Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством по вопросам политики в сферах сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Итальянской Республики

Страны - участницы
Меморандум от 27.10.2015

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво в галузі сільського господарства між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством з питань політики у сферах сільського господарства, продовольства та лісового господарства Італійської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.10.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.10.2015

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство з питань політики у сферах сільського господарства, продовольства та лісового господарства Італійської Республіки (далі - Сторони),

бажаючи продовжувати і розширювати співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості,

визнаючи готовність активізувати співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості,

беручи до уваги провідну роль цього сектору в збільшенні економічного розвитку Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до національного законодавства держав Сторін беруть на себе зобов'язання щодо сприяння взаємовигідному економічному та науковому співробітництву у сфері сільського господарства та харчової промисловості.

Стаття 2

Сторони розвивають співробітництво за такими напрямами:

a) рослинництво та переробка продукції рослинництва, виноробство;

b) розведення тварин та переробка продукції тваринництва;

c) розвиток та функціонування ринків сільськогосподарської продукції;

d) харчова промисловість;

e) виробництво органічних продуктів харчування;

f) сільськогосподарська механізація та агропромислова інфраструктура;

g) біопаливо та біоенергетика;

h) розвиток сільських територій, сільського туризму, а також малих форм господарювання на селі.

Стаття 3

Співробітництво між Сторонами здійснюється шляхом:

a) обміну інформацією, документацією та зразками продукції;

b) обміну стажистами, делегаціями вчених і фахівців;

c) спільних програм сільськогосподарських досліджень в галузях, що становлять взаємний інтерес;

d) спільної підготовки планів щодо заходів (конференції, семінари, виставки тощо), у яких обидві Сторони є взаємозацікавленими.

Цей Меморандум не виключає будь-яких інших видів співробітництва у сфері сільського господарства, що можуть бути узгоджені Сторонами.

Стаття 4

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку співробітництва у сфері сільського господарства в рамках відповідних міжнародних організацій.

В рамках спільних ініціатив, які випливають з дії цього Меморандуму, Сторони можуть спільно брати участь у проектах, які фінансуються ЄС та іншими міжнародними організаціями.

Стаття 5

Цей Меморандум не впливає на права і зобов'язання кожної із Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є, а також їх членства в міжнародних організаціях та, виходячи з того, що Італійська Республіка є членом ЄС, прав та зобов'язань, що випливають з членства Італії в ЄС.

Стаття 6

Кожна з Сторін покриває власні витрати, пов'язані із участю у спільній діяльності. Заходи, які випливають з цього Меморандуму, реалізуються за умови наявності фінансових та людських ресурсів, а також здійснюються згідно з чинними у країнах Сторін нормами законодавства та стандартами. Виконання цього Меморандуму не потребує додаткових бюджетних коштів.

Стаття 7

Цей Меморандум може бути доповнений та змінений за взаємною домовленістю Сторін шляхом письмової згоди між Сторонами.

Стаття 8

Будь-які спори, що можуть виникнути у зв'язку із тлумаченням або реалізацією положень цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 9

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та укладається строком на 5 років з автоматичною пролонгацією на наступні однорічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншу Сторону не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

Учинено в м. Києві "27" жовтня 2015 року у двох примірниках, кожний українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму текст англійською мовою має переважну силу.

 

За
Міністерство аграрної
політики та продовольства
України

За
Міністерство з питань
політики у сферах сільського
господарства, продовольства
та лісового господарства
Італійської Республіки

Опрос