 10.3: Зв'язок з переглянутою Угодою про державні закупівлі

1. У будь-який час, упродовж якого обидві сторони цієї Угоди є також Сторонами Додатку до Протоколу про внесення змін до Угоди про державні закупівлі (далі - Угода про державні закупівлі), дія Статей 10.1, 10.2 та 10.4 - 10.18 призупиняється, а Угода про державні закупівлі, за винятком Статей V, XVI(4) - XVI(6), XIX, XX, XXI, XXII, включається і стає частиною цієї Угоди у встановленому порядку та з необхідними змінами на весь період, доки Сторони є також Сторонами Угоди про державні закупівлі. Положення Угоди про державні закупівлі, включені у цю Главу, застосовуються до Додатків до Графіків "Доступ до ринків" кожної Сторони для цієї Глави.

2. Зміни до положень Угоди про державні закупівлі, що включені у цю Главу відповідно до пункту 1, включаються у цю Угоду за відсутності іншої домовленості між Сторонами.

Стаття 10.4: Безпека та загальні винятки

1. Ніщо в цій Главі не тлумачиться як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні здійснювати будь-яку дію або не розкривати інформацію, яку ця Сторона вважає необхідною для захисту своїх істотних інтересів безпеки у зв'язку із закупівлею:

(a) озброєння, боєприпасів або матеріалів військового призначення;

(b) необхідною для цілей національної безпеки; або

(c) необхідною для цілей національної оборони.

2. За умови дотримання вимоги про те, що такі заходи не повинні застосовуватися між Сторонами у свавільно або невиправдано дискримінаційний спосіб у переважно однакових умовах чи з прихованим обмеженням міжнародної торгівлі, ніщо в цій Главі не тлумачиться як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні встановлювати або застосовувати заходи:

(a) необхідні для захисту суспільної моралі, порядку чи безпеки;

(b) необхідні для захисту життя або здоров'я людей, тварин або рослин;

(c) необхідні для захисту інтелектуальної власності; або

(d) що стосуються товарів або послуг, що виробляються або надаються особами з обмеженими можливостями, благодійними установами або є продуктом праці в'язнів.

Стаття 10.5: Загальні принципи

Недопущення дискримінації

1. Щодо заходу, який стосується охопленої закупівлі, кожна Сторона, включно з її замовниками, повинна невідкладно та безумовно надати товарам і послугам іншої Сторони та постачальникам іншої Сторони, які пропонують ці товари або послуги, не менш сприятливий режим, ніж той, який Сторона, включно з її замовниками, надає національним товарам, послугам та постачальникам.

2. Щодо заходу, який стосується охопленої закупівлі, кожна Сторона разом зі своїми замовниками не повинна:

(a) створювати для одного місцевого постачальника менш сприятливий режим, ніж для іншого місцевого постачальника на підставі ступеня його підпорядкованості чи приналежності іноземному суб'єкту господарювання; або

(b) проявляти дискримінацію щодо місцевого постачальника через те, що товари та послуги, які той пропонує в рамках відповідної закупівлі, є товарами або послугами іншої Сторони.

Використання електронних засобів

3. При здійсненні охопленої закупівлі за допомогою електронних засобів замовник:

(a) забезпечує здійснення такої закупівлі з використанням систем інформаційних технологій та програмного забезпечення, зокрема тих, що пов'язані із засвідченням автентичності та шифруванням інформації, які є загально доступними та сумісними з іншими загально доступними системами інформаційних технологій та програмним забезпеченням; та

(b) застосовує механізми, які забезпечують цілісність поданих конкурсних заявок та тендерних пропозицій, у тому числі можливість визначення часу їх отримання та недопущення несанкціонованого доступу.

Здійснення закупівлі

4. Замовник здійснює кваліфіковану закупівлю прозоро та неупереджено у спосіб, який:

(a) відповідає вимогам цієї Глави, із застосуванням таких процедур як відкритий тендер, селективний тендер або тендер з обмеженою участю;

(b) уникає конфлікту інтересів; та

(c) запобігає корупційним діям.

Правила визначення походження

5. Для цілей охопленої закупівлі жодна Сторона не застосовує до товарів або послуг, які імпортуються або постачаються іншою Стороною, правила визначення походження, які відрізняються від правил визначення походження, які застосовуються цією Стороною на той момент при здійсненні звичайних торговельних операцій щодо імпорту чи поставок таких самих товарів або послуг від тієї самої Сторони.

Взаємозаліки

6. Щодо охопленої закупівлі Сторона, включно з її замовниками, не повинна вимагати, враховувати, встановлювати або здійснювати у примусовому порядку взаємозалік.

Заходи, які не стосуються закупівлі

7. Пункти 1 та 2 не застосовуються до: мита або інших зборів, які стягуються при або у зв'язку із ввезенням товарів; способів стягнення такого мита та зборів; інших правил або формальностей, пов'язаних з імпортом, та заходів, які впливають на продаж послуг, крім заходів, які регулюють охоплені закупівлі.

Стаття 10.6: Інформація про систему закупівель

1. Кожна Сторона:

(a) невідкладно публікує будь-який закон, положення, судове рішення, адміністративну постанову загального застосування, стандартне положення контракту, що приписані законом або положенням і включені шляхом посилання на них у повідомлення або тендерну документацію, та процедури, які стосуються охопленої закупівлі, а також будь-які зміни до них в офіційно визначеному електронному або друкованому засобі, який є широко використовуваним і загально доступним; та

(b) на вимогу іншої Сторони надає їй відповідні пояснення щодо вищезазначеного.

2. Кожна Сторона включає у Додаток 10-9 до свого Графіку "Доступ до ринків" список:

(a) електронних або друкованих засобів, в яких Сторона публікує інформацію, визначену у пункті 1;

(b) електронних або друкованих засобів, в яких Сторона публікує повідомлення, передбачені Статтями 10.7, 10.9.7 та 10.16.2; та

(c) адреси веб-сайтів або адреси, за якими Сторона розміщує свою статистику закупівель.

3. Кожна Сторона невідкладно повідомляє Спільну комісію про будь-які зміни інформації, наведеної нею у Додатку 10-9.

Стаття 10.7: Повідомлення

Повідомлення про намір здійснити закупівлю

1. Щодо кожної охопленої закупівлі замовник публікує повідомлення про намір здійснити закупівлю у відповідному друкованому чи електронному засобі, зазначеному у Додатку 10-9, окрім як за обставин, зазначених у Статті 10.13. Цей засіб інформації має бути широкодоступним, а повідомлення має залишатися загально доступним щонайменше до завершення зазначеного в ньому строку.

2. Повідомлення про намір здійснити закупівлю:

(a) для замовників, які охоплюються Додатком 10-1, повинно бути доступним за допомогою електронних засобів безкоштовно через єдину точку доступу принаймні упродовж мінімального строку, зазначеного у Додатку 10-9; та

(b) для замовників, які охоплюються Додатком 10-2, при можливості доступу за допомогою електронних засобів надається принаймні шляхом посилань на безкоштовно доступному сайті.

Сторонам, у тому числі їх замовникам, охопленим Додатком 10-2, пропонується розміщувати свої повідомлення в безкоштовних електронних засобах через єдину точку доступу.

3. Якщо в цій Главі не передбачено інше, кожне повідомлення про намір здійснити закупівлю має містити таку інформацію:

(a) найменування та адресу замовника та іншу інформацію, необхідну для зв'язку із замовником та отримання усіх відповідних документів, що стосуються закупівлі, а також, у разі стягнення плати за такі документи, інформацію про вартість їх одержання та умови оплати;

(b) опис закупівлі, із зазначенням характеру та кількості товарів або послуг, які планується закупати, або їх орієнтовної кількості, якщо точна кількість невідома;

(c) для повторюваних контрактів, якщо можливо, орієнтовні строки публікації наступних повідомлень про запропоновану закупівлю;

(d) опис усіх варіантів;

(e) строки поставки товарів або послуг або термін дії контракту;

(f) процедуру, яка використовуватиметься для закупівлі, та чи включатиме вона переговори або електронний аукціон;

(g) за необхідності - адресу та кінцеву дату для подання заявок на участь у закупівлі;

(h) адресу та кінцеву дату подання тендерних пропозицій;

(i) мову або мови, якими повинні бути підготовлені тендерні пропозиції або заявки на участь, якщо ця мова(-и) відрізняється(-ються) від офіційної мови замовника Сторони;

(j) список та стислий опис будь-яких умов участі постачальників, у тому числі вимог до конкретних документів або сертифікатів, що повинні бути надані постачальниками у зв'язку зі здійсненням процедури закупівлі, якщо такі вимоги не були включені у тендерну документацію, до якої було відкрито доступ усім зацікавленим постачальникам водночас з повідомленням про намір здійснити закупівлю;

(k) якщо, відповідно до Статті 10.9, замовник має намір обрати обмежену кількість кваліфікованих постачальників для участі у тендері - критерії їх відбору, та, якщо таке застосовується, обмеження щодо кількості постачальників, які будуть допущені до участі у тендері; а також

(l) інформацію про те, що до закупівлі застосовуватимуться положення цієї Глави.

Стисле повідомлення

4. Щодо кожної запропонованої закупівлі замовник водночас із публікацією повідомлення про намір здійснити закупівлю розміщує на доступних ресурсах стисле повідомлення українською, англійською та французькою мовою або однією з них. Стисле повідомлення повинно містити, як мінімум, таку інформацію:

(a) предмет закупівлі;

(b) кінцеву дату для подання тендерних пропозицій або, за необхідності, кінцеву дату для подання заяви на участь у закупівлі або на внесення до списку багаторазового використання; та

(c) адресу, за якою можна запросити документи, що стосуються закупівлі.

Повідомлення про заплановану закупівлю

5. Замовникам рекомендується кожного фінансового року якомога раніше публікувати у відповідному друкованому чи електронному засобі, що зазначені у Додатку 10-9, повідомлення про свої плани закупівель на майбутнє (далі - повідомлення про заплановану закупівлю). Повідомлення про заплановану закупівлю повинно зазначити предмет закупівлі та заплановану дату публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю.

6. Замовник, визначений у Додатку 10-2, може використовувати повідомлення про заплановану закупівлю в якості повідомлення про намір здійснити закупівлю, за умови, що повідомлення про заплановану закупівлю містить максимум інформації, зазначеної у пункті 2, що є у розпорядженні організації, а також вказівку на те, що зацікавленим постачальникам пропонується повідомити замовника про свій інтерес до закупівлі.

Стаття 10.8: Умови участі

1. Замовник обмежує умови участі у закупівлі лише тими, що є істотними для забезпечення того, щоб постачальник мав правові та фінансові, а також комерційні та технічні можливості здійснити відповідну закупівлю.

2. В процесі визначення умов участі замовник:

(a) не повинен вимагати в якості умови участі постачальника у закупівлі наявність раніше укладених будь-яким замовником Сторони контрактів з таким постачальником; та

(b) може вимагати наявності відповідного досвіду, коли це важливо для задоволення вимог закупівлі.

3. При визначенні того, чи відповідає постачальник умовам участі у тендері, замовник:

(a) оцінює фінансові можливості, а також комерційну та технічну здатність постачальника за результатами оцінки господарської діяльності цього постачальника в межах та поза межами території Сторони замовника; та

(b) брати за основу для такої оцінки умови, які замовник заздалегідь визначив у повідомленнях або тендерній документації.

4. За наявності відповідних доказів замовник має право виключити постачальника з числа учасників закупівлі на таких підставах як:

(a) банкрутство;

(b) подання недостовірної інформації;

(c) суттєві або систематичні недоліки у виконанні будь-якої істотної вимоги або зобов'язання за попереднім контрактом або контрактами;

(d) наявність таких, що набрали законної сили, судових рішень стосовно здійснення таким постачальником тяжких злочинів або інших серйозних правопорушень;

(e) неналежне виконання таким постачальником професійних функцій, або дії або бездіяльність з боку такого постачальника, що негативно відбиваються на його комерційній репутації; або

(f) несплата податків.

Стаття 10.9: Кваліфікація постачальників

Системи реєстрації та кваліфікаційні процедури

1. Замовник може застосовувати систему реєстрації постачальників, у якій зацікавлені постачальники зобов'язані зареєструватися та надати певну інформацію.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб:

(a) її замовники здійснювали відповідні заходи з метою мінімізації розбіжностей у кваліфікаційних процедурах, застосовуваних ними; та

(b) у разі застосування її замовниками систем реєстрації, щоб ці організації здійснювали відповідні заходи з метою мінімізації розбіжностей у використовуваних ними системах реєстрації.

3. Замовник не повинен створювати та застосовувати системи реєстрації або кваліфікаційні процедури, що мають на меті або призводять до створення невиправданих перешкод для участі у закупівлі постачальників іншої Сторони.

Селективний тендер

4. Якщо замовник має намір використовувати процедуру селективного тендеру, вона повинна:

(a) зазначити у повідомленні про намір здійснити закупівлю мінімум ту інформацію, яка визначена у Статті 10.7.3(a), (b), (f), (g), (j), (k) та (l), та запропонувати постачальникам подати заявки на участь у тендері; та

(b) до початку строку проведення тендеру надати кваліфікованим постачальникам як мінімум ту інформацію, яка визначена у Статті 10.7.3(c), (d), (e), (h) та (i), у порядку, зазначеному у Статті 10.11.3(b).

5. Замовник дозволяє всім кваліфікованим постачальникам брати участь у відповідній закупівлі, крім випадків, коли замовником у повідомленні про намір здійснити закупівлю встановлені обмеження щодо кількості постачальників, які будуть допущені до подання тендерних пропозицій, та критерії обрання такої обмеженої кількості постачальників.

6. Якщо тендерна документація не була оприлюднена після дати публікації повідомлення, зазначеного у пункті 4, замовник забезпечує доступність цієї документації одночасно всім кваліфікованим постачальникам, відібраним відповідно до пункту 5.

Списки багаторазового використання

7. Замовник може вести списки багаторазового використання, за умови, що повідомлення з пропозицією зацікавленим постачальникам подавати заяви на включення до цього списку:

(a) публікується щороку; та

(b) у разі розміщення за допомогою електронних засобів - постійно знаходиться у відкритому доступі,

у відповідному засобі інформації, зазначеному у Додатку 10-9.

8. Повідомлення, передбачене у пункті 7, має містити:

(a) опис товарів чи послуг або категорій товарів чи послуг, для яких може застосовуватися список багаторазового використання;

(b) умови участі, яким мають відповідати постачальники для їх включення в список, та методи, які замовник буде використовувати для перевірки відповідності постачальника встановленим умовам;

(c) найменування та адресу замовника та іншу інформацію, необхідну для зв'язку з нею та отримання усіх відповідних документів, що стосуються списку;

(d) термін дії списку та способи його поновлення чи припинення або, якщо термін дії не визначено - метод надання повідомлення про припинення терміну використання списку; та

(e) інформацію про те, що список може бути використаний для закупівлі, що охоплюється цією Главою.

9. Незважаючи на положення пункту 7, у випадках, коли строк дії списку багаторазового використання не перевищує трьох років, замовник може публікувати повідомлення, зазначене у пункті 7, лише один раз, на початку строку дії цього списку, за умови, що це повідомлення:

(a) встановлює строк дії списку, та що наступні повідомлення не будуть оприлюднюватися; та

(b) надається за допомогою електронних засобів та є постійно доступним упродовж строку дії списку.

10. Замовник дозволяє постачальникам у будь-який час подати заяву про включення їх до списку багаторазового використання та включати до цього списку усіх кваліфікованих постачальників без невиправданих зволікань.

11. Якщо постачальник, не включений до списку багаторазового використання, подає заявку на участь в закупівлі, щодо якої застосовується список багаторазового використання, а також усі необхідні для цього документи у строки, передбачені у Статті 10.11.2, замовник зобов'язаний розглянути таку заявку. замовник не повинен ігнорувати заявку цього постачальника на участь у закупівлі через недостатність у нього часу на вивчення заявки такого постачальника, крім виняткових випадків, коли через складність закупівлі замовник не може розглянути заявку у строки, передбачені для подання тендерних пропозицій.

Замовники, зазначені у Додатку 10-2

12. Замовник, охоплений Додатком 10-2, може використовувати повідомлення із запрошенням постачальників до подання заяв на включення до списку багаторазового використання в якості повідомлення про намір здійснити закупівлю, за умови, що:

(a) це повідомлення опубліковане відповідно до пункту 7 та містить інформацію, визначену у пункті 8, в якомога повному обсязі, визначеному у Статті 10.7.3, а також зазначає, що воно є повідомленням про намір здійснити закупівлю, або що тільки постачальники з списку багаторазового використання отримуватимуть подальші повідомлення про закупівлі, щодо яких застосовується список багаторазового використання; та

(b) замовник невідкладно надає постачальникам, які висловили свою зацікавленість у цій закупівлі, інформацію, достатню для оцінки ними своєї зацікавленості у закупівлі, у тому числі решту інформації, передбаченої у Статті 10.7.3, в тому обсязі, в якому вона є доступною.

13. Замовник, охоплений Додатком 10-2, може дозволити постачальнику, який подав заяву на включення його до списку багаторазового використання відповідно до пункту 10, подати тендерну пропозицію щодо цієї закупівлі, якщо замовник має достатньо часу для перевірки того, чи відповідає цей постачальник умовам участі у тендері.

Інформація про рішення замовника

14. Замовник невідкладно інформує будь-якого постачальника, який подав заявку на участь у закупівлі або заяву на включення його до списку багаторазового використання, про рішення, винесене замовником за такою заявкою або заявою.

15. Якщо замовник відхиляє заявку постачальника на участь в закупівлі або його заяву про включення до списку багаторазового використання, перестає визнавати цього постачальника кваліфікованим або виключає його з списку багаторазового використання, він невідкладно інформує про це постачальника та, на вимогу постачальника, невідкладно надає йому письмове пояснення підстав для винесення такого рішення.

Стаття 10.10: Технічні специфікації та тендерна документація

Технічні специфікації

1. Замовник не повинен розробляти, приймати або застосовувати будь-які технічні специфікації або встановлювати процедури оцінки відповідності, що мають на меті або призводять до створення невиправданих перешкод для міжнародної торгівлі.

2. При визначенні технічних специфікацій для товарів або послуг, які закуповуються, замовник, якщо необхідно:

(a) визначає технічні специфікації з точки зору досягнення результатів та функціональних вимог, а не проектні чи описові характеристики; та

(b) бере за основу для технічних специфікацій міжнародні стандарти, якщо такі стандарти існують; а за їх відсутності - національні технічні регламенти, визнані національні стандарти або будівельні норми.

3. Якщо в технічних специфікаціях використовуються проектні чи описові характеристики, замовник, коли доцільно, повинен зазначити, що він розглядатиме тендерні пропозиції щодо еквівалентних товарів або послуг, які очевидно відповідатимуть вимогам закупівлі і щодо яких в тендерну документацію включені слова "або еквівалент".

4. Замовник не повинен встановлювати технічні специфікації, які вимагають або посилаються на певну торгову марку або торгову назву, патент, авторське право, дизайн, тип, конкретне джерело походження, виробника чи постачальника, якщо немає іншого, достатньо точного або зрозумілого способу характеристики вимог закупівлі, і за умови, що у таких випадках замовник включатиме в тендерну документацію слова "або еквівалент".

5. Замовник не повинен звертатися за порадою або приймати у спосіб, який мав би наслідком створення перешкод для конкуренції, поради, які можуть бути використані в процесі підготовки або затвердження будь-яких технічних специфікацій для відповідної закупівлі, від особи, яка може мати комерційний інтерес в цій закупівлі.

6. Для уточнення зазначається, що Сторона, у тому числі її замовники, вправі відповідно до цієї Статті розробляти або затверджувати технічні специфікації, спрямовані на збереження природних ресурсів або захист навколишнього середовища, за умови, що вона розробляє або затверджує ці специфікації відповідно до цієї Статті.

Тендерна документація

7. Замовник забезпечує доступність для постачальників тендерної документації, що містить всю необхідну інформацію, що дає постачальникам можливість підготувати та подати відповідні тендерні пропозиції. Крім випадків, коли це вже зазначено у повідомленні про намір здійснити закупівлю, така документація повинна містити повний опис такого:

(a) закупівлі, із зазначенням характеру та кількості товарів або послуг, що мають закуповуватися, або, якщо кількість не відома - орієнтовної кількості та вимог, які вимагається виконати, в тому числі специфікації, сертифікати підтвердження відповідності, плани, креслення або інструкції;

(b) умов участі постачальників, в тому числі список інформації та документів, подання яких вимагається від постачальників у зв'язку з умовами до участі;

(c) усіх критеріїв оцінки, що враховуватимуться при визначенні постачальника, з яким укладатиметься контракт, та, крім випадків, коли єдиним критерієм є ціна, має зазначати відносну важливість таких критеріїв;

(d) якщо замовник проводитиме закупівлю за допомогою електронних засобів - опис вимог щодо засвідчення автентичності та шифрування або інших вимог, що стосуються отримання інформації за допомогою електронних засобів;

(e) якщо замовник проводитиме електронний аукціон - опис правил, у тому числі правил визначення складових тендерної пропозиції, що стосуються критеріїв оцінки, відповідно до яких будуть проводитися торги;

(f) якщо відбуватиметься публічне відкриття торгів - дату, час і місце їх відкриття та, за необхідності, осіб, яким дозволяється бути присутніми;

(g) інших положень або умов, в тому числі умов оплати та будь-яких обмежень щодо засобів подання тендерних пропозицій, наприклад, на паперових носіях або електронними засобами; та

(h) дат поставки товарів або постачання послуг.

8. При визначенні дат для поставки товарів або надання послуг, що є предметом закупівлі, замовник враховує такі фактори як складність закупівлі, очікуваний обсяг залучення субпідрядних організацій та реальні строки, необхідні для виробництва, використання існуючих запасів та транспортування товарів з пункту їх поставки або для надання послуг.

9. Критерії оцінки, які визначені у повідомленні про намір здійснити закупівлі або в тендерній документації, можуть включати, серед іншого, ціну та інші вартісні фактори, якість, технічні переваги, екологічні характеристики та умови поставки.

10. Замовник невідкладно:

(a) організує доступність тендерної документації для забезпечення зацікавленим постачальникам достатнього часу для подання тендерних пропозицій;

(b) надає, на вимогу, тендерну документацію будь-якому зацікавленому постачальнику; та

(c) відповідає на будь-які обґрунтовані вимоги зацікавлених постачальників або постачальників, що беруть участь у тендері, про надання відповідної інформації, за умови, що така інформація не надаватиме такому постачальнику переваг над іншими постачальниками.

Зміни

11. У випадках, коли до укладення контракту з переможцем замовник змінює критерії або вимоги, зазначені у повідомленні про намір здійснити закупівлю або у тендерній документації, наданій постачальникам, що беруть участь у тендері, або вносить зміни чи повторно надає повідомлення або переоформляє тендерну документацію, вона повинна надати у письмовій формі усі такі зміни або нове повідомлення чи переоформлену тендерну документацію:

(a) усім постачальникам, які приймають участь в тендері на момент таких змін критеріїв, внесення змін або переоформлення повідомлення чи тендерної документації, якщо йому відомі ці постачальники, та в усіх інших випадках у такий саме спосіб, у який була надана первісна інформація; та

(b) завчасно, щоб дати таким постачальникам можливість внести зміни в тендерну пропозицію або подати нову тендерну пропозицію, залежно від ситуації.

Стаття 10.11: Строки

Загальні положення

1. Замовник, враховуючи власні обґрунтовані потреби, забезпечує постачальникам достатній час на підготовку та подання заявки на участь та належним чином оформлених тендерних пропозицій, беручи до уваги такі фактори як:

(a) характер та складність закупівлі;

(b) очікуваний обсяг залучення субпідрядних організацій; та

(c) час, необхідний для подання тендерних пропозицій не через електронні засоби із закордонних або вітчизняних населених пунктів, в яких електронні засоби не використовуються.

Ці строки, у тому числі у разі їх подовження, повинні бути однаковими для усіх зацікавлених постачальників або постачальників, що беруть участь у тендері.

Кінцеві строки

2. Замовник, що проводить селективний тендер, встановлює, що кінцевий строк для подання заявок на участь у тендері у принципі є не меншим, ніж 25 днів з дати публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю. Якщо через терміновий характер закупівлі, належним чином обґрунтований замовником, такий строк є неприйнятним, він може бути скорочений не менше, ніж до 10 днів.

3. За винятком випадків, передбачених пунктами 4, 5, 7 та 8, замовник встановлює, що кінцевий строк для подання тендерних пропозицій має становити не менше 40 днів з дати, на яку:

(a) у разі проведення відкритого тендеру було опубліковане повідомлення про запропоновану закупівлю; або

(b) у разі проведення селективного тендеру замовник повідомив постачальників, що їм пропонується надати тендерні пропозиції, незалежно від того, чи застосовується ним список багаторазового використання.

4. Замовник може скоротити строк для подання тендерних пропозицій, встановлений відповідно до пункту 3, не менше, ніж до 10 днів, якщо:

(a) замовник опублікував повідомлення про заплановану закупівлю відповідно до Статті 10.7.5 не раніше ніж за 40 днів та не пізніше ніж за 12 місяців до публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю, та це повідомлення про заплановані закупівлі містить:

(b) замовник у разі повторюваних контрактів має зазначити у першому повідомленні про намір здійснити закупівлю, що наступними повідомленням строки для проведення тендеру визначатимуться на основі цього пункту; або

(c) через терміновий характер закупівлі, належним чином обґрунтований замовником, неможливо подати пропозицію у строки, встановлені відповідно до пункту 3.

5. Замовник може скоротити строк для надання пропозицій відповідно до пункту 3 на п'ять днів за кожної з таких обставин:

(a) повідомлення про намір здійснити закупівлю розміщується в електронних засобах;

(b) уся тендерна документація є доступною за допомогою електронних засобів, починаючи з дати публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю; та

(c) замовник приймає тендерні пропозиції за допомогою електронних засобів.

6. Одночасне застосування положень пункту 5 та пункту 4 в жодному разі не призводить до скорочення строку для подання тендерних пропозицій, передбаченого пунктом 3, до менше, ніж 10 днів з дати публікації повідомлення.

7. Незважаючи на будь-які інші положення цієї Статті, якщо замовник закуповує комерційні товари або комерційні послуги чи комерційні товари та послуги у будь-якій комбінації, він вправі скоротити строк для подання тендерних пропозицій, встановлений відповідно до пункту 3, до не менше, ніж 13 днів, за умови, що він водночас розміщує в електронних засобах повідомлення про намір здійснити закупівлю та тендерну документацію. Крім того, якщо замовник приймає тендерні пропозиції щодо комерційних товарів або послуг за допомогою електронних засобів, він може скоротити строк, встановлений відповідно до пункту 3, не менше, ніж до 10 днів.

8. Якщо замовник, охоплений Додатком 10-2, вибрав усіх або обмежену кількість кваліфікованих постачальників, строк для подання тендерних пропозицій може бути встановлений за взаємною угодою між цією організацією та обраними постачальниками. За відсутності такої згоди цей строк становитиме не менше 10 днів.

Стаття 10.12: Переговори

1. Сторона може передбачити для своїх замовників можливість проведення переговорів:

(a) якщо організація висловила свій намір провести переговори у повідомленні про намір здійснити закупівлю; або

(b) якщо за результатами оцінки виявляється, що жодна тендерна пропозиція не має очевидних переваг з огляду на певні критерії оцінки, визначені в повідомленні про намір здійснити закупівлю або в тендерній документації.

2. Замовник:

(a) забезпечує, щоб постачальники, які не братимуть участі у переговорах, визначалися відповідно до критеріїв оцінки, визначених у повідомленні про намір здійснити закупівлю або тендерній документації; та

(b) у разі проведення переговорів встановити для решти постачальників, що беруть участь у переговорах, загальний кінцевий строк для подання нових або змінених тендерних пропозицій.

Стаття 10.13: Обмежений тендер

1. За умови, що замовник не використовує це положення з метою уникнення конкуренції між постачальниками або у спосіб, що дискримінує постачальників іншої Сторони або захищає вітчизняних постачальників, замовник може проводити тендер з обмеженою участю та вправі вирішити не застосовувати Статті 10.7 - 10.9, пункти 7 - 11 Статі 10.10, Статті 10.11, 10.12, 10.14 та 10.15 лише за будь-якої з наступних обставин:

(a) якщо:

(b) якщо товари або послуги можуть постачатися тільки конкретним постачальником, та якщо при цьому не існує прийнятних альтернативних або замінних товарів або послуг через будь-яку з таких причин:

(c) щодо додаткового постачання основним постачальником товарів або послуг, які не були включені у початкову закупівлю, якщо зміна постачальника таких додаткових товарів або послуг:

(d) тільки в межах необхідності, якщо через екстреність ситуації, викликаної подіями, не передбаченими замовником, відповідні товари або послуги не можуть бути отримані вчасно у разі проведення відкритого або селективного тендеру;

(e) йдеться про товари, придбані на товарних ринках;

(f) якщо замовник закуповує прототип або перший товар чи послугу, які були розроблені на її замовлення в рамках та для конкретного контракту на проведення дослідження, експерименту, вивчення або оригінальних розробок. Оригінальна розробка першого товару або послуги може включати в себе обмежене виробництво або поставку з метою використання результатів тестування та доведення, що цей товар або послуга є придатними для виробництва або серійної поставки у певному обсязі за прийнятними стандартами якості, однак не передбачає серійного виробництва або поставки в обсязі, необхідному для забезпечення комерційної рентабельності або відшкодування витрат на досліди та розробку;

(g) для закупівель, які здійснювалися за надзвичайно сприятливих умов, які можуть виникати тільки на короткий строк у таких випадках як розпродаж майна внаслідок примусової ліквідації, управління майном банкрута чи банкрутство, але не в процесі звичайних закупівель у постійних постачальників; або

(h) у разі укладення контракту з переможцем конкурсу на кращий проект, за умови, що:

2. Замовник готує письмовий звіт про кожний контракт, укладений відповідно до пункту 1. Такий звіт повинен зазначати назву замовника, вартість та вид товарів або послуг, що закуповуються, а також обставини та умови, описані у пункті 1, що обґрунтовують проведення тендеру з обмеженою участю.

Стаття 10.14: Електронний аукціон

Якщо замовник має намір провести охоплену закупівлю у формі електронного аукціону, замовник до початку електронного аукціону сповіщає кожного учасника про:

(a) автоматичний метод оцінки, у тому числі про математичну формулу, яка базується на критеріях оцінки, визначених в тендерній документації, та яка буде використовуватися для автоматичної класифікації або перекласифікації тендерних пропозицій;

(b) результати початкової оцінки складових наданої ним тендерної пропозиції, якщо контракт укладатиметься з учасником, який надасть найвигіднішу тендерну пропозицію; та

(c) будь-яку іншу відповідну інформацію, пов'язану із проведенням аукціону.

Стаття 10.15 Розгляд тендерних пропозицій та укладення контрактів

Розгляд тендерних пропозицій

1. Замовник отримує, відкриває та розглядає всі тендерні пропозиції відповідно до таких процедур, які гарантують справедливість та неупередженість процесу закупівлі, а також конфіденційність тендерних пропозицій.

2. Замовник не застосовує штрафні санкції до постачальника, чия тендерна пропозиція була отримана після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій, якщо таке запізнення спричинене виключно неправильними діями замовника.

3. Якщо замовник надає будь-якому постачальнику можливість виправити випадкові формальні помилки у період між відкриттям тендерних пропозицій та укладенням контракту з переможцем, замовник повинен надати таку ж можливість усім постачальникам, які приймають участь у тендері.

Укладення контрактів

4. Пропозиція, що подається на розгляд для визначення переможця тендеру, надається у письмовій формі та на момент відкриття повинна відповідати основним вимогам, зазначеним в повідомленнях і тендерній документації, та має бути подана постачальником, який відповідає умовам участі у тендері.

5. Крім випадків, коли замовник визначає, що укладення контракту не відповідає суспільним інтересам, він укладає контракт з тим постачальником, якого він визначив здатним виконати умови контракту, та який, виключно на підставі критеріїв оцінки, зазначених в повідомленні та тендерній документації, подав:

(a) найвигіднішу тендерну пропозицію; або

(b) якщо єдиним критерієм є ціна - запропонував найнижчу ціну.

6. Якщо замовник отримує тендерну пропозицію з ціною, занадто меншою за ціни, запропоновані в інших тендерних пропозицій, замовник може перевірити, чи відповідає цей постачальник умовам участі в тендері та чи здатний він виконати умови контракту.

7. Замовник не повинен використовувати різні варіанти, скасовувати закупівлі або вносити зміни в укладені контракти у спосіб, що дозволяє уникати виконання зобов'язань, передбачених цією Главою.

Стаття 10.16: Прозорість інформації про закупівлі

Інформація, що надається постачальникам

1. Замовник невідкладно інформує постачальників, які беруть участь у тендері, про своє рішення стосовно укладення контракту та, на вимогу будь-якого постачальника, зобов'язаний надати таке рішення у письмовій формі. Відповідно до пунктів 2 та 3 Статті 10.17 замовник повинен на вимогу постачальника, який програв тендер, надати пояснення причин, через які замовник не обрав його тендерну пропозицію, а також має пояснити відносні переваги тендерної пропозиції переможця тендеру.

Публікація інформації про укладений контракт

2. Відповідно до національного законодавства невідкладно після укладення кожного контракту, охопленого цією Главою, замовник публікує повідомлення у відповідному друкованому або електронному засобі, зазначеному у Додатку 10-9. Якщо замовник публікує таке повідомлення тільки в електронному засобі, така інформація має залишатися доступною упродовж розумно необхідного часу. Повідомлення повинно містити принаймні таку інформацію:

(a) опис товарів або послуг, які закуповуються;

(b) назву та адресу замовника;

(c) назву та адресу постачальника, визнаного переможцем тендеру;

(d) ціну тендерної пропозиції переможця або найвищу та найнижчу ціни, що розглядалися в процесі визначення переможця;

(e) дату укладення контракту; та

(f) спосіб, який використовується для закупівлі, та у разі проведення тендеру з обмеженою участю відповідно до Статті 10.13 - опис обставин, які обґрунтовують проведення тендеру з обмеженою участю.

Ведення документації, звітів та можливість відстеження за допомогою електронних засобів

3. Кожен замовник упродовж мінімум трьох років з дати укладення контракту зберігає:

(a) документацію та звіти про тендерні процедури та укладення контрактів щодо охопленої закупівлі, у тому числі звіти, передбачені Статтею 10.13; та

(b) відомості, які забезпечують можливість належного відстеження охопленої закупівлі за допомогою електронних засобів.

Стаття 10.17: Розкриття інформації

Надання інформації Сторонам

1. Сторона зобов'язана на вимогу іншої Сторони невідкладно надати будь-яку інформацію, необхідну для визначення того, чи закупівля проводилася чесно, неупереджено та відповідно до цієї Глави, зокрема інформацію про характеристики та відносні переваги тендерної пропозиції, визнаної найкращою. В тих випадках, коли оприлюднення такої інформації негативно впливатиме на конкуренцію у майбутніх тендерах, Сторона, яка отримує таку інформацію, не повинна розкривати її жодному постачальнику, окрім як за умови проведення консультацій зі Стороною, яка надала цю інформацію, та отримання її згоди.

Нерозкриття інформації

2. Незважаючи на будь-яке інше положення цієї Глави, Сторона, у тому числі її замовники, не повинні надавати будь-якому окремому постачальнику інформацію, яка може негативно вплинути на чесну конкуренцію між постачальниками.

3. Ніщо в цій Главі не тлумачиться як вимога розкриття конфіденційної інформації Стороною, у тому числі її замовниками, органами влади та контролюючими органами, у тих випадках, коли це:

(a) заважатиме забезпеченню дотримання закону;

(b) може зашкодити чесній конкуренції між постачальниками;

(c) завдаватиме шкоди законним комерційним інтересам окремих осіб, у тому числі захисту інтелектуальної власності; або

(d) будь-яким іншим чином завдаватиме шкоди суспільним інтересам.

Стаття 10.18: Процедури внутрішнього контролю

1. Кожна Сторона забезпечує вчасну, ефективну, прозору та недискримінаційну процедуру адміністративного або судового контролю, шляхом якої постачальник може опротестувати:

(a) порушення цієї Глави; або

(b) якщо постачальник не має права опротестовувати безпосередньо порушення цієї Глави відповідно до національного законодавства відповідної Сторони - невиконання Стороною заходів щодо впровадження цієї Глави, які виникають в контексті здійснення охопленої закупівлі, в якій цей постачальник має або мав інтерес. Процедурні правила розгляду всіх протестів повинні бути викладені письмово та бути загальнодоступними.

2. У разі подання постачальником в рамках охопленої закупівлі, в якій цей постачальник має або мав інтерес, протесту про те, що мало місце порушення або невиконання, зазначені у пункті 1, Сторона замовника, що здійснює закупівлю, заохочує цю організацію та постачальника врегулювати проблему шляхом проведення консультації. Замовник забезпечує неупереджений та вчасний розгляд будь-якого протесту у спосіб, який не перешкоджає участі постачальника у поточній або майбутній закупівлі та не зменшує його права вимагати застосування коригувальних заходів відповідно до процедури розгляду протесту в адміністративному або судовому порядку.

3. Кожному постачальнику надається достатній строк для підготовки та подання протесту, що у будь-якому випадку має становити не менше 10 днів з моменту, коли постачальник дізнався або мав би дізнатися про підстави для подання протесту.

4. Кожна Сторона створює або призначає щонайменше один неупереджений і незалежний від її замовника адміністративний або судовий орган, який прийматиме та розглядатиме протести постачальників, які виникають в контексті здійснення охопленої закупівлі.

5. Якщо початково розглядом протесту займається будь-який інший орган, ніж зазначений у пункті 4, Сторона забезпечує постачальнику можливість оскаржити початкове рішення в неупередженому адміністративному або судовому органі, який є незалежним від замовника, закупівля якого є предметом протесту.

6. Кожна Сторона забезпечує, щоб орган нагляду, який не є судом, подавав винесені ним рішення на вивчення судовим органам або мав процедури, які забезпечують, щоб:

(a) замовник надавав письмові відповіді на протести та подавав органу нагляду усі відповідні документи;

(b) учасники проваджень (учасники) мали право на заслуховування до винесення органом нагляду рішення щодо поданого протесту;

(c) учасники мали право на представництво їх інтересів та супроводження;

(d) учасники мали право доступу до всіх справи;

(e) учасники мали право вимагати, щоб провадження відбувалося публічно, і на ньому могли бути присутні свідки; та

(f) орган нагляду приймав свої рішення або надавав рекомендації вчасно, у письмовій формі та з поясненням підстав для прийняття кожного рішення або надання рекомендації.

7. Кожна Сторона ухвалює або підтримує процедури, які забезпечують:

(a) невідкладне вжиття тимчасових заходів для збереження можливості участі постачальника у закупівлі. Такі тимчасові заходи можуть призводити до призупинення процесу закупівлі. Ці процедури можуть забезпечити, щоб при прийнятті рішення про доцільність застосування заходів враховувалися найважливіші негативні наслідки для інтересів усіх зацікавлених осіб, у тому числі для державних інтересів. Правові підстави для невжиття заходів повинні бути викладені у письмовій формі; та

(b) виправний захід або компенсацію завданих збитків або шкоди, що може обмежуватися сумою витрат на підготовку тендерної пропозицій або витрат, пов'язаних із поданням протесту, або обома цими сумами, якщо орган нагляду визначить, що мало місце порушення або невиконання, зазначені у пункті 1.

Стаття 10.19: Зміни та поправки щодо сфери застосування

1. Сторона може вносити зміни у будь-який Додаток до цієї Глави.

2. Якщо Сторона вносить зміни у Додаток до цієї Глави, Сторона повинна:

(a) надати письмове повідомлення про це іншій Стороні; та

(b) включити в повідомлення пропозицію іншій Стороні щодо відповідних компенсаційних коригувань для збереження рівня охоплення, порівнюваного з тим, що існував до внесення зміни.

3. Незважаючи на положення пункту 2(b), Сторона не зобов'язана здійснювати компенсаційні коригування, якщо:

(a) зміна, що вноситься, є неістотним коригуванням або поправкою суто формального характеру; або

(b) запропонована зміна охоплює організацію, щодо якої Сторона фактично скасувала свій контроль або вплив.

4. Якщо інша Сторона не погоджується з тим, що:

(a) коригування, запропоноване відповідно до пункту 2(b), є достатнім для збереження охоплення на рівні, співставному із взаємно погодженим,

(b) запропонована зміна є неістотним коригуванням або поправкою відповідно до пункту 3(a), або

(c) запропонована зміна охоплює організацію, щодо якої Сторона фактично скасувала свій контроль або вплив відповідно до пункту 3(b),

вона надає письмове заперечення упродовж 30 днів з моменту отримання повідомлення, зазначеного в пункті 2 (a), або вважатиметься, що Сторона погодилася на коригування або запропоновані зміни, в тому числі для цілей Глави 17 ("Врегулювання спорів").

ГРАФІК КАНАДИ: ДОСТУП ДО РИНКІВ

Додаток 10-1
Центральні органи влади

Якщо не зазначено інше, ця Глава охоплює закупівлі замовниками, зазначеними у цьому Додатку, з урахуванням такої порогової вартості:

Порогова вартість:

130000 СПЗ

- Товари

 

130000 СПЗ

- Послуги

 

5000000 СПЗ

- Будівельні послуги

Перелік організацій:

1. Агентство з підтримки можливостей Атлантичної Канади (за власний рахунок)

2. Агентство прикордонної служби Канади

3. Комісія страхування зайнятості Канади

4. Рада з трудових відносин Канади

5. Агентство доходів Канади

6. Школа державної служби Канади

7. Канадський центр з охорони праці та безпеки життєдіяльності

8. Канадське агентство продовольчої інспекції

9. Канадська комісія з прав людини

10. Канадські інститути досліджень у галузі охорони здоров'я

11. Канадський секретаріат міжурядових конференцій

12. Канадський міжнародний торговельний трибунал

13. Комісія з ядерної безпеки Канади

14. Комісія з радіо та телебачення і зв'язку Канади (за власний рахунок)

15. Рада з розслідувань аварій на транспорті та транспортної безпеки Канади

16. Канадське агентство транспорту (за власний рахунок)

17. Рада з авторського права

18. Служба виправних установ Канади

19. Судова адміністрація

20. Міністерство сільського господарства і продовольства

21. Міністерство спадщини Канади

22. Міністерство громадянства та імміграції

23. Міністерство з питань зайнятості та соціального розвитку

24. Міністерство фінансів

25. Міністерство рибальства та океанів

26. Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку

27. Міністерство охорони здоров'я

28. Міністерство у справах індіанців і розвитку Півночі

29. Міністерство промисловості

30. Міністерство юстиції

31. Міністерство національної оборони

32. Міністерство природних ресурсів

33. Міністерство громадської безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій

34. Міністерство громадських робіт та урядових служб (за власний рахунок)

35. Міністерство охорони навколишнього середовища

36. Міністерство транспорту

37. Міністерство у справах ветеранів

38. Міністерство диверсифікації економіки Західної Канади (за власний рахунок)

39. Директорат воєнних поселень

40. Директорат, Акт про землю ветеранів

41. Агентство Канади з економічного розвитку регіонів Квебека

42. Рада з питань імміграції та біженців

43. Бібліотека і архіви Канади

44. Комісія з питань національних битв

45. Національна рада з питань енергії (за власний рахунок)

46. Національна рада сільськогосподарської продукції

47. Національна дослідницька рада Канади

48. Рада природничих наук та інженерно-дослідницька

49. Північне Агентство трубопроводів (за власний рахунок)

50. Управління інфраструктури Канади

51. Управління Генерального аудитора

52. Управління голови виборчої комісії

53. Управління Уповноваженого з федеральних судових справ

54. Управління Уповноваженого офіційних мов

55. Управління Координатора з питань становища жінок

56. Управління секретаря генерал-губернатора

57. Управління з нагляду за фінансовими установами

58. Офіси уповноважених Канади з інформації та конфіденційності

59. Агентство парків Канади

60. Рада Канади з умовно-дострокового звільнення

61. Наглядова рада з питань контролю за цінами у сфері запатентованої медицини

62. Таємна рада

63. Агентство суспільної охорони здоров'я Канади

64. Комісія з питань державної служби

65. Рада державної служби, трудових відносин та зайнятості

66. Секретар Верховного суду Канади

67. Секретаріат Трибуналу конкуренції

68. Королівська канадська кінна поліція

69. Комітет нагляду за Королівською канадською кінною поліцією

70. Громадська Комісія з розгляду скарг Королівської канадської кінної поліції

71. Канадська загальна служба

72. Науково-дослідницька рада соціальних та гуманітарних наук

73. Статистичне управління Канади

74. Апеляційний транспортний суд Канади

75. Секретаріат казначейства Канади

Примітка до Додатку 10-1

Жодна з організацій, зазначених у Додатку 10-1, не має права створювати підпорядковані установи.

Додаток 10-2
Інші юридичні особи

Якщо не зазначено інше, ця Глава охоплює закупівлі юридичними установами, визначеними у цьому Додатку, з урахуванням такої порогової вартості:

Порогова вартість:

355000 СПЗ

- Товари

 

355000 СПЗ

- Послуги

 

5000000 СПЗ

- Будівельні послуги

Перелік організацій:

1. Канадська поштова корпорація

2. Канадський музей історії

3. Канадський музей природи

4. Канадська комісія з туризму

5. Державна корпорація Defence Construction (1951) Ltd.

6. Національна столична комісія

7. Національна галерея Канади

8. Національний музей науки і техніки

9. Королівський монетний двір Канади

10. Корпорація залізничного транспорту Канади Via Rail Canada Inc.

Примітки до Додатку 10-2

1. Для уточнення зазначається, що Стаття 10.17 (Розкриття інформації) застосовується до закупівель Корпорацією залізничного транспорту Канади Via Rail Canada Inc. і Королівським монетним двором Канади на умовах захисту наданої конфіденційної комерційної інформації.

2. Ця Глава не включає закупівлі Королівським монетним двором Канади або від його імені сировини та матеріалів, використовуваних безпосередньо для карбування всього крім законних платіжних засобів Канади.

Додаток 10-3
Товари

1. Якщо інакше не зазначено у пункті 2 та за умови його застосування, ця Глава охоплює всі товари.

2. За умови застосування Статті 10.4.1 цієї Глави, стосовно закупівель Міністерством національної оборони, Королівською канадською кінною поліцією та Департаментом рибальства та океанів Канади для Канадської берегової охорони ця Глава охоплює лише товари, описані у Федеральній класифікації поставок (FSC) нижче:

FSC 22. Залізничне обладнання

FSC 23. Транспортні засоби, причепи та велосипеди (крім автобусів класу 2310, військових вантажівок та причепів класів 2320 і 2330, гусеничного військового транспорту, штурмових і тактичних транспортних засобів класу 2350, тактичних колісних бойових десантних транспортних засобів класу 2355, які раніше були включені в клас 2320)

FSC 24. Трактори

FSC 25. Автотранспортні запчастини

FSC 26. Шини і камери шин

FSC 29. Деталі двигунів

FSC 30. Механічне обладнання для приводів

FSC 32. Деревообробні станки та обладнання

FSC 34. Металообробне обладнання

FSC 35. Сервісне та торговельне обладнання

FSC 36. Спеціальна промислова техніка

FSC 37. Сільськогосподарська техніка та обладнання

FSC 38. Обладнання для будівництва, видобування корисних копалин, розкопок і обслуговування доріг

FSC 39. Підйомно-транспортне обладнання

FSC 40. Мотузки, кабелі, ланцюги та фітинги

FSC 41. Холодильне обладнання та кондиціонери

FSC 42. Протипожежне, рятувальне та обладнання для забезпечення безпеки (крім класу 4220: морське рятувальне обладнання і обладнання для дайвінгу; та класу 4230: обладнання для дезактивації і просочення)

FSC 43. Насоси та компресори

FSC 44. Печі, парогенератори, сушильне обладнання та ядерні реактори

FSC 45. Сантехніка, опалювальне та сантехнічне обладнання

FSC 46. Обладнання для очищення води та обробки стічних вод

FSC 47. Труби, рукава, шланги і фітинги

FSC 48. Клапани

FSC 49. Обладнання для технічного обслуговування та ремонтних майстерень

FSC 52. Вимірювальні прилади

FSC 53. Металовироби та абразивне обладнання

FSC 54. Збірні конструкції та будівельні ліси

FSC 55. Пиломатеріали, столярні вироби, фанера та шпон

FSC 56. Конструкційні та будівельні матеріали

FSC 61. Електричний дріт та енергорозподільче обладнання

FSC 62. Світильники і лампи освітлення

FSC 63. Сигналізація та сигнальні системи

FSC 65. Медичне, стоматологічне і ветеринарне обладнання та витратні матеріали

FSC 66. Прилади та лабораторне обладнання (крім класу 6615: пристрої для автопілотування та складові бортових гіроскопів; та класу 6665: прилади та апаратура для виявлення небезпеки)

FSC 67. Фототехніка

FSC 68. Хімія та хімічні продукти

FSC 69. Навчальні тренажери та прибори

FSC 70. Обладнання загального призначення для автоматичної обробки даних, програмне забезпечення, витратні матеріали та допоміжне (крім класу 7010: конфігурації приладів для автоматичної обробки даних (ADPE))

FSC 71. Меблі

FSC 72. Побутові та комерційні меблі та техніка

FSC 73. Обладнання для приготування їжі та сервірування

FSC 74. Офісна техніка, система обробки тексту і обладнання для ведення картотеки

FSC 75. Офісне обладнання та пристрої

FSC 76. Книги, карти та інші видання (крім класу 7650: креслення та специфікації)

FSC 77. Музичні інструменти, фонографи та радіоапаратура для дому

FSC 78. Обладнання для відпочинку та спорту

FSC 79. Обладнання та матеріали для прибирання

FSC 80. Пензлі, фарби, герметики та клеї

FSC 81. Контейнери, тара і пакувальні матеріали

FSC 85. Туалетні приналежності

FSC 87. Сільськогосподарські засоби

FSC 88. Живі тварини

FSC 91. Пальне, мастильні матеріали, масла та віск

FSC 93. Неметалеві напівфабрикати

FSC 94. Неметалева сировина

FSC 96. Руди, мінерали та їх первинні продукти

FSC 99. Різне

Додаток 10-4
Послуги

1. Якщо не зазначено інше, ця Глава охоплює послуги, наведені нижче. Зміст будівельних послуг описує Додаток 10-5. Послуги, зазначені у цьому Додатку та у Додатку 10-5, визначені відповідно до умовної Класифікації основних продуктів ООН (CPC Prov.), розміщеної на сайті:

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp? %20Lg=1.

 

Опис

Код за СРС

1.

Послуги з ремонту особистого майна та предметів домашнього вжитку

633

2.

Послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

641

3.

Послуги з харчування

642 - 643

4.

Послуги туристичних агентств і туроператорів

7471

5.

Комерційні кур'єрські послуги (у тому числі інтермодальні)

7512

6.

Електронний обмін даними (EDI)

7523

7.

Електронна пошта

7523

8.

Розширені/з додатковими опціями послуги факсимільного зв'язку, зокрема зі зберігання та передачі, зберігання та пошуку інформації

7523

9.

Кодування та перетворення протоколів

-

10.

Оперативний пошук інформації в мережі та базах даних

7523

11.

Голосова пошта

7523

12.

Послуги, пов'язані з операціями з власними та орендованими об'єктами нерухомості

821

13.

Послуги, пов'язані з операціями з нерухомістю, на платній або договірній основі

822

14.

Послуги з лізингу або оренди приладів та обладнання без оператора

тільки 83106 - 83109

15.

Послуги з лізингу або оренди особистого майна або предметів домашнього вжитку

тільки 83203 - 83209

16.

Консультаційні послуги з установки комп'ютерного обладнання

841

17.

Послуги із впровадження програмного забезпечення, зокрема консультаційні послуги щодо систем і програмного забезпечення, системного аналізу, проектування, програмування і технічного обслуговування

842

18.

Послуги з обробки даних, зокрема з обробки даних, підготовки таблиць і управління інформаційною системою

843

19.

Інтерактивна обробка інформації та/або даних (зокрема обробка транзакцій)

843

20.

Послуги баз даних

844

21.

Технічне обслуговування та ремонт офісних приладів та обладнання, зокрема комп'ютерів

845

22.

Інші комп'ютерні послуги

849

23.

Юридичні послуги (консалтингові послуги виключно з питань іноземного та міжнародного права)

861

24.

Бухгалтерський облік, аудит і бухгалтерські послуги

862

25.

Послуги з питань оподаткування (за винятком юридичних послуг)

863

26.

Консалтингові послуги з питань управління

86501

27.

Консалтингові послуги з управління та маркетингу

86503

28.

Консалтингові послуги з управління кадрами

86504

29.

Консалтингові послуги з питань виробничого управління

86505

30.

Послуги з управлінського консалтингу (крім класу 86602: послуги з арбітражу та примирення)

8660

31.

Архітектурні послуги

8671

32.

Інжинірингові послуги

8672

33.

Комплексні інжинірингові послуги (крім класу 86731: комплексні інженерні послуги для проектів "під ключ" щодо транспортної інфраструктури)

8673

34.

Послуги з містобудування та ландшафтної архітектури

8674

35.

Послуги з технічного контролю та аналізу, у тому числі з контролю якості та експертизи (крім групи 58 та транспортного обладнання)

8676

36.

Будівельні послуги та послуги з прибирання

874

37.

Послуги з пакування

876

38.

Послуги з лісозаготівель та транспортування деревини, зокрема з управління лісовим господарством

8814

39.

Послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин, зокрема послуги з буріння і польового обслуговування

883

40.

Послуги з ремонту металовиробів, машин та обладнання

8861 - 8864,
8866

41.

Послуги з вивозу та захоронення відходів, санітарні та подібні послуги

940

Примітки до Додатку 10-4:

1. Доступ Канади щодо телекомунікаційних послуг обмежується поліпшеними послугами або послугами з доданою вартістю, постачання яких здійснюється через телекомунікаційні об'єкти, що орендуються у постачальників транспортних телекомунікаційних мереж загального користування.

2. Ця Глава не охоплює закупівлі:

(a) послуг з управління та експлуатації державних або приватних об'єктів, що використовуються для державних цілей, в тому числі для науково-дослідницьких робіт, що фінансуються з федерального бюджету;

(b) комунальних послуг;

(c) архітектурних та інжинірингових послуг, пов'язаних з обслуговуванням аеродромів, об'єктів зв'язку та ракетно-технічних баз;

(d) послуг із суднобудування та судноремонту, а також пов'язаних з ними архітектурних та інжинірингових послуг;

(e) усіх послуг, з посиланням на товари, що закуповуються Департаментом національної оборони, Королівською канадською кінною поліцією і Департаментом рибного господарства та океанів для Канадської берегової охорони, які не включені до цієї Глави; та

(f) послуг, що закуповуються для підтримки розміщеного за кордоном військового контингенту.

Додаток 10-5
Будівельні послуги

1. Якщо не зазначено інше та з урахуванням пункту 2, ця Глава охоплює всі будівельні послуги, визначені в розділі 51 умовної Класифікації основних продуктів ООН (CPC Prov.).

2. Ця Глава не поширюється на закупівлі:

(a) днопоглиблювальних послуг; і

(b) будівельних послуг, що закуповуються Департаментом транспорту або від його імені.

Додаток 10-6
Загальні примітки

Наведені нижче Загальні примітки стосуються тільки цієї Глави, в тому числі Додатків 10-1 - 10-5.

1. Дія цієї Глави не поширюється на закупівлі:

(a) послуг із суднобудування та судноремонту, у тому числі супутніх архітектурних та інжинірингових послуг;

(b) обладнання, систем, компонентів для міського залізничного транспорту та міського транспорту та матеріалів, що входять до його складу, а також всіх пов'язаних з проектом матеріалів із заліза або сталі;

(c) комунікаційного обладнання, детекторів та пристроїв когерентного випромінювання (група 58);

(d) сільськогосподарських товарів, вироблених для сприяння реалізації програм підтримки сільського господарства або програм громадського харчування;

(e) міжнародного перетину між Канадою та іншою країною, у тому числі проектування, будівництва, експлуатації або технічного обслуговування перетину, а також пов'язаної з ним інфраструктури; та

(f) транспортних послуг, які є складовою або пов'язані з договором про закупівлі.

2. Ця Глава не застосовується до:

(a) преференцій у будь-якій формі, у тому числі за державними контрактами з підприємствами для мікро-, малих і середніх підприємства; і

(b) заходу, що вводиться або продовжує застосовуватися щодо корінних народів або за державними контактами з підприємствами, що належать корінним народам; ця Глава не зачіпає існуючих прав корінних народів чи гарантованих договірних прав корінних народів Канади, що охороняються статтею 35 Конституційного акту 1982 року.

3. Для уточнення зазначається, що ця Глава тлумачиться відповідно до таких положень:

(a) "закупівлі" в контексті пропозиції Канади визначаються як засновані на договорі операції з придбання товарів або послуг безпосередньо в інтересах держави або для використання нею. Процес здійснення закупівель - це процес, який починається з моменту визначення закупівельною організацією її вимог та триває до моменту укладення договору закупівлі. Він не включає закупівлі, здійснювані між однією державною структурою або державним підприємством та іншою державною структурою або державним підприємством;

(b) якщо договір закупівлі укладатиметься закупівельною організацією, що не охоплена цією Главою, ця Глава не повинна тлумачитися як така, що охоплює товар або послугу, включені до такого договору;

(c) будь-яке виключення, що стосується конкретно або в цілому будь-якої закупівельної організації, застосовуватиметься також до її наступника або наступників таким чином, щоб зберігалася цінність пропозицій щодо доступу до ринків, викладених у Додатках Канади до цієї Глави;

(d) на цю Главу поширюються умови, визначені у Графіку Канади до Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС);

(e) ніщо в цій Главі не повинно тлумачитись як таке, що заважає Канаді або її закупівельним організаціям вводити або продовжувати застосовувати будь-які заходи для захисту конфіденційної чи охоронюваної в інший спосіб інформації; та

(f) ця Глава не охоплює закупівлі, здійснювані закупівельною організацією від імені іншої установи, якщо такі закупівлі не охоплювалися б цією Главою у разі їх здійснення самою такою установою.

Додаток 10-7
Формули коригування порогової вартості

1. Порогова вартість, визначена в національній валюті Канади, повинна переглядатися раз на два роки, і відкориговане значення набуває чинності 1 січня, починаючи з 1 січня 2018 року.

2. Порогова вартість, зазначена у Додатках 10-1 та 10-2, конвертується в національну валюту Канади відповідно до Додатку 3 Рішень з процедурних питань в рамках Угоди СОТ про державні закупівлі Комітетом СОТ з питань державних закупівель (GPA/1).

3. Канада письмово інформує Україну про відкориговану порогову вартість для Канади, визначену в її національній валюті, до 15 січня року, в якому набуває чинності нове порогове значення.

4. Якщо упродовж року суттєва зміна курсу національної валюти будь-якої зі Сторін створює істотні проблеми для застосування цієї Глави, Сторони проводять консультації для визначення доцільності проміжного коригування.

5. Сторони узгоджують прийнятну альтернативну форму коригування порогової вартості, якщо:

(a) Канада відмовляється від Додатку до Протоколу про внесенні змін до Угоди про державні закупівлі ("Переглянута Угода про державні закупівлі") відповідно до статті XXII Угоди; або

(b) Переглянута Угода про державні закупівлі перестає існувати; або

(c) змінюється формула коригування порогової вартості, зазначена у пункті 2.

Додаток 10-8
Розширені зобов'язання щодо прозорості

1. Положення статті 10.4, статті 10.6; статті 10.7.1 - 10.7.3; статті 10.8.3(б); статті 10.9.14 та 10.9.15; статті 10.10.7 та 10.10.11; статті 10.11.1; статті 10.15.4 та 10.15.5; та стаття 10.17 або відповідні положення статті 10.3 застосовується, у випадку якщо:

(a) закупівельна організація використовує процедуру відкритих торгів; і

(b) здійснюється закупівля товарів, послуг або будівельних послуг на суму, що перевищує 124000 канадських доларів стосовно Канади для закупівельних організацій, зазначених у Додатку 10-1, та є меншою за встановлену на той момент порогову вартість, зазначену у Додатку 10-1, або іншим чином виключається у Додатках 10-3, 10-4 та 10-5.

Додаток 10-9
Засоби публікації

a) Електронні або паперові інформаційні засоби, що використовуються для оприлюднення законів, нормативних актів, судових рішень, адміністративних рішень загального застосування, стандартних контрактних положень і процедур, що стосуються державних закупівель, які охоплюються цією Главою відповідно до Статті 10.6

1. Закони та нормативно-правові акти:

1. Зведення законів - http://laws.justice.gc.ca;

2. Газета Canada Gazette - http://www.gazette.gc.ca.

2. Судові рішення:

1. Рішення Верховного суду -

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scccsc/en/2013/nav_date.do;

2. Звіти Федерального суду - http://reports.fja-cmf.gc.ca/eng/index.html;

3. Федеральний апеляційний суд - http://www.fca-caf.gc.ca;

4. Канадський міжнародний торговельний трибунал - http://www.citt-tcce.gc.ca.

3. Адміністративні регламенти:

1. Урядова система електронних торгів (GETS) - https://buyandsell.gc.ca;

2. Газета Canada Gazette - http://www.gazette.gc.ca;

3. Політика укладення контрактів/договорів - http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494&section=text.

b) Електронні або паперові інформаційні засоби, що використовуються для оприлюднення повідомлень/оголошень, передбачених Статтями 10.7, 10.9.7 і 10.16.2, відповідно до Статті 10.6

1. Урядова система електронних торгів (GETS) - https://buyandsell.gc.ca/procurementdata/tenders;

2. Служба електронних торгів MERX, Cebra Inc. - http://www.merx.ca.

c) Адреса або адреси веб-сайт, на яких Сторона розміщує статистичні дані про закупівлі

1. Звіт про статистику закупівель -

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglisteng.asp.

ГРАФІК УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО РИНКІВ

Додаток 10-1
Центральні органи влади

Порогова вартість:

130000 СПЗ

- Товари

 

130000 СПЗ

- Послуги

 

5000000 СПЗ

- Будівельні послуги

Перелік організацій:

1. Управління справами Верховної Ради України;

2. Секретаріат Кабінету Міністрів України;

3. Державне управління справами;

4. Антимонопольний комітет України;

5. Генеральна прокуратура України;

6. Рахункова палата України;

7. Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

8. Вища рада юстиції;

9. Конституційний Суд України;

10. Верховний Суд України;

11. Вищий адміністративний суд України;

12. Вищий господарський суд України;

13. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

14. Пенсійний фонд України;

15. Національний банк України;

16. Міністерство аграрної політики та продовольства України;

17. Міністерство внутрішніх справ України;

18. Міністерство екології та природних ресурсів України;

19. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

20. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

21. Міністерство закордонних справ України;

22. Міністерство інфраструктури України;

23. Міністерство культури України;

24. Міністерство молоді та спорту України;

25. Міністерство оборони України;

26. Міністерство освіти і науки України;

27. Міністерство охорони здоров'я України;

28. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

29. Міністерство соціальної політики України;

30. Міністерство фінансів України;

31. Міністерство юстиції України;

32. Міністерство інформаційної політики;

33. Державна судова адміністрація України;

34. Державна авіаційна служба;

35. Державна архівна служба;

36. Державна виконавча служба України;

37. Державна казначейська служба України;

38. Державна міграційна служба України;

39. Державна пенітенціарна служба України;

40. Державна регуляторна служба України;

41. Державна реєстраційна служба України;

42. Державна служба геології та надр України;

43. Державна служба експортного контролю України;

44. Державна служба інтелектуальної власності України;

45. Державна служба статистики України;

46. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

47. Державна служба з безпеки на транспорті;

48. Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів;

49. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

50. Державна служба України з питань праці;

51. Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

52. Державна служба фінансового моніторингу України;

53. Державна фіскальна служба України;

54. Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

55. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

56. Державне агентство автомобільних доріг України;

57. Державне агентство водних ресурсів України;

58. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

59. Державне агентство з питань електронного урядування України;

60. Державне агентство лісових ресурсів України;

61. Державне агентство України з питань відновлення Донбасу;

62. Державне агентство резерву України;

63. Державне агентство рибного господарства України;

64. Державне агентство України з управління зоною відчуження;

65. Державне агентство України з питань кіно;

66. Державне космічне агентство України;

67. Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

68. Державна екологічна інспекція України;

69. Державна інспекція навчальних закладів України;

70. Державна інспекція енергетичного нагляду України;

71. Державна інспекція ядерного регулювання України;

72. Державна фінансова інспекція України;

73. Адміністрація Державної прикордонної служби України;

74. Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

75. Фонд державного майна України;

76. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

77. Національне агентство України з питань державної служби;

78. Український інститут національної пам'яті;

79. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення;

80. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

81. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

82. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

83. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

84. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;

85. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

86. Служба безпеки України;

87. Центральна виборча комісія;

88. Національна академія наук України;

89. Національна академія медичних наук України;

90. Національна академія аграрних наук України.

Додаток 10-2
Інші установи, підприємства та організації

Порогова вартість:

400000 СПЗ

- Товари

 

400000 СПЗ

- Послуги

 

5000000 СПЗ

- Будівельні послуги

1. Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта";

2. Державна адміністрація залізничного транспорту України;

3. Комунальне підприємство "Київський метрополітен";

4. Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен";

5. Комунальне підприємство "Харківський метрополітен";

6. Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль";

7. Комунальне підприємство "Аеропорт "Вінниця";

8. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ";

9. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя";

10. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ";

11. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг";

12. Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького";

13. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Миколаїв";

14. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Одеса";

15. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Полтава";

16. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Рівне";

17. Обласне комунальне підприємство "Аеропорт Суми";

18. Обласне комунальне підприємство "Аеропорт Тернопіль";

19. Закарпатське обласне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Ужгород";

20. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Чернівці";

21. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Херсон";

22. Комунальне підприємство "Аеропорт Черкаси".

Додаток 10-3
Товари

Ця Глава поширюється на всі товари, що закуповуються замовниками, зазначеними в Додатках 10-1 та 10-2.

Додаток 10-4
Послуги

Ця Глава поширюється на всі послуги, що закуповуються замовниками, зазначеними у Додатках 10-1 та 10-2, за виключенням:

a) послуг міжнародних третейських судів, міжнародних комерційних арбітражі, визначених для розгляду та вирішення спорів за участю замовника;

b) послуг фінансових організацій, в тому числі міжнародних фінансових організацій, пов'язаних із залученням замовником до статутного капіталу кредитних ресурсів та коштів;

c) науково-дослідницьких послуг, визначених в розділі 85 умовної Класифікації основних продуктів ООН (CPC Prov.), що знаходиться за посиланням http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp?Lg=1;

d) фінансових та пов'язаних з ними послуг, визначених в розділі 81 умовної Класифікації основних продуктів ООН (CPC Prov.), закуплених або наданих Національним банком України.

Додаток 10-5
Будівельні послуги

Ця Глава охоплює всі будівельні послуги, зазначені у Розділі 51 умовної Класифікації основних продуктів ООН (CPC Prov.), що закуповуються закупівельними організаціями, зазначеними в Додатках 10-1 та 10-2.

Додаток 10-6
Загальні примітки

1. На пропозицію щодо послуг і будівельних послуг поширюються обмеження та умови, визначені у графіку України за Генеральною угодою про торгівлю послугами (ГАТС).

2. Ця Глава не застосовується до закупівель:

(a) будівельних послуг, що здійснюються дипломатичними установами за кордоном;

(b) товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, розробкою та виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет України, їх зберіганням та обліком, а також бланків документів, що посвідчують особу, бланків ідентифікаційних документів особи, документів, що підтверджують спеціальний правовий статус, документів про громадянство, включаючи паспорти, та інших документів, які відповідно до законодавства України вимагають використання спеціальних елементів захисту, чи марок акцизного податку, а також на товари та послуги, необхідні для їх виготовлення.

Додаток 10-7
Формула коригування порогової вартості

5. Порогова вартість, визначена в національній валюті України, повинна переглядатися раз на два роки, і відкориговане значення набуває чинності 1 січня кожного року, починаючи з 1 січня 2018 року.

6. Україна здійснює перерахунок і конвертує порогову вартість у свою національну валюту за конверсійним коефіцієнтом Національного банку. Конверсійний коефіцієнт визначається із середня добова вартість національної валюти відносно СПЗ за останні 2 роки до 1 жовтня або 1 листопада року, що передує року, коли порогова вартість набуває чинності.

7. Україна у письмовій формі повідомляє Канаду про переглянуті пороги в національній валюті до 15 січня року, в якому переглянуті пороги набувають чинності.

8. Якщо упродовж року суттєва зміна курсу національної валюти створює істотні проблеми для застосування цієї Глави, Сторони повинні провести консультації для визначення доцільності здійснення проміжного коригування.

5. Сторони узгоджують прийнятну альтернативну формулу коригування порогової вартості, якщо:

(a) Канада відмовляється від Додатку до Протоколу про внесення змін до Угоди СОТ про державні закупівлі (Переглянута Угода про державні закупівлі) відповідно до статті XXII зазначеної Угоди; або

(b) Переглянута Угода про державні закупівлі припиняє існувати; або

(c) змінюється формула коригування порогової вартості, зазначена у пункті 2.

Додаток 10-8
Зобов'язання щодо розширеної прозорості

2. Положення статті 10.4, статті 10.6; статті 10.7.1 - 10.7.3; статті 10.8.3(б); статті 10.9.14 та 10.9.15; статті 10.10.7 та 10.10.11; статті 10.11.1; статті 10.15.4 та 10.15.5; та стаття 10.17 або відповідні положення статті 10.3 застосовується, у випадку якщо:

(a) замовник використовує процедуру відкритих торгів; та

(b) здійснюється закупівля товарів, послуг або будівельних послуг на суму, що перевищує 124 000 канадських доларів у національній валюті України для закупівельних організацій, визначених в Додатку 10-1, та є меншою за відповідну порогову вартість, що зазначена у Додатку 10-1 або іншим чином виключена у Додатках 10-3, 10-4 або 10-5.

Додаток 10-9
Засоби публікації

Законодавча база: офіційний сайт Верховної Ради України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (українською та частково англійською мовами):

http://portal.rada.gov.ua

http://me.gov.ua.

Повідомлення про закупівлі: сайти державних закупівель (українською та частково англійською мовами):

http://tender.me.gov.ua

https://prozorro.gov.ua

ГЛАВА 11
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Стаття 11.1: Цілі

Цілями цієї Глави є:

(a) забезпечення балансу між правами правовласників об'єктів інтелектуальної власності та законними інтересами користувачів об'єктів інтелектуальної власності щодо інтелектуальної власності;

(b) сприяння міжнародній торгівлі та економічному, соціальному та культурному розвитку через поширення ідей, технологій та результатів творчої діяльності; та

(c) сприяння правовому захисту прав інтелектуальної власності з метою, серед іншого, недопущення торгівлі товарами, що порушують права інтелектуальної власності.

Стаття 11.2: Підтвердження міжнародних угод

1. Сторони підтверджують свої права та зобов'язання відповідно до Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) та іншими угодами про інтелектуальну власність, учасницями яких є обидві Сторони.

2. Сторони погоджуються, що Угода ТРІПС може та повинна тлумачитися та впроваджуватися у спосіб, що сприяє праву Членів СОТ на охорону здоров'я населення та, зокрема, на забезпечення доступу до лікарських засобів для всіх. У зв'язку з цим Сторони підтверджують право повною мірою використовувати широкі можливості, передбачені Угодою ТРІПС, у тому числі ті, що стосуються охорони здоров'я населення та, зокрема, забезпечення доступу до лікарських засобів для всіх. Сторони враховують Рішення Генеральної Ради СОТ про впровадження параграфу 6 Дохійської декларації стосовно Угоди ТРІПС та здоров'я населення, ухвалене 30 серпня 2003 року, та Протокол про внесення змін до Угоди ТРІПС від 6 грудня 2005 року.

Стаття 11.3: Охорона географічних зазначень

1. Ця Стаття стосується захисту в кожній зі Сторін географічних зазначень вин і спиртних напоїв, що походять з території іншої Сторони.

2. Частина A Додатку I містить географічні зазначення, які походять і захищені в Канаді. Терміни, перелік яких наведено в частині A Додатку I, мають право на реєстрацію в якості захищених географічних зазначень в Україні.

3. Частина B Додатку I містить географічні зазначення, які походять і захищені в Україні. Терміни, перелік яких наведено в частині B Додатку I, мають право на реєстрацію в якості захищених географічних зазначень в Канаді.

4. Для забезпечення захисту органи, відповідальні за конкретні географічні зазначення кожної Сторони, повинні подати заявки на надання захисту на території іншої Сторони відповідно до процедур та вимог, встановлених національним законодавством іншої Сторони. Захист кожною Стороною таких географічних зазначень здійснюється відповідно до Статей 22 - 24 Угоди ТРІПС і з урахуванням винятків, передбачених у Статті 24 Угоди ТРІПС.

5. Кожна Сторона може ухвалювати або дотримуватися існуючих процедур, які передбачають скасування захисту, наданого географічному зазначенню на її території.

6. Якщо географічне зазначення Сторони, вказане у Додатку I, припиняє бути захищеним за місцем походження або виводиться з ужитку, ця Сторона повідомляє про це іншу Сторону та надсилає запит на скасування.

7. Відповідно до процедури, встановленої у пункті 9 цієї Статті, Спільна комісія, створена відповідно до Статті 16.1 ("Спільна комісія"), може вносити зміни до Додатку I шляхом вилучення географічних зазначень вин і спиртних напоїв, які припинили бути захищеними або вийшли з ужитку в Канаді, з Частини A, або географічних зазначень вин і спиртних напоїв, які припинили бути захищеними або вийшли з ужитку в Україні, з Частини B.

8. Відповідно до процедури, встановленої у пункті 9, Спільна комісія може вносити зміни до Додатку I шляхом включення географічних зазначень вин і спиртних напоїв, що походять і захищені в Канаді, до Частини A, та географічних зазначень вин і спиртних напоїв, що походять і захищені в Україні до Частини B.

9. Спільна комісія при здійсненні своїх повноважень, передбачених у пунктах 7 та 8, діє на основі консенсусу та згідно рекомендацій Комітету з питань інтелектуальної власності, створеного відповідно до Статті 11.12.

Стаття 11.4: Захист прав інтелектуальної власності

1. Кожна Сторона повинна забезпечити наявність у національному законодавстві процедур захисту прав інтелектуальної власності, щоб дозволити застосування ефективних заходів проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності1, зокрема термінових заходів, спрямованих на запобігання порушень, та заходів, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб запобігти створенню бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити недопущення зловживань

____________
1 Для цілей цієї Глави термін "права інтелектуальної власності" стосується прав на об’єкти інтелектуальної власності всіх категорій, на які поширюється дія Статей 1 - 7 Частини II Угоди ТРІПС.

2. Процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими і неупередженими. Вони не повинні бути надто складними або затратними або встановлювати необґрунтовані часові обмеження чи призводити до невиправданих затримок.

Стаття 11.5: Кримінальні провадження

Кожна Сторона передбачає кримінальні провадження та штрафи, що застосовуватимуться принаймні у випадках свідомої підробки торговельних марок або порушення авторського права в комерційних масштабах. Засоби покарання на випадки таких порушень включають ув'язнення та/або накладення штрафів у розмірах, достатніх для того, щоб слугувати стримуючим заходом, і співставні із санкціями, що застосовуються за злочини відповідної тяжкості. У відповідних випадках засоби покарання включають також накладення арешту, конфіскацію та знищення контрафактної продукції та матеріалів або обладнання, які переважно використовувалися при скоєнні правопорушення. Кожна Сторона може передбачити кримінальні провадження та штрафи, що застосуватимуться в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, зокрема, у разі їх свідомого порушення в комерційних масштабах.

Стаття 11.6: Камкордінг

1. Кожна Сторона передбачає кримінальні провадження та штрафи, що застосовуватимуться відповідно до законів та нормативних актів цієї Сторони за несанкціоноване копіювання кінематографічного твору або будь-якої його частини під час демонстрації в кінотеатрі.

2. За будь-яке правопорушення, зазначене в пункті 1, кожна Сторона передбачає санкції, що включають ув'язнення та достатньо високі грошові штрафи2, які б слугували стримуючим фактором при спробах здійснення порушення у майбутньому, співставні із санкціями, що застосовуються за злочини відповідної тяжкості.

____________
2 Для більшої впевненості, що Сторона не зобов'язана передбачати можливість одночасного ув'язнення та стягнення грошових штрафів.

Стаття 11.7: Спеціальні заходи проти порушників авторських прав в Інтернеті або інших цифрових мережах

1. Наявні у кожної Сторони процедури застосування цивільного або кримінального права використовуються у випадках порушення авторського права чи суміжних прав в Інтернеті або інших цифрових мережах, таких як незаконне використання засобів масового поширення для скоєння порушення.

2. Сторона може надати своїм компетентним органам, відповідно до свого законодавства, право вимагати від постачальника онлайн послуг невідкладного розкриття правовласнику інформації, достатньої для ідентифікації абонента, чий обліковий запис ймовірно використовувався для скоєння порушення, якщо такий правовласник подав юридично достатній позов щодо порушення авторського права чи суміжних прав, і якщо надання цієї інформації вимагається для охорони або захисту цих прав.

3. Кожна Сторона має докласти зусиль для сприяння спільним заходам в рамках бізнес-спільноти з метою ефективного реагування на порушення авторського права чи суміжних прав, зберігаючи при цьому законну конкуренцію та, відповідно до національного законодавства цієї Сторони, зберігаючи основні принципи, такі як свобода волевиявлення, справедливість та невтручання в особисте життя.

4. Кожна Сторона вживає або продовжує застосовувати заходи з обмеження порушень авторського права та суміжних прав в Інтернеті або іншій цифровій мережі.

5. Кожна Сторона застосовує процедури, зазначені у цій Статті, у спосіб, що не допускає створення перешкод для законної діяльності, у тому числі для електронної комерції та, відповідно до свого законодавства, зберігає основні принципи, такі як свобода волевиявлення, справедливість та невтручання в особисте життя.3

____________
3 Наприклад, процедури, передбачені у цій Статті, без шкоди законодавству Сторони, запроваджують або зберігають режим, що передбачає обмеження відповідальності постачальників он-лайн послуг або застосовуваних до них засобів покарання та зберігає при цьому законні інтереси правовласників.

Стаття 11.8: Спеціальні вимоги до прикордонних заходів

1. Для цілей цієї Статті "товари, що порушують права інтелектуальної власності" означають товари з фальсифікованою торговельною маркою або товари, виготовлені з порушенням авторських прав, за визначенням цих термінів у виносці 14 до статті 51 Угоди ТРІПС.4

____________
4 Виноска 14 Угоди ТРІПС містить такі визначення:

(a) "товари з фальсифікованою торговою маркою" означає будь-які товари, в тому числі упаковку, що несанкціоновано містять торгову марку, ідентичну законно зареєстрованій для таких товарів торговій марці, або яку неможливо в основному відрізнити від такої торгової марки, і яка, таким чином, порушує права власника цієї торгової марки згідно із законодавством країни імпортування;

(b) "товари, виготовлені з порушенням авторських прав" означає будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди правовласника або особи, належним чином уповноваженої правовласником у країні виробництва, та які виготовлені прямо або опосередковано з продукту, з якого виготовлення такої копії вважається порушенням авторського права чи суміжних прав за законодавством країни імпортування.

2. Кожна Сторона дозволяє своїм компетентним органам вимагати надання правовласником відповідної інформації для допомоги компетентним органам у застосуванні заходів прикордонного контролю, зазначених у цій Статті. Сторона може також дозволити правовласнику надавати відповідну інформацію компетентним органам цієї Сторони.

3. Кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати щодо імпортних та експортних поставок5 процедури, відповідно до яких її компетентні органи можуть з власної ініціативи здійснювати дії для призупинення випуску або для затримки товарів, які підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

____________
5 Для більшої певності зазначається, що не вимагається включати у посилання на "імпортні та експортні поставки" у цій Статті поставки "у транзиті".

4. Кожна Сторона вживає або продовжує застосовувати щодо імпортних та експортних поставок процедури, відповідно до яких правовласник може вимагати від компетентних органів Сторони, що передбачає такі процедури, призупинення випуску або затримки товарів, що підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

5. Кожна Сторона може передбачити, що у випадку, коли заявник зловживає процедурами, описаними в цій Статті, або за наявності поважних причин компетентні органи цієї Сторони мають право відмовити у розгляді заяви, призупинити її розгляд або скасувати заяву.

6. Кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати процедури, відповідно до яких її компетентні органи можуть визначити упродовж розумно необхідного часу після порушення проваджень, зазначених у пунктах 3 і 4, чи товар, що підозрюється у порушенні прав інтелектуальної власності, дійсно порушує права інтелектуальної власності.

7. Кожна Сторона може виключати зі сфери застосування цієї Статті товари некомерційного характеру у незначній кількості, що є складовою особистого багажу пасажирів або відправлені у невеликих партіях.

Стаття 11.9: Співробітництво в сфері захисту прав інтелектуальної власності

1. Сторони усвідомлюють труднощі, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, зокрема у контексті транскордонних операцій. Сторони докладають зусиль для співробітництва, відповідно до обставин, з метою запобігання економічних та соціальних втрат від фальсифікацій торговельних марок та порушення авторських прав, відповідно до законодавства кожної із Сторін.

2. Кожна Сторона докладає зусиль, щоб сприяти розвитку знань та досвіду для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Сторони також докладають зусиль для обміну інформацією та передовим досвідом у галузях, що становлять взаємний інтерес, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, відповідно до національного законодавства кожної Сторони.

3. Відповідні компетентні органи кожної зі Сторін можуть, відповідно обставинам, сприяти один одному у визначенні та виявленні підозрілих партій товарів, що можуть містити товари з фальсифікованою торговельною маркою або товари, виготовлені з порушенням авторських прав, і при цьому прагнутимуть:

(a) обмінюватися інформацією про інноваційні підходи, які можуть бути розроблені з метою забезпечення більш аналітичного підходу до виявлення партій товарів, що можуть містити товари з фальсифікованою торговою маркою або піратські товари; та

(b) у відповідних випадках обмінюватися інформацією та оперативними даними про підозрілі партії товарів, що можуть містити товари з фальсифікованою торговельною маркою або піратські товари.

Стаття 11.10: Інші сфери співробітництва

Усвідомлюючи зростаючу важливість прав інтелектуальної власності для сприяння інноваційному, соціально-економічному та культурному розвитку та економічній конкурентоспроможності в умовах економіки, яка базується на знаннях, Сторони докладають зусиль для співробітництва, з урахуванням наявних ресурсів, у галузях інтелектуальної власності, які становлять взаємний інтерес.

Стаття 11.11: Призначення контактних пунктів

Кожна Сторона визначає контактний пункт для полегшення зв'язку між Сторонами з питань інтелектуальної власності та надають одна одній інформацію про контактні пункти та будь-які зміни щодо контактних пунктів.

Стаття 11.12: Комітет з питань інтелектуальної власності

1. Цим Сторони засновують Комітет з питань інтелектуальної власності (далі - Комітет), що складається з представників кожної з Сторін, які мають досвід у сфері інтелектуальної власності.

2. Комітет спільно очолюють представники кожної Сторони.

3. Комітет:

(a) обговорює питання, що стосуються охорони та захисту прав інтелектуальної власності, охоплених цією Главою, та будь-які інші відповідні питання, взаємно визначені Сторонами;

(b) слугує форумом для консультацій відповідно до Статті 11.15;

(c) забезпечує нагляд за співробітництвом Сторін відповідно до цієї Глави; та

(d) надає рекомендації Спільній комісії, створеній відповідно до Статті 16.1 (Спільна комісія), щодо внесення змін у Додаток І відповідно до Статті 11.3.9.

4. Сторони докладають зусиль для збільшення можливостей співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Таке співробітництво може включати:

(a) сприяння налагодженню контактів між відповідними компетентними органами Сторін, що мають інтерес у сфері інтелектуальної власності;

(b) обмін інформацією щодо:

5. За винятком консультацій відповідно до Статті 11.15, засідання Комітету проводяться за взаємною домовленістю Сторін. Засідання Комітету можуть проводитись у формі особистої присутності, відеоконференції, з використанням телефонного зв'язку або інших засобів.

Стаття 11.13: Прозорість

З метою забезпечення прозорості захисту та реалізації прав інтелектуальної власності кожна Сторона забезпечує, щоб її закони, положення та процедури, що стосуються прав інтелектуальної власності, публікувалися або іншим чином ставали доступними у спосіб, який дозволяє іншій Стороні або будь-якій зацікавленій особі знайомитися з ними.

Стаття 11.14: Розкриття інформації

Ця Глава не вимагає розкриття жодною Стороною інформації, яка перешкоджає правоохоронним заходам, суперечить її законодавству або не підлягає розкриттю відповідно до її законодавства.

Стаття 11.15: Консультації

1. Кожна Сторона може звернутися із запитом про проведення консультації з іншою Стороною стосовно будь-якого фактично здійснюваного або запропонованого заходу чи іншого питання, яке, на думку такої Сторони, може негативно вплинути на її інтереси в сфері інтелектуальної власності.

2. На запит відповідно до пункту 1 Сторони проводять консультації одна з одною у рамках Комітету, створеного відповідно до Статті 11.12, з метою пошуку взаємно прийнятних рішень. При цьому Сторони повинні:

(a) докладати зусиль для надання одна одній достатньої інформації, яка дозволяє у повному обсязі вивчити відповідне питання; та

(b) забезпечувати конфіденційність інформації, наданої іншою Стороною під час консультацій.

3. Консультації у рамках Комітету проводяться упродовж 60 днів з моменту надходження запиту про консультації.

4. Якщо Сторони не можуть досягти взаємно прийнятного рішення в результаті консультацій відповідно до пункту 2, будь-яка Сторона вправі передати питання на розгляд Спільної комісії, створеної відповідно до Статті 16.1 ("Спільна комісія").

Стаття 11.16: Врегулювання спорів

Сторона не має права звертатися з вимогою врегулювання спорів відповідно до Статті 17 ("Врегулювання спорів") з будь-якого питання, що виникає за цією Главою.

Додаток I
Перелік вин і спиртних напоїв, що охороняються як географічні зазначення на територіях Сторін

Частина A
Географічні зазначення Канади

a) для вин:

BC Gulf Islands / БіСі Галф Айленд

Beamsville Bench / Бімсвіль Бенч

British Columbia / Брітіш Коламбія

Creek Shores / Крік Шорз

Fraser Valley / Фрейзер Веллей

Four Mile Creek / Фор Майл Крік

Lake Erie North Shore / Лейк Ері Норс Шор

Lincoln Lakeshore / Лінкольн Лейкшор

Niagara Escarpment / Найегера Іскарпмент

Niagara Lakeshore / Найегера Лейкшор

Niagara Peninsula / Найегера Пенінсьюла

Niagara River / Найегера Рівер

Niagara-on-the-Lake / Найегера-он-зе-Лейк

Okanagan Valley / Окенаган Веллей

Ontario / Онтаріо

Ontario Icewine / Онтаріо Айсвайн

Prince Edward County / Принс Едвард Каунті

Similkameen Valley / Сімілкамін Веллей

Short Hills Bench / Шорт Хіллз Бенч

St. David's Bench /Сент Девід'з Бенч

Twenty Mile Bench / Твенті Майл Бенч

Vancouver Island / Ванкувер Айленд

Vinemount Ridge / Вайнмаунт Рідж

(b) для спиртних напоїв:

Canadian Rye Whisky / Кенедіан Рай Віскі

Canadian Whisky / Кенедіан Віскі

Частина B
Географічні зазначення України

a) для вин:

Таврія / Tavriya

Сонячна долина / Sonyachna dolyna

Новий світ / Novyi svit

Меганом / Meganom

Магарач / Magarach

Золота Балка / Zolota Balka

Балаклава / Balaklava

(b) для спиртних напоїв:

Таврія / Tavriya

ГЛАВА 12
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Стаття 12.1: Визначення

1. Для цілей цієї Глави:

"Комітет" означає Комітет з охорони навколишнього середовища, створений відповідно до статті 12.16;

"законодавство про охорону навколишнього середовища" означає будь-який закон або нормативний акт Сторони чи положення такого закону або нормативного акту, у тому числі розроблені згідно з ними документи, що мають юридичну силу, основною метою яких є захист навколишнього середовища або недопущення шкоди життю чи здоров'ю населення шляхом:

(a) запобігання, зменшення чи контролю над поширенням, викидами або випромінюванням токсичних або забруднюючих довкілля речовин;

(b) контролю за хімічними речовинами та відходами та поширення інформації про них; або

(c) збереження та захисту диких рослин або диких тварин, у тому числі видів, що зникають, місць їх існування та особливо охоронюваних природних територій;

але не включає закон або нормативний акт чи будь-яке їх положення, що безпосередньо пов'язані з охороною здоров'я й безпеки працівників, та не включає закон або нормативний акт чи будь-яке їх положення, основною метою яких є контроль за збиранням/заготівлею на комерційній основі чи використанням або збором для власного споживання чи корінними меншинами природних ресурсів;

"провінція" означає будь-яку провінцію Канади і включає Юкон, Північно-Західні території та Нунавут;

"комісії з перегляду" означає комісію з перегляду, створену відповідно до статті 12.21.9.

2. Для цілей цієї Глави не вважається, що Сторона не змогла "ефективно виконувати своє законодавство про охорону навколишнього середовища" у певному випадку, якщо здійснення або нездійснення дій, про які йдеться, з боку установи або посадової особи такої Сторони:

a) свідчить про обґрунтоване використання ними на власний розсуд розслідувань, прокурорських перевірок, дій контролюючого характеру або заходів із забезпечення нормативно-правової відповідності; або

b) виникли на підставі добросовісного (bona fide) рішення направити ресурси на виконання законодавства з інших питань охорони навколишнього середовища, визначених як більш пріоритетні.

Стаття 12.2: Контекст та цілі

1. Сторони визнають, що кожна Сторона має суверенні права на збереження та захист свого навколишнього середовища та стале управління своїми природними ресурсами. Вони підтверджують свої зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища, передбачені національним законодавством кожної з них, а також свої міжнародні зобов'язання згідно багатосторонніх угод із охорони навколишнього середовища, учасницями яких вони є.

2. Сторони також визнають взаємозв'язок між торговою та екологічною політикою і необхідність реалізації цієї Угоди у спосіб, який забезпечує збереження та захист навколишнього середовища.

Стаття 12.3: Рівні захисту

Визнаючи право кожної Сторони на визначення власних екологічних пріоритетів, встановлення власних рівнів захисту навколишнього середовища та прийняття чи внесення змін до своїх законів та політик, які стосуються захисту навколишнього середовища, кожна Сторона прагне забезпечити, щоб ці закони і політики передбачали та сприяли високому рівню захисту навколишнього середовища, та прагне продовжувати вдосконалювати їх та підвищувати передбачені ними рівні захисту.

Стаття 12.4: Дотримання та забезпечення виконання законодавства про охорону навколишнього середовища

1. Сторона забезпечує ефективне виконання свого законодавства про охорону навколишнього середовища через систематичне або періодичне здійснення плану заходів чи утримання від здійснення дій, що впливають на торгівлю між Сторонами або здійсненням ними інвестицій.

2. Кожна Сторона забезпечує можливість усунення порушення її законодавства про охорону навколишнього середовища або встановлення санкцій за нього у судовому, квазі-судовому чи адміністративному порядку.

Стаття 12.5: Неухилення від дотримання законодавства

Кожна Сторона визнає невідповідним стимулювання торгівлі або інвестицій шляхом послаблення або зниження рівнів захисту, передбачених національним законодавством про охорону навколишнього середовища. Відповідно, жодна Сторона не повинна відмовлятися або іншим чином відступати чи пропонувати відмовитися або іншим чином відступити від свого законодавства про охорону навколишнього середовища у спосіб, який послаблює чи зменшує захист, передбачений цим законодавством, в цілях стимулювання торгівлі чи інвестицій.

Стаття 12.6: Оцінка впливу на навколишнє середовище

1. Кожна Сторона зобов'язана мати та застосовувати відповідні процедури для оцінки можливості завдання запропонованими проектами шкоди навколишньому середовищу з метою недопущення чи мінімізації такого шкідливого впливу.

2. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб процедури, використовувані нею для оцінки впливу на навколишнє середовище, передбачали розкриття громадськості інформації про запропоновані проекти, які є об'єктом такої оцінки, та в рамках свого законодавства повинна дозволяти участь громадськості в таких процедурах.

Стаття 12.7: Інформування громадськості

Кожна Сторона сприяє інформуванню громадськості про своє законодавство про охорону навколишнього середовища шляхом забезпечення доступності відповідної інформації, зокрема про процедури забезпечення виконання та дотримання законодавства.

Стаття 12.8: Приватний доступ до засобів правового захисту

1. Кожна Сторона забезпечує, щоб зацікавлені особи, які мешкають чи створені на її території, могли звертатися до компетентних органів Сторони з вимогою провести розслідування ймовірних порушень її законодавства про охорону навколишнього середовища, та зобов'язана належним чином реагувати на такі вимоги відповідно до свого законодавства.

2. Кожна Сторона забезпечує особі, що має визнаний законом інтерес з певного питання, передбаченого її законодавством, можливість використання належних адміністративних, квазі-судових або судових проваджень для:

(a) забезпечення виконання законодавства Сторони про охорону навколишнього середовища; та

(b) одержання засобів правового захисту у разі порушення такого законодавства.

Стаття 12.9: Процесуальні гарантії

1. Кожна Сторона гарантує, що її адміністративні, квазі-судові та судові провадження, зазначені у статті 12.8.2, є справедливими, неупередженими та прозорими, і з цією метою забезпечує, щоб ці провадження:

(a) здійснювалися у встановленому законом порядку;

(b) були відкритими для громадськості, крім випадків, коли законодавством та в інтересах чинення правосуддя вимагається інше;

(c) давали учасникам провадження можливість обґрунтовувати або відстоювати свої позиції та надавати інформацію і докази; та

(d) не були занадто ускладненими і не призводили до необґрунтованих витрат або обмежень строків чи невиправданих затримок.

2. Кожна Сторона гарантує, що остаточні рішення по суті таких проваджень:

(a) оформлюватимуться письмово та, за можливості, зазначатимуть підстави, на яких вони ґрунтуються;

(b) надаватимуться без невиправданої затримки учасникам провадження та, відповідно до національного законодавства, громадськості; та

(c) ґрунтуватимуться на інформації та доказах, наданих сторонами провадження.

3. Крім того кожна Сторона гарантує, що учасники провадження мають право, відповідно до національного законодавства, вимагати перегляду та, коли таке гарантується, виправлення винесеного остаточного рішення або винесення замість нього нового рішення.

4. Кожна Сторона гарантує, що до складу органу, який здійснюватиме провадження або перегляд справи, входитимуть виключно неупереджені та об'єктивні особи без істотного інтересу у певних результатах справи.

Стаття 12.10: Соціальна відповідальність компаній

Визнаючи суттєві переваги, які дає міжнародна торгівля та інвестиції, кожна Сторона заохочує добровільне застосування найкращих практик соціальної відповідальності підприємствами, що створені на її території або підпадають під її юрисдикцію, для посилення узгодженого зв'язку між економічними та екологічними цілями.

Стаття 12.11: Засоби підвищення екологічних показників

1. Сторони визнають, що гнучкі, добровільні та засновані на матеріальній зацікавленості заходи можуть сприяти досягненню та збереженню високого рівня захисту навколишнього середовища, доповнюючи заходи регулювання, передбачені законодавством про охорону навколишнього середовища. Відповідно до свого законодавства та політики кожна Сторона сприяє розробці та застосуванню таких заходів.

2. Відповідно до свого законодавства та політики кожна Сторона сприяє розробці, визначенню, дотриманню чи підвищенню технологічних показників і стандартів, використовуваних при оцінці екологічної результативності.

Стаття 12.12: Національний контактний пункт

Кожна Сторона призначає посадову особу відповідної служби чи міністерства своїм Національним контактним пунктом та інформує про це іншу Сторону.

Стаття 12.13: Публічна інформація та підзвітність

1. Будь-яка зацікавлена особа, яка мешкає чи створена на території Сторони, може надіслати письмовий запит іншій Стороні через Національний контактний пункт, зазначивши, що цей запит надається відповідно до цієї статті щодо зобов'язань Сторони, передбачених цією Главою.

2. Сторона, яка отримує запит, повинна письмово підтвердити його отримання, передати його до відповідного органу влади та надати вчасну відповідь на нього.

3. Якщо зацікавлена особа подає Стороні запит, що стосується зобов'язань іншої Сторони, Сторона, яка одержала цей запит, повинна вчасно надати іншій Стороні копію запиту та своїх відповідей на нього при передачі запиту іншій Стороні.

4. Кожна Сторона зобов'язана вчасно доводити до відома громадськості всі отримані запити та надані на них відповіді.

Стаття 12.14: Обмін інформацією між Сторонами

Сторона може повідомити іншу Сторону та надати їй будь-яку достовірну інформацію про можливі порушення чи незабезпечення ефективного виконання законодавства про охорону навколишнього середовища. Така інформація має бути конкретною та достатньою для того, щоб інша Сторона мала можливість з'ясувати питання. Сторона, якій надане повідомлення, повинна вжити відповідних заходів для з'ясування цього питання відповідно до свого законодавства та надати відповідь іншій Стороні.

Стаття 12.15: Спільна діяльність

1. Сторони визнають, що співробітництво є ефективним шляхом досягнення цілей та виконання зобов'язань, передбачених цієї Главою. Відповідно, та за наявності ресурсів, Сторони можуть розробити програму спільних дій, ґрунтуючись на пріоритетах кожної з них.

2. Сторони можуть залучати громадськість, зацікавлених осіб та будь-які інші підприємства, визначені за рішенням Сторін, до здійснення діяльності відповідно до цієї статті.

3. Сторони прагнуть зміцнювати співробітництво з питань охорони навколишнього середовища в рамках інших двосторонніх, регіональних і багатосторонніх форумів, в яких вони беруть участь.

Стаття 12.16: Комітет з охорони навколишнього середовища

1. Цим Сторони створюють Комітет з охорони навколишнього середовища (Комітет) з відповідальних представників кожної зі Сторін. Комітет відповідає за:

(a) здійснення нагляду та контролю за реалізацією положень цієї Глави, у тому числі за спільними діями, здійснюваними Сторонами;

(b) обговорення питань, що становлять спільний інтерес; і

(c) виконання будь-яких інших функцій, визначених Сторонами.

2. Комітет повинен провести своє перше засідання не пізніше, ніж через один рік після набрання чинності цією Угодою, а надалі час проведення засідань Комітету визначатиметься Сторонами.

3. Канада повинна повідомляти Комітет про будь-яку декларацію, яку вона надає Україні відповідно до пункту 1 Додатку 12-B.

4. Комітет готує стислі звіти про кожне своє засідання, якщо Комітетом не буде вирішено інше. Комітет може готувати звіти та рекомендації щодо діяльності або дій, пов'язаних із застосуванням цієї Глави. Копії таких звітів та інших рекомендацій повинні бути представлені на розгляд Спільної комісії. Ці звіти можуть містити рекомендації щодо уточнення та оновлення Додатку 1-A "Багатосторонні угоди з питань навколишнього середовища".

5. Стислі звіти, а також звіти та рекомендації засідань Комітету повинні бути доведені до відома громадськості за відсутності іншої домовленості між Сторонами.

Стаття 12.17: Перевірки

1. Комітет розглядає можливість проведення перевірок реалізації положень цієї Глави з метою покращення її впровадження та підвищення ефективності впродовж п'яти років з дати набуття чинності цією Угодою.

2. Комітет може передбачити участь громадськості та незалежних експертів в таких перевірках.

3. Сторони повинні доводити результати таких перевірок до відома громадськості.

Стаття 12.18: Залучення громадськості

1. Кожна Сторона інформує громадськість про діяльність, у тому числі про зустрічі Сторін та спільні дії, здійснювані для впровадження цієї Глави.

2. Кожна Сторона докладає зусиль для залучення громадськості, за необхідності, до діяльності з реалізації положень цієї Глави.

Стаття 12.19: Розкриття інформації

Ця Глава не вимагає розкриття будь-якою Стороною інформації, надання якої заборонене або яка не підлягає розголошенню за законодавством Сторони, зокрема у частині доступу до інформації та невтручання в особисте життя.

Стаття 12.20: Зв'язок з іншими угодами про захист навколишнього середовища

Ця Глава не впливає на існуючі права та зобов'язання будь-якої зі Сторін за міжнародними угодами з питань навколишнього середовища.

Стаття 12.21: Врегулювання спорів

1. Сторони повинні завжди намагатися узгоджувати питання тлумачення та застосування цієї Глави.

2. Сторони повинні докладати всіх зусиль для вирішення будь-якого питання, яке може вплинути на реалізацію положень цієї Глави, шляхом проведення консультацій та сприяння одна одній.

3. Консультації, у тому числі на рівні міністрів, є конфіденційними та не зменшують прав Сторін у будь-яких інших провадженнях. Кожна Сторона повинна забезпечити захист інформації, визначеної однією зі Сторін як конфіденційна, зокрема персональних даних та комерційної інформації.

4. Сторона вправі вимагати проведення консультацій з іншою Стороною через Комітет з будь-якого питання, що виникає за цією Главою, подавши письмову вимогу в Національний контактний пункт іншої Сторони. Вимога повинна чітко визначати проблему, висвітлювати відповідні питання та містити стислий опис скарг, що виникають за цією Главою. Консультації повинні бути розпочаті невідкладно після одержання Стороною вимог про їх проведення.

5. У ході консультацій кожна Сторона повинна надати іншій Стороні наявну у неї інформацію у достатньому обсязі, що дозволяє повністю вивчити порушені питання, за умови дотримання національного законодавства про доступ до інформації та невтручання в особисте життя.

6. Якщо Сторони не врегулюють питання відповідно до пункту 4, Сторона, що надала вимогу, вправі вимагати проведення консультацій з іншою Стороною на рівні міністрів з будь-якого питання, передбаченого цією Главою, подавши відповідну письмову вимогу в Національний контактний пункт іншої Сторони. Сторона, що отримує таку вимогу, повинна невідкладно відреагувати на неї. Консультації на рівні міністрів повинні бути проведені упродовж 120 днів з моменту отримання вимоги, якщо Сторонами не буде узгоджена інша дата.

7. Після завершення консультації на рівні міністрів Сторона, що подавала вимогу про проведення консультації, може вимагати скликання комісії з перегляду для вивчення питання, якщо вона вважає, що воно не було належним чином вирішене під час консультації, надавши письмову вимогу в Національний контактний пункт іншої Сторони.

8. З урахуванням положень цієї статті Сторони застосовують, залежно від ситуації та з необхідними змінами, статтю 17.10 ("Регламент"), Додаток 17-C ("Регламент") та Кодекс поведінки, прийнятий відповідно до статті 17.9(e) ("Кваліфікаційні вимоги до членів комісії з урегулювання спорів"), за відсутності домовленості Сторін про інше. У разі будь-якої невідповідності між зазначеними положеннями та цією Главою перевагу матимуть положення цієї Глави.

9. Комісія з перегляду створюється після одержання запиту Національним контактним пунктом, зазначеного у пункті 7. За відсутності домовленості Сторін про інше, завданням комісії з перегляду буде: "Вивчити у світлі відповідних положень Глави 12 ("Навколишнє середовище") Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною питання, зазначене у вимозі про створення комісії з перегляду, та підготувати звіт з рекомендаціями щодо розв'язання зазначеної проблеми". При відборі членів комісії з перегляду для вирішення питань, передбачених цією Главою, застосовуються процедури, визначені в Додатку 12-A.

10. Якщо Сторони не приймуть іншого рішення, комісії з перегляду виконує свої функції відповідно до Додатку 17-C ("Регламент") та Кодексу поведінки, прийнятого відповідно до статті 17.9(e) ("Кваліфікаційні вимоги до членів комісії з урегулювання спору"), залежно від конкретної ситуації та з необхідними змінами. Незважаючи на зазначені положення, комісія з перегляду повинна забезпечити, щоб:

(a) кожна Сторона мала можливість надавати письмові та усні заяви комісії з перегляду;

(b) неурядові організації, установи та особи на території будь-якої Сторони, що мають інформацію або досвід, необхідні для з'ясування питання, винесеного на розгляд, мали можливість надати письмові матеріали комісії з перегляду; та

(c) до кожного раунду засідань проводилося не менше одного заслуховування комісією з перегляду, що має бути відкритим для громадськості, відповідно до статті 12.21.3.

11. Комісія з перегляду повинна надати Сторонам попередній та остаточний звіти, в кожному з яких повинні бути викладені встановлені факти, висновки комісії з перегляду щодо того, чи Сторона - відповідач виконала свої зобов'язання, передбачені цією Главою, та обґрунтування винесених комісією висновків, рішень та рекомендацій.

12. Комісія з перегляду повинна надати Сторонам попередній звіт упродовж 120 днів з дати обрання останнього члена комісії з перегляду або в інший строк, визначений Сторонами.

13. Сторони можуть надавати комісії з перегляду коментарі до попереднього звіту упродовж 45 днів з дати його представлення Сторонам. Після розгляду таких коментарів комісія з перегляду може переглянути свій звіт або провести додаткову перевірку, яку вона визнає за необхідне.

14. Комісія з перегляду повинна надати Сторонам остаточний звіт упродовж 60 днів з моменту представлення первісного звіту. Кожна Сторона повинна оприлюднити остаточний звіт упродовж 30 днів з дати його надання Сторонам.

15. Якщо в остаточному звіті комісії з перегляду буде встановлено, що Сторона не виконала своїх зобов'язань, передбачених цією Главою, Сторони повинні упродовж трьох місяців з дати надання остаточного звіту та з його урахуванням узгодити взаємно прийнятний план заходів щодо вирішення проблеми. Будь-який план заходів, розроблений Сторонами, невідкладно має бути доведений до відома громадськості.

16. Якщо Сторони досягають взаємоприйнятного рішення у будь-який момент після створення комісії з перегляду, вони повинні повідомити комісії з перегляду про своє рішення. Після одержання комісією з перегляду такого повідомлення робота комісії припиняється.

17. Сторони можуть у будь-який момент скористатися альтернативними засобами врегулювання спору, такими як звернення до посередників, примирення або медіація. За відсутності рішення Сторін про інше, альтернативні засоби врегулювання спору мають конфіденційний характер і не зменшують прав Сторін у будь-якому провадженні.

Стаття 12.22: Обсяг зобов'язань

Щодо Канади ця Глава застосовується до провінцій Канади відповідно до Додатку 12-B.

Додаток 12-A
Порядок обрання комісії з перегляду

1. Комісія з перегляду складається з трьох членів, враховуючи голову, призначених Сторонами.

2. Для визначення членів комісії з перегляду використовується така процедура:

a) упродовж 30 днів після отримання від будь-якої зі Сторін вимоги про створення комісії з перегляду кожна Сторона обирає одного члена;

b) якщо одна зі Сторін не визначає члена комісії з перегляду упродовж часу, зазначеного у підпункті (a), інша Сторона обирає його з кваліфікованих кандидатів, які є громадянами тієї Сторони, яка не обрала члена комісії з перегляду, впродовж наступних семи днів;

c) для визначення голови комісії з перегляду використовується така процедура:

3. Члени комісії з перегляду повинні:

a) обиратися з огляду на їх досвід з питань охорони навколишнього середовища або з інших відповідних дисциплін, а також з огляду на об'єктивність, надійність та логічність у прийнятті рішень;

b) бути незалежними від Сторін та не бути пов'язаними і не приймати розпоряджень від будь-якої Сторони.

4. Якщо будь-яка зі Сторін вважає, що член комісії з перегляду порушує Кодекс поведінки, прийнятий відповідно до статті 17.9(e) ("Кваліфікаційні вимоги до комісії з урегулювання спору"), Сторони повинні провести консультації, і якщо таке порушення буде підтверджено їх рішенням, цього члена буде виведено зі складу комісії, а замість нього буде визначено нового члена комісії з перегляду у порядку, встановленому у цьому Додатку. Відлік термінів, зазначених у статті 2, починається з дати прийняття Сторонами рішення про виведення відповідного члена зі складу комісії з перегляду.

5. Фізична особа не може бути членом комісії з перегляду при розгляді питання, в якому вони чи особа або організація, з якими вона пов'язана, мають інтерес.

6. Голова не повинен бути громадянином жодної зі Сторін.

Додаток 12-B
Застосування до провінцій Канади

1. Після набрання чинності цією Угодою Канада надає Україні через дипломатичні канали письмову декларацію із зазначенням провінцій, щодо яких Канада буде пов'язана цією Главою стосовно будь-яких питань в межах їх юрисдикцій. Декларація вступає в силу з дати отримання її Україною.

2. Канада докладає усіх зусиль для забезпечення застосування цієї Глави у максимальній кількості провінцій.

3. Канада повідомляє Україну за шість місяців до внесення будь-яких змін до своєї декларації.

4. Канада не вправі вимагати інформацію або надсилати повідомлення відповідно до статті 12.14 чи вимагати проведення консультацій відповідно до статті 12.21.4 на рівні уряду провінції, яка не включена в декларацію, надану згідно з пунктом 1.

ГЛАВА 13
ПРАЦЯ

Стаття 13.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"трудове законодавство" означає закони та нормативні акти, які впроваджують і захищають принципи праці та права, викладені у статті 13.3;

"стійка практика" означає тривалий або періодичний спосіб дії чи бездіяльності, який розпочався після дати набрання чинності цією Угодою і не відноситься до поодиноких випадків чи прикладів;

"особа" означає фізичну особу, підприємство, або організацію роботодавців чи робітників;

"провінція" означає провінцію Канади, включаючи Юкон, Північно-Західні території та Нунавут та їх правонаступників.

"пов'язаний з торгівлею" означає, пов'язаний з торгівлею або інвестиціями, що підпадають під дію цієї Угоди, за умови, що цей термін не повинен тлумачитися як такий, що включає державний сектор.

Стаття 13.2: Спільні зобов'язання

Сторони підтверджують свої обов'язки членів Міжнародної організації праці (МОП) та свої зобов'язання згідно з Декларацією МОП з основних принципів та прав у сфері праці та механізму її реалізації 1998 року, прийнятою на 86-му засіданні Міжнародної конференції з питань праці (Декларація МОП від 1998 року), а також Декларацією МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації 2008 року, прийнятою на 97-му засіданні Міжнародної конференції з питань праці (Декларація МОП від 2008 року).

Частина A - Обов'язки

Стаття 13.3: Загальні зобов'язання

 
1. Кожна Сторона забезпечує втілення та надання захисту через своє трудове законодавство і практику для наступних визнаних на міжнародному рівні трудових принципів і прав, зокрема, маючи на увазі свої зобов'язання як членів МОП згідно з Декларацією МОП 1998 року:

(a) свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колективних переговорів;

(b) скасування усіх форм примусової чи обов'язкової праці;

(c) реальна заборона дитячої праці та, для цілей цієї Глави, заборона найгірших форм дитячої праці;

(d) недопущення дискримінації в галузі праці і занять;

(e) прийнятні мінімальні стандарти працевлаштування, такі як мінімальна заробітна плата та оплата понаднормової роботи осіб, що працюють за наймом, включаючи ті, що не регулюються колективними договорами;

(f) профілактика професійних травм і захворювань і компенсація у випадку таких травм або захворювань; та

(g) відсутність дискримінації щодо умов праці робітників-мігрантів.

2. Тією ж мірою, що зазначені вище принципи і права пов'язані з МОП, пункти з (a) до (d) стосуються лише Декларації МОП 1998 року, а пункти (e), (f) і (g) тісніше пов'язані з Програмою гідної праці МОП.

Стаття 13.4: Неухилення

Кожна Сторона, як спосіб заохочення торгівлі чи інвестицій, не ухиляється або інакше не обмежує частково і не пропонує ухилитися чи частково обмежити своє трудове законодавство у спосіб, який послаблює чи зменшує додержання міжнародно-визнаних принципів праці та прав, зазначених у статті 13.3.

Стаття 13.5: Дії уряду із застосування

1. Кожна Сторона, з урахуванням статті 13.17, сприяє дотриманню та ефективній реалізації свого трудового законодавства шляхом відповідних дій уряду, таких як:

(a) створення і підтримка дієвого режиму інспекції праці, включаючи розвиток відповідальних органів та призначення і підготовку інспекторів;

(b) моніторинг дотримання та розслідування можливих порушень, в тому числі шляхом проведення перевірок на місцях;

(c) вимоги щодо ведення записів і звітування;

(d) заохочення створення комітетів, що включають працівників і керівництво компаній, для вирішення питань регулювання праці на робочому місці;

(e) забезпечення чи заохочення посередництва, надання послуг з вирішення протиріч і арбітражу; та

(f) своєчасне ініціювання судових позовів задля знаходження відповідних санкцій або засобів судового захисту у зв'язку з порушеннями трудового законодавства.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб її компетентні органи розглядали належним чином відповідно до її законодавства будь-який запит працедавця, працівника чи їхніх представників або іншої зацікавленої особи щодо проведення розслідування порушення трудового законодавства Сторони, про яке заявляється.

Стаття 13.6: Приватні позови

Кожна Сторона гарантує особі, яка має визнаний інтерес у певній справі відповідно до трудового законодавства Сторони, надання належного доступу до адміністративних або судових процедур, що можуть забезпечити виконання та вводити в дію права, захищені таким законодавством, включаючи надання дієвих засобів правового захисту проти будь-яких порушень такого законодавства.

Стаття 13.7: Процесуальні гарантії

1. Кожна Сторона забезпечує, що судові процеси, зазначені у статті 13.5.1(b), статті 13.5.1(f) та статті 13.6 є справедливими, неупередженими і прозорими і у зв'язку з цим кожна Сторона встановлює, що:

(a) провадження здійснюється особами, що приймають рішення, які є неупередженими і незалежними і не мають зацікавленості в результаті справи;

(b) сторони процесу мають право відстоювати чи захищати свої відповідні позиції і представляти інформацію чи докази;

(c) рішення ґрунтуються на інформації чи доказах, наданих сторонами процесу і остаточні рішення по суті кожної справи викладаються у письмовій формі;

(d) процеси є відкритими для громадськості за винятком випадків, коли законодавство та чинення правосуддя вимагає іншого; та

(e) процеси є безкоштовними і швидкими або, принаймні, не передбачають необґрунтованих зборів чи затримок, а терміни не перешкоджають здійсненню прав.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб сторони таких процесів мали право, відповідно до її законодавства, на перегляд і внесення змін до рішень, ухвалених на таких процесах.

Стаття 13.8: Інформування та поінформованість громадськості

1. Кожна Сторона забезпечує, що її трудове законодавство, правила, процедури та адміністративні ухвали загального застосування з будь-якого питання, що стосується цієї Глави, невідкладно публікується або іншим чином забезпечується доступ для ознайомлення з ними будь-якої заінтересованої особи та іншої Сторони.

2. У випадках, коли це вимагається її законодавством, кожна Сторона:

(a) публікує заздалегідь будь-який захід, який пропонується застосувати; та

(b) забезпечує для будь-якої заінтересованої особи належну можливість надати коментарі щодо таких запропонованих заходів.

3. Кожна Сторона сприяє поінформованості громадськості щодо її трудового законодавства, включаючи:

(a) забезпечення доступності публічної інформації про її трудове законодавство і процедури правозастосування та забезпечення дотримання законодавства; та

(b) заохочення навчання громадськості з питань її трудового законодавства.

Частина B - Інституційні механізми

Стаття 13.9: Рада Міністрів з питань праці

1. Цим Сторони створюють Раду Міністрів з питань праці (далі - Рада), що складається з Міністрів, які відповідають за питання праці Сторін, або призначених ними осіб.

2. Рада проводить засідання протягом першого року після набрання чинності цією Угодою, а після цього так часто, як вона вважає за необхідне задля обговорення питань, що становлять спільний інтерес, та здійснення нагляду за впровадженням цієї Глави та огляду досягнутого прогресу. Рада може проводити спільні засідання з Радами, створеними відповідно до подібних угод.

3. За винятком випадків, коли Сторони вирішать інакше, кожне засідання Ради включає сесію, під час якої члени Ради мають можливість зустрітися з громадськістю для обговорення питань, пов'язаних з впровадженням цієї Глави.

4. Рада може розглядати будь-яке питання у межах цієї Глави та вживати будь-які інші заходи у процесі виконання своїх функцій, включаючи:

(a) створення комітетів, робочих груп або груп експертів та визначення їхніх обов'язків; та

(b) пошук порад незалежних експертів.

5. Рада проводить огляд дії та ефективності цієї Глави, включаючи рівень прогресу, досягнутого у впровадженні цілей цієї Глави, протягом п'яти років після дати набрання чинності цією Угодою, а після цього протягом будь-якого іншого періоду, погодженого Радою. За винятком випадків, коли існує домовленість про інше, такий огляд:

(a) проводиться одним або кількома незалежними експертами за умови наявності відповідних ресурсів. Сторони докладають всіх зусиль для прийняття рішення щодо вибору експерта чи експертів і співпрацюють з цим експертом або експертами у процесі підготовки звіту;

(b) передбачає огляд літератури та проведення консультації з представниками громадськості, включаючи представників трудових організацій і підприємств, так само як можливість для Сторін надати коментарі;

(c) надає рекомендації на майбутнє; та

(d) завершується протягом 180 днів після його початку і оприлюднюється через 30 днів після цього.

Стаття 13.10: Національні механізми

1. Кожна Сторона може створити новий або провести консультації з існуючим національним дорадчим або консультативним органом з трудових питань, до якого входять представники громадськості, включаючи представників трудових організацій і підприємств, з метою визначення думок щодо будь-яких питань, пов'язаних з цією Главою.

2. Кожна Сторона створює орган, або визначає відповідальний підрозділ Міністерства, до компетенції якого належать трудові питання, який буде Національним адміністративним офісом (НАО), і надає іншій Стороні його контактну інформацію дипломатичними каналами.

3. НАО діє як контактний пункт з іншою Стороною і виконує функції, визначені такою Стороною чи Радою, а також:

(a) координує спільні програми і заходи відповідно до статті 13.11;

(b) отримує та переглядає громадські повідомлення відповідно до статі 13.12; та

(c) надає інформацію іншій Стороні, комісії з перегляду, створеній відповідно до статті 13.15, та громадськості.

Стаття 13.11: Спільні заходи

1. Сторони можуть розробити план дій стосовно спільних трудових заходів задля сприяння досягненню цілей цієї Глави. Наскільки це можливо, такі заходи повинні бути пов'язані з будь-якими рекомендаціями будь-якого звіту Ради відповідно до статті 13.9. Орієнтовний перелік сфер можливого співробітництва між Сторонами наведено в Додатку 13-A до цієї Глави.

2. У ході виконання плану дій Сторони можуть, відповідно до наявних ресурсів, здійснювати співпрацю шляхом:

(a) проведення семінарів, тренінгів, робочих груп і конференцій;

(b) виконання спільних дослідницьких проектів, включаючи секторальні дослідження; та

(c) інших заходів, які можуть бути погоджені Сторонами.

3. Сторони здійснюють спільні заходи з урахуванням відмінностей, що існують по відношенню до національних умов, обставин і потреб кожної Сторони, включаючи такі відмінності стосовно їхньої економіки, соціальних і культурних традицій, а також правового середовища.

Стаття 13.12: Зв'язки з громадськістю

1. Кожна Сторона забезпечує подання і одержання громадських повідомлень з питань трудового законодавства, що:

(a) ініціюються громадянином Сторони чи підприємством або організацією, створеними на території Сторони;

(b) виникають на території іншої Сторони; та

(c) стосуються будь-яких питань, пов'язаних з цією Главою.

2. Кожна Сторона розглядає такі справи, якщо доречно, відповідно до внутрішніх процедур і розкриває громадськості інформацію про повідомлення, прийняті для розгляду, протягом 30 днів після прийняття.

Стаття 13.13: Загальні консультації

1. Сторони весь час докладають зусиль для досягнення згоди щодо тлумачення і застосування цієї Глави.

2. Сторони докладають усіх зусиль, в тому числі шляхом кооперації, консультацій та обміну інформацією, для вирішення будь-якого питання, яке може вплинути на виконання цієї Глави.

3. Сторона може надати письмовий запит щодо проведення консультацій з іншою Стороною до НАО іншої Сторони з будь-якого питання, яке стосується цієї Глави.

4. Якщо Сторони не зможуть вирішити питання, Сторона яка надає запит може застосувати процедури, передбачені у статті 13.14.

Частина C - Процедури консультацій з питань праці та вирішення спорів

Стаття 13.14: Міністерські консультації

1. Сторона може подати письмовий запит на проведення консультацій з іншою Стороною на міністерському рівні щодо будь-якого зобов'язання за цією Главою. Сторона, до якої звернено запит, надає відповідь протягом 60 днів після одержання запиту або протягом іншого періоду, узгодженого Сторонами. Сторони мають бути представлені Радою, утвореною відповідно до статті 13.9.

2. Для сприяння в обговоренні питань, що розглядаються, і досягнення взаємоприйнятного рішення:

(a) кожна Сторона надає іншій Стороні достатню наявну інформацію для проведення всебічного розгляду поставлених питань, що стосуються вимог законодавства Сторін щодо конфіденційності особистої та комерційної інформації; та

(b) кожна Сторона може залучити одного чи більше незалежних експертів для підготовки звіту з питання, що стосується цієї Статті. Сторони докладають всіх зусиль для досягнення згоди щодо вибору експерта чи експертів і співпрацюють з цим експертом або експертами у процесі підготовки звіту. Будь-який звіт оприлюднюється протягом 60 днів після його тримання Сторонами.

3. Міністерські консультації завершуються не пізніше, ніж через 180 днів після звернення запиту за винятком випадків, коли Сторони домовляться про іншу дату.

Стаття 13.15: Створення і проведення комісії з перегляду

1. Після завершення Міністерських консультацій Сторона, яка порушувала питання щодо проведення консультацій, може вимагати у письмовій формі скликання комісії з перегляду, якщо така Сторона вважає, що:

(a) це питання пов'язане з торгівлею; і

(b) інша Сторона не виконала свої зобов'язання відповідно до цієї Глави шляхом:

2. За винятком випадків, коли Сторони погодяться про інше, комісія з перегляду складається з трьох незалежних експертів включаючи голову, який не є громадянином будь-якої з Сторін, у спосіб, який відповідає критеріям і процедурам, викладеним у Додатку 13-B.

3. За винятком випадків, коли Сторони погодяться про інше, комісія з перегляду виконує свої функції відповідно до положень цієї Частини, Додатку 13-B і Типового регламенту, що установлюватиметься Сторонами відповідно до Додатку 13-B. Комісія з перегляду:

(a) визначає, протягом 30 днів з часу підтвердження її компетенції, чи пов'язана дана справа з торгівлею, і припиняє свої повноваження якщо визначить, що дана справа не пов'язана з торгівлею;

(b) надає Сторонам достатню можливість робити письмові та усні подання до комісії з перегляду;

(c) може запитувати або одержувати та розглядати письмові подання та будь-яку іншу інформацію від організацій, установ, громадськості та осіб, які володіють відповідною інформацією чи досвідом; та

(d) проводить процеси, що є відкритими для громадськості за винятком необхідності захисту інформації відповідно до статті 13.19 і Типового регламенту.

Стаття 13.16: Звіти та рішення комісії з перегляду

1. Комісія з перегляду подає Сторонам звіт, який:

(a) встановлює факти;

(b) відповідає на подання і аргументи Сторін, а також будь-яку представлену їй доречну інформацію відповідно до статті 13.15.3(c);

(c) визначає, чи сторона, яка є об'єктом перегляду, не дотримується зобов'язання відповідно до статей 13.3 або 13.4 настільки, наскільки це стосується Декларації МОП 1998 року, чи мала місце систематична нездатність ефективно застосовувати своє трудове законодавство через відповідні державні заходи, приватні дії, процесуальні гарантії, громадську інформацію та поінформованість, або приймає будь-яке інше рішення відповідно до своєї компетенції; та

(d) надає рекомендації для вирішення будь-якого випадку невиконання зобов'язань визначеного відповідно до підпункту (c), які зазвичай полягатимуть у тому, що Сторона, яка є суб'єктом перегляду, затверджує та запроваджує план заходів, достатній для виправлення випадку невиконання зобов'язань.

2. Комісія з перегляду подає свій попередній звіт Сторонам протягом 120 днів після обрання останнього члена комісії з перегляду за винятком випадків, коли комісія з перегляду подовжує цей термін на період до 60 днів або якщо Типовий регламент, що установлюватиметься Сторонами відповідно до Додатку 13-B, обумовлює інше. Якщо комісія з перегляду подовжує термін надання попереднього звіту, вона попередньо надає письмове повідомлення обом Сторонам з викладенням причин подовження терміну.

3. Кожна Сторона може подати до комісії з перегляду письмові коментарі на попередній звіт протягом 30 днів після представлення звіту або протягом іншого періоду, який може бути погоджений Сторонами. Після розгляду таких письмових коментарів, комісія з перегляду за власною ініціативою або на запит будь-якої з Сторін може переглянути свій звіт і здійснити будь-який додатковий розгляд якщо вважатиме його доречним.

4. Комісія з перегляду подає Сторонам остаточний звіт протягом 60 днів після представлення попереднього звіту за винятком випадків, коли Сторони домовляться про інше. Остаточний звіт оприлюднюється протягом 60 днів після його отримання Сторонами.

5. Якщо в остаточному звіті комісія з перегляду визначить, що мало місце невиконання зобов'язань у значенні підпункту 1(c), Сторони можуть розробити, протягом наступних 90 днів або іншого довшого періоду, який вони можуть узгодити, взаємоприйнятний план заходів з впровадження рекомендацій комісії з перегляду.

6. Після закінчення періоду, зазначеного у пункті 5, якщо Сторони не змогли дійти згоди щодо плану заходів або Сторона, яка є суб'єктом перегляду, не впроваджує план заходів згідно з його умовами, Сторона, яка зробила запит, може висунути письмову вимогу щодо повторного скликання комісії з перегляду для визначення необхідності встановлення та сплати фінансових санкцій згідно з Додатком 13-C.

Частина D - Загальні положення

Стаття 13.17: Принцип правозастосування

Ніщо у цій Главі не тлумачиться як надання повноважень органам влади Сторони здійснювати будь-які заходи спрямовані на застосування трудового законодавства на території іншої Сторони.

Стаття 13.18: Приватні права

Жодна Сторона не може обумовлювати право на позов згідно з її внутрішнім законодавством проти іншої Сторони на підставі того, що інша Сторона діяла у спосіб, який не відповідає цій Главі.

Стаття 13.19: Захист інформації

1. Сторона, яка отримує інформацію, визначену іншою Стороною як конфіденційна чи інформацію, яка є об'єктом приватної власності, захищає таку інформацію як конфіденційну чи інформацію, що є об'єктом приватної власності.

2. Комісія з перегляду, яка одержує конфіденційну чи інформацію, яка є об'єктом приватної власності, відповідно до цієї Глави, захищає її відповідно до Типового регламенту, що установлюватиметься відповідно до Додатку 13-B.

Стаття 13.20: Співробітництво з міжнародними і регіональними організаціями

Сторони можуть встановлювати домовленості щодо співпраці з Міжнародною організацією праці або будь-якими іншими компетентними міжнародними чи регіональними організаціями з метою використання їхніх знань і ресурсів задля досягнення цілей цієї Глави.

Стаття 13.21: Перегляд

Положення цієї Глави мають бути переглянуті відповідно до статті 19.2 ("Положення про перегляд Угоди").

Додаток 13-A
Спільні заходи

1. Сторони розробили такий орієнтовний перелік сфер для спільних заходів, які вони можуть здійснювати відповідно до статті 13.11:

(a) обмін інформацією: обмін інформацією та найкращою практикою з питань, які становлять спільний інтерес, а також подій, видів діяльності та ініціатив, організованих на їхніх відповідних територіях;

(b) міжнародні форуми: кооперація на міжнародних і регіональних форумах, таких як Міжнародна організація праці, з питань, пов'язаних з працею;

(c) фундаментальні права та їхнє ефективне застосування: законодавство і практика, пов'язані з ключовими елементами Декларації МОП 1998 року (свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колективних переговорів, скасування усіх форм примусової чи обов'язкової праці, реальна заборона дитячої праці та недопущення дискримінації в галузі праці і занять);

(d) найгірші форми дитячої праці: законодавство та практика, пов'язані з дотриманням Конвенції МОП про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (N 182), вчиненої в Женеві 17 червня 1999 року;

(e) адміністрація з питань праці: інституційна спроможність адміністрацій з питань праці та органів правосуддя;

(f) інспекції з питань праці та системи перевірки: методи і тренінги, покликані підвищити рівень ефективності застосування трудового законодавства, зміцнити системи перевірки та сприяти забезпеченню виконання трудового законодавства;

(g) трудові відносини: форми співробітництва та вирішення спорів з метою забезпечення продуктивних трудових відносин між робітниками, працедавцями та урядами;

(h) умови праці: механізми нагляду за дотриманням законодавства про тривалість робочого часу, мінімальної заробітної плати та оплати понаднормової праці, а також умови працевлаштування;

(i) безпека і гігієна праці: профілактика травматизму і професійних захворювань;

(j) стать: гендерні питання, включаючи скасування дискримінації стосовно працевлаштування та фаху;

(k) неформальна економіка: сприяння переходу від неформальної до формальної економіки;

(l) будь-які інші питання, які Сторони можуть врегулювати.

2. У визначенні сфер співпраці з питань праці та розбудови інституціональної спроможності, а також здійснення заходів із співпраці кожна Сторона може брати до уваги точки зору представників робітників і працедавців, а також точки зору інших представників громадськості.

Додаток 13-B
Процедури, пов'язані з комісією з перегляду

Кваліфікація членів комісії з перегляду

1. Кожен член комісії з перегляду:

(a) обирається на основі своїх знань в сфері праці чи інших відповідних дисциплін, об'єктивності, надійності та здорового глузду;

(b) повинен бути незалежним, непов'язаним з будь-якою із Сторін та не виконувати вказівки будь-якої із Сторін; та

(c) дотримується кодексу поведінки, який встановлюється Сторонами відповідно до цього додатку.

2. Якщо одна з Сторін вважає, що член комісії з перегляду порушив кодекс поведінки, Сторони проводять консультації, і якщо вони дійдуть згоди, такий член комісії виводиться з складу комісії з перегляду, і обирається новий член комісії відповідно до процедур, викладених у пункті 4 або 5, які застосовувалися для обрання члена комісії, якого було виведено з складу комісії з перегляду. Часові обмеження встановлюються починаються з дати досягнення згоди щодо виведення члена комісії із складу комісії з перегляду. Типовий регламент може передбачати процедуру для вирішення ситуації, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виведення із складу комісії з перегляду її члена.

3. Особи не можуть бути членами комісії з перегляду щодо перегляду, де вони мають інтерес або має інтерес особа чи організація, з якими вони пов'язані.

Процедури обрання комісії з перегляду

4. Для цілей відбору членів комісії з перегляду застосовуються наступні процедури:

(a) протягом 20 днів після одержання запиту щодо створення комісії з перегляду відповідно до статті 13.15.1, кожна Сторона обирає одного члена комісії; та

(b) якщо одна Сторона не зможе обрати члена комісії протягом цього періоду, інша сторона обирає члена комісії з числа кваліфікованих осіб, які є громадянами Сторони, що не змогла обрати свого члена комісії;

5. Для обрання голови комісії з перегляду застосовується така процедура:

(a) Сторона, яка є суб'єктом перегляду, надає Стороні, що зробила запит з іменами трьох осіб, яких вона вважає кваліфікованими для того, щоб бути головою комісії з перегляду. Імена надаються не пізніше через 20 днів після одержання запиту про створення комісії з перегляду відповідно до статті 13.15.1;

(b) Сторона, яка надала запит, може обрати одну з осіб для призначення головою комісії з перегляду або, якщо імена не були надані чи жодна з осіб не є прийнятною, надати Стороні, яка є суб'єктом перегляду, імена трьох осіб, яких вона вважає кваліфікованими для призначення головою комісії. Такі імена надаються не пізніше, ніж через п'ять днів після отримання імен згідно з підпунктом (a) або 25 днів після одержання запиту про створення комісії з перегляду; та

(c) Сторона, яка є суб'єктом перегляду, може обрати одну з трьох осіб для призначення головою комісії з перегляду не пізніше ніж через п'ять днів після отримання імен відповідно до підпункту (b); у випадку, якщо це не було зроблено, Сторони невідкладно подають запит до Генерального директора Офісу Міжнародної організації праці щодо призначення голови комісії з перегляду протягом 25 днів.

Порядок роботи комісії з перегляду

6. Не пізніше, ніж через один рік з часу набрання чинності цією Угодою, Сторони розробляють Типовий регламент, який використовуються для створення і провадження процесів відповідно до Частини C. Типовий регламент складається з кодексу поведінки для цілей пункту 1 і правил для захисту інформації відповідно до статті 13.19.

7. Сторони визначають окремий бюджет для кожного процесу комісії з перегляду відповідно до цієї Глави. Сторони роблять однакові внески до бюджету за винятком випадків, якщо вони домовляться про інше.

8. Якщо Сторони не домовляться про інше, протягом 30 днів з часу скликання комісії з перегляду Сторонами, її компетенція передбачає:

"Розгляд, у світлі відповідних положень цієї Глави, чи Сторона, яка є суб'єктом запиту, вчинила у справі, пов'язаній з торгівлею, порушення своїх зобов'язань відповідно до статей 13.3 чи 13.4 настільки, наскільки вони стосуються Декларації МОП 1998 року, або виявила систематичну нездатність ефективно застосовувати своє трудове законодавство через відповідні державні заходи, приватні дії, процесуальні гарантії, громадську інформацію та поінформованість, а також встановлення фактів, прийняття рішень і рекомендацій відповідно до пункту 1 статті 13.16."

9. Для визначення того, чи пов'язана дана справа з торгівлею, відповідно до статті 13.15.3(a), Сторона, яка ініціювала скликання комісії з перегляду, зобов'язана довести, що дана справа пов'язана з торгівлею. Для визначення, відповідно до статті 13.16.1(c), того, чи Сторона, яка є суб'єктом запиту, не виконала свої зобов'язання, Сторона, яка надала запит зобов'язана довести таке невиконання зобов'язань, підкріплюючи справу будь-якою допоміжною інформацією, наданою відповідно до статті 13.15.3(c).

10. Комісія з перегляду не може надавати остаточний звіт будь-кому, крім Сторін. Члени комісії з перегляду можуть надавати окремі думки з питань, які не є предметом одностайної згоди. Комісія з перегляду, однак, не повинна розкривати інформацію про те, які саме члени комісії підтримують думку більшості чи меншості.

Додаток 13-C
Фінансові санкції

1. Комісія з перегляду поновлює свою роботу якомога швидше після вручення запиту відповідно до статті 13.16.6. Протягом 90 днів після поновлення роботи комісія з перегляду визначає чи виконано умови плану заходів або невиконання виправлене.

2. У випадку негативного рішення згідно з пунктом 1 вище, та на вимогу Сторони, що подає запит відповідно до статті 13.16.6, комісія з перегляду визначає розмір щорічних фінансових санкцій, який відображає оцінену вартість виконання плану заходів або, у випадку відсутності плану заходів, інші відповідні заходи для виправлення випадку невиконання за умови, що:

(a) комісія з перегляду може коригувати розмір фінансових санкцій з урахуванням:

(b) за жодних обставин розмір фінансових санкцій не повинен перевищувати 15 мільйонів доларів США щорічно або еквівалент цієї суми у валюті Сторони, проти якої подана скарга, скоригований з урахуванням рівня інфляції такої Сторони.

3. За винятком випадків, коли Рада вирішить інакше, фінансові санкції сплачуються Стороні, яка подала запит. У випадках, коли обставини виправдовують такий захід, Рада може вирішити, що фінансові санкції перераховуються на визначений Радою рахунок, що приносить відсотковий дохід, і використовуються згідно з вказівками Ради на виконання плану заходів або здійснення інших відповідних заходів.

4. Через 90 днів з дати, коли комісія з перегляду визначила розмір фінансових санкцій згідно з пунктом 2, Сторона, яка зробила запит, може надати письмове повідомлення іншій Стороні з вимогою сплати фінансових санкцій. Фінансові санкції сплачуються рівними частинами щоквартально; виплати починаються через 120 днів після надання такого повідомлення Стороною, що зробила запит, і закінчуються у разі досягнення згоди між Сторонами або у дату винесення будь-якого рішення комісії з перегляду відповідно до пункту 5.

5. Якщо Сторона, яка була суб'єктом перегляду, вважає, що вона усунула невиконання зобов'язань, вона може передати справу до комісії з перегляду через надання письмового повідомлення іншій Стороні. Комісія з перегляду скликається повторно протягом 60 днів після такого повідомлення і надає звіт протягом 90 днів після цього.

6. У Канаді процедури виконання фінансових санкцій, які є рішенням комісії з перегляду згідно з пунктом 2 є такими:

(a) Україна може подати до суду компетентної юрисдикції засвідчену копію рішення комісії, лише якщо Канада не виконала умови повідомлення, наданого відповідно до пункту 4, протягом 180 днів з часу його надання;

(b) після реєстрації рішення комісії з перегляду для цілей виконання вважається судовим наказом;

(c) Україна може порушити процес щодо виконання рішення комісії з перегляду, яке вважається судовим наказом, у цьому суді проти особи у Канаді, проти якої ухвалене рішення комісії з перегляду відповідно до пункту 4 Додатку 13-D;

(d) процес щодо виконання рішення комісії з перегляду, яке вважається судовим наказом, провадиться у Канаді у формі спрощеного провадження за умови, що суд невідкладно передає будь-яке питання фактів або будь-яке питання тлумачення рішення комісії до комісії, яка ухвалила таке рішення, і рішення комісії з перегляду є обов'язковим для суду;

(e) рішення комісії з перегляду, яке вважається судовим наказом, не підлягає перегляду або апеляції на національному рівні; та

(f) наказ суду у процесі про виконання рішення комісії з перегляду, яке вважається судовим наказом, не підлягає перегляду чи апеляції.

7. Якщо Україна не виконала умови повідомлення, наданого відповідно до пункту 4 вище, протягом 180 днів після його надання, процедури виконання фінансових санкцій згідно з рішенням комісії з перегляду відповідно до пункту 2 в Україні виконуються таким чином:

(a) Україна вважає рішення комісії з перегляду обов'язковим іноземним арбітражним рішенням, винесеним в розумінні Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної у Нью-Йорку 10 червня 1958 року, визнає та впроваджує його як таке;

(b) рішення комісії з перегляду вважається результатом дійсної арбітражної угоди; та

(c) компетентний український суд може відхилити визнання та введення в дію рішення комісії з перегляду лише у випадках, визначених в цій Главі.

8. Якщо Сторона вносить зміни до своїх внутрішніх процедур для впровадження положень пунктів 6 або 7, що підриває положення цього Додатку, ця Сторона вважається такою, що порушує положення цієї Глави.

Додаток 13-D
Обсяг зобов'язань

1. На час набрання чинності цією Угодою Канада повідомляє Україні письмово дипломатичними каналами перелік будь-яких провінцій, на які поширюються зобов'язання Канади стосовно питань, що знаходяться в їх юрисдикції. Декларація набирає чинності з дати отримання Україною та не передбачає участі у внутрішньому розподілі повноважень у Канаді. Канада надає повідомлення Україні про будь-які зміни в її декларації, що набирають чинності через шість місяців після цього з урахуванням будь-яких майбутніх громадських повідомлень, міністерського перегляду або рішень комісій з перегляду.

2. Канада не має права вимагати створення комісії з перегляду відповідно до Частини C на прохання уряду провінції, яка не включена до Декларації, зробленої відповідно до пункту 1.

3. Україна не має права вимагати створення комісії з перегляду відповідно до Частини C з приводу питання, пов'язаного з трудовим правом будь-якої провінції, якщо провінція не включена до Декларації, оформленої відповідно до пункту 1.

4. Не пізніше дати скликання комісії з перегляду відповідно до статті 13.15 з питання, яке підпадає під дію пункту 3 цього Додатку, Канада надає письмове повідомлення Україні щодо того, чи будь-яка рекомендація комісії у звіті відповідно до статті 13.16 або будь-яка фінансова санкція, встановлена комісією з перегляду відповідно до Додатку 13-C по відношенню до Канади, має адресуватись Її Величності Королеві за Правом Канади або Її Величності за Правом провінції, якої це стосується.

5. Канада докладає максимум зусиль для того, щоб якомога більше її провінцій погодилися на те, щоб бути доданими до декларації згідно з пунктом 1.

ГЛАВА 14
ПРОЗОРІСТЬ

Частина A - Публікації, нотифікації та адміністрування законів

Стаття 14.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

"рішення загального застосування" означає адміністративне рішення або тлумачення, що застосовується до фактичних ситуацій або осіб, на яких в цілому поширюється таке рішення або тлумачення, та встановлює норму поведінки, але не включає:

(a) рішення або постанову, винесені в адміністративному або квазі-судовому провадженні, що застосовується до окремої особи, товару або послуги іншої Сторони у конкретному випадку; або

(b) рішення, що ухвалюється щодо конкретної акту або практики.

Стаття 14.2: Публікації

1. Кожна Сторона забезпечує, щоб її законодавчі акти, регламенти та адміністративні рішення загального застосування з будь-якого питання, охопленого цією Угодою, невідкладно оприлюднювалися або ставали доступними у спосіб, що дає можливість зацікавленим особам та іншій Стороні ознайомитися з ними.

2. Наскільки це можливо, кожна Сторона:

(a) заздалегідь оприлюднює інформацію про захід, який вона пропонує ухвалити; та

(b) надає зацікавленим особам та іншій Стороні належну можливість прокоментувати такі запропоновані заходи.

Стаття 14.3: Надання нотифікацій та інформації

1. Наскільки це можливо, кожна Сторона повідомляє іншу Сторону про фактично здійснюваний або запропонований захід, який за висновком цієї Сторони може в істотній мірі вплинути на реалізацію цієї Угоди або істотно вплинути на інтереси іншої Сторони за цією Угодою.

2. На запит іншої Сторони кожна Сторона зобов'язана невідкладно надати інформацію та відповіді на питання, що стосуються фактично здійснюваного або запропонованого заходу, навіть якщо попередньо Сторону вже було поінформовано про такий захід.

3. Будь-яка нотифікація або інформація, що надаються відповідно до цієї статті, повинні бути неупередженими щодо відповідності заходу цій Угоді.

Стаття 14.4: Адміністративні провадження

З метою забезпечення послідовного, неупередженого та виправданого використання заходів загального застосування, що впливають на питання, які охоплюються цією Угодою, кожна Сторона забезпечує, щоб в адміністративних провадженнях, коли заходи, зазначені у статті 14.2, застосовуються до конкретних осіб, товарів або послуг іншої Сторони:

(a) за наявності такої можливості особі іншої Сторони, на яку безпосередньо впливає таке провадження, заздалегідь, у порядку, встановленому національним законодавством цієї Сторони, було надане повідомлення про порушення провадження, із зазначенням характеру провадження, викладенням правових підстав для порушення провадження та загальним описом питань, що будуть розглядатися;

(b) особі, зазначеній у підпункті (a), була забезпечена обґрунтована можливість представити факти та аргументи на підтримку своєї позиції до застосування остаточного адміністративного заходу, коли це дозволяє час, характер провадження та суспільні інтереси; та

(c) адміністративні процедури відповідали законодавству кожної Сторони.

Стаття 14.5: Перегляд та оскарження

1. Кожна Сторона створює або підтримує існування судових, квазі-судових або адміністративних органів або процедур для цілей невідкладного перегляду та, коли це виправдано, корекції остаточних адміністративних заходів з питань, які охоплюються цією Угодою. Кожна Сторона забезпечує, щоб її відповідні органи діяли неупереджено та незалежно від служби або органу, що уповноважені здійснювати адміністративний примус, і не мали матеріального інтересу у результаті справи.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб сторони адміністративних проваджень, які зазначені в пункті 1, мали право на:

(a) обґрунтовану можливість аргументувати або відстоювати свої позиції; та

(b) рішення, що ґрунтується на доказах та поданні офіційних документів або, якщо це вимагається законодавством Сторони, матеріалів, підготованих адміністративним органом.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб, враховуючи передбачену її законодавством можливість оскарження або перегляду, рішення, зазначені у пункті 2(b), виконувалися посадовими особами або органами, компетентними щодо відповідного адміністративного заходу, та регулювали практику діяльності таких посадових осіб або органів.

Стаття 14.6: Співробітництво у сприянні підвищенню прозорості

Сторони погоджуються співпрацювати у рамках двосторонніх, регіональних та багатосторонніх форумів над підвищенням прозорості щодо міжнародної торгівлі та інвестицій.

Частина B - Протидія корупції

Стаття 14.7: Визначення

Для цілей цієї Частини:

"іноземний державний службовець" означає особу, яка займає посаду у законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної країни незалежно від того, призначена вона на цю посаду або обрана, та особу, яка виконує певну урядову функцію для іноземної країни, у тому числі для державного органу або державного підприємства;

"посадова особа громадської міжнародної організації" означає службовця міжнародної організації або особу, уповноважену такою організацією здійснювати дії від імені цієї організації;

"державний службовець" означає особу, яка:

(a) займає посаду у законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі Сторони,

(b) виконує державні функції, у тому числі для державного органу або державного підприємства, або надає державні послуги, відповідно до визначення цього терміну у національному законодавстві та його застосування у пов'язаній галузі права такої Сторони; або

(c) визначена як "державний службовець" в національному законодавстві Сторони.

Стаття 14.8: Заява про принципи

Сторони підтверджують свою рішучість у попередженні та протидії хабарництву та корупції у міжнародній торгівлі та щодо інвестицій.

Стаття 14.9: Антикорупційні заходи

1. З метою протидії та боротьби з хабарництвом та корупцією у міжнародній торгівлі та щодо інвестицій кожна Сторона ухвалює нові або продовжує застосовувати існуючі законодавчі або інші заходи, необхідні для визначення того, чи є кримінальним злочином:

(a) обіцянка, пропозиція або надання державному службовцю, прямо або опосередковано, будь-якої неправомірної вигоди для службовця особисто або іншої особи або установи з метою здійснення цим службовцем або утримання ним від здійснення певних дій при виконанні своїх посадових обов'язків;

(b) вимагання або одержання державним службовцем, прямо або опосередковано, неправомірної вигоди для службовця особисто або іншої особи або установи з метою здійснення цим службовцем або утримання ним від здійснення певних дій при виконанні своїх посадових обов'язків;

(c) обіцянка, пропозиція або надання іноземному державному службовцю або посадовій особі громадської міжнародної організації, прямо або опосередковано, неправомірної вигоди для службовця особисто або іншої особи або установи з метою здійснення цим службовцем або утримання ним від здійснення певних дій при виконанні своїх посадових обов'язків для того, щоб особа, яка надає таку обіцянку або пропозицію, отримала або зберегла за собою бізнес або іншу неправомірну вигоду у здійсненні міжнародної комерційної діяльності;

(d) пособництво, підбурювання або змова щодо здійснення будь-якого з порушень, зазначених у підпунктах (a) - (c).

2. Кожна Сторона застосовує такі заходи, які можуть бути необхідними для встановлення її юрисдикції над кримінальними правопорушеннями, зазначеними у пункті 1, що здійснюються на її території.

3. Кожна Сторона забезпечує, щоб встановлювані нею санкції за порушення, зазначені у пункті 1, враховували тяжкість порушення.

4. Кожна Сторона застосовує такі необхідні заходи, які відповідають її правовим принципам для встановлення відповідальності підприємств за участь у здійсненні порушень, зазначених у пункті 1. Зокрема, кожна Сторона забезпечує, щоб до підприємств, які притягуються до відповідальності за здійснення порушень, зазначених у цій Частині, застосовувались ефективні, співставні із скоєним порушенням та такі, що мають стримуючий вплив, санкції за дії кримінального та некримінального характеру, включаючи грошові штрафи.

5. Кожна Сторона розглядає можливість включення в свою національну правову систему на національному рівні відповідних заходів, які б забезпечували захист від несправедливого поводження з особою, яка добросовісно та з обґрунтованих підстав сповіщає відповідні органи про факти, пов'язані зі скоєнням порушень, зазначених у пункті 1.

Стаття 14.10: Співробітництво в рамках міжнародних форумів

Сторони визнають важливість регіональних та багатосторонніх ініціатив щодо попередження та протидії хабарництву та корупції у сфері міжнародної торгівлі та інвестицій. Сторони погоджуються працювати спільно з метою посилення зусиль на регіональному та багатосторонньому рівнях для попередження та протидії хабарництву та корупції у сфері міжнародної торгівлі та інвестицій, включаючи стимулювання та підтримку відповідних ініціатив.

ГЛАВА 15
СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ

Стаття 15.1: Співробітництво з питань торгівлі

1. Визнаючи, що співробітництво з питань торгівлі є каталізатором реформ та інвестицій, необхідних для стимулювання економічного розвитку через торгівлю та її лібералізацію, Сторони зобов'язуються сприяти співробітництву з питань торгівлі для таких цілей:

(a) зміцнення потенціалу Сторін для максимального збільшення використання можливостей та переваг від цієї Угоди;

(b) зміцнення і розвиток співробітництва на двосторонньому, регіональному та багатосторонньому рівнях;

(c) сприяння новим торговим та інвестиційним можливостям у сферах взаємного інтересу, зокрема тих, що стосуються науки, технологій та інновацій; та

(d) стимулювання сталого економічного розвитку, з основною увагою на малих і середніх підприємствах.

2. Співробітництво з питань торгівлі може включати:

(a) обмін інформацією, передачу та обмін досвідом та знаннями, у тому числі через сприяння обміну візитами дослідників, експертів, фахівців та представників приватного сектору;

(b) спільні заходи, такі як спільні дослідження та науково-дослідна діяльність з питань, що стосуються цієї Угоди;

(c) передачу технологій, вмінь та практик;

(d) інституційну допомогу та нарощування потенціалу, зокрема шляхом проведення семінарів, тренінгів, конференцій та стажування;

(e) участь у міжнародних заходах; та

(f) будь-які інші способи співробітництва, визначені за взаємною згодою Сторін.

3. Співробітництво з питань торгівлі може базуватися на використовуваних раніше способах співробітництва та може охоплювати сфери, визначені в орієнтовному переліку у Додатку 15-A.

4. Положення цієї Глави є узгодженими та не підпадають під дію положень про врегулювання спорів відповідно до Глави 17 цієї Угоди.

Стаття 15.2: Контактні пункти

1. Кожна Сторона призначає контактний пункт для полегшення зв'язку щодо виконання цієї Глави.

2. Контактні пункти можуть спільно працювати над визначенням основних принципів своєї роботи та, у разі необхідності, здійснювати координацію з іншими контактними пунктами і комітетами, створеними відповідно до цієї Угоди, щодо пов'язаних з торгівлею питань на виконання цілей цієї Глави.

3. Контактні пункти можуть спілкуватися у формі обміну електронними повідомленнями, відеоконференцій або за допомогою інших засобів, визначених Сторонами.

4. Контактними пунктами є:

(a) для України:

Директор департаменту міжнародного торговельно-економічного

співробітництва та європейської інтеграції

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

(b) для Канади:

Директор, Голова з питань розвитку співробітництва

м. Київ, Україна

Посольство Канади в Україні

Уряд Канади

Додаток 15-A
Орієнтовний перелік потенційних сфер співробітництва з питань торгівлі

1. Підтримка малих і середніх підприємств (МСП)

2. Сільське господарство

3. Визначення стандартів

ГЛАВА 16
АДМІНІСТРУВАННЯ УГОДИ

Стаття 16.1: Спільна комісія

1. Цим Сторони створюють Спільну комісію, яка складається з представників на рівні міністрів або з уповноважених ними осіб.

2. Спільна комісія:

(a) здійснює контроль за виконанням цієї Угоди;

(b) перевіряє функціонування цієї Угоди в цілому;

(c) здійснює нагляд за подальшим доопрацюванням цієї Угоди;

(d) здійснює контроль за діяльністю всіх комітетів та підкомітетів, створених за цією Угодою, що зазначені у статтях 1 та 2 Додатку 16-A, та будь-яких інших органів, створених відповідно до пункту 6; та

(e) розглядає інші питання, які можуть впливати на функціонування цієї Угоди.

3. Спільна комісія може:

(a) приймати рішення щодо тлумачення цієї Угоди, які є обов'язковими для виконання комісіями з врегулювання спору, створеними відповідно до статті 17.7 ("Створення комісії з врегулювання спору");

(b) звертатися за консультаціями до приватних осіб або груп осіб;

(c) здійснювати при виконанні своїх функцій будь-які інші дії за рішенням Сторін;

(d) сприяти реалізації цілей цієї Угоди через ухвалення змін:

(e) розглядати можливість доповнення або зміни прав та обов'язків, передбачених цією Угодою; та

(f) визначати розмір винагород та витрат, що будуть сплачуватися членам комісій.

4. На Вимогу Комітету з питань навколишнього середовища, створеного відповідно до Глави 12 ("Навколишнє середовище"), Спільна комісія може вносити зміни до Додатку 1-A ("Багатосторонні угоди з питань навколишнього середовища") з метою включення інших багатосторонніх угод про навколишнє середовище або вилучення певної багатосторонньої угоди про навколишнє середовище з переліку, наведеного у зазначеному Додатку.

5. Зміни зазначені у підпункті 3(d) та пункті 4 здійснюватимуться за умови дотримання необхідних правових процедур кожної із Сторін.

6. Спільна комісія може встановлювати та делегувати повноваження комітетам, підкомітетам або робочим групам. Якщо в цій Угоді не визначено інше, комітети, підкомітети або робочі групи працюють за мандатом, рекомендованим Координаторами Угоди, зазначеними у статті 16.2 та схвалених Спільною комісією.

7. Спільна комісія встановлює свої правила та процедури. Рішення Спільної комісії приймаються за взаємною згодою.

8. Засідання Спільної комісії скликаються один раз на рік або на письмовий запит будь-якої Сторони. Якщо Сторони не домовляться про інше, засідання Спільної комісії проводяться почергово на території кожної із Сторін або за допомогою наявних технічних засобів.

Стаття 16.2: Координатори Угоди

1. Кожна Сторона призначає Координатора Угоди та повідомляє про нього іншу Сторону упродовж 60 днів після набрання чинності цією Угодою.

2. Координатори Угоди спільно:

(a) здійснюють контроль за роботою усіх органів, створених відповідно до цієї Угоди, що зазначені у Додатку 16-A, та будь-яких інших органів, створених відповідно до статті 16.1.6, зокрема за наданням інформації про органи, що стають їх правонаступниками;

(b) надають Спільній комісії рекомендації щодо створення органів, які вони вважатимуть необхідними для сприяння діяльності Спільної комісії;

(c) координують підготовку до засідань Спільної комісії;

(d) контролюють виконання рішень, прийнятих Спільною комісією, у встановленому порядку;

(e) отримують усі повідомлення та інформацію, що надаються відповідно до цієї Угоди, та, за необхідності, полегшують зв'язок між Сторонами з будь-яких питань, які охоплюються цією Угодою; та

(f) розглядають будь-які інші питання, які можуть впливати на реалізацію цієї Угоди, відповідно до мандату, наданого Спільною комісією.

3. Засідання Координаторів проводяться у міру необхідності.

4. Сторона може у будь-який час надати письмовий запит про проведення спеціального засідання Координаторів. Таке засідання має бути проведене упродовж 30 днів після отримання запиту іншою Стороною.

Додаток 16-A
Комітети, підкомітети та інші органи

1. Створені Комітети:

(a) Комітет з торгівлі товарами і правил визначення походження (стаття 2.13); та

(b) Комітет з інтелектуальної власності (стаття 11.12).

2. Створені підкомітети:

(a) Підкомітет із сільського господарства (стаття 2.13.4); та

(b) Підкомітет з порядку визначення походження (стаття 3.31).

3. Інші створені органи:

(a) Рада з питань праці, створена на рівні міністрів (стаття 13.9); та

(b) Комітет з охорони навколишнього середовища (стаття 12.16).

4. Контактні пункти, створені на підставі таких положень:

(a) Глава 2 ("Національний режим та доступ до ринків"), стаття 3(i) Додатку 2-B ("Скасування тарифів");

(b) Глава 6 ("Санітарні та фітосанітарні заходи"), стаття 6.3 ("Контактні пункті з питань санітарних та фітосанітарних заходів");

(c) Глава 7 ("Технічні бар'єри у торгівлі"), стаття 7.8 ("Контактні пункти");

(d) Глава 11 ("Інтелектуальна власність"), стаття 11.11 ("Призначення контактних пунктів");

(e) Глава 12 ("Навколишнє середовище"), стаття 12.12 ("Національний контактний пункт");

(f) Глава 13 ("Праця"), стаття 13.10 ("Національні механізми"); та

(g) Глава 15 ("Співробітництво з питань торгівлі"), стаття 15.2 ("Контактні пункти").

ГЛАВА 17
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Частина A: Врегулювання спорів між державами

Стаття 17.1: Визначення термінів

Для цілей цієї Глави:

"сторона-скаржник" означає Сторону, яка вимагає створення комісії з врегулювання спору відповідно до статті 17.7;

"комісія з врегулювання спору" означає комісію з врегулювання спору, створену відповідно до статті 17.7; та

"сторона-відповідач" означає Сторону, яка отримує вимогу про створення комісії з врегулювання спору відповідно до статті 17.7.

Стаття 17.2: Взаємодія

Сторони докладатимуть зусиль для досягнення розуміння щодо тлумачення та застосування цієї Угоди та намагатимуться через взаємодію та консультації досягати взаємоприйнятних рішень з питань, що можуть впливати на виконання Угоди.

Стаття 17.3: Сфера дії та застосування

1. За винятком питань, які виникають відповідно до Глав 6 ("Санітарні та фітосанітарні заходи"), 11 ("Інтелектуальна власність"), 12 ("Навколишнє середовище"), 13 ("Праця"), 15 ("Співробітництво з питань торгівлі") а також статті 9.2 Глави 9 ("Політика в сфері конкуренції, монополії та державні підприємства"), та за винятком того, коли в цій Угоді передбачено інше, положення цієї Глави про врегулювання спорів застосовуються з врегулювання спорів між Сторонами щодо тлумачення або застосування цієї Угоди або у випадках, коли одна із Сторін вважає, що:

(a) захід, що фактично здійснюється або запропонований іншою Стороною, не відповідає або не відповідатиме одному з її зобов'язань за цією Угодою;

(b) інша Сторона в іншій формі не виконала одне із своїх зобов'язань за цією Угодою; або

(c) має місце скасування або зменшення вигід у розумінні Додатку 17-А ("Скасування або зменшення вигід").

2. Додаток 17-B ("Врегулювання спорів для протидії корупції") застосовується до спору, що виникає відповідно до Частини B Глави 14 ("Прозорість"). За винятком випадків, визначених у Додатку 17-B, статтях з 17.4 по 17.14, що не застосовуються до такого спору.

Стаття 17.4: Вибір місця врегулювання спорів

1. Відповідно до пункту 2 спір з питання, що виникає за цією Угодою та Угодою СОТ або будь-якою іншою угодою про вільну торгівлю, учасницями якої є обидві Сторони, може бути врегульований у місці, призначеному відповідно до положень однієї з цих угод на розсуд Сторони-скаржника.

2. Незважаючи на пункт 1, якщо Сторона-відповідач заявляє, що захід підпадає під дію статті 1.3 ("Зв'язок з Угодами про захист та збереження навколишнього середовища"), та надає письмовий запит про розгляд питання відповідно до цієї Угоди, Сторона-скаржник може застосовувати тільки ті процедури врегулювання спорів, які передбачені цією Угодою.

3. Якщо Сторона-скаржник вимагає створення комісії з врегулювання спору за угодою, зазначеною у пункті 1, використовуватиметься тільки вибране місце врегулювання спорів, а не інше, крім випадків, коли Сторона-відповідач подала запит відповідно до пункту 2.

Стаття 17.5: Консультації

1. Будь-яка Сторона може подати письмовий запит про проведення консультацій з іншою Стороною з питання, зазначеного у статті 17.3.

2. Сторона, що вимагає проведення консультацій, повинна надати іншій Стороні запит з викладенням причин для його подання, із зазначенням заходу або питання, що є предметом розгляду відповідно до статті 17.3, та із зазначенням правових підстав для скарги.

3. Відповідно до пункту 4 Сторони, якщо ними не буде прийняте інше рішення, розпочинають консультації упродовж 30 днів з дати отримання запиту іншою Стороною.

4. У термінових випадках, зокрема, якщо питання стосується товару або послуги, що швидко втрачає свою комерційну вартість, наприклад, товарів, що швидко псуються, консультація починається упродовж 15 днів з дати отримання запиту іншою Стороною.

5. Сторона, що подає запит про проведення консультацій, може звернутися з проханням до іншої Сторони залучити до участі у консультаціях фахівців своїх державних або інших регулюючих органів, досвідчених у питаннях, що є предметом консультацій.

6. Сторони намагаються знайти взаємоприйнятне рішення питання шляхом проведення консультацій відповідно до цієї статті. З цією метою кожна Сторона:

(a) надає інформацію, достатню для повного вивчення заходу або питання, що є предметом розгляду; та

(b) вважає конфіденційною будь-яку інформацію, у тому числі інформацію, що є приватною власністю, одержану в процесі консультацій, яку Сторона, що надає інформацію, визначила конфіденційною.

7. Консультації мають конфіденційний характер і не обмежують права Сторін в провадженнях відповідно до цієї Глави.

8. Консультації можуть бути проведені у формі особистої присутності або в інший спосіб, погоджений Сторонами.

Стаття 17.6: Посередництво, примирення та медіація

1. Сторони можуть у будь-який момент прийняти рішення про застосування альтернативних способів вирішення спору, таких як звернення до посередників, примирення або медіація.

2. Сторони застосовують альтернативні способи вирішення спору відповідно до узгоджених ними процедур.

3. Будь-яка із Сторін може у будь-який момент розпочати, призупинити або припинити провадження, порушені відповідно до цієї статті.

4. Провадження, що включають звернення до посередників, примирення або медіацію, мають конфіденційний характер і не обмежують права Сторін в інших провадженнях.

Стаття 17.7: Створення комісії з врегулювання спору

1. Крім випадків, коли Сторонами приймається інше рішення Сторона-скаржник може передати питання на розгляд комісії з врегулювання спору, якщо питання, про яке йдеться у статті 17.5, не було врегульовано:

(a) упродовж 45 днів з дати отримання запиту про проведення консультацій; або

(b) упродовж 25 днів з дати отримання запиту про проведення консультацій з питань, зазначених у статті 17.5(4).

2. Сторона-скаржник надає Стороні-відповідачу письмовий запит про створення комісії з врегулювання спору з викладенням підстав для такої запиту, зазначенням конкретного заходу або питання, що розглядатиметься, та стислим викладом правових підстав для скарги, достатніх для чіткого окреслення проблеми.

Стаття 17.8: Обрання комісії з врегулювання спору

1. Комісія з врегулювання спору складається з трьох членів.

2. Упродовж 30 днів після отримання запиту про створення комісії з врегулювання спору Сторони повідомляють одна одну про призначеного кожною з них члена комісії та запропонувати не більше чотирьох кандидатів на посаду голови комісії. Якщо упродовж цього часу одна зі Сторін не призначить члена комісії з врегулювання спору, його визначить інша Сторона з кандидатів, запропонованих на посаду голови.

3. Сторони упродовж 45 днів з дати отримання запиту про створення комісії з врегулювання спору докладають зусиль для визначення голови комісії з числа запропонованих кандидатів. Якщо Сторони упродовж цього періоду не визначать голову, упродовж наступних 7 днів його буде визначено методом довільної вибірки із числа запропонованих кандидатів.

4. Якщо призначений однією зі Сторін член комісії з врегулювання спору виходить або виключається з її складу чи не може виконувати свої обов'язки, ця Сторона повинна призначити замість нього нового члена комісії упродовж 30 днів, а у разі нездійснення такого призначення у такий строк нового члена комісії буде призначено відповідно до другого речення пункту 2.

5. Якщо голова комісії з врегулювання спору виходить або виключається з її складу чи не може виконувати свої обов'язки, Сторони докладають зусиль для призначення нового голови комісії упродовж 30 днів, а у разі нездійснення такого призначення у цей строк нового голову комісії буде призначено відповідно до другого речення пункту 3.

6. Якщо для призначення відповідно до пункту 4 або 5 вимагається обрати члена або голову комісії з врегулювання спору з переліку кандидатів, запропонованих на посаду голови комісії, але кандидатів більше не залишилося, кожна Сторона пропонує не більше 3 нових кандидатів упродовж 30 днів, і упродовж наступних 7 днів члена або голову комісії з врегулювання спору, в залежності від обставин, буде обрано з числа запропонованих Сторонами кандидатів методом довільної вибірки.

7. Відлік часу, встановленого для цієї процедури, призупиняється з дати, в яку відповідний член комісії з врегулювання спору виходить або виключається з її складу чи не може здійснювати свої обов'язки, та поновлюється в дату обрання замість нього нового члена комісії.

Стаття 17.9: Кваліфікаційні вимоги до членів комісії з врегулювання спору

1. Кожен член комісії з врегулювання спору повинен:

(a) володіти спеціальними знаннями або досвідом в сфері права, міжнародної торгівлі або з інших питань, охоплених цією Угодою, або в галузі врегулювання спорів, які виникають в рамках угод про міжнародну торгівлю;

(b) бути обраний суто з огляду на об'єктивність, надійність та керуючись здоровим глуздом;

(c) бути незалежним від Сторін та не бути пов'язаним і не приймати вказівок від будь-якої Сторони;

(d) не бути громадянином жодної із Сторін та не мати територію Сторони своїм звичним місцем проживання, а також не бути працевлаштованим жодною із Сторін;

(e) дотримуватися кодексу поведінки, який Спільна комісія ухвалює на своєму першому засіданні після набрання чинності цією Угодою; та

(f) не брати участь в альтернативних процедурах врегулювання спорів, зазначених у статті 17.6, щодо того самого спору.

Стаття 17.10: Регламент

1. Комісія з врегулювання спору дотримується положень цієї Глави, включаючи Додаток 17-C ("Регламент"). Комісія з врегулювання спору може, після консультацій із Сторонами, встановлювати додаткові регламенти, що не суперечать положенням цієї Глави.

2. Якщо Сторони не домовляться про інше регламент забезпечує, що:

(a) кожна Сторона має можливість представляти свої аргументи та контраргументи в письмовій формі;

(b) Сторони мають право на мінімум одне слухання перед комісією з врегулювання спору; відповідно до підпункту (g) такі слухання мають бути відкритим для громадськості;

(c) Сторони мають право подавати та отримувати письмові заяви та усні аргументи офіційними мовами Сторін;

(d) усі заяви та коментарі, що надаються комісії з врегулювання спору, є доступними для іншої Сторони;

(e) Сторона надає громадськості доступ до письмових заяв, стенограм усних заяв та письмових відповідей будь-якої із Сторін на запити або питання комісії з врегулювання спору, за умови дотримання підпункту (g);

(f) комісія з врегулювання спору дозволяє неурядовим особам будь-якої Сторони письмово викладати власні погляди щодо відповідного спору, які б могли допомогти комісії в оцінці поданих Сторонами заяв та аргументів; та

(g) інформація, визначена будь-якою із Сторін конфіденційною, захищена.

3. Якщо Сторони не домовляться про інше, упродовж 15 днів з дати отримання запиту про створення комісії з врегулювання спору завданням такої комісії буде:

"Вивчити у світлі відповідних положень цієї Угоди питання, зазначене у запиті про створення комісії з врегулювання спору, та підготувати висновки, рішення та рекомендації, як передбачено у статті 17.11."

4. Якщо Сторона-скаржник стверджує, що вигода була скасована або зменшена у розумінні Додатку 17-A, це має бути відображене у завданні.

5. На прохання Сторони завдання комісії з врегулювання спору має містити визначення ступеня негативного впливу на здійснення Стороною торгівлі через захід, визнаний таким, що:

(a) не узгоджується із зобов'язанням за цією Угодою; або

(b) спричинив скасування або зменшення вигод у розумінні Додатку 17-A.

6. На запит Сторони або з власної ініціативи комісія з врегулювання спору може звертатися за інформацією або за консультаціями з технічних питань до особи або органу, за її вибором, відповідно до правил і умов, які можуть бути визначені Сторонами.

7. Комісія з врегулювання спору може приймати рішення з питань, віднесених до її компетенції.

8. Комісія з врегулювання спору може делегувати голові право прийняття рішень з адміністративних та процедурних питань.

9. Комісія з врегулювання спору після консультацій зі Сторонами може змінювати строки, застосовувані при роботі комісії, та вносити інші зміни процедурного або адміністративного характеру, необхідні для забезпечення об'єктивності або ефективності її роботи.

10. Висновки, рішення та рекомендації комісії з врегулювання спору відповідно до статті 17.11 виносяться більшістю її членів.

11. Члени комісії з врегулювання спору можуть подавати власні висновки з питань, щодо яких не прийнято одностайного рішення. Комісія з врегулювання спору не розкриває інформацію про те, хто з її членів підтримав позицію більшості або меншості.

12. Якщо Сторони не домовляться про інше, витрати комісії з врегулювання спору, зокрема оплата праці її членів, Сторони несуть у рівних частинах.

Стаття 17.11: Звіти комісії з врегулювання спорів

Якщо Сторонами не домовились про інше, комісія з врегулювання спору надає звіти відповідно до положень цієї Глави.

Комісія з врегулювання спору формує свої звіти на основі положень цієї Угоди, що застосовуються та тлумачаться згідно з правилами тлумачення міжнародного публічного права, заяв та аргументів Сторін, а також інформації та технічних рекомендацій, наданих їй відповідно до положень цієї Глави.

Комісія з врегулювання спору надає свій початковий звіт Сторонам упродовж 120 днів після обрання останнього члена комісії. Цей звіт має містити:

(a) виявлені факти;

(b) висновки щодо того, чи виконувала Сторона-відповідач свої зобов'язання за цією Угодою, а також будь-які інші факти або висновки, визначені у завданні; та

(c) рекомендацію щодо врегулювання спору, якщо цього вимагає Сторона.

Незважаючи на статтю 17.10 початковий звіт комісії з врегулювання спору є конфіденційним.

Сторона може подавати комісії з врегулювання спору письмові коментарі до початкового звіту упродовж строку, визначеного комісією. Після вивчення цих коментарів комісія з врегулювання спору, за власною ініціативою або на прохання Сторони, може:

(a) запропонувати Сторонам висловити свої позиції;

(b) переглянути свій звіт; або

(c) провести додаткове вивчення, яке вона вважає доречним.

Комісія з врегулювання спору надає Сторонам остаточний звіт упродовж 30 днів після надання початкового звіту.

Якщо Сторони не домовились про інше, остаточний звіт комісії з врегулювання спору може бути опублікований будь-якою Стороною упродовж 15 днів після його надання Сторонам, за умови дотримання статті 17.10.2(g).

Стаття 17.12: Виконання остаточного звіту

1. Після отримання остаточного звіту комісії з врегулювання спору Сторони приймають рішення щодо врегулювання спору. Якщо Сторони не домовились про інше, рішення щодо врегулювання має узгоджуватись з висновкам або рекомендаціям комісії з врегулювання спору.

2. У всіх випадках, коли це можливо, рішення полягає в скасуванні заходу, який суперечить цій Угоді, або у відновленні скасованої або зменшеної вигоди у розумінні Додатку 17-A.

3. У разі недосягнення Сторонами рішення щодо врегулювання спору упродовж 30 днів після отримання остаточного звіту або упродовж іншого строку, визначеного Сторонами, Сторона-відповідач якщо Сторона-скаржник подає відповідне прохання вступає в переговори з метою визначення компенсації.

Стаття 17.13: Невиконання остаточного звіту - призупинення вигод

1. Сторона-скаржник, за умови дотримання пункту 4 та після надання повідомлення іншій Стороні, може призупинити застосування щодо Сторони-відповідача вигод еквівалентної дії, якщо:

(a) у своєму остаточному звіті комісія з врегулювання спору визначила, що цей захід не відповідає зобов'язанням за цією Угодою, або що має місце скасування або зменшення вигод у розумінні Додатку 17.3;

(b) Сторони не змогли врегулювати спір у взаємоприйнятний спосіб упродовж 30 днів після одержання остаточного звіту; або

(c) Сторони не визначили компенсацією упродовж 30 днів після отримання запиту від Сторони-скаржника, якщо був поданий такий запит.

2. У повідомленні, зазначеному у пункті 1, вказується рівень вигод, які Сторона-скаржник пропонує призупинити.

3. При визначенні того, які вигоди слід призупинити відповідно до пункту 1:

(a) Сторона-скаржник в першу чергу прагне призупинити вигоди або інші зобов'язання у тому секторі, на який впливає захід або питання, що, за визначенням комісії з врегулювання спору, не відповідають зобов'язанням за цією Угодою або призвели до скасування чи зменшення вигод у розумінні Додатку 17-A; та

(b) Сторона-скаржник, яка вважає неможливим або неефективним призупинення вигод або інших зобов'язань у тому ж секторі, може призупинити вигоди в іншому секторі.

4. Сторона може призупинити вигоди тільки тимчасово та лише до приведення іншою Стороною невідповідного заходу або іншої питання у відповідність до цієї Угоди, у тому числі в результаті роботи комісії з врегулювання спору, як описано у статті 17.14, або до досягнення Сторонами рішення у спорі.

5. Для цілей пункту 4 фраза "невідповідний захід або інше питання" означає захід або інше питання, визнані комісією з врегулювання спору як такі, що не відповідають зобов'язанням за цією Угодою, або іншим чином скасовують або зменшують вигоди у розумінні Додатку 17-3.

Стаття 17.14: Перевірка виконання та призупинення вигод

1. Сторона може, надавши письмове повідомлення іншій Стороні, вимагати повторного скликання комісії з врегулювання спору, щоб визначити:

(a) чи є рівень вигод, призупинених Стороною відповідно до статті 17.13.1, явно надмірним; або

(b) будь-які неузгодженості щодо існування або відповідності цій Угоді заходу, вжитого на виконання рішень або рекомендацій попередньої комісії з врегулювання спору.

2. У письмовому повідомленні, зазначеному у пункті 1, Сторона зазначає конкретний захід або питання та стисло викладає правові підстави для скарги, достатні для чіткого окреслення проблеми.

3. Комісія з врегулювання спору скликається повторно, коли інша Сторона отримує письмове повідомлення, зазначене у пункті 1. У випадку, якщо член комісії з врегулювання спору не може брати участь у роботі повторно скликаної комісії, замість нього призначається новий член комісії відповідно до статті 17.8.4.

4. Положення статей 17.10 та 17.11 застосовуються щодо процедур, які затверджуються комісією з врегулювання спору, та звіту, що надається нею відповідно до цієї статті, за винятком того, що, з урахуванням статті 17.10.9, комісія надає початковий звіт упродовж 60 днів після її повторного скликання, якщо запит стосується лише пункту 1(a), та упродовж 90 днів в усіх інших випадках.

5. Комісія з врегулювання спору, повторно скликана відповідно до цієї статті, може, у разі доцільності, включити в свій звіт рекомендацію щодо припинення призупинення вигод або про зміну обсягу призупиненої вигоди.

Стаття 17.15: Передача питань, які розглядають в рамках судових або адміністративних проваджень

Якщо в рамках внутрішніх, судових або адміністративних проваджень, які веде Сторона, виникає питання тлумачення або застосування цієї Угоди, що на думку будь-якої із Сторін заслуговує на її втручання, або якщо суд або адміністративний орган пропонує цій Стороні висловити свою позицію, Сторона повідомляє про це іншу Сторону. Спільна комісія прагне прийняти рішення щодо доречної відповіді якомога швидше.

Сторона, на території якої знаходиться суд або адміністративний орган, подає будь-яке тлумачення Спільної комісії до суду або адміністративного органу у порядку, встановленому цим судом або адміністративним органом.

Якщо Спільна комісія не може визначитися стосовно тлумачення, Сторона може повідомити суд або адміністративний орган про свою власну позицію у порядку, встановленому цим судом або адміністративним органом.

Частина B: Інші способи врегулювання спорів

Стаття 17.16: Приватні права

Сторона не може передбачати право на позов відповідно до свого національного законодавства щодо іншої Сторони на тій підставі, що дія або бездіяльність з боку іншої Сторони не відповідають положенням цієї Угоди.

Стаття 17.17: Альтернативні способи врегулювання спорів

Кожна Сторона стимулює та сприяє зверненню в арбітраж та застосуванню інших альтернативних способів врегулювання спорів наскільки це можливо для вирішення міжнародних комерційних спорів між приватними сторонами в зоні вільної торгівлі.

Для цього кожна Сторона передбачає відповідні процедури, що забезпечують дотримання домовленостей про звернення до арбітражу та визнання і виконання рішень, що виносяться у таких спорах.

Вважається, що Сторона дотримується положень пункту 2, якщо вона є учасницею і дотримується Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної у Нью-Йорку 10 липня 1958 року.

Додаток 17-A
Скасування або зменшення вигод

1. Якщо Сторона вважає, що вигода, на отримання якої вона обґрунтовано могла б розраховувати відповідно до положень

(a) Глави 2 ("Національний режим та доступ до ринків"), Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгівлі"), Глави 5 ("Надзвичайні заходи") або Глави 10 ("Державні закупівлі"); або

(b) Глави 8 ("Електронна комерція"),

скасовується або зменшується в результаті застосування іншою Стороною заходу, який не суперечить цій Угоді у розумінні статті XXIII: 1(b) ГАТТ 1994 або статті XX.2 Додатку до Протоколу про внесення змін до Угоди СОТ про державні закупівлі (далі - GPA), ця Сторона має право скористатися процедурою врегулювання спорів, передбаченою цією Главою. Комісія з врегулювання спору, що створюється відповідно до цієї Глави, враховує відповідну практику тлумачення судами статті XXIII: 1(b) ГАТТ 1994 та статті XXII.2 GPA.

2. Сторона не може застосувати пункт 1(b) або (c) щодо заходу, на який поширюються винятки, передбачені статтею 18.2 ("Загальні винятки").

3. Сторона не може застосувати пункт 1 щодо заходу, на який поширюються винятки, передбачені статтею 18.6 ("Сфера культури").

Додаток 17-B
Врегулювання спорів для протидії корупції

Консультації

1. Сторона може вимагати проведення консультацій з іншою Стороною з питання, пов'язаного з Частиною В Глави 14 ("Прозорість"), надавши письмовий запит Координатору Угоди іншої Сторони. Координатори Угоди у найкоротший строк проводять консультації для обговорення порушеного питання.

2. Якщо Сторони не врегулюють питання упродовж 60 днів з моменту отримання запиту про проведення консультацій, зазначеного у пункті 1, а питання стосується зобов'язання, передбаченого Частиною В Глави 14 ("Прозорість"), Сторона може вимагати проведення консультацій на рівні уряду. Сторони проводять консультації на рівні уряду у найкоротший термін після одержання запиту про проведення таких консультацій.

Комісія з перегляду

3. Якщо Сторони не врегулюють питання упродовж 120 днів з моменту надходження запиту про проведення консультацій на рівні уряду, зазначених у пункті 2, Сторона, що надіслала запит, може вимагати створення комісії з перегляду, надавши письмовий запит іншій Стороні.

4. Якщо Сторони не домовились про інше, завданням комісії з перегляду є:

"Вивчити у світлі відповідних положень Частини B Глави 14 Угоди питання, передане на розгляд (назва Сторони-скаржника), що визначене у запиті про створення комісії з перегляду, та підготувати висновки та рекомендації, як передбачено у пункті 14."

5. Якщо Сторонами не прийняте інше рішення, комісія з перегляду здійснює роботу відповідно до Регламенту, викладеного у Додатку 17-C. Комісія з перегляду може встановлювати після консультацій із Сторонами додаткові регламенти, що не суперечать положенням цього Додатку.

6. Якщо комісія з перегляду визначить, що мало місце порушення зобов'язань, передбачених Частиною B Глави 14 ("Прозорість"), Сторони можуть узгодити взаємоприйнятний план заходів щодо виконання рекомендацій комісії з перегляду. Будь-який план заходів, узгоджений Сторонами, може бути оприлюднений будь-якою зі Сторін.

Обрання комісії з перегляду:

7. Комісія з перегляду складається з трьох членів.

8. Члени комісії з перегляду:

(a) обираються з огляду на досвід у питаннях боротьби з корупцією або в інших відповідних дисциплінах; з огляду на об'єктивність, надійність та здоровий глузд;

(b) мають бути незалежними від Сторін та не бути пов'язаними і не отримувати вказівок від будь-якої із Сторін;

(c) не мають інтересу в результатах розгляду ані безпосередньо, ані як особи, пов'язані з особою чи організацією, що має інтерес у певних результатах розгляду;

(d) дотримуються Кодексу поведінки, зазначеного у статті 17.9(e).

Порядок обрання комісії з перегляду:

9. Кожна Сторона упродовж 20 днів з моменту отримання запиту, зазначеного у пункті 3, має призначити члена комісії з перегляду, запропонувати не більше чотирьох кандидатів, які не є громадянами жодної із Сторін, на посаду голови комісії з перегляду та письмово повідомити іншу Сторону про призначеного нею члена та про запропонованих нею кандидатів на посаду голови.

10. Якщо Сторона не призначить члена комісії з перегляду упродовж цього часу, інша Сторона визначає його з числа кандидатів, які відповідають кваліфікаційним вимогам і є громадянами тієї Сторони, яка не визначила члена комісії з перегляду.

11. Сторони, впродовж 30 днів з дати отримання запиту про створення комісії з перегляду, докладають зусиль для визначення та призначення голови. Якщо Сторони не дійдуть згоди щодо визначення голови упродовж цього часу, його буде обрано упродовж наступних семи днів із запропонованих кандидатів через жеребкування.

12. Якщо будь-яка із Сторін вважає, що член комісії з перегляду порушує Кодекс поведінки, зазначений у статті 17.9(e), Сторони проводять консультації, і якщо дійдуть згоди, цього члена буде виведено із складу комісії, а замість нього обирається новий член комісії з перегляду у порядку, встановленому пунктами 9-11. Відлік часу для обрання нового члена комісії з перегляду починається з дати, коли Сторони дійшли згоди щодо виведення члена з складу комісії з перегляду.

Порядок роботи комісії з перегляду

Початковий звіт:

13. Комісія з перегляду надає Сторонам початковий звіт упродовж 120 днів після обрання останнього члена комісії з перегляду.

14. Звіт містить:

(a) виявлені факти;

(b) визначення комісії з перегляду щодо того, чи мало місце порушення зобов'язання;

(c) у разі виявлення порушення - рекомендації комісії з перегляду щодо врегулювання проблеми.

Остаточний звіт:

15. Сторони можуть надавати коментарі до початкового звіту упродовж 60 днів з моменту його надання Сторонам.

16. Комісія з перегляду надає Сторонам остаточний звіт упродовж 90 днів після надання початкового звіту.

17. Сторона може опублікувати остаточний звіт упродовж 60 днів після його надання Сторонам.

18. Сторони можуть приймати рішення про зміну будь-яких строків, визначених у цьому Додатку.

19. Сторони визначають окремий бюджет для кожного раунду слухань відповідно до цього Додатку. Якщо бюджет Сторонами не визначений, витрати комісії з перегляду розподіляються між Сторонами в рівних частинах.

Додаток 17-C
Регламент

Застосування

1. Викладений нижче регламент застосовується до врегулювання спорів відповідно до цієї Глави, якщо Сторони не домовляться про інше.

Визначення термінів

2. Для цілей цього Додатку:

"радник" означає особу, найняту Стороною для консультування або надання допомоги у зв'язку з роботою комісії з врегулювання спору;

"офіційний вихідний" означає кожну суботу та неділю, а також будь-який інший день, визначений Стороною вихідним для цілей цього регламенту; та

"представник" означає працівника або службовця державного органу чи установи або іншої державної структури Сторони.

Письмові заяви та інші документи

3. Кожна Сторона надає письмову заяву в оригіналі та не менш ніж у трьох копіях комісії та одну копію Посольству іншої Сторони. Заяви та інші документи, пов'язані з роботою комісії, дозволяється передавати електронною поштою або за допомогою інших засобів зв'язку, визначених за рішенням Сторін. Якщо Сторона надає копії письмових заяв або будь-яких інших документів, пов'язаних з роботою комісії, на паперових носіях, вона також надає електронні версії цих заяв або документів.

4. Сторона-скаржник подає свою початкову письмову заяву не пізніше, ніж через 10 днів з дати призначення останнього члена комісії. Сторона-відповідач у свою чергу подає зустрічну заяву не пізніше, ніж через 20 днів з дати, в яку мала бути надана початкова заява Стороною-скаржником.

5. Комісія після консультацій із Сторонами встановлює дати для подання Сторонами письмових заперечень з контраргументами та інших письмових заяв, які комісія та Сторони вважатимуть доцільними.

6. Сторона може у будь-який час виправити неістотні помилки технічного характеру, допущені у письмовій заяві або іншому документі, пов'язаному із роботою комісії, надавши новий документ з чітко зазначеними внесеними змінами.

7. Якщо останній день для подання документу припадає на день, що є офіційним вихідним будь-якої Сторони, або в інший день, в який державні органи будь-якої із Сторін не працюють за наказом уряду або через обставини форс-мажору, цей документ може бути поданий наступного робочого дня.

Обов'язок наведення доказів

8. Сторона-скаржник, яка стверджує, що захід, застосовуваний іншою Стороною, не відповідає положенням цієї Угоди, відповідає за доведення факту невідповідності. Якщо Сторона-відповідач стверджує, що на цей захід поширюється виняток або вилучення, передбачені цією Угодою, вона відповідає за доведення того факту, що такий виняток або вилучення застосовується.

Письмові заяви неурядової особи

9. Комісія може за заявою неурядової особи Сторони дозволити цій неурядовій особі здійснювати письмові подання. При винесенні рішення про надання такого дозволу комісія бере до уваги, серед іншого, таке:

(a) чи становить предмет розгляду інтерес для громадськості;

(b) чи має неурядова особа суттєвий інтерес у провадженні, що виходить за межі інтересу у подальшому розвитку торгового права, тлумаченні Угоди або предмету спору;

(c) чи допоможе це письмове подання у з'ясуванні фактів або правових питань, пов'язаних із провадженням, як таке, що висловлює бачення, певні відомості або погляди, відмінні від висловлених Сторонами; та

(d) подання Сторонами щодо заяви про надання дозволу.

10. Якщо комісія дозволила неурядовій особі здійснити письмове подання, вона повинна забезпечити, щоб:

(d) це письмове подання не призводило до виникнення нових питань у спорі;

(b) це письмове подання не виходило за рамки завдання, визначеного Сторонами щодо спору;

(c) це письмове подання стосувалося тільки тих фактів та правових питань, які ця неурядова особа зазначила у своєму поданні;

(d) це письмове подання не заважало провадженню та зберігало рівноправність Сторін; та

(e) Сторони мали можливість надати відповіді на письмове подання.

Роль експертів

11. На прохання Сторони або з власної ініціативи комісія може звертатися за інформацією та технічними консультаціями до особи або органу, які вона вважає необхідними, відповідно до положень пунктів 12 та 13 та інших додаткових умов, що можуть бути визначені Сторонами. Вимоги, визначені у статті 17.9, поширюються на експертів або органи, залежно від конкретної ситуації.

12. Перш ніж звертатися за інформацією або технічними консультаціями відповідно до пункту 11 комісія:

(a) повідомляє Сторони про свій намір звернутися за такою інформацією або технічними консультаціями та забезпечує їх достатнім періодом часу для надання коментарів; та

(b) надає Сторонам копії отриманої інформації або результатів технічних консультацій і забезпечує їх достатнім періодом часу для надання коментарів.

13. Якщо комісія бере до уваги інформацію або результати технічних консультацій, отримані відповідно до пункту 11, при підготовці свого звіту, вона також враховує коментарі або зауваження, подані Сторонами щодо такої інформації або результатів технічних консультацій.

Робота комісій

14. Всі засідання комісій веде голова.

15. Комісії можуть використовувати в своїй роботі будь-які відповідні засоби, у тому числі телефон, факс та відеозв'язок та комп'ютерний зв'язок.

16. Лише члени комісій можуть брати участь в обговореннях комісій. Комісії в рамках консультацій із Сторонами можуть залучати до роботи асистентів, перекладачів, або стенографістів в тій мірі, в якій це необхідно для роботи комісій, та може дозволити їм бути присутніми під час обговорень. Члени комісії та залучені нею особи повинні забезпечити конфіденційність обговорень та інформації, що захищена відповідно до статті 17.10(g).

17. Комісія в рамках консультацій із Сторонами може змінювати строки своєї роботи та вносити інші необхідні зміни процедурного або адміністративного характеру.

Слухання

18. Голова комісії визначає дату та час проведення першого слухання та подальших слухань в рамках консультацій із Сторонами та членами комісії, та письмово інформує Сторони про визначені дати та час.

19. Якщо Сторони не домовились про інше, слухання проводяться по черзі не території Сторін, при цьому перше слухання проводиться на території Сторони-відповідача.

20. Не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення слухання кожна Сторона надає іншій Стороні та комісії перелік осіб, які будуть присутні на слуханні від імені відповідної Сторони, а також перелік інших представників або радників, які будуть присутніми на слуханні.

21. Кожне слухання проводиться комісією у спосіб, який забезпечує надання Стороні-скаржнику та Стороні-відповідачу однакового часу для представлення аргументів, відповідей та контраргументів.

22. Слухання є відкритими для громадськості, крім випадків, коли необхідно захистити інформацію, визначену конфіденційною будь-якою із Сторін. Комісія в рамках консультацій із Сторонами затверджує необхідні заходи логістичного характеру та процедури для того, щоб слухання не переривалися через участь громадськості. Такі процедури можуть включати, з-поміж іншого, застосування прямої трансляції через Інтернет або замкнуту телевізійну систему.

23. Комісія організовує підготовку стенограми слухання та у найкоротший строк після завершення її підготовки надає копію стенограми кожній Стороні.

Недопущення односторонніх контактів

24. Сторона не може спілкуватися з комісією, не повідомивши про це іншу Сторону. Комісія не спілкується з будь-якою із Сторін за відсутності іншої Сторони або не проінформувавши про це іншу Сторону.

25. Член комісії не може обговорювати із Сторонами будь-які аспекти істотних питань, які є предметом провадження, у разі відсутності інших членів.

Винагороди та оплата витрат

26. Кожен член комісії веде облік та надає Сторонам остаточний звіт про витрачений ним час та понесені витрати, а також про час та витрати свого помічника. Голова комісії веде облік та надає Сторонам остаточний звіт про всі основні витрати.

ГЛАВА 18
ВИНЯТКИ

Стаття 18.1: Визначення термінів

Для цілей цієї Глави:

"конкурентний орган" означає:

(a) для Канади - Комісара з питань конкуренції та його правонаступника, повідомлення про якого надається іншій Стороні через Координаторів; та

(b) для України - Антимонопольний комітет України та його правонаступника, повідомлення про якого надається іншій Стороні через Координаторів.

"уповноважений орган" означає:

(a) для Канади - помічника заступника міністра з податкової політики Міністерства фінансів або його правонаступника, повідомлення про якого надається іншій Стороні через Координаторів; та

(b) для України - Державну фіскальну службу України або його правонаступника, повідомлення про якого надається іншій Стороні через Координаторів.

"інформація, захищена національним законодавством про захист конкуренції" означає:

(a) для Канади - інформацію, що підпадає під дію статті 29 Закону "Про конкуренцію" (Зведення переглянутих законів Канади, 1985 року, С-34), та будь-яке положення, що приймається їй на заміну,

(b) для України - інформацію з обмеженим доступом відповідно до статті 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та будь-яке положення, що приймається їй на заміну.

"особа, яка здійснює діяльність в культурній сфері" означає особу, яка здійснює будь-який з таких видів діяльності:

(a) публікація, розповсюдження або продаж книг, журналів, періодичних видань або газет у друкованій або у машинозчитуваній формі, але не включає тільки саме друкування або набір будь-чого з вищезазначеного;

(b) виробництво, розповсюдження, продаж або демонстрацію фільмів або відеозаписів;

(c) виробництво, розповсюдження, продаж або демонстрацію музичних аудіо- та відеозаписів;

(d) виробництво, розповсюдження або продаж музичних матеріалів у друкованій формі або у машинозчитуваній форм; або

(e) радіозв'язок, при якому трансляція призначається для безпосереднього прийому широким загалом та усі види радіо-, теле- та кабельного мовлення, а також усі послуги супутникового програмування та мережевого мовлення.

"податкова конвенція" означає конвенцію про уникнення подвійного оподаткування або іншу міжнародну податкову угоду чи домовленість; та

"податок" та "податковий захід" не включає:

(a) мито або

(b) заходи, перелічені серед винятків (b), (c) або (d) з визначення "митні збори" у статті 1.6 ("Визначення термінів загального застосування").

Стаття 18.2: Загальні винятки

Для цілей Глави 2 ("Національний режим та доступ до ринків"), Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгівлі"), Глави 5 ("Надзвичайні заходи"), Глави 6 ("Санітарні та фітосанітарні заходи"), Глави 7 ("Технічні бар'єри у торгівлі") та Глави 8 ("Електронна комерція"), Стаття XX ГАТТ 1994 включена до складу цієї Угоди. Сторони усвідомлюють, що заходи, зазначені у Статті XX (b) ГАТТ 1994, включають в себе заходи в сфері охорони навколишнього середовища, необхідні для захисту життя та здоров'я людей, тварин або рослин. Сторони також усвідомлюють, що Стаття XX (g) ГАТТ 1994 поширюється на заходи, спрямовані на збереження вичерпних ресурсів живої та неживої природи.

Стаття 18.3: Національна безпека

Ця Угода:

(a) не вимагає від будь-якої зі Сторін надання доступу або дозволу на доступ до інформації, якщо відповідна Сторона вважає, що розкриття такої інформації суперечить її принциповим інтересам в сфері безпеки;

(b) не забороняє будь-якій зі Сторін вживати заходів, які ця Сторона вважає необхідними для захисту своїх принципових інтересів в сфері безпеки та які:

(c) не заважає будь-якій зі Сторін виконувати її зобов'язання, передбачені Статутом Організації Об'єднаних Націй для забезпечення міжнародного миру та безпеки.

Стаття 18.4: Оподаткування

1. За винятком того, як зазначено у цій статті, ця Угода не поширюється на податкові заходи.

2. Ця Угода не впливає на права та обов'язки Сторін за будь-якою податковою конвенцією. У разі невідповідності між цією Угодою та податковою конвенцією пріоритет має конвенція.

3. Якщо будь-яке положення цієї Угоди, яке стосується податкового заходу, є подібним до певного положення податкової конвенції, компетентні органи, визначені у податковій конвенції, застосовують процедурні положення такої податкової конвенції для вирішення будь-якого питання, яке виникає за цією Угодою.

4. Незважаючи на пункти 2 та 3:

(a) стаття 2.3 ("Національний режим") та інші положення цієї Угоди, які необхідні для виконання цієї статті, застосовуються до податкових заходів у такому ж обсязі, що і Стаття III ГАТТ, та

(b) стаття 2.9 ("Експортне (вивізне) мито") застосовується до будь-якого податкового заходу.

5. Для виконання пунктів 1 - 3:

(a) Якщо в рамках будь-якого спору між Сторонами виникає питання щодо того, чи є певний захід однієї зі Сторін податковим заходом, будь-яка зі Сторін може передати це питання на розгляд уповноваженим органам Сторін. Ці уповноважені органи виносять рішення про те, чи є цей захід податковим заходом, і винесене ними рішення є обов'язковим для будь-якої комісії, призначеної відповідно до статті 17.7 ("Створення комісії з урегулювання спору") для розгляду спору. Якщо будь-яка зі Сторін передає питання на розгляд уповноваженим органам, а вони не приймають рішення з нього упродовж шести місяців після передачі питання на їх розгляд, рішення з цього питання прийматиме комісія з урегулювання спору.

(b) Якщо в рамках спору між Сторонами виникає питання про те, чи відповідно до пункту 2 певна податкова конвенція має перевагу над цією Угодою, будь-яка Сторона спору вправі передати це питання на розгляд уповноваженим органам Сторін. Уповноважені органи розглядають питання та винести рішення про те, чи існує невідповідність між цією Угодою та податковою конвенцією щодо податкового заходу, через який виникає питання. Якщо упродовж шести місяців після передачі цього питання на розгляд уповноваженим органам вони винесуть щодо заходу, у зв'язку з яким виникло це питання, рішення про існування такої невідповідності, не дозволяється порушувати провадження щодо такого податкового заходу відповідно до статті 17.7 ("Створення комісії з урегулювання спору"). Під час розгляду уповноваженими органами питання про податковий захід не дозволяється порушувати провадження щодо цього податкового заходу. Якщо будь-яка зі Сторін передала питання на розгляд уповноваженим органам, а вони не прийняли рішення з нього упродовж шести місяців після передачі питання на їх розгляд, рішення з цього питання приймає комісія з урегулювання спору.

6. Уповноважені органи, які розглядають питання за пунктом 5, вправі змінювати тривалість періоду, наданого для розгляду питання.

7. Ця Угода не вимагає від жодної Сторони надання інформації або дозволу на доступ до інформації, розкриття якої суперечило б законодавству цієї Сторони про захист інформації, що стосується податкових справ будь-якого платника податків.

Стаття 18.5: Розкриття інформації

1. Ця Угода не вимагає від жодної Сторони надання інформації або дозволу на доступ до інформації, розкриття якої завадило б застосуванню законів або суперечило б законодавству Сторони про захист процесів консультацій та формування політики у виконавчій гілці влади на рівні міністрів, захист інформації про особисте життя або фінансові справи та рахунки осіб-клієнтів фінансових установ.

2. В процесі врегулювання спорів за цією Угодою:

(a) жодна зі Сторін не зобов'язана подавати інформацію або надавати доступ до інформації, яка підлягає захисту відповідно до її законодавства про захист конкуренції;

(b) конкурентні органи жодної зі Сторін не зобов'язані надавати інформацію або доступ до інформації, яка є конфіденційною або в інший спосіб захищена від розкриття.

Стаття 18.6: Культурна сфера

Ця Угода не застосовується до заходу, що ухвалюється або продовжує застосовуватися однією зі Сторін щодо особи, яка здійснює свою діяльність в культурній сфері, окрім випадків, окремо передбачених у статті 2.4 ("Скасування тарифів на імпорт").

Стаття 18.7: Звільнення від зобов'язань в рамках Світової організації торгівлі

Якщо будь-яке право або зобов'язання у цій Угоді дублює право або зобов'язання, передбачене Угодою СОТ, Сторони погоджуються, що захід, застосовуваний Стороною за рішенням про ухилення, схваленим СОТ відповідно до Статті IX Угоди СОТ, також вважатиметься таким, що відповідає цій Угоді.

ГЛАВА 19
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 19.1: Додатки, доповнення та виноски

Додатки, доповнення та виноски до цієї Угоди є невід'ємними складовими цієї Угоди.

Стаття 19.2: Положення про перегляд Угоди

Сторони зобов'язуються переглянути цю Угоду упродовж двох років після набрання нею чинності у світлі подальших змін, у тому числі в рамках Угоди СОТ та інших угод, учасниками яких є Сторони, з метою аналізу подальшого розвитку та поглиблення її положень і поширення її дії на сфери, наразі не охоплені нею, зокрема такі як транскордонна торгівля послугами, фінансові послуги, інвестиції, телекомунікації, тимчасове перебування та інші предметні галузі, визначені Сторонами.

Стаття 19.3: Внесення змін

Сторони можуть письмово домовитися про внесення змін до цієї Угоди. Зміна набуває чинності в дату, узгоджену Сторонами, після обміну ними письмовими повідомленнями, які підтверджують, що вони виконали належні внутрішні вимоги та процедури, необхідні для набуття чинності такою зміною.

Стаття 19.4: Застереження та односторонні заяви

На цю Угоду не поширюються односторонні застереження або односторонні заяви щодо тлумачення.

Стаття 19.5: Набрання чинності

1. Кожна Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про виконання встановлених національним законодавством процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця після одержання останньою зі Сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Стаття 19.6: Припинення дії Угоди

Ця Угода може бути припинена однією зі Сторін шляхом надання письмового повідомлення про свій намір припинити дію Угоди іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати одержання такого повідомлення.

Стаття 19.7: Приєднання до Угоди

Будь-яка інша сторона, що не є Стороною Угоди, може приєднатися до Угоди на умовах, що будуть визначені в Угоді про приєднання між Сторонами та такою потенційною Стороною. Сторони та потенційна Сторона повідомляють одна одну через дипломатичні канали про виконання процедур, необхідних для схвалення Угоди про приєднання.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО особи, які підписалися нижче як належним чином уповноважені на це, підписали цю Угоду.

УКЛАДЕНО в двох оригінальних примірниках у ____________ (місто). ____________ (число, місяць) 2016 року українською, французькою та англійською мовами, при цьому всі три версії мають однакову силу.

 

_______________________
ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ

______________________
ВІД ІМЕНІ КАНАДИ

 

Тарифний графік Канади

Відповідно до статті 2.4.2 та параграфу 1 Додатку 2-B наступні перехідні категорії застосовуються для скасування та зниження ввізних мит для товарів походженням з Канади:

Стосовно товарів, що охоплюються розділами з 1 по 97 Гармонізованої системи станом на 1 січня 2016 року, і оподатковуються ставками мита за РНС режимом, і які не перераховані в цьому графіку Канади, ввізні мита мають бути повністю скасовані, і ці товари матимуть нульові ставки мит на дату набрання чинності цієї Угоди

Товарна позиція (січень 2016)

Опис

Базовий рівень

Перехідна категорія

0105.11.22

Бройлери для внутрішнього виробництва: зобов'язання поза квотою

 

E

0105.94.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0105.99.12

Індички: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.11.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.12.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.13.92

Інші, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.13.93

Інші, без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.14.22

Печінка: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.14.92

Інші, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.14.93

Інші, без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.24.12

Консервовані в пакеті: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.24.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.25.12

Консервовані в пакеті: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.25.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.26.20

Інші, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.26.30

Інші, без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.27.12

Печінка: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.27.92

Інші, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

0207.27.93

Інші, без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

0209.90.20

Жир свійської птиці Gallus domesticus, зобов'язання поза квотою

 

E

0209.90.40

Жир індички, зобов'язання поза квотою

 

E

0210.99.12

Мясо домашньої птиці виду Gallus domesticus, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

0210.99.13

Мясо домашньої птиці виду Gallus domesticus, без кісток зобов'язання поза квотою

 

E

0210.99.15

Мясо індички з кістками, зобов'язання поза квотою

 

E

0210.99.16

Мясо індички без кісток, зобов'язання поза квотою

 

E

0401.10.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0401.20.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0401.40.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0401.50.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0402.10.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0402.21.12

Молоко: зобов'язання поза квотою

 

E

0402.21.22

Вершки: зобов'язання поза квотою

 

E

0402.29.12

Молоко: зобов'язання поза квотою

 

E

0402.29.22

Вершки: зобов'язання поза квотою

 

E

0402.91.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0402.99.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0403.10.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0403.90.12

Порошок пахти: зобов'язання поза квотою

 

E

0403.90.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0404.10.22

Порошок сироватки: зобов'язання поза квотою

 

E

0404.90.20

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0405.10.20

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0405.20.20

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0405.90.20

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.10.20

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.20.12

Чеддер та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.20.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.30.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0406.40.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.12

Чеддер та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.22

Камембер та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.32

Брі та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.42

Гауда та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.52

Проволоне та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.62

Моцарелла та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.72

Швейцарський емменталь та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.82

Грюєр та його види: зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.92

Інші: Гаварті та його види, зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.94

Інші: Пармезан та його види, зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.96

Інші: Романо та його види, зобов'язання поза квотою

 

E

0406.90.99

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0407.11.12

Інкубаторські, для бройлерів: зобов'язання поза квотою

 

E

0407.11.92

Інші: зобов'язання поза квотою

 

E

0407.21.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0407.90.12

З домашньої птиці виду Gallus domesticus, зобов'язання поза квотою

 

E

0408.11.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0408.19.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0408.91.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

0408.99.20

Зобов'язання поза квотою

 

E

1517.90.22

Замінники масла: зобов'язання поза квотою

 

E

1601.00.22

З домашньої птиці виду Gallus domesticus, інші ніж в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою

 

E

1601.00.32

З індички, інші ніж в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.20.22

Паштет, з домашньої птиці виду Gallus domesticus, не в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.20.32

Паштет з індички, не в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.31.13

Готові страви інші з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.31.14

Готові страви інші без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.31.94

Інші, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.31.95

Інші, без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.32.13

Готові страви інші з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.32.14

Готові страви інші без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.32.94

Інші, з кістками: зобов'язання поза квотою

 

E

1602.32.95

Інші, без кісток: зобов'язання поза квотою

 

E

1701.91.90

Інші

 

E

1701.99.90

Інші

 

E

</