Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларация относительно принципов независимости судебной власти, принятая Конференцией председателей верховных судов стран Центральной и Восточной Европы

Страны - участницы
Декларация, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 14.10.2015

ДЕКЛАРАЦІЯ
щодо принципів незалежності судової влади, прийнята Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи

о. Бріюні, Хорватія, 14 жовтня 2015 року

Неофіційний переклад.

ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Міжнародний пакт про громадянські й політичні права гарантує, що кожен має право на доступ до компетентного, незалежного й безстороннього суду для розгляду цивільних позовів або кримінальних обвинувачень.

ОСКІЛЬКИ Загальна декларація прав людинипередбачає, що всі люди рівні перед законом і мають право на рівний захист законом.

ОСКІЛЬКИ Конгрес Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочинності та поводження з правопорушниками заявив, що незалежність судової влади гарантується державою й закріплюється в конституції або законах країни.

ОСКІЛЬКИ Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб усі держави, які її підписали, гарантували кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, право на життя, свободу, безпеку та інші права і свободи, визначені в Розділі I цієї Конвенції, у тому числі право на справедливий розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, установленим законом.

ОСКІЛЬКИ Консультативна рада європейських суддів підтвердила у своїх висновках, що незалежність судової влади є неодмінною передумовою функціонування системи правосуддя.

ОСКІЛЬКИ ці права також захищено іншими регіональними документами та конституціями, законодавчими актами, судовими рішеннями й угодами між країнами-учасницями.

ОСКІЛЬКИ незалежність судової влади є не її привілеєм, а обов'язком, що виникає з права кожного на справедливий суд.

Опрос