Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Чили об условиях взаимных поездок граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.04.2015

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Чилі про умови взаємних поїздок громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

24.04.2015

ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ:

16.09.2015*

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

21.10.2015

Уряд України та Уряд Республіки Чилі (далі - Сторони),

з метою зміцнення дружніх відносин між двома державами Сторін,

керуючись бажанням врегулювати режим поїздок громадян держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Громадяни України, які користуються дійсними проїзними документами, чинними відповідно до їх національного законодавства (крім дипломатичних та службових паспортів), можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території Республіки Чилі без візи максимальним строком до дев'яноста (90) днів з дати в'їзду, якщо метою поїздки не є імміграція, постійне проживання або здійснення прибуткової діяльності.

2. Громадяни Республіки Чилі, які користуються дійсними проїзними документами, чинними відповідно до їх національного законодавства (крім дипломатичних та службових паспортів), можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території України без візи максимальним строком до дев'яноста (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів з дати першого в'їзду, якщо метою поїздки не є імміграція, постійне проживання або здійснення прибуткової діяльності.

3. Громадяни держави кожної зі Сторін, які мають намір перебувати або проживати на території держави іншої Сторони довше строку, зазначеного у частинах першій чи другій цієї статті, або здійснювати прибуткову діяльність, мають отримати відповідну візу згідно з національним законодавством приймаючої держави.

Стаття 2

1. Сторони обміняються дипломатичними каналами зразками їхніх проїзних документів за тридцять (30) днів до набрання цією Угодою чинності.

2. У разі внесення будь-якою зі Сторін змін до дійсних або запровадження нових проїзних документів після набрання цією Угодою чинності така Сторона повідомляє про це іншій Стороні дипломатичними каналами принаймні за тридцять (30) днів до їх запровадження та передає зразки таких проїзних документів.

Стаття 3

Громадяни держави будь-якої зі Сторін можуть в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом територією держави іншої Сторони через пункти пропуску, відкриті для міжнародного пасажирського сполучення.

Стаття 4

Громадяни держави будь-якої зі Сторін протягом усього часу їх перебування на території держави іншої Сторони мають дотримуватися національного законодавства приймаючої держави.

Стаття 5

Ця Угода не обмежує право кожної Сторони відмовити у в'їзді або скоротити чи скасувати строк перебування на території її держави громадянам держави іншої Сторони, які можуть вважатися небажаними.

Стаття 6

Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про будь-які зміни до внутрішнього законодавства з питань в'їзду, виїзду, транзитного проїзду та перебування осіб, до яких застосовується ця Угода, на території їхніх держав принаймні за п'ятнадцять (15) днів до набрання такими змінами чинності.

Стаття 7

1. За взаємною згодою Сторін положення цієї Угоди можуть змінюватися та доповнюватися Протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

2. Зміни та доповнення, зазначені у частині першій цієї статті, набирають чинності відповідно до статті 10 цієї Угоди.

Стаття 8

Будь-який спір, що стосується тлумачення або застосування положень цієї Угоди, може вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між Сторонами дипломатичними каналами або у будь-який інший прийнятний для обох Сторін спосіб.

Стаття 9

1. Кожна зі Сторін може зупинити повністю або частково дію цієї Угоди в цілях захисту національної безпеки, підтримання громадського порядку чи охорони здоров'я населення.

2. Сторони повідомляють одна одну про запровадження чи скасування заходів, зазначених у частині першій цієї статті, дипломатичними каналами принаймні за три (3) дні до набрання таким рішенням чинності.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на невизначений строк та набирає чинності через тридцять (30) днів з дати останнього повідомлення, що надсилається дипломатичними каналами, про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом надсилання письмового повідомлення дипломатичними каналами. У такому випадку ця Угода припиняє дію через шістдесят (60) днів після дати отримання відповідного повідомлення іншою Стороною.

Учинено в м. Київ 24 квітня 2015 року в двох примірниках кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення цієї Угоди перевагу матиме текст англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 705 ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 76, ст. 2507)

 

За Уряд України

За Уряд Республіки Чилі

Опрос